Está en la página 1de 1

SEMINARIO DE TRIGONOMÉTRIA SEMINARIO DE TRIGONOMÉTRIA

Problemas de Angulo doble y triple Problemas de Angulo doble y triple


1. Reducir: 6. Simplificar: 1. Reducir: 6. Simplificar:
3 2
A = cos 80 cos 40 cos 20 cos10
o o o o sec x sec x 8 tan x A = cos 80 cos 40 cos 20 cos10
o o o o sec3 x sec 2 x 8 tan x
M= + − M= + −
sec 3 x sec 2 x tan 2 x sec 3 x sec 2 x tan 2 x
A) 1 sen10o B) 1 cos10o C) 1 sen10o A) 1 sen10o B) 1 cos10o C) 1 sen10o
8 8 4 A) 1 B) −1 C) 2 8 8 4 A) 1 B) −1 C) 2
D) −2 E) −4 D) −2 E) −4
D) 1 sen50o E) 1 cos10o D) 1 sen50o E) 1 cos10o
8 4 7. Halle “x” 8 4 7. Halle “x”

1 − cos 9θ 1 − cos 9θ
2. Calcule el valor de: = ( x 3 − 3 x + 1) 2 2. Calcule el valor de: = ( x 3 − 3 x + 1) 2
G = sen 16 + cos 14 − sen16 cos14
2 o 2 o o o
1 − cos 3θ G = sen 16 + cos 14 − sen16 cos14
2 o 2 o o o
1 − cos 3θ
A) 0 B) 1 C) 1 A) 0 B) 1 C) 1
4 2 A) 2sen2θ B) 2senθ C) 2cos θ 4 2 A) 2sen2θ B) 2senθ C) 2cos θ
3 D) 1 − sen2θ E) 2cos 2θ 3 D) 1 − sen2θ E) 2cos 2θ
D) E) 1 D) E) 1
4 8. Reducir:
4 8. Reducir:

3. Si: 2tan 2 x − tanx − 2 = 0 , determine: 3. Si: 2tan 2 x − tanx − 2 = 0 , determine:


cos 3 x sen3 x cos 3 x sen3 x
tan 4x N= + tan 4 x N= +
2 cos 2 x − 1 2 cos 2 x + 1 2 cos 2 x − 1 2 cos 2 x + 1
8 5 15 A) 8 B) 5 C) 15
A) B) C) A) 2sen( x − 45o ) A) 2sen( x − 45o )
15 4 8 15 4 8
D) − 15 E) − 8 B) 2sen( x + 45o ) D) − 15 E) − 8 B) 2sen( x + 45o )
8 15 8 15
C) 2 cos( x + 45o ) C) 2 cos( x + 45o )
4. Del grafico mostrado, calcule cos 4θ . 4. Del grafico mostrado, calcule cos 4θ .
D) sen( x + 45o ) D) sen( x + 45o )
C C

E) sen( x − 45o ) E) sen( x − 45o )


3 3

D
9. Halle, tan 2 x cot 4 x ;si: D
9. Halle, tan 2 x cot 4 x ;si:

θ 1  sen6 x
= 3 tan10o tan 50o tan 70o θ 1 sen6 x
= 3 tan10o tan 50o tan 70o
θ sen 2 x θ sen 2 x
A B A B
o o o
A) tan15 B) tan 30 C) tan 60 A) tan15o B) tan 30o C) tan 60o
A) 5/ 9 B) 7/9 C) 11/ 9 A) 5/ 9 B) 7/9 C) 11/ 9
D) 2 E) 3 D) 2 E) 3
D) −11/13 E) −7 / 9 D) −11/13 E) −7 / 9

5. Reducir: 10. Si cos3x = 3a , calcule el valor de 5. Reducir: 10. Si cos3x = 3a , calcule el valor de
E = tan x + 2 tan 2 x + 4 tan 4 x + 8cot 8 x cos 2 x(2cos 4 x − 4cos 2 x + 3) en E = tan x + 2 tan 2 x + 4 tan 4 x + 8cot 8 x cos 2 x(2cos 4 x − 4cos 2 x + 3) en
términos de a. términos de a.
A) cot 8x B) cot 4x C) cot 2x A) a2 B) 3a C)3a 2 A) cot 8x B) cot 4 x C) cot 2 x A) a2 B) 3a C)3a 2
D) cot x E) tan x D) cot x E) tan x
D) a E) a + 3 D) a E) a + 3