Está en la página 1de 175

ELECTRONIC CIRCUIT

ANALYSIS
ON ll-o!

MtUtigb-a..~e. ftthfl,tr"~r

~ /VV'... f'"V\.IV'\ /"V"YVV\

-
-) Jb .!m~ ~~ ornpliAe~j ,~tt,a"r~ t.LOO :PjPeJ +
to. GL anCll~!r'~
,"

;). -At aTI~.sri

-t 1Y) ~ ~nalL;f !t~ ~ cb r4~e it .'*~ ifp'~ -tb ;Le~b


ttl) cren ct'i~l-\ ~e "CClfCtcJto¥

-1 j 11 -/tL a n ~s ri. ~ d) ytct1<; e c ~ ~ t - Ir.'tc> 1.exv

ui) ~v.o* d~{:- -fue ~ct.flt-m-.


~ wn.trdey 0 ~tl1ale. &tCtqi- L~ a.~pti+t~r.
I •
V(.t.

{t1 .
it

CG r{
,PI ]7HS
.
Ctifrulhrr
,
,
c~ ­
.r~. CoUf tt~r ~l) blo~tl)1 uyac1fo-r-
C& fJ LoupU~( cor dtirD1' "'" I
. ;

, '
., ' .' ,

'- "'.P 4 :' ~L ~1urvcdt'hl- 7YloJej'


~ ... , .
-Afr t'l \(\1 L cd- Outpu. r- J1'-de 11 ~ / I.,

" ;0',,. .' o,c

• ':r'

, ,
" . ' ~;

"

. '- - v,ce=- -4@ .


Vel"
Rd c-- •

VeE,,=:', Vce:-~TcJ:j~ ---) {)-1' ..


f ,

l'C'= VeL';t.(
_ Vet:::. Vee ..,.
RJL
"' , ,

(o~~')
~"

-t. , ' & L v~ ~ b)"


," " V
r .~\; .. l\·~

~~'L' 'oP ~~
-it <' "ov~ ,
-; tOVte,fl lrn e -Ars 1J. CAlLe.J dc- U:uul [;?te. '
-1 p~ R C\ '¥e tf}e J,~ffeye'r1t Drt!-yaki11,( Foinh

-At- ana.bj sLt .:;


, .

.
f56l.ic.
. f)tnft~+t~y :' '

"TLOD
p»f
.f)tH VL. ~ .',', v;, ,"

'1\t~o'lr
Crrcttl1fthn), ,!'
. '.
.••. ! '
. J
·,l..f

y~

r
v.I. .'

I .
21 . ~f ~ . ­

.+l~ : b:jrUvcJe'lt- "'Vbtl d mt;><kJ ,qt oJ) .,C: >r<tlt'.f

. -+ :J)"t ah a rnp IfJt'e ~ d "..u-i );-, fir e 'IJ:.l'1 ntif:i fA._ r:rf , Itl k: ~ t, i,
CXrre ttl VDt/;a~e ~l'h / Gu:pr,~.0~ ~~Jr>.1' l~pui-,.
lmped a11 te. , DUt-puJ odmfttQ-r()Le'. . ".
. .
. .
. ....
'

., . .... " '


AT .2~
Zi ­

1'rlFu.-t lmpedan te \, '2-1 :::. hi+hrA.£r;ll- {O~)


tb -fl F­
,
Ot) 1: F­
..
--

hr -- h-f....
hY ';'
. .
, ' -: "~+hb .
t,ttO Rf­
) outpu.. h- cxdrni Ha n~ _, "t.o -:. hc- hth'9 • >

hi-t ~J .cD L!lQ.t.C


J2gs. f~\(ojio n ci -;\:nt pu;/;\ ei)1 -:- : '; - < ~ ~
,.
~

liD V~J
- - . ~ fief'r
~ -A-wrpli -/1' ~'r1 rnCUJ be. ela.c.g rf-fed ace ordlnq: ~o _ If): (jrJ)
elY)
mod<=- of oper~'bn: ... .
.:-,..
(v)
! &ued OY) th'c' InpU1- ~ \Jo\o-'It- f . . ' (yl)
t1) gma.(J !I~":"d aropli.ffey I 0J-~ '~\i.\-\Vi ',' _
, 1.. r.. .po J)e
db taryj£ .s:"dn~. -afflp J11~ -J! ;.; ,'.

"* Bcued o'rt ~e 0u!f~.


C1) vo\t-Q1e. amp'l'i1'cY·
~b Pc>LOeY CA.mptftte'r
CUD c..uwent-: amrlift"err.
.. '~ " ,-' ~ " ? -'C'

d .-+t ~r ~ t~ . hq IChcJi:o-1)
l t'\ e. \ 'C\;Jan~t~ lOY (: C~(:-tf q. ,:
.- II
-if'- Bol eon.
A.

. . .
cb CE o..rnplf{-i'e r .

. <I~ Cr amp Li~'tr -­ , .


~ ~ ~
. . I '\ :: ,,' '\ . _"'\. " " \, ,.'

..-j Qoe
cuD cg Qmpti~'eY'
,

~ ~~' i~ff\ ~- -'·~·6.,ot ~fCl~~'

, '..
(I) ~,n~l e .rt;cL~ e:­
© 1;t,oO stO-'l~
(liD VVlLllt;t t--CL~ e
, ,J '*
BaJed c

,
,Dn ha~tdtt),"},
iT-tte Y ,
, , ,: ,",.

<-b u. 'f)(}~d-
-v-
tQV tOlde-. b::th)d DQnd, l3.~,
"
, ' ~ ,
1 -ftc b· '. , " .
,C

U~ -tune- arnpLtfte-r' ~ 'tlalt00_ balnd .amp r .'CY

*' &J~J. ~" ~Pf';~eJ~~~<- . "


.r " . . - " ',I 't ,". _ . lI. ,.- ~ ~
<
r

c.b~m1'lA'"'.f1ey (a.u4lo 1Y~cp-Lenug{-, .. ..


1) F-

OJ).IF- etropU ft~ (2nterrt)ecitate 1re~nttJj


uil) Rf- ampltfier LRadII) ~iJ-lenu.q)
" .

.t SQJed Dn b)CtJ.in~ Lbn4iH~r)


"

cD C-lQs.! -11, fJ:nPlift'cY ..

uD u <=tU ~, -/jrt,p fi{t't!.ty .

,to tlJerr c1rJ)


cry)
c,Ja!1
cicL!~
-AI!:.
c-
llmplffter

~mfU!ier
LV) da..l! ,L~ > .c{:mpOftt~
LV},) ctcr..sl ~ ctmplicffey
',~

'.' ,,*. BoJeJ,'" on LoUf Una- " ­ '<

c1J Rc - Coupled ~mplrrf-i'er


(JD 1YQn-t+cvrmel' Lofted· qfflf?llf~
t@. ~~~u- LoLfkd,' QrnlpLtJ-ltr
- . ..

Mu1ti~+~; ~lt~~7r~ ~:' : ' ,/ " .,


-; 1+ t\;.e,. "~J~a..1,~ t~) ,fMey : ~aj'O Db~ah1.ed .fvm ~ th e "
a S\'nQte, ~:Q~L .J:.~~ -,~~n,~ ("~pJlft'(r. 1s.. nd-,., .
.. ... • ' . ~ i< , • ."_ ~ _ • it , : !' .

~+-H'denl:-,~ 0- prcuEu:J
• -. ~ ,,~ , ~,
:9 mplt+tb- (of) a~pb~~~.
, " • o:r f". "'.;, ,"" ' . . ~ .

...j on e h. <! ve. to UJ e. mIlT" Iha 1) on e, ,Jt-a.1 e. tJf" .


a.'rtlfU -h' ~ to o.cfJ i eve. ''rl ~ce.l! a.i. 'J v~riar a~.J'
p0t,Otr ~r;:dn . .. '

-1 ~ f fi, d<'1oLO'Y) CL{ :ct m u.Ui ~ta-1t- " a:-npl r-ff,& "' ,.
.
r:"

"j
"
~ L~~ad{'nJ ,~~~~nJ. ihe Du)puf< :¥' iktr Af-QdC',P' ,'f.

~onnethJ .' tD :the',~ i(.r O{';trl~: i~~'" ,', .':.~, ., ',;.


\ ," " ,~ , ' ,~ . '

, -A multi J.{a.'j<- am fLitter, u.s.tYt'f ,~() c:r &1~~ 1<:'-" lIlc:'fC


Si-CLqe wrn'(})on ~n'\t~r·q..n)p.tftt~e.JQ r1,,(:~c{ ~ .'
Cd.5.c..oded a mr Ut fe\"; , __'"
",
f '
.' , , " . ..'
-) NO
'.

"--f'-I-~V--tl--F ---. Y)eJuxDt


ilp til:­
o---~ ~ta.i-'+-O---.n.-:....-

-1 11) +hI
to tiAe'
11.-;- TLOo &i-a-CJ~ Lq~ C'.(lJed ·~,~~~tti:;k~er ~.
--1 It· it
Nee~ ~ U:uplin'd'; ,.... ,. . , ', "h:·

Cruca.Je
~ 1~ tVdnsfo:i the +)( ofr of ·~~·'.{~~e.,to . ~.: . -7 :i\-B,
i[ f of l1e ~~ S{Q4~· .' '" ..

~ 'I't r" 0 1~ tnt' f<)c. c..ond rf1oM~" 6'ri~ , lta 1e to- 1'I\e: ~ ~eit ~ rht
Me.ttOc(1 of
COOfh''1I qj; " " "" ' ':, \lo i '". rJVe. YQ!A

-t TheDe a:re. three.' t-~feJ . cl-. eouFlt""1- ~. o;\~~1 I;' '.'; ." " ~"r Q
'" ,,' '. 4 .. ~ ,., ,.

r· file - <:our Lr"rt~ [ICes r.\ h:l,~t e. - '('~ cU.1 ktlt~ C;:>vfh'''IlJJ.
~1n thi:! 'Tne:tnoJ tn( S./1 na) ~Of dC,D.({.
~c :-'r{ , "of .eQd\' ~ict'i~' l~' ~~[e,i t?roU:qh a-".
Capa-citoy"C.: ' l~tD ~/ bau' ~ The' Yle~ Jtar-:
~ -n-~ '~~drn)" c~ ", t~,~lcieg, tt\<f7't ~fhm.A ";;J . VbLtcL1{,~
Of\e s.-kLqe, to ,'. ():no~r, &t~If-· .~ " ,.;, "9' ~'::"~'"
n e. ':
I
. "
f~odud-'

..:
>

:Z' Trtl ns-fo"r'rY)e~~ 'l-!


~

~ 31'1 Ibl" " ~~~od·ih~, . r~ ..oln41"1l1 t! 'Wa~s:kn~Y


i,e ~
~J€
[ran~tey !-he 'ftC a}p. St~nc:Jdt\'lec1t4 .to, ttA~ 'Ip tzrm'~
.. '

~ of ftte~e ')(} stu4e .


boE'­ g;7i)21~, '•~ Ihu Co~U'Y\~ lnCrea.J e.~f tk( .,krl ot ;Y)tcr!fa,~ it1)rJo.W.'

ec{ aJ'
moi~~h'lt

~. ~ryec.t- c.ouf U"nq f


...­
.'
- - --of

~ ND )1e.rutive e1e-mer)h lUe. trlcludeJ hi the LoufLl'na­


Y)~k.

'. 'r-,
-1 j Y) thH.· ~thod" ti\~ '~L ofp· ~1'~:nP) CJ, -t~d, d1'l~c.Ht

,". .
to thtet)e~ g~ e- • .. .

~ lr tt wed ~l o.rn~'.f1Wion at totO *e.~n1 ,(I'j-na.ls


CruLa.c\ecd f¥an~l~tuo qmpLtftCr (0)4- 'it! ~~~Jt J';
"

. . ~ ;t\- i1 0- S.e~le! to"()'()e.d1 on vOlth ~I pd. f1r g"tClj~, f.l


ctpp\'t'~d to tt\~ 'fp of 2-nd ~taqt.
~ rh e mcti 1")' -fun cticn')' of' La! tadl-n 1 c!T-a-1 e1: \ Y\ l~ e, . [ aA-dVv'
'. , ..

Ct1-d
.

~Ve.YQ1J.. tal'll a.cnio-c " glntc ,f2)C' bta! ~( caicuJcJ


.."
rn pti41'w fa (low thD~e de9tlveJ : .~'r tke
.

.fb, Cl La£L;-d ed '0.

If)cUvr ckwJ' c$.t;'1eJ. ".


, , I

~ Ttl'
&1 C,
\~ f ~V-9L ~
GI
,5n
f+-CLie .
-R~ ;:Cast.Pdec/ ~'Jl Om'fJr-h~er ",
Mo-J
~;
Yo Lt-CLf { 1cU71 CL)tci Cu )ten t- ~aJr>";
«-7 'The. )'12Ju1t-an~ ;V~"-~ll'" 'qoJn C-i (JI\(eh, ht the..
fl'"oducl;- of {'b1dhr,ckL04 ~f) Lco-~e, '1a.tn~,. :
t

~fr (UI.5~·~~y
I·e.
fiv, ':: ~

VI

~dl))~ -frYfL -::. V.:l


V'J--
.. ~

"

, , ,,'" . " . 'VJv .:.::Av".-Avl-- ;.::...~ .·-Avry ,'.' '.~

? Ihe OVelU[l Thill<'- svu'.(t dnd phcuc- CHlgl<'- e ;.-su. '0101­


i'(1divld.uaJ r~e Shift-- . ~ ,
f-e·· S.:.:
, -GlT- 9,.&--f-f.-
t ..;.- +Sn
',. '!:- r"V .. <I",

Du1flt~
tOne.e -Av, tne. Volba-~e 1Qi f) trf r£t :;.ta:f- GAf'nd
fi ,
-t'1he. fa
el'~ th~ phrue ·a'll~t~ot-· ,t~ !~c " "
oUJftl {- ,
Tr"! fl f-j. TV! e Vo l~ e ~ ~ al n ,,# nth g,¥-CL ie.., I'e
" " . " -. ~ .. " ,.- , .
· en· e! -ti~ 1'~L G'flj[e "crt- nth ~1e ..
the
.~ fo"'i ,~'n<j\~ $-ta.~~ th,~, \lolta:3e, ,caaJn it.. I.~
~. .' ~... ,.,. '" -"," .' f ;'

-!errra o-f Cu. 'YYe- v\J- d~tn ~ r.e"


, " . :. . . ~ ~. .
F "
,
.."

. . .fo S"/f) tL
(

. 'j)1( ~>AT/eL ct'r)d:, .Ctb~enk . ~~~.: . 1'" '. \ V."


.. .....Rt.. . '
~

~ .. ' ~ Sta:1e.. 1.1, '--Ax -:. :.; hf" .: .


~ t+- h0 R~ "

orb
, • r .,' "

-7 ~' Jta-Cte ,. .. .
v VOlt-a'Jt' 1cdn flv:: ,~~~L-~. '.
'R'
tlL( ih f. W~" t 'F--l'n ~:r '::. - h.f I ..

t-t hbl<t.N

Snpul \'O)F cu:lct"0 te 'ettl-ful- ~d YYli ttu rite'~ _

-'} -fUr Gt &11\~te g\;CL~e.- 'the lnpul l'fOfGdal)U

RI~ :: hi- hf~ .(9'iJ t'11'O-hl+h~AxRL

',,"'lL.-t ho ' " ~;' . ',',' . ' ­

-n"lb ).~. tt..c YllPJ-' imrc:d&'Yltc


~""

, ,'­
Note .;. !he- iilfu.k- hnpeda:nce of a t'YanJ1''£~
;! calc.u1at-eci ba- S-fa.,Iyfi 111 to ith 1a:.& f-- .ria-~ e

~VrJ proUd I'nq -hnoa'Yd! til c: 1'- I:- ~ fa qfl .


~lt ~ ty{­ -7 1\1 e eulfu! admiH;a~te of- ~l~ le s:.fQ.4e. TJ. YD1
t "101 =: h'D - hth,-
"'h7f'R 1 ,;:,
OWflil f 'Ynfedarnee II( 0 I '::. '10'
. -l -Me f(rr oJJ-el Com b) nati071 of fo I l1'f1d Rei far ml. ff\ e
Oll~ tt t- t01lpe.dante of It.r-" !fa.-1e

" . j'e Pobt =- Rc. l2DI

dip)
" ...j Now ~O\II bewmu &Ol1'rte t mpe cia.?1 te-_--I--~---
of &}ld gta~e"
-..-).fm Rt>~ -:::- ~ t<o~
Rcl.-+ f2Dv

&-t~e DQ{PuJ­
." ., '

ho- hfh'O
hi+R!
~ol - hD - h-ffyy'
hi -f Rob\
-) .J»a fmc ~~ to .:pnd 6 tllflU: hn1" edql1LCi?f th e It ~

! •

«"ou.pL\.,~ dt),~"fQmJ :~ :

+va.
'" . '. ; ..

-:; \J..\- \ ~""e!

~l reel- Cvttp lin V ~


i +Vce

g~'rfIll~
, '~ ,
ry

~'d '. 9fli ed­


, b~ 111\).91. \

It l . ~~1G
l ~ndJ~q(
d

Ji:J.fec} o.{ Ca.ttllcU'n


d of "tm plAf,'q-S :; ­

~ k+ted:- of ~~n1" of b[aJ -n :-:


~ 1n Gt(n
~ \he. ove.aJJ. ~Qh'i 10'" ~c..aded orlfllrU~et Can bE!.­
amptHt
CQJwlottcl ru: -PoUOLOS.
fye"t}--len

. tel- '-.f~ ~ +H' b~ i.ke tD,-"er Ctnd~fre'f aD8. 4--~~nd

Te.&peclTvd
d· .. ~
'Iet-: -A--nid b~ the.· mId ~tl~. 'iFYlfor tr..f
g,y\~\t' S+tL1~ QrmrU-H-ey .

.... ;; .,

fat J\e.
S\ 11 s:l-Q 1e .tf

r
_: vvc?·yo..U lotO ~<2-q;J-eA1~ ~CL1'h' tr

l;~ir ~'lt~~)j~J~ ~ CD
'- , . .

:rUn)e;!
;'

be the

~en~- . 'lean

l:~~1 ~ if­
. t:,;~r ~ ~
"'" ,~
_ _-'!r ~"

[l-t lW, ''',


--?> &

,~ ~~"n1itaY! ~ overy-aLl EcraJ7» }Ltd h ;fr~C(,}.L>e nc.-tt ~a:/:n


<. CC!..Y)

. ' bt t().9t f ttt:.Y) o..i

::: .-L- - ~,_----:

"5 - ~+Lt.~rl~, .-~~® .


. .} 1n Gt(n~o.f &e- vol~a1t- ~ol'Yl of -multr'c.+a 1e
~Y) b~ amp l m",;- al Cl'n'l ~qj-1m~ b eC ot<) wt<)e'Y DJJ- -DN­
t,. fr-ecv-teY)~ of indrv,'dLtcJ 5:.fct-1'<£8La,()' ~ be ~;ven cY

~; -£e~nd

~ -A v -=- .j\ rn 1d -~-7 ©


<et!~}Jf1I" - ..

." S{mil <u !~ tp\ e. ~aJ Yl of mtll tf sfOije-- F!I-Frev­


0lfT>

oJ an~ fye.~'()~ abOve 1he. Vppel'( cuk'"-d+


~Cf;Ue:ntAf of inc! ;vidu.~ g+a.~e. Ca.n he . ~ I \len ag
I" -A l'{)')ulti.0f-a.~~ ampl4t'er tOlth -PolLY ide.nttu:J.
&t-ct'1 u I each et, _which, ~al a
,
LblOt'-r cu.t-.~~. ·
.

~n~ of ~o»~ and ··Of-pe.r·ku,--o-f~ ~~n~


Of' ~b Ktti '. Ca.kulcle. iPe 'fah"l, ~ ... multts:~,~~· . ~
ampU-HVf aJ- ::f.~~.H:L' ancL- ctb-&ooKtt,z. ~ -I\5..U..lrn~ ~ mid.
I

baru VD~e. Qa.JOl of each .r+4ie... 11 to;? ~


-> lDlU6i¥
-.Amid::. to
.f"- ',= ~ 0 H".t..

of n"
C

-t H- ::.
r'

~ Ok H'Z- , :;
-Avf-, ..r!::. '=1.~ H a....) !:;-b
'()

f)y Cf ':! ~ooKHz-) !:: 2


". .
.
, " ,
-A \r : : . A ......... 1
71 "'J4
r) ~ .' ~r
~.
4 •
.'
<'"

..... t-t&):-~tlv
.'
to '
..,
..
~"G~)~'

.. PJV:;;'
,
-Amtd Y)
. . ~~(~;jjh)v
-- tD J : ..
~nt(pJ
o-F c..as. LtUpTl( . ern B~ wiJth .:
~f-f-e.cl-
,I i 't

or ampli-k'eY
Jj

"
J'~ ~Jhe frettUen~ ~pan!~, a.nd bard - c,Oidih
CJe% ~d du.~ io th~ CD-i~eConnecllorll' "
~~nUf
~ -me. band ",lei tb 0+ Co.J. cad eel a.m p1I+'~e r > r1.' OJt.<Xt ';/ 1.
[e-&J tha.n that o~ the. bct11d iVid tb crf c.1fll'Jle b~~
cun piltre-o'.
lBNnL B~lJ "
~""
-'J>l.ol()fk8drs .fY~~ ~ ~l- #l~ Jpi,OeY JJ& --h-~;u~n~
den I Ide ntf aJ CcU cttd e ct" c.frJJqeJ be .f~c.rO'· .>

...-} -III- -ft-to? '1he b'\fer~ll' riD Wls -tiJ" 'IE- (gl;j.6) O'J>
'. ,in 'to'1d bctnJ valu-e.·

11 + r:lL ) ,,1 '1/1- ~ rL


L l!u.n) J
J!~rlnd b11 6·.{ we. ~~,~

~ +c£tn0~r <: Q .... 41

!'lOLO -fctki'ltj 71~ 'Wo~ ~ '~

1.-'

[:2"';O'/l-r ~ /v
~ tohe.e ..fl.-c.n) h" 'tower Sd& *ef)-t~'() ~ 01­
ldex)ticaj· .ecu'c.adeJ .A+o-l e1 /~ ft- rJ.·· to~~ sd f5

-F.~Yl'1 of ..-51 'Y.l"3 1e' .s: fa ~ e. . ' '

-)?> .of
==- 'no- ~~~ ",
li pre, ~dJS £eJ.1.M-tn~ ..;- fer ~~ f.Jfpe,'O' ~ ~~r:1·
of l"l-\denticaJ g-t(L~e.l: bf- jH(~,)' ,

'.: Ai- JI:I~n) 'J.~~n<cf,' th<ovo w,l ~aJl)' ~ if)

'/vr ~~tB 0/ ill mid ~J'v-alu~. '


i- '

C:l3~~~rJ hl~~i ~,

t+ r fitCh) \
-=-~ l/y)

l-
L:~H-~

G:~~)~ ~ ~1~-1
SBCn) _ J.. .·~-,...--,T)-,-r .

j!-H'

'\P.4'Mr-Co'rau~rJ J'H(n')..:- L~II!!.01h-.fH· ~.~


i' ­

~ ~ ~ f- ~ h~ tDlJ-tb "
r~l~m.: ' ,,'
(D--A ''() a. ""1' LT.ftt')' Co'n.m.l- crl ~td4,tlHta.I
g4a-~d In CPJ,ta.dc-the /:,cvnd <o1d I-h ({, OVD,alI
l!

'd o /'() ~mfllJrer e~nM ~ ~oHz-- ,=2.vt::~


. .
' :- t ;,

s~ qt ven d at", " :::3


"~~cn) --:::.'.~oH'l-->·

1J't-t Lnj -= ~ot'5H?-

BN -= +rt ~L-
F~cl') '):: -tL- F HL""') '; (~,ty} I ~/vfH
C;.z 4n.. ! )'/l­ g; DX ID'3.; (~'Il, I ') 'It f H

"

Ft."""...
. :. "
OI>DI!J
­

.' -0- 1 6
:-. I ~ (t

~.'

Rc ­ Lour le d. Cl mptl+t~ ~
-+ VeL

'.

C­ IS h~ 1:6

f,e\aJJ
~. R,flel-­
hf<~ ho'
l2.­
(:,­
I
fj p
Al"<l¥tl of Z-+4'trl- cf Cofttn;, CPfaCiF:m-; " ..

?> \he fquaifon -for .~qp.~n~ 're!pO'111


e ~: .f(L '"'"C:our(~
O'(l')pHfter CCW) be ob+a.l'n~ 1l-orY)" h~~:eterJr
~~ttme. "ti h to.'O~e e,()DLl~h "to pwvrcLe "gho'Y~ C{ic.tt it- "
-{W eniire audIo Act~ ~noe . .' . -1 '~'
c- CL B hi~
.---,'----t ' T~ dI\fl~loY)

h..r,'I~ ~
6, (S)..

) .t,~ aboVf -Jl111'Ye Shol()J. fI, e h-f",QmoJel ~\(cxlen.t­


c.h~t.Lti ~ -k~ oujpuJ ,get/:iun ot ,it- ~e- ft l'rJp ..!~
~ ~ni A.f-cti~
LC.
",.'". . . .
r.

Ro' := hoe If RL !
Vv
,,"\'
1f\\C.J, ~"
Ri! =- R" f r;l.-ll h;~
7 NOli) CorWeyt; n'f Cuyyen~ ~0LI.,-rL -to vol\-cL~e iPe ~e~
ti,.. (.uYCenl- AOUYLe f'"Y<LUe-l .o<t"b ~ ton be T"ftwd-
... ! J
tr
Vbl\;-Q~e gOltTL~ tJVeTh ee') In j.erfu !..DIn; R-D ~
~~. vOt h.ave..- ~e CJ'nw'/-- ru
~,
VO\-\<:L1 e.. ~ctI\'Y\- fay 1Y'rd tr~Y\a -'OJr~q!. -: <

teoor(ed
-7 -At-- w"d ~qJ-looUf . ~1e ct.t~um e- tbo-f cc p-.:ov1deJ
f[
~ ghoyt- d~\r.·

. .:) "The .lhytplf-:HeJ (j'rLUIt­

i
-4.~ U-Sf'flg Vott'4f-.
~,

ct \(\~fuY1 ::ltule- tOe n.ave.. HI,


,v 0 ::: C-h.JeIb Ro' ) Pi \
.'

-~---~

-A'Cntd-:: ~ ~eTJ,RoI) S?i I . » 0


(
lRo'+Ri1 ) V i ,
~,
Vo l+a.1e 1flfn -kr !;tno ~~~ rrctl(v~e 7
-f -;"'r tolO ~'Y1tte.R, The - ~a'r)c.:e oP­
f So c.;(J \-\len OJ
"-c.. ".: ,
~~. '.,

~Ol , III c.V L

~<~~;:rRi\· 't
J ...

-h.,f:eIbf.:D'Ri'
. ,

. (Rl'+~o'~lcO.JVI.. .
"to~' cUV-lde .
--,>
~U\'t)eroJtn- ~ d~om.~.Jv~ by 'C~t'+
~ ~~b-
-AI/mid
--
. .
---;----~,

R" ,t'o
.

-L,. .

AVm;J

.. I + Ro ~\J u.?LC 1+ .
JW(LCRo4-R,~ ~
Rot4- ei;f . ~...

-Av-low I
c ,..
-Avmid

l Jj:(TrJCt Lf2t;'+£;)

Le r:- -k "=- ~t_ _- ­ f!jvJOiQ ­ \

~). ...;,..""'~:~
~~Cc. C,q,t4Ri t) f)Vn11J ~t:J(~)
.J

'VO~(~aJ"11 frrr . -*i1~~~n:1 ~ ~~df(,r'~ ~"'


.. t\~ ~qh ~~nueJ ghtt'l)i1''01' carcuJw1 di- ...~
.' ; ; ~~ '. ,.' , n

,J2r~. t;nGleJ f1D'V1CieJ LoU) rectc)-an(e whlth 13 ~a)

PCiACLtW wUt,~uf.' 1 ~rn-Q . ~e.. ~alY) • cc-~~

~ ., .
.
"
\

\
::. R",
f r- ::>'~"
- 1
JW{f, , "
. r:
\
R"+...l- \,
I JwCo

~' Rlf
j)
l+!w Rj'Co

It,,;:. -
---
i
hj'"lj, 1<0', r? i Hj'wEi' Co
)

- _~:rbRot ~\ HJ-~~
~
I I _ ..1 •

RD' +Ri' + l L() Rif ~' Co


li;llVide ~ t¥ncnnfn~}
==- -hU1b Rot, f.i/CRo'+Ri t) .
, LR1;/-+Ri + J0/(1 t ~14»!(jol+~t)
l

lIlt

i>..~

> .t -Avmi tJbc.o \{ol~'1aiY'1..fbr hiJf, ~n~


-AVh(~ h :::- vo/vi' ::- , I(
-hie! ~Ro .Ri~&'+RTf vi I

-AVhi'jh:: 7\vmjJ' ..->

f+ jl..O.Ri'f.{6l t(,
Ro' +-Ri'

::. -=-----­
1~ jW((f' ~D1Co
-
-
-.

l4 Jrrr+ei~R.JLo
¥

... (RD'.J-Rii)

~ .
( 5;... •

fW hl A~ :>
?-

7\vr(lt~

r.
DN -=- +H - Fi..­ :;.
B].V:::' .+ H­ %4 . E:oO~
e{ t1 j,J (p rocL.uJ- -==- Avrtlid X fH ' tacul1n,
:: - ~-fd'h l>~i~:\, ~i ,~ . ~ \h-e
l?o'+P1 , vt , .~~~) I Cil

~T:;:-~~e.~
. ,'"

-, h'leU 21TCo

-I::!ldh~_ Ct'nvl ir ~
, .

Tel 1.i{llnte
...----.. -- ...------" Cl'lYlrF.J;'er
-bam is,f-O'Y
. -- '-- --
~

IIJe € e t' k:tve geef1 {PJa!- out- of J CRYt1~''JLQoJ-i~


u.e,cS/GC) cc- hv~m;-~ 1otl~ ~tk ho.! ~1~b
\lp 'mfeJol'nte.
-7 -r~ph~ It-- !1 IT! it;e" ram.sqf.- uf 'bdvio HII-­
,
--) ~ Sh')~\fg~1C ,ert)i~:' ~HDt.Ve.'r ~ ,,C.an 1fye. i tp
jr()J?e.dcttlLe tJ'P tb 6DDklt'

-7>fbt.Oeve-r if\e 1/P 'I'rnpetia1"ll.t to"'Side.)l11~ t3tCLifnv 'DE!i'.-6ro


r~ S1'(ft)t.ft(Qn~lv {erJ·
~l
,12, ,::1<t/l ~l ra (pv J2rr ~ Rtll R~II Rl
-7 &to.We
_',
~ Th e i. tr ,
mped ~'11~~ b'-f· cttf can be liJrnP'ill ved. blJ.
di"}"ed- ~.", .~, - ' . .," q-
CDUfLrrl ~ c;f -boo &+ci!qtl.of' exn a+er ,foLlower
etrmp1f +r G):i • .
~e
. -7 - -h e. ; If l-mf ed QJY'. e.e taY'> bel" C.'Tt"OJ hl h'( t.LI f (1'~

-tech.y) iq)-lej .
r. ~,J 14 \O'1'l. p:;J-'I (D'l) ~l}e d- u> up II na- ,." c!')'l1 Ii" e·
~. soor&h-Qf ~I)'\;~
ii!I,'" q,. EoO~ sf.-a-p %a>U'Il.a \Wl eml!kelt ft,tl.o"''''''''
~cuLi'n, to'll raj,)" Bans-fifoy ~ . ' ",

.ft'd t.l~ ~~ ~ l...e.ct eou,r \i n '1 ~ ~ .s:10-:1


el

-? 'The g no ol:U
Df !V01tilf'Y ~tlb\.C)e..\I atrnpU··H'eJY·
-7 Th I! C.cl.W:Lded ~.O'ime&t'O'I) of f,.oo emtHa {t,(loLO<
1~ cct1le J CoY'! 'n em em .

, -+t1; gco.uTl-1 h;'" 12rni-fFer


,-FvlltnPeJt ctb.
, "

.'

f1r
-7 -A.s.s.U.!fY)2- tbal­
RI.-hoe..l..OfJ

~ ,,;'~ fA0c (A"f) Ltl e- pw~iY11 tJt a Y14~~ r..( ,~ ana-Lv BJna­
~ncl .s.+Q..it>
, f ."
~;-l~ H4b'"lld r:' friE?J 'f\(

. e?v»ycJ~r ~t f.:-"

-i1h.. ~ve ~ CCi'Yl !,errJ.ra.<DYt ~ rmhi~ 7olledoY ."


CoO'lt0100 1:0 have: .app.ro'>LlmcJl +1.:- farYCJ.m~)' ~va1.et')~
. .
tkt- . -h:rr . ~ -con-H,u'ration as. .s:~DW"() h)bel~'

)
, Ctnd
", t

~tk~
, ". '
.q 1'h e
. -A 12- -'='- .To Ie
'=:.'

.!rhl- ,Tb2­
I"';)
.Je:::: Q.+ hJe) Xb

~i~ ~ (J+~*)?1
, ~

[Ail- ::Cttht~
.­ . : ,
R.~=- v~
!rb'V'
11Pr~ ':t\Vl'-ftYr· ooier £69":
v~ :::- h. re. ..T.b 2- + QE'.2- ~

- l'b2-- ( hi~ + ;'~I?-&)

,.
v~
~ ::. h;€
-1- Ar2.. RE2-­
~br

1(",- .-. h je. + Cl-f hi e-) RCl­


IlecJ-oY _.

~ '.

. ~. hie- f~ hic: £ Ct't h.re) Re2­


~~valet') ~

~
~.
LRY;1- =c (l +h.{e) 1<'.[2-1

..' . ., -.

0+
, '­

~sh ,1~ ~:4e: ~ . ..... . . cl tb c 'L nJ ~


, - ~ i _ } rnpe.dArnL£ Rrl-­
~) CDL hav-e IYlfLV " '., tf,-.e ,~r ita-je
1So th t ll9<'. d i mpdaJ') r.R.. (¢ 'lU r.r 1-0 >'ll<!' of .,
,~~ Rt2- \.1 hi~~ ti-'d~e!nl( rn~ed' ~~ , ye.~'Ye'O)e-,')b
.... <

~hoe.c: 0"1 Co)') 12."2-' h6e LO~ I

l
< (lY\d
". I
-Hef\te '\JlS
,
nqve.. tb -Uie.: :fh~. ~~J- \ancJ~-I-t1J rneril-t4.
.,' ~ ~~ ~~ifi tJ - i1\i- 'rS~~' ,!ta.&e-.
-7 ,-h t \-t - pa'-faYY)~'y, mbM of eG -:C;v~~~~6'Y)' f..s '

~\ ..hk
-..
-?>1.Q1
. ,

\t
v/ /
t
81

~Th~ o.bove c).~ Can b-€- re..d~aU)Y)_' ~~ '~aJ:d~ coue,-~Y


c.ommop) tb hO-VL h~ tarQm~~r, 'ev-u'vale-nlr ~t- .f6'1'" ct .
CJyn+r'~ U "'ret.h'lm. "..' , .
Tt 'rj-rc "c..e-I -? Ie-I
-7'

, .
-'­ --.~.--- --

~neY)l-~l~of" l~b~~e.;­
-:Ar I:: 1'e I
T'LI
Ait - H-hJc
- -
L+ hDeCr+h~e;) 12.G .

h.{e»l

-All ~ I-+h.tt'­
l+hoehle RE;

1hpul )1Y'f~dante(gil) i
--~--

, ,.,.
'j

"

,. .

T?h =: hte-f--, Q-+ hfe)Ct~~+e? Rb.:


l+hoe h -Fe- reG". ' ..\'t
. ~ ... .tl t
t
~oL

rRr,' ~" CL~h~)~§'


l I+h oe h ~ RG"

-- l-+h..fe, xC t+h-fe)
l+ho~ ME e.~
~ • • 6

{J+hfe)L-­ _ , .\

,
I ----.. ,.. t
,

.> t+ hOeJ"~tER£ p'

OVer- aU voLba'1e r:'~';-

tD t::. (; .-/r V:;:, ~,


-R L--.
Ri
f6 u jLLh+ra.din-g
~,
t·:
.,
t- Ay ~ Ri-A-IRL­
Ri
wk~ Rr =- hre+ h-r.cAi'RL
I - A v::. hi c- + hY'c- A-i R t-~
R{

hfL ::=- hre..


h'Y L- z; l-h'}"e ~ J

l- A \I hie.­
.
, .,.
';:-
-4<1
',.

" ~

~'hje L-C- a+~n~ :. A v::. Av,· -A V-;­


!~cchfGRE
from a.bO\fee'1;n -Avf ':. t~'·

I.' I

'-Av I ; 'l- t8:-


q2.( I
J *'~ ~ 1-- ~~~11­
fC

Av -=- l- bic __ hie -\- h,e v


, 121~i-.. RfI eRr I R-,'l- "
rA.s t,Oe. knotV that- ~Ft ??14r tO~ Ca.n 'Ylej te-ct­
3.1 Y -(;c:r ryu ,n Q boye ev" 1.0 ~ ~ .c b-

l~ 'v =-
~.'
1-
'
br g
Rr~.

out-puJ:- trnrtd.Ctn~,~~.;
- ----_. .
'Ro', 0:::. h (e., + tel "'rer +Pf + ~"~&-
t+h;e ( }.f-·h./c):L 14- ¥e.
hie, :. U+h.[e) hie,L

_'. Roy =- + ~hr ~,:. ~.


R.r
(l+f),.;t0 !.- C1+,h.fe).

~ -fH~hey Cu:weY>t- 'raj,),,)

-7 f-\H~ h ff)fut- 1m ped.t!lr>.te. .

~ LDI.{) o4u1- ~lrnredct'nLL'

~~ adVCVf).r Q Qe rj

~ -rvCUl'(!~~'r1 fJI\.~ ~ m~ nOt- haV'e iJehh'ca) h-ftl"tQrneA"


. . .­ . ~ "\ '

~ le*CL~ l C:Ulr~h ~ of JY~m fJfinr 0-1' ~el- {).I'a7f)f lifc~:d,. _


~" '. ~ . '. co YYC:l"Y ifIY\'\'~J., . bi . l"N~)''l\ ~1 dA""'7~
b~ a'Y 'r~ t.tlfr h'l 1'1) hi ~ h L~ J.D Ct.~t .. CU'»e.f1 r -f-'rn'a..l».J .
t ---
Mr'lln 's thm.. :teo, · • .,. •

~ ~n ~ene-ta.l the mi,H~'r~! .mIT> J..s wed, ·fo" lc.o;;v€-yh1n~


, ,

Cl\\~ d~~ 4,. Con+"'fLrcJton cJ -J1~.(iL,-1o


i,
hav{Yl
. '

o.t'lO /1)(" t ' Co n-h'luY a.tm0 gho lOY! 1'YI .b


.. oJ- ~

N
• , 'l-n.-l-_
vi '. Vt.
t'"' .... )...
~

v,' Yf}
11 \
. .u)..
:

"~ •• ' '>

.
~ ~". the llflgecl AA'Vc,e
":l- I \ J
". . .d
Co '1'\ Y) uh ~ bI 1.:) -h..o 0 '(} oJ eJ I{'tcdel':1I'1 o.. e;,L. , . : ". "~. t·

j\;- (Ft,! be nplQteJ ~1' ~o' sqa 'r~.i m. l' (. d~'k.LeJ '>
-7 t-Che')e 7-t 7S Gtw1n~d b~Yit1:fe I' ~ ~ 'WLtncl. and
'1:>- 1'J. Connuhci bt LO Y1Dcle ~ ~ d~~n'd­
-? Jhe. vi ~ Va a YtL VD lrCL~<0 .~at- llo4e I ~ n oJ e 1-, "'fclfc-c
-7~~ vol.ue.A of ~l i1 4· c.cvn he dM;~d £-om the "YCJ; ~
of Vo~ vr' 'derlOted a! K~·.
-!"fic.u. II ~~ yot rre-c.~ ~o,(cnov 1t\e ,.,~ of
Vi ~ V 0 i-o ca..t c..ulctte.. ffi e . vaLu~ of 2l ~ ?-1­

! -7' -;hoe Va.l,uej of j mp~d .etYl"-M


. Z-(. ~ "">-
,.
ttl'''' 11Y~ n aJ

.,

II ,- pa ra'rYI&:" .

~f 1lf1~ed. _
i);,. ,
r~~""'/ ,,)"?" \.'~'-~.J tJ1\...e;;..fl.-](...,..

~J~ -Jfn~'
~--:"
r,VV\e'YL k I'i th~ ryab-o of vo it vl
V{
~ kl'S th~ vot(;-CL~e- ~Cx.l'Y1'

~ o~S +r_~...!--_cmfH-e( to llo,LO~;­ , i

~ 1\-1 ~ r
d 'YQJ.o bct.C.I; of' Ja'( (;t'1I gto'/) a.1"r e III j tt-c; -f,Llowe..
ISo 'Ie d.t.td"l\ ~ of 1Y\p lit. 1m r,,-A a.'l1U!' ru ,~aw e.d hI!
the- bfa1h1~ nGboork.·
;.e rjt =- Rs{[re;
~1l) Oveyton')f- thT! pwbktl) 1h~ ehtittc'r -fvU(?Wey
.
~,t~ rcol? ~ compa ne.r)1J Jtke
.,
~ LYtf'Xutr»--. " t '

--7 -}k"re fuc '. t.ea.po.u.1-or C' ~ j'.i UynYie~d b1~ /ihe,
emYttLY o.n~ t\.te.: J~n$on of £/, 'R;' ~ e3., r

. ry lhe
.·-)fou, D(­

~J C)'Y)
_~. \he
_--.IVv-­ .J .l--.-4-~M;"" b'a.srn~
+ ..j> -k>'r -A L Ct'
ClYld... in

1nput­
- -Appl

--
---'"

-=- (.(.0

':11'4: fS6.o't·~ft'ap"th:JH~·'Y.1 ¥Vctlt'A1#-- der­


, . , ", I
Zi =­ .
. '

f"\ . ..
\;.;...­ "

~ci.b
.T1.11, '.
G"
--tJ--.-1

%!t--~___ --1)

".; \ "

.JI
'" ~~ D( - CUlo1~i{J the- CO-f'Qc.H-o'Y o.dl 'cti 'open ,CtnJ
_.. lhe ,e6 f.i+O~ RI ~ $(1- ~ 123 pYD vide.! '11ece&l a)Lr
bl'ctsfn~ 1:bkeef' th e ,1r-anJ.rJ. to't i'dl o..-itf've .::ri.qfo Yl •
f ~-foy -{)c. ctn'al~irJ the. LDfauhl 'adJ' OJ' ~hoyr u;-wll­
l
Ct'Y1d- Tn value. j,tckto!e-: ),.-Lfhol-
s
"!" l:-- pwvr &u ·VeNtf'
"roof-~*ar
~
G' F
tOL0 ,€-a1!-o.-ncte., Y\e.CLL~ . ;.iho* ,Glyu..Ur oJ- LoweJr­
ort,y~nv . .£e'tM-ent.leg.

1npuJ:- h"11re.:'ClJ1~;
~-f'r;F';~ , Kvt '1:b tt..e 1n pur d~1;- ..x ha vc­
vi ':: h j e!1b-t :JeC~ II ~MJ...)
Vi -.:...h i e. 11:, + Te. 1<0
K)~b . 'Te CL+ hie) ~h
hie:tb + Ct+n!t-)Tb Ro
f
t
V£;::.

M -=
t " -;(j _
"--I - Jb
hfe 't (J-l-h.fe)f(o ,

t, Vott-a.~ e.
- <
'a QJ n C;'\V)
"""--"':-'­
;

\.I t> -=- Te. R." "=- c.. l"t h +e-) :r..b
vr::.. hi~.1t + Cr+hJe) :Ib ~.
f1.V::
-vi
Vv
-

l
il"",
~i

; .
. '

~ :,
, ,
c.as. cod e- l1-m pli +te Y-;
~~~~

, ~ <.tk:/f!- CL~ f l'~~y r~, c¥ ,com e"'! ~


r a~J' II~'o- F-'V'
Vo1tb, ,. ko.~~~. b:tM~LOtd th _=. ~~d
.
-to.: _RF.- .apfl''ccJTPnr.
+
1\-, C-()nJ(..c~" . of . a.:~' CE Eta-Ii- . -foUo'LDeJ h~ a: Y -',"
v~
-

U iW-1e. dfrr~ .u>tLple~ to each ;6trseraJY)cL


UHnH'Yl eA .:&0 m~ of tiLe ~"cl of 60th trr e. Q Tn f't rf-f-tY'

'-to'r hI, h ~ <tfp~fccJton.l 1:.e,C{YIfl.ft"QU..alto'r)'


hcu· ~e mD.(~ deJh·-ablc-d.a'r~c1r·}1'.diubu.t-·
~ b-- gLlf+erl .from l~t.O '-~P~' 'r mp~aJ() u '. '
Ih e La.itode ton.fJ~ ura.J:ron 1J. duf'~ MJ ··''fo have +h (,
fnpul- tmf'eda.nLl~ eJrentictU.oq .~ crf C.1r ampl ike1-;J
~ CUr'(W~ ~C4'f) th~, cJ c~- 'l{mp\t11"eY J tht VDltO-a e
~aJ''n thal' of CIS ctmplt+tt':t a'lYld h.ave. rs.olal;:imt b[C1J
it r 1 olp .
~ The C6" - c..b ca.J c..od c- axn f Lr +re"r i.i l' hOlN n 11 )"--tra­

c..c..
~-\.11-'- - 0

f;q ~ CaJcod e. QrfLfl;..Hery (0; -[10


I
~ The ..fit Ctl1a.1tj1fJ D-f CtWcode a:rnp lrfl'~/( t~ .s now1')
fn beioLtV·
h\("( faJ!'v',
~

ff II'ccJiorn'.
~ a'

5er Gl¥)L

~ e q 'rY''fI rttfi --t.'(J -'; -A t a.nat 'Jl t1 crF ecu LO d <- a mf I ffia-­
ttcqu ocJ-i1ir)'" VDtt;CL1~aJ Yl C-Av) ~

---_.
-hie- :thY­
~. have +hi ..Tb, hie I

~L ike'r ;J
r-f lbt -..:. :Eh 2- a.nd )t
'1 '\
hte( '::. hiel­
." I n

~.
~f vvl~'3 ~
~.

toLaJion hi ~
'vo= -12.c. ~ C~
hie;...
)
'1'7) -=- RC F~

, hle;L

~
hre}..­

--
-(Jv ==- Va
vi
_

-A'll "2 1< c 1: .[-1)


hi e.2­

~:

o Yre~ CJoJ'YLf

BQ ctfPlQt'Y\~ wryyenb c!tVt~fDn ~Ltte aJ-i/p"JrJe.

~ e ~ et:­ ~l 7 _' RB ' -, 'T.


"-12B+hfe,) I

'PI
-01­
Tbt - ­ I
~-

-AI::
-7'r
'Po _

-7 Th~' -fUn citOY1 of- CL dt++e Yc.K'ltia.1 a.ff)r\l~'~'r (1 to ct.rt>fl f ~


;me drJ~ye.ntL ~ttO tlOD ).id'YtalJ.'
-) "The. 6::u It bu.llcll~ btodt.D-f "'­ or~onaJ Mflpl\.Jb
~t- 1uu
(,0p-Ctrrtr) ts dt~t CDupkcl ()..mptl~\~( 'om.!

ht1 h '1 C;tf"f) LOfdth --V'e­ 1-u.JbOLk..

~ -rh~ 6"Tu..Ji-- ~ -two" ljf g ~~ 11cU--' VI ~ ~" ibree outpJh


'10 I ) VfYJ.-- .~ Vo l- Vo~

-7 1+ i"k.e -koo trClOillh;r el ~ (a')... CtYe- iJe..nuccJ _ hj

Q Y1 ide..a) drJ'+erenb'ar amp lifter -H1 e.. Dip s: fJ'"OcJ Vo


o I -7 dAe ~ -;Ad i.} Ii\. e. da.l n ,of to t' dJ+JexenU01 C{ Y1r)F tif}
~ -tm~ ,ii'it ncU v0htth t! Ci'YfO'I'YlD'Y) -to k:D~ The input
tOil' hav~ 'Y(1) e.-t-f~ Dn t\i..t DcUfuJ- vot{;-a~e.
~ ~__~v~,

-VeE

-A~l~~rl _of cU {*y~ti~oJ_C1_'mf Lf+te:r-:


.:i? t-~ ~ ~ ( ..f-...I-e- ye.n ti ~ f"!,od e ~ CLif'1.. l f\1) "*
, of -1brth~ ':'rlo1'd-l~ . \t~ T\.<e -hoD \'r\fW:- $'ql'laU kQ
Q . m.cL niW, of 1&/,. and dr.f..fel- J.1)T(l c...cJ-, oth er h~
4

"

..., *Ylt( the..q- ~" Mer otbe-r.

~ re-r+k~ent. tcJ
Rc.
, mode 1a.in,
t,~ i ~f'YOx1 maKe ~'i b~;d
rrtoJeA '

')y e e ou!-pu1J. --} E>i ctpp llfm~ Kvl Th loof A I


,
t-Qe
~
~
'f" Vs. ::: 1b~g -+ hr e)
&.
~:

~ 10 Tb -- v~
~.
f<. LR1+ h {tV
~tJnc..1 Vo
"'~i ctpphgIt')'l(-' 1(V t --tt> lOt) F -A,- .

-vn .::~ hfe- ~b ~ 'tc 'lS~

8ub ~b \ n l1\~ oWOV'e eG[;Y) ~

"/0 ;:::.. - hfe..1b .. v~

~ C.Ri +hl'e.)

, ~

'.
:::-' :; h.re RLA. '

~C~ i-hte)V-&'" "

-­ -:--hfe Rc.. ,
~ (Rs. t- hfej

crueOi) i- ,'\,
~- '- com~ DliO:!e ~~\'n (!lL~-"

~J comm~. Y'0od-~ ano1.~J.r...l CD~{d.c'r' r-hal- .


", ' • Co. ',I

~ e-.'[f', ,gf ~'n.cili. Q)Le.. hcA"'~J ~at11e, -mcL~~\l-t(d~ Vs. .


CtYld 1'1") ,£am~ p\1aJe' , ." . ', .
.' , t

l-1
.1bJ.­
~
:Xi­
---­--­-
~«C;;
(;r/..-.. T}::)
-;;:>
, .....
,

~ lhe em fbtt-Y 7dts.1ante.. 1s CU~ LLVhCd to be "ieG"


. ,
'"
and The W')'Yel')\- -fi,llot,ovocg th roLL~ h thctt- 1~
~ ,
II

It.. +:I£. '

-7 I)tt Clfft 't1\Y'\q ".."v de- I-V


I-f-;-C
LV\.
{~f
{:
K1de, we ~d-'

-\Is. ,. R,Jl'b-+ h,e\~+ ~RcC4 t-lb)


,

Vs,. -=- Rs.1b + hi'e.\-f : 3lftC-C1tt.Tb)


VJ,. ~ 7'h tR.1+ hl'e + ~~6Nrzn;- ~Re.1, ~ (D
V'o ~ - 'r/., 12.~ '-7 (9

" I~Vl to' au l-pw;- loaf vOe.,II e1­


g~ appl~ I n~ f:-

J:L Qe- +- ~ RG CTt" + Lb) + T.L"" hfe. Lh ;::. 0

hDL

:IL Rc.. -I- ~:12E C:rc...-l-:I'e)-4- ::rL- hfe.::q;, =-D


ho~ ,.
'T'/., R-c + .~ REXL + g212 E::r'f:> +- Tc... _ ~ -.ili Xb
~ 'J' :::.0
hoe 'noe,
:!'b CRc + ~ Q.F - h:tcJ'
h~ + XL. [f2c.+&£G + h¢
I J- -D

1b -:: -xl- LR.e +~Re f- 1/ hoe)


.'l62RE hoe_ hfe) (hDe

Lb":- 'f-TL- lechoe -+- &REhDe + I)

, . 'r- "C h.re _ ~ R.G'hoe)


,
-p
"P
­ It 0+Rchoe.+ ~R.c,hoe)
L4e-- ~Re hot:)
8u.b, .T-b J'n e'V CO
Vs "" T~ C[-l- «<:(-,0."+ :1Qe ho.e) [ R.s +h Ie + ~ RE ~ 51
(h:fe - ~rcG~oe.) & R-c XL

~'
)
~:

te t~R-G?>
~+- roe So1ve tne above e~/) ~ ca e !:-­

~J..\. ~ 12.£"[ l+h.f() +- {'Rs.-+ ru'e) CIt ~Rr:; hoe)


v& : : .

,~.,
h.fe - ~I2..GhDt:

A vo
. em -=- ~

f-k rn -:: - :It.- Rc Ch..fe.. - ~ Rei hoe)

:(~E"c. l+hfe) ;-L~ +hfeXl+~126hr0

i+ 1-0(1.. 1\£1 te-ct- ~ hDe


J
fex1Y\J. '&frnLe L-Ohrc}, (.! ve~ lo~·
G()e ~eJ

MRR C;uYmrw'Y) ~ 1'11j'e.d:Y01'1 ~)~


-it- ;1 de.-H'ned -~ tk· ra±i-t> of dl+~h'aJ
mode~ ,cd'n fret to the ConwYlat) ~ oqaJn tl-Cn)
:l Y) balf C fer J1}.1

1v''

-f'oo bala..ru:d La! e l

CMM~ =-~o lOd l


.
~+ hte+ ~Qt [IT~ )
C~+hie)' .
.
1

fa, unl:aJa'h~d LaJ ~


CJIIIttl~:;. <LD lD~ ~~Hhfe +~REC[+h+e)"j
, 8<CR-£+h ;e-)
-:;;~

,~~\'<' of ~S+CL4C. fL CotJfled FET CVfI1plr-JieYf


lO'C)

jW D J.4eL'4 L -RC- toUflecL FET amrli-h"e.r :

CorH~lde. CL tlA)D ..!t4t- .j{C Coupled U Ftf arnpH../ret


Q) &h.otO'YI In beloLO.
1+- vpo
~-----. . ~---.-.

~h'oJ
'n
~ "t+CnJ

+I~ ~ t 1}u' val ( Y\ ~4 t, lif b)t'd Y)\()&t e~

vDlrCl1 e 4~Jll.fin- rni'd ~cl~~


--fYe4f.1e'ncl~ LOuplt'¥L~ ~ftn- ~hl
".
,
..,-) -At- f11IJ CL ath a.i 0-

CX-r- ~ s hc..t Y) 1- c.a.p QU h~" 'Y\ t.e C! \11 u. .s.yyt~ i h cu.b a.! tt..
.
t>ftn cfCl . ~

li-J;ey.:
r
-:, -rh~ .$.r-m li J; ed ~vMv ale t1 f- ctJ... a.J ~ ~o t.OYl I n bdoVJ <

l;
t~ ~~n~'

VI > R-i (j). ~r\'fd


\ '.

1
\11 R. o I - fJ
- '-d
{I _f fl
lira if
n I .

1
f'-.A

------=t)
Vo:: -JmVGJ1'fo' ~ wt-t- v{;:: v,..!
1\1e mid ~1- 1Cltn #m. d .= vblvi =- vo/vCJj
~ -J rdvi.t ~I

[1\",,/' -1m.fo I J
Vol~de. ~aJl) .foo tOtO ~Y)~ f
i'r ~e tolO ..fr.e-vunc.t"u CL hal CorurJ~Le realh:vnte;
~s. h B 0r~() d~t.uJ f-.e d '
l.,-he z-~valq-,r Ltf-­ t.l

V~k1·
~ -11\­ hl"4
s
B~ arrt 4f"i\1 '{Olt-Cl<4 ~ drVLrloYl :>tu1C!..

Vo -=-- - j m"~.s Yo '~j

. ~ +J...L,...
TO+ I(<}
tOCc...

-~ rn Vd1 'h> ·R q

l"rO+RQ r t;cc) v~s.


....
-

~o+r<.., tllJ tDeL / ~+'R4


..." 1"
j;Uv
r ,0' ~tD:- ~ 10 [l~ ~ Y clif Ret IIR- ~::-- Rb
f
.

'Yotl2-~

t:tr6) Ce 7

\::~ J,~ J/r[i)~ ,


r(c i.be dt1­ -f)'I lO~""71
J
~ '1£
\ -Avr(W -' l
~
v
vc:LHt1e_1~ -An' 'hf1h tr~nelej;;-· .
" . {'
<4 •.A\- htd h frUffte''nt-t'fJ ~ C( ~~ cu .d.;drt- c1cJ- QY1A.rl-' f.! nf!.~l!CJ
btU- cs.h LoJnnor be- 'r\e.dteLk d rl- IOI'/l o.f-C.e r C-01l&t'dc'rCLbk
'Yo. ' ,;

11tf~ f t ~h:lb~
~.,

tj

,Ot/t~ ~. .j L
'tdte-re Z-;:: 'Rd' t h:Ii tOLl

~4 + I /Ju:> t,s h

.: "-, ,,"
, ...
'

Vo ll-Q1 ~ dt'vi:sJon ~ J1~ W~ 1el-. .,

v0 =- - ~ m v1 So I"D' z..
io+z.-: . ..
VI ~ \it}!

-ttv ht ct h =- ~ -=- ~ :... -1 rn "1.t "rD.-:z.­


U VI va! ~ .

'- , (/ rb+z...· ~

~llb ~ v~

# h~ h =- -~rn"rbR:i~ 1'+Jv0~·e.d,

')-p + R-1. ./ l"'-j wRa e.s h

)' .,,", ,.

1'1/ hl~ h =- - ~ rn"'r6 R'(. YO(l+ jIORvC.i.h):tR~ . ~ , ,

f)ivt"d e hLl m ual-o y GI-9Gn ominQ hry (~r fh


...
of\'( h'j h - - ~ nfYO Rl/ tbW-i i'

R4 -trot JlOR4 'rOLJ h /'¥btR


d
totl ,,::-' roBrsj.. ";.- .,dJh<·d/[ RJ .~ ~ol
"rbtR 1
-Avhtjh;.. -<jY1"lRt> .
l+ll.O L!he., I
-Av h"J h =.. . ftrmid

1+JLDLJ heo I

~I-
l-ftvmTd ­
{c t- -f ~ ~

1:&v hfj ~} ::- if


L Tjvm l d 1­

j 6rl 'f) barnd lO,dih ~cl- (Jr) :


IT =- -Avmi d X gill\)

--=- ..J\- miJ X Ct'H-£)


totr ftt >'1> +L
-A-~mrd- x fH
+T= -~ Y11Ro 1,')" I ,
2tT(s.h ~ol

.. 1
UNIT-V /5 (!)
..----- ~
POWER
~
A MPLIPIENS

Col)necfJ.cl. rh C04Co.dv, tknQ

,~ souncJ.. csiJ.. . . a1 IT CL tu..t~


.).ouc/..Jo~ t,-~.JL.A ,1, 0../7
3·NO·

,. Volt~ r'7J O-YT}f1ied Po~ IQ() C~ id- nnW'

<fhL h-~~ ~~n ;} The.. 8YOfN.W ~~ ii


oppJ.;Cohtv ~.

HC\.~f>\O,"", CJ. aM. t)O't p~. He-Y"/"hO'-'<CJ'r a..M- p~.

N~~ ~ftvy ~ Fbw-V-.. &~1rfvv AL ~d.


&1fiu~'
(--I e.,.t .sIt) ~ o.9J- ~l'cJ &0- ~ -to­
H~ Sif)~ ok- r:d't ~of.
cj....%pJi- ca."(!- ha:,:t p'vJciu.Uu:1.

S;~r~ ~ S"J/- (Cl.~. ,j


D0~ t:Y ned: p~ D~ trr h~N).uu,.../ 3~ ]~ ,J..-tblo
1:&..b- d» t7ft:kd .

Po~ h~ Ca'f2<Llb ~ S~U p()v.A'A hcvx:lLl'd ~b IS La. ~.

t]k Ol.-J:p~ C~ ~ v~ s~ ~. (Q'tjL Of-.:tpJ: C~::1: ~


SiLl'r ..aN­ 8~ v~ 8~r~·

co' 6 ptMi..:o fX';,.,;t 1'3 ~~ (1) itL 0pe9-.cc~(j f'?d: ,00/) k a.(j~
~~\ p~ ~ -t:rof C~C~"f:t4. on k c '","ctd:&tib:4. ttwt,
in ~LL(I J '-('h_(;"~' \ ~Nh7 •
..,", •. ,....' ........... " •• _ ..c.__.....
~." ..

- ... '''' ............... '-''-~ .." .. ':-~H_''''~ ... ~';.._''"__ ".'''''''~..,. ""..,_~-e- '''''''''''-7'~,'' __ ._~.--'o~ _ <"." _......

·
' / @.

~~r>:$ ~~~_
F~ 00 o.J'Y)P¥i~ /a ~- poi"J; ~...-:-/f~ b Je.kcfl'0
-the.. ~pe9-, ct'L blaN."'j h- tlJL ~nfv... ~. fhL 61-p'I~ (~~h.:,<lJ1J
On ttL .loc.& - ~ J wPJ.dJ ,"ir pl~ CJlr) i:t.L ou:1p...t cJ~!-\actv.,.sttt-'r
-i -iLL ~~.
NOf-", thL r'i~ -e& 'tk- a-poirJ:: on tf-.L JO:ld .).J~ ck.o~
~ CLtMk i t:Jp&J:J:&n 15 ~ POw@l ~.~.
'/he.. V~CL<.)y c (a.!'flVy 1- ~ 1)(J(.~9, o.Jy)~ ~:~
(». C.la.AA ~ A .
oI) , C.1aAA - g.
~\ i). cJo..Nv ~ C· and
(jv ) . c tCVIA - liB .
-7 No~ I w;-Ll 3e.e. ~ wnopt ~ ~ J.:~.
ConMcl~~ 0.. Comrr-Dn e""';'~ cJ;t toltt..ou-f 0
0. 8fectA·(

b )C!.A-~ 'J .
~ flppj Jc;.YCh~1# vo-U:o.y-- Jaw" ib- fl(5,.
~----I

4:h.L () wJfvt u v'C~E> i.e.:- CbI.il.u:i:t5I c.tb


/
WL~

.bl~ ~'" .l~~ h. CA. \.Do.. ~ +JJ i~


CCrni'r~ ~JLr~ of .,-f..Q.. '/1'" ..J.''OvlJ.
o ~ (.-j.. I V(,f+ vee
~(2y Tc.
~)

VCf~ 0!et)o)

Oc.J:pv1:- '~civJ.st'4 ~o:1h a.

<St-Yo.l~ J.;,.-L

~V~(j 81oF- (j) i,e; ~c:.0pMdz~ 1- & ~ ~%~/ ~


rf:. I~ c~ ~ 0. '" d, c· had .1JNL (:
-7 r;,~ inl-eJ..r,.QJ.c::6th) 1- -tk- olp cfx:J.Ac1:iJ...~t: G4 ~ Of>d.... <"- .1.oo.d.
J..;<"-L ~ thL ~d po?~. 7~ po~ ~ ~ If ct ~J'hi
ca.l.b..o\ 'OcU~ -po7v.:t- (Q~ dftJ~ .

'/he... v~ 15 c~ c~ &r1 t4.. co/Juf:tj, ~


~) Co'YYuf~ 1:& tt..L r!),-?D'tv:t..o-~ de,", 0rxJ vCFL?
er.-J't::u\
~pe c1Jv~ ~ HenGL if.a- C1:;lrClrcbnciJ:v,. i
~ ~ -po'''''- -~ (Ycr;q" d CVr
<1h~ Coyrt4ff)~ ~ ~ tNL ~ ~ Ii- ~ ..a.J, .1a,.

--l"o. : (
( (
I {
-t 1- I

t-::3·
..- ,50 / ;n cJJ­
c.....~ ho..VL tcr­

~D_-_­

-==v­--­
~~J.

°utrv-t
(Jc) I ( I
r:J , Vot~
! DE- d-dp~(VcsJ
GapJ.o0 ~~ t 2", Jc. '- Va =v. -if~
0) lQ.Nv~A ~ ~'­
r;he.. P'(,»e:A aIhplfj~G., Ib &:Ud ft7 be.. ~-fl
P"~ D-ffj~) 1; 1f.c- ~- PD :,.{ Md- inpcx <3tr"'J .oRL sekcJM:J
gu.ch if,..J:.. -tk- CJe.1:pv± :s~l ;is obto..i.-v..d ~ a. trcL~ Il)pJ ~cJv.
_ Fifl ~./ 1::f.-'L p"y.,itiSn ~ 6),~ foiJ..J:: ,i> ai if..Lf.c.N rJ.d1.o ~
~ ~lh~, ~~-p~~
~VCf'
.- rcA o..ll va-~ty.-c6 iI)Pc.J: 5~) tk. ~~ td. ~e~~;n 1h.-.
~v\!..- .-'\tJ'i-On J ~ f'1l-\/~ e.nkM IY)"/-(r Cc..ci. - cIj; . (9r) Sa:W,~
'Oeu~'
w~ C<f) (A.c. in [X.d: SiJnoJ. iiJ appbed, tJ..L c~c:1:tn v~ vdJUe,~
s;~;~ hen&- f:t.-a- C~ Ce,ffi-..a4:: tfl..,~ V~eJy 8;/U.VIoOidsJJv,
1kL- c.~ C~t ~~ tf 860· t -tAL Inpc.J: 3~n=J. In o~
teod-v/ m- 0+- 1:; t/-tL ~ <2~ ff't£) fj- Mo" i.e.) (J~ /JIJ.. esok .
•.
, •

( I

:~
!
I I VCG

(i'),~ ~ ~:~
T~ pO(j)~ ()J'nf1ye3, ;ir ,SbJdl f:9- I::x:.- c b.-8,
o.f1jeJ.. / J.6 ~ "/X)i J: 0Jd.. k IDpcJ:.. SlT"ai ~ 3~ / &u.ch -t!4i
-fJL cWpu-t 81 F t&- obtal~ O~ If orJ- h1r Cjclv If a. fJJ
'np~ CU Jv ·
_ r,h~ ~ 15 ~-po;,,*"- ·tf d~ e po~ 0-~'e3, ,'if

- Dw.- t& tf.a- sek~ '1F ~ - (X'iJ:: -t!L x-a.Xt~/


Or)

~ ~1m ~A.V / r0 t/-L ~VL ~~ duJJ.(J 1f..L


~rb:v~ ~ -~c!L 11- ~ fY)pJ; / ~ ~ tIv- Cl~eJ,
~ ~ -t& CDrx:luci rt F 1D've. ~- ~~ <t 'Tf.-<- r1)fu~ ~ %~
On haJ6 - YJ ~ ~ ~"-o&ueruJ .o:t 'tAL OLJpcJ;·
BJ ct0.t(j nZJ o1ive MI; - ~ ck 1; t/,.L (nfl-x <S~l"
k ~"'J<t& ~ rm& cJ:--efj '>(1 ~ / z:. a~7i~ ~
I'),

c"J:; --cf} ~ ~ 6JYJ~/ ~ he..YJ LL JV}-,3i~ tl,. j}:JvJc0....c..uJ A


tI<- "¥. ','''- ~ ~ &"'"' ~ (f 180
0

k '<rckj "6
-fi..L Il1pX <'S~. ~~ a+ 1- tf..tL Coi.kc_fm iftv+ Its /80
0
/'0

Q;-L hcJfJ Lj c1v .


...--­
lhL pOt.OO- ~~ /i; salcl. t&- k cJcw., - C povd.
D-~eJ,/ 1; k a-p01.,:t aocJ 1:M-.-. l()puJ::. ~~ -..ok .se1tt.cJuj / in
84i.h " 4J tI-af 1k cx4:p<X ~~ jl, o/,fnl...!. (f k.c ~
N0f; - CcJ Jv ) ff 0­
Q 1JLt ,nfv± to W .

_ 1he ~-poi~t ,'1J ~€h below tkL. X-o.\u' -If cCcw.. - C pov.reJ..

Clnftf~,
..-) DVL- Th .0Uc.rJ 0, 1
,;:s, -C()",'rJ:
0. Sekd:i.on d.J.L
U V''''- ~ r- ~~~ ~~ a.$Ve.
# ~ ~ Q ~ ~du." ;/
..- f-kt;CJL 0"'b ~ p<YJ:- ra ~¥~M ~t ti-L ()~' FeSt
fYlllC)?

<B- ~~"--'L(J ~ G~ .--0(;- ~ ;f)p~ \j cJv) ~, ~'t<lM J\tL1lY)Clu~


CcJ:-1fJ o.')J r--e- <3i(fJ i1> pJ.-ooLvcwYt _a:t tk OuJp4;-<~ ¥,
i ~ c~d:J, c~ row n {eM- ef:/-.cv> [go!!>'
()
ti.£

""---f-+---I-\----/­ ~_ )' .
-t,

'&I?~~ &.,~
l1:~J lerf \I C~~ -1----7'l-.--:..,---r--~.1
\7 l~'

CJ"-Vt}M .N.p~'J cJM.- L ~~ ~'o.R.


~ B&£ cfJ-L fjjLtY2-~ i 1:kv c&u-- --rts o/~ ir I~ ~d> Iv.~ and
Cat) ~ ~~.~~ ~ (OOio.

Ire. powe.')a:rr>p#1iA. fs 8cUct W- b€. c.!aM.. AS a!Yl~.1 if. 1J.sL


~ -poi"J: orO tt>L v>pvt. 31SncJ. O'N- -s~~ su.c..h i;kJ.:t 'tNt. (!n.±pt:t
8~na.l ~
I ...... ·
OQLU-'V)t'O
~..l JJh)Y)d\L tJ.-.o...YJ
V- /80" M /eM ~ 060·.1 0.. L."
O~
tf
I()~ YJ~'
.... <fh~ 6'-fO~"± j;e.;y
~-JJ...v'
'/he.. ",td:ptJ: Si~t)cJ. ~ cL~t~ In ~ -AB 0p~.

1'r,e.. ~D.e.n~ ~ IY)6\L -(ho.ry C.k~M. -A . . M leAN ~ ~ -B OP~Yl


r,;;,e.. 0~ -M c~ ~ ;1l)p~ fIr eJ;fh...<'-Y)o:tt ero-u -eVe')

~~.
__ Sf) 8et)~ ~ tk-- f.il- p:>i,,:t I"'\IJvv.: QL~ fjWl>? ~ J!.~ -cd- ~
J.,oo.J J.lNt be1..o .;::, -b:;, v.XJ.-rvel.Jv 1:/..L){ -ex)'"'i-) t4 etlfcJ.~ 1; c.hvv. ~
op~ ~nc..~·
de.
, J

CDmp~oJ') AfTlf!jfel c.Jt:<.J.MJr:r


:fr
C. tl:l.lv'r A 113 ~
A B.
()p~~_~Jv :360" 180" LeM~ r8o~ ISo· -&:,. 36()" .

pot>,tton ~
~_·poi...:l
C<Y)trt... -t Of) X-C'\.')u.'"\. B~...:} X--O-}u~
Abo,,~ ')( -a.~
~).1j..c bU± b~w ~
C~~
J.oo..J .t.."v.L
POO¥"

H~h~ ~ A
bot {eM- ~
f!, So·/o-rr,.
i-8.51o .
~.

Mo~.

fer
It-"c.c;--:L
f@v ilIa"- J
a,,~ ~

fu
Hi -&­ '-'

~CJcL..

~ck lev... '1ho.n G'~~


190C ' rso'"

-0 ~ thai. c~- c op~ 16 ne..ve\

~~o.~Wv.
I•n 8p£-c1t:J.. a.NctA. '1J ~ ctn.::LL~ /

~~ch....o--y ~t!T Coy) CoN)".v...vJ..~.

- fJl) ~ ~~ ~r~ \JP~/ ~ .Joo.-d H, Coufle.d 'b- -l:/..J.­


('.~ u.M.'\j D- ~fT\e), c.cJJ.uJ 0-/") OL~ ~~.

(iJ.
.~~3
--_.. tw / OIrt.t''ifM (',;v ,1'./" J
~~
C'-
~~~~
-<I Amn.tJ;"9,,

• HOL W~ L!.J\L Co~'j 0.

'!~ ~~ be,h..,een Smail .3!JnoJ. vt..'rS;OrJ

~ f}J.A c.1-rc.Wt I~ -(hU tk $lj~ hctrdktJ

ber ~ hY(f- st)noJ. Cl v-c.vJt ~ 'i fu­

o'rchl 1> ~ vcrtJ::n.·

Sl""'~ t/...J- ~+tuv ~) ~ 0­

pc",,0- ~W\,

. ,. f
; Su.c.h
~e.. v~ i \Es ) ~ .sek.c.J::iO. In
0. w~ ~ ~ a-~;~ {.feJr cd:
lO-~ Si[jncJ. c1:w.-A
po{).J e\. O'.f'fUfe.>...·
: -tt-.L ~ ~ d.. c· J.ooJ. J.;.~. ~c5Uti ~-fed cL.'ft.~ c-p~
r-'

11le... Cly-~t- ~p'f'V)ILt')-Kr ik- oQlY'e.~ c~ ~A CI.~~


eo....p(€d.
~ ~ o-eJ><.~t-o.r> Cct., is ctiye.c.::tc.J Conne.cfid.. ,'f) i:lv- c..~ e.lYCu.{

Mo~t ~ fu .:i{,.,.,e).,. t4- ~ ~ 0.. k".J.d¥>eai:.D1./ ~ tfY)p~w


..

-tfs w-tJ-C-h vdJ..lv. ~ ,~JL ~ / f.{JL Th It.. Jl . ~e. (P) hdo... ~ 'f:0....
~~ ~,'"'<r /e.vv 'ft..a..0 10(').

~YWl. ~ ~ u., cb~' Cu.p~~ ) -.C14 -tk. JoaA R. L ~


d1'r~ Co"()f)~c;:J... In iM.. Q.~~ Cl>c.Lt.tt -1- powe:;.. ~1-a).

C)he. ovv.c..u Clvc..u1t ~ b.~ [X'wc'),j in iN- ~--cfs

~ ~ tcr- -krw -efr ~ u>l~uJ: p"-OVld1.~ r>-.u.c.h V~?I


--7 Af'P~ t-v L t& ~ inpU± lol!)P anal

U---t. - \ ~~ ~ '1J l'"'f~ .Jcof./

C;.~ ~ 'L Ju.-p ~+\. pc.ih -ct or.-.:tp ~P/

(£Y'

t-Vc.c... -:LtS is -v4'SE <:.0;;

~!?,t2..($ -.:: V(!c... - \JBf' .

• :Le.!:.: Vc e.-- vBr:


.- f2-g
ry 18:: \)Cc.- o·~
1(&

+v('c. - 1cJLc... - vc~::::. ( )/

J..(. ~c.. "::. V cc - veE"

1.e.- ::: Vre.- - vcr;


or IL,­
::. ~:!. ct:, + V(,<:
(/...c.. 12..c....
('
c.ol-)e\L tf:: 1..(;-
ll=- VCf:/

M = k'
sb~ -in:ti.ltC1tpt (c) =- Vet
llZ·
~

-Q]!;) .
-", ~~.
Poiflh On 1(:. '\. Vet ...c...x:f)­
"
. <J""'~- -- Vce..
lfC i
bE!.~ 01) Je _Oc)....'":!o /'
Vc~ b'1-c..oNV'> ~.

U), o·c. °P~J f). c. po~ jf)p~'

~\). A.C. Op~J A·c po~ o~u::I::-'

eweJ~,\j (1J), 1Yn..~


Po~ ~ (!J..)' ."'---...
o.nd D. C eow~ :~-

D·C op~ ,(, ()it~ bul:. / how O~


d-~~ ~"J:. D·C... S¥pl;j f.~) Vee C0f1t..ce-..t
~ ;nvctv(~ ~ A 'c.

~ / (vZ ho..v~ t& Ca.kt.Ja.1L


wi#-' ~pe.ct ~ VCI:. '~up,p~.

-7 'th~ 6Jlle c1-cn .:3ufP b voli~ \ VC ~ anal ~ t-c1.r) ~ I~ d..tL;~


~ d·c bCWL-b;OJ,. CL~ ~~ .
("0
-+Vc c - .JER.e - VI3r:: ::CD;;

-;:) 2t3 /(e,:: Vee. - Vef; .


2p.,!.: Vee - Vile:­
~».. Q(j~
~ . '" .V~Creg.
,=_ o·'/- .
~ :i8" .
'-1

.....
de c: ~ r...l.('> . ..a1oVE...

?) (Jc~c: ~~ WD- Cor> €OJ).~ Co1CL~ :Ie q ~h');<..1s~


v~

+Vcc. <lc F-c. - v('~ :::Q./

~ ;;th\f!1a1..::) Vee::: \;(' c - f1: fc .

'----------­
. ~EE~ ~v('c - '1c~.f0
u:> i1h ¥ le.ip i Gc~/ l j e Cb-n ~~ ~ VC€,~ va.!u..v .

HenCJL t4- ~_P'1d COf) ..J.A- ~.4J-~ ~ 0sE~/ ;ZcJ.


.- '

6'L pO(}ju, ;~u..t Mr /

[!DC:: Vee x 2: c~ '.' Wit A:Mt.O -Mo..i


J/ powa:: vol t:~ x

OJ) InpLJ:) tf.4.n hO~

ho-v~ -6r- CDNlch~,

w4r> ().() inpV± a·,,- 3b naJ iir o.pph.~/ ~ ~

voS--l~ .sil"l..W>-O;~ •

H~ 10 C)I)1''''''/ f!..tL ()t_poi~ I~ ;.,:, hUr ~ -e& ~

.1oru:J .1i..J...) j·e; it- ~ te- a.dJ.v~ -Y(J~..J 80 ~ oc.JpJ


~ c~ymd. ~ . ~m ft::r ~~'"tfu. ~(y('E") ~\?+
S;~ido1b wHh 'rv.rped ft::r- i,.,pJ. ~ ~ (J.e,):
'Jh~ 0lp coledil {')J)cJ. olp c~ b:r QMJ.7:.tJJ, v~
vdJ..lV) CLro~ J'-M- 6t ~poi,,*- ~r) ?;ulutJtri:: ~.

7h~ ~i'0 oufpu±:· vo-tt~ and. ot-dpV± ~ dohvv,


o-n a. c.. po~ 't1r ~ .Joo.d.,

A, c.. po~\ 0U¥}

rd'l 0-0 cJ$An~0 ov:tpv:t vottD..ff- and. Ot-dp~


C~/ -tf-t- 0-.(:" pcA d..cJ.lvv..u:l Ur --fJ..L. .JJ,o..d i2r 3~YI2f)..a.lI. .

Vor"lJ<y:::: ~
J2.

V Hi ~ >'~.:f;. ~~PWL tzr ~0.

V",0. ~ - \J r.J.1') .

r!, "
(Lf"rlC\. \.t. - ~0 •

.', \J,." ::
v,.,.,.-_ v~
2JL .
t LE SSON PLAN

Ohn!.. lQ...J-.!l;; \j ::;.:Lrc .


\.I-'r-M':; (La.. . . . . ')l R L .

VM ':;. 'l,nxQL'

<:.. -_
I~~
V......
O'~'_U
• --,-".ly- •
)< : ,
~) ~L ~ t!!) ~-0,

-rQC ::. C!p~p)0PV
8

C.L~"
r
In t<&~ 1; vo-tl:~ ~ W,,,Jr-
1J
~~f-f) (Sp-p)
Pa.c. ­
.lvP-P) ~J fa. c. ::-
-=- 8

8­ -- (~-f) ~0@p-f}
~CLL
-- Vp-
'L
e [Pn< ~~
- --- 8

fS(LL
~~ •• r

FeY! 1'0CL~YY) efijc).en ':J / lflL hQ.Jl<L to- ~

~ v~ . . Loco efffu. en r:J ~ ~ b1(}~ dJa adv~ i- dewy-it

po~ o.f1je.\­

~~ Can ~ dofj~ A1t

te,. 'tUz­ ~) ~m '"k

.. .

~~""'>-- VN")F~ ~""o) ; ~ v(c-)<ac~)

VmO-'l'- -,,~ :1fYX'\.~ - ~0


D~~-I-:-. '._
~,

PCJIPeJ..

A·L. oWpu.t:
po~ dillv4J
h04 .
-&,. 'f4..

M(lR1~1'11 pocA d;~p:ct:te-n oc~) ~ ~ rir ~ Q.<: Inpd:

S ~ nal· (,...f h~f) 1J.e.- 0.. C i f)p~ i} ~/ ~ 0.. c.. pO LA a tdpJ-. 1"&
~~.

" (~I"I')c.. '\I.. PD C ­ Pet ~ .


- Po c - 0

(~)~\l ~ poe.

»~r;J _" 0 Vrcc'" c~ ]


~ cud ~.'.r ..04.

A:i\JDnt~ ~ d1'1't.~ eoupk.d cA:vv.. .. !-) pO<A a+'-d-t'eJ.,. D-'\- fl-ktw/


y. CirCult ~ Sil'Y)ple.. "U>- ~~ OnJ trr jlT)pl~~.

~). l.v.;v Y"\.UNW. ~ Co"fO(\I!f)-# -.ok ~~ A.b ~ t:> &~ Co"P'd.

-'5). ttk.J.oo.J til Cof)ht.d.wI dl~ ;n tM- ~ Ct'rc.Wt.J ~~ ~ (J~..;t

~~ ~ r>f:t ~. f)rW., ~ tl..L urCJ...lT: c..~ .

D/;) - o..d.vo.rJ::~ : r

r) . ~clen ~ 0 v~ p~ / ~ -ro ..k.W- powct ~~~.


'it). 7I-.L 0lp ImpwhntL ~ h;,~h) henQ Cly~t CQr)nct k ~ -6m 1o~ i~.
~/ 3u.ch ~ J..ou.dsp~ .

.,
s). PovA ol<~~ ~ ~.

I
~~~~~:-
A1s,l ~ tNJ'-'=' -f:t,.o,f: 1.Am ma..it.i~
u-· pouA ~,
to- if-a- .LJwJ-,1 ~ j""'P<Ld,o.n6L ~tcJl'd ~ f)e~.
- F~ ..loo.&..tt ..QlkL kw:;J!!f~,1 f/-L 'i"pV± i¥~~ I~ .Joe..:)""
;JV)~~ ~~~ ~ orJic.u.JJ:: M'Z) d1~ ~f~ a~'~
dveu:t:. ~ ih9-- Cu:tpu.±: ;,-...pe..Oa."1O-- -e(r 3ehl~ if olt~
CoufIW cJC\J"1.~ft powd C1rf1f~ M- v~ ~U::lJ ~.
- <fAA pMble.ro ~ he.. eli~n~ ~ ~ c::L ~~ if) 1M..
c>J:p~ SeL"tt&n "hr cW-t'f ~ fIDvA te- ~ J.oo..ai.
r,~ ~,...cJ... ~ co1.kd 0.;') adpc..d:- ~n..V.. 0i'Jd. ~
O-~~ i'c- Ca.Utd-- ,-I ~~ Ccuf'~ c.l.cvvv - ft povA ~~. It.

_ g~ (£Ie.. w'iO. .s~t ... ~rr.O, clDUffd C?b.v..~A po~ 0-~e3,:


wtU cit;)CuM· ..aJrouJ::- .~~ •

~~ ~~:-

\0 )

I'-L •

Nt =flUmbe.'JI 1J Mrvz. on ~.
N1.-:::f\)..J.JT\~ i t0M (?() 8e.coo~.

VI!: vol~ ~0. ~ P"-t~.

Vz.. = vot~ on seCcf)~.

c~ In '"II-L ~Co~ t!l~d.t~ ~


'It-c- y\LV,·-bv-, l' 'tz>-\M- '9f ~ 6D m&"~.

(iv) .

E~~

1\100-) tk.. i/Y)pedan~ --efJ t4- ~ Of) &..co~ i1r t!(L' ThL
p.Mtv>~ CV)d 8~CoI')~ W~~ ~+a.I')WIr -D-lL ~ rn. k~<
~ lno.ei irr)~UL.. JLL;3~ ~ ~" f::k ~YV)d\1 81d..v and.
!Je.h,....vv¥ ....cUr.if; C.onY)~ in 'tk- fN~ . ' )I'civ.
Sw:h i~U-> ~ TrfYJ 3eLo~ b- rm~
~ ~ ~ f-(.
-. ..
Ql::: ;"'Jpe.~CJ- Dr) &:>.c.o()~ <..:)lncU'j'
f2.~:::. lr--pe-olo-nCJL 00 f~rno9u LD')n~.

VI
l
-( '

,() I ~ VI
I'-l - 1~)
~l
,- H<N.- /Y~rnv. ~ ~ -s&:p ;:ilkOY/-,
be.(cuM..t.. tk ;I)~ IN)FJe&:UltJ- -t4 i
~r
.,loLUJ &feo..kV. i& ..tnv!'" 36:p-ctoC.,M
I~ hc-..v;(j o/p JtvJfJ~")(L J..ou!J .
r Felt iNlpe.d.ocn LL ~~U P<-'" P(YIL
~L ML It.Jl-t'0 /::ro.Jv~~' .y..o-t Tt~...,~ ~1u:J daM.-rt PotA
1::00-/ If) <!ftJp.-ctouOn I.....odv CJ~ , O-uf> .

(]) . D· c., op~ ~ D· t.. pouA rnp'-".:t·


(ji) . fl'L' ()P~ ~ A·C. poA (!)vlpi:1::'
~U). ~cJU\~ &. ma.~V"f) etJ&,cJ:cu-ij.

elv) Po~ ~~~~ (fd).

t
U)'~~~~r
fJ(; I~ ~tO ~ -lfL w)0d..i'0 're¥'jtQ.yJ&A- ok 'o'Jt·
Hen&. -I!1w- ~ A(r d·e vcrU:~ ~p' Q(.~ ~,p~~ c.o:Y)~d

i~ ~~ .
.' . Ap p~i'V ~rchhofit- v~ ~ trr tf..L c~ C2'(~t Q'~';

:::0,
/'

-;) vee. - ve~ ~o:-


~ 1J~~~~
:?£lto-/ ~ volt;l1,ff­
EVee: '=cv('~ -0 [ VCf~ ':,:. vee] r:b..of Cl.("~ &
P~4 t.,!»),,~t\11J
~ Slope!. '1r tJ.a.. d·c. ktJ JJr-L I~ ~Clp'-oc0. '1
tk ~NJ...

-l!1~ ~t-Qr)CL in TN- col1:t£tm Clr~'t w4ch I~ ~ 1n

cl'c.. tJu'iJ ~.
tkl')(a.. sCope.. -ab 1j..L d· (. l..oo.d J.1AJ- /"?, J'ci~ i1/,.J'ti .
8(1)(4.. ,s&ope. :;:: -I -I Q<:,=e[~o;,
~ @v) ~
Pc'
.. ,

.!±£'~~

o..,c.. Of) iJ..JL p~ i1> 8TvU) 4r./


Si"":;'~)
Pa.~ :: V"l.'r't>Jr ~ !l\"..~.
o 1.'1- •
Ie. c.... c. J.. 1'lrr...Ar X f2.. L .

@.,.) Pa.c::: V~~


.. pa.c... --
. VI"'l. D.I"'l fLL
Vi y.. +Jt- :: YJM'~ -'. ~c..::: V ~;Z~ V n
nfL 1
2­ Jl ')(" JL.' ~ J. 'Y)' J.,1vJ
Po..c...:: .lIt» :I. f(L 2..

0r ) P",-c.:::: V2
""------­
;!;
2-lt
0~lL - VNry) (~~ - ~~

~r
A7'>LV'~ n:n~ ScO~~ -4t bote, -f:f..L Ocdpv1:: 1J~;f6
Ot--JpvJ: Q~J: /
f

~ ,( ~~e€ll/~
~ A. c.. ,W J.D..t.. .
f
f
(
I
I I V"'lt'lll::- 2. V('c .
I<:;::-«-_-r--­
__ " _~, "
'1 VI>'),

$!q t r<)O.v- ~ (\J~~ - V~rJ 0tryl.~ -~)


B Va:...'

:= ("'J.Vc.c ~ 0) G~ ~ 0)

~- "---~--~~
XtDO.
is vee ... :lc<!)

~ 'fez '" ~~
XlOO,

8~~
!:: ,J!1/
~'l-)t too, ~

[1. b-~. c ~tOJ

~t- jnpv:t StJncl M Io.~~/ m~ pr>we.'h ~ ck1;v~


.1wr ~ tJ..L povA c::J.:v.M.~. sui: wNn ~" ~ I'\(f­
inpu.± 81q "cJ.; the.. ~ -ft , L-
V C~'c..InpUJ... po~ ~. d.t~ ~ tk.
ifF/) i h3J:/ ~cJ, I'::. t4... ty)a.~ pot<». ~~ .
.. , (r:u~. . . :: VCc..X 2.~.

7J-w..... itJL dOftk~A fX"uM o.f¥feA d.J;y.;~ ..h».- ~we." ~


&o1JveM- tyn~uY1 f'~ fb- 1:4... J..ood, wt-Lk. tt ~~ n:Ct.~
ty)wVl r..~ d-dlvtZJJ.(j ~ rouP. ~ ~..J..c<>-d i.€..) t~ ~ 1}

:)\~_r"-ow..d. Clfld- tf.,.W... * N:T Ct, c.. tnpul:: 0~' Th(... mo..~~ rn~
ct..~ ~cJ..v.,- h IY)(2,-'lU.fh-Ur<) p0tJ-t dY.'7tXp:d:len ~d ~ k
pouPt ~'-D1m -tz,. .J:;L 3e.J.rL~cA -if on a~'e1'

~ aJ?0- ~;~
The.. MV~ ~ b~M.~ Ox...ped dOM--A o.-f4t'eJ, Ct'r~u.H-..dNv/
y, <'/he.. W-dltn~ 1r -(J.L op~ if! ~~el dlY'ad:f:s ~red a.~~
TJ,Clr)

')' f}'J-L ~rt)p~CL 1YX.'ttd~ .il> ~"tN..d. 1J ma.l<l~ pctA t~'\ nr


~~,. .
J)' The.. d, c.. ~
blaJI. tfa:t -ffot.cn ~c.'7f t4- 1oaol W.> CaM... -r:1r dJ~
Couple.ol O-~v. id <Sfurp.cJ 'tn~. 1+ ~~ ~,
Oriod.v~ ;r

.;l) . G+e;b.d ttr ck.':I<-~_

.'3). MeN-. AU~~ i CDr>f0NJ.~..c~


~,
v} ~ t~NU.. ~ tk Cl)'"Q<.tt­
he.t:x.vl~\ ; bL~tJ> ~ ~tae.t.

s). torN ,.~ ~\j ,'1.- ~'M;h-d.v


~ trr tro.~~.
(;) . M6.'W1~m Wu'UltJ rs
'7) , T'k /;'-o..co' .JuvftJ~ 1'10
J

r
the.. ;r)po1: 3t1~ a.pphe:..rJ. W- tne.. Cl~~ ~
atmnat.:'tJ baMc.
If) ~. ~ ~ ~ ~ o.~ 3tJ~
..aN- a+tw:fu/ ~CV o.rd pha.,.,u. <The.. ~ CJ:put SNxM ~
~~tHJ fr.y,.f1r.~. i-e.; tt-.ru-- 8~u1c1 net; ~ ~ ~ (Qr)
d.t~~Y) in -ft..L o.~~ ~Y)~ Q.l')d phoM- f!.I...- 8~. j -f
l-knev tJ.-L ~Mv dJ<)~ ih ~ C1.~.eJ, ..dUL o.rr.ph-~ ~t7xtfrm
phOJpL ct..~~ cw:J.. ~~ cJ..,.'":J~. &t. ltL ~ d1:J~ .
..cJ..L ~ d.dL~ ~ /utrv4Y) ~ .a\.L ;~tJ.v~ Vtr- ~ p~
~. (,)~. it-L ~ th 8cUrn -tfJ tI.a- Cl~ Ul )ti, ~e.c:1: ~
tk ~tJ h- 0::Jk0( ~~ ch5~.
- <th~ ~e:J cL~~ ,'ir I)dt str1f&r-i II) A·F po~ a~e4.
e- J,t 1<). ~ ~ ~ tr~ r::r f~ ..t.~ dtw?-Qu.
7f..L ~1)Q.""'L chcJ.C1.~(h t Q ~~-ttn lis C1. &~ IPi£AL o~
-tJ..L 0f~ ~ Cc::1t. 1J.
Bvf:: in pnJ..c:b."c:J O:J"eu;~ / tIN- ~I'la.rw-U.c. cha'ktcJa;..sf:lCh '#r ,...Qt
p~ ~ ..D~ Ur 3u.cJ> fVJf)-~~ ,'0 ~ ~ rct.r..;c..
C~8itCJy) tk- ~o...vetf(Y) ~ ~ otdpvt. v~ ~ ~IY)
~ -i iN- Ihpv:t: St]no.J. 8tt.e:h 0... cL:o ~ ,1, callwl lten-~
cjJ.'i:,~ (Q'r) o.~fw:L; dJ,:6~ @':) hoJ.n-..or-lc. &'-6~.

-7 The.. h~/i'h.ONL d..t'-ShfL;tioY) pt~ OJ) irr-p6J;n.J:: ~. in 't4-. a;dtr"''i-­

-i A·F povA o:-~eM.


~ H~I"h()~c.. ct.'6fffi;:t.-mn: r

~ ~ r:7' ..dL
Jhe.. ~l""N)nJe ch~trJ±j::on fY)et:;.M the- ~r.u -D­
k ~~ "uipu.t w:we.. -11m wtJ-ch ~
r30r--f0~ )1) i/..JL j

rx>t p~ 'In -14-. Inpu-t g~ . (j'M... Ci:>~~ wNf> tr~c'iJ


ShJW- ..cv.- -tt-.L if)Pu.i 8t;ro.l ~ Co.1kcJ. ftVJd~ hWn~
C.C)~o~t. rJ~ o.d.ch~ ~ Cor.po~ p~ '7Y) ~
Ovtpwt 8l:11')oJ a\Q b.vlJ ~~ r3or>fO~- ~'ch ~
i~~ ~~ 15- -IJn~ f9rn:J Ccrf°~' )~~
Co~~ ~ ~ hJJ-.rnoAlc.. Co"fO~ @r) hcfJ..rr..o,.,lCJr- .

1=0'\ e."'U.L~Ie.. !r
. . ~
(l
Jt; tN.- ~~ M t&
\ )
'-f.HlJ J ikn ~ ~

g~no.1 Co~ frd-a~ ~IJ~ CD~~ -Ltt: {' ) #16- and

~ rJ AI !'fT"'tV). 0 ~"tJ.UlC.'/ &>rofXJ (--Il,::;k. ...o:t ';y I HJ-..J S<.f) ~ ). ~ ) H~ ~ So- C>f).

8e..C&xJ.. ho.!\/'h.Oi'\l<:
~U.fJI)f:J Co'""fO ~ ~
t/-.J:.ycA ~'fI-..orC<;<:"
Q.rx)l ~ On·
~f:J 00~~4::
(l

'< l~, ~e-t MW1)'d (2o""P0~ fir nat CorvXctaSlwl ..ok C\


Mn-..o~lC .

c--:1 Od "i- aJ..l -(J..L h~n-..o,Jc. ec,rr;po~/ tk.. s,e...conol. ~/'h.O...lc. ~ fu


lo.Y~ o.rv..ph.tw:J..v .
• -7 I A; ih- o-rd.M i IN- h""~ ;~~/_'f!. ():~ tvd,,~
-) ft>s 1h.9-. ";).~ ~n-.o..J:.c.. ~~J ~ l~ tNL f)ncl.. hQ9,~N.'c... din~ I

~ ~ hfCLt"et.J: h1 1J.t- ~O-~~ 1; A 'F po~ Ct~<dvv.

t r(;:~J7!~~J+J~,J=n
@ F~ J tV-"{ if; ,"" ~,,",cj ,(~. 3.-0\ H"""",,,t
~. DfSf:MJ::{
~~~kC ~~.~.

~C~~~·'~

')0 if)V~3oiL ~ &.c~ h~I'I-4),J~ ~0~ ,) -CVM-L~ tt.ct: ~

~n~c- +:cof ~g:tl~s 'e6- tha­ ~"'drtif> }<?r ~~ 1n


(')~ ~ ~ ~ &hn1lf* .J...~,
,E-.. ~~
<J~ tJfL -e&- ~f)-~~ I~UA. /
/

/ / ~ NDn-vt.~,
hd\~N.c. dJ;)~) In ~ 8~Cvnd Mf'kO..J..~ /

~~ til -f/.-L i'>'()~ t cJcr.-<'r.ar:&.

-theJ

~.
.-­ D0..0.- t& t~t\- / c~ c~ &.o1(/r ....o"-.otu) 6­ t-ft- a-vo.iuu hl Y:fvL
l'- ,
'O~ ~eer) (b nrxf Ie.. ~ YVOf) - vU:neAJ, .

-;) Moik-nJo±i~ ib 0v) LD?D-t::&n ~.


./

1
C - -
0-. ''i:, +- b.".o
'1- . ::J~ Ctl( ~ .Jl,{w .
~~tt.')It+ b~'t-~ y\'Of)-l1~ .

C8& 2.c.o. t ~ 2~'l.-«J-t _ \ .


~ 1+Ca!.t-l..A -=- '2~"'""

,,) (h:,"I.-u..at= 1+~'21


~ ___ -----.
.'L. .

.fu.nda.('f)eJ)(o.{ second. W('h()...1 c...

.r~. Co""P0"'-'*' .p~. c,tvf°~·


~rf) Nf ~ tf.-t- Se£.o,.,& J-dJ"....o N~ Co"'"fO~ .
~ 2h.ow-'r../ ~ ~ 1/, 8£J2ord... J-m.~ro):~
~.,
n
d~'---- ,F--j--+-~~ D·t!. Ma.-.,
v~.

c..tt·
d·1!. v~
()c.J:;p~ C.3_~~ UJQ'I~.:

~ ?-C~ +- ~+ B,C9blA-t- +- B2- ~2.wd:; .~


tJ)he.~ (J!I\+-Bo) ': . ~, ct·c.. Co~/ Jf)chfencJsu..:Jc -t(;- ~/
B/:: 1inf():h..J.v 15 ~ ttrdo..rrJlZJ--tcJ. ~I')c.'j ~
BJ-:: A~tw:1.t, -i ~ se.conOl ho},l'I-O.lc.. G:."fONl~'

- Ink (}J\- find- od: f4- ~ -i ttL trjtJ ~~o£hJ> ~..aX ~


~ iMk~ '; 2.. ancl 0'

~t:::o /
.


'e.::' r:.l.c~ +80 + Sf' ~~") +-S2. CebC2-(~)J·

.\ l'e.:::
'l
r. '(LC~"' +,15 + 8/,
"+-8' )~0' 0 L
C'~ Ge8~)-('1
~
-) if/:: poj,J-: 'L/ C11t-;;.<Uj'l--)
i(:;o 2co,-r Bo+ 3, G9b{:J0 rBl- cPb €ttJJ,
-=-1c.~ + BoT 6,' (6) +82 • ~&).
':- J.C~ +-/3.0 +15,(0) +-132-'01).

E ac~ +Bo ~~©.


-0 At­ pOi'4: 3/ cJ.t:;: 1r./

it:;o ~+ fSo+ B, ~0) rEt' CG&~rr).


+ /3 0
-::: 1c~ + Sf) ') -J- Bl-(J ) •

C~ ~ lc~ +Bo~~@'
C4lt::.O j .
c::
J
('
c.lfYUY--.

wh: 1'L-; I
le=
(>
J.~.

w.h:: tr; , ·
Ie::: ('
<imin,

H~n&L ~ ~r4- ~ ~i..t::J ~/


~O-.\..::. lcCi +Bo +-B, +-82-"';-Q} [ : (foJ'V) ©J
~.'"' ~ :z~ +13 IS, ~. [ir~ G)] 0-

~"C 'lo~ +flo -8, Hl,.~ fro'" @]. C


.' l>.ElfY)
U--
®/' J~ ~ dOl":: Bo ~_~,

.v 80 ~B
2:-0 •

C§;~Bi5
NO<;:J g~±£d eo ~ r~®.
~"-- - <J"",'-n::: (!c~ +-Bo+-8} +-8~ - C!.C~ +-80 -13/ +B).

~~ ~+J?,J~ ~~ ~fo +-8 J ~~-


-:;) ~'I-. - &'n ': : ilB!.
r: r. ~
dtno..¥-- ~ ~ ~ @.

No*-" a~ ~ ~ ~ ~ 6).
0~~ + ~'n ::: ~c~ + f30 +@JH>0 t- 0cq feo 4#,).

-\ (? r. r
'::'/ J3"t:::: ,_<i{"r)ct'l'- 1-'J..,.....~ - ~dc~ .

4'

m t/-L (l'f,(;:b."d.uv efr f:t..L1t~ eu;d .Se.cond W~Iu"e.


~ leAO~) fJ.t<- 8u.ord J.,ac:;,;-.O~t. ~~~ c.hn k coJ..('~d ~

""'/0 D2 ::- &XIOO'


ted
'-A?; ff-sL ~tt-.,rJ ~ ~- e()~rv~ 6n ~ ~drn c~
~av1!1Y) tr>- ob~..", ~ O-fb:f-uch'v"i tlJL. M>vJ.)~ Vr.J t4. ~
f<, CnfJ.v;L "'~~e. Po1.J: M e:Jt-od.. J '1 ciL~ ~"'-(~ ti-L ,s<:(Of)o( If

~lw::I".lc.. cL~~.
Wh~1'J th~ dj'jMd:t:rJn
t:NL .J.o o"cl n, 8 ~ ven bd

:. C!:-0D::

:. 0"'c)D ~

....J tJhM Id- -tAL fX>~ oWJv~


cL't0~.
m f!-a-. f'vOn -~o%.~ p.Jv2~ in ~ ()~ c. cJdJnci!»..;s,:t'C£­
inc.~/ -t/-.L OyM 1r tf...tL hoil'>--O.J(. d.t'j~ ~ ;'n('~~.

Ut -/JJ- ~ ec.'Y-f~ if -tfi"L cJ.kdm ~ 4


fc,. hl~ 06~ haltv..o~L& ~
t(:::Q\l
Ju..d: ' t
-JJ.I')&iJ).
kif ~~
;l
,J ::: CL'l(+ t)'),.. 'i.._ r.cn-JJMaJ,,,
(j ",Q.'vt+ ~:r~."-7 (!}t..3 +-d 'It lot •

..
!C = LA." h.J-.!
0

".I::>
'1. •
+ C 'IJ:/' ;- d· ~ r..,.
"'Or.-.1..1-
""-M
t
-(I>
..J
¥J /)'t~

~ "(J,.,. c.o~V .J- b.(?m G.l ...+.)\ c .~ Ce& ...,tj + d.. ~. Ce;~~. ­

ic. -::. Cl .Jm. ~u..t + b· f1.,'l., ~ 'LfA!. t + C· [lh'.)3. ee&3U -t +--d..:L"~. CJtJ& '-lUI+: •

NOc.P 3~~/ ~'l-Wl-t J ees.3u t t ~~~i: Ond d-o~ 8D~ DttNJ""-Ltn'c..


OP~) WL (fb/
Bo + 2, < C&.(.Jl.t + Bl . C.eS 2c.ll-t +lh· ~3Ut + l\. Cs:! t...C,C;¥ .
i)t fX'i "*
m- w..b::: 0)

@ ­ w.t:: 1s:: {,oj


(%)~ ~t-:: ur'L-:::"'IO";
@ .- uf:;;ar(! ::Iaz,· ;;
Q>.- {;j).t::: 7f :::. IBO";'

Ie:: Je~+
• 0.
80 + B(,Ot.Wtt: + 132.'();suU9t +B .
-­ J
tfe.r>Csz- ~ J-:o9,rn-o..1c... cb'b~ Cb~cJerrt} fur) k obf:fu\.Jui. ...<"V\-..I

.'. Dt:) ::: ..t Bnl


IB f ( ,

~ t/-L ~ ~ five.- po~ on ~ oo:i:pJ: CC>f.Lv~m 1b- obto...~


1hL ~~ -ets W- vd)J0l-J.. odnVr- -i tx:J.~cv/ iNL ~~ol Hr- ~
\l. if) • 1 /'1_1II . .J' -AI... d\il:;)r>-<."l""! ~ J,:;.cfo9> ~ ~M.,()...1c.... d.,.~~.
r;v~ rOIAX: ~ / ~o u

-7PO~~ ~~~..
~

Nov:;. ) Pac :: ~ g/I.-R L .

He.n(L tk ov±pv± po~ uMt, ~,JL cLr.~tt.R:1:J:cm ~/

~ ~ 8,"-RL0 +- {~'L+ I
"~~+."
V/
.. T BT)~J
f3 'l.,.: •

: . \CI,Jo.JD -- P,ct. c..[., + D'1.-')..-j-tD 1- " . '. +O".j.


'L
s
t
'!-l t!:.v:k '\.
0::
'1.. I\.
Dz. +-O,J 1-. " .. +PI') Jl..l ­
~ o!: ~ rml4..O~~ c:1..Jx:,~.

~;-
~ ~
r (f~0D ~(6w0J ./
f.tkoJ-. ~...(L cb~~ ~ l5io ;.<2...> Dr:;.o·,S;

if.Ln (fCtsb~ Po-c. t+(Q.,~j ~ !,O'L2.5'.Pctc..

So· ~ ~ .t. 2.£0./0 'lne.~ in 'fk. po~ (j~Ve.n Th- 'fA- kd,
(i

J/) cJaM - B pOU-A a+#h,-,,/ iN.-- 6}-po?4:;- i.s ~


Of) tJ.-L X.-o.':U~ ~,~ 1»- ~ C!~ c~ «
~ -~ck 11' ~ <l C;jok '6- tk )~ &~. t:: ~ at;
8{:jno1- t} ck'j~. tfo ~ 0- If-J1- ~clu QC-Y&Y-- iJ.JL k~ ~ f~ 1;.
~+tJv, ~ ~ in ~-(3 ~p~. 'J~ fruDo ~ ft!v." CJJrdxd::.
"in ~f)~ ~ ~ c&,v -e6
t4- InpJ: &~ ClrJd-. ~ ~~ &»
oexlWr tf..L ~ r. ohttL."'wwL f)~ ~ ~~ ~ 1~aJ.. h0

o~tt~ ..o-lL- ~ rry~ ~rJr.fV.-,

D~0 upon 1h(L tJpv:r ~ ~ ~i ~'hfv. w4M


p-0-p ~~) n-p-n) tk- n.,o cU Co1i[j~~ t:& ~~&
o.ffd ~ poMl~. 0'~ ~/
y. When bo-fh -!he. ~7rS)A Cl"'-- 1; &1~ ~ /i-e;, e1~ n--p-n

@r) p-n-p tf..vJ 1:NL Ci~c- ~ t:!a..I.1u:i u e.w.J:> -pe-J.J. dllA\ ~f::,-

ALlUo r~. pOvJI-~ ~~ C;.'yCuJ;tr 11,

~), w~ tf.JL l£1 ~~trM, tim Q c.olY)pkm~ p:::tA. ;·e;, O"L

0-p-" cvd o~ p-njJ.I 'l:J-cn -th- a-ruUt ~ /J::t1b..d \).:3?ft)elemQ.,i:-~

~m~"'d ~k -B "AudJ'tJ F.>-a-<v· po ~ O-~':'?t- ~

d»1t~
r ~- .{p­
~~ ~~~~~~~.

?~~.
·'

_wo.. ~ P.JU.f)G.~it;~
DoJ""0 ~ ~~DVII!.. inpd::.

~I Conduc:.:h and (Q2- dveb~ c.orx::L.tc:1:) lx~ 1:/-rL


tX- Y()"'\II. ~_ ~rrV, . ~' . 0- g~,iipCYk-tt\{1L ~ ~ek..
. o..t.YIY\tV -lIL 'Ip 1J CV I' 1'~ :II- ~ I Co1)cL~c({- &lot
dw- -re­
cd-to-?f± ~ D~(,'± ftrV.v. Bof: Ja- p~ttv.- oc:r~ ~
Se.{o~ WI,.-d;~ is cbuv~ ~~) iJ.-L rnpt-x ritV'<­
~ C;jc&-' be.Co",,* ..&\- ~ ~\J-L ~ ~~ ~ N- ~
1fd -OJ',­ ~VJpv:t 'kr -lk- ~2-' dl cLo~ Co~c1 'If ~ve...
L

~ ~ck) ~~ 'eli t-!)~U k t-n w~- ---­


s;~~ ~0 ~Ve.- hoJf; '2Jc1v/

1k in~ ~",- ~ ~~ lx~ ~

CL ~VJL bLfy ~ to- t.f-..- ~ r ~ 2D /E-- ~


C!oY)c!t.Lf:. cu~ ~ ~a1i1JJL ~ ~~ btCCo~ --a.-$-----~---
0- fYh"t:V(L ~ -SJclL tJr ? ~ &! -- hmJ-'-'"j~ t It- u'rU. Conc:L.t.~.
TI-LPo wo..:v~~....
--, ~ -, .. _C'..J\,- ~ (,.Ji-,
J,s /
c
d·c.. bi~ POInt '"' j.e;, lQ- p01--i:
ll,e. ~ D.dJ~
&...ch -lJ-o.t: "eteF Vee a.nd. J.ed), ~~.
l-kn~ -fJ..L Co-o'¥di..nri.'/:.itv 1J ~ ~_f'1,j:: ...oS...L . ~('()o).

D·c· rowe;. jnp:4:r

fJo c.olQJcct:i. d·c. po~ lnpv:k/ ~ 4~ d-'(.. ~


bv-t :1c~ ~ f)()t. coJ~ dl~c~.
BJ: ~,..: ~ ~ p~ v~ 1­ ~ o<'<-1put ~ 1f­ ~
~~} tk ct, ~ (Qr) o.v~~ vaJ.)..)iV ~~ ~ I ~ tr;.- hD-LfJ ~~.es:J.

~v~.
}he... ':l C~I d:(I:::>.~n ~ ~ 6.00 ~~/ ~fY) tt- ct:<,­
g'fP~ ~ ~f) tf.,;,... SC\.IhL c1.~'r€.~,
HUltrI- 'f:I..L tr;.toJ. ct c. (99 a.V€.b'tLif-> CL~"± d.~/') 1forn ~
Supr{j i~ . k o..~bw,~c... Sc..'-W1 -i lnd.1\Jidu.a.1 ClV~ CL~.;k •
..

2-:1""
tr'
.
-. n,..{j~w.r) 1,0 ;,

POC-::: Vee.. x~ c. .

Poe . ~ Vee.! _~) '. '"


,) Poc."Z

;t.t-. I3p~n cwo/. /1.(. P00!.\ ~;;t:;-


WheJ0 -tkL o....c Bia~ fir oppUe.d.. t;,- tk.. Mv~ ~N'J,/-om
ptib;tiVL holfJ ~d.t., ~ I Condu,e:bv.
Fc?t t1-L ~~\;.L ~ t~,,~ ~2. C:.ncL..c.iA...
tJI'-L r~"i &- Q WM"*- d.rfu..lY) b,:j tk- ~ f 'l.:.. ~ pa:l:h -e& fJ..L ~ ~y\
bi) €k. ~ ... , €:- +vcc.

\~.: Ccn~'

Po. c.::: Va-I>-';- ... :J.l)f',.f-y .


::. V,., (/
",_LlM_
J2. J.i

.,- 9JiD.~~ ::
~~ :;

::: +&S-6;.
~~~
Jhe... ~ bo-fe) ~ fuu,,~~

~ C\l. ~ po~ 1hpL.::/::.


.•' 1:;'
() =- Roc - Pet c .
-
2..
-.
V 'L
(Ie
TT"l­ rz;t.

(fo. J i6 malL w-k0

~ rrry:: ~

~)~ t!'

0) ~L
.'

l_lclYi""-O~c.. D~~:~
~~
le~ lh.e bo.~e ',"rut: c~ ..oN-- sjf1..U.ll-C~ m ~ o.x:l

~o..~e.. .
'[)..Xl. . +0 (l Q('\ b' n e. a9-t .

h~mon~c GrY1pone..n b
~C) IC(fQ ·t-8 + 8,
o
Cil8GJI:- -t8l... C;.')3~£L)t + 83 CDS 3wl- + •..

,.loW ~hJ.;:' -I'rn ClJ3wt" I. m =~ (dJi:'+'T/)

1-1 e.(\'C.<,. -th~ C£ll tc:. c..J..~ GM:n.e.n. I:- 1ft'- #tc.. Oe..Cfl nd ~o...n8 ;S ~ Cz..n bL
"~t '

'C =. It!.tQ-+ 13 0'" 8 I CD!!. (wt:+ if) of- 8 Q ctl8 :r.(curt"iT) . ~ .


L

... Ic.~ + B(\ - e I c.o;s C4lr-+ t3.L c.a8' ~ wt- - B-3 cotj '3 c.J/:-t- .....

~1r!Jf;.."h1! 1\ c.e.. be...kue.e.(1 ~ ~6 :":',.3


,..Jo oJ -/ML . .Lo..cl c c,R.."h.Ul ~ 1''8 '-/he.
-}wo Cifh ",,-e.n t-..3
•'S be.c.a..tJ8e-J rn -the.. pn~mo..cn.y +~e ~o..O-'~ tne'11 -!he.
G."t\e. 'In Oppo3: h. d:9te.ctr O"n .

::: ('ea -t 80 t l3, coSwr- + 82,. CO:3 ~",1:- + B,3 CO..$ 3u:Jt- of .. ~
- (I 'C~ +:eo .. 8, CClS' G.1 ~ + l\. CJJ3 Olwl- 1303 C.oS 3.:..Ji- -t .... -)
'It ';'8 10 ba..1) e.-J on rl-h e.- Of)8(.)mpfrern 1haJ- 7ht- ..J.w,c, -f-?to.. (\8T"l'f-'ii\~
~ ~'lI...!tc:1i1 mo..+ChLd, OIhe"h.u./t&~ e\Jm ha..."'t\rn.on:G

?~e.n+ ~n '1he. Dv-l-pof.- d~nQI.

~~~l~
~L o-d4o.nto t pt'8h putA d a8s 13 Ore"f\D-No-n <!l<tte..:

]) me t/rfc:c.no; f.s mvch ~~he."1! 1hon -/he. dCLl,S .A ope "fta..fto-n ,


011 !".Jhan -fhe.~ '3 1'"10 'i'npvi- S~9fl'\a(, 'jt,fL POCD~ d.
'l u ''8J ~po-.:;t (W) fs
I
rD.
i> ThL cz.Ve.n t.a"'l\.mcn ':'C.S (jd- CQ.11 'Cetl ~ ,'71-,\5' 'l\e.do ceS' -H,'!..
ha..<ttm(jn ~c d:,s I-~ fiO'n .
if) As +h~ d,e., GRt~U'J Componall-&' IlcO-? ~n q>pca ~.J-e. d~9\.e c~ion
-:fh"ho(J(jh .;he..- pnr r'YIot./CLl~f\.J: {} ,-Ihe.."IV!.. is no ,Pos::,:' bd ~ty 4- d 'c,
Be!. +U'h.o.:f.' o-n i- -+he. dle:..
5) R;ppl~ p<h.e.aenf. ?n gcJPPly VfJ I~. a.1c!.D f)Lt-- gt.'rr;~ no.. +e..d .
~ Du(l" -it, -fhL -fchcm8/r'" N\c-q J 'i'm]>e. de() CC fT)o..t-ch~ 0' :.s ~ h '
po::!>::'!. b

d~ o.A t1o.na-es cfF -/hCL C:'hcv:~


y lcoo Ce.n+e.<=tt +o.p -hnn$./iJ'rne..'T\3 (O':hL n. e. c.e.&:!. D--.~ •

~ G'?Lc.o.tf. & I /:!~ end he..nC<!­

~ ?OcFh '
B" CofY)pleTY)e.nt~ ~:\LpY)P?~ C)o.AN - B por..A ~dt
fLoc ~~ ...o,..-~~/ ~ ~ k C)I'\.L MPN anc{ Dh.L.
PNP ~'bTIhJr/~ CC1.s C0't8L~' Hek. fNJ..rL Hr r.&- ~~
~ ,'n ~ 6n::;..Ji: -fr ;fY)~u.. ~ P<ApCJ1qj,
&,'"
Co(Y)rn-on CoUt-d::o'\A. cW- hO-v;~. o~J:ptX ;~Cv.

-tfpt

Dwu J ~~\I~ h~- ~ck,)


tTl heY.eA U;.()cJ..,...d{.
U( I t . - )
Cl!I ok ~, Cord....-L-ff..

b~~ ~l- ~ -i PNP CDif[jt~.


H~ lJcrn -lJ-L PtJP ~~ /
~ d!. 2 c.'-' ~ Conc!u.L:ti- wkn II;- /1
In o..cJ:;i.v~ ~) ~V>:. &-....f.tJ.. - k

~ J,z If)*(,>3~ In<:lVv/ In tkit

hew-- ~ IJ~ va.b I'N....J:- b- ~a::1t~

with ~cJ:; ib- ~ ~, Hentt.>

co. i, ~ _CJ,.-\V fer Co()~d cLuJ.J:~d ~ ~ - ~ck, .,.D~ •


'-U
+-V<'c.

e:­ ~, 1} OFF

~,-<W I
~.-o~(~
I (l)1-o~F
(frO";'

W'\J~

~~.

\lIr­ WhcJ:-t.\J~ ~ ~v~ ~ 'Fh' tt.z p~ -pc.JL. ck-8 fOtA., t:l

5tAf lo-ec l
J \fL ) ¥.
~ D-fG.'<HeA JtMk ~ i:k¥"J ) ~ (Lt
t1 , L'
,.'.
01-­
i' d.va."±- T ;_;;of- to.
t>'- 1>1­ i:I--- *­

o. ~ f)..L c~ ~ ~~Ie.vv) ; t- SiJL /~ol " (bot "~ /tw·.


~). DeAL te-- CofY)l>-<)n ~~ Cof(J~) ';rrf~~ ~-lU 11- f~Wv.
s) 'Ik ~'d,~ 1"1'"'""" &ce ~ 'ffu,~~"" e&....-13 ~'1
CA 'fCLu.ei- .

D~-c00~I'~ ­
o.~T~ C-tYc~t Y)e.~ V-oo sepoJ\oj:L v~ tlurF'vv­
-,.). 1'1-L D!.-.:fpvX i8- cltJ~ 't?r c~-O\J~ cL.'-j~.

,c;. No . Pu.t.>h - pc.JJ. C la.M - 6_ Compkme.~ S~~1'f)~ qiC\.M- --e.


I. Both *he.. ~'7:,~ O-V­ I. 'T~~ttM ~ Co""Plem~ trfR-­
8iNl~ et~ D-p-n @~) p-n-p· I.e j CN'_ n -f-() ~ P -f) f·
~. Tk ~~ ib­ ~ ,tr;­ !.. CiY'cut t­ ~ ~~ .
l&)M.-J: i4. Joc-.J...Llt).. ~ -M J Jp.
.'S • 3Mp-e.~ u.. ~~. it po1M.'-1J.v '3. 9r--pe.do.n tv ~\j f.,. p~~J c4,

dw- irr tk­ output ~~. -f:lr Co"",,,,,,, r) Co-U.t.c:.fijt c.t rCLA~+'
y.
~~~~ -~ ~ f~ Lt. r:~r)~ .:M'J~'v- ,"C} 1""'-~-e.d.
5· DVL h-­ f.l~ Vv-e.M- } c. ~f:- J1 .5'. Ai. ,T- 'Ir ·~nh~ilm.vJO!3/ ~ c/:.:f:
b0J~} ~~. ;-P Nit buJJ~ CCe. ~%
WUeJJCU ~ 4~ tlo.v, ~-A' b' twCl'vll(} ~ ~~ -~ ~
pvwlrl -pr-JJ. .
osc I LLftTt!JR 3
~

otd:pvt $ '8l)o-j
'Jpp..,t .~!JnJ.
h~~' '.-----,---------------7 Vo ~
\1', Va
~.~-ttr- \l
S
Ir"

J V,p f\r- FeeclbaJ:~ .


:Jnpui ~ /' f)e:tL~o~ /C.
t'e-ed.bO-.t.~ 3G~ fee.clbt:td~ .,J (j3)
.cv"'-L jf) phcuV- S\jn
~l~ e.o.c.h oYlill.

ir,pu:t 8 tr"J CV~) ,'i­

C!>c...."\ c~e\ l<> 0.. n..o/)- 11') v,I!!J,lJ.r:j.J

,'n phCl~ w ~fh k "f)PLd: 8 b~a.l Ys.


r
ClJp,,-t \J~~ Va j¢

Dr '!:A~ )f)pu..-t tk- J1ei.p


po>k -e& the. Ot¥ ~ ba..clt- e,jt1h

0-- ~bo.ct.. ndlmof-·


-06­
r-:'
'he... Df'0ptfje'J. 3CLt () ~ 'A) i.e,; It ()rr)pJfjv. ,'f'r, inpd V,')

\p/ tcMVr te- P-'~ oU:kp<-t Vo'

..,
(:'Jl 1:h~ ove5,a.U CtVCh.J.t tIv-
J ;npd ~ 3c-fPb \loU:::t:t.-(f­ ~ Clod..
~ Quip'-'*- 0 Vo'

.., Q~ J.o0f 8a...'n :: Ii+,:: Vo


....--..,

V<s

f!e~ »> p~tw.

tB- 8e.niJIafL ;npt,,f 'i

, v/ : : Vs + v.p .
<the.. .pewt~ vMn-~ ~ ckpvdJy Of) TtL (fdba.cJ:
~~ 3elln (f3).
... V.p == fS' vo'

• V,'::: Vs+V.p..

\/; ';: \/s +- ~ Va·

:. Vs, ::: V: - f5Vo ·

f}.p :::

Va

vo;~ ~ COl'8'inJ i!p ~er,J. ~ ,~fs- 11, Co..1Jul plY¥'~

1J'L 8Q~y) 15­ 14. o.J,y.,pU--te.~ •

R ~v!)~d:th. ~~ICl'!;V.
(y.

____ '80' pJ.,a.lt..-cstyyt"


CorvW:lM 0. ~~ V~ ~ ~

il)v~0

ft,o f
C1rY)~v.

3CU¥> A· ~e... ~ o..c./t "len.oo.t.


wH?, CV) open
~ ~{'1r~~
-rrcnn (p,) iii LD~. Ai-. b~c- ~v~ af'r)pCfv,.
o.rr)~ ~ inv~5) it-- ?:tvxJ.u,evr
Vo =- A·V I' <

(or)

a pha..~ ~,~~ -1; beh::>een


E=~J

{80'"

inpL<-t af)o. ouJ:pL:±'

dvv v-e.cJ fi"Lt:lm


BcJ: tt:- ~lb",ck- IYl.lUJt ~ ~tJv~ I.e...; 1he.. vd..t~
d.VJ.vw. fJt:!..m t!'Il~t ~(J rc1c. n~?OJ:.. tr\.{.Ld:.J.~ h~ph~
wHh \IJ. ~tVr -/:t-L irc9.)pd: ne:n-!)ooi:... ~ jr::Ao~CL ~ fho.'J~
g~ -ct
180 ~ 1r~ bl~ ik ~~ i/llJlY} 0+:1
ll
)

te- input· !hi.';. pMVidvr @tv erVH..J,JV.· ptY'yt~ ~J.djoa.d::..


~~)

J:o

Pe.edbod::..
'4' : . ~ \/t)< ndJ.,x,• .t.·
CIS) JL:-_­

13 :::

V.p:::. -fSvo .

-:::) V,p. ~ -f>. 0\1 1' ) .

V.p::: -AfSv; .
tfc,1:; 6u.dloo..c.i- glw tJ.d ob..:.v~
v..p f'I1,LIkt o...c±. ~ V7'

.'. .- AfS =- 1;.­

~ 0'avltiO ~~ -i. It /

lAP! =-1/

M~ wL*'<- &~ ~ \J~. )'.€..;, ~IC. f:Je:h.ooo~


1he- fhCL'>L-i
phew- c~hJl/ ,I) ClcJ.cL.~ 'b7 160" p~ g~
~MLJcl if)t~cdu.Q..
;n~u..& b0inv~~
~~~.
So t~ phC\J)Jl S~

fJhe- tvoo eorx:t:.:tlorV,,- c:t.-~ ..o.boVL, ~~ ter- U)C)/r k- ~


c;.'(~t .,..Q.J,,- Cln ('y~u'fJa:J::fJ\ ~ ,CnJ1L.cl tt B~~Y) C~~n I,

-ff' O?:.C<.~·
The.. BM):ho.~ C..'N~6v? ~~ -fJd >
y. r-'
Ihe... met! px:w- s~ ..ohOLlI')ct ,.Q .loop.; Te$- o'" 0&--) J600,
~~f f]Q\.~
,) . 'Jh(: MC(jNtLtCiv -i ~ pMducf -1 tj.JL Ope./)

-t/-t<­ CLrY\~ ~) Cl.I)6 1f..lL ~d: 1fctr!/d ,"0- u.rJ~ .

; ..e. ;; lAf-./cl.

A ~~) lnpu-t .3fjnol j;?, f)e.edsuJ br csto3vt ft..;v ~~''rfJa.:I:1:~.


N:t-

81') f~Q/ frf;> Ms- m::tdu ~tA ~ t,? ~ 8~:t -t:AL


O~LL~ Me{ -ff..a.n ClreLo1 t; 04:f~ 1J:7 [Jt '¥ ::: I.) 'ed6
fJnaft::J ob t;o.;."'"'-1 Je1; 3w>t~ ~~~ .
(i). {hfS} 21.
0;).(17ft/=- I;,

~;;). ( /tfi,JL I'

c; ) . 0!!}? J. :..
= rrJ hen th bitctl JulI­
e.. p~~ -3 iJ ~0d Q .J.oop 1'1:, 0" @>9
(Ap, 1? 1/ ~ ~I...:tpu:t bd: ~ o.'i~
0
360 o.nd ihU) c&u'1'Ja:;t(Vy

~ i ~Loi0 tJp~· ',he.. (J.ft)pPJb.d.tv ~. (J)b~ (Jde~ OF)

~0(~~. o.J;,

When tot-oJ. f~ s'i/ ..a'hotv>d CL hOf n, 0" C9~J6d'

but bf3> 1 c:: I I ~ 'fi'?e.. ~U~ ..a..\JL efJ dst~J~ t:JP~;i'l!-


.3t~ O&0.'-U~c3 Orn.p12h dv A
d..RLV'€1J.l uL/'r ~~i"C/)t1~ e.. ~
06u~. )Jr)t". 1L Ce.a./),Q..].
Ov-~ V ~~~0
thL O!1C~;v'" W;'t£,.,ocZ if)PL.t/ (Apl U '¥t
~h~ ~ Urc'tD ClYX:i Men C1nlvlt- ..oc{Ju,~ I~ ~ ~

(f$}-::I ~ ~

:.11) f!..n- osuc..t\.a.:Mvv/ n& ~)(~rx:J. il)pui Hr ..app-L'e.d",


r g~n~
Jb ~ ~ NT ;OPl'*. \ ~ ,"1r &upFe.d / tt-uJ h()<.-o an
~~ 8en~ o-QQ'tl~. Wha:t ~ ~ IN6.~<.±x.'0 \J~a...!jL
and. {J0m ~ It- ,~?
~ 1::N-'" ur-v'i.v~ I e.ve..-~ <3t.Jyyta.!'JGu ~ COYtA-'t:J'Hr

15 hv-.tL ~"6tcv;t.L
a±o"""y/ 16 ~ ha..v,'J SOr>-JL o:fu,-.....",,/
~ .~ ~~(.u'y Ufl~ 'QOO{i) iffm~J,v '" f'N:)Ve.J;r IrCLnciDlY)Lc1 ~
,ALtLclv w'rfh ectCh o~ / ~ ~ wt.;.d-> b~ Cov~
~/ 1)"'"' It ~ On& , f,,,(,.,y .&.L tfo.d Ond. A
-L _ -A?'3.a.:b:..N.... ~()* 10 ttoi:. ~h:m~ /"Y>-Ovu
-(J, 0 \JU'YJr'
,n vcX-o,,~ d.l~I'\Ar. rN>V~ -1s ~
'b"<:00m
tfcvJ'do,..,J"... jucn C\..

~. J ~. '" ~ ~aJ.J,..J. ",,1M- (oe) h.oll'- v~


.IJ I> r~ TCLrfCv. 3u.ch Y\.O I'R \t~ p~ C\C)rO'Yv -t/..A......
o.cYc/'IY D'1 "'- u'

MoJnS o~c..~ ..LW- c~uJ ~ Of)

~ ~i~ tJd1fvr·
ti) . 13~ On ~ OlLfput WQ\}~.
Q'i), 8cw.d C;f) k ctrc..uJ.t- ~YY)PO f')f!.fy1} •

Qi',)· i3~ Of') -fh1L l~L o.p op~oJ:i';j F~~.

ftc cd\d.<.~ bY ou.tprA: wa..vYf"" ~ c3CJ.'-UabJl.k ~

C.kuYJi#~ If)~ wo \jPeA,


@. 8huMJ1M o:<!,cJflo.:bs\N·
(j). N00- st'nw..-oiM o~C'..t~,

An o~'iJa.tTh wWch 8C0'\~


- WIUf- )1; th~ ~cl:- f)ej.:u)()yk ;}- CDr0t.3c~ ...u.~,~ L;; ~
f'>ili00y}t (!ompOt)€..J')-f+/ tf-:x?n ~ OSt,tUa.:l::I!vv ~ ~ ~

t C- () <:,CJ:fJatJlV.- .
- J..f) ,~ 0 M-€.,. OM:L-{( ~ / c:r~ ;1, ..tL~RLl,. t&J c.h ...oAt. Co..l.bd
c:r~ 00" dtta:b5"uy .

~;'I)' ~~~~~:t~~

CJ& ~--L1~c!'~_~____:=~ ~ 8ene'1a.-'Dt ~4L


o ~a.,i::1DM ..ok au.dlo- .L~. 'on Cy ,'.e. " ~ LI
U v V / (j'I$- to ~O'~J-') ihe..j
-I­

thc:flL. O~(2J..'-f.J.o:J:::rfuv ~ ~ ~ .101A) '::~f)CV @r) Aw::l1o­

r:~ e>$e..L~' ['.J--:~ (ec.. -o~c...~ '1L<C.h .aJ; Rc-phl.'1R-sN{f ~1,.J1er, h~~
J& the.. 0,')C.J.."Ua:bJv,. ,.pJIL ~ bo- 8eniJIct:1JL & <9.!.CJ-\Uo:Jm;v.

Hijh 1;~~ (Oy) Ra&e F~~~ O.">CL~.


~:_ (J-C - OS6.~ ~ ..cu.- Cctp1ttl C. HQY~ ascKki.cV.)

rQc.. . e-nd Lc.. o'!,u~·


Be,t)Lm..~ "i
c!).f{c
if >t .J-oCJ {f-u:o 31'81')CL~ .

({i)- Lc.. 1t 8en&.~ 'efs NaJ-> it-9J J~.

~,
\'
Jr) R~rp~ $~ asc;Lla.:ten UJ)\.':J g:n
0.1') am p'1fVt at)('{ 0.. ~ bCtck- l')dJ.oeJ~k..

~t«), Gm~~
7JeM~~ Qf)O ¥C.~1If.1
RC. ~ @~ ~o;d: .

. 5J (' [ .-anPUff-'
,
USe.. -f:I')~ CF ­ omplJ.+;e.J)
'"

cii.v;ck' J.,-;a.M.~ .

Fe.ed- bclcJ: ne.l:wo'\'~ Co('\/}<.'-.)-M- ~ RC. - f)e.:t:LCiJJY}:....

~e.. ou.tpu.t i -the. fee.clba.cl: ne.:b-oo'Y~ Ib ConY)e.c1:.wL fer


the.. input"i tf-.- ~r:Jt~/ .g;nCJ... ~ inpA. ;mpe.dof)~ 1- On

~v, "e.p~ b (h;e) ~ v~ &naJt. 80 c....oQ. ho..~ 'ib­


~ e.r'-.tfu~ ~ COy) CofY)t"-QY) ~ G~V> ~..~
.c.t= _~ru\ tr,.. ;nLV'{"Q..'\lL tN- ;np<..<.t ""'pedctnc.u / but it £<)l-H

be.. Co'i'te..~) 15 ~ cfu.. ~ i;z.oo r-,'3~ f::tf1r0/ 3


0
tJ
u _+- - I+....J. md:f..-,cd ~ Me.... '(rw~ii\ tY)-tk
'(l/'<.M.- ~ {I.rL UJ'...UAf/dAL >(

l".,J:: s~ -e& '1f&bct.L.k ~-Q,.l!o-rt'c- /} 6:J1)'f1IGM ~I) J~i.('jy c.D17t-J ~

·bo."",,-mh ~ 1 0/ .

r
lnput ifY)pedo.r>~, -c6 thfL eli - Cln)pG.fylVt ;S hie. .

c,'"v IfY)P>"'OV€... /
P :"'~CL
i 1<,3''$ I" SERl:~ t.e,th h,e.. .

•'. ~ h;,,+ R3 J
~ \!CI...l..w.. i> 'R) W'/t! he.. ~ i" Re _ ~bco..d- ne:/J.OO"d"t .

...;. 1<\ 'l fl..l ~ ~ m- ea..ch c'/k\ ) ~ 1f.r,.. e'(}4.l.(&Q.,~t: l.n~)


~ 11') ~ !.."HfI

• e~vo.l.a..rX

C R~ "030
'<- No!.N 0eaCl.'r-~, 4.edlhN!(L ne:b.-::X::ilrJ:.) it- Cc~"i
o..'fyO.n~ ; 1) "t~ ~t)y) ,'I
~.~------

1(J , w>oleY'stand '!he.. cpe).a:f:ko" --e(; tJWy 03C.t"'tI.a:fm / kt JJ..,..

Rc:.. ClYC/..L-tt 1J'rSt.; ~cJ-, M, ~ in k -frd.~~F- ne:;t:L"OIJ:

Vi

J
Ctrcult·
Ph~ dJOj'fO.rr).

v~~v~ ~ ilL c~C

oh~ 8 ~ve.n b,j)


r-n~Ntudv l ~ 1::· ,
Jo.....+bfL.­

,
/'

. r:= l:clllt·

~ [:cl ' t1-


c

('
I he. ?f. /Y) . 3,

~ VI vA,
r; --
..-
V
-)

.' . It I =- J fL fJ... + xZ .
<1 ~ -t:N)-1 ~).

., 'n)
J Jt..o.cb.- InpU± v~C)..r- v,' h-J
~ Ou-tpt.-f ~ (Va) ~ {ttL c.b.-.op o.c.l>cr\.\­

r,i;~ ~ o.t-Yd't/'r & CapO-cJta1 11-/


Vc:: :1,?<'e. .

~~ \n.~~ -efs '(() Q.rl.:i c'/


;(') p'rc&u.. QC(j.o..l fu- f':/)"'.
. .(fJ ,

laC)" phc..-~-s~.J and C\ccM~


(j~~ 3JwLM h:w~ 0° (0.) {)60 '"

..-­
10 ~V~
the ~~) ~
Re- pha.M... s~ ob0-~

T¥~tat 1?r ~hW:i


buD- h-~ ~oJ
<J hte..

_,~f~~~

l-~NCe. ~'lb

CJ)h~ hyt''v('~

~ ho~ ~~I~
Now CoMtdu 12C ::: tit.. .
4>0 /~;(Y)p1J0.~ .

.ij.

~:: /::.J C c: C
~~·----~--~~------~t

the. Vdhto t.lh .LeI!) fMr )


,.---~~-------~

If)

(tv~ ~~n..J
+fL~
---:~
@

::)

.. . ('
- .11
t ++i R e
Jw,c...
+ r:iz. R. e h.p~ . ~ ,):: fL .

. '
G, 0~+~+ ~
. Jw.c..
r
J'L R. ­- -h-Pe.' ~. tIL . ~0

L +-~-

~ch~'L;~ f
r
,....
u>i#) Ctvv p~~t:J . :
(
L

(OOp-3

CD·

NOL..:l I
U)hal we. ho...\J~ b:-r d-o- ~ J
CoJ.c.u..~'tt. §I]
OC-<l:p~ CLr'VJp(;.Ai:!
A::
:: Jc.. ;-e.; (lIp Cll-~<
$()pvJ:: to- CLmp!:f6. [b :: h.pe. .
>/p Cc..v~
.f~edba.~1:.
f3=- Ov!p"'*= 15 -
-
r.
JS·
--r- ;;:
[13
<9r,pvk to- +'ee.dba.clt. .lc t,-fe'.1b

:. A~;;

~0 Cm.u,e5v\. f'Y)~/

Co1.CLJ.a:h.--1
1
::-rA,1 ; J2 ::
lf41
-R 0

o
3C3
'ttp'l-c.9..e'L~+'2) +-~fL3cJ~2L
-------
4S R3Q::.+l} 1-S.cfl.

33c:~
C!-f-S) 1-1 -[U'Lt-'3Sf1. 3C
~.

A<'l :: [C!-+0 R·t- kJ ..-f? ~~,f4, .~(t

.--2- ~R:+- ...L 0


SL

0
.... i?­

.-h-re' ~b' ~{( U~) .


3
-h -Pe. ·1b · Jc-1Z .

_k-R':l. hfe,.'@ ,s3c.


3

~3!l..~ @..t.+0 +~ 'LC "-£.'L0):+~ f<'Sc.i ((.1:.\9 "- +(

~ t- e h.Pe.,' SSC
j

S2C3.g,3 0 1t..+1)
~-~
+J$\,'LfL2.(!:.t~+0 t-SC.fLC!~,:'~ J-r
@)
• 'l- ,'L'I.-
S='Jl-,s.l ,9, :: J<'& =- -t.&;"
"\.- "
S"':::: j'3W'"
"
~ -JeAl3
• A~:::
..-J093 ILr2. 3 C. '3 hk

Sep~n;5 ~ ~ ('V)d f i(Y)o..8J~ p:R-tl ;1) ~ dQ}'vo~/

t<.,-L ~/

-------- - ----~------

~ _ U lu.il.c.':t 'L _ b (~ '-e'lj _j"'fjl<W- 'L cSt3 +- '"'-c. ,£3 -Sf" - /C~
3
DivicL.U,d ~ and. dQ}~f)oi::I!'l ~ Jr..&-3R- c.,3.

:. A~ -

~ [«= ~cJ·
):tJk
---~-.-~------
[!l:-.f-I _5" 'L_ ~"'~ +-j G3 -4}c~-':J -­
¢ ~ ton -I E!;:) ::::{); ~0'):::: ~; :)
~ Jfi- ~
~) 8-} ;(Y)o.a1n~ ~t
Bo;J.:.~ C~M~oY).

.., 0(3 u. r-o( ;.:. . bel. ::::0/

0([ 01. 'l.- - cd:. -8 ::;.0;,-


- ,
"") 0{ 'l- _ ttlL - (, -.::: 0.,1
I
e~ ~ ----~
'L
0<:::: Ltt:..+b;, JZt+I; . Rc
Tj:;:: ~.~
NOL,) )
Co~n3
Sl.t~hdl~

o. ~

3~+1 ~ C0r:-+9(jH) .

-----
3k.+1 -2.olc. ~tdc. 'L_30 -~L,

Now (1¥1-::.' ~

!O')

1'0 set rn1.A.tI'Yl.UJY) v~ -4 hk}


D;t':P~-Bo±i0 \ ~ e '¥-p reW.17rJ
t?7 'Y-''-b .

~ ~~J ~o ;;
elk­

!:")
,
If) the...

+<.).,3 + 2'1
.(2. b12-0 .

.~-~Ntv>ln:: L. l{ .5 4 .

~r ~o.r<)~ ...&ble.tr> :­
r if)o
,. tpyL e.apClcl LS.!
LO
~C J UJIL"-
- -~ ~ h ~ J if' '/fJ1L ~~ti) te.- p ",,-O\f}d,v a...
1fe:>O",;ti~ ~<o -et- IO·~· f)w.v-L RIO ~!). <JL; £,: s,.·iJl;

,..
,~,

=
&,~
12.i'::: (2" 1(( 'L II hi~
";C!')~)ll ~1-)c)/I~8]L)

~rrQ.c. J c..Jc.+b

~x 3.it.. X rtI'1-·/ .P<lrf-,i. L ,. J 4.(2.~1~+f,


:. c.::: s.S~.tS· x IO~J'l..· p'
CSJ~·45·a
I ,~

j I C. C.
r--·--L-~fe--Lle--.Jr~- I - - - . - - _ IlL
~ 1 ~-,

! r
~ r

,.--. ~~ - bi~ HI onff/I2A


'he. 4~ OeJJ.,xJ'(~ CoN').<~t'r ~
.U ihrte.. ;~('o.i R~ .3e.JiurvIr)
~ ~ "- ph""'-~'''1f -i ~o· '/~ fk r.d
3di:o"
pf=- S"Vf 'i -l!-o- ~<f- "d---oQ~1o- il> ISo· 8",,,- amp£f;<J.
3~ .oJ"e- In~ ... p~-.,Yt i IBo') ~ fk
-\tjt<J. phooL-sIif be;ho<en jj.,... 'n("'* and ""-¥ ccvr,A i'<

o'G:)Sb()~
~:' !,Nhef)e..V.eA -the. f>w~ s>U-PP~ 1'1> a;ve.n,/ -the.. os0:tix:tiol'\.l'r

Sbo.lLt d.w.- te- ~"" o3....cl in i!-L rn Oro~<ll. 'lhL


""l"Y-
~" ,n 1M- ,,,put son- <'~ ~ ~e.eI. ,,., tiL- c:i.>-ru"
c;.~""-'t. '10< O'CA~ wIU. flL ~,~ 1; 1.4 .lftop J <L"V]
~ p:t ~ ~ te- "",~. Ho""<v<~ I fu- .,w.-t ~
,y,c.,u,.,:bo"",/ -{k ftWf 8"''' ",,-LL,t).."'- g.><uifu +J.o.n »-l\'j.
Tht.- ~"<J -i iJ.- ~ "!~ ""K.! .J:,L
~_ ~~): f.1!; R~~\,
~...,cLi'0 ~, ,~
IJ. J•• ,,",Mp.,-v.cJ<,.
U ';)
\
<'­
--(

-)

-ff&tr...clL ~.~ O~,


1..\ C fu ~ :i-S" ('
~ f--.-,...l4--+ 1'-...,...-'>---1 ---~-

t :lst
Vo (I.. v.(!

&--r-~f---.....h-I---:l

2.11dln.,p 3.,q I.tJcf·


Q.tY)F1t e9-. (A)

~ew..bo.~ 1t-~ (F)::: i

~~~ Th­
~
~ ~ c:Wu~.~
~-----------'
I- ~V
D
) ~ appe..o.M..ol f:/.4... ok 0L~ ilp 1- ~u:..v~ Q/cf:.­

-ef
D~ ,.
~
<t
~~ )
t'b oX tNL o/p
+'
't ~ :2;' f2- .

~ . Si4~~ " V~ if) ,tclfl..4 -ets


Co.n b€- ecJ~ ~.

Scaxt irm thfL to.;:( -t Clu';h QJr~/;-'

'7 FJ>..oIY) tk c.U";


(?
..aX \ J 1"
u.s ~ dlvlcL..d B JW)~,
,/' \/0.
(' r" r.
- , J3 -::. J.l( 1-J.5 ' -L.
-, 'J(/ Irtdr: tkuJ~ [sf) brunc.h
((1 )
J. 5 1J'ov.r'r ~v-::t"7
L \ 1
B c.. D - CoN) b;,,~ -i"
:L1'V)pe--ck-t') Q ~ Bf ~by-Of)ch ::: It. ,

:l~ckv?v- 1- etO b'tO.r:>dJ:::- f( + ....L

Jw.c..
£... "BCD \ .~ ~ Ur ea.d! o-tL4­
,_ VDlt~ cb-or G.c-rcW.- ~ ~o b~ ~ _OJMr ~,

'- GZft~~ ~ (])


Si""~ JPO t' F] @J

F:>-vorY) (j) ,~/

::

,
- ' AF) ~ 'tt g El _o.k. NO ~ haY)~
/

~, vaUcer d.Aofr at YOtt. ~ 2. bKln~


~ ~ ~uv\,
:, (AF).~baYJoh.
~~.
JS~+~G~) + iSC+ ~ p-.

15 C:k ,,~'i +~ +j~'J.

vo ~
-

''''\).r::: 1S-[('

E:~~·)

,'-\10 ~ V.t Gs-> 0( 'L - J b 0( +-] IX. S +U .


•. f!, ~:it
VtJ
~ . )/£
/If. [50{ 'L_J b<'( rJI( 3+~

Holda rtr)O-(J~I?~ ~ ~ ~ ~)

. - 0( ~ ~~ '0 ~ ;,
C<::'O/ (<,>'1) G~oI.'l-"::-D)
'l­
cI. ~ ",
01-:: Jb . ,/

f
".:-/b,
GJlc.lL

ft!}r) ~ J.

~
, <SOft) i 1k. ~'~ ~k ~l·
r
10 1:h~ ph~ ,g~ a.~CJ.'-{1aJm) ~ ~ OY\l... d~bc..c~; 1~)

L0nen th~ o..'W ~ tcr ho-Ve.. a.. vdhl~ ~crye-f)ttJ c.,'Y"<!J....;:t.J ,f:: 1&
dJ-fff~ -b:r o_~r.u;t ~ 1h.. CPf&1hn ~'y' ~ & frt~~t
1)~~)c.. • ~t jYJW,.rv.. RC- p~' 8,~ (\"L;{t~tm ~ ..o..~ m- fY-A>L~
O!:;.L.t'ilCLi:te-n-S ho.Vi0 Corv,J:o.J4. Car) fj~ -fj'\!J,.q).J.U)ClVr.

An Cy:tU.a:tc? (!}.Ye.Lut/ ~i.c.h tiS ~ ....u..~~ 'if vo.9,.i:Q6eo

t~1') ~ Op~};:r ~ L0 1e.n - bh'~ o~c..K.6:tcl.

J3J"T ~ FET.

~
W/fN- BRIDqE
----- ~ ~
g::rr :~
-------­
(>
In ~ w/e..()- bn~ Q,'o,c.....'f.JalJ:0 ) th-<t.

~ Off0ptiff~ ~ ~ JJ.Ju... Olk..'\. 2-8~ Rt Coupled


aMpl{f~e~.
trcth~ct.

<tk Ou.-tpul ~ fJ& f:t:, k

. I
j R'l....
(
D _/

t="Mrv) ihe. above. elf,) hDO C£ - Om ~ Ak »ZJLd /


eo...c.h P"-ov;~ tSct pho..'lit '-~.J So ~ phOM- -.'!.I::f/ u,1iJ):,t. .'S6t:f·

0he~' / -fj-d-bo...c..Jc- n;d:tooO' k- d;d.n. t p,,"ov;d.L aU P"·>O_I)R..:-.'3.k(yt,

aMt'u.A.~ ck.f:n..tv., :­
<i"., ~I / J? t j;) ~';5 / bL~ &~ ?J},~
1r bo.L:~I0c:;."j tk-~ J -tt,cJ: RE'" f...foich P}.OVidvr f)~o.ttlA'..

rb:C~--ii:'~~ In"h> (r'S ~ Ry rc t/-L'IL 2 >eM-;'ttM, ~:-U


£>MV~d..L n~o..tt V~ 1i,Q,ctbQ,(: Ie. '
in a.

('
.In be:;b."een f)-£ ; ~ 1')e::boo~k. . ..-f.~
B-C ~ loa ne..:hc 0 Y I:.
C-D "
f2b
-c:=J­
--f'vI..----­
D-A / '
fLS
~

,r-L!:,ccl - ~ 1)dt00~ r- p:Aovid.vr ~,'b've.. frrtbd.ck ~.;~ b~


~~'f.la:tffi / ~.J~ cu\- ~ p"-ov\~ ua1i~ ~~ct ~ -tf.c.(j ..c..\.(L

~ if' ~~ci(j pulpnt-' , ~

When

0.. <9mo..Ll y().r)clolY) c)e.t~ 1.1t.;., NJI'2,Z- f2, app~ oi tf-J.... ~ -e& C\l,
~kich Jb Ort)pbfjeuJ at N-t ecUec.:tc\. '1he.,.z &6.'"lIa:ti:o.Vv ..0.\.1... ItL'l...:'Ji-1,2~
arnpltw. nt -lNt.. ~ -ef; ~ 2. ~~1m ,-'
SinO- the.. o?,clUoti-ow.- o.t -fJ..-L Cce1..ctffi i ct L ~'-:J~
hAve.. b~ /()\J~ : ~j~) ~ tfu..~ O~LH1a..~ ~L ~I') ph~
t"w, ~ iflpe-J: s~l. A paM- tk- (,)u.fpe± &~J 1Jw"0 i
-#lL eclJL~ -i ~L ~;:.tm ,~ ir-~~c:J: &:r ~ !01~'1-
b'(;)'~ I C<-~ ~ fr-~~A ~e.d. T~ pMCJu.N eor:tAru.uJ.r) 61J.

2!~~ O;,)0'V.Qi:If'\wv .A\.Q., Fct4CQ&·

1he... c",en - hri~ 086.'-tIo.-tm ~ D- 8/:on~'\d OS6.\{J,a'im


~V-CU1t 1t 8enV1a:t.:~ ~ t~ne1Vy k) tN- ~ -1r 2a;H&- te-­
..cJ;-oV± '.MHb-" 3t- ii..u.~ If') cill. Ccn-m,e)\doJ ~cr ~'i;~
~

3e.n~Jy-·
Con(ll1tton J1y C'ck.{Uo::tie,." ;_

NOLc/) h~ e.qy:cva,k,,,-t ClY-U,-~t ~~1-t 1- Cl~ ifD.d6..cl


~Yi: ) iho-t to 0 lea.& - ~ ne:Jt.{jO'(~ o~ .
A.

~_':_~J_W'-___---,
f2 b )l ~
~~jW.Cb

f( b -l -.-Lc.
JW b

jW.ll.bCb +J
~.

~epl~Q ® b CD·
:'\~I c:: ,
i /
>-.---­

Ci+,)R.bCJt0-S~CY + @CJC~)
(gee) Q+~c!J
~:;;. ?b ~ ccJ '

1+ 3/2.",C"",- + ,~flbC b -r SLRo.J(bc....C:-;7R:;:, '

fS::::: ,.' $R.bCo..,

/ .~~-----------
-
, '+ S [Ro.C'a.+ fbc.1;, t- ~b CJ + s'L~f4, Cc.,c0
£e.p It:\. f.L S, =J WL :­

(6 - ' 5,jtJl £b Cc.. .


-----------------
'+ JU- @;~+ f(bC~ + £bc;;] - tl-Q."L~Qb ~g- ,


.'
f2-;;
~-' _ J,-,dlb~ t:'-jbj
CH'b "'--jb
- ~ .
J
No~~ 3~~ Uct.k.... -ef:s <:'a,.! ~ ~ ).

:. (S 0 • J~4c,.. [(i~ ",'"R..R" Ch.<'y -j u{Rc.Ca. + £b (b+ ~gJ_


0- l~·l.-~~b Cx.y '2'+ &~ ~,-t;,..,-1- f2.b Cb+ j2'bc;JJ 1­
':r? '}t- ne.vv.. k ~,

r ~ w'- £a.l-b C!o.. ~ -::'0;.

w'l- ~ (Lob, Co.. C -::.).


b
w!-­
fa.£.b C"-Cb .

u.::: 1

---------
,r)

~
f::: ~
I

2rr Ji,4 ~Cb'


- - /
12.0... :: ~b:::' R. ~ c.... - C6 -:::. L:­

.'

C!- (....I- '1.. fQ..fI.b ~c~ 'L 7- ~'l-(!c- C~L + ~6 Cb + f-b C0 1.

..L @.c;.=Cb~L / (k:::f(b=JL l G-O-:: k)

'\...
(p) +
.' (Af I Z 1:­
lA) ~ f·
Pr? )
(P) 2- 3·

" {A):::) \9"1) (A).?3


<fAA fJ.L ~,~ ff'-"ln -e& -tfc- o.r--f'ffeJ. 3~,) wH4l<J:: ..N--J
r.:-- ~_ ~ ex,u~ M a... CDI€/)- bnwoll .
p~ -.s.t::(f.
I
)M'\. ,f:;- 1:k- Co()oliu.'cW) F ,'0"-'

~~c..~.

He..\.L ~ .gl~ ~p- tf; dYCLJc cJ.;~ i1­

.JJ-.j j.e..; No CS ~e)..!; t..!):tt-> ~.k;o..ll.-'


r-------tl~V DD·

~i.~ e..o()~r

Ifdba~QJL n~OYJc:-;
, ritv~ ~dk~K
,,~; Ie.~ ~ ~ ~.aoY\:- f.h.o"J~cL-,'t

cvd.. cp<- hct.Vt.. te­ Co~ol9.\ tt.L s',,,,A~ ~f1L ~ d~~~


LC o.'3c. {LlA 'TC«S :~
B~ u.,.W)8 Rc - o.')cJ":Ua;t:D'V}/ ~ c.o,c..J:-(J,t.iflo/'lJr &--J'Je\:J:o.c) ~ hL\.VtlJ
JoUJ ~de>. I.e..;, it') -I:he 'O~ 1>- ~HJ- fo. ').0 k-H;;.- C'>~ •

~ ~n k CC - OSC-t.~1v '" -tk. a'3~~v'y geneJaid 6J{"(j

ho..ve... N..~ ~~Y)c..A.eJr i. (t.> ...oJx,ve.. t;).C) k..~ . :in ~ c o~ u~i:i.fvv / l


-fi..L ~bt\.CJC. ~e%!<L CoI"Vl1-)" e i t; irxiuctI.h ~ tc' Co...fX'-d:f:~.
~ Th.!."-L ~ ~ -0.0 () L<:. o~~Kt~.Ic ~ ~9...v;, TNL.j ..Q\e.,

~~'
U!) .
CdpH:ti-
(<h.~if~
~(J.~.
L'J kllt~ .
lJ.....:) en ~ 8
'1 CJ6C'l~ frdk~~ Y)/w
Cor'f)pcme.¥iH- o~.
CbYc-<..:s#, 1;
H~ if) @lp~tn- O.!.L't.th.tm/ it- U)~l hn.v~ "­
~-~~ ~ 1- i~.
w~ II) H~ Og~~/ ~t ~ kVi~ "J - ~~~ ~ (-:~c~~.

- CDlpM o3('~ :: ~ Chpo-0'i&.~ + I $~c.i:lI ~ 3 t!.omp0'lfU1n .

- H~ obc1Url6'l -= ~ 8001..~ +- I c'J~ !::5 CD'fO~t!-.

--­
C I Cz- L
Yoc.d:p:,v-t .
~e.w..b".c.IL.
'2­ 3,

Y l'2­ ~
~.~
CtukptJ: .

~ ~;/J~~:~
7he.. LC O&Jt~ 8ene9tatL ve.'1t,'f
I.,J
J..~,..,t.
• 0' L . . . , ~. 0,
u-v-,tu')CJ:.'<J),. rev cUrL
~ 1ft a~ 1s ~O<l) ~Q~~ S'8"~4,
%- 0--L CorvU~ lc.. ~ elrcult trY- fpm ~d.. f')ehcolYL
W.t~JL Ct.!) or -Or»P (pp~f).J ClrnEfJt~~) Fi?T' ~1') By T Co.!) be.. o..div'L
do.lJi~ if) 1J..L ~ 8tcrf'. T~ 1f3u'k. heLci.>J ,'3~w"r ~ 1:xu..J.~ {ji-T) 1;
r ,
u: og.~tm t.c'Hh 8o.1r) 1; tN- Cth-pf.:'l-re'J) ..a), Av. lhe. Cl~' ~~ ~,-,-t -Peeo0r
tk ne:h-"o1r!L CcN\<.~'J..qy if'"hpe..cbn ("",,"':£; ~2.. ~ ~.j •
He9-L ~LV. pM\}rru~ p~,g~ ~ 18a~) ~ i:t-sL /rdJ-r...c..t
a
ne1u:>ool:. p"-0vf~'v On aotcL~Jl ph:L'LL.skf/:: -e&- r80"" to- g~ ~
)3o>,..!th CLlL-UJ) 't ~ C~)/tlclt~ .

~ il)pl."t ;fY)~~ 1s t1-.L ~ ~ h~ hl,A/ 1r it- ~ ~ah,


i4n &,"- I~ NT ~~ 'fo~r~ to~ t:k- inp01 t-e3.~~a4.. &t k
be. ~ c/r irrype-dan~ 'c& tk- a~~ 3~ J,"~/ 1J.,o~ 1it ~-~~ ~
l ltD If 11 h"-lcJ -'ITJ .
Bvi: ~ ok. If) p~ vol10 ''!O'"'-L C~~ <JOL0f'~1L. '->~ &.'<- ~ll
evv.:: ~~. ./ --L -I
~ct~o v~ 8cuY~ / ~'- cfp j"'f~Lc 1'1 Co n»,eCfilU

L_ ----­
J
Co~cWt ~~~

:fAVy~ i~6u .iY'>- ~L'

~L":'~ ~C4.Ct e..y"-'-~'t'b

r:~"; oh,.,.!r. (~ ;, r, _ Y-, r- Y-.


<L - ((e.u ~ ~.

t. -Ik~ ~ 0

be.CaJ.M.~ ~
C~ ,~1"
tr>­ off
s<J-i...

v~~ / ~
~Ht, '0 !!'Ie", .
LA:l'rIJ. be..
--------­
&'0""'­ Cu.»t"-,,,,-"'t

:. ~~:: 'tc : : ~~~t) 1/:C3


::: :e.g ')( (t:.r+:e
~{+ CL.+-t.]
'-Av' ·tL
-. ""
12.0+:t::L '

Vt::. V~ CtcrCf'J'r

:1, 'b, .
.
:<) V+,::::

Vo '::. ~. 7~. (0'1) vo'.:­ :I ('¥.,+.tcJ.


1
~;:: Q··-t:t,

xJ h~\lL 1610• f hlML is .t:J.(J'-f.. • ,


s.n~.~
' 'I..

E~~··
-. V ~~r',
• -;p.. ­

At· ~r ~'L
('l:L+1Lo ) C:(.t~

liv '~I .1.3


Rc~+'t:'L+W +~~I+i-y
X ::: t.g. L (or) X::. ::...L.
-' ~L-::.j)(2;' ~3=-JX3' {foC
Av· (jXJQ {s) ~ _ __
1lo~X' +jXL t-j0 rj x~ QX1+jX~

..• - Av- X1/1


A~ :::: ... c: -AV{f)
xJ •
-Xtx~).

C _AV({2J
~ ~
~
O$c..tllA'Tof2- :p
..
PT{) :::

LC!.. C,3Cl.-{1hun
~ch.)...~
An

Cly~t- PMV:c:lt4
o
.' ,8fi phcut.L. glff.
(
,../­
c£;-o......,£.'#r~ p"-nvick,.,. '80·
p~.s~ ..
FJeOM f:k.. -.eJroVL ctrc..ult ~/ t!.E- a.~~.1 ~ f-Pc..

~~ f"'ll""''':J d>o"',) ~ ~ ~ tr>- ~ Ate and- De sg<><h

~~~~,~:~,
~..,~-±. c<:r(~"wt d-l~ 0 TI '?5"I:f /ClLt'j 130 T ~~
h-F-'~~\ ~M ~ Co~'\ ~ ~'t- Cli"~,*'

L r
.1

hi~/J3J
Hjw.Cike!
(25)­
01.&-('-) ~+ jw-C/hl:)
r-Wl'LlC. (L+jwc)J,e) +- I +-jWC'(Ne... +-jW-(2.h,'(..
.... - .
~-----

... ...~,-
c.­

l--U''t.(C2. w..C,Ne.) t- ju..~hie...G;I+CJ ~

~y 0-0 uC-/ Ne.)- - - -


-hA:.. 2b 0-0 WC)"J i Y ,
, - u"LtC"L ~j ~~ lei c. .. hte.. + J(,9.}.,;:e..
--------------~--C'-~---C--1---~
Ct.L-'1Al,,* 1folJ..'~ <:ae. Y'~ kte.. w 1'2...' E;----I

Sui: (,uZ. kNlt.o ~ ke.. ib "ofl-:.I-'J W


';I')pv*: ifY)r~') t..... 15 BJI) tf...t.. ;npc-~t Co.\.ltP...,j­

~rU ~l,.'1-- 1:f..Ao~ 'f/,-'7t l'fid iMpd.'!w.


r>
i,e..:;, c.4,.
'C-'-..-----J-'l.-':.~~-J~.
B<J LLM"\j Cu..~ eU\!~OYJ ~ -I

fl/~1 r
"L
I+j WI. e.{ ke..

~
~~~.~~)
,
..

1I
®,

Ma.lc1'0 iI'f)OCYf)~ p~t U, ~ -fb ~e-.

:. Cfl"'<t- LLC
, <, -is '+~J '00;

~7-LC, CL - ~1+cyJ ~O.

::

0::

---
I

Lc~

in

- J..,-k­

jrn~in~0 ~
~:;; ----'"",~
JLC:"v'
} .- hJk­
f-

c~~ %)'
~--==
~ ~ ~ ~-£--.--E-7-;--------

~L
\)
,'"".. -1.L~
l"J~ CJ.rCJ.;..l.t i Colpt'ttt:.- ooe.,.,\(Je..:tm -' g:rT
t~ .>utplc..ttd ~ FeT) ~ ~ 0Ycwt ~ co..U;.d.....o.1tr FE!

GlpttJ:/.. ($u'i.J.a.Ml. r,'he. f:x.:tnk... 6YUtic JU!.mo..~nh .ACl~ ,~ for:t~. l'hrL


tvcrd:1.'0 ~ ti- C,lyc.u.;t and ~c.t'U.a:b:~ ~r) CO »- ~ ..9L~"lNy -3Ww..,

HeJJL I we. aN... ~U c:'3 o.~./ Cs - Om~~

prx....~-s~, RFc ~o .p~YJ C~Jc0 :7r ..L~ t&


on::J. Dc.. <~ ~ •

No\)}) (.>(..wilt c::Wx.~\J~


J'.

-ct PET
H~

15 0- c.~* S\!)~(a.

.1') tS:1''J/ ~ 6.~ ",",\.t.... hQvl(j IL"

j rEl~o~}O
3Uci) -¥s FET ~ c~'w:{
dJra.ln ~to.n0L ~"Xl k ~.
j,e..;., ~o. B"'* ~ i?.o it
-;;;, .3 ~hw:! h0 £J:L / 30­

~ 'fl-O·
DL

-.~u.l+
[v -a( + .-.L.-.0
J-
J- I
. (
Jl& L
22- ea'iU if'v.....1)- both 11)
ino\.J,t.c.tB'l l L) OJ)ct Chpa-u'ttl Cs'-) •
• \J~ t.D1-U JL vott-Off- cb-op
ac"J'cr'V'r
\
(' ,
,

.'. :I ::

1- '-"- 'LU: I

(l~(YQ~CY

~ 3M' Oct.
Q~Y Q"J<0

MoJUL ;MOOi"o.'tl p:a-t ~ -I:!r ~.


0d t-- &'lC, c, - ~'+(0J J -e.O ;

G...,-\..LC, ~l. - ~t+C0 ~;


.-;;) U"L lei C L:: C. \+( 1..•
(.;.!> "L-!- _ c. + C L _

. ~ _l + 1.'''''' ..-L.
' CI C'I- - C~·

.' , l»:'L..:: _, >

LC~
~~ ~
__......:-J
---,-'~
: . t.S- ';:
- :21TJLC4;.

NoV;) 0s-
JLC:-v
, ]
~[r)
--
L- JLc~ .
If') .

.-3TY\' 'Id·
--_._--------

c­ }!C~
t - >l. ~CIJ

0, -­ ~q.e r •
1-
'-5 1 (''L.
(j..... ~.

(' I-t-C '\... "


s;~~ b7 Co!pt4 cn,CL~~ t.>:101!/~
P'3W-)¥'e.. <?.V~ttJ'1j ?}

~ .. +- I".("'~~ r:eJ:v.-"0~J!- ~~ ~ ;&;; tC1.o~ cJlJ'CA..<.tt c.~.


~. ,J UJY'- u--­
JQ.f)/L u:rcult - E9rx:hLL~ ..-+ 1 ~~,)

~l
c.e, c f - Onf't."Ife.!.
CC'l­ ."0
"0'
I Yo·

fl"L

RFC. - ..'M.dJo

2'b~vak.",t cJJ: dJ:~ tf -!:k H:tl-.:t!ll:1 OS0.~

7 8JT ib ~b.uu:J.. b<J h-~ ~l ~ Cof)~e..ct tn~ ~ ~ c.tt-.

~L""'" ,'1) ~ ~U::;

-ve..v
-'t .
\I = ~ h,Q '~b~LL).

jV!L~~
j~L, +l,k
J? :: ~ ~ : x(jWlj>
j~LI + h,~ .

Q~L;)QW.t:) ~ll+hl~ +~~lr+-~;~ +-Q~0Q~lf hl~


- (J~()Q~~;ej

-= _ Q:-A<-) Q~3 c.l, L'l.)


_W'L.LLC·h;t...--- ­
III- 0,(.~..,...~'L~C.'hj~ ~J f3L/lLc..~",(,J).9
t:.:Mm ~ E'..'lLp~!'M.I 1'\Il.1-U'1')~ a. ~,........~
..a.h-oVI!.. Co.,.;b::u~ im~t~J
p~' ~~L i:fa:tlDl0aJ..,.~ tM- chr-o""::"~ <

, r;: ~~ G{..9.~ C Lit'!) . hk ,U<-.. 5 C Lily a.. ._j 10


a. +J' b ! : . . , '"
......
>-i;--
~\JQ
x
c.-Jb

hk . jt~3c-lilt ~ - j b) Co'heA.~ Q::: hit!. [/- (.b'LL/c;).- u.'4..

b:::E:?'LrL1C~-W-L~

., '
_ hk~ jw-1CLIL2-LJ.u€..G-W.'LLi<:-W.'LLL~ -J LS'-(&~L.LL -uJ.
hk'l-C-C",J-L/ L -tJ. LL c.0 'L -1- Jt~t"t2.C - IJ L

, I::
(t9-'LC~r+lvJ (;.!!y L,'Ll'LC ~Pe[~·'LL2( -!J
h:,'t. _ 1J9.'1..(' (L-I--L ~ -n 'L. + Lb LL;'L fZ..t'L L-L C -/1
~J.3c...lll2 r,jt..!-,A- D- U9- 'tc... ~+l yJ ::::0

'?) f~ u"-c-(!:'_f+ L0 ~ j
. tJ 'Lc- ~r+ LJ -::-1.
tJ 'L4t ::;' 1
C ~ri--~ ~ C' L~ .

Lt'l· l'L .~
-lLI+ly'2-~

~;0+ ().

~)
Rt:.plo..e..t.. {hcl: IS:! 7 tP i #) Ff'T.)t ..aU.. tw... L,')QT,t(.'d

p~C.~pIL c... Dr~ ~ <s1~.


-tVcc­

c.

------'

l'
L, V~

'---_---L--~~-.-l---L
-
-te..u
v
·
.' ('
J. .::

t5d + Gt - ~'LLll9
t",C 0
l 1+t + Fj
V'}i-:: Cj'L' G~LJ).
r
J2.=

1 -

-::)

H~ ~ -tk.- ;~C!.(\) prikt ~ 1!t- ~&:-

~ ["-G'H0 -r.-J ~O;


";)

~ (pi-- _ ..... 1 ••. _


- C ~(r<y ~ l",v '
t&c:~
JL~)'L'
<f: .~~ J Vl31· C

co" - l~'~ <


Yl~

-
~ 8",' 'I'd . e'l~J
Le.o' ~

Ll- LIL1..
C
L<4;'

~)
f C­ l,
"L/+(,7.
~ -:::. 3~·r~ (~J(t)
L'icu '"
--'
.-­
'hE!- 08ci:~ If) (.Jtv:cJ.,
-fhe. tf.r.9.ha..dc.. r~:1Jj;'orJ:..
.... u
C01Vl.<.u' {'j
-eL
-0 c. ~cJ.
0-
&IaM:Cnc.v ~ cal.h.c1 ~
t\
("()~ol o$,c~ (/
----
!he c.~wtCl-l c~u.J.n.tOf'lC.Mr wU-J..ch ,'l,N:,w'!r ple);{}ek.J:.fX~ E'~ ~t.. ..LL~.

<' Pt'e"bOet.clxc:. elit-J I, Cevv bf.... ~(jrJ..d ~ ~trx::/J)) i:k.. fr eu


'1'r ff..L TY)(!.ChC'\J\lCaJ ~Mt.tAtJ,. ~ vd:to.y- 8.e;:i;.. 8~d Oc~~
tN- c~J 0~ ~tanCv.

26 ~ rr.e.cho.NCo.L ffVCL ~ o.pp1~ed 1'1) :u.ch C\. w~ tD- trYCL


.1J • ru~J. ~ v ;~w::fD-) ~ D.. c: vdfu...(f- [f"fA aeneJLa.M C\.C~ N: .
l.N'- e.· o' -. I -I. -1 +... _I·A-~ N:: vlb'raJi/f/
I :J. il. lr"LIAf("~l i;b 8u..'?7eOJ ·1A to- (1· C.- V"""U:J.L?-'.J
CDf)V~~ro \..'"'""-- C' o" V
, n . ' J.. ..1 .... trh~ ;1') 1h2.. c.:nF~ ,qhape.. .
C(lu.;)A.()5 f"'lI:.C~C~ (V<..l

"?v~ c OL.~.l fxt.N. ~ Ck()n ,)J2~'"j -6~4J)CV .


A C¥l~a...L o~.tl~ R> ~1kJ (\.. -6.-lNtcl- C).Yc.t.<.lt ~~~~-&l
. o...f-}' ~n(,L,;t: 'f:&-.~ c.iY~-&.
ft~~ 0. piebtle.kcb,.t ~ ~J- ~~ t'-.J~.f) 8~~ ~~rlrf) cJ
<!he.. c."",3:·J
·0'-
('I.')u~ ~ftc. . . . ,Af.~ ..{l.t".o..... . d. 7n tA."t:...:td-oJ..r..l
.
1.1_ . L'­
_' i3- "oo~\.td., f/€.0Co.... ~ .·0"-- -l "

8I:-~&\.{;'tJ f " --v d. At.Q2..lV~"" ePJ..-·


..u...., _ ~..".~~'t'v Dr?

C01"f)~C~...}...J. t;rY\ .

<Jhe.. r-t:t:lir) 3~W>- e..wb iU~ ffT£.. ?te~C'... €&tJ: d'l,.

CO u.c.0:..'b-) ({or:' ~ .gatt pnc! -mt-3 cJJ N..... ..

>'r)

- RocJ·,~ ,~cJ.1,.. he.v€!.. ~e.. 8~t pr~kc-n;.<:... o..d:ivi7J. fb,~ ~ -",~~,

pre~ In ~J ~">'Of~'" / ~ h~:;. .J...Qtv;l~taJ.~ eiC.


_ f(ocJ.dL.... ,~0lt fl, me.~~ Ule.oJ.':d <t ~ ~L and. b~ \leJLJfuu"!J.
- Tolt.'},~Nt.. ,g/,..oW'r ~ piqpJ..ait>J.<:.. ~f.. but t"YX!.ch<1.rJ.~ S&or'
';he.. -bDl3.rr,ab.>-L ~ fY\llot ~~Ve.. oncJ. ~Q ;4a ~ 18- ~a9-tu h:J
p'ttl. c;ti u- .
.- ~~b- i} l'\. COrrypAO,-'<JL.. be..t-J€.J€ , ~ (f!e...~eA~c... Cldi\t~tt"9f
floc fc,&k &-J1I\. QI)()l 4N- 8~ ~ ~ -n:,tS.~o~ .
- q~};- ~ 1r,e.»f~~ ~ ecw.~ Q\Ja.r~ tr> fXl.'t.~ Qnd.. heo&. v~
&I"Y)~ .,lLY..Ct In 1k.. c.~aJ.. ~,'5~~ .

!L9~tJ i-;,. ~"'%J ~ 1f /2F (!>s.eX~ (V)d, -f:t.J.L (f~"


{'o~uc~l Oe.io.Lh:­
..............~~

Now) the.. CY-~ ib .:N.-p~fIf'1...l'\J\ an e1rt~c:..


ClY"u......:.t· When ~R ?2, N!T f'0e..cJ;arJ.GJ p~\Q.. cy>pLleti 01} 1?- e~",-
ie- dJ:;vsrJ::. v:brill 0Jr'l. if: j1,. eco-~ '&7 Q Ca.fQ.c1. f('ty) Ctv •
Ohe>.P- c.~~ sbb- i"j ac.ttu A-Y (1 dlelub.~c:.. ~<,j //} tk 0:yx>.(:t6
and ~ fh.Ou'--tuci pla.::ttA- .,.c"ll....t-. c.c;b:"'tt ~ ~e. P(D:fw i"h '""
~c...l+6!. fj';v..,. ~ CCV) bf.- . J\.~p~ ..(Liy t'l I'h.O(.<.A-t.:\j C'.npC'.~:fctf)~
\ (' J
ck.~ ~ ·M·

appb~d Of) fi"L ~~ ~ tkrJ if:


Wnv, tk. ~eharJ.('",J

~ m­
p~'\JL
1 ~
vibrn1i-· Dw... Ur v"b~ (U)
b,tc."tionol ~'" U):i1 hc..p~
in~~
~cl it I~hiu.
T
fhek i6n.O­
~ ~ h.j D. ~"MoJ)~ \(1..), vihm:ttoN\- .

klhiLL ~ rr:t::Wv 1- ~ c.~) R


~ch ~ hot o,::Iio n '1 ,n 11} ~:t;('.. ii­
.!N.p~"tJj btl an ~f)cLuc..knu..(0·
~9Y1 vilora:tlAJ ConcLtwn./:t i1J
~o~
oyxt.ctM
c'S~Vv/ ~C:..h ~
'e).
?re.p"'n!.4L...:t0 I
whU... v;hra:t~
-t4.. c.rp:.cJ..
HU)CJt-. -thL (')ve.MlJ.. €!(0V~~ C.<YCL.1t

-ci C'''-- c..~J M ...:c 4- V


...q k.wn beJ.ct~ .

ff'rrJ), :'haxY1:'1.:ti.'J Cl.YCL",'i:.


0.

if fk ""*'4 ~V't1)'b 411

G:l!~ ~ -:: q/",,-L'tJ ifc:1:& .


Ii . c· e.C'c}~~u:tk"t
~E~'
Ct.:t
1- Q c.~",J.

c.r~"J.. t~·~-«l-lU)'(J i6 io-thct i,.w~b p:AO~~


'fk. fl.;:~Vv -efs -tf..L c~o_~ .
/7h~ cr~ ~ D-OO ~rxd:t"'0 t-~.u)Cl.v.-;..
D. 8e'MeJy \')~~()an:t -p~Wf} c.-J . Q;)d..

~). P~t tr~~~ ,p~V1C.<J'

Se",te'T
~
CUid-
-------',hI!-----.
Pw'\oJ1J!J.. f2eJ>Cf)anUv : ­

00:.o~ ('!DI')dJ..tir:>n oe~ 6-'>kn ~ 'Oea..c-ta.'1~

-1; ~e'\.l.e lr Rl ~ Ad ...cJ-,..L et(tlaJ. ,', ~ ',; 'X L :;:; Xc... Ti\M.. ,1- Ca..l..1..o4
~'r SweAr O~.<>O()C\.r)Cv,

~ t/W-. hmnd'l,) u.nd..iJ1


l"t "0 €,.».<.~ b:<n ~ Q..

Xc=- xc-.
ML:: _1_.

lM+L
tknQ tk troUh)fj ,~
r~d. ~~nd:(J

~~

L-.~~

C:;'e~ ~ 1; 4 (\net if
C\J)d p~~ be.. c~td 1t<J:

*
it c,.r;

~~
0... C~lp~J.

I t.9-p
__~__----~1-~'----~~~

~~~Lr-" 7
r
I~ Colpit:f$ osw.'{.ta..::tm"..,
'-.<V')
I
ce.... JYu::ct..tft'e..d ~ uM'J 1h- c.~o.J
Th- ~V~ •.cUy C\n. Inc!uL'tm . 'ih~ C;YC.LL~ fir ~~ Pie\clt. e.~
O!'u~td\. The. ~l b~veJr C'L\- c.n ihd..u.t~ if 0.. 6'\<lSlj.Q.nc\j

.slt~ J.v~ ~ 1:f..L S~lU n!K)n<:lnC/L ~c.J -/!g. The. ~o


Coro.ci.fevv C1 J ~2 ~'V-~~ if') &- ~/c C~rCL..~& ~'d t.~iH') qy,
ircL...c.th ~
.cJ / ~ ~ ~ .. ..JJ...'JR.d.. :n
V -f){• r",tprt4 oe,su'-Ua.:ttJt (l~rc(...ct:
flS onl ind».~ fJ€4 ><f1o.W;l. b~ ~ Clr1:.~"J) tJ-J.J.ch beha..veJr ~ Cln
J
'nc!u.~) 'f:NL bNKc. ~o.ICh0 ~1Y)c:.p/~ -€fs PierCIL (~ (J>:!>~ i~
8o.r>-L ~ ~ tkk ~ • Cotp't4 ~u~.

lhl!.. ll~ c.lrCu.~t


.p1J€.~i)~ ,'i sa b ~ J~Vt­
~ehC~,,-t t!;eLVflJ)CJ ~ tNt. c~.

s.; r>{ W trr -(j.z rr-«tt ea..ifDvwv h1


cclr~'" o.!ut.{k~) 1N.. H~tto~ ~~ ~tYC.L.tt
eN'! be.. ~ed) to- rf! M~ c:~ &&.~.
Sf) HC\9...~ o~'1Ja:J::;ID t1.lyev-<t/ tt,~ 0 If)~
cm~ OrL C'cfClCr:tm ~ ~.Ald it} tI~
.J. VI
LUr")jI-
,...' .-1-
,...lYCLL.. \.. •
ON... il)chcG'Un 1& Jhonit:tllLd
- 1­

b ~ ¥01 t..,I.V.th L\ct\ ~ CVl

~ tt V- ~Cle/ySG~
S~ tl-.o.n ~ seJJUr 'h-~na,,-t ~~.

No'(1d
0 '1i rkLU\ ('~ ~e1~
;s, ~;~..{c~ ib U}01(t..i.'j '-i
HC'''"'-~0 ~cJ:{iA11l.
r;2b
1'1<­ Ojc...a./~ e.r. ..tp~ ~fh tw::J..v ff f)dt
~~;UJ!.d) aJiC"<t"-~ tt& ,,-d\.~
. J...o..veJ'r ~
-U- ,(').J..!to -W-.
~eLU-U.Q..\_.ftTV)
\
I.e. ;..
1- \,
- VSaf .
80-t ft..-d CAn ("Ctf.>.JlJl. f!..c-.. rltshfcti1J-n it) tf...<L D{J:p~ t,Jc>,-"'e~1"l? .
~f)c.o. )- f: !G 'ne. ~~ t& ~r-..v..~ fu- (",d.):,sf&:Ufm C"V)d ~J.'-CL
tNL C!tcipd: C\.~~f::L,-ck, ~oifWY) if~ o..Cce.p rct-l,.&J... ~l. 1'4.. C tYC'.v.1t

•.v.,~ if) fu~ (!){:,0'<l~tm if"-


R"'''' p£.0.p(YI.Q... ,'-'J t.o..1hd .. cB~
Ct~~~_3(t"'~blU6n-f:itm C'~"-u't--· ,9(:: ~ t/--JL (')?:,cJLkdlorJ.r
dNYfuJ {V)d·--.. ·-;f'.krJ...~-..n~ rx;t sLJAt:al~ 1;- a",r<'t1..Ad Ju
;nG~Jy b~o~ n.. rfX'-9....t.'CL..1a.~ ~uV .

C)nl!.. SiMple U~ -t ~tr0 -t.k-. ~d:UctrJ\ Otd:pv:t ~hd.v


,'1; to- p"-OV,'(~V bc..cJe:. tr:r bo.clt 8L'~" clJ:ooJ.a~ (DI')Y)eJ)M -C..t ft...L ("\(.:ya~t
W,w.noM-. 1h<t \~ rtc nrvv W.c./: t& hc...C)~- ~~f;..' 're.TY)Q~ ~..... * ~
~ ~ voLw- -i Ot"tp;±: ~~ . 7k OtkpV± o..~~ OlJ') ~ .

.'!.-e..t b Se.1..H.:±i p'A-0pe,'\ ~--c..ll. rlJ:tXk' 1;••


0 0
1---..---.....-<::"' '10 .
P, 3--? fS~/L - icJ - kl!.-K. ~Wl.>0.
D1 • .

t~""'I::;~ C"'-'-t-pvt o.rf!th,&v -i Of;().~~.

Cfhe. OlLtpui l'1rt>f'Ah..dv Cldd'-L~~...t Con -Ct-Uo- ~ a.cJ~v.ecJ. ~ <V)

O~.....j ~e" C('l-Cl.Jt Q'LlLdl:xY'Ck ~~n).

\'<0 (, f?.

~f:--I'v.'--".......L--I wI fI.-, r) e. Cvv..a.i::J

~...,.,
~Uf..&v J.i.r..J.ti"j.

Ov-tp.J:: (I-'ft;~cd.u CO~\.

1I"l 8"''' ""fs fk OrJ-CV>f CJ'c,",t .1 (f::;' 'I""" <o4n fit ~ R.


!:L..- OlJ:p...t ('l.~U ~emc\..~'Y ,~.(... --"'Ja- aso.t..Uo_tz!; 6:~c..J:.. ~'t.-¥t:

rhct.~ qy<;.vei-MJ· e0 C.o~0 tf.-tL ~<1)) 1; IZ+ ft"-0PeJJ:.:J" ~ ou.:tp..:t


Cl.~~' (!cif) ~ .1'o....:thtrlkd -"va- (> e5\ 'I:.t&.. need... .
6l~
<JhL 1~ra.ntL felt ~~ k ~..dv tip
1­ DNL.

·In.U!,Q~CL fl{, NX'J. D~9-, voSJNA 'If~,tY)CL

d~Ml~.
() #' vo..4U~

fo­ ov~('c> "'-'.L


~L,)
04-j~'*-~ 15

S'rW-lo) te. phaN- c9~ ~tUo.:t:8ll C\ cL"t)ck, et/:: CctVl

Cl--fUh....chJ .3b:-.k;(J<3C\.~ in t,Hcn- b.....;~) ~u~.


be.. .».w;i tD C'>b(;cln

~r-iJ
".­
I"
".­
".­

r
r

'\
,,

-::;
""-Ih(!.n -~ (l~J;p,-,t

-fer ~ 60 v...."",yci hie-v" cJ.

'1k tjel"') !6 D,vel'} 1('1

n~Q.\ N~cJ.. ,.lL\t.(~ In Wre.V) b~~ ~&(J-u.o_i:i'I /:; 'fc.r-' -LLlR...;

tLtn~'l A~~,-+ h'f ir--~ c--oJ -e{y R<-j. l~ ho--t. f&}l~


.~ eJ'Cd:1t'\Q, Coe.(filcJ€.:..-I:..

r~kyJ tk Ot.:t:pr-vt Ci."flihk


~.

,
'iT' (""SC±p£:.i..t ,;;;
v
C<."''f¥J'~

-"",' . Tht-1f'v- J o.t ON.. hCWinJ -6..}0 .3!;tYi·,L, /


cl"tpui oh.k,/.; I~ f-edhctc.k 1:& 'f:4
.; !
~n PL'* ,<;! l]r')C"J

inpc.x,

(>to)
(\,ci:pr..J:: c
\

'fhti /i,)e.,:; (;.~'",: flee.ct. kck


~,.~

a,Y»ptJ1t~.
,s;, i:IJ.;, j cd:' )t') Pu.t
.tN... i!p ,'ji,<,lL c,}QV,,- t feed.b,cl<.

'boo 8$nC1..L. ' - ,'3I/\£.c.:>o.v,,:, (Pi) <;c..."fk &."QV~


r--- -, \ Aa.V\
--C<N- I3lLt 1- pJ,(\.~; & ·teedbOcc-k- ,'1
al\.L Co..... b'>"\I.d '
Oppl:lot'ti.. j~"-~tA~:.,..
I he..) . L 1.;U.."" '';1.

CCtu.u,/. ntia.i~v£. .ffed ly\c!: . .-------~--- ~--- .. ...


H tv... 10 {k, rJst. v-( eWl. "'P Ie /
/l'ihen iJ...L D.:Jo 3~cvl,- r,,~
1:4. 'h"o .s;~" . nN. OIAi: "$&
i0-phov"L / 'I:N.. f'e~lbCtck.. ~ ccdl~
..c'vy fM';til.~ -fee.cUx~.ct,
p~

1) ~-EiJ-.
flop. .
.

. 0L_
J>') ~ . co)YOfII1..
r
e~/~./
n
l"

tk 2 S ~L".aJ.JL Ir.;-p~~
----- -_.--­
~ ~ ~
.c;.NO. PCt"(Ct.1Y)eJ s\ pot>it.,,~ Pe.ecUxtd: N1jQJ;.ve. ·Peed~ k"

I, Pha.-\Z .S~ befL.:lEIC.Y}


CO (9'1'") ,3bO~' 18o~
Pe.eclba.cJ. c.rd inpcd:
~

":' .<?,~t­
Qr,_phCW-) ( (leli: ct pho,~.

~, ("
j,nptit volta.g>c- r
Jnc.ye..o...~"r De.cr€.0-"'e.,'r .
~.
0~uf vottClr-- J:n c.~.,ur De.c.'te..C~'\, .

Volta.~ 8(l.ln
Lt­ ('
.J h CYl?,O,/}I'..Jr D e. c. -y-e.."'-'~~ .
.). r­
.Sbn..)
b'(;+<~ Dec rtQJ)O~· ..J...n C. Y'eo-.iI>2A· •

~.
D~~00 In c. rt,Ct.'}£.?>'­
Df...C'y€.-,~1.".}.c.,}...

~~ !i ~fY)~lVVY~­
[)cwd- On iN.. ~rV.h0vr -cfr­ ik. ,'r)pu-t
Yt,pe..ck.n ~}v -0(;- Orn~e3) ~~ tr:r & (SOLlren...

,~~.W~ dQ.w~ QI'Y)tL-'-A'u\A,- inTh irLV!


Ca:.tte~le.\- .
V· \Joliet(/-. QMpl1jeJ. ~
~) . c L~J:. (\N) pLtiJ..
3) . ~Cl..Y\h-Cc!n d..M.~~Cv
ty . T'{'Cu",>- oe..;....~tGV) G,

Jj')~ 3fun -cfJ 0. V~?- G..tY7pJ;(j-e'J, I~


.'. /h€.\L w~ Chn inceJ! pre1t ttcl: / i:t-.W- ~ be..
c...-LY'c.lt.~H / OhR... b~.Lo~ itr ir')pu.t ClY'ULlt Qnd cv>c-ti.-.!!.J'l

bJo~ ~ oeJp()± CLy-etL::/:' J~fY) beth it.L If)pevt c:1rJd owtprJ-:


,e;.yc.<.Ut!-/ we. ~V(. fu-- obt~ v~tcw-- j.e.;, Vo t'\.om olp C k.t
(1r)d. v\
-'.
T;'OrD r!p r­
clt·
No'ta.:­
!
The.ve.rJ.,.!,). ~L.)~
-t- cH ;:, J.l.J).td • -fb ~
Vs £; vt:>{tCl.~ c"'-{~~
No....tonJ" ~'-c:.vc>k--t cH
t'b ~ tt,r- c.~
~
c-~~h..
A,., I·..L...

f~ (t~: .

r--­ _./
, F"ch vo{f:a.~ ('tr»p-~e'\ / inpu1 a.00[ Cu_tp..J:. clLn -CL\.~

~~re.1-~ J.LOl'd 1J~~ C'~.

~ -the.. o.Y'0p~:.J<..\ inr".t 'rr..)~t-('tJ)c.t.. R..:. ~ Ia..jJk.... ~


CoYY)~ wifh ~<?ou.. r~ n:.)4)taf)CL e~ ~.f) ~. ~ ik..

.€ .><. I:{MCLI {Qo.d ~t...~h:tl}o.. R( I'c c.ornpciJl.d c.~~\1h ·tftL OtL-tpCA-t

lct'lifQ..:
'O~ to...·)CcJ f4:, -15 tf.L. On)P1/eJ...) tk.n Vo ~ Av ' vr fY t1v'\(g .

~t:.At'-h c"m,~e.~ c.1:-t PMviC6.JY Cl. \lotirL?jL <zip r:J.-Op&t1~...J tr.­


t£.,L votm~ inpr;t)· o..nc/. -tN- p}-.or61trt))~J.~ {fc.Wt do€-~ ncR.

. C¥encl C'~ -f:4.. ':'CONhldv~ i -[k..'$ou..rQ. and )..oC>..di

O€/~tC\.n Cuy. /rtU)rv ~ tl:--'-J)' o..YY)p£Jf/- e' :~ ,cCLtt..d. veA..t.OfI- ~'d


An ;clo..c-,l vo(t:~2'-- \ o.rnMi.e~ M~ Jx....ve. irYyln:.."b- inpui n-l-l~tnn~

Cr2J) One{ ~'\& Cc..J:pLLt 6'e.M~ta.f) (L (£0),

pd\ pm c::t 0>.."- v~ta...~ Grr;plte~ / c...--t. iYU...0)t 1'Xl..w. Rl»1<.s and

~
. ~. ;<'0 <<: Rl .

®'S2~~- .
'lhiL. 1r
EY·'L:"n Cl.

FJ.col')'vJ& . .aJrovc... I u..,~ hc\..v~ Th


~h .L-"u'Jrn
l)
to-

,!p p.F~
(
'_ .~
~~

R:

G"M) R,' ~o tEr)


'-. -
(fmc:1:W) 1< " .( c. Rs

3uc.h a.f'tjp1Yf~\ pMvidl.. 0. C.LL'h\u,;t. OLLt-pa.t: P-\opSt.~(I. .{


m- ~ inp""t c.Wh.~) CVld thL. p~~a1.~ (fV:J:lJl )1-. if)~rx:&r:t
6n30 LA.Y CJt.. an ct lno.& 'Oe.,,tj ray) CL,.. . 7h..'LI). GI'Y)?Uf;i E\ f,). 0.o..1J..!)d ~.
c L.L.~t O-mptfje' .
~ An jdo.oJ. c~ DYY)rJ1jVt nt.~ hc...ve.... 8'-W­ inpi-d
Mel :rl .dt¥- ire. }lOtn.1') ~ (4, ,

.-) FcA prc<c...1:;G:A CLt.'IWt...:C D..ri)F!t'-€.-) ~L-e... 'tYu..!.I2t no...VI1. R...( <.<te~
Gl'"lcL ((.0 ,;» 'R.L •
r:­
~~~~
Th~ 8fu(,) -i trw. Oh>M01 f$. ()'::
~
k,
V;
,
- "
F5'1.o('r) t(L DLd:pr,.d: ~lt J Cu..'1v'vJ....J:.. t'ru.u}f b..e. (!a.1c~d""'.

r-~orn thL i()pvJ.:. cf:.-t ) v~ ~ b~ CcJeu.1aJ:ui .


.' T~c..onducJa.nc.(L GmpJfje.' ~ ho.vi(j
c.,-,~""- CUr CJ L..:t p(;v-t-O.."I.. N ~:to~ <2 I± '

IZi »I?s ~lndi~


'-
­
12\ --'>..!>. QdW)' . ftr:, >, RL Cer£\c.ttc.J)
~ ~..:;,"" ~dJW.).
II " • J'Yn.~ CO~~<:...-l::ctnQ a.", N,'j t-e...' '
-7 [in uw> FlY
ctJ.tpu:J: C'~ 11- p~pr}.;flCmA.1. trr 1:k.
(lrY)p1ifj{L\ an
lf1Pv:t ~<:;tJr:oJ ~ (And tk pY()pitfiOtXJl~ {fciJft fo;, ;Y)~ckl,;i
-ct .~ r'Y)OCJr-!b.da.·). 1- tid.- 30u.V"Q OJict --Loo-.ct ~~t-nn~aI'
-) J~ 1 'ftJ..;. C'\JY)pJ.;(f~) rnu.r):: ha..v4L:an ;~ InfL.:.t )re¥;.Jm.nGu fQ CVJd.
ir OLd:p4t. ~)-(.'t:,""(l.f)~ Po .
'7 rd'\. pm.c.ttcJ. I -{jW.. QMplffru\ I"r\.u-.)i:: ha.ve.. !L1 ?)f1- and ~ »J?C'

8jr)~ fl.; )'12~ / .'. I-k ~ ,~~t- f4 Chn k ~(a..~ -afJ~


w~v~" tf...c- v~;t- c..A- CL-\a.. SUPPtJ'''J) ft-c:t CcvJ k cbtofpd GCY1Yv" R. i'
, .

r:i L =: 6lfY)' VS C' ~' ~ V3J, '7 bo."'>I.f~ ~Y)


"'~M 'f'e,),ttto"l')(j. /Jrt)cJ; /..; e.9, " M~l Co~c1aI')<b,
~----------- ~~

0h~ 3fu l"') -1J ~ aY'f)~e.~ ,'-b f2 -= ~ ,


, F,;MIY)
tk.. ou:tpd C!-
~/ vc-Lto.?1- ~ k :1;
Qc-J.CLJtdLd.
(;...~(.'...'T 1;'v:>m iJ..L l'1pu1. err) C.LL~t """-~ J-"L c.cJ.c....k::b...cJ...
:. Tmw.'Yl'h"-5c-ct nU,. o.~fV\ t"¢ ~v;~ i()puJ. ~ tJ&tv~ c.t1: o.,.,d

r
1,.$
:in -thA.t, 1:1 :
Ctrr)p;li~'h an ..;.,.., t
CL'-'t'u.- VerftCl~ ii- PJtOp6\t,;.Of)('lJ & til
(].

inpwt 3l8ncJ ('L~t C<.>1d 'fJ.L pAopAtiorx:J:.. ~ itcJ:ffi i6


fr;d.n.penck.J: 0'1) tk. ·SoL...rrv and ~~ Ye..;IJ;l tny)~ .

.-j '1oto._(\.H~) iIU,'1. C\r.)P-~t0~ ynu,;t h(\.~ ~ ~npu:t ~tQr)~ (fl.;,) Clnrt
'}J-tIh Ol~ ·oe-.wtCLV) Q (4·

-) Fat f)YD-~ "huM Ye~sfctf)CL ~~ tL-t. rrv..u,.:t ho..v-t... e


I'll/....( S

0J1d. ~ L.c:.f(t, Si,.,Cv Ri.L.c£\} 21=-2.5 C\n::::",l . 3;nCL k,(!<i l /

.'. (Lf()::O Vo'


~ J
~ tm~~ fer) "'>~(
J0 ~<2.,wttu')Cv.

Al'Y)pfJ...f1rOJ ~p~
Volta.2Y­
ClIp eeWh.'An~ (121) R.;:::.
£1.::0
Rl ~ of.) C)

O/p R€.s;~tnf)Q (£,)


a 00 00 0

TYNv1f' rplr;
-
('

AI ::. .1
'n ~V")
L
#-
<":l
~I'\') -
..
r> ""
lo(r1Y)JL
~= Vo
~
...J.s J,j
\6 .:1,) •

Fe..edbCtcJ: ;.) Y)crtAl/)j bc/-t roJ:1 0 ' ·Some. pa-\1:.-i


. (f,vi'J ~ ~ ~ inpu,i.. ~e. t"l'X'Un Con¥f­
u.>t. ~L Ju.lli~ Vc-tf..Cl'jf- Oncl CLL~YvJ:. ft"o p:J.o..f¥\e.1:iM., /
, .' '- L
,-,-~c..n ~r.L c-~<L a...J.uL~!A.q
I.J \j \ -CL'r J.ff _AL /, •
(; JuJU..r-C.J·...

mcerJ.
J
~ ftl<""\ ne...two'fl:-"< Cofh.L o.(YoV>-./

r). Arti~~.
,,-). Ptdbc:.k I')~orl:..
3). Shmpl;.~ f)etMoY/:"
4) . 1"'1 ix.~ ()~twOyJ:..
hi e.. aJ ~ kl"\.iJ L'~ j .cL~ u± .f] 'f!l f:: 12-) ,.,e-"h-"(l~J:-t /
,go.n)pi~0 "f)~"o¥1:... I1r do.p~u Of) t~c:Jr, O"-L ~q-<",~
,-~W)r'v)- e:1tt-Vt (vott~ (8Y) C~.J. c~ple0·
,-S,irW.~~ ! hov.:l LL~ {L~ ¥ kctd10 tt-..'1­
,g~)E!... ~ 1k.. inpcJ:. .ci'tk\ in S~'l~e."r @'YJ ,~~ (onn~~l.
7rU>.. -ltJp- ~ ne:hooDr.. 1i- "Co..lh.d ..C1J,}- Mi)le~ C.cmY)e.~"
Mi~e.."l

1') e..ttoOY.l

y. &9:£c ~:~
We. al~
OJ) 0, fM~,,> (~(LlNy' G,,-'V~c. /j_V)c~d'6 "1 if: ~ jr..u;C C'fftf'r!':e"
;lps,;~' ~t ~ hCtV;7j
D-Y1 t~)r' t}Qir; .a} (A v); (~J.r (r:;~ t (~),
r:{wlia.d:. N~o~k-:~
~~

f-e.x.d.kdc.
ne:h('Jor It. 1­
(tV Vo

\to Lto..r- 3a.rt)PU'"J'

Ut: ~ . .0),1>0­ ~ ..<:L~


,..,c&J SQh1fL~J'J .

- '~-"""';---->'~-'"
,.; .,."V. '~;
u/eJL 8D-rrJpU 0 J th~\.\.. 0..\«... 'b.co t-:-a;r- -1s
~~t ~erCl-J with -fJ..L inpu.t 8~cJ.

\3e-\Ae..b- Cot')f">e~ @'y) ,S~n t Cot)ne~ ,

7 ,iJ vc-LtaW- fJ~ i/p ;-:, ~ vr:rrttQ[f­


5& -tN.. fjdbo..cJ. C1nci

tt..uJ tc...e... Ceu') hO-ve. Se.~~)- Cot')"f)e.C~ ~rJ.J'


CCL'i\~€...J: CV)d tNt ~/p Ii A~ CL~ i4.,
-)~ ih- ~U::o.t{~ Ib
t.....t. 6:.t-n ~\I€.. 8N..v.t CO()f)e.~t:e-n ~.

S hu.± t>-l~.
:.t .----..-....--.-,
.----.--~~ l1fY)pb..J.;e~
0)

r:eedb:tc. k.
nmaort..
~----"'-:+ (/3 . F~wk.
net." OJ J:..
(P)
Mlxi'\1_
--------------!----------.~.~~..- - - ­
Fe.e6bo.ck- To pof.ofJ. le>r~-
~-

_ T~ bd.l>lc OMP4fe.\.., ~ be.. ~cNS<d ~ (\


volf::a~1 ~ I t-'t."trv,.c.ot)olu.c..toy)~ o.trl t-'lCV\4-ret:Jjh"tJ)Q. ~d.

BuJ: ct..pifJ~ (1) fJ...L ~ fJrll:ftck: (j;J~8~.91 ~


Tf&'-c. It. in ~~1* ACL ea.i:a.~~ . IJ"tJ ..<:Uv .

fl·' vott.o.~ arrpU&'e). t.ol~ vcUct-~ ~ Se9Ve..l. ~bAc..k..


~). C~ OMFfJiA drJy:> c~ -' s,hvA: tfd&:v:l:.·
.y, 7'~ndu..d::(v-.cL Ompbfj{!~ 'uMh c~,-s,e9...;Vr ~d:: .
4), 'i:~'Ir~~~c.L Or>?He.~ w7-1t? V(!ltktgtL .-'SN~ -I!u:ti:B.d.
NOt,,)
OJ ...{.l0~U Ol"t.. <sImple... -QC~ ro- ~rf)e.yY) he~
eve~~Zl'

V, [ ~
~ c~
vottC'-w-- ~0fl)plJ-0

SOrn p-t.7j
cCJht<.,J;

,':?e9U~'lr
O:i()()~ct:«Yn

CrJ()()e.~
ne.d\

n~
OtJ.Jpc.::t .

(').dpt.d:- .

~) ,
DepC1.ndl'0 ~Y) ~ ~bcJ w~ ~ ~~ -Cnf)ne~

~(t~
e)O
.8~~...
_ .J
J:
rnl)cD'\
'C'~mpl~' CDf)()L~.

VoU:O-~ f -1.+
vs:L~
11' Yo RL

V·I
o.rY)pUfr:' e."'. . Bv:: ~
~~
r
loop
V;
3o.tn )
-I I 15 ~ Vtt
- ~
(;j
e~d.kt~
t Fe.ed.ha.c.e:-
f)~()d -­
\/0
16c."tm
)
v.c
fS (g'f) (~Il(~ ~fr
f?:: '::£ (l<=U~
Vo .
AIt.f::: \r~ (C(rntrJ. G
VJ' QOP
HeAL .~mp(Ch ~ vo(tCl-(y- i·e) .<?,h.wJ: o-f: Ot~1:-
8C\.tY) )
­

inpvi and OldpJ

h~.[§ N~:- Jj;


I4~JJl
'Qe ~~o/c.r) Q )

S~L~ Ccn~~,.
~ ~ ~ R-L oAL in

t,Op, "J~'.JL)
A 1'­­

:l'fe-c:8:0n -et J.r.~


,...
J.F) 1)escth'V(. 4'e~.!xtd::.
o.1»P1ft4 I f.k {~~d~ t­
c,,""P::>nI!.o'\t ~ ~ Su.b!r«c"b:d
j. e.. ~,... ,... f'Y.
, ..1.;"'.LJ -..If! .

if)pv-.k, Ye-i t-CIOCCL /


ShwJ:- Cool')et~ d tk.. iIJPvJ:/
. Low ;/1'~;iS~CV) ~
.'
J<
.
!!ill
tc_~~)C~~J
7 Ot-t.lpuk '»e.-\-<.~t-nn <C..,/ t c.Lt..-~.J::. ~p~
--
i ~ 3E\.'e.~ Cb/')1')-l1.Ctta.., ..ot 'tk (!)u.1nJ::
, hl~ o/p "re,~~ • r.J;iJ
i'l), ~ .9;::£'~ ~~ ~ ~'.-
One. imp'rto.o t -ttJ:
0 ~ Ji,,/ ~ f'K. moov0M·.r"tldmJ~ ('J..J..~.,:t

s~ ~Qc..r... Qy) k ~ ft ~Cc,~C~(V@..T) ~?

Gol" -efs bo..MCcnctL<LtN> Cc...

(l,.. !. :p""t. I~ c.t:...I.A\u-.t / }~-o- (..K.. hc..ve. Th- WI!.... Cc..t~ .''t::V',.p'v.. IY~ ..
JnP(.A..tc.j;/( be... vo1t-o..ff-/ So- . . ,-,J.te.~ ~t h~ s-etk} Con~"tirn.,.
TTc\..N;. C.Drx:i..u..C.trJn
C\."ft..."<lie'l
(gtJ

~ Fe~bC\C.1:: t
Vr nd:t.·XJ-rt:
___~_~......... - - -__x.-l......l- (P)
Gil")::: -J-O , 0
,Jf) & If)fc.J::.
VI
t$~1' .!o aa 1n t/..L OO..:fpv.:J::

"\lS'
I"
.Lr;puf: '3-e.~t(V)c...... ~ N.~ be..Co..I.ViY.... n-(,.,IC~
15= ':!1­ J
'It COn"lec-~. 1>--'-"''/ ~,..;
Clutpc;t nJ>bSfury(Q, Ks ':::G[;:3./' be..Ca.IJ-:J-L i f: ~ hQvi (j

Ct.ONt",t $.(Ul?pU-o 0e.;.se9-.tet ConT\uz~,


~.~.~~~~

'7 ~1) iN- lnpc..Jc


C u}...~SoL.Y'u.. .I 1'f'c.Lv"f:. k Con1)~c!;b....d.
C[l.c.> ~ Co/)n~c'1Lct .

. d.n ~ ct..fpd::.
-) .Ot.'*J>w*- 16 ycJ-ta.~ tf,....J:.\..1!-L verU:ctlr-- .~p{€k; ....c-...i.L .t..c:tbn j.~ ~hUJi.. Cb~~
..c-t t:hL C> U±Plht .
fu~ Th o.ctcJ. 0r) .~frC\.ct c-, G.t..'1.."'-,-i: .~!

ho.,VL shunt CCY)~

.-?J1 ~--~--~l.------.-.._ ..
1"'6Cl.Y\h,-n'>1jran Gt..
Ampl1f.t/)
(f./YJ)

Fee&.b~f:­
nl!--b..·!:Jo~/.7­
(P)

.-,) 2npu.k ~r(V) ~ i1- ).ow/ be.(pJ..M.f..J fWY.,4 ~ hC\.v;'0 8~.d:: CM~~.
-7 OdP&~i.: )--~taYJ CL t! ..Mu'J / beC'DJ.we.} if /'1!, ho..v;j Vb(to.;;- "kL7~
Hek in ~

kop 9~' T~
o. Op~0 Loop (jQln .

~). Cle1.-Wt Loop <,),ur) .

~~~:.
Open Loop ~ ~ an Ctmpl:f;eJ Cbn k ~
..(\...'Y & 8tlill -e6- 0.1) f!f!~ ~e~ C-L)i~...J: t)(,_vi(j tk.. ~rt..
0dt-JOr-I:-· Ge/){!TOlb ~te.;~ -tt.-.. Avvn) It" Ai @QAj G'....,@-::JS" '/4-n@y.J£.
~~ . Lcop ~:~ .
----- CLo~ bop ~ CM.'>? It Of) Ct~I0~ Cb-;/) ok ~~.cl
..cv¥ -(f..L Saln 1; C\r) C..1"t)f,*-e~ ir:>c1..L..ct'u:j ~ ~w~ Y}l:iht>O'Yi...

"Ie". Y~ .hlf>~ -"'> Avff!>'.J 141' / il, P "'~ '¥ / G"", co(! 6iP J I'n.p~ Rp
open .Loop 3M CV)d.. c.~ ,loop 8CLVv\ if di-fJf~
je.;" v~ Cl-n'tp / CU\-~ O-""f'" 1:xoN.-CCf)cX.LLcitwCL C'~~ ~

hv-;Vy~"OtQ.r) OL ~r;v,.

c;Cf)ex~ ...Lt.-~ a I~M t X) tf bo1h

Di#~CL S!j~ .-------.


:!nptJ: f. ~::: Xi.; XS~ '¥ gO-J>lc.. )(0. (Xor::. A.X£)
St~)~----"'I PtMrf;~' o
Xo

C!.f :::$xo)
fe.~1nd ~no1

5;C.he.mcJ:lC. .~\Q_p~ 1; I)rV<!. 4e..c4bctr..b (1"f(;He~.

~n ~~ ~ (j?pt'J? kop ~Y:l'~!-


-----
H~ fu. '-a~ (A) a ~ fe. ~rfjjJu .:t t:'ro.YVl-If" (J~
""--­ --- .

-et ~ ~e ~e-' U!if!..ou-.t ~k cth6 3(1~ (Ap) ~ ~


-ter »p'rt.w4... t~'h Oa.t'n 15 ~ vL~c 0<-rv.pf-'tJ~~~~
+~e&ucJ- .
Xo::: OtLq,LLt: vo (CCl~ ~'() Ckd:p<..± c:.1-~,,-t-,

X;:: J.nPt.,J, vertf.ctty- (er) input c~CJ3.~~<


)(--3 :: "qCJ<.LYCL v~01f) .sOt~y(L C<:'>-.'I..! t.:t.,

~ 8'VefJ ..a..-'r t~'-4.. X..f::: Feed-ktc,k:- vJ:i:apJ-


Xi ~ X') T t X.p) , ..fe.~bo-C (e.
@8'")
cw-.."Ivz.,,-'f:,

:'Xo

Xi +-XI

Divldl'0 wiTh CXi) inboTh fV-L~'trJ) c.v:d- dn.,~ra.-bj\J (uC~~

rA;= D
L~ l+D
Fm V~Cl..~ ~~l\:~

Opw Loop 8al:n (AV::­


V,'
C lfl'>-~ loop 0~ (Ay,f)= ~ fjy .
)..J-Avf>

(1

Of'lpr,).OOf)
r- IIT
80l" !Aj \ -:::
C'1/
I",
"''7.''
~(

C. Lo~ 1nop []fu'n 0tf) ~ ~


f-!. Ai (5
70l'lrJqCof)~~tn.. Q~~"'_

Cl~r) ~p ()Q~1

Cle~ loop D~

r.­
) )'tv,J.,. ~~ fctn CJJ.- O-~€..' ,!.-

Cpe" ,h~,jh~

cto~ ~liYCf 8t:t ..o'v?

ft& ,(- 16 ~v~ tfJlAclc,


of XI
'\s ~-(-x't-----'=o!

The. o-e.ctp9\..OQ:...-t

J1 Ib ~~-uol
b u

-) Acb.L~ J th~ hcvv>ft~ ( 01


1) i fu_ arf~fi<1A ii- Y)rft

earvVtc\..i:::/Vy N~ ~(U) ~ <' () tk 1J-~trf.A. J4(h..('t.\- OpeWllj

poi.,:t I U.mpoy~~fl.. d:c., 7N.~ k J: ~ ,~tnb;6~ ;n Ct-pf1I/~


CctY> b.L ~~u..J btl int:\.odu.ckj ~o.:tv€" 'fp_dJ:x).~k:..
DeU~:~

Co~
H~ u.~ A;.
v""- I+lip.

::) dl1.£ _ ~-/- Afi) , cQiA)


ciA
~ fl' .cl...Q+ftfS)
dflr
0/fl

0
:: Q+A~) (,) .- A·f,
Q-I-AV'>-­
~

- ff'fi -ftP
I -I-
Q+~)'l~
c
I
.--.....
(j+17()'1- '
;) dA.p.
,- ::: ~L~
dA (f+Ar)"- '

" dA.r ::: dA

(I+Af3),2 .

D;v;d~ both .'3f~1} b A,p; c.,-~ ge·:t;.


Or)
J
ell¥- dA­
fIi : : ~-/-ftrs)'"
~ .........,..

~
1

~ ~ edit I
eAt AfO :l .~

~
A-f.
:::
~>
fJ
J
(J+AiJ·
~)
r~ :::
.-? ,3eJW t\ V'I to .
c1f'r-
~

A
.---------­
w lfh .f'eedkD-c k- ;­
.....----

r-:"
IheAL td ~ Speci/i ~
i1.floLo !:. • Alo.., if)~~) Jr..tM: o~
(f)
HA,o",' fS
IV ~- -lL.,
(+A" .
A.f"1Jh :: Iilu~ (loci. c.ho..~ 8iftYlJ" ~)­
~

1-1- A1tAaI,'~
-?® Ih(cI J leU) ~ N..1Jh .

f-l~J ~ ho.v~ Ur O~lL ~ etfrd ~ n~vE. ~wf.:.. on ~


eU±-ofir Ctrx/. uppiJI cut~ 6~~f)9J 1- '/tL a~~\.

IJvnJd

I-J&-)

f)~~
A.f!(08 ::
kjf1)
- .
1+ ~fA~~ I-j~~ , -j~) + f5 Arn:e{

·6If1J"
-.-------- ­

..
_j~fQ~~

~~
hAl. L;.
').f-~c~
ATloJd
AtrW.c~ t:M... l::.
I+AMct'~
­
.

{-r::~
1+ A/Nd'P. .

fe.edlnc;: t} (11 lien -O-\-./

.' ' With f1..L ntjatl V(t fee.dbac 1:-/ the. J.ot-0v, CLJ:C'fiJ -&\.~. C".n CV
-<1r l!<- MpEfje,\ /I, cite >-<-""'-"" (01) ~,wi. b " tf"w, (if il<>->d'V'

~~ ~ tt-~~
h1~ /:1v:lv::< -/.hed:. / ~ ~n be.:hO€.€F) (Joln .ct hl.t>
Il .L rrJ.ct .lv' ft C'l ~ c..u. Ii 8 ~ ve.n ..A--''Ir- •

T~I!tY)\J ~ (leU n ..LV... "U ,- (, v

~Jfk) f-~ 'ft'

~)
I + ANd jS1-J {f;;j
..
.

Atrt-ld
--~.~~------,.
o'.QJ
I +-Jt~ Q-l-A~!J

-Pf.lt::- -PH C-+Ar>-tdiJ -) Uf>P~ CUt.-~

U'df) "(r.:tiVL r'cc.c..k.J u.pp~~

0. ftc:&! ~4- ANd .JS).

: . . I~~~ctth :::: 0pf>~' c,J-cfJ6- ~ - [""j~ c...:t-~ ff-ruu.


Bwl' : : f! /!
't rf-H; - +L-t

::. ~-+ A,wct 1'» .f tt ~


Q+A~j3)';

Jt is v~ C{~~ ~:t r[f1-P -/(.u > GtH -.fs) and ~<!L ~..ok:l:tlry

~ (J.r'f\p11/~\ V-'~1h fee.dkc12·~ 8~ '-fh,.n bancLu,i~ 1­


o..~~\ cDi-#--o..t 1fdb"c.{L
t10ln If)clS 0

.- - - -.,------""-­
~--- -
-

/ ! :!3>
HentJL" ihL fnpd::: '~r~»0b::v;e.... wi#) teectho~Jc.. hI'
~ -/:;k lnpL.-t )'e..-}<c';)ffin~ LJlfho(.J: ,peec{bC\cJ::.. -

f7Tf)?Yrlt ~" ­ j,::,9:l;-f'f)--;r~-:-'\.--------.,


(Pt) /--_ _-1 ne...~"O'd"- fLL '

(;cny~_c1:i:irn..cd: t£.r-
.s e..,,'\, e...-'b-
l
fr;pz;i:­

rNh~U.1Vlf· Or) ~ ciNA ~/ 4s tl-.L fe~bo~cJ:'- ..s~~( 1"1r ~ fe.­


~ iY)pt#t in<::.ht.v,:t w;+h 1k. nppllwl voU:~ / il:: ~tY~.O"lllA' ~
If'lpv..t oe..,><~I:"O.nCv, 8iy)~J ~s =- '1; 1-/ ~
of --lJL Cl~-t ot~ £\.QfY) 'fh....
,) ::--l
&~
t'I vI".
,)Q(..L. u<-
lfs /f)c·y-QCu:.t..OQ. O\lu.. )
u:J..a.,-t it- c..:>oJ..cl ~ .:.A..
U ~ 4'l....
c..<.~~,

1..J€ijCL k tf)ptAt ~.:)..lj~Cu wIth feedoo.c)c.

t:> do-c KQ..#l 6& tJ....L ClrCw t- .

(7 1 L ,..J.... _. J. -II - ;nl)~ .


6 f'lll"-'.. Co l1l-t.cucm o..z (~ r

f'\}Or-:l; [::)(L l.:JKJ ,je.e.. ~ o/;ffct 1;- '7ja:J:tvz ret:..


If)p,,J: oe.>)1U tn.nCv 'n df;ft'i.Jud: io~e;h
V
Av'=- .-2­
v', >

"i
3!e-"L ~,. 1='; c>l
I") V:s''­

ApPb )c.VL

\J S. ..-'"-) . ILl ~ VT1\ ';; 0'

-:) Vs -:: 2i ,f: -I-V.p .

::: ~~
'-"'\
.2; + a .Vo.

t'
Obt-~", 0.') vr~5)0 (f (V,,) '1")~\rN)- -i 2,"
FJ,.om -tf.-.L DIp cJ.t ;.. Vo!: J> I2L'
r: _ Plv·V;
rol,..U...L oL- .,.:..-------­

rLo-l-fL

::) \/1) -:.

-
-
-- Av·Vj.
R..o +-ILL
ILL

AV> V:'
.. Vo::C A'I' 'i -iLt·
-I
'!s::: 1;'([: + v.p .
';: . J:~ ~l + 13 -Yo·
s. ~L ,R; + f>. Av· 21 'R; .
Vg. ~ J;.1l.; 01- AV·t),

~. D~~..ve.. (h~ v..p~~Ot) 160


.9!!:p
- 1:­ D
~

6'{2/

8·~.£):- CJbtaln
Itppb )ee L
r: r r.
--15:: J.; 1- l.f .

)1) +0,,...,., "1;:2;:­


i1s 8'~ VV) -t:t.Ir.

~. ~ ~ ~ iffllL ~
App~ CLL'~-t. d:vl 90n ~:-
c

1 ::; (toro! c~y x 0p~~t- ~1C~~~0 1,=


" r
,l)(J(L
0
0
«:,+1("/.. .
<" ()
J.2.::­
.,..
J.)l -Il,
.Ai'@ f2e, te, tfL'L '
!7.0 + t?L

A(";I
~
('I
. ,).
'---I
:-)

12.'

:: VI' R;
...... ::
Js 1+ Al:f3

'(n~/~-(';~:ltll') tr.... An C\. Cl~~...t ,~cl~~!.


l'eed.JJCc(l/<>.

~,~~ D¥CM.0 't/...L e...tLl." vah.,,:t 0 fCL~~ t ~ c u...'hM...:t

~e/ Ct~'* .~e,.,,\~e..\s ~ -ff ~COf)ctLl..t:t6.I0t-L


tSm ~ ::lo ..-;3l ClIp i1J /'!JormNor.
v,' -:1 r/p ,'-6 T4ve.nltAl'r.

fu 1'>--'"
o bt-cu~ CVJ ~pYI!.IWf}" /t f) .
<:-0
h) .d. Vi'
~O
1'hL. odpuk CL~.vl it:, n O'lven ....a-\-.

Appb C~ cL-'v~/)y) ,,-~.


~~ (§;fY)@. f&J
~T

flo -1- flL .


GN.:: r;;~ .flo
.... {l... +I,. .
,
1). Oe...-'\).VL -the.. E'.'ip-rewotJ ~ Ol~ ~e4-t'jt-C\J)Cu if C\. vcJl.CtPl- -c,.l!.'-~E\:
tdb~C k- o.mrl1;\ ~'\ '

(i., ;, ~if- """f'. ",;i» mtt"-(j'- M"'''' ~c r) .


Av::: Vo -9 o(p tN!:vt..N.rJ'r,
......-----­
v; -7 'IP fj)l:.V~N.rV'r .

...M- ~un.
sW- (!~rCLJt It·
i1 vo-lt-o.&L _~Ou.Y(.L
C"''fe.l? e~yc.u-tb ; l::- .
0)- tL6 tnpvt ,~ov...YCL
('\

u~'-o.,J:- o():,.\.yLL-
~Ot<'(LL
jir
"r')r~
,. (l , I
~l). ilfy Q().fl .
(V)D. (hlc\.\.~
@- DI ~ eo c..t tfL~
(w'(!.

10.

()btaln an IZJ.,p~f>n ff \Y
fe,. fk- ~lp erJ:-;

:;) 1. to::: V- AV'''i'


i}::. V~Av' W
.,-

"i'f~ voUr.t~ l1r


~
alvei? .D--\-
y.I -v.p. ~ -f$'V' [: vs 3
fo,f!. :­
~2;£.'~ ;r Cibta'in e.xp~'iM -If
1 =: v +- {SAv ,v v
12.o
! . fZo.p -y­
<""

T+~$J
~ v( t+-T-SAJ y-_
~
o •
~= '1 ­
,I ,01,., ,

~./ :: ~ liRe.
-:: fo~ olKL

fLo,p+fl.L

c 6~A;)' ~l fl.;:,'

. ,Grs~
fLL
120 -/2 L

~riAy) .~ /?o+t2c + f?Av'~-:'


7

~ Il~ ILl:> + (( L
+ r<.L
i+,rsA-v r~)_

~n-O~ b ~+(tL) tIfi- 7ft:;

jiaM;)rOf) Co c.~ ..t !!.~ A~b>c'1


ff1
the.. exp~on .Mt o!Jpuk
('t
(j). De)Jve.,
OrfU~'~\ . C~ ev--plt--X€\ (.C~-Ih.
~ 8,~ -tf-dJp. ~ ~
U
,~:_ f)..~ 'th- ~~k-t
('):.t 1f" 0. •
C

n,­
C\._ .--J Olp Po~ NortotJ..

• l'?r
...-7 i/p cit
OF ClrC-l.. . d:r.cJ,.·
!&r- tJrMoYlk'

v
-- ~A't . ~,
r'
'-"
11-0 ~
• r. =­
. . cl

1+(3 1i.1
v;:: -Y.p

=~Tc)
Vi :: t-~i.

;j) y-.
flo !::
r.
..1
/"\
+ ~. "
f.SJ-, •

~:i ( /-l- 6;1» (S)

'f' =- J20 0+ fimfS)


:-) V

~o }" ~~+i,'~~
£of .. ~o~ II Rl .
:: ~.p '" ~L
p:.p. +- (lL
:: fi, Ct:~M10 >eR L
.
£~ 0::~M~ +-~L

~ flo fLc Q+~~")

1* .... • •

flt, +- 12 L'1- S,., 15 flo


Div.""zj ~¥H> ~ r:!>.""~ ~ CEo +2.) )
WL ~) fl.J::: PoRe 1+~1'Y)f5)

~
®+ ,+ f5 tlM

--
no I Q+f5 6',,)
l+f3l?M
'.' flo'::
f20+- 12L

0lM::: ..f.if't)· ~
.

~-r-£L •
,_ <'ltto ~ trY)·2t -}-v ~c /

'lh::. V - eM ·2;·

::»:1 ~ \;~ fLff).~:L'

.,-­
flo
7M.. 'ip Cl.».c14. ,(l (fvW ...a- 'r

~, '"--~
Ii
c')1AL ~:; 3L
v .
\ f4, ~L
~;::f>v -r:) fI.o.p ;:
4-~
.:' 1;.::: -f3 v.

flt, -/- flt. Q+f.t;3)


1:: v ~ t,." tPV)
... (~) ­
'(2.0
~ fZo/:= £0 ((L
!;:: v + f-",~V
..- (2.0
~ v Q+-)L/Y)~)
... Qo ,:::)

·Zrr{r Obf;cu\' C1n e:xp~YL!"fr,J 4. ~¥'


~ - £ef//fle ~ ~f xfLL
f.fl/2 1-(l. L .
Dw. trr th.i..r.­
efJfc± j.~; D;~.

(,') , ~~

FM,., ~7)

~tI'Vi~ .D-= I+AfS:­

ahov~-, 8ta..bi U. ~ -of, CV)

if) ~ttv;tJ.
J.e) Ap";;>? I '

~ ... F5lort) & ..oJro~) 11/\:;:..J-. 4:L C'.Df> ,'h.. {I-a±: if '/:4.. .p~~b~
't" I?> "--\1
f)~o,lC. 0-0eJ) no*" eo.J:a.1.fJ ?f'eadivlL ~,,-tk ov~ ~a....'h I'"b­
0ct 0- ~~.,. ~~. ()~ &d-> eor.d..1i:oNv ~j ~
phM.L cL.~~ ;} 8~~ 'D€.d..u..ctd. .
G& ~ ,'1:, n,o.du Cf 15 ~v~ Corro~ ~.~) .p~I!Ol~
f)/v.:> Corw-"lth- -i ~ah) jn~ 'fJ..L r~~CUv -efs ~ C'<Jf'O~~ t..:>'1-4

c.n~ with ~ev / cJcr'"J -fk- p. htr- ~ ~ J ~ ooW ~


c~ N:-th ~. ~ 1Jci ~ .ww::1 ,'0 fu.n~ Off'i/e4 ·
,--
JhlL buJ,Jx)--dc
() 8~ :NL~Wr '"'-~ I­
the.. '--'"""'-'tJ.I'A­ 1;-- M,'-K
oLt"S~. fJhL t;u-tm 0#1,.) ~CJJo bo-fh
s~ );,\~ol.
an cL fV{}rJ ­
~tt"5 Ml'1 (;~ c;l..-:::,trJt:l:tfh tr CoTW-~
1f,L iopJ:: ,...,cl~ ond Of)d t'-Ot1-Jl~ ch'-6~ ~ ~Otd.
~~VVY)~ • (}ht.vrI
-IJ.L (pt"n .
.ho~~

f1v.p= ~ . Gr>.>.(.l ::. _G..., _


l fA "p, 1+E;k)~
Rt.).r-­ ~
t+~,.f5
(d~c.~) (:ieC~ @e.(~)

-
I

rJo~ Clf? cJ­


non -JJn.~
clli~~·

£if:: fa 0: Avf?,) f6.f::; tiQ~ Ei'M,s) ~f:; .Ji-. fJ.-P-= Jd-.


I+Ai~ t+f(MP

(rf')cvf..CMJ.fr) (int~ (d~t~) (ge.c~)

f?~;:; £-.,
~. ~~:;: Tlo~+f;,.,·v
~~___ __~ . ld«--,J (i",~ (.:,':!::.J)
____________________J __________ .______ ~______L_~_ _ _L~@::et==~~0_-
1I'l!" ~I'
10
~~ ~tO~fi0 ~.

: ,- @d~ tCPO-Lo~-C-T~p,- O~·~;~

ID ftd ~pe. -et he.olbQJ) ~ ~ ~

~j£'L ;- l' Fil)d--the.. lfipu1;., CIlrcL:il


. :.:...J we.. ~ taJ(L Co:M.1J -tno±
• 10 find ikL r~pv1 clt"C!u1I:/ ~ theN... Ii, n.O ~ 1; 0lf> on lip·
SitT)p~ ~o1i- ff:ctb~J..,
"""" FMI'Y) i.k- <!.¥ I / ~ ~ ~ -trr ~tL'Z1' ftd
if- it- w vottGff- .sa"-f (1\j) ~ olf ~ ~~ ~~ _C'-rc.w:t-,
it- It- I~ c~"'* ,<3a."1'b.~) .~ ~/p eqyal ttr, Ofe.n dYC.Wt-,
o. PdI vo tto.(f- So.mpG"fJ ~ V~ ~O,l b
0
3h~(j iftL O<4pvil:.
2). t=a-t (!t.-~ S~'-'J ~ '1,.:: 0 / b~ e1>~\j t4- o.J:pu:f.. "&'op.

v~ -r-0, -;;~;

'~0

H~ SrT")?~ moJ:.Jt.gi :::0)

~ M:tJ~ t4. olp : kt


['fee .fJrofY)'; If .
(D. FSl S~Vr rn ):xl0 moJQ _1;=-9.-/ ~ op~~ __~ 1f)~ bop.

®. Fat 3~ ~~ yY)aJ~ \11=-0/ b(:f st,d\.tt\j -fJ..L JY)pu.:1:.

_ S:fJ.ps (!) o.rol. CD ~ ifp.:t i:k ~~ I~ ~tuA. te.­


~ WI~..J::- ~~ ~ .1no.nLt~ Of) '1::k- ~c. ~e9, .

.:?¥ ~:- ReflO-tL eo.cJ, ~v~ ch\J:t:JL ~ it1r h-p~ilhl, ~dtu

~ b~-~~.
_8$£ S:- FiYld. oPU) lo~p
o.m~e'3i·
E,ij:P (;:- ~ eo:tL

,3h-D 1-;-
.... ~.
FJ>..,o rY)
<::>iJ;:.pj
'->
d'"\
\..:2J
/A
,e.. ~; ;.€ - ) A ~p..

D.! A.p) b.1!.!!2up. t:b)d. ~.


@.

l'
~~
'---_'---.I---~
~.

j} ncJ.ax~<'"
(i

,J c{~~ -topoto&,
Cek J
~v~ 4edback

fb 3h~3 ouf:p~ v~~ C


"o!::~) / .ftocH)~cJ.: <S{j~ ~Co~ ~ aod ~c
~ vot*-o-lf- -sCVY)po.~,

Vo ~ vetU.Cl.1f- cJ.J,..op
nc.~ e~ ,
~ velJ::.OS­ cJ..Mp a.cr&l-'r f2t:-.

:. 1S.j 3J.,~\j off / ,.pe.~J

&~t1~ 4D-p~e.eJ s'8nc1


-7. AppS )::.\J L to- tt,1L i!p.
,.j.

+~s ~ QJ(~
- v~ - ~ ""0;. . ".s.
• (). L

Ut; OlL CM ~l~ ~~, t ~J o~~


-fJ-v; ( Ys ~ '0 u> HJ- . # 'I'!J~- ~ Clr-X "f> ~ ;
fMrt) ~'-?r CPL ~ 3'tJ ~cn.~(J a~ J1r ..j~o,~ ~ ~.
t-k.;')i!.L

.- Cornb;~
---
'"' 3d)J'e,\-

~o
~,u":j.~.' ~ ­

S~e)y ~fc..
~ 10 flrd "Ih~ i!p CIY'CL<-tt) Se-t vo~o" be~.! it- 1d ho.v i
0 \,-b~tQ?;= ,.'k)/'9(' %,
~ JO fjrd. Tht.. alp 6Y'CJ.J.1t:" 3ei 1i':: JblOO" and hwCl- Q~ appe.o»r cnb h;
t , .'

-tk- output.. .loop. Be.~) ~ ~) 50 (t tr~ftJI-, 1h~ ~ ~ .lcof-'lr-"


~ Of\JL ii It)pui .Jt,op i. e..; ;1) be};:uJeen ~ ~ e.rr-~,

- ttL o·/:J.JlJ..· O"-L n- O!f ~op i.e.) if) bdJ-o£E'J') Cotlec.im Clnd t:%.t.~,

1~:O~ :~/:: :~~~::,~


L tfr- pla.tL G-rrow~ p~CA.
h: ; r~: :p~:
mo.n ttr ~t (or) ~ ttL !j-o..v~
I

m~ vcc:::o~

I-e;, f:f\-O~l~'
nr::

-7 . C;:>c:rkt.. e~ ~fY) tip .J..rep OJld

JOlt) it: 11") fk. O/p )o<:Jf'


@

-,J.--­
h-~e:tJ ~.

~v~ cb:t:,

7
~c..
hi'L
....­ k-VO
+
l ,
-::::­
Sit£§i-
Find. _OP~f} loop Volt-Off- JeW? ;'0fi] /'

~v~~J \.] ,,- "


FMm ~~ aex,vlt ~vo.lL.J:- C-ti ~

r t ('
J'::c -nf'e ·Jb '
.--.....,
[SlJf)& p~-U'eh G.c Y(tIN f(e. p'Mvjd.uJ.. Vo cl,.fe.. .[4,.~

o't: ~ i~ p>-.o'-llcb+ Vo<;. -~,~,Ilt;.. J


,: . Av =
/:..VL

r r
+ V.s r- lb'4 - .10' ~e... 0::.0./

'(s:: J.b·~+Jo·N~.

~~~
-
,

D-:: I+A~.

Av,r @'b) A.f =- ~


I+-AJ!.
f2-l..f = Q; 6+Prf5)
f(o.P- =

fo-P
,
=
----- ~
1+ All,

f4,'
/.J-A~ •

~ .s;fY)~~ ~ c~ ...L<J.>.{J o~fl?l -d:.


Oya..on.
-7 No ne.e..ol n,- ~ G. ~tm ;n
.3eh-te..Jr c.D:+h '-3 If' EJcCtv·
A()4~;-­

~:- JcI~ i;opd-°3~ .


3h~f)J oufpj v~ VOso) +'f..edbo..ci:- 8tJflaJ. bu::of\ooV,.. :yJv3­
E
J
,'b ,~ volto-~ ~CV")p1-L'0'
and
"nd
hUiCo...
£.. P""',,;dM T"'- I'wJ..w~) ~'- f'ee&b~ g'8""J vp ~
3o.bVacJ>cl r -/!.D- e.x~ opp-U0. .\jnol \Is oed hw,,- ;+ F!

SeN ~ 1jd.Jx:tc%- O-YY\Ffj~.


~..
Sf¥ 'L 0flJ.. $e~:~ ~;()d- -lk If)PoX orx:l (?>dpui: GTCJ..<l1:::·

~ ~ '/1' e~t, Vo~O ~ "'~ZI


'lor
'10 -«,L

-14- 01p c Ioic,


s-Jc
3d: :1,. ~ ~ '0) ~
3W
J,."c... 14 Df'j=AA
0/1"
in -tf.o- 'l'f fc..p.
l"~ ib dn".x "''''- ov r cI"'- to.. oil~

S~4.\- Rep~ClL FET


6). ginCt... Ff"T /"$, ~ ~ Of~
-Ov"t- N.(}> ~~) ~rJ ~
hcJ~&- -rr- ~ i1. ~ ,

2:: --BI.!::IV~'~'
-
9' ----.".

ifL 1-!l­
:. Av!:: Si'? .Va') .\{ ·c
<t{+Il...

~ G:- FInd. f$ ;

f?;: ~ !::.- I.
Vo

Do::: l+Aft·
. L'> A
pVf s ~.

10.;:;- ~ G+ A(S ).
feJ:::- ..;-.-.t.f-o::c.::..-_
o+AfS)
\P '" ::iC'f~ .
£70 £;)
0

~ ~.Ki(j'
-6-00 C-On0~"unh/ w.... Co/) Sa;; .y..a± it- J?r Q c.t~ 41e9L1:e-\­

~e~.

~tJ.:1"2- ~ ::me ~:r fino1 The.. Inpw:t and- cdp~ ClYcW{.

~ To ffnd. tN- lnpU± Cjl"CJ..-u""t se.t Jo::-o; b t.~ :t- )~ h~v)0 c~

s()Jt)p-t':l! ~ f.e. -Off~ d if.L }I')P~~'


.-;;). 00 ~ f4- ou:lfvk C;y~t jet 21'::'0;" be.~ if: 1'1 hO-V)'(j geS\<.e...J r>UN~-,

tkn P.e. app~ ..o± --f4. auipd $,1clv.


@'

~ opprd)..ul boil)
.m il)pu:f
~ ovip~ i.e... / &.
fb ~(j input
CJ.'fC<.J..<~
~ oufp~
6'fcult
~tO'l coHt, \-tt h~~ c.c"Y~t-
e..rvaltid­
~~- Repb..C L
14

v" ;i­ a <"(~ f-c.


V.p Hr 0. ('(~ f!(L-i
'lrev(~ f~~'

-~i1 -~ St,
t1M !;

-­V,s
::
- V,s

nppb ~lJL ~ -{J..L i!p .lJJof;

..
~

.,.­ .!:: "--::--,-",.~'------


lb ~+kdf;J Q,!, + J¥e. T IL<L,.
1+ GMf.>
£, ~+ ~MP)·
120 (t: f) M J).
~-
!
Ii, . f.r + ",.1-',
Ii) ( .

~i+qMV ·
-------~--

~ I :~ J,*-,,~ tr>f~lJ0'

- 8~ 3e.f:U.u Va co / ci¥a.:Y) cu..~

d-o u nt.. be-CO"'" ~ ~ ~


~ f\(}t ¥ ~ ~. l-terJ tL- It it. ~ Cl

v~ SCl~.
_ 01") {f-L ,,~~ / bo se::t±ltj fie, ixllr'!- V.f -:.0; bE..('t:\.lM.lJ
Vfi- M­

e ~ ftVl'r -H~uI' t.~? l-kn ClL I I~ ~ e ~ so..IYJF7J .


_£t5 Cor-J>i~ ~o 0Jnct.W.~.J ;t- nr ~Vi(J c~ .seJU& ~~

c.nc! -S:r FinO. tk IIp ~ 0/1' C1T~t-·


~s:'

I
CcJ.~ P" $t1.P / fltrJ £o.t Orx:;{ 14¥'
D:: r +- ~M"

GI1.f;; $1'1 H~ Av-r::.. v~


~

",j
:::.
:1. eO.

V..g
~
{ oej2i
V
1+~Mf

£<.p .::: 140+ t7MV


~::: !Lo~+ ~v·
~~ f(d/~ .
\ ftt,1 ~.f-p ~r-!_
fLo.p -:; .... .
1+" qt<1
6) . C ll>J\tn t 8.1
'-" ~ ~:-
(j). Hot-O re Co~ct
tl:ecU:adt i

H~ M () ~nM ~'

f:t'&-"""~ r S~ .~~
t.- tJ"t ;::,.,
He'k/ ~ 1r-~ ne-h-oo'(~ It~ ~ f-'
c~ ~,
~ r:- 1de;;;H~
Ne / ?op~·
ou:t:p;"±: i1. 3h~ cl'!s-cu.th.a vo-;::o/ and.. Che.cf:'. X.p} ev~ -fI,.ou-~
Vo,o; 'J '" 0;
c

~ """'" coltl »- So~ c~_ .at~ ""6­


tYld ,gto-1-' )- e.; ~2-- _eLl-v: c!vr ~ eol.~ -f:Pn~

(L I and- Itt'L' r;i:.UJ voct-a.u- c:b-op a(:'(('Y"A­ .

~L ~~ty ~. net ~ Th- 7fN!r

~~ -e(y ,~""'- ""~ ff'"" OCy""," f-' liZ<t'

I-krl~ ,t doe.h-v:X hO-V~ V~ ~ ()7j .

-7 No.>/ olf '" ofei') 0x~trd- / r;" If 1,"";

1;-k1?CiL- It- ~ hO-Vi(j


..9vhr~ fJm -1k.... iYJftit.
}k f)d-b~c.J:- s)~ 1'2r
~./ ~ it- ~ ha.V10
C~ id .3~QcJLd iJr-->
3~
--
'.tLtL() ::-.~
":---E::-

D:: HPr~
-::.. 1+ ~-'Me >

~.p :::
r+£Nj'.'

P4-=. fa
1+f<.Mfi. .