Está en la página 1de 64

KOSMO

Österreichische Post AG. MZ 09Z037990 M 10 / 2 018 | I Z D A N J E B R . 9 7 | N A Š N A J T I R A Ž N I J I M A G A Z I N U A U S T R I J I | W W W. K O S M O . AT

ŠKOLOVANJE
Prvaci — zamorčići
austrijske politike

EKSKLUZIVNO
Intervju: Parni valjak

ODBAČENE
BEBE
One su napuštene,
bez identiteta i kao
paket ostavljene, a
iza njih ostaju samo
mede sa kojima se
niko igrati neće.

COVER STORY. Šta se stvarno krije iza vrata


džamije? Čitajte u našoj velikoj reportaži.
FAMILIENBONUS

BMF/Fotolia
Bis zu 1.500 €
Steuern sparen
pro Kind
Berechnen Sie Ihren
persönlichen Vorteil:
familienbonusplus.at

Der Familienbonus Plus ist die bisher größte Entlastungsmaßnahme aller Zeiten für Familien. Insgesamt
werden rund 950.000 Familien und etwa 1,6 Mio. Kinder in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. Euro entlastet.

Ein großes Plus für Familien steuer bezahlen. Ihnen steht künftig ein so dem Jahr 2019 über die Lohnverrechnung
genannter Kindermehrbetrag in Höhe von berücksichtigt werden soll. Dann verrin-
Was heißt das nun für Ihre Familie? Sie 250 Euro pro Kind und Jahr zu. gert sich schon während des Jahres Ihre
erhalten künftig einen Steuerbonus von Lohnsteuer. Sie können ihn aber auch nach
bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr. Der Neues ersetzt Altes – Ablauf des Jahres beim Finanzamt über die
Familienbonus Plus vermindert also direkt zu Ihrem Vorteil Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranla-
Ihre zu zahlende Steuer. Bei niedrigeren gung geltend machen.
Einkommen bedeutet das in Zukunft sogar Die gute Nachricht vorweg: Niemand steigt
nicht nur weniger, sondern gar keine Ein- durch den Familienbonus Plus schlechter
kommensteuer mehr bezahlen zu müssen. aus als zuvor. Im Gegenteil: Der Familien-
bonus Plus kann unter den Eltern aufgeteilt JETZT ERSPARNIS BERECHNEN
Der Familienbonus Plus steht Ihnen so lange und damit optimal ausgenützt werden. Da
zu, so lange für das Kind Familienbeihilfe er unmittelbar die Steuer und nicht nur die
bezogen wird. Nach dem 18. Geburtstag Steuerbemessungsgrundlage vermindert, Der bewährte Brutto-Netto-Rechner
Ihres Kindes steht Ihnen ein reduzierter hat er eine vielfach höhere Entlastungswir- wurde erweitert, damit Sie sich Ihre
Betrag zu, wenn für dieses Kind weiterhin kung als die Abzugsfähigkeit von Kinder- persönliche Steuerersparnis durch den
Familienbeihilfe bezogen wird. betreuungskosten und die Berücksichti- Familienbonus Plus beziehungsweise
Entgeltliche Einschaltung

gung des Kinderfreibetrages, die ab 2019 den Kindermehrbetrag ausrechnen


Neu: Der Kindermehrbetrag wegfallen. können.

Anders als bisher werden nun auch ge- So holen Sie sich Ihren Bonus Den Rechner, den aktuellen Folder
ringverdienende Alleinerziehende bzw. sowie weitere Informationen finden Sie
Alleinverdienende berücksichtigt, die gar Sie können gegenüber Ihrem Arbeitgeber gesammelt auf familienbonusplus.at
keine oder eine sehr niedrige Einkommen- erklären, dass der Familienbonus Plus ab
REPORTAŽA
STARS
26 Eksperiment sa decom
44 Parni valjak: Istražujemo kako novi zakon o dodatnim časovi-
„Opraštanje ma nemačkog u školama utiče na prvake.

nije u planu!”
Nakon 43 godine
postojanja Parni valjak i
dalje radi punom parom!

COVER
30 Džamija — kuća straha?
Da li je tačno da se u džamijama
propoveda mržnja i kreiraju paralelna
društva? Upustili smo se u obilazak
bečkih džamija u potrazi za odgovori-
ma! Otkrijte šta smo saznali i doživeli!

12 MOJE PRAVO 40 GOURMET 58 SPORT 60 AUTO-MOTO


Škola. Uskoro roditelje i Patlidžan. Povrće koje je Prelazak. Fudbaler Smail Poskupljenje. Međunarodni
staratelje očekuje nov zakon omiljeno u čitavoj Evropi, Prevljak za KOSMO ot- testovi kojima se od ove
kao i direktne novčane kazne izvor je ne samo zdrav- kriva kako je prelazak u Red jeseni mere količine štetnih
ukoliko deca neopravdano lja, već i bogatih ukusa, a Bull Salzburg promenio izduvnih gasova razlog su za
izostanu iz škole. odličan je i za „fingerfood”! njegov život i karijeru. poskuplje­nje automobila.

14 POLITIKA 42 STARS
Ebner. Sekretar partije VP Šmekeri. Podsetimo se nekih
za Donju Austriju, govori o od najvećih šmekera bivše
zanatskim subvencijama koje Jugoslavije, čija lepota sa
ova pokrajina nudi. godinama ne prolazi!

36 TEHNIKA 50 KULTURA
Apps & Co. KOSMO Vam Bosansko-hrvatsko-srpski.
predstalja nekoliko aplikacija Lingvistkinja Snježana Kordić
Fotos: iStockphotos, Amel Topčagić, KOSMO

koje će Vam pomoći da bolje ekskluzivno za KOSMO daje


organizujete svoje obaveze i odgovor na večito pitanje: da li
smanjite svakodnevni stres. se radi o jednom ili o tri jezika?
REPORTAŽA
38 ZDRAVLJE 56 RAZONODA
Umnjaci. Iako većina ljudi
vadi svoje osmice, postoje situ-
Vaspitanje. Nijedan roditelj
nije isti. Svako vaspitava dete
22 Ostavljenje bebe
acije kada se njihovo vađenje na svoj način, a opšti trendovi i U Beču od 2001. godine postoji tzv. „Baby box”, u okviru
ne preporučuje. DDr. Haider metode vaspitanja su se tokom bolnice Wilhelminenspital, gde majke potpuno anonimno
govori o ovom problemu. istorije više puta menjali. mogu ostaviti svoju neželjenu decu. KOSMO Vam otkri-
va koliko je dece do sada napušteno u glavnom gradu
Austrije i šta se dešava sa njima kada ih majke ostave.

KOSMO 03
Illustration: Filip Andronik

Majn šenes Esterajh — majn ajnciges Hajmatland!


04 KOSMO
Časovi njemačkog:
pomoć ili diskriminacija?
NOVI ZAKON. Jedna četvrtina svih učenika u austrijskom obrazovnom sistemu ne ko-
risti njemački kao razgovorni jezik kod kuće. Kako bi se osigurao razvoj u školama,
neophodni su dodatni časovi njemačkog za one učenike koji ne mogu da prate nastavu.
Prema tome, od školske godine 2018/19. se uvode dodatni časovi njemačkog jezika za
sve one koji ne ispunjavaju uslove. KOSMO se raspitao šta o tome misle naši sugrađani.

Dajana Topić (23), Dejan Vujičić (26), Ðurđica Hammer (40), Milena Filipović (24),
student usmenog prevođenja građevinski inženjer HR menadžer student ekonomije
Deca treba od malih nogu da Moje mišljenje o dodatnim Kao majka za svoje dijete že- Dodatni časovi predstavljaju
uče jezik jer tada najviše „upi- časovima je veoma pozitivno. lim najbolje mogućnosti u pomoć prije svega za djecu
jaju”. Iz ličnog iskustva mogu Kao i mnogi, ja sam prvo na- školskom obrazovanju. Od- čiji roditelji ne vladaju nje-
da kažem da je najbolje kada učio svoj maternji jezik pa tek lično poznavanje njemačkog mačkim jezikom i ne mogu
dete u školi priča sa svojim onda njemački. U osnovnoj jezika je preduslov za praće- da pomognu svojoj djeci pri
vršnjacima na nemačkom. Ne školi sam išao na dodatne časo- nje nastave ne samo u osnov- učenju. Osim toga roditelji
treba ni maternji zanemariti, ve njemačkog i to je bila savrše- nim školama, već i za dalje ne moraju da plaćaju privat-
ali zato služe roditelji. na prilika da usavršim jezik. obrazovanje u budućnosti. ne časove njemačkog.
Redaktion: Jovana Vasilić

Milena Stanković (47), Nemanja Erdevički (23), Svetlana ˘Vasilić (45), Vesna Avramović (25),
njegovateljica student usmenog prevođenja radnica kontrolor finansija
Dodatni časovi njemačkog Smatram da su dodatni ča- Sigurna sam da ima mnogo Uvođenje obaveznih dodat-
nisu diskriminacija. Bolje je u sovi više pomoć nego diskri- djece koja ne znaju savršeno nih časova u školama nije
školi uzimati dodatne časove minacija ili bilo šta neoprav- njemački, ne samo stranaca već diskriminacija. Djeca će
Fotos: Jovana Vasilić

jer tako roditelji znaju da je dano. Dodatni časovi koji i Austrijanaca. Prema tome, dosta da nauče počevši od
njihovo dijete na sigurnom. su povezani sa edukacijom dodatni časovi u školama su najjednostavnijih stvari kao
Uostalom, ne moraju da plaća- i prilikama za učenike su potrebni i odlična prilika kako na primjer članova koji se u
ju posebno časove njemačkog zaista pametan postupak od bi usavršili svoje znanje jezika i Beču i Donjoj Austriji po-
jezika, koji inače koštaju puno. strane države Austrije. kako bi lakše pratili nastavu. grešno ili nikako ne koriste.

KOSMO 05
„Svako jekovač svoje sudbine i sreće. Otišao sam u bijeli svijet kako
Redaktion: Jovana Vasilić

bih izdržavao oca, majku, ženu i kćerku. Nisam ih često viđao, ali borba i upor-
nost su se isplatili. Nakon dugo godina kao sezonski radnik dobio sam stalni i
siguran posao”, rekao nam je Pantelija Vasilić iz Republike Srpske koji je zaposlen u firmi
Foto: Jovana Vasilić

prehrambenih proizvoda.
Priče migranata u Beču čitajte na: www.facebook.com/KOSMOMagazin

06 KOSMO
Pizza Kriminale.
Ihr Essen riecht so kriminell, dass der Verzehr in der U6 jetzt
verboten ist. Bitte essen Sie geruchsintensive Speisen nur draußen.

Nicht
drinnen
:
E ss
in de e n
r U-Bah
n
S VE I S VA Š TA

JUNAK LUZER
Theresa May —
Luka Modrić — britanska premijerka
hrvatski fudbaler Premijerka je u Kejptaunu,
Međunarodna fudbalska fe- Južnoj Africi saopštila novu
deracija (FIFA) je za najboljeg šemu britanske obrazovne
igrača svijeta u sezoni 2017/18. politike, a đaci jedne osnovne
izabrala Luku Modrića kojem je škole su priredili doček
ovo prvi put da dobije nagradu The prilikom kojeg je i gospođa
Best FIFA Men's Player. Osim toga, Modrić je progla- Mej zaplesala. Kako su njeni
šen za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji. pokreti djelovali ukočeno
Pored nagrade za najboljeg igrača, Modrić se nalazi i poput robotskih, korisnici
u dream teamu Real Madrida koji je prošle sezone osvojio društvenih mreža su njen ples
sve što je mogao. Hrvat je nagradu dobio u konkurenciji nazvali „mejbot”. Između ostalog tviteraši su njen „nastup”
Fotos: zVg

Cristiana Ronalda i Mohameda Salaha, a on je prekinuo usporedili sa koreografijom Džordža Buša mlađeg, tokom
višegodišnju dominaciju Ronalda i Messija. posjete zapadnoafričkih plesača Bijeloj kući 2007. godine.

08 KOSMO
FRANCUSKA:
Škole bez mobilnih telefona
Ova zabrana se odnosi ne samo na učioni-
ce već i na školska dvorišta. Svi učenici koji
sa sobom nose mobilni telefon, moraju da
ga ostave na ulazu u školu, a u suprotnom
telefon će biti konfiskovan. Ukoliko dođe
do ponovljenih slučajeva, roditelji moraju
kod socijalnog radnika. Dozvolu za noše-
nje i korištenje mobilnog telefona imaju
samo učenici kojima je to dozvoljeno iz
zdravstvenih razloga ili ako su neophodni
za nastavu. Još jedan novitet u francuskim
Nova školska godina je počela, a učeni- obrazovnim ustanovama je četvorodnevna
cima prvih devet razreda u francuskim radna nedelja. Učenici imaju nastavu po-
školama je zabranjen unos mobilnih nedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom,
telefona, tableta i konektovanih satova. a srijedom odmaraju.

CITAT MJESECA

„Poseta australijskog
kancelara Sebastiana
Kurza je jaka poruka i
poticaj za sve nas“,
moglo se pročitati na oficijalnom Facebook profilu Zorana Zaeva, makedon-
skog premijera, prilikom posjete austrijskog državnog kancelara Skoplju. Ovaj
maler nije bio jedini jer je prilikom dočeka austrijska zastava igrom slučaja ili
igrom neznanja zamjenjena latvijskom.
ODLAZAK SA FUNKCIJE:
trijski
U utorak, 18.9.2018. je bivši aus
kancelar, Ch rist
pov
ian Ker
lači sa
n,
fun
zva nič
kcije
no
pre dsjed-
ENERGETSKA PIĆA: NAUČNA REVOLUCIJA:
da se
objavio
nika partije SPÖ. Za nje
izabrana je Pamela Ren
gov
di-W
u nas
agn
ljed
er.
nicu
Ker n Zabrana za mlade Voda na mjesecu
će se kan did ova ti za Par la-
je izjavio da Istraživanja su poka- Američka akademija nauka zajedno
podršku
ment Evropske unije i ima punu zala da konzumiranje sa časopisom „Guardian” objavila je
lam ent su u
svoje partije. Izbori za par energetskih pića slike koje su definitivan i direktan
, a lista kan did ata će
maju 2019. godine može da izazove ank- dokaz o postojanju smrznute vode na
krajem 201 8. god ine .
biti objavljena sioznost, poremećaj Mjesecu.
sna i glavobolju.
Naime, astronomi su pronašli led koji
BROJ MJESECA Osim toga konzumiranje u kombinaciji je nastao od tekuće vode na površini

20
sa brzom hranom ima negativan uticaj na sjevernog i južnog pola na Mjesecu.
razvijanje mozga kod tinejdžera. Jedna Ova područja su zaštićena od direktne
limenka sadrži količinu kofeina kao šolja sunčeve svjetlosti i
crne kafe uz dodatnih šest kocki šećera. mogla bi jednog dana
Jedan od sastojaka je i vještački proizve- da posluže kao izvor
okruga čini Donju Austriju, dok su den taurin koji može da prouzrokuje vode za posjetioce sa
St. Pölten, Krems a. d. Donau, Waid- zavisnost. U Velikoj Britaniji je uveden Zemlje ili za eventual-
hofen a. d. Ybbs i Wiener Neustadt zakon o zabrani konzumiranja energet- no formiranje kolonije
statutarni gradovi. (Izvor: noe.gv.at) skih pića osobama mlađim od 16 godina. na Mjesecu.

KOSMO 09
I NTEG R A CIJ A

Izveštaj o
integraciji žena
Izvještaj o integraciji je pred- nose odgovornost za vaspita- deset godina povećalo sa 16 na za obrazovanje i profesional-
stavljen 13. septembra 2018. nje i obrazovanje djece. 23 odsto, što iznosi skoro dva nu karijeru. Takođe informiše
godine od strane Savjeta miliona osoba. U odnosu na o mjestima za savjetovanje u
stručnjaka za integraciju, Sta- Brojčani podaci ostale države članice Evropske slučaju nasilja prema ženama.
tistik Austrije kao i Ministar- Zakon o integraciji koji je u unije, Austrija se nalazi na pe- Tokom integracije žena po-
stva za spoljne poslove i inte- junu 2017. godine stupio na tom mjestu sa 2,8 zahtjeva za znavanje njemačkog jezika igra
graciju. Težište ovogodišnjeg snagu, predviđa kurseve vri- azil na 1000 stanovnika. veliku ulogu, prema tome po-
izvještaja se odnosi na žene jednosti i orijentacije kao i stoje i kursevi njemačkog koji
i djevojčice, a Austrijski in- kurseve njemačkog jezika za Kursevi za ženske uzimaju u obzir potrebe žena
tegracioni fond prilagođava azilante i sve one koji imaju izbjeglice i doseljenike koje se brinu o djeci. Takozva-
ponudu kurseva ženama. pravo na zaštitu. Od uvođe- Na inicijativu ministarke Kne- ni kurs „Startpaket Deutsch”
nja ovog zakona, učešće žena issl, od marta 2018. godine nudi mnogobrojne besplatne
Ministarka spoljnih poslova i izbjeglica koje uzimaju u ob- Austrijski integracioni fond materijale za učenje kao i in-
ministarka za integraciju Ka- zir usmjereno savjetovanje se uvodi u ponudu format kursa teraktivne snimke za učenje
rin Kneissl i predsjedavajuća značajno povećalo, a trenutni koji je prilagođen samo žena- od početničkog do naprednog
Savjetom stručnjaka za inte- broj iznosi 41 odsto. Učešće ma. Ovaj dodatni format savje- nivoa. Ukupno 25000 osoba
graciju, doktorka Katharina žena na kursevima vrijednosti tovanja je namjenjen ženama je 2017. godine prisustvovalo
Pabel su na temelju aktuelnih i za orijentaciju je sa 21 odsto sa migrantskim porijeklom i kursevima vrijednosti i orijen-
brojeva i podataka o izazovi- u 2016. godini porastao na 45 ženskim izbjeglicama, a tema- tacije, a ove godine taj broj je
ma integracije za doseljenike i odsto. Kursevi integracijskoj tizuje pitanja poput samoo- do kraja februara iznosio 4200.
izbjeglice iz statističke knjige fonda informišu sve učesnike predjeljenja, ravnopravnosti u Od njih 40 odsto dolazi iz Si-
Migration & Integration pred- o osnovnim vrijednostima, porodici i na poslu, vladavini rije, 31 iz Avganistana i devet
stavile novi izvještaj o integra- pravilima zajedničkog života, prava i informiše o šansama odsto iz Iraka.
ciji. Težište leži na integraciji vladavini prava, demokratiji i
djevojčica i žena sa migrant- ravnopravnosti žena i muška- PROČITAJTE JOŠ
skim porijeklom kao i ženskih raca. Osim toga, daju učesni- Broj djece koja ne govore njemački kod kuće
izbjeglica kulturološke inte- cima osnovne informacije o Broj u procentima za školsku 2016/17. godinu
gracije. Po prvi put na raspo- školskom obrazovnom siste-
laganju stoji i posmatranje mu, radnom tržištu i zdrav-
integracije (Integrationsmoni- stvenom sistemu. Izvještaj o Ukupno 25
Fotos:ÖIF, APA/Statistik Austria

toring) koje različite postojeće integraciji takođe ima uvid o na teritoriji


podatke iz oblasti migracije i aktuelnim migrantskim stru- Austrije
integracije sakuplja i povezuje. jama. Doseljavanje u Austriju
Kako navodi Karin Kneissl, se smanjilo u odnosu na 2016.
žene su motor integracije. One godinu, dok se ušečće stanov- 51 26 21 21 17 17 17 17 15
igraju veoma bitnu ulogu u ništva sa migrantskim pori-
tom procesu jer one, prije sve- jeklom u Austriji u proteklih Beč Vbg GA Sbg Bgld DA Štrk Tirol Knt
ga, u patrijarhalnim sistemima Izvor: APA

10 KOSMO
M OJE P RAV O

KOMENTAR
Dr. Thomas
NIKODEM, LL.M
Partner u firmi
TELOS Law Group
Rechtsanwälte GmbH

Bežanje iz škole:
pravne posledice
P
ostoji mnogo razloga protiv
bežanja iz škole. Ono što
mnogi roditelji i deca ne znaju
je, da bežanje iz škole ne povlači za
sobom samo interne posledice, već
i zakonske. Neopravdano izostaja-
nje sa časova predstavlja prekršaj, Novčane kazne za
izostajanje iz škole
za koji se izriče novčana kazna ili,
čak, zatvorska ukoliko roditelji nisu
u mogućnosti da plate novčanu
kaznu.
Prema zakonu, roditelji nose odgo-
vornost i obavezu za ispunjavanje Roditelji i staratelji su zakon- žavanja ovog propisa tj. ukoliko govor sa razrednim starešinom
svih uslova obaveznog školovanja ski obavezni da se brinu o odgovorne osobe (roditelji ili (Klassenlehrer) ili razrednim
kod svoje dece. U to prevashodno tome da njihova deca idu staratelji) ne obezbede redovno predstavništvom (Klassenvor-
spadaju redovno pohađanje časova redovno u školu. Nepridrža- pohađanje škole svoje dece, na stand) u prisustvu učenika.
i pridržavanje školskih pravila. Od vanje ovog propisa tretira se snagu stupaju određene mere Na tom razgovoru treba da se
četrnaestog rođendana su, pored kao prekršaj koji sa sobom koje imaju za cilj ispravljanje objasne razlozi za neopravdano
roditelja, i deca odgovorna za donosi novčane kazne. Škole situacije i postizanje redovnog izostajanje. Na kraju razgovora
svoje ponašanje. Ukoliko se ova su na početku svake školske odlaska dece u školu. Ukoliko neophodno je pismenim putem
dva glavna uslova ne ispunjavaju, godine u obavezi da obaveste se te mere ne ispoštuju od strane dogovoriti sledeće korake koji
roditeljima prete zakonske kazne: đake i roditelje o ovim zakon- roditelja ili staratelja, izriče se će sprečiti buduće izostajanje iz
ukoliko dete više od tri dana tokom skim propisima i posledicama novčana kazna za prekršaj po škole, kao i objasniti roditeljima
trajanja obaveznog školovanja njihovog nepridržavanja. upravnom postupku. Kazna i učenicima koje su posledice
neopravdano izostane sa časova, može iznositi najviše 440 evra ili,
Obavezno obrazovanje
OBAVEZA
roditelju se izriče novčana kazna u u slučaju nemogućnosti plaćanja
minimalnom iznosu od 110 evra. Obavezno obrazovanje u kazne, do dve nedelje zatvora.
Najviša kazna iznosi 440 evra. Austriji počinje prvog septem-
Osim toga, na snagu mogu stupiti
i dodatne zakonske mere poput
bra u onoj godini, u kojoj dete
navršava 6. godinu života i traje
Mere za redovno
pohađanje nastave Roditelji su od-
upozorenja, razgovora sa školskim
savetnicima i psiholozima, kao i sa
devet godina. Sledeće mere stupaju na snagu
ukoliko dete neredovno poha-
govorni za re-
školskom upravom.
Zbog toga i roditelji i deca treba da
Odgovorne osobe
Roditelji i staratelji su dužni
đa nastavu u školi tokom tra-
janja obaveznog obrazovanja.
dovan odlazak
budu svesni, da neopravdano izosta-
janje sa časova predstavlja zakonski
da vode računa o tome da
njihova deca idu redovno u
Ukoliko dalje te mere ne do-
vedu do poboljšanja situacije,
dece u školu
prekršaj koji može preouzrokovati školu, da rade sve kontrolne i staratelji ili roditelji dobijaju
veoma neprijatne posledice. pismene zadatke, da imaju svu prethodno navedenu novčanu neredovnog pohađanja nastave.
neophodnu školsku opremu kaznu. U pojedinim slučajevi- —— Nivo 2 – u roku od četiri sed-
TELOS Law Group (udžbenike, sveske itd.), kao i ma, direktor škole može pro- mice nakon obaveljenog prvog
Fotos: iStockphoto, Katharina Wisata

Winalek, Wutte-Lang, Nikodem, da ne narušavaju pravila pona- dužiti dole navedene rokove. razgovora, učenik i njegovi
Weinzinger Rechtsanwälte GmbH šanja u školi. Za svaki prekršaj Postiji pet nivoa mera: roditelji/staratelji treba da obave
koji naprave odgovaraju njihovi —— Nivo 1 – ukoliko učenik pet drugi razgovor sa razrednim sta-
Hörlgasse 12, 1090 Wien roditelji. Kada dete napuni 14 dana ili 30 školskih sati tokom rešinom. Tokom ovog razgovora
Telefon: +43 (0) 5 1719 godina, ono takođe, pored svo- polugodišta ili tri uzastopna se proverava da li su ispoštovane
wien@telos-law.com jih roditelja, snosi određenu dana neopravdano izostane sa sve mere prethodnog dogovora
www.telos-law.com dozu odgovornosti za svoje nastave roditelji ili staratelji su i da li je učenik krenuo redovno
Blog: www.telos-law.blog posptupke. U slučaju nepridr- u obavezi da što pre obave raz- da pohađa nastavu. Ukoliko se

12 KOSMO
ustanovi da određene mere nisu dogovorenih i uspostavljenih
donele poboljšanje ili samo u mera za rešavanje situacije. Osim
maloj meri, razredni starešina je toga, starešina je dužan da u slu-
obavezan da uključi školskog psi- čaj uključi službenika zaduženog
hologa u dalje korake rešavanja za menadžment kvaliteta, koji će
izostajanja. Cilj na ovom nivou ispitati pridržavanje dotadašnjih
je da se prepoznaju uzroci za mera i uspostaviti nove mere za
izostajanje iz škole i da se pogo- poboljšanje situacije. To podra-
đenim osobama (roditeljima, zumeva redovno korišćenje
starateljima i deci) omogući sistema školskog savetovališta
bolja međusobna komunikacija. kako bi se uzroci problema
Nakon razgovora neophodno je uspešno uklonili.
potpisati pismeni dogovor o pri- —— Nivo 4 – dve nedelje nakon
menama dogovorenih rešenja. razgovora sa osobom zaduže-
—— Nivo 3 – u roku od četiri nom za menadžment kvaliteta, Nove zakonske promene, koje mogu stupiti na snagu već od
nedelje nakon razgovora sa škol- potrebno je obaviti još jedan ove školske godine, isključuju sistem od pet nivoa.
skim psihologom, roditelji ili razgovor sa njim kako bi se utvr-
staratelji su dužni da zajedno sa dilo da je došlo do poboljšanja. za menadžment kvaliteta da Faßmann, želi da pojednostavi
svojim detetom obave još jedan Ukoliko se tokom razgovora zakaže sledeći razgovor, tokom taj birokratski put, te da uvede
kojeg će ispitati da li su mere novčane kazne odmah nakon
dogovorene sa menadžerom što učenik izostane tri puta ne-
Promene podrazumevaju direktan prelazak kvaliteta ispoštovane i da li su opravdano sa nastave. Pritom
donele poboljšanje. Ukoliko se neće važiti više pravilo o uza-
na novčane kazne za neopravdane časove. ispostavi da ciljevi tih mera nisu stopnom izostajanju, već će biti
dostignuti, razredni starešina je dozovljeno da se neopravdano
dužan da prijavi roditelje tj. sta- izostane samo tri puta tokom
razgovor sa školskim psiholo- ispostavi da je učenikovo obra- ratelje nadležnom opštinskom čitavog trajanja obaveznog
gom i razrednim starešinom, te zovanje i redovno pohađanje upravnom sudu. obrazovanja tj. tokom devet
da se proceni da li je došlo do škole na bilo koji način ugroženo godina. Ko prvi put napravi taj
poboljšanja. Ukoliko se tokom od strane njegovih roditelja ili Zakonske promene prkršaj dobiće najmanju novča-
razgovora utvrdi da prethodni staratelja, o tome se u što kraćem Sadašnji plan od 5 nivoa, koji je nu kaznu u iznosu od 110 evra,
koraci nisu doveli do rešavanja roku moraju obavestiti institu- stupio na snagu 2013. godine, a najviša propisana (za ponov-
situacije ili jesu u maloj meri, cije zadužene za zaštitu dece i je prema mišljenjima mnogih ljene slučajeve) će iznositi 440
onda je razredni starešina oba- omladine tj. socijalna služba. previše komplikovan i zahteva evra, a može se kretati i do 66o
vezan da informiše roditelje ili —— Nivo 5 – socijalna služba obimnu administraciju, koja u evra. Visina kazne će zavisiti od
staratelje i učenika koje pravne ima rok od četiri nedelje nakon daljem toku iziskuje ogromne pojedinačnih slučajeva i učesta-
posledice mogu da snose, uko- razgovora učenika i roditelja tj. novčane i logističke troškove. losti izostajanja sa nastave. Više
liko se ne budu pridržavali staratelja sa osobom zaduženom Ministar obrazovanja, Heinz na:­ www.help.gv.at.

Was zählt, sind die Menschen.

Radost je zarazna!
50 evra za vašu
preporuku.
Atraktivne ponude za sve nove klijente!
Od 15. oktobra u Vašoj Erste Bank filijali! do
Akcija bra
6 . novem
1

KOSMO 13
P OLITIKA

INTERVJU. Sekretar VP-a Donje Austri-


je, Bernhard Ebner razgovarao je sa
KOSMOM o aktuelnoj situaciji na tržištu
rada, evropskoj politici i o integraciji
„starih” i „novih” migranata.
KOSMO: Nedavno je najavljena
najveća podrška šegrtima u Donjoj
Austriji. Šta nas zapravo očekuje?
Bernhard Ebner: Tu postoje tri glavne
tačke. Svi oni, koji nemaju završenu ško-
liu, imaće mogućnost da to nadoknade
na sedam lokacija u Donjoj Austriji.
Omladina koja nije zavšrila zanat, ili je
prekinula izučavanje, moći će ga završiti
na pet lokacija. Svi oni, koji ne mogu
da pronađu mesto za usavršavanje,
dobiće mogućnost da to učine u cen-
tru za zanate (Lehrzentren). Ono što je
nama i pogotovo predsednici pokrajine
Mikl-Leitner od velike važnosti, je da se
samo putem obrazovanja može smanjiti
broj nezaposlenih i samo na taj način se
oni mogu vratiti u poslovni svet. Stoga
je oblast mladih od izuzetnog značaja.

Zakonske kvote i rok čekanja u vezi


minimalne socijalne pomoći (Min-
destsicherung) su odbačeni od strane
Ustavnog suda. Kako ćete dalje
postupati?
Jeste, doneli smo zakon u Donjoj
Austriji koji je, nažalost, odbačen. No,
jedna stvar nam je bila veoma važna po
tom pitanju. Onaj ko radi, ne sme da
ispašta! Oni koji rade treba da imaju više
od onih koji žive od socijalne pomoći.
Uskoro će na uvid biti poslat predlog
novog zakona, koji će se većinskim

„Ljudi iz Ex-YU su nerazdvojni


deo Donje Austrije”
Piše: Manuel Bahrer
Fotografije: Dušica Pavlović

14 KOSMO
delom bazirati na sadašnjem zakonu širom sveta, koje ćemo sad maksimalno moglo više zamisliti. Veoma su angažo-
u Donjoj Austriji, samo sa drugačijim koristiti. Novi pokrajinski savetnik Mar- vani u raznim sekcijama i dešavanjima
pristupom. Nadam se da će onda taj novi tin Eichtinger je takođe veoma ugledna u opštini. Ovde se ne mora više pričati
zakon važiti za celu Austriju. Onima osoba na međunarodnom nivou. Evrop- o merama za integraciju, jer su oni u
koji iskorišćavaju socijalni sistem, treba ski forum Wachau se izuzetno dobro potpunosti postali deo našeg društva.
to u potpunosti onemogućiti. etablirao i postao je glavna tačke evropske
politike pokrajine Donje Austrije.
Dosta se pisalo i pričalo o zatvaranju
filijala kompanije Kika/Leiner. Da
li po tom pitanju ima nekih novosti,
Koji su ciljevi Donje Austrije kada je
predsedavanje Evropskom unijom u POSAO
pogotovo što se bivših radnika tiče?
Usvojen je socijalni plan za prva radna
pitanju?
Želim da pokrajinu Donju Austriju pred- Samo obrazovanjem
mesta u Donjoj Austriji, tako da postoji
niz mogućnosti za bivše radnike, kao što
stavim u naboljem mogućem svetlu i da
predsedavanje Evropskom Unijom ite- se nezaposleni po-
je na primer prekvalifikacija ili dobijanje
posla na drugom otvorenom radnom
kako iskoristim za privredne i poslovne
kontakte. Na poslednjem sastanku vlade
novo mogu naći na
mestu. Austrijski biro za zapošljavanje
(AMS) je veoma intenzivno involviran
smo definisali novo domaće tržište sa
Francuskom. Na ovom tržištu želimo
tržištu rada
u čitav ovaj proces. I sadašnja privredna da uspostavimo još prisnije mreže.
situacija na tržištu rada dosta pomaže, Posedujemo privredu koja je veoma
jer postoje brojna otvorena radna mesta. jako orjentisana prema izvozu, a predse- A kakva je situacija
Mislimo da će svi pogođeni uskoro naći davanje Evropskom unijom nama daje sa „novim migrantima”?
novo radno mesto. Naša predsednica mogućnost da ga, zapravo, predstavimo Uspeli smo, ako smem to tako da kažem,
još široj javnosti. da savladamo izbegličku krizu veoma
dobro, iako se i dan danas mogu osetiti
„Zajedno” je jedan od njene posledice. Ovde isto važi kao i kod
šlagvorta politike pokra- migranata iz bivše Jugoslavije: ukoliko
jine Donje Austrije. Koju postoji spremnost na integraciju, onda
ulogu igraju takzovani će sve i funkcionisati bez problema.
„stari migranti” tu? Ukoliko vodimo takvu politiku da
Kada se priča o Jugosla- naselimo migrante na jedno mesto u
gusto naseljenim područjima, onda će
integracija biti sve teža i teža. Ukoliko
se, pak, radi na društvenom mešanju,
koje migrantima pomaže da žive život
kao bilo koji drugi pripadnik većinskog
„Onima koji iskorišćavaju socijalni društva i da ravnopravno učestvuje u
sistem treba to u potpunosti onemo- njemu, onda neće biti nikakvih poteš-
gićiti”, naglasio je Ebner. koća kada je integracija u pitanju.

Socijaldemokratska stranka Donje


pokrajine Donje Austrije, Johanna Austrije naziva trenutnu politiku poli-
Mikl-Leitner i pokrajinski savetnik tikom „graničnih vrednosti”. Kako Vi
Martin Eichtinger su već u uskom kon- reagujete na takve i slične optužbe?
taktu sa velikim kompanijama, poput Zajedništvo nije samo šlagvort i nikako
REWE-a i drugih, koji su pokazali inte- nije politička strategija. Radi se o
resovanje da preuzmu bivše radnike iz nečemu što treba da se živi. Ne odnosi
firme Leiner/Kika. se samo na odnose unutar partije, već i
na druge stranke i prvenstveno na sve
Kern je izjavio da želi da se kandiduje građane Donje Austrije. Uspeli smo da
na predstojećim izborima Evropske „Zajedništvo nije samo šlagvort niti sklopimo ugovor o radu sa partijama
unije. Ko će biti glavni kandidati iz politička strategija, već nešto, što SPÖ i FPÖ i nijedna odluka u pokra-
redova ÖVP-a? treba da se živi.” jinskoj vladi nije doneta isključivo sa
Za evropske izbore će sve biti odlučeno i glasovima iz redova naše partije. A jedna
spremno na vreme, ali će to tek biti posle viji, onda se može lako reći da su tadašnji trećina svih odluka je čak bila jedno-
predsedavanja Evropskom unijom. Mi migranti toliko dobro integrisani, da se glasna. To, što SP Donje Austrije želi
u Donjoj Austriji ćemo i u budućnosti oni ne razlikuju više od većinskog druš- ovo zajedništvo da torpetira iz svojih
učvršćivati naše evropske mreže i uspo- tva. U opštini, odakle sam ja, poznajem strateških razloga, kao što je to bio slu-
staviti nove kontakte. Naša predsednica brojne ljude koji su došli za vreme rata čaj sa ovom izjavom, možda im se čini
pokrajine je, zahvaljujući svom radu u Jugoslaviji i postali nerazdvojni deo pravim potezom. Ja, iskreno, ne mislim
kao ministarka, izgradila brojne mreže tamošnjeg društva, bez kojih se ono nije ništa dobro o tome.

KOSMO 15
S TANO VA NJE

Izgradnja: digitalizacija
kao sledeći korak
Roboti na gradilištima, Na radionicama sarađuju
3D štampači i inteligen- predstavnici domaćih predu-
tni koferi sa alatom − di- zeća. U Austriji postoji veliki
gitalizacija je stigla u broj malih preduzeća, a brzi-
dosta područja života, a na digitalnih promjena pred-
stiže i u građevinarstvo. stavlja veliki izazov za njih. Sa razvojem novih tehnologija sve više se razvija i ideja nji-
Razvoj u građevinarstvu je hove upotrebe u građevinarstvu, a prvi pokušaji su u toku.
Privredna komora zajedno zapanjujuć, ali digitalizaci-
sa Ars Electronica Future- ja je još uvijek iz kamenog zajednički Cloud kanal kako sve teže, a rok izgradnje sve
lab-om organizuje takozvane doba. Početna faza tj. plani- bi se lakše stavile u pogon. kraći. Standardizacija pro-
„Innovation Labs” u kojima ranje izgradnje je na veoma Međutim, razvoj treba da se dukcije u fabrikama je jedino
stručnjaci analiziraju mogu- dobrom putu jer postoje pretvori u praksu. Rješenje rješenje kako bi se jednog
će posljedice novih tehnolo- dronovi koji mjere zemljište i logističkih problema, prije dana vršila samo montaža
gija u oblasti građevinarstva. mašine se registruju na jedan svega u velikim gradovima je na građevinskim lokacijama.

Pogled na zelenilo
produžava život
Prosječan Evropljanin može u velikoj mjeri utica-
provede 80 do 90 odsto ti na blagostanje čovjeka.
dana između četiri zida. Doktori smatraju da gust i
Ovaj broj u zimsko doba siv građevinski stil može da
kod djece iznosi čak 91 izazove zdravstvene proble-
odsto, pokazuju istraži- me kao na primjer povišen Ljudi dosta vremena provode u svom stanu. Zbog toga je
vanja Instituta za Euro- krvni pritisak, ubrzan rad izuzetno važno od kakvih materijala i boja je on sačinjen.
medicinu u Salzburgu. srca, sklonost alergijama i
psihičke poremećaje. Arnulf Naravno, za ovakve mjere arhitekta Stefano Boeri je
Biologija izgradnje sadr- Hartl, direktor Instituta za troškovi rastu, ali su drago- jedan od mnogih koji po-
ži dugu listu stvari koje Euromedicinu se zalaže za cjena i dugoročna investicija državaju ovu zamisao zele-
su štetne za čovjeka, kao više prirode u okruženju u budućnost. U drugim dr- nila u okruženju i poznat
na primjer azbest ili plije- i zelene površine za dječ- žavama je ova misao uveliko je po izgradnji visokih kuća
san, dok efekat arhitekture je parkove umjesto asfalta. zavladala. Poznati italijanski sa dosta biljaka i cvijeća.

Graz pravi novi


mikrograd za studente
U Grazu je planirana iz- projekat je pod nadležnošću
gradnja mikrograda za 220 dizajnera koncepta Silver
studenata. Ukupna investi- Livinga i firme za nekretni-
cija će iznositi oko 31 mi- ne Öko-Wohnbau. Stanovi
Fotos: iStockphotos, Wohnservice Wien, zVg.

lion eura, a stanovi će biti će se prostirati na površini


useljivi do 2022. godine. od 7255 kvadratnih meta- Izgradnja mikrograda za studente u Grazu će privući veći
ra preko puta Tehničkog broj mladih ljudi u ovaj grad koji je jedan od omiljenih.
Sa početkom zimskog se- univerziteta u centralnom
mestra u jesen 2022. godine becirku Graza, Jakominiu. domovi u trendu, ne samo velike prostorije za čitanje
će 60 različitih modula za Ovaj mikrograd će biti u kod studenata nego i kod i učenje, kafić, takozvane
stanovanje biti spremno za obliku masovnih drvenih investitora. Očekuje se da „chill-out” sobe, gornji sprat
useljenje. Svaki modul na zgrada. Istraživanja tokom će 95 odsto ovih stanova za sunčanje, prostorije za
raspolaganju ima dve do pet proteklih godina u Austriji biti iskorišteno. Osim toga, „Urban Gardening” i sport,
stambenih jedinica. Čitav su pokazala da su studentski grad će obuhvatati atrij, kao i mogućnost roštiljanja.

16 KOSMO
Povećana Urban i održiv
prodaja stanova namještaj
U Austriji je u 2018. go- Nakon dugog i napornog
dini prodato više stanova dana, naš dom je udobno
nego u odnosu na 2017. mjesto za povlačenje gdje se
godinu. Agencija za ne- najbolje možemo opustiti.
kretnine Remax je obja- Ovogodišnji trend za uređe-
vila da je broj transakcija nje enterijera je puno drvo.
narastao za četiri odsto.
Svejedno da li hrast, bukva ili
Cijene stambenih objekata orah − jedinstven prirodni
rastu usporeno, za oko jedan sastojak od svakog komada
odsto jer se vlasnici više ko- namještaja napravi unikat.
rištenih objekata mijenjaju. Ukoliko želite malo ostrvo
Jednu petinu svih uknjiženih tišine i mira sa karakterom
stanova čini novogradnja. No- Od januara do juna prodato i jedinstvenim sjajem, na- Namještaj od punog drve-
voizgrađeni stanovi u prvih je 26.166 stanova, što je 4% bavite barem jedan komad ta stvara prijatnu i zdravu
šest mjeseci 2018. godine su više nego prethodne godine. namještaja od punog drveta atmosferu i širi lijep miris.
prodati za prosječnu cijenu od koji možete pronaći u mno-
253.215 eura, a to je 44 odsto eura, dok cijena po metru kva- gim kućama namještaja. Sa Posebno u spavaćoj sobi
više od već korištenih stanova. dratnom iznosi 3.771 eura. visokovrijednim sastojcima ovaj prirodan produkat po-
Najskuplji stanovi novogradnje Najskuplji stanovi su u Alser- ili pravom kožom u pješča- kazuje svoje osobine. Drvo
su u Vorarlbergu sa prosjekom grundu i Josefstadtu, a najjefti- nim ili zemljanim bojama, povezuje mirise, upija to-
od 319.025 eura. Prosječna cje- niji u Brigittenauu, Ottakrin- namještaj od punog drveta plotu i vlagu i tako savršeno
na stana u Beču iznosi 221.222 gu i Rudolfsheim-Fünfhausu. ostavlja utisak na svakoga. reguliše klimu u prostoriji.

Prijava u toku:
Gundackergasse
Subvencionisani stam- i šumama. Zbog ove lokacije,
beni objekat predstavlja stambeni objekti koji će se
najbolji projekat na ta- ovdje izgraditi nisu samo u
kmičenju izvođača gra- neposrednoj blizini šumskog
đevinskih radova u dijelu prostora, već će između sa-
grada „Gundackergasse II”. mih zgrada biti dosta zelenih
površina koje će biti na ras-
Fokus projekata u okviru polaganju stanarima. Samo
takmičenja je bilo razvijanje će se 40% površine za izgrad-
ideja i koncepata za zdravo nju iskoristiti kako bi se sa-
stanovanje u okviru prirode. zidale zgrade, a ostatak pro- Projekat izgradnje novih stambenih jedinica u 22. bečkom
Na tri gradilišta do 2021. go- stora ostaje pokriven zelenim becirku predstavlja savršen spoj modernog i prirodnog.
dine treba da se izgradi oko tepihom. Tako će se izgraditi
300 subvencionisanih stano- tri stambena objekta sa 151 stanovi su opremljeni lami- kom momentu mogu izvršiti
va, od toga 100 tzv. pametnih subvencionisanim stanom natom po sadašnjim stan- željene promjene. Pojedine
(smart) stambenih jedinica. od koji će 51 biti „pame- dardima, a budući vlasnici stambene jedinice imaju tzv.
Površina gradilišta veličine tan” stan. Pristup zgradama „pametnih” stanova mogu francuske prozore koji obe-
četiri hektara je dio zaštiće- obezbjeđen je preko širokog da biraju različite pakete za zbjeđuju dosta svjetla u stanu.
nog zelenog područja od 16 trga, a svaki objekat raspo- stanovanje. Uz određenu Svi stanovi raspolažu ili tera-
hektara. Veliko takmičenje laže četirima spratova (pri- novčanu nadoknadu moguće som ili balkonom ili malom
je dio „Wohnbau-Offensi- zemlje i tri sprata). Ponuda je prilagoditi opremu u stanu baštom, tako da svi stanari
ve 2016-2018”. Naziv ovog stanova je široka i obuhvata ličnim potrebama. Fleksi- imaju svoj prostor na otvore-
subvencionisanog projekta je dvosobne, trosobne, četvo- bilan raspored prostorija u nom. Prostor između zgrada
„Na ivici šume” („Am Wal- rosobne i petosobne stanove stanovima omogućava prila- je popunjen zelenilom, tako
drand”), jer se područje iz- veličine od 52 do 103 m², kao gođavanje prostora individu- da nudi mogućnost za mno-
gradnje graniči sa poljanama i desetak etažnih stanova. Svi alnim potrebama, te se u bilo gobrojne vanjske aktivnosti.
D ONJ A A U S T R I J A

Nove direktive za
podsticanje brige o deci
Vlada Donje Austrije je usvo- tači koji se brinu o djeci do treće
jila nove direktive za brigu o godine života će umjesto počet-
djeci. Uz pomoć novih od- nih 30 eura dobivati 37,50 eura
luka 2,1 miliona eura će biti po djetetu u mjesecu. Predsjed-
investirano u Donju Austriju. nica Donje Austrije i državna
savjetnica za porodične teme „Dodatna podrška za naše porodice”, istakle su predsjednica
Povratno djelujući od 1. sep- su izjavile da će sa novim di- pokrajine Mikl-Leitner i državna savjetnica Teschl-Hofmeister.
tembra 2018. godine, novča- rektivama za brigu o djeci biti
na podrška za ustanove koje jednostavnije podnijeti zahtjev polju treba da se omogući lakše pa za brigu o djeci širom Donje
pružaju usluge brige o djeci se za podsticaj do 300 eura u mje- ujedinjenje poslovnog i poro- Austrije u narednih nekoliko
povećala sa 17.500 na 22.000 secu. Uz ovaj iznos povećane su dičnog života, kao i podrška godina. Vlada, pokrajine i op-
eura. Ovaj iznos je na godiš- i granice prihoda roditelja za prilikom brige o djeci. Ovaj štine će u naredne četiri godi-
njem nivou i odnosi se na jedan 25 odsto. Sa novim mjerama plavo-žuti porodični paket ima ne uložiti 180 miliona eura na
razred djece. Osim toga, vaspi- za podsticaj na porodičnom za cilj otvaranje 100 novih gru- godišnjem nivou u ovu oblast.

Donesena odluka o
izmjeni zakona za mlade
Prema novoj planiranoj savjetnica Christiane Teschl-
regulativi tinejdžeri do na- Hofmeister smatra odluku o
punjene 14. godine života zabrani konzumiranja alko-
imaju ograničeno vrijeme hola i cigareta za sve osobe
izlaska, a konzumiranje do 18. godine života ujedinje-
alkohola i duvana je zabra- nom, koja je već neko vrijeme „Postavili smo kamen temeljac za harmonizaciju zakona o
njeno za sve maloljetnike. zakonita u Evropi. Izmjena mladima širom Austrije”, istakla je pokrajinska savjetnica.
zakona se odnosi na ograniče-
Nova regulativa zakona o no vrijeme izlaska, koje se sa Veliku ulogu u pridržavanju a to je izjednačavanje zakona
mladima bi trebala da stupi 22 časa povećava na 23 časa ovih granica igraju rodite- o mladima na teritoriji čitave
na snagu početkom 2019. za sve osobe do 14. godine lji i staratelji. „Zahvaljujući Austrije. Zahvaljujem se svim
godine nakon donošenja za- života. Osobe od 14. do 16. novim zakonskim izmjena- kolegama koje su dale svoj do-
jedničke odluke u pokrajin- godine života imaju pravo na ma danas smo korak bliži da prinos”, istakla je pokrajinska
skom parlamentu. Državna izlazak do 1 čas posle ponoći. ostvarimo dugogodišnji cilj, savjetnica Teschl-Hofmeister.

Kuća generacija
u Pfaffstättenu
Uz prisustvo predsjednice stanovanje za mlade deset, a
Donje Austrije Mikl-Leitner porodično stanovanje broji pet
u Pfaffstättenu, okrugu Ba- stanova i dve ustanove za brigu
den, oficijalno je otvorena o maloj djeci. Prvi građevinski
Kuća generacija (Generatio- dio je za siromašne i ljude od
nenhaus). Građevinski rado- 60. godine života. Stanovanje Ovaj projekat predstavlja jedan od najvećih projekata ove
Fotos: iStockphotos, www.noe.gv.at.

vi su započeti u maju 2016. sa brigom i njegom organizuje decenije, a Kuća je uzor jer je zajedništvo u centru pažnje.
godine a ukupno je investira- zajedničke izlete, posjete po-
no oko 5,3 miliona eura. zorištima, časove muzike, kao san o sopstvenim prvim sta- ni, a glavni razlog je prijateljska
i socijalno savjetovanje. Osim novima. Stanovi su povoljni spremnost prethodnih vlasnika
Projekat se sastoji od tri građe- toga, organizuju se i susreti sa sa ograničenim ugovorima o posjeda da prodaju svoj zemljiš-
vinska dijela za različite ciljne djecom iz jaslica i mladim lju- najmu. Porodično stanovanje nio dio po povoljnoj cijeni i be-
grupe. Stanovanje sa brigom dima. Stanovanje za mlade je je za novopečene porodice sa splatno daju na korištenje gra-
i njegom sadrži 18 stanova, građevinski dio koji ostvaruje djecom. Svi stanovi su povolj- đevinskom udruženju WET.

18 KOSMO
B UR GE NL A N D

Veliki plan za
bolnice u Burgenlandu
Premisa plana je očuvanje stvena osiguranja, Ljekarska
svih pet lokacija bolnica, rad- komora i drugi. Projekat će tra-
nih mjesta, kvaliteta pružanja jati godinu dana, a zdravstveni
njege i mogućnosti finansira- fond će finansijski podržati
nja. Radni nalog je dodjeljen svih pet bolnica u Burgenlan-
zdravstvenom fondu BUR- du, uključujući i četiri koje su Pet bolnica u Burgenlandu je razumno, ali je potrebna bolja
GEF, a u jesen 2019. godine u državnom posjedništvu u povezanost među njima i efikasnija struktura rada bolnica.
će biti predstavljeni rezultati. Oberwartu, Oberpullendorfu,
Güssingu i Kittseeu. Ovaj plan državnim finansijama. Kako bi ma. Stručnjaci u ovom slučaju
Izrada plana će se izvršiti pod bi trebalo da uskladi pružanje se sačuvala finansijska podrška govore o dodatnih 200 miliona
nadležstvom BURGEF-a u usluga na svih pet lokacija, a i veoma dobar nivo pružanja eura do 2021. godine. Bolnica
saradnji sa savezom bolnica među ostalim ciljevima je i mo- medicinke njege u zdravstve- Eisenstadt i Oberwart će ostati
KRAGES, a biće uključeni i dernizacija, poboljšanje kvali- nom sistemu Burgenlanda ne- glavne bolnice uz nekoliko do-
radnici, strani stručnjaci, zdrav- teta usluga kao i ophođenje sa ophodno je preuređenje siste- datnih specijalizacija.

Zdravstveni centri
za žene i djevojčice
Od septembra 2018. godine nim razlikama. Za prvu godi-
šest savjetovališta za žene u nu djelovanja socijalni i resor
Burgenlandu rade pod nazi- za žene su dodijelili 100.000
vom „Feminina” i djeluju kao eura. Državna savjetnica
mjesta za prvi kontakt kada je Astrid Eisenkopf smatra da se
u pitanju zdravlje žena i dje- dugo ignorisala činjenica da je Broj ponuda u savjetovalištima za žene raste, a fokus leži
vojčica. Burgenland je osma zdravlje muškaraca i žena razli- na preventivi i medicini prilagođenoj razlikama u polovima.
od devet pokrajina u Austriji čito i iz tog razloga joj je ovaj
u kojoj su otvoreni zdravstve- projekat od posebnog značaja. nim razlikama. Jednakost iz- lagođene posebnim željama i
ni centri za žene i djevojčice. Činjenica je da žene pokazuju među muškaraca i žena mora potrebama. Pored savjetova-
drugačije oblike simptoma u da postoji i u zdravstvenoj nja nude se i kursevi, radioni-
Sva pažnja je usmjerena na slučaju zdravstvenog proble- oblasti. Opšte ponude su u ce i informaciona predavanja
zdravstvenu preventivu i ogra- ma, prema tome težište je na svim centrima jednake, dok za sva starosna doba žena i
nak medicine prilagođene pol- medicini prilagođenoj pol- postoje i ponude koje su pri- djevojčica.

Austrijski
kongres energetike
U vili Vita u Pamhagenu, referenata, sponzora i izlagača
Burgenlandu održan je 19. i koji su predstavili najnovije i
20. septembra najvažniji do- aktuelne trendove i razvoje u
gađaj za energetsku ekonomi- oblasti energetike. Osim toga
ju u Austriji, naime kongres učesnici su imali priliku da raz-
energetike. Teme ovog kon- mjene informacije i lična isku- Pokrajina, kao evropski uzor želi da do 2050. godine ukupna
gresa su bile dekarbonizacija, stva. Moto ovogodišnjeg kon- potražnja električne energije dolazi iz obnovljivih izvora.
Fotos: Bgld. Landesmedienservice

decentralizacija i digitalizaci- gresa je „Los geht´s”, a mjesto


ja, kao i predsjedništvo Au- lokacije predstavlja uzor u odr- modernizaciji. Burgenland je pe. U prethodnoj godini 147
strije u Evropskom savjetu. živom i pažljivom ophođenju prije ostalih pokrajina iskoristi- odsto energetske potražnje
sa prirodom. Energetska eko- la i prepoznala šanse obnovljive je podmireno tzv. zelenom
Ovaj kongres je po prvi put nomija je ključni sektor u Au- energije i igra vodeću ulogu u energijom, što znači da je više
održan u Burgenlandu, a uče- striji jer snabdijeva našu državu ovom energetskom sektoru ne od 50 odsto struje dobijeno iz
stvovalo je oko 580 govornika, energijom i bitan je partner u samo u Austriji već širom Evro- obnovljive energije.

20 KOSMO
Česte zablude o
radio i TV pretplati
Kada čujemo reč GIS, onda odmah pomisli-

FAQ mo na šlagvorte kao što su pretplata, ORF,


terenske radnike koji kucaju na naša vrata
i slično. Oko radio i TV pretplate, naime
GIS, se vrti bezbroj zabluda i dezinformacija.
Mnogi, na primer, misle da se GIS-taksa plaća samo
za austrijsku radio-televiziju ORF i njene programe.

ODGOVOR: Ovde se radi o veoma učestalom mitu. Princi- ODGOVOR: Podrazumeva se da servisni radnici GIS-a ne
pijalno važi da se GIS-pretplata uvek mora plaćati kada se smeju tek tako ući u Vaš dom, ukoliko Vi to ne dozvolite.
u domaćinstvu nalaze uređaji koji koriste tehnologiju radio- Međutim, na sva pitanja se mora odgovoriti istinito i po
difuzije. Tu spadaju televizori, kablovska televizija, satelitski potrebi pokazati dokaze kao što su identifikacija i prija-
program, kompjuteri i tableti sa DVBT-stickom ili TV-/ va o boravku (Meldezettel). Ovo se inače traži
radio-karticom, radio uređaji i svi ostali ure- samo u retkim slučajevima kada idenditet
đaji sa prijemom vrlo visoke frekvencije. stanara nije potpuno jasan. Ukoliko se
Radio i TV pretplata se plaća nezavi- „Ne „Ne terenskom radniku ne daju nikakve
sno od toga da li uopšte ili koliko gledam moram informacije, ili se čak pred nje-
često konzumirate ponuda ORF- program da pustim govim nosom zatvaraju vrata,
a. Takođe ne postoji nikakva po- ORF-a i stoga terenske onda to važi kao kršenje zako-
vezanost sa naplatom za druge na, što može u administraciji
TV-servise (npr. A1 ili UPC). ne moram da radnike GIS-a becirka (Bezirksverwaltung)
Inače, ORF-u pripada samo platim GIS.“ u svoj stan.“ dovesti do maksimalne ka-
maleni deo GIS-pretplate. zne od 2.180 evra.

ODGOVOR: I ovo je glasina ODGOVOR: To nije baš ta-


koja može u nekim slučajevima „Pisma od GIS-a „Oslobođeni- čno. Pod određenim uslovi-
da košta puno. Ukoliko se radi se mogu tek ma od takse ma možete biti oslobođeni
o računu o radio i TV pretplati tako i bez GIS-a nije od GIS-pretplate. Kako biste
onda to dovodi bezuslovno do posledica potrebna ovo dobili treba predati zahtev,
opomena i u najtežim slučajevima takozvani „Befreiungsantrag”.
do dodatnih troškova zbog naplate
ignorisati.“ prijava.“ Oslobođenje od radio i TV pretpla-
(Inkasso). GIS-pretplatu treba, kao i sve te zavisi od brojnih faktora, stoga se
ostale zakonske takse, platiti na vreme. za svaki slučaj individualno ispituje da
Ukoliko još niste prijavljeni i dobijete poštom li postoji zakonsko pravo za oslobođenje od
upit o radio uređajima u Vašem domaćinstvu, onda na takse ili ne. GIS Gebühren Info Service pružiće Vam sve
njega morate, po zakonu, reagovati i dati istinite informacije. detaljne informacije o tome.

toji
e ga se sas ?
Od č pretplata
GIS- replata
p
Kontakt: io i TV (ORF)
• Telefon: servisna linija 0810 00 10 80 • Rad gram osti
žava ) a pro
(dr az etn
oknad je um
pon.-pet. 08:00-21:00 Uhr
sub. 09:00-17:00 Uhr • nad encionisan
v
• Sub a)
VAŽNseOs! elite,
• Pismeno: GIS Gebühren Info Service GmbH rez ko i-
(dr av rajinski po
ž Ukoli eba inform
Postfach 1000, 1051 Wien k tr re n
• Po rajina) onda IS Gebüh šoj
• Faks: 050 200 DW 300
(pok sati G rvice o Va
• Lično: Faulmanngasse 4, 1040 Wien e
Mo-Fr 08:00 – 18:00 Uhr Info S voj adresi.
no
• Internet: www.gis.at
R EPOR TA ŽA

Piše: Manuel Bahrer i Dušica Pavlović

Poslednja šansa —
„baby box”?
Fotos: Dušica Pavlović

22 KOSMO
koji se može otvoriti i u njega, na toplo
termo ćebe, staviti beba. Čim se ’baby
box’ otvori i dete stavi u njega, upali se
ANONIMNI
alarm na odeljenju intenzivne nege, a porađaji, kao i
lekari preko monitora mogu videti dete.
Ko u tom momentu napušta svoje novo- „baby boxovi”
rođenče, ne može se znati jer je kamera
usmerena samo ka krevecu za bebu, tako nisu krivična dela!
da se od majke koja ga ostavlja naziru
samo ruke. Nakon toga osoblje sa inten-
zivne nege dolazi po bebu i, u zavisnosti nama širom zemlje postoji mogućnost
od stanja u kojem se beba nalazi, vode da se bebe anonimno u njima ostave.
je ili na odeljenje intenzivne nege ili Ove specijalne „kutije” za decu su
u sobu za opservaciju”. Osim toga, napravljene pod pokroviteljstvom
Služba za zaštitu dece i omladine se crkvenih organizacija i bolnica. „Prvi
uvek obaveštava kada se neka beba ’baby box’ je napravljen u ovoj bolnici
ostavi u „baby box”. Ukoliko sa medi- (Wilhelminenspital) zahvaljujući ini-
cinskog stanovišta ne postoji nikakav cijativi mog prethodnika. U mnogim
BABY BOX. Jedan potpuno nor- problem, ostavljene bebe se u roku od
osam nedelja daju na usvajanje. S pravne
zemljama vladaju različita mišljenja da
li su ’baby boxovi’ dobra ili loša stvar.
malan dan na intenzivnoj nezi
neonatološkog odeljenja. Ti-
šinu odjenom narušava rezak
zvuk alarma i slika bebe na Između 1980. i
monitoru. Jasan znak da se 1999. godine na
ulicama Beča
otvorio „baby box”. Sva sre- nađene su 23
ća, ovaj scenario se dešava bebe. Od 2001.
godine do danas,
jednom do dva puta godišnje. u „baby boxove”
je ostavljeno 30

D
beba, a u tom
r. Thomas Frischer, primarijus periodu su samo
odeljenja za pedijatriju u bolnici tri nađene na
Wilhelminenspital počinje da ulicama Beča.
nam objašnjava: „U okviru dečje ambu-
lante u ulici Flötzersteig nalazi se jedna
niša, kroz koju čovek neopaženo može tačke gledišta, majke mogu vratiti svoje Dosta ljudi smatra da je za decu izu-
ući sa ulice. Tamo se nalazi ’baby box’, napuštene bebe u roku od šest meseci. zetno važno da znaju svoje poreklo,
Međutim, vraćanje bebe nije lak pro- kojem se gubi trag ukoliko se anoni-
ces: „Iskreno rečeno, tako nešto se još mno ostavljaju u 'baby boxove'. Ipak,
nikada nije dogodilo. Ukoliko bi se mišljenje mog prethodnika, kao i moje
majka vratila po dete dan nakon što ga lično je da je bolje napraviti toplo i
je ostavila u ’baby box’ i rekla da ga želi sigurno mesto za neželjene bebe, nego
nazad, onda bismo morali detaljnije da da se one ostavljaju na hladnim ulicama
ispitamo razloge zbog kojih se ona, u i parkinzima”, objašnjava Dr. Frischer.
prvoj liniji, odlučila na taj korak. Služba Anna Lisa Putz, šef odeljenja za soci-
za zaštitu dece i omladine ne vraća tek jalni rad pri Magistratu 11 (MAG 11)
tako bebe nazad roditeljima koji su ih dalje objašnjava cilj uvođenja „baby
napustili sa obrazloženjem da se radilo boxova: „Baby boxovi kao i anoniman
o vanrednoj situaciji. Uzroci te ’van- porođaj imaju za cilj da se spreči ubi-
redne situacije’, kao i uslovi u kojima janje i ostavljanje neželjene dece na
Fotos: Dušica Pavlović, iStockphoto

majka živi se detaljno moraju ispitati nesigurnim mestima.” Iako određene


pre nego što se odobri vraćanje novo- službe grada Beča intenzivno pomažu
rođenčeta biološkoj majci”, dodao je budućim majkama tokom i nakon trud-
primarijus. noće, i dalje postoje žene koje se zbog
straha od kazne ili stida odlučuju da
Primarijus: „Anoniman porođaj je bolja „Baby box” u Austriji anonimno ostave svoju decu u „baby
opcija od ’baby boxova’ zato što se „Baby box” je u Austriji prvi put uveden boxove”. „Nažalost, ne znamo iz kojih
dete onda rađa u sigurnim uslovima.” 2001. godine. Danas u svim pokraji- razloga majke napuštaju svoju decu jer

KOSMO 23
R EPOR TA ŽA

je mali broj onih, koje se neposredno do danas, u „baby boxove” je ostavljeno mogu potpuno anonimno da ostave
nakon ostavljanja novorođenčeta jave 30 beba, a u tom periodu su samo tri svoju novorođenčad. „Korišćenje ’baby
Službi za zaštitu dece i omladine sa nađene na ulici. „Najveći utisak na boxa’je potpuno jednostavno, a majke
željom da uzmu dete nazad”, govori mene je ostavila mala Gloria, kojoj smo imaju i tu mogućnost da uz svoju bebu
gospođa Putz. Majke uzimaju u obzir ime dali po građevini Gloriette kod ostave neku ličnu stvar. Pored kreveca
„baby boxove” tek nakon porođaja kada dvorca Schönbrunn. Ona je nađena u za bebu nalaze se koverte sa kodovima.
neposrednoj blizini tog objekta u kanti Samo uz pomoć tih kodova majke mogu
za smeće. Imao sam dežurstvo to veče da dobiju informacije o svojim bebama
kada je dovezena kod nas u bolnicu anonimno jer na osnovu njih znamo o
(tada sam radio u AKH). Beba se nala- kojoj bebi je reč”, objasnila nam je medi-
zila u kritičnom stanju hipotermije i cinska sestra na neonatologiji, Agnes
imala je tešku infekciju. Kada joj Hinterleitner, koja radi na odeljenju
je stanje stabilizovano, predata intenzivne nege. Koverte sa kodovima
je na usvajanje”, ovu pretužnu su ponuđene na nekoliko stranih jezika
priču, ali sa srećnim završet- (nemački, engleski, bosanski/hrvatski/

Kada se dete ostavi u „baby


boxu”, upali se alarm koji
svetli i zvoni na odeljenju
intenzivne nege, a na moni-
toru se preko kamere vidi
ostavljeno novorođenče.

situacija za njih već postaje


hitna. Slično su nam rekli PROBA. Sestra Agnes navodi da se više puta desilo
i u bolnici Wilhelminen-
spital. „Bebe koje majke da neko otvori „baby box”, a da ne ostavi dete.
ovde ostave su uglavnom
tek nekoliko sati ili jedan
dan stare. Sreća je da se one uglavnom kom, ispričao nam je primarijus. Do srpski, arapski, ruski, japanski, turski,
nalaze u dobrom zdravstvenom stanju, „Baby boxa” koji je u okviru bolnice španski i francuski), a majke pre zatva-
bez teških povreda. Nekada se desi da Wilhelminenspital dolazi se sa ulice ranja „boxa” mogu uzeti otisak stopala
su u stanju hipotermije, ali bez kom- Flötzersteig 4, a nalazi se tačno pored svog deteta. Nakon toga nema povratka,
plikovanijih zdravstvenih problema”, ulaza u dečju ambulantu za hitne sluča- jer kad se vrata „boxa” jednom zatvore,
automatski se zaključavaju, a tim sa
intenzivne nege odmah dolazi po
Putz: „Baby boxovi kao i anoniman porođaj imaju za cilj da se dete. „Nema mnogo koristi od uzma-
nja otiska stopala deteta. U najvećem
spreči ubijanje i ostavljanje dece na nesigurnim mestima.” broju slučajeva majke uz bebu ostav-
ljaju oproštajno pismo, za koje ja lično
smatram da je od izuzetne važnosti za
Fotos: Dušica Pavlović

navodi Dr. Frischer. Koliko je važno da jeve. Zahvaljujući dvokrilnim vratima dete. Tu uglavnom objašnjavaju svoju
postoje „baby boxovi” u glavnom gradu zaštićena je od pogleda prolaznika, a tešku situaciju koja ih je naterala da ih
Austrije govore i statistike. Između kako je kamera okrenuta samo ka unu- se odreknu, govore kako im je žao i da
1980. i 1999. godine na ulicama Beča trašnjem delu, tj. na ćebencetu na koji ih vole najviše na svetu”, sa tugom u
nađene su 23 bebe. Od 2001. godine se spušta beba, a ne ka spolja, majke glasu nam sestra Agnes opisuje surovu

24 KOSMO
novorođeno dete. Ono što je važno
napumenuti je da anonimno ostavljanje
dece u „baby boxove”, kao i anoniman
KRIVIČNO DELO
porođaj nisu zakonski kažnjiva dela.
„Uvođenjem ’baby boxova’ su buduće
Ostavljanje beba na
majke dobile mogućnost da ostave svoju nesigurnim mesti-
decu, a da time ne čine kažnjivo delo”,
naglašava gospođa Putz iz MAG 11. ma se kažnjava!
Čak je i Dr. Frischer tokom našeg raz-
govora više puta naglasio ovu činjenicu.
Ipak, skrenuo nam je pažnju na to da savetovanja za majke u bolnicama”, navodi
je za buduće majke mnogo bolja opcija gospođa Putz. Medicinskoj službi Magi-
anonimnog porođaja od ostavljanja strata 11, kao i socijalnim radnicima
deteta u „baby box”. uspeva da majkama, koje žele da napuste
svoju decu, daju alternativna rešenja kao
„Sigurnije za majku i dete” što su klasično davanje deteta na usvaja-
U „baby boxu” se nalaze koverte sa Što se samog porođaja tiče, anoniman nje, a u manjem broju slučajeva se majke
kodom za majke, kako bi se anonimno porođaj se ni po čemu ne razlikuje od čak odluče da zadrže dete. „Anoniman
preko njih mogle raspitati za svoje dete. običnog. Jedina razlika leži u tome što porođaj je u svakom slučaju bolja opcija
porodilje u slučaju anonimnog porođaja od ’baby boxova’ zato što se dete onda
ne moraju davati svoje lične podatke rađa u sigurnim uslovima. Kada majka
realnost. Ovakva pisma ili lične stvari niti zdravstvenu knjižicu, a nakon što ostavi dete u ’baby boxu’, ne znamo da
od bioloških majki mnogo znače deci, donesu dete na svet, mogu slobodno li je rođeno u nasilnom okruženju, da li
posebno kad odrastu i izraze želju za da napuste bolnicu bez njega. Cilj ano- je možda i droga bila u njegovoj blizini,
saznanjem o svom poreklu. Da ostaviti nimnog porođaja je taj da se i majci i itd”, objasnio nam je primarijus. Kao i
dete u „baby boxu” nije nimalo laka detetu obezbedi kvalitetna medicinska u slučaju ’baby boxova’, tako i kod ano-
odluka, potvrđuju i priče zaposlenih na nega već tokom trudnoće. Osim toga, nimnog porođaja postoji mogućnost da

ZAKON:
Ukoliko sa
medicinskog
stanovišta ne
postoji nika-
kav problem,
ostavljene bebe
se u roku od
8 nedelja daju
na usvajanje.
S pravne tačke
gledišta, majke
mogu vratiti
svoje napuštene
bebe u roku od
šest meseci.

intenzivnoj nezi. Ispričali su nam da se porođaj u kliničkim uslovima je mnogo majke zatraže svoju decu nazad u roku
više puta dogodilo da neko otvori „baby bezbedniji, kako za majku, tako i za dete. od šest meseci. Tada moraju da daju svoje
box” i da zatvori bez ostavljanja bebe u „Moguće je dobiti anonimnu knjižicu ime i prezime, a anoniman porođaj se evi-
njemu. Ova „probna otvaranja” ukazuju za majku i dete (Kind-Mutter-Pass) na dentira retrogradno kao običan. Nakon
na to da majke posete „baby boxove” osnovu kojeg se u bolnici mogu vršiti svi toga majkama se pruža psihološka pomoć
i razgledaju, pre nego što definitivno neophodni pregledi. Služba za pomoć i podrška, kako bi im se omogućili naj-
donesu odluku da tu zaista i ostave dece i omladine u tim slučajevima nudi bolji mogući uslovi za odgajanje deteta.

KOSMO 25
R EPOR TA ŽA

NEMAČKI JEZIK. Temelj svakog obrazovnog si-


stema je jezik, a godinama unazad se tvrdi da
školarci u Austriji ne blistaju u toj nastavnoj
oblasti. Od ove školske godine usvojen je novi
zakon, a tiče se prvaka.

A
ustrijski obrazovni sistem
često je kritikovan kao
manjkav, a koplja su se
lomila preko leđa učenika
migrantskog porekla koji,
navodno, zbog nedovoljnog
poznavanja nemačkog jezika
usporavaju nastavne procese.
Ako se neko seća, time su
opravdavani i ne baš sjajni
rezultati Austrije na među-
narodnom PISA testiranju
krajem prošle decenije. Ako
ćemo biti iskreni, država
je nastojala da za građane
migrantskog porekla osmisli
brojne programe za uspešnu
integraciju, a jedan od najvaž-
nijih ticao se dece. Vrtići su
postali besplatni, a predškolska
godina obavezna za pohađanje,
ali je i dalje bilo roditelja koji
te pogodnosti nisu koristili.
Međutim, novi migrantski
talas je u austrijske škole doveo
puno dece koja, po mišljenju
nadležnih, nisu imala dovoljno
vremena da savladaju jezik,
kako bi sa lakoćom pratila
nastavu. Zato je od početka ove
školske godine na snagu stupio
novi zakon kojim su obuhva-
ćeni učenici prvog razreda, a
Piše: Vera Marjanović podrazumeva dodatno učenje
nemačkog jezika. Doduše, i do
Fotografije: Amel Topčagić

Prvačići kao politički


eksperiment
26 KOSMO
sada je postojala mogućnost da je posetio tri porodice. Njihove
se to organizuje u užem obimu, priče se veoma razlikuju, što
pod uslovom da je u nekoj školi ukazuje da se novousvojeni
bilo više od osmoro dece koja su zakon u svom elementarnom
zaostajala u poznavanju jezika. obliku ne sprovodi u svim
Za takve slučajeve su dode- školama.
ljivana dodatna finansijska
sredstva iz budžeta, što su neki Jelena Stanisavljević,
direktori zloupotrebljavali, Minina i Sofijina mama
unoseći odrednicu „außeror- Jelena, radnica u gastronomiji,
dentlich” u svedočanstva dece mama je dve devojčice: Mina (7)
koja su nemački govorila čak je pošla u prvi razred, dok Sofija
bolje od maternjeg jezika. (3) ide u vrtić.
Nova vlast u Austriji je na „Moje ćerke su u vrtić pošle već
početku svog mandata najavila sa godinu dana, pa nemački
izmene zakona o obrazovanju, govore savršeno, čak bolje nego
odnosno inteziviranje učenja srpski. Nažalost, u najranijem
nemačkog jezika, a najavu uzrastu Mina je imala poteš-
promena su mnogi direktori koće sa sluhom, pa je po savetu
škola i nastavnici protumačili lekara vaspitačica sa njom pri-
kao nepravednu prema deci, menjivala posebne metode za

Novi migrantski talas je doveo puno dece koja


još nisu savladala jezik kako bi pratila nastavu.

kao preterano zadiranje u auto- učenje jezika. Iako smo kod Prvaci su, pored školskih torbi, na leđima poneli i teret
nomiju škola, a bilo je oštrih kuće govorili srpski, zbog tadaš- prve generacije na kojoj se isprobava novi zakon.
političkih komentara, kojima njeg zdravstvenog problema i
u ovom tekstu nije mesto. Išlo stručnog načina rada u vrtiću,
se tako daleko da je 300 direk- lakše je usvajala nemački jezik. „Mi u kući govorimo srpski, nudi puno dodatnih sekcija
tora škola pisalo peticiju protiv Srećom, sve je došlo na svoje ali se dešava da Mina za neke iz umetnosti, nauke i sporta,
zakonskih izmena, ali uzalud. mesto i naša Mina sada sasvim pojmove i situacije zahteva što je dodatno uticalo na našu
Prvaci su 3. septembra, pored normalno čuje, pa je bez pro- dodatno objašnjenje na nemač- odluku, kao i tvrdnja mnogih
školskih torbi, na leđima poneli blema upisana u školu”, ispričala kom. Istina, ona ne zna da čita

STAV:
i teret prve generacije na kojoj nam je Jelena. i piše, ali ne verujem da će joj
se isprobava novi zakon. Na testiranju za upis u školu predstavljati problem da nauči.
U želji da sazna šta o tome devojčica je pokazala izvan- Na roditeljskom sastanku u
misle roditelji našeg porekla
i kakva su njihova iskustva iz
redne rezultate, a mama misli
da je za to zaslužno upravo
junu, učiteljica nam je saopštila
da će tokom prva tri meseca u Početak je
prvih školskih dana, KOSMO poznavanje jezika. školi pratiti napredovanje dece
u opismenjavanju, a da će ona
najvažniji za
kojoj to bude teže išlo, do kraja
godine nastaviti da rade po
sticanje radnih
predškolskom programu”, ista-
kla je dvostruka mama.
navika
Minu su roditelji upisali u
privatnu školu u 10. becirku, prijatelja da se dete lakše upisuje
verujući da je to za njihovu u gimnaziju nakon privatne
ćerku najbolje rešenje. škole. Naše je da joj na početku
„Na taj korak smo se odlučili pružimo kvalitetnu osnovu, a
jer smatramo da su prve četiri odluke će donositi sama kad
školske godine najvažnije u za to dođe vreme”, podvukla je
izgrađivanju odnosa prema uče- Jelena, dodajući da je učiteljica
nju i obavezama, kao i u sticanju na početku školske godine za
radnih navika. Smatramo da u svako dete odredila individu-
privatnoj školi učiteljica ima više alni termin, kako bi se bolje
Jelena Stanisavljević: „U kući govorimo srpski, ali Mina za prostora za posvećenost svakom upoznala sa njima, a u slučaju da
neke pojmove zahteva dodatno objašnjenje na nemačkom.” detetu pojedinačno. Ova škola neko od njih bude imalo poteš-

KOSMO 27
R EPOR TA ŽA

Sandra Spirić Živanović – od drugog polugodišta dru- školskoj godini napredovala u

RAZRED Sarina i Minina mama


Ova priča je istinski pokazatelj
gog razreda, u školi je jednom
nedeljno organizovan dodatni
nemačkom i savladala zahtevno
gradivo”, odlučna je Sandra.
Osmoro do koliko je deci i roditeljima teško
kad se bez znanja jezika nađu u
čas nemačkog. Sari je problem
pričinjavalo čitanje i pisanje, ali
U međuvremenu, za školu je
pristigla i mlađa Maša. Na
devetoro dece novoj zemlji. Sandra, dipl. eko-
nomista i instruktorka fitnesa,
je na kraju prvog polugodišta
drugog razreda imala prola-
testiranju u vrtiću, njeno zna-
nje jezika ocenjeno je kao sasvim
učiće inteziv- u Beč se sa dve ćerke doselila pre
tri godine. Nisu znale nemački.
znu ocenu. Šok je usledio kad
mi je učiteljica pri kraju škol-
zadovoljavajuće.
„Kad je Maša u pitanju, mnogo
no nemački „Suprug je kao elektroinženjer
dobio posao, pa je godinu i po
ske godine saopštila da moje
dete ima negativnu ocenu jer
sam opuštenija jer bih rekla da je
ona bolje savladala jezik od sta-
dana pre nas postao stanov- puno grešaka pravi u dikta- rije sestre i da joj je neuporedivo
koće u savladavanju gradiva, nik Beča. Deca i ja smo došle tima. Tražila je da napravimo lakše jer je opuštena u komuni-
biće mu omogućena pomoć u tačno 6. septembra, dan nakon test na legasteniju, ali srećom, kaciji na nemačkom. Maša ide
školi. početka školske godine. Sara ustanovljeno je da se radi samo u državnu školu, a ukoliko bi
Na pitanje da li je roditeljima (9) je odmah dobila mesto u o nedovoljnom poznavanju postojala potreba da pohađa i
nešto rečeno o učenju nemač- predškolskom razredu, a Maša jezika”, nastavlja ova mama. dodatne časove jezika, ja bih to
kog jezika po novom zakonu, (6) je pošla u vrtić. Prvih šest Iako je iz svih ostalih predmeta podržala”, tvrdi Sandra, doda-
jući da je i sama dostigla nivo
znanja B2, pa može kod kuće
mnogo više da radi sa decom,
te da tako zajedno poboljša-
vaju nemački. U Mašinoj školi
model dodatnog učenja je dru-
gačiji. „Po rečima učiteljice, sva
Sandra Spirić deca će biti testirana, a ona koja
imaju problem sa nemačkim
Živanović: jezikom dve godine će svakod-
„Ukoliko bi nevno imati dva časa nemačkog
postojala i još dva tokom kojih će prela-
potreba da ziti gradivo iz ostalih predmeta.
Testiranja će se obavljati jednom
Maša pohađa kvartalno, kako bi se utvrdilo
dodatne koliko mališani napreduju.
časove Skrenuta nam je pažnja da taj
jezika, ja bih obim časova možda neće biti
dovoljan za savladavanje mate-
to podržala.” matike, pa mi roditelji ne treba
da budemo iznenađeni ako neko
gospođa Stanisavljević je rekla: meseci Sara je sa suzama odla- Sara imala jedinice, učiteljica je od dece bude moralo ponovo da
„Direktorica nam je na prvom zila i vraćala se iz škole jer je predložila da se zbog nemačkog pohađa drugi razred. Učiteljica
roditeljskom sastanku saopštila mislila da se učiteljica ljuti i da ponovo vrati u prvi razred, što je zaključila da je Mašino zna-
da će sva deca biti testirana od viče na nju. U sebi je stvorila je bilo zakonski neprihvatljivo. nje nemačkog dobro, pa očekuje
strane stručnjaka, koji će oceniti otpor prema školi i to je trajalo „Sara je ipak dobila prolaznu da će uspešno proći test. No, i
njihovo poznavanje nemačkog sve dok nije počela da razume ocenu za prelazak u treći razred, pored toga, znam da ću sa obe
jezika. Navodno, izdvojiće šta se oko nje dešava. Kupovali uz uslov da je upišem u privatnu ćerke morati puno da radim kod
se osmoro do devetoro dece, smo knjige i kod kuće zajedno
koja će činiti poseban razred, učile nemački. Nažalost, nisam
u kojem će se nastava odvijati
kao i u ostalima. Prednost će biti
mogla da pomognem detetu,
niti da od učiteljice zatražim
Iako je imala sve jedinice, učiteljica je predložila
mali broj učenika sa kojima će pomoć za Saru”, sa tugom se da se zbog nemačkog Sara vrati u prvi razred.
se intezivirati učenje nemačkog seća Sandra tih prvih meseci.
i komunikacija, kako ne bi zao- Kad je upisala master studije
stajali za ostalim đacima. Iako na Univerzitetu i počela da školu nemačkog. Napravila sam kuće”, na kraju razgovora nam je
to ne očekujem, ako bi se kojim pohađa nastavu nemačkog ugovor na godinu dana, koji sam rekla gospođa Spirić Živanović.
slučajem desilo da moja Mina jezika, već nakon šest meseci i na uvid donela učiteljici, pa moje
bude jedno od te dece, ne bih Sandra se bolje snalazila. No, i dete dva puta nedeljno po dva Andrea i Jakov Ugljar –
se bunila jer je savršeno znanje na kraju te školske godine, Sara časa pohađa nastavu nemačkog. Anini roditelji
nemačkog jedan od najvažnijih je imala probleme u razumeva- To nas košta skoro 3.300 eura, U tročlanoj porodici Ugljar,
preduslova za kvalitetan život u nju nemačkog. ali mi smo spremni na sve žrtve, polazak u prvi razred ljupke
ovoj zemlji”. „Ponovila je prvi razred, a tek kako bi Sara u ovoj prelomnoj devojčice Ane, koja ima šest

28 KOSMO
dodatni sat njemačkog. Od
Supružnici viška znanja glava ne boli”,
Ugljar: „Ne složni su supružnici Ugljar.
bismo imali
protiv da Ana Šta kaže zakon?
posjećuje Za decu koja zbog nedostatka
dodatni sat znanja nemačkog ne mogu
njemačkog. Od pratiti redovnu nastavu, održa-
viška znanja
glava ne boli.” vaće se posebna nastava jezika.
Nakon prvog polugodišta će se
sprovesti testiranje, pa ako se
primeti vidni napredak, deca
će nastaviti praćenje redovne
nastave, s tim što mogu biti
podržana sa po šest dodatnih
će biti obaviješteni kojoj djeci časova nemačkog nedeljno.
je neophodna pomoć. Jednom Ostala deca test će ponovo
sedmično će se za njih održa- proći na kraju školske godine.
vati jedan školski čas, na kojem Dodatna nastava nemačkog
će dodatno učiti njemački, kao jezika maksimalno može tra-
i matematiku. Za to vrijeme, jati četiri polugodišta, odnosno
ostala djeca iz razreda će crtati, dve školske godine. Ministar-
izrađivati različite predmete stvo obrazovanja je pripremilo
i baviti se vještinama, a kom- nastavne programe za osnovno i
pletnu ostalu nastavu pratiće srednje obrazovanje, a cilj je da se
svi zajedno. Ako bi trebalo, učenici usmere na savladavanje
ne bismo imali ništa protiv da usmene i pismene komunikacije
naša Ana takođe posjećuje taj na nemačkom jeziku.
U kući mama sa Anom više govori nemački, a ako eventualno
čuje neku grešku, ispravlja je. Tata forsira hrvatski.

i po godina, doživljava se kao sam da, kad tokom ljeta odemo


pravi praznik. na more, Ana vrlo brzo usvaja
„Dali smo je u vrtić sa napunje- nove riječi na hrvatskom, pa čak
nih 18 mjeseci. U početku su to i naglasak koji se tamo koristi”,
bili kratki boravci među decom, s ponosom ističe Jakov, koji je
kako bi se što jednostavnije i privatni preduzetnik.
bezbolnije navikavala na kolek- Ana je išla u privatni vrtić, ali
tiv. Isto tako, željeli smo da što sad pohađa državnu školu, gde
ranije počne sa učenjem njemač- se dodatno bavi muzikom.
kog jezika. Bilo je onih koji su „U privatnom vrtiću naše
nam govorili da ima vremena do dijete nije imalo predškolsku
polaska u školu, ali smatrali smo nastavu, ali je na testiranju za
da je ovako pametnije i nismo se školu rečeno da psiho-fizički
pokajali”, kaže mama Andrea, ispunjava sve kriterijume za
koja radi kao službenica. U polazak u prvi razred. Kako
kući mama sa Anom više govori čujem, puno djece je iz pri-
nemački, a ako eventualno čuje vatnih vrtića određeno za
neku grešku, odmah je ispravlja. pohađanje predškolskog
„Ana odlično govori oba jezika, razreda”, dodaje naša sagovor-
ali joj je njemački ipak bliži i nica. U Aninoj školi ima puno
lakši za govor. Važno mi je da ih dece migrantskog porekla, ali
ne miješa. Ja, iskren da budem, dodatna nastava nemačkog
više forsiram hrvatski, kao i jezika je svedena na jedan
naša familija. Znam da je naša čas sedmično. „Na prvom
kćer dobro savladala njemački, roditeljskom sastanku smo oba-
ali nalazim da je poznavanje viješteni o izmjenama zakona,
maternjeg jezika od velikog zna- vezano za učenje njemačkog
čaja jer se na taj način sprječava jezika. Rečeno nam je da će sva
proces asimilacije. Primijetio djeca biti testirana, a roditelji
C O V ER

Da li
Piše: Muhamed Beganović

Vas je
strah
džamije? Foto: iStockphoto

30 KOSMO
Džamija. Po medijima i
kafićima se džamije pred-
stavljaju kao mjesta na ko-
jima se propovjeda mržnja,
usađuje teror i kreiraju pa-
ralelna društva. No, da li je
to tačno? Jedna mala dža-
mija u Ottakringu se već
godinama bori da stvori
drugačiju sliku.

KOSMO 31
C O V ER

U
džamiji „Džemat Bosna” u ulici je kao da više ne može čuti niti proči-
Hippgasse u Ottakringu je mirno.
tati tu riječ. Spustivši pogled nadolje
Jedan mali prolaz vodi direktnokratko je razmišljao kako da odgovori
do sobe za molitvu u kojoj je postav-na pitanje. „Šta je jedna džamija”, pita
nas retorički. Kako bi nam dao odgovor
ljen debeli, zeleni tepih. Imam, Mersad
na stvaranje paralelnih
društava, prvo mu je tre-
bao odgovor na njegovo
pitanje. I u pravu je.
Naime, u junu je državni
kancelar Sebastian Kurz,
zajedno sa vice kancela-
rom, Heinz-Christianom
Stracheom, ministrom
u nut a r nji h p oslova , Sa župom „Maria Namen” Muratović i nje-
Herbertom Kicklom i gova zajednica imaju vrlo dobre i prijateljske
ministrom za kulturu, odnose, koje njeguju već godinama.
Gernotom Blümelom,
održao konferenciju za
štampu na kojoj je govo- kaže imam. „Djeca u džamijama uče o
rio o zatvaranju džamija Islamu, a uče se i lijepom ponašanju
i borbi protiv „politič- prema roditeljima i društvu”, objašnjava
kog Islama”. Kasnije se Muratović. I za odrasle postoje lekcije.
ispostavilo da je vlada „Često propovjedam o tome kako se
iskoristila zat varanje čovjek može riješiti loših osobina kao
džamija u svoje svrhe što su škrtost, zavist i laganje”, priča nam
kao manevar za skreta- dalje ovaj imam. A šta je sa mržnjom?
nje pažnje sa istine. Jer, Imam se opet umorno nasmijao. „Pro-
istina je da su razlozi za povjedam i protiv mržnje. Za nju nema
zatvaranje džamija admi-
nistrativne prirode, koju
PROČITAJTE JOŠ
je islamska zajednica
sama mogla riješiti. Ali, Jedno mjesto, osam religija
to je postalo nebitno. U U dijelu grada Seestadt je 2015. godine okačeno
komentarima na druš- osam zastava vjerskih zajednica. To je bio prvi
tvenim mrežama, ispod korak planiranog kampusa religija. Projekat je
vijesti o ovome, mogle planiran od strane dioceze sa ciljem mira da
su se pročitati uznemira- spoji religije. Za sada je još samo ostalo otvo-
„Već godinama djecu i odrasle učim poštovanju, toleranciji vajuće rečenice u kojima reno pitanje finansiranja.
i otvorenosti”, govori nam Mersad Muratović, imam džamije se zahtijeva zatvaranje
„Džemat Bosna” u 16. bečkom becirku. svih ostalih džamija, u
kojima se svi muslimani
žigošu kao islamisti puni
Muratović, kleči ispred mihraba koji mržnje, a stvaranja paralelnih društava
je okrenut u smjeru Mekke. Nosi je upravo njihova krivica. Riječ „dža-
crnu odoru koja je tipična za imame. mija” je brzinom svjetlosti postala
Ahmedija, bijela kapa isto tipična za sinonim za sve negativno. No, to nije
imame, krasi njegovu glavu, dok crna nikakva novina. Već godinama se dobar
brada krasi njegovo lice. Kad smo dio društva ježi kada pročita ovih šest
ga pitali šta misli o paralelnim druš- slova, a pogovoto kada se negdje izgradi
tvima, umorno se nasmiješio. Izgledao nova džamija. I zbog toga se vratimo
na Muratovićevo pitanje: Šta je zapravo
džamija?
ZAJEDNIŠTVO Džamija je mjesto na kojem se musli-
Veliki Iftar na otvorenom mani mogu moliti. No, ona ima i druge
funkcije. U džamijama se ljudi sastaju i
je bio dokaz da musli- susreću sa svojim prijateljima i pozna-
mani ne žive u paralelnom nicima, razgovaraju i pričaju o svojim
problemima. Baš kao i u jednom udru-
društvu ženju: „Ona je takođe i mjesto odgoja”,

32 KOSMO
POD JEDNIM NEBOM. Na najvećem Iftaru na otvorenom u Austriji prisustvovalo
je 1.500 osoba različitih religija i kultura. Iftar su omogućili mnogobrojni donatori.
PROČITAJTE JOŠ
mjesta u Islamu. Već godinama djecu i stolice, koje im je pozajmila crkva Muslim Jewish Conference
i odrasle učim poštovanju, toleranciji „Maria Namen” koja se nalazi preko Bečlija Ilja Sichrovsky je 2009. godine osnovao
i otvorenosti”, dodaje Muratović, koji puta džamije. Na Iftar je mogao doći ko konferenciju Muslim Jewish Conference. To je
nije samo čovjek od riječi, već i od djela. je htio. „Svi na jednom mjestu, umjesto platforma za razmenu između mladih Jevreja
paralelno”, rekao je Muratović. Zajed- i muslimana. Ove godine se održava deveta
nica je pozvala sve komšije, pa tako i konferencija od 12. do 16. decembra u Parizu.
župu. Ove godine nisu mogli prisustvo-
Hrišćanski učesnici velikog Ifta- vati Iftaru zbog drugih termina, ali su
Najmanje jednom godišnje se održava manje
okupljanje u Beču.
ra su rekli da bi trebalo postoja- prošle godine bili počasni gosti. Na veli-
kom Iftaru je bilo preko 1.500 gostiju.
ti više međureligijskih druženja. Među njima je bio i Tarafa Baghajati,
predsjednik Inicijative muslimanskih
Austrijanca (IMÖ), koji je imao prilike
Mala džamija se već godinama zalaže da razgovara sa mnogim hrišćanskim
za međureligijski dijalog. „Imamo jako gostima, pa tako i sa nekoliko učite-
dobru saradnju sa susjednom crkvom. lja. „Rekli su mi da bi bilo lepo kada
Međusobno se posjećujemo i dolazimo bi se više ovakvih događaja organizo-
jedni drugima na vjerske proslave i valo”, ispričao nam je Baghajati. Oni
praznike”, kaže Murato-
vić. Zajednica učestvuje
i u drugim aktivnostima.
Prošle godine su, na primjer,
zajedno sa drugim vjerskim
zajednicama organizovali
feštu u Ottakringu, na kojoj
Fotos: Reinhard Lingl, Diva Shukoor, Džemat Bosna, Muslim Jewish Conference

su posjetioci mogli da se
informišu o najrazličitijim
religijama. I ove godine su
bili aktivni.
Dan na kon spomenute
konferencije za štampu i
diskusije o paralelnim druš-
tvima, džamija je pozvala
ljude na najveći Iftar na
otvorenom. Iftar je arapska
riječ za prekid posta tj. za
prvi obrok koji muslimani
smiju jesti tokom Rama-
zana, mjeseca posta, kada
zađe sunce. Tim povodom
je džamija rezervisala dio Predstavnici islamskih i hrišćanskih zajednica u toku zajedničke
ulice Hasnerstraße, kako
bi tamo postavila stolove molitve mira u Ebu Hanife džamiji, održanoj prošle godine.
KOSMO 33
C O V ER

bi pomogli jačanju prija-


teljstava i povezanosti, kao
i stvaranju kontakata među
komšijama. Toga su svjesni i
Muratović i njegova džamija.
Oni su aktivni članovi Reli-
gijskog foruma Ottakring. Sa
ostalim članovima foruma,
Muratović se sastaje jednom
mjesečno. Krajem septembra
su se sastali, kako bi planirali
zajedničke manifestacije za
2019.

Podržavanje
međureligijskog
dijaloga
„Stalno se trudimo da odga-
jamo, kako mlade, tako i
starije generacije. Želimo
da se integrišu, da u miru sa
svima žive i da poštuju svoju
i tuđu religiju i sva druš-
tva”, kaže imam. U svojim
nastojanjima da pomogne
integraciju i međureligijski
dijalog, džamija nije sama.
Tako i grad Beč podržava
ovu inicijativu. „Mi podr-

RAZMJENA
Dijalozi između
religija su najbolji
način da ljudi uče
jedni od drugih i da
razbiju predrasude
„Uvijek sam vjerovao da se zajedno žavamo i pomažemo bečku
možemo moliti. Na taj način se bolje populaciju da na najbolji
upoznajemo.” mogući način izgradi život sa
drugima i da razbiju predra-
sude kroz razmjenu kulture i
LJUDSKI DIJALOG kontakata”, rekao nam je Ste-
fan Almer iz MA 17. „Kako
„Dijalog među religijama je za nas hrišćane od ključnog značaja. Ovdje u 10. je religija u mnogim druš-
becirku je posebno interesantno stupiti u dijalog sa različitim vjerskim zajedni- tvima visoko pozicionirana,
cama. Mi ne vodimo naučni, već jedan ljudski dijalog i svakome pristupamo sa dijalozi različitih vjerskih
poštovanjem. Kod Islamskog centra Bošnjaka Ebu Hanife vidim ogromno inte- zajednica su od posebnog
Fotos: Reinhard Lingl, Diva Shukoor

resovanje za zajedničkim dijalogom i tu se polako stvara prijateljstvo. Uvijek značaja za miran i tolerantan
sam vjerovao da se zajedno možemo moliti. Na taj način se bolje upoznajemo. suživot”, ističe dalje Almer.
Ovaj magistrat često orga-
Kako se živi u Islamu, može se naučiti samo kroz razmjenu. A način na koji nizuje slične susrete, ali su
se živi Islam u ovoj džamiji je ispravan i zdrav i uopšte ne izgleda onako, kako vjerske zajednice uglavnom
ga predstavljaju u medijima. Ni mi katolici, ni vjernici u džamiji ne smijemo te, koje ih iniciraju. Dža-
dozvoliti da nas iskoriste manipulatori javnog mnijenja”– Matthias Felber, mija Ebu Hanife, koja se
župan katoličke župe „Zum Göttlichen Wort” nalazi u ulici Buchengasse u

34 KOSMO
PROČITAJTE JOŠ
Dan otvorene džamije
Već nekoliko godina Islamska
federacija u Beču u saradnji sa
Islamskom vjerskom zajed-
nicom (IGGIÖ) organizuje
dan otvorenih vrata džamije.
Zainteresovani mogu obići
džamiju u organizovanim
turama i postavljati pitanja.
„Posjetioci su, naravno, bilo
koji dan dobrodošli, ne samo
na ovaj”, ističe Mersad Mura-
tović, čija džamija „Džemat
Bosna” učestvuje na ovoj
manifestaciji.

10. becirku, je 19. decembra molitve mira, Ebu Hanife da je učenje obostrani proces. džamije su premale da bi se
2017. godine sa župom „Zum džamija je često bila doma- Tokom mnogih zajedničkih tu smjestile porodice. Imam
göttlichen Wort” organizo- ćin različitih susreta i posjeta manifestacija je mnogo naučio se ipak odlučio da vrata dža-
vala zajedničku molitvu džamiji, koje za cilj imaju o hrišćanskoj velikodušnosti. mije drži otvorenim za sve,
„Bio sam zaista dirnut kada koji se za Islam interesuju.
sam vidio koliki broj crkava Zato savjetuje da se ne pla-
Imam Muratovic je bio dirnut hrišćanskom je otvorio svoja vrata izbjegli- šite staklenih ulaznih vrata
cama”, kaže imam. Prostorije i da slobodno uđete.
velikodušnošću, koju je doživio mnogo puta.

mira. „Udruženje džamija umrežavanje. „Sarađujemo, Nedelja uživanja u Kućama za život


podržava sve međureligijske kako sa katoličkom, tako i Domovi za penzionere (KWP) sa 30 Kuća (Häuser zum
projekte”, kaže Eldin Bajrić, sa evangelističkom crkvom. Leben) i 150 klubova je najveći centar za penzionere u
zapisničar džamije, koja već Narednih mjeseci je planirana Austriji. KWP je razvio koncept koji je posvećen potrebama
godinama njeguje intenzivnu još jedna zajednička molitva migranata.
razmjenu među vjerskim mira u evangelističkoj crkvi,
zajednicama u Beču. Pored kao i izlet u Mariazell”, kaže Sadržaj koncepta
organizovane zajedničke Bajrić, dodavši da je osim •_ Govorimo Vašim jezikom
molitve u džamiji takođe •_ Sveža kuhinja, balkanski specijaliteti
bila održana jedna molitva •_ Muzičari i umetnici sa Balkana
u spomenutoj župi. I prije •_ Upražnjavanje vlastite kulture i religije
dvije godine osnovana, boš- •_ Članovi porodice su dobro došli
njačka Et-Taqwa džamija
u 22. becirku se zalaže za Opis stanovanja
međureligijski dijalog. Na • Stan u okviru penzionerskog doma, nega prema ličnim
Iftar na otvorenom su pozvali potrebama
i predstavnike katoličke i pra- • Sloboda kretanja, odlazak na odmor
voslavne crkve. Dijalog među • Pet obroka dnevno
religijama je zastupljeniji
nego što se čini. Uslovi
„Međureligijski dijalozi su Odobrena subvencija od FSW (Fonds Soziales Wien)
najbolji način da se ljudima, austrijsko državljanstvo, EU državljanstvo ili trajna
koji nikada nisu bili u džamiji, naseljenička viza (Daueraufenthalt). Posebno važi za
pokaže šta mi ovdje radimo”, državljane Bosne i Hercegovine i Srbije
naglašava Muratović. „Na
taj način pokazujemo da niti Kontakt
propovjedamo mržnju, niti Za više informacija kontaktirajte Häuser zum Leben:
stvaramo paralelna društva. Amila Crnalić
Imam Mersad Muratović poziva sva- Mi živimo u i sa društvom”, 01/313 99 122 211
kog ko se interesuje za Islam da dodaje imam. On dalje ističe
slobodno prođe kroz staklena vrata.
KOSMO 35
TEH NIKA

Wunderlist -
držite svoje obaveze preglednima
Wunderlist je trenutno jedna od najomiljenijih
aplikacija kada je reč o organizaciji različitih
zadataka. Pregledan i moderan dizajn, kao i
brojne funkcije čine ovu aplikaciju savršenom
alatkom za prevazilaženje svih organizacionih
prepreka. Bilo da planirate odmor, radite na
projektima ili jednostavno treba da sastavite
spisak za šoping, Wunderlist je Vaša desna ruka! Osim toga, preko
alpikacije možete podeliti zadatke i obaveze na kojima radite sa Vašim
saradnicima ili članovima porodice, tako da svi u bilo kom trenutku
i na bilo kom mestu mogu pratiti razvoj istih.

#pregledno
Toggl - st
menadžer vremena
Posebno korisna i interesantna
za freelancere, timove i mala
preduzeća, Toggl je aplikacija
bez koje ni približno dobro
ne možete organizovati
svoje poslove, kao
što to možete
sa njom. Aplikacija prati koliko vre-
mena Vam treba za svaki projekat i tačno
izračunava koji poslovi Vam donose najviše para, a
koji Vas blokiraju. Uz pomoć aplikacije vreme možete
razbiti na projekte, pojedinačne zadatke, klijente itd,
tako da ćete i za najmanju obavezu znati tačno koliko
Vam vremena oduzima. Osim toga, Toggl možete kori-
stiti, kako na kompjuteru, tako i na telefonu.

apli
Piše: Dušic

kacija -
a Pavlović

ob ra
D ka organiza cij a!
la ORGA N I Z A C I J A .
n a m
t
edalje,
je u s v
Kreativnos a ni najbolje ideje
a kom poslu

dobra or-
Fotos: iStockphoto, zVg.

je d n a s t r a h n e s t o ji
samo u k o liko iza nji m od sledećih be-
o r is n e
nisu k o s lu ž it e s e neko rezultat!
a n iz a c ij a ! P a k s im a la n
g kacija za m
la t n ih a p li
sp
36 KOSMO
The Vault -
sve lozinke na jednom mestu
U današnje digitalno vreme, lozinke su postale sastavni deo
našeg života. Imejlovi, društvene mreže, bezbroj portala
koje koristite za posao, obrazovanje itd. Sve to dovodi do
toga da s vremena na vreme imate problem da im pristupite,
jer ste zaboravili lozinku. Sada konačno možete odahnuti,
jer The Vault pamti sve Vaše lozinke! Zahvaljujući for-
matu slobodnog unosa teksta bez ikakvih ograničenja,
ova aplikacija je vrlo praktična i laka za korišćenje. Iza prijatnog dizajna početne
stranice krije se jedan od najjačih enkripcijskih kodova na svetu, koji čuva Vaše
podatke od zloupotrebe.

o r ga n i z a cija
# Toshl Finance -
zabavno organizovanje finansija
Ovo je aplikacija zahvaljujući
kojoj Vaše finansije možete
organizovati na vrlo zabavan
i jednostavan način. Početna
stranica aplikacije je pregledno i
jednostavno dizajnirana, a prak-
tična infografika Vam pruža
informacije o svim izdacima na jednom mestu. Kako
biste uspeli da uštedite novac i odredite Vaš mesečni
budžet, Tosh automatski pravi poveznicu sa Vašim
bankovnim računom, paypalom itd. Aplikacija će Vas
povremeno obaveštavati o tome, koliko još para imate
na raspolaganju za izdatke. Svaki put kada nešto platite,
#jednostav Tosh to preuzima u svoju listu izdataka.
nost
st
#pristupačno
Habit List -
naprvite bolju verzije sebe
Nakon aplikacija, koje će Vam olakšati organi-
zaciju poslova i vremena, red je došao na Vaše
zdravstveno i duševno stanje. Kako biste bili
produktivni u svim sferama, izuzetno je važno
da Vaš um i fizička spremnost budu izbalansirani.
Tu Vam pomaže Habit List. Upišite u aplikaciju
aktivnosti koje se tiču sporta i zdravog načina
života, a ona će Vas blagovremeno obaveštavati o njima. Svaku aktiv-
nost možete obojiti različitim bojama i time odrediti njen prioritet.
Osim toga, uz pomoć statistike možete pogledati kako ste napredovali
na nedeljnom ili mesečnom nivou.

KOSMO 37
Z D RAV L JE

OSMICE. Umnjaci poslednji izlaze


i, mada ih zovu zubima mudrosti,
oni ljudima obično prave najviše
problema.

Piše: Vera Marjanović

Sve što niste znali


o umnjacima
Z
a razliku od zuba označe- izrastu, a ima i onih kod kojih daje uvid i u pravac rasta koji uzi- je šestica kanalski liječena, što
nih brojevima od jedan se pojavljuju sasvim normalno, maju zametnuti umnjaci, a treba je čini 80% manje vrijednom,
do pet, kako na lijevoj, bez ikakvih problema. Kako će ga ponavljati svake dvije godine”, bolje je izvaditi taj loš zub i tu
tako i na desnoj strani gornje i se riješiti eventualni problemi savjetuje stomatolog. ortodonski stvarati mjesto za
donje vilice, svoje mliječnjake sa osmicama, zavisi od njihovog osmicu. Da pojednostavim,
nemaju šestice, sedmice i položaja, ali to se dosta često Sačuvajte umnjake! protezom se zubi pomjeraju i
osmice. Mliječni zubi imaju mora obaviti operativno”, ističe Nekad je među stomatolozima osmica zauzima novu poziciju
tačno određeni ritam kojim se DDr. Haider. Osmice izrastaju važilo pravilo da umnjake treba u zubnom nizu. I u poznijim
mijenjaju, a onda sa napunje- u svim mogućim smjerovima, preventivno vaditi jer su zbog

KOD 80%
nih šest godina izlaze šestice, pa zato i prave probleme. Da lokacije teško dostupni za inter-
sa dvanaest rastu sedmice, bi se na vrijeme saznalo šta vencije, a ako krenu rasti ukrivo,
dok osmice, zadnje u zubnom pacijenta očekuje, važno je da nisu pokušavane korekcije. Naš
nizu, izbijaju obično od 17. do
25. godine života. Nažalost,
roditelji brižljivo vode računa
o zdravlju dječjih zuba, što ne
sagovornik po tom pitanju ima
jasno definisan stav, koji se teme- populacije ma-
puno je ljudi kod kojih izlazak
umnjaka prate problemi, o
znači samo redovno održava-
nje higijene. „Svakom roditelju
lji na najnovijim istraživanjima.
„Ako izrastaju normalno, ja
kar jedan um-
čemu za KOSMO govori DDr.
Emir Haider.
savjetujem da se djetetu sa deset
godina uradi rentgenski snimak
ne preporučujem preventivno
vađenje umnjaka jer su to zubi
njak raste krivo
„Zbog smanjenja glave tokom vilica (panorama), kako bi se istog kvaliteta kao svi ostali,
Fotos: iStockphoto, Radule Božinović

evolucije, danas čovječja vilica ustanovilo da li su eventualno a jednom mogu biti veoma godinama sačuvani umnjaci
anatomski nije programirana neki zubi nezametnuti. To se korisni. Poznato je da se djeci mogu biti izuzetno korisni kao
za 32 zuba, a imamo ih. Osmice najčešće dešava sa osmicama, često izvadi šestica jer rodite- nosači mosta, umjesto da se
izbijaju poslednje, kad je u vili- potom sa dvojkama i na kraju lji previde da je to stalni zub ugrađuju implantati”, upozo-
cama već sve složeno, a kod sa peticama. Na osnovu nalaza i zato je kasnije osmica ide- rava doktor Haider. Ranije je
skoro 80% populacije makar se blagovremeno može uključiti alno rješenje kao nadoknada. vladalo uvjerenje da umnjake
jedan umnjak raste krivo. Kod ortodoncija, kako bi se problem Dakle, ako iz nekog razloga ne treba preventivno vaditi i da se
nekih ljudi umnjaci uopšte ne rješavao. Taj prvi snimak obično postoje petica ili šestica ili ako kasnije ne bi stvorio tzv. frontal

38 KOSMO
crowding, odnosno preklapanje se izbjegle ozbiljne komplika-
zuba usled nedostatka mjesta u cije koje mogu nastati prilikom
donjoj vilici. Međutim... „Gor- vađenja osmice”, upozorava
nja vilica rast završava sa 18 DDr Emir Haider. U nastojanju
godina, a najnovijim istraživa- da zauzmu mjesto u vilici, kri-
njima je dokazano da između vorastući umnjaci znaju donijeti
18. i 21. godine života dolazi niz tegoba, a bol je ponekad izu-
do trećeg rasta donje vilice, zetno jaka. „Umnjak često leži Medicinske vesti

Bol u zglobovima?
gdje ona u prosjeku naraste za na glavnom živcu donje vilice,
još 1 – 2 mm. Međutim, do a svaka tri do četiri mjeseca
preklapanja zuba dolazi i kod dobija tzv. poticaj rasta. Kako
ljudi čije osmice uopšte nisu
ni zametnute, što ukazuje da
zbog nepravilnog položaja ne
može da izađe, stvara se priti- Rešite problem u samom uzroku!
one nisu uzrok, što isključuje sak na susjedne zube, a to jako Problemi sa zglobovima se javljaju u odredenim životnim
preventivno vađenje umnjaka”, boli. Pacijent se ljekaru javlja sa
fazama ili su, u najgorem slučaju, stalni čovekov saputnik.
kategoričan je naš sagovornik. nedefiniranim bolom, ne zna o
čemu se radi, a ako je bol u slje- Najviše se odražavaju na male zglobove, npr. na one u
Vađenje umnjaka poočnici ili u uhu, najčešće ga prstima, kao i na velike poput kolena i kuka. Bez obzira
Čak iako je krenuo krivo rasti, izaziva umnjak u gornjoj, odno- na to gde se pojavljuju, jedno im je zajedničko: narušavaju
ukoliko u vilici ima mjesta, orto- sno u donjoj vilici.” kvalitet života i pokretljivost.
Uzroci problema Snažan kod tegoba sa
Kod tzv. osteoartritisa se hrska- zglobovima
vica koja štiti kosti u zglobo- Supstance, koje čine sastavne
vima postepeno troši. Pored delove zglobova su njihova
toga, količina zglobne tečnosti priprodna hrana: glukoza-
koja obezbeđuje elastičnost se min, hondroitin, kolagen, hi-
smanjuje. Kao rezultat toga, jaluronska kiselina i biološki
kosti se trljaju jedna od drugu i aktivni sumpor. U poređenju
svaki pokret postaje bolan. sa kratkoročnom akutnom
Problemi koji se ispoljavaju terapijom, ovim supstanca-
su raznoliki: mogu se pojavi- ma treba vremena da dostig-
ti samo prilikom pomeranja nu svoj puni efekat. Stoga ih
zgloba, ili u stanju mirovanja. treba uzimati u obliku tableta
Čuje se škljocanje i pucketanje, tokom nekoliko meseci.
a svaki pokret postaje mučenje. Dr.  Böhm® Gelenks complex
Čak su i uzroci ovih proble- je snažan u borbi protiv tego-
DDr. Emir Haider: „Ako izrastaju normalno, ne preporuču- ma mnogobrojni. Uslovljeni ba sa zglobovima. Sadrži svih
jem vađenje umnjaka jer jednom mogu biti veoma korisni.” su istrošenošću zgloba usled pet nutrijenata u optimalnoj
starosti ili dugogodišnjeg, na- dozi i dugotrajno snabdeva
donski se umnjak ponekad može Upozorenje za kraj: pornog fizičkog rada, kao i pre- zglobove.
komernom težinom i nedostat-
povući u željenu poziciju. No, „Ukoliko se umnjaci moraju • Poboljšava pokretljivost
kom fizičke aktivnosti.
kad postoji puni zubni niz i kad vaditi, to se obično čini između • Deluje u samom zglobu,
su zubi dobri, takve intervencije 20. i 30. godine, a nakon te Izaberite pravi tretman gde masti ne dopiru
nisu potrebne. „Ako umnjak dobi oni rijetko izlaze. Ako su Ko želi dugoročno rešiti pro- • Dobro se podnosi
izrasta krivo, prvo izlazi jedna zametnuti, ipak postoji teoret- blem sa zglobovima, tretiraće • Proizvodi se u Austriji
njegova kvržica, dok je drugi dio ska šansa da krenu sa izlaskom ih redovno, duži vremens- Upravo ove prednosti
pokriven zubnim mesom. Naža- i u poznijim godinama. Zato, ki period. Ko se želi samo Dr. Böhm® Gelenks komplek-
lost, u tom slučaju je otežano ukoliko se pacijentu radi pro- kratkoročno rešiti bolova, ri- sa su razlog da je ovaj proizvod
održavanje temeljite higijene jer tetika od sedmice na dalje, radi zikuje napredovanje problema postao broj 1 u borbi protiv
ispod pokrivača od zubnog mesa izbjegavanja rizika, poželjno sve do potpune nepokretljivosti problema sa zglobovima.*
zgloba. Za akutno ublažavanje
ulazi i zadržava se hrana, što je takve umnjake prethodno Dr. Böhm® Gelenks complex
bolova uglavnom se koriste
stvara idealne uslove za razvoj izvaditi. Naravno, ima sluča- masti i gelovi, koji prodiru do
bakterija. One su uzročnici upal- jeva da umnjaci uopšte nisu bolnih tačaka u tkivima, ali
nih procesa i karijesa koji može zametnuti.” ne rešavaju uzrok problema.
ugroziti i susjednu sedmicu, što Uzrok problema leži u samom
je indikacija za vađenje umnjaka. Kontakt: zglobu, kojem su konstantno
PZN 3335801 (60 Stk.)
PZN 3440159 (120 Stk.) Broj
Ukoliko je dostupan, vadi se DDr. Emir Haider neophodne sve supstance od 1 kod *

konvencionalnom metodom, Preysinggasse 44/5 kojih je sastavljen za normalno TEGOBA SA


a ako to nije moguće, pacijen- 1150 Wien funkcionisanje. ZGLOBOVIMA

tima se preporučuje odlazak Tel.: 01 985 19 09 Dr. Böhm® Gelenks complex: Dijetetski proizvod za posebne medicinske svrhe. Za dijetetski tretman dege-
nerativnih oboljenja zglobova. *Proizvodi za zdravo funkcionisanje zglobova, prodaja u apotekama prema
kod oralnog hirurga, kako bi E- mail: ehaider@gmail.com IMS podacima Österreich OTC Offtake CalYR/12/2017
KUHINJ A

z a s v e
Piše: Dušica Pavlović

e
Povrćke prili
N. Ne ob ič no po vr će ko je pruža niz je-
PATLIDŽA
ednosti! Osim toga što
dinstvenih zdravstvenih pr h jela, patlidžan štiti
ni
je pogodan za bezbroj ukus a, podstiče mršavlje-
zdravlje probavnog sistem li dijabetesa.
ro
nje i pomaže u boljoj kont

Fotos: iStockphoto

40 KOSMO
Mousse od patlidzana Težina pripreme: •••••
Trajanje pripreme: 40 minuta

Sastojci: Priprema:
• 2 srednja zrela patlidžana Patlidžane prepolovite i četkicom sata u frižideru. Malo jače prepecite
• 2 manje glavice belog luka namočenom u suncokretovo ulje crni ili ražani ili integralni hleb, te
• 500 grama maslaca premažite polovine, malo posolite i poslužite. Servirajte uz fino belo
• 1, 5 dl maslinovog ulja stavite ih da se peku na 180°C oko 15 vino i fetu sir kao hladno predjelo
minuta. Ohladite ih na sobnoj tem- ili večernju zakusku. Odličan je
• so i sveže mleveni biber
peraturi, izdubite meso i zajedno s izbor za hladni bife, švedski sto ili za
• 1 manji limun (sok) noćnu mezu. Kad ga pravite za pre-
lukom, belim lukom i oguljenim
• 1 srednji paradajz paradajzom sameljite u kuhinjskom djelo ili posebne prilike, možete ga
• 2 struka mladog luka blenderu. Umešajte maslinovo ulje poslužiti u polovinama kore patlid-
• 10 kapi tamari soja sosa i začine, limunov sok i omekšali žana, samo pazite da ne oštetite koru
• 5-6 kapi tabasco sosa maslac. Ostavite penu da se hladi 2 prilikom guljenja.

KOSMO 41
S TA RS

J ug o s la v ij e s u žene i devoj-
vreme U
SAN SNOVA. Za ovih muškaraca na zidovima.
re a
ke držale poste a, neretko su im slale ljubavn i
m v
uzdisanju za nji bacivale brushaltere i gaće. O
o
pisma pa čak d ri su bili san bezbroj žena.
e
balkanski šmek

e ć i š m e k
Piše: Manuel B

e r i
ahrer

Najv eg
b i v š e Ju
Frano
Lasic
Rođen u Rijeci i odra
stao u Zdravko
Colic
Du br ov nik u, ov aj po
zn at i
svestrani umetnik zav
odio je bi bio
žene širom Jugoslavije. is a k š m e ke r a n e
Viđali Ovaj sp le. Na
smo ga u brojnim filmov d a n e m a čuvnog Čo
ima, potpun teljke
a posebno ga pamtimo n a s tu p u obožava
po sce- svakom , a on
le d o n ji veš na binu
nama u „Kiklopu” sa Mi su baca
rom ensku
g la s o m i stasom ž
Furlan. Žene su ga obož je svojim
avale, Pre 15
a posebno kad je za c ij u b a c a o u trans.
pevao popula godiš-
„Volim te budalo mala” je o ž e n io svoju dugo
. godina kojom
o jk u A le k sandru, sa
nju dev i Unu.
rke − Laru
ima dve će
Fotos: zVg.

42 KOSMO
Dragan
Nikolic
Neretko

Neven ic
se može
glumca D za prem
inulog

Boskov niji maneken Jugoslaa-,


ragana N
je bio na ikolića č
jlepši ba uti da
lkanski
ikada. Že glumac
speš h žen ne širom
a jbo lji i naju n o v a mnogi uzdisale bivše drž
ave su
N met s sveta. za njim, a
je b io je pred t a k o i širom slomio sr definitiv
no im je
i ,
v državi vao za ce kada s
a k o u bivšoj j e i s k orišća na pauzi
e Dragan
Nikolić
k i o
g led n priličn
snimanja
svoj iz ć se po volele dv
filma „Ka
ko su se
No, on kih sr c a , v e
o dana e budale”
je žens braku d o ž e nio Milen
lomljen sr e ćn o m
odi
Dravić. Č
uveni glu om
že nio i živi u v oli da prov u 2016. u
mac je pr
rano o še eminuo
s najvi svojoj 73
nje g. Dana . godini ž
dana š kom. ivota.
s v ojim unu
sa
vreme

Mese
seniorac
www.se
nior-in-w
ien.at
2018
Zarko Poziv na nedelju uživanja
Lausevic 8.–12.10.2018
Rođeni Crnog U okviru meseca / mjeseca seniora 2018. Kuće za
orac je svoju život (Häuser zum Leben) i Klubovi penzionera
veliku
popularnost grada Beča (Pensionistenklubs der Stadt Wien)
stekao zahval
jujući Vas pozivaju na nedelju punu uživanja i šarenila.
seriji „Sivi d
om”, a posle Pridružite nam se!
ređale i film su se
ske uloge i Detaljan program svake kuće možete pronaći ovde:
važna www.hauser-zum-leben.at.
priznanja. N
a leto 1993. ■ 8.10. Haus Wieden, 1040 Wien, Ziegelofengasse 6a
godine
Laušević je ■ 9.10. Haus Margareten, 1050 Wien, Arbeitergasse 45
napadnut od
grupe ■ 9.10. Haus Rudolfsheim, 1150 Wien, Oelweingasse 9
momaka, pa
je u samoodbr ■ 11.10. Haus Schmelz, 1150 Wien, Ibsenstraße 1
svog pištolja ani iz svaki termin od 14 sati / casova
usmrtio dvoj
trećeg teško icu, a
povredio. Od
služio
je zatvorsku
kaznu u tra
od 4,5 godin janju
e.

KOSMO 43
KULTU RA

Piše: Dušica Pavlović

Parni valjak:
priča koja
Fotos: IDEA PRO, KOSMO

44 KOSMO
BEZ KRAJA. Legende
jugoslovenskog rocka
uspešno opstaju na sce-
ni već pune 43 godine.
Kako kažu, ne planiraju
da se rastave jer još nisu
ispričali svoju priču do
kraja, koju četiri decenije
neumormo slušaju gene-
racije i generacije.

traje
KOSMO 45
KULTU RA

KOSMO: Nakon 43 godine posto-


janja i rada, koje momente iz vaše
karijere biste izdvojili kao najlepše,
a koje kao najteže?
Parni valjak: Pitanje na koje je nemo-
guće dati odgovor. Bilo je toliko lijepih,
nezaboravnih koncerata, putovanja,
suradnji... A teške trenutke ne pamtim,
iz svega smo uvijek nastojali izaći jači
i bolji. Mislim da smo u tome uspjeli.

Kako je bilo praviti muziku u bivšoj


Jugoslaviji, a kako u novonastalim
državama, u jednom novom, drugom
vremenu? U čemu je razlika i šta vam
najviše fali iz bivše Juge?
Nema to veze sa državama i uređenjem.
Vrijeme i način života su potpuno dru-
gačiji nego kada smo kretali, tako da
je uopće nemoguće komparirati. No, Nakon 43 godine postojanja, Parni valjak i dalje neumorno radi i nastupa,
recimo da svako vrijeme nosi svoje a KOSMO ih je dočekao na njihovom nedavno održanom koncertu u Beču.
dobre, ali i loše strane. Mi smo nastojali
uzimati samo dobro.
trendovi govore o našem društvu i da tako, mi ćemo svirati. Volimo biti na
Da li rock na našim prostorima još li se u naš region ikada može vratiti probi, na putu, na bini. Parni valjak je
uvek postoji ili je scena „mrtva” izu- enorman hype rock’n’rolla koji je jedna obitelj, u kojoj se točno zna tko
zevši legende? postojao u Jugoslaviji? što radi, tako da jednostavno uživamo.
Scena definitivno nije mrtva, ima zaista Teško, realno teško. Druga su vre-
nekoliko vrlo zanimljivih izvođača, a do mena, ljudi jednostavno žive potpuno Da li je bilo teško postati i ostati popu-
kuda će doprijeti, ovisi samo o njima. drugačije živote, sa ogromnim brojem laran za vreme Jugoslavije
Bitno je da budu uporni i da vjeruju. informacija koje dobijaju svaku minutu kada je konkurencija
putem medija ili društvenih mreža. bila dosta jaka? Šta biste
Mnogi kažu da je rock znak progresa vi izdvojili kao glavnu
jednog društva. Šta današnji muzički Kako se sam Parni valjak promenio odliku, koja vas je razli-
od njegovog osnivanja kovala od drugih bendova?
do danas? Ne mogu odgovoriti na ovo
Promijenio se perso- pitanje.Svaki bend u to doba
nalno, u prvom redu. dao je neki svoj doprinos sceni, pa
Promijenio se glazbeno i tako i mi.
svirački jer bolje sviramo
nego na početku, što je Koje svetski poznate rock zvezde i
i logično. Sada smo već grupe su vam bile najveći uzori?
dugi niz godina u ovoj Previše je tu bendova da bih mogao
postavi, i usudim se reći nekoga izdvajati, ali Stonesi su uvijek
da nikada nismo bolje nekakav uzor, ne samo glazbeno već
zvučali. Naravno, to je u cijelom poimanju posla kojim se
zasluga i naše ekipe koja bavimo.
nas prati i nama omogu-
ćava da mislimo samo i Koje pesme su za vas od posebne sen-
jedino o tome da odsvi- timentalne vrednosti?
ramo koncert što bolje. Tu malu tajnu bi sačuvao za sebe. (smeh)

Vi ste jedan od veoma Da li postoji neka pesma koju nećete


retkih ex-yu bendova, nikada više izvoditi uživo?
koji je i dalje aktivan. Teško je to reći, često ubacimo na set
Koja je tajna vašeg listu neku pjesmu koju dugo nismo svi-
višedecenijskog opsta- rali, tako da za niti jednu ne mogu reći
janja? Šta je to što vas da sigurno neće biti odsvirana.
Aki: „Osim Parnog valjka i porodice ništa drugo ne drži zajedno?
postoji i teško bih se pomirio sa tim da ne mogu da U prvom redu volimo to Na koja ostvarenja tokom vaše kari-
nastupam. Ali, hvala bogu nije tako i idemo dalje!” što radimo i dokle god je jere ste najviše ponosni? Ima li možda

46 KOSMO
i kajanja zbog nekih propuštenih
prilika?
Ne želim izdvajati ništa posebno. Pono-
PROMENA Da li ste znali...
Zanimljivosti
san sam što ide 44-ta godina kako Valjak
radi i ponosan sam na našu publiku koja
Druga vremena dono- - Parni valjak je inspiraciju za svoj

je sve te godine uz nas. se i neki drugi zvuk, a naziv dobio zahvaljujući pesmi „Ja
sam parni valjak” tadašnje grupe

Od 2006. Do 2009. Godine ste imali Valjak je svoju muziku „220”.


- Branimir Johnny Štulić je bio član
pauzu u radu. Zbog čega ste se bili
povukli sa scene i šta vas je motivisalo doveo do savršenstva sastava tek dve nedelje tokom 1979.
godine.
da se ponovo okupite? - 1987. godine Parni valjak postaje
Puno puta ispričana priča. Dođe trenu- prvi sastav koji je napunio zagrebački
tak kada osjetiš da je vrijeme da odeš. nice, kako produkcijski, tako i na sve druge Trg Republike (danas Trg Bana Josipa
Tako se dogodilo i nama. Isto tako dođe načine. Ne želimo se ponavljati ili postati Jelačića).
trenutak kada shvatiš da ne smije biti dosadni. Dokle god je tako, Parni valjak - 1989. godine nastupaju na Zagreb
kraj. Da nisi ispričao priču do kraja. biti će tu. Rock Forces zajedno s Prljavim Kaza-
lištem, Jurom Stublić i grupom Film,
Nakon veoma uspešnog koncerta u Aki, šta biste uradili da su Vam lakri te Psihomodo popom i to kao najjači,
Beču, planirate li sledeće koncerte rekli da ne možete više nastupati nakon odnosno najpopularniji sastav.
ili je ovaj bio oproštajni? moždanog udara? - 13.05.1990. godine Parni valjak
Ne znam zašto bi bio oproštajni koncert? Ja bih nastupao pa bih video kako bi išlo. organizira veliki koncert u zagre-
bačkom Domu Sportova, koji biva
rasprodat, no zbog nereda na uta-
kmici Dinamo – Crvena zvezda
„Parni valjak je jedna obitelj, u kojoj se točno zna tko što niko nije došao na koncert, a sastav
radi, tako da jednostavno uživamo”, složni su članovi benda. održava koncert pred praznom
dvoranom.
- 31.12.2005. godine održavaju svoj
tek drugi koncert na Trgu Bana Jela-
Pa mi sledeće godine idemo na veliku (smeh) Četrdeset i više godina sam u ovom čića, i to oproštajni.
dvoransku turneju, oproštaj nije u planu. poslu i on je moj život. Osim Parnog valjka - 17.10.2010. Parni valjak
i porodice ništa drugo ne postoji i postaje tek drugi izvođač koji
Posotji li još nešto što biste kao bend teško bih se pomirio sa tim da ne uspeva rasprodati dva vezana
volile da ostvarite/doživite? mogu da nastupam. Ali, hvala koncerta u Beogradskoj areni.
Naravno da ima. Stalno pomičemo gra- Bogu, nije tako i idemo dalje. - 2013. godine singl „Samo da
znaš” obara sve rekorde, te se na
prvom mestu nacionalne top liste
zadržava punih 8 nedelja.

Brojke
- Tokom svoje četiri decenije postoja-
nja, Valjak je imao 24 članova benda,
od toga osam gitarista, pet bas gitari-
sta, šest bubnjara, troje klavijaturista,
jednog pratećeg vokala i jednog
frontman-a.
- Parni valjak broji osamnaest stu-
dijskih albuma, pet albuma uživo
snimljena, osam kompilacija, šest
video izdanja, i 22 singlova.
„Teške trenutke ne pam- - Bend je tokom rada osvojio mnogo-
timo. Iz svega smo uvijek brojne nagrade, između ostalih:
nastojali izaći jači i bolji.” 1995. Album godine („Buđenje”)
i pesma godine („Sve još miriše na
nju”), 1996. Album godine („Bez struje
– Live in ZeKaeM”), 1998. najbolje
izvođenje grupe s vokalom („Samo
snovi teku uzvodno”), 1998. najbolji
aranžman, 2002. najbolje izvođenje
grupe s vokalom („Kao nekada: Live at
S.C.”), 2006. najbolje izvođenje grupe s
vokalom (pesma „Prazno tijelo”).

KOSMO 47
SCEN A

e t n o s t je a nje
1. Um v n o d e l o v
n i c i j a t i
Jelena Micić je umetnik, diplomirani filozof, filolog
skandinavskih jezika i dobitnica prestižne novčane
i 2.
nagrade koju dodeljuje radio Ö1. Rođena je 1986. Kakva dela stvaraš i šta preferiraš u svom
godine u Knjaževcu i suosnivač je neformalne grupe
NAŠE umetničkom izražaju?

f
fa
UMETNIK*. KOSMO Vam otkriva ovu interesantnu

acce
Trenutno sam u formalističkoj fazi i radim
umetnicu.

e
seriju akrilnih slika manjeg formata sa
nazivom Bojne probe. Kako me je oduvek
KOSMO: Odakle je došla ta ljubav za umetnošću i interesovalo ispitivanje boja, da li sa poli-
koja je poveznica ovih oblasti? tičkog ili socijološkog aspekta, sada je boja
Jelena Micić: Mislim da je prvo postojala ljubav postala sama tema proučavanja. Počela sam
za vizualnom umetnošću, pa su tek onda došle da radim niz bojnih eksperimenata radi do-
studije. Celokupno iskustvo koje sam sti- bijanja određene nijanse. Osim toga, uvek
cala na prethodnim studijama sam upo- sam radila od materijala koje ljudi bacaju
trebila u praktične svrhe. Studiram i koji su neprimetni u svakodnevnom
tekstualnu skulputuru na Akademiji životu, kao na primer kartonska
u Beču, a ova klasa se bavi izučava- pakovanja iz marketa ili mrežice
njem konteksta izlagačkog prosto- od voća i povrća.
ra. Momenat teksta u nazivu klase
je vezan za značenje i jezik. Moj
diplomski rad iz filozofije se bavio

4.
teorijom umetnosti, a zaintereso- Šta za tebe znači osva-
vana sam i za filozofiju jezika. Pre- janje nagrade i da li
ma tome, može se reći da jezik planiraš nove izložbe?

3.
prožima ove tri oblasti. Ta nagrada znači, pre
svega, podršku za sam rad,
ali i značajnu finansijsku podršku.
Mnogo mi je pomogla jer još uvek nisam
Kaži nam nešto više o grupi UMETNIK*?
završila studije, tako da sam na početku pro-
Naziv je nastao u odnosu na kosovsku fusnotu
fesionalnog bavljenja umetnošću. Nadam se
(UMETNIK sa zvezdicom), gde smo prilagodili
da će mi osvajanje te nagrade dati zapravo
i tekst u fusnoti rezolucije. Žarko Aleksić i ja smo A IGRA
RADN mogućnost da ne moram sama ili sa svojim
osnovali grupu u Knjaževcu/Beogradu i bavili se NAG
prijateljima da organizujem izložbe, kao i
teorijskim i praktičnim razmatranjima pojmova
da će moji radovi biti vidljivi široj publici.
umetnika i umetnosti, a performansi su od 2012. do
poklanja a- Imam samostalnu izložbu 26. oktobra u
2013/14. godine bili vezani za srpsku umetničku KOSMO aloga Balkanizicić. Užicu za koju spremam novi rad. Još jed-
scenu. Imali smo na primer galeriju od ljudi, gde smo
šest kattorke Jelene M u na, meni lično draga izložba će biti
tion au www.kosmo.at
pozvali autore da na Trgu Republike lično i fizički
2019. godine u Bratislavi.
predstave svoje radove. Sledeći veliki projekat je
knjiga u kojoj trinaestero istoričara umet- Više na ewinnspiele!
nosti, teoretičara i kustosa pišu o rubrici G
našim radovima. Piše: Jovana Vasilić

Fotografija: Jovana Vasil

Amira i njegovog klavira. Izbor pje-


sama je savršen i odgovara za-
NAG
RADN
A IGRA

Bojan jedničkoj tradiciji i senzibil-


nosti ovih umjetnika. Amira
je rođena u Sarajevu, a od
22.10.2018. mladih godina je istraživala
20:30 i pjevala sevdalinke. Ona je
Porgy Jazz & Music Club među top deset svjetskih mu-
zičkih diva, a njen peti album
Amira Medunjanin i Bojan Damar je moćna i emocional-
Z su muzičke srodne duše. na izjava koja prelazi granice
Amirin glas podsjeća na glas njene domovine BiH. Prošle
Billie Holiday i Cesaria Evo- godine ju je britanski maga-
ra, koji dovodi do suza i unosi zin Songlines svrstao u naj- sceni. Sa pet godina je počeo Z Quartet”. Više informacija o
radost u srca. Bojan upotpu- bolje pjevačice svijeta. Bojan da svira klavir, a od 1988. živi koncertu možete pronaći na
Fotos: zVg.

njuje tu žal i radost u Amiri- Z je rođen u Beogradu, a pri- i radi u Parizu. Godine 1993. internet stranici:
nom pjevanju sa zvukovima pada poznatoj evropskoj jazz je osnovao svoj kvartet „Bojan www.amiramedunjanin.ba.

48 KOSMO
Koncert World Press
Massima Savića Exhibition 2018
26.10.2018. Theater Akzent 20.10.2018. Club EX YU in Wien
19:30 21:00
Massimo Savić je rođen 1962. Galija koja je na prostoru biv-
godine u Puli. Muzičku karije- še Jugoslavije ostavila neizbri-
ru je započeo u osnovnoj ško- siv trag sa klasicima kakvi su
li u Zagrebu. Massimo je bio „Još uvek sanjam”, „Gospi”,
frontmen legendarne grupe „Burna pijana noć”, „Stare
Dorian Gray sa kojom je izdao trube”, „Digni ruku” ili „Do-
dva albuma „Sjaj u tami” (1983) dirni me”, izuzetnu 40 godina
i „Za tvoje oči” (1985). Ipak, dugu diskografsku karijeru
njegova grupa je pokupila svu nastavila je ovog proleća CD-
slavu prilikom izvedbe pjesme om „U raju iznad oblaka”
„The Sun Ain´t Gonna Shine (PGP RTS), albumom jakog
Anymore” od Walker Brothers umetničkog senzibiliteta koji
zbog Massimovog očaravaju- kroz savremenu produkciju
ćeg glasa. Nakon raspada grupe vraća grupu njenom starom
započeo je solo karijeru i izdao (1992). Nakon petogodišnje progresivnom zvuku. Po- otišla iz ovoga grada”, za koju
četiri albuma u saradnji sa Zrin- pauze, 2003. godine izdao je sle optimistične „Nešto me je Milosavljević muziku napi-
kom Tutićem. Sa solo albumima album pod nazivom „Massi- goni” i raskošne naslovne „U sao na stihove velikog pesnika
prešao je na drugi žanr, art-pop mo”, a slijede ga „Vještina” i raju iznad oblaka”, Galija se Matije Bećkovića. Informaci-
i rock koji dolaze do izražaja na „Vještina 2”. Za više informa- odlučila da sa novog albuma je i rezervacije za predstojeći
njegovom albumu „Elements” cija posjetite www.akzent.at. treći singl bude „Kad bi ti koncert na: +436769009649.

Franše D'Epere
na Južnom Bulevaru Ein gutes Gefühl.
Werden Sie ÖAMTC Mitglied für 2019
18.10.2018. Amtshaus Rudolfs­
19:30 heim-Fünfhaus
Monodrama „Franše D'Epere
na Južnom Bulevaru” je delo
čuvenog srpskog pisca Alek-
sandra Popovića. Reč je o
junaku koji je kao i njegovi
kafanski prijatelji jak na re-
čima sopstvene mitomanije.
G 1689_18 | ZVR 730335108

Ovo je priča o čika Duletu sa


Čubure, penzionisanom že-
lezničaru i njegovom životu. Jetzt
Glavni junak je mali čovek bis zu 3 Monate
koga možemo sresti na ulici, u
kafani, na jutarnjim ili večer- geschenkt!*
njim šetnjama sa usamljenima
ili u društvu sa onima koji su i monodrame Zemun; Festival z.B. Auto-Mitgliedschaft & Schutzbrief 2019 um e 128,40
se našli na životnim raskršći- Klasike – Vršac; TKT Fest Tu- ✆ 0800 120 120 | oeamtc.at
ma kao što je i on sam. Tumač zla; Festival Malih scena-mo-
lika čika Duleta, Jovica Jašin nodrame Sarajevo, u Beogra- * Bei Neu-Beitritt für 2019: Mitgliedschaft
für Okt, Nov, Dez 2018 geschenkt.
glumac je Narodnog pozorišta du, Novom Sadu... Angebot nur gültig bei aufrechter,
bezahlter Mitgliedschaft bis 31.12.2019.
iz Zrenjanina.Monodrama je Ulaz slobodan, rezervacija
učestvovala na najznačajnijim obavezna! Rezervaciju sa Va-
Fotos: zVg.

pozorišnim festivalima u Srbiji šim imenom možete poslati na Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

i regionu: Festival pantomime office@skforum.at.

1689_18 Ins_WNB_NT_82x124.indd 1
KOSMO 49
01.10.18 16:27
KULTU RA

KOSMO: Zašto se pre Vas niko


nije usudio da govori javno o
nacionalizmu u jeziku unutar
DEKLARACIJA. Lingvistkinja Balkana?
Snježana Kordić već dugi Snježana Kordić: Ljude iz
moje struke u domaćoj sredini
niz godina istražuje jezik na koči pomisao na posljedice
prostoru bivše Jugoslavije. ako se suprotstave vladaju-
ćoj nacionalističkoj ideologiji,
Njena knjiga „Jezik i nacio- koja itekako koristi temu jezika
nalizam” iz 2010. godine je za svoje ciljeve. Osim toga, ubr-
zano su napredovali u svojoj karijeri
po prvi put pokrenula javnu baš oni koji su uplitali nacionalizam u
diskusiju o povezanosti ovih jezične teme. A drugi, koji su to manje
činili, bivali su odmah sumnjivi i na razne
dvaju pojmova. načine sankcionirani.

U „Deklaraciji o zajedničkom jeziku”


čvrsto stojite iza tvrdnje da BiH,
Hrvatska, Srbija i Crna Gora imaju
jedan jezik. Šta zapravo čini jezik
jedinstvenim?
Jedan kriterij je međusobna razu-
mljivost između govornika, a drugi
kriterij je količina identičnoga u
jeziku. Treći kriterij je da li je isti
dijalekt postao svuda standardni
jezik, kao što je to kod nas štokavica.

Da li današnji standardi ispunjavaju


karakteristike da se mogu nazivati
samostalnim jezicima?
Kad se primijene navedeni kriteriji, odgo-
vor je jednoznačan: riječ je o jednom,
zajedničkom jeziku jer je međusobna
razumljivost najveća moguća, a takva je
zahvaljujući ogromnoj količini identič-
noga u jeziku. A količina identičnoga
je ogromna zahvaljujući tome što je na
sve četiri strane štokavica u 19. stoljeću
postala standardni jezik.

Piše: Manuel Bahrer

„Zajednički jezik
nema veze
s Jugoslavijom”
Fotos: zVg.

50 KOSMO
U svojoj knjizi tvrdite da se radi o jednom
pluricentričnom jeziku, sličnom nemač-
kom, engleskom, španskom itd...
osobe neupućene u lingvistiku i u funkci-
oniranje jezika. Taj zahtjev za navodnom
jezičnom čistoćom izražen je danas u juž-
ČISTOĆA
To je sociolingvistički termin koji kaže da
jedan jezik ima nekoliko centara jer se govori
noslavenskim državama. Preko odnosa prema
u nekoliko naroda i/ili država i između njih Purizam, tj. jezička čistoća, je česta riječima se usađuje
postoje prepoznatljive jezične razlike, ali ne
toliko velike da bi ugrozile međusobnu razu-
pojava današnjice. Gde vreba opasnost
i kako ona utiče na svakodnevni život? odnos prema ljudima
mljivost i tečnu komunikaciju. Trenira ih da u svakodnevnoj aktivnosti
govorenja izbor riječi podređuju pitanju čitavo 20. stoljeće radilo na umjetnom
Često dobijate kritike da se Vaši stavovi „je li ovo riječ iz mog naroda ili nije“. I povećavanju jezičnih razlika pozivanjem
baziraju na Vašoj jugonostalgiji. Kako onda „ako je iz mog naroda, onda je dobra na jezičnu čistoću: krenulo je s purizmom
Vi odgovarate na takve optužbe? i mogu je koristiti, a ako je iz drugog već od sredine 1920-ih pa se zahuktalo
Tvrdnja da je riječ o zajedničkom policen- naroda, onda je loša i ne mogu je koristiti“. za vrijeme NDH, zatim je opet krenulo
tričnom standardnom jeziku nema veze Time se, preko odnosa prema riječima, krajem 1960-ih i zahuktalo se od 1990-ih.
usađuje odnos prema ljudima:
moj narod je dobar, drugi U Beču sam primetio da dijaspora
narod je loš. A to je usađivanje govori veoma sličnom varijantom. One
nacionalizma, i to kapilarno bi se danas smatrale nesrpskim, nehrvat-
jer se odvija kroz našu stalnu, skim, nebosanskim i necrnogorskim...
banalnu aktivnost govorenja. Jasno je da narod može biti zaseban iako
ima zajednički jezik s drugim narodima.
Šta se zapravo dešava kod To nam svjedoče brojni primjeri: Austri-
govornika ukoliko se nepre- janci, Švicarci, Amerikanci, Kanađani...
stano insistira na „čistoći”? Uostalom, najčešća situacija je da se narod
Jednim dijelom se tako i kon- i jezik ne podudaraju.
struira „svoje“ i „tuđe“, a ujedno
se i smanjuje mogućnost stil- Bi li nastavak ovakve jezičke politike
skih varijacija unutar varijante doveo do situacije da za par godina
i time osiromašuje mogućnost možemo pričati o različitim jezicima?
izražavanja. Ovu jezičnu cen- Ni nekoliko stotina godina nije
Umetnička instalacija za knjigu „Jezik i nacionalizam” zuru sprovodi lektorska služba dovoljno jer sve ove promjene unutar
sa svim poglavljima na engleskom jeziku. državne televizije, koja pravi jezika su neznatna sitnica naspram
iluziju da čitava populacija svega onoga što je i dalje isto. Različiti
govori kako oni odrede. Obični jezici nastaju kad su ljudi razdvojeni
s Jugoslavijom jer je jezik standardiziran ljudi odjednom više ne mogu na televi- takvim teritorijalnim preprekama da
već sredinom 19. stoljeća, a prva Jugosla- ziji čuti riječi koje su svi dotad govorili ne mogu učestalo kontaktirati, ali ni
vija nastala je tek 1918. godine. Ni raspad jer spikeri ujednačeno koriste drugu riječ. tada nekoliko stoljeća nije dovoljno,
Jugoslavije 1990-ih nije uzrokovao da ljudi Onda obični ljudi počnu sumnjati u sebe, kako vidimo na primjeru Amerike. A
pređu na neki drugi jezik, nego su nastavili osjećaju se usamljeni naspram medijskog mi danas komuniciramo svakodnevno
govoriti istim jezikom. A da se radi o istom, bombardiranja novom riječju, pomišljaju licem u lice i preko interneta, na druš-
zajedničkom jeziku, dokazuju svi objektivni da ne znaju ispravno jezik, plaše se da će ih tvenim mrežama, forumima itd. Sve to
lingvistički kriteriji. Konstatiranje te činje- proglasiti nacionalno nedovoljno osvije- znatno poništava nastojanja nacionalista
nice ne priziva neku zajedničku državu niti štenima i da će biti kočeni da napreduju u u smjeru pravljenja različitih jezika.
traži da se uljepšano govori o bivšoj državi,
kao što ni konstatacija da Austrijanci,
Nijemci i većina Švicaraca govore zajed- „Austrijanci, Nijemci i većina Švicaraca govore zajedničkim
ničkim jezikom ne priziva neku zajedničku
državu i/ili naciju.
jezikum, što ne priziva neku zajedničku državu ili naciju.”
Jednom prilikom ste upoređivali današ-
nju balkansku jezičku politiku sa Trećim društvu. Zato počinju koristiti riječi forsi- Iako u deklaraciji nije reč o predlogu za
Rajhom. Po čemu je pristup jeziku sličan? rane od strane jezičnih lektora, koji svoju naziv zajedničkog jezika, nije sporno da
1930-ih je nacionalsocijalizam prenosio jezičnu cenzuru neosnovano proglašavaju on zapravo predstavlja veliku kosku...
svoju ksenofobiju i na jezik pa se išlo tragati kulturom i znanjem. U svakodnevnim situacijama ljudi sami
za navodno nepoželjnim riječima stranog nađu rješenje u obliku „naš jezik“ ili slično.
porijekla. Tražila se nekakva čistoća, kako Da li je bilo u Titovoj Jugoslaviji postu- Kad bi među političkim elitama bilo dobre
rase tako i jezika, iako je u lingvistici poznato paka čišćenja jezika sa ciljem spajanja, volje, mogli bi se usuglasiti oko zajedničkog
da nikada nije postojalo neko stanje čistog koliko ih danas imamo radi odvajanja? naziva za zajednički jezik, koji, uostalom,
jezika, da nema nečeg što bi bilo čist jezik Nije bilo pokušaja spajanja, nego se može još otkako je standardiziran sredinom 19.
i da jezičnu čistoću mogu zastupati samo pratiti kako se čak i u Jugoslaviji a i kroz stoljeća ima svoje ime.

KOSMO 51
KULTU RA

Knjige Stand up komedija


U srcu je bogatstvo –
Branislav Mikulić
Neše Bridžisa
Dobra knjiga, Sarajevo 2018.
8.11.2018. Akzent Theater RADN
A IGRA
NAG
19:30
O va knjig a
je ispovjedna Čuveni Stand Up komičar Neša Bridžis predstavlja nam
proza, iskreno svoj novi dvočasovni šou koji nosi naziv „Život”, koji se
autorovo kazi- bavi njegovim detinjstvom, odrastanjem i životom do
vanje o putu današnjih dana. Njegovi nastupi nisu sa izgovaranje
u duhovnost komičnog teksta, već i izuzetan scenski nastup praćen
u kojoj je srce odličnim songovima. Nenad Danilović, alijas Neša Brid-
izvor svemoćne žis, je stand up komičar, šoumen i jedan od najboljih
snage, čudesne topline koja druge imitatora na našim prostorima. Nastup se velikim delom
može ogrijati i život podariti. Autor zasniva na realnim pričama i likovima, kao i fantastičnom
smatra da je ljubav najbolji dio čovjeka imitacijom. Upotpunjuje ih scenskim pokretom i vokal- KOSMO Vam poklanja 2x2 karte. Više u
sa kojom je sve moguće. Tugu tuđu nim sposobnostima, što ga izdvaja od ostalih komičara. rubrici Gewinnspiele na www.kosmo.at.
u radost ona pretvara, plač u smijeh
obrće, beznađe svako od nje bježi.

BG priče I – III –
Sevdah na Dunavu −
Zoran Lj. Nikolić
Novosti, Beograd 2018.
pjesma susreta
3.11.2018. Redoutensaal
Knjiga simbo- 19:30
ličnog naslova
je mnogo više Centar savremenih inicijativa Austrija – CSI organi-
od reporter- zira večer umjetnosti i kulture u historijskoj dvorani
skog zapisa. Ba- Redoutensaal u centru grada Linza. Večer je posvećena
lada o gradu i bosanskohercegovačkim sevdalinkama, jednoj od naj-
ljudima koji su dragocjenijih folklornih muzičkih tradicija u Evropi,
bili i jesu beleg te će ih tu noć izvoditi odabrani umjetnici iz Austrije i
i neuništiva tvrđava vekovnog traja- BiH. Među njima je Latif Močević – kantautor, solista
nja. Između korica je preplet prošlo- i dobitnik više muzičkih nagrada i priznanja i Selma
sti i sadašnjosti, zanimanja kojih više Aljović – operska pjevačica i voditeljica prve bosan-
nema. Priče imaju magnetnu privlač- skohercegovačke muzičke škole u Beču. Ulaznice i više U okviru sporazuma BiH i Austrije o kulturnoj
nost jer su podsetnik i putokaz nepo- informacija na tickets@zzi.at ili 068181706066. saradnji, uživaćete u najljepšim tonovima!
znavaocima Beograda.

Sjena brončanog štakora VIENNALE —


– Mladen Kopjar
Naklada Ljevak, Zagreb 2018.
filmski festival
Duhovit 25.10 – 8.11.2018. Festivalkinos in Wien
razgovor četrna- različito vreme
estogodišnjaka
o ljubavi i 56. po redu filmski festival Viennale predstavlja Vam
pro b lem ima holivudsku retrospektivu i oko 300 novih igranih, doku-
polako zalazi mentarnih i kratkih filmova iz cijelog svijeta. Festival traje
u svijet okul- 14 dana i predstavlja aktuelno stanje internacionale film-
tnoga. Autor sa ske kulture na najvišem estetičkom i političkom nivou. U
svakodnevnih, aktuelnih problema saradnji sa Austrijskim filmskim muzejom, preko 92.000
današnje omladine se okreće sferi posjetioca će svakodnevno imati priliku da razgovara i
mističnoga brišući granice između posluša predavanja filmskih stručnjaka, a naveče ih oče-
zbilje i iluzije. Kako su polazište kuju koncerti i žurke. Aktuelni program ovogodišnjeg
Fotos: zVg.

legende zagorskoga kraja, djelo zado- Viennale će biti objavljen 16. oktobra, a prodaja ulaznica Uživajte u preko 300 igranih, dokumen-
biva ugođaj zavičajne autentičnosti. počinje 20. oktobra. Više informacija na www.viennale.at. tarnih i kratkih filmova iz cijelog sveta!

52 KOSMO
Pogledali smo za vas - novo na repertoaru
APP
Ciao Chérie VOR |
Žanr: drama, dokumentarac gdje se svakodnevno razgovara AnachB
Glumci: Nahoko Fort-Nis- o nostalgiji, ljubavi, neizvje-
higami, Simonida Selimović, snosti, brigama i nadanjima, besplatna
Ayo Aloba a porijeklo i pripadnost su
VOR pro-
Režija: Nina Kusturica potpuno kontradiktorni. Veza nalazi za Vas
Na repertoaru od: preko žice je zapravo sve što najbolji način
19.10.2018. stranci u Austriji imaju, kako da stignete na
Ocena: 4 bi ostali u kontaktu sa svojim određenu destinaciju širom Au-
najmilijima i ona na neki način strije javnim prevoznim sredstvi-
predstavlja pupčanu vrpcu ma, biciklom ili automobilom.
preko koje su povezani sa svo- Sa informacijama o saobraćaju,
Nina Kusturica nam dopušta jom zemljom porijekla. Film Svi telefonski razgovori u ova aplikacija Vas obavještava o
da zavirimo u neprimjećeni predstavlja ljude u njihovoj filmu su na izvornim jezicima, kašnjenjima, preusmjeravanjima i
svijet koji zapravo predstavlja raznovrsnosti i kompleksnosti, kako bi vjerodostojno dočarali promjenama, a takođe pronalazi
esenciju ljudskog postojanja. a klišei o strancima, prošlost i raznolikost prikazanih osoba. za Vas i slobodna parking mjesta.
Radnja filma se odvija u jed- priče o žrtvama i zločincima se Ciao Chérie je humanističko
nom bečkom Call Shopu gdje stavljaju na stranu. Život ljudi poučno djelo za sve one koji
imamo priliku da svjedočimo se nastavlja na nekom novom razmišljaju na „Mi i drugi” PAYBACK
životima ljudi sa različitim mjestu sa cijelim rasponom način. Ovaj film predstavlja besplatna
migrantskim porijeklom. životnih dešavanja i sudbina, nastavak prethodnog filma
Telefoniranje, slanje novca, sur- ali kada i kako se zapravo „Little Alien” koji dublje zalazi Payback je Vaš
fovanje na internetu su glavni pozdravljaju sa starim ognji- u živote ljudi nakon napuštanja lični asistent
razlozi odlaska u Call Shop štem i sa onima koji su ostali? domovine. za šoping.
Aplikacija
sadrži Vašu
Bioskop – najnoviji blockbusteri karticu kupca sa kojom na kasi
ili online sakupljate bodove koje
Book Club u narednim kupovinama može-
te iskoristiti i ostvariti popust do
Žanr: komedija, romansa na u Kaliforniji, a prati živote 50%. Osim toga, svakodnevno do-
Glumci: Diane Keaton, Jane četiri prijateljica Vivian, Diane, bijate ponude i kupone. Payback
Fonda, Candice Bergen, Carol i Sharon, koji će se pro- aplikacija ima preko 60 partnera
Mary Steenburgen mijeniti nakon čitanja trilogije kod koji važe sakupljeni bodovi.
Režija: Bill Holderman Fifty shades u njihovom knji-
Na repertoaru od: 13.9.2018. ževnom klubu. Ova vrsta lite-
rature je neuobičajna za uspješ- Igrica
Slavne oskarovke u ovoj urne- ne dame, ali okrenuće njihove PUBG
besnoj komediji će Vam poka- živote naopačke. Napokon će
zati kako život u trećoj životnoj se prepustiti novim ljubavnim MOBILE
dobi može biti itekako intere- avanturama i rasplamsati strast besplatna
santan. Radnja filma je smješte- u njihovim životima.
Ova igrica
preživljava-
The Nun nja i istrajno-
sti Vam omo-
Žanr: horor, triler oduzela život, Vatikan šalje gućava da zajedno sa saigračima
Glumci: Demian Bichir, Ta- svještenika istraumatiziranog krenete u virtuelni rat sa neprija-
issa Farminga, Jonas Bloquet, sopstvenom prošlošću i opati- teljima. Uz pomoć VoiceChat-a
Bonnie Aarons cu da istraže njenu smrt. Za- možete da se dogovarate sa pri-
Režija: Corin Hardy jedno otkrivaju ne baš svetu jateljima širom svijeta o strategi-
Na repertoaru od: 6.9.2018. tajnu. Rizikujući ne samo svo- jama za napad. Na raspolaganju
je živote, već i vjeru, njihove Vam je veliki broj raznovrsnih
Radnja ovog filma smještena duše su na kocki jer se suoča- vozila i oružja od tiganja za ku-
je u razdoblje pre Conjuring vaju sa zlonamjernom silom u vanje, preko automatskih pušaka,
pa sve do ručnih bombi. Uskoro
i Conjuring 2. Nakon što je obliku demonske časne sestre.
ćete ovu igricu moći da igrate i na
mlada časna sestra u jednom Manastir postaje bojno polje
Vašem Xbox-u i PlayStation-u.
rumunskom manastiru sebi za žive i proklete.

KOSMO 53
HOR OS K OP

Mjese č n i
horosk o p

Horoskop
VAGA: P
ra
harmonija vda, red, mir i

poznatih
su
za osobe u veoma bitni
znaku Vag
su vrlo dra e. One
raskošnom ge i voljene, sklone
reći da uživ životu, te se može

Tereza Kesovija
a
često umetn mo ćn ih i slavnih ju u društvu poznati
ici, konstru ljudi. Vage su h,
od poveren
ja koji se b ktivni i intuitivni. To idealisti,
rzo naljute
3.10.1938, Dubvarotskvna ikpevačica šansona
Najbolji po ,a su ljudi
sl
svoj rafinir ovi za njih su oni u k li još brže odljute.
an o
kreatori, d i ukus, kao što to m jima mogu da pokaž
izajneri ili ogu, na pri u hr
Snaga: dru kriti mer, modn Tere za Kesovija je akon
željubivost čari. i lu m uz ike Mediterana . N
Slabost: n , diplomate i pesama u sti la flautu,
eo ,
Omiljena dlučnost, gunđala, sa izražen osećaj za lepo ole u kojoj je svira
boja: plav Srednje muzičke šk emiju u Za grebu. Pr vi veliki
mosažaljen ad
a je upisuje Muzičku ak , a 1965.
grebačkom Varijeteu listički

Znak
stu p je im ala u za
na oj. So
nastupa u Francusk
godine počinje da najvažni-

mjeseca
Olimpiji je jedan od bitnica
koncert u pariškoj za je do
oj karijeri. Tere
jih događaja u njen izma i nastupa la je na UNI-
hu m an
Zlatne povelje snimila je
ko nc er tim a. U svojoj karijeri a pe-
CEF-ovim -o va ,
singlova i deset CD
preko se damdeset om , fra nc uskom,
Fotos: zVg.

je i na slo ve ns ko m, ita lijansk


va la kom.
, engleskom i nemač
ruskom, španskom

54 KOSMO
Ovan (21.3 - 20.4) Vaga (24.9 - 23.10)
Oktobar donosi poboljšanja u komunika- U ovom periodu ćete imati prilike da razgo-
ciji. Ovaj mesec je obeležen pregovorima varate sa partnerom o svemu što Vas je mučilo
u svim sferama profesionalnog angažmana, prethodnih nedelja. Osećaćete da napokon
prema tome budite pripremljeni i neka Vam imate snage da to što Vam je na umu i usmeno
organizacija bude besprekorna. Vaše finansije će se popraviti. izrazite. Dobri ste u ubeđivanju i diplomatskim razgovorima.
Budite što više uz svoju porodicu i prijatelje jer će Vam to dati Bićete motivisani za sve, ali dobro raspodelite svoje vreme i ener-
još više snage. Izgladite odnose sa prijateljem sa kojim niste u giju. Povedite računa da dovoljno vremena posvetite dragim lju-
poslednje vreme govorili. KOSMO SAVET: Uživajte! dima. KOSMO SAVET: Nemojte da čekate, zgrabite priliku!

Bik (21.4 - 20.5) Skorpija (24.10 - 22.11)


Budite u balansu i uspostavite stabilnu komuni- Škorpije u vezi će se na nekom ljubavnom
kaciju sa partnerom kako ne bi došlo do proble- putovanju još više zbližiti, a ukoliko ste slo-
ma u vezi. Za slobodne Bikove ovaj mesec je pun bodni shvatite da ne može sve da bude savrše-
druženja, zanimljivih poznanstava i neobaveznog no, pa ni Vaš partner. Prisni prijateljski odnosi sa kolegama
flerta. Na poslovnom polju imate potrebu za takmičenjem što na poslu mogu biti zabavni i veoma korisni. Ne plašite se da
će Vam doneti uspeh. Nailazićete samo na pozitivne komentare budete inovativni jer je ovaj period dobar za posao naročito
i kritike. Poslušajte i potrebe tela. Vežbe i više sna bi Vam dobro ukoliko se bavite poslom koji utiče na veći broj ljudi.
došlo! KOSMO SAVET: Dajte svoj maksimum, isplatiće se! KOSMO SAVET: Posvetite se sebi i svojim osećanjima!

Blizanci (21.5 - 21.6) Strijelac (23.11 - 21.12)


Veze zauzetih Blizanaca su u redu, ali je potreb- Ovaj mesec ćete zračiti ljubavlju i toplinom, a
no postavljanje određenih granica. Neke stvari ako ste u braku možda Vas očekuje proširenje
moraju da se znaju i poštuju. Slobodnim Blizan- porodice. Ako niste zaljubljeni, ne brinite, neće
cima se smeše nove veze. Oni koji se bave odno- Vam biti dosadno jer se Vaš status veze može lako
sima sa javnošću i prodajom imaće velike uspehe. Trenutno promeniti. Na poslovnom polju budite tačni, organizovani, pre-
nezaposleni imaju velike mogućnosti da pronađu posao. cizni i strpljivi i uspeh će sam doći. Na svim poljima Vam ide!
KOSMO SAVET: Ne popuštajte pred emocionalnim teretom! KOSMO SAVET: Znate koliko možete – samo osmeh na lice!

Rak (22.6 - 22.7) Jarac (22.12 - 20.1)


Oni koji su u dužim vezama će se zbližiti sa Odnos sa porodicom Vam je na prvom me-
svojim partnerom, dok je pred slobodnim stu, a potreba da budete detinjasti će Vas do-
Rakovima mesec zabave uz dosta flerta i neoba- datno zbližiti sa njima. Ukoliko Vam se čini
veznih susreta. Posao Vam donosi mnogo obaveza da tapkate u mestu, pokrenite razgovor o toj
i moraćete da donesete jednu veliku odluku, s toga sednite i temi i sve se može na bolje promeniti. Ovaj mesec
razmislite dobro. Vreme provedeno sa bliskim osobama će Vam je savršena prilika za slobodne Jarce, jer imaju priliku da na
dati više energije da svaki problem koji naiđe bolje i brže rešite. nekom privatnom ili poslovnom putovanju upoznaju budu-
Planirajte kraći odmor. KOSMO SAVET: Istrajte! ćeg partnera. KOSMO SAVET: Radite ono u čemu uzivate!

Lav (23.7 - 23.8) Vodolija (21.1 - 19.2)


Manje turbulencije u vezama zbog manjka em- Slabi ste na Vašeg partnera i uvek prvi popu-
patije i razumevanja. Pokušajte da se smirite i ne štate što Vas čini drugom osobom. Ipak, na
tumačite pogrešno signale Vašeg partnera. Slo- neki čudan način će Vam to prijati. Vodolije
bodni Lavovi bi trebalo da poslušaju šta im unu- koje nisu u vezi će ovaj mesec biti raspoložene
trašnji osećaj govori i da se ne oslanjaju previše na savete drugih. za ljubav i moguće su avanture bez obaveza. Problemi na
Vreme je da svoje planove sprovodite u delo. Oktobar je dobar poslu, ali oslonite se na svoju intuiciju. Pozitivne promene
mesec za sve uspešne karijere i doneće Vam poboljšanje finansij- na finansijskom polju. U slučaju da posumnjate u sebe, oslo-
skog stanja. KOSMO SAVET: Samo smireno i naspavano! nite se na prijatelje. KOSMO SAVET: Verujte u sebe!

Djevica (24.8 - 23.9) Ribe (20.2 - 20.3)


Kada su emocije i ljubav u pitanju razmislite o Moguć nesporazum sa partnerom, ali uz
kompromisima. Nemojte da radite samo ona- racionalno razmišljanje strasti će se smiriti.
ko kako Vama odgovara, već poslušajte i drugu Usredsredite se na zajednički cilj, a sve razlike
stranu. Ljubav, ali i posao će Vam biti podređeni ostavite po strani. Slobodne Ribe će možda promeniti status
finansijama. Posavetujte se sa stručnjakom i pokušajte da izbalan- veze i to će biti ono što su dugo čekale. Timski rad i komuni-
sirate ulaganja i štednju. Pronađite nešto što Vas opušta i prepu- kacija su bitni na poslovnom polju. Vi umete da slušate i da
stite se. KOSMO SAVET: Strpljen – spašen! „prodate” svoj rad. KOSMO SAVET: Ispeci pa reci!

KOSMO 55
R A ZO NO D A

Hazim
Istorijat ece
Hazimovo
HADŽIĆ
vas pitanja d
pero Vaspitanje je društveno-istorijska pojava, koja je nastala pojavom čoveka i društva kao
organizovane jedinice. Društvena uslovljenost vaspitanja, najbolje se može uočiti kroz
posmatranje vaspitanja tokom ljudske istorije, tj. kroz razvoj vaspitanja. U tom razvoju
postoji pet etapa:
A kome rađate djecu?
Vaspitanje u prvobitnoj ljudskoj zajednici

L
jubav nas navodi na blesave od- Vaspitanje u ovo vreme još uvek nije bilo izdvojeno u po-
luke. Ona je i rizik i dobitak. sebnu društvenu delatnost, već je bilo sastavni deo celoku-
Najčešće se slavi, a ponekad pnog rada i života jedne zajednice. Vaspitanje se sastojalo
žali. Pretočena je u epove, u srce- u prenošenju iskustva starijih članova na mlađe i bilo je
lamajuće romane, ekranizirali su zadatak i obaveza svih članova, kako još uvek nisu postoja-
je sto puta, a neki su zbog nje i gi- le društvene razlike. Ono se ostvarivalo kroz neposredan
nuli, to provjereno znam. U njoj se život i rad, a s ciljem pripreme za život.
spoje dvije duše, a iz tog prkosnog
osjećaja, neodoljive prirode, rodi se Antičko vaspitanje
i malo dijete, kao plod, produžetak Pojavom privatne svojine i nastajanjem društvenih
ljubavi što mu roditelji stvaraše…. razlika, prvobitno vaspitanje gubi karakter društvene jednakosti,
U sr edn
I onda, dijete u neznanju, prepu- a s počecima klasnog društva javljaju se i počeci klasnog vaspitanja. pojam dejetim veku ne posto
ste okolnostima, okolini i društvu. Za antičko društvo karakteristično je vaspitanje koje je bilo orga- gledalo k njstva. Na decu ji
Nek' ga odgaja ko stigne! A kome nizovano u Sparti, Atini i Rimu. U vaspitnom sistemu ovih država ao na ma se
rađate djecu? Kome? Je li davno postojale su bitne razlike, a zajedničko im je to što je vaspitanje bilo
le ljude.
prošlo vrijeme kad su se djeca rađa- rezervisano samo za decu iz robovlasničke klase. Deca robova bila
la zarad viška radne snage? Davno su lišena mogućnosti da idu u školu, a njihovo vaspitanje bilo je
je prošlo vrijeme kad se na dijete samo ono koje se ostvarivalo u procesu rada uz odrasle.
gledalo kao na alat, dobrog radni-
ka il' još bolju domaćicu. Došlo je Srednjovekovno vaspitanje
neko novo vrijeme, ali smo opasno Osnovne karakteristike srednjovekovnog vaspitanja su:
skrenuli u novu krajnost – danas ni - vaspitni cilj: vaspitati poslušnog i pobožnog čoveka,
ne gledamo na vlastitu djecu. Rađa- - sadržaji: religijski, crkvene dogme, (načela, istine u
mo ih (iz ljubavi, nadam se), a onda koje se ne sumnja),
zagnjureni u vlastiti ego, puštamo - metod: pamćenje, učenje napamet, prepisivanje crkve-
djecu da rastu k’o divlja stabla u da- nih knjiga,
lekim šumama – kako znaju i kako - vaspitni princip: ne sumnjaj u ono što učitelj kaže,
umiju. U tom bunilu odrastanja, - nastava: verbalna,
djecu odgaja komšiluk, televizija, - izvor znanja: crkvene knjige.
jezike odi-
okolina, društvo, ko stigne, a onda
elazak sa latinskog na narodnzoevanju dece.
se pitamo u šta to izrasta ono što Novovekovno vaspitanje Pr ulogu u obra
je nekoć bilo naše, a sad je svačije; Država počinje da se meša u školstvo, iako crkva i dalje grao je značajnu
ono što je bilo moje, a danas jadno ima jak uticaj. Kroz projekte o narodnom obrazovanju,
ničije. Imaju sve na raspolaganju u kojima se ističe princip obaveznosti školovanja za sve,
– osim pažnje i ljubavi i onog naj- zahteva se odvajanje škole od crkve, traži se uvođenje
većeg poklona koji roditelj može sadržaja prirodnih nauka, kao i uvođenje radnog vas-
dati djetetu – odgoja. Ako rađam pitanja i izučavanje korisnih zanimanja. Veći značaj se
dijete, to nije samo dijete… to će pridaje prirodnim naukama i učenju na maternjem,
danas-sutra biti insan, biti čovjek i narodnom jeziku.
Fotos: iStockphotos

trebat će mu nešto da ga vodi i da


ga čini budnim i važnim i odvaž- Vaspitanje i obrazovanje 19. i 20. veka
nim – trebat će mu ljubavi, a neka Tek se od 19. veka, pa sve do sredine 20. veka intenzivno
je nađe u meni, a ne u društvu koje radilo na promeni čitave sfere vaspitanja i obrazova-
ni ne zna šta mome djetetu treba. nje dece. Socijalizacija dece postaje u ovom periodu
Ako samo želim donijeti dijete na centralna tema društva. Javlja se svest da deca ne treba
Piše: Dušica Pavlović

svijet, mogu li ga i odgojiti i hoću samo „fizički” da se razvijaju, već treba da se posmatraju kao ravno- Psihički
li ga uopšte moći voljeti? Ljubav pravni članovi društva. Može se čak reći da je dete otkriće 19. veka. gove potrerazvoj deteta, nje
nikada nije bila riječ, ona je uvijek, Od sredine 20. veka psihički razvoj deteta postaje glavni prioritet, su bitni be i razvoj posta -
uvijek bila djelo. tako da se čitavo društvo okreće podržavanju ovog razvoja. tek od 2 li
0. v ek a.

56 KOSMO
Uređuje: Dušica Pavlović
Ilustruje: Filip Andronik
SPOR T

evljak
INTERVJU. Smail Pr jskog
ri
(23), napadač aust Bull
d
nogometnog prvaka Re riva
ok
Salzburga, za KOSMO striju
kako je dolazak u Au
t.
promijenio njegov živo

k m i c e
Piše: Petar Rosandić

„Prije u t a
slušam H a l i d a ”
Fotos: Red Bull Salzburg (GEPA)

58 KOSMO
B
osanski napadač Smail
Prevljak (23) ned-
s njima uvijek treba računati.
Onda je i razočaranje manje.
protiv Red Bull Leipziga,
v a š e g v el i ko g b r a t a , REPKA
vojbeno je već sada
jedan od najboljih strijelaca Što ti je cilj ove sezone?
iznenadila?
Pa i nije, znao sam da moja „Igrati za BIH,
u austrijskoj Bundesligi.
Napadač Red Bull Salz-
Naravno, želimo osvojiti kup
i prvenstvo. A i u Europi
ekipa to može. Istina, vidjelo
se da je Red Bull Leipzig to je uvijek
burga protekle je sezone na
posudbi u Matterssburgu
možemo daleko dogurati
jer imamo kvalitetu koja
imao i loš dan, i da nisu bili
na razini svoje najbolje igre. bio moj san”,
dao 16 pogodaka u 32 uta-
kmice, a ovu sezonu je,
je potrebna za to. I nakon
poraza protiv Crvene Zve-
Najvažnije je da smo zapisali
ta tri boda.
kaže mladi
ponovo u dresu Red Bulla,
otvorio sa četiri pogodaka u
zde u kvalifikacijama za
Ligu prvaka ponovo smo Sada si već pet godina u
nogometaš
nogometnoj obitelji Red
Bulla. Kako se tvoj život nogometna infrastruktura su
promijenio dol askom na daleko lošijem nivou nego
„Poraz protiv Zvezde nas je razočarao, ali prvo u Leipzig, a kasnije u ovdje. No, imam lijepih sje-
već smo se oporavili od toga.” Salzburg? ćanja, naravno. I vječno sam
Pa otvorila su mi se vrata zahvalan mom privatnom
europskog nogometa, i na treneru Sadiku Fejziću iz
tome sam Red Bullu zahva- Hadžića koji mi je popravio
šest utakmica. Nakon što je se preporodili u Euroligi, lan. Srećom, sve se tako tehniku.
početkom rujna (septembra) pobijedili Red Bull Leipzig poklopilo da sam dobio
u dvoboju s Admirom u 19. i pokazali da svatko mora na šansu otići u inozemstvo i to Koju muziku slušaš prije
minuti zadobio ozljedu gle- nas računati… baš u Red Bull. Ovdje imamo utakmice?
žnja, krajem prošlog mjeseca sve što nam treba za profe- Halida Bešlića. Bez njega ne
opet je dobio „zeleno svjetlo” Ne zanima te titula najbo- sionalno igranje nogometa. ide ništa.
kluba za igru… ljeg strijelca lige?
Ma naravno da me zanima. I Ipak, u svom rodnom Gdje su najbolji ćevapi u
KOSMO: Sezonu si otvo- dobro je krenulo, da… Potru- Konjicu si ispekao zanat. Salzburgu?
rio odlično, ali onda te, dit ću se da nastavim dobro, a Kakva sjećanja imaš na vri- Teško je to reći jer ja ih uvi-
iako samo na kratko, zau- koliko će golova tko na kraju jeme u bosanskoj ligi? jek uspoređujem s onima
stavila ozljeda gležnja. Jesi sve imati, to ćemo tek vidjeti. Pa, iskreno, nije bilo lako iz Sarajeva. A takvih ovdje,
li ponovo spreman za igru? igrati u Bosni. I uvjeti, i nažalost, nema.
Smail Prevljak: Opet tre- Iako nisi bio
niram punom snagom s na terenu zbog
ekipom, opet sam u formi. ozljede: je li te
Ozljede su dio nogometa, pobjeda ekipe

Smail Prevljak
ozbiljan je kandi-
dat za najboljeg
strijelca austrij-
ske Bundeslige.

je otvorio
u Bosni. Red Bull mi
„Nije bilo lako igrati, kaže Smail.
sasvim nova vrata”

KOSMO 59
A UT O- M O T O

a u ti
Rosandić

v i
Piše: Petar

N o ku
d sp l j i
nik a A
ko želite kupiti novi automobil u
Austriji, od 1.9 za to vam je potre-
ban dublji džep nego ranije. Razlog
tome su postroženi testovi kojima se od
ove jeseni mjere količine štetnih ispušnih
plinova na razini Europske Unije. Riječ
je o WLTP-u (Worldwide Hramonized

ovih auto-
Light Vehicle Test Procedure), novom
ć i k u p c i n međunarodnom testu koji ima za cilj re-
NJE. Doma računati
POSKUPLJE striji od 1.9 moraju se kri-
alnije oslikavati potrošnju i emisiju CO2
plinova, a za razliku od dosadašnje situa-
u
mobila u A cijenama. Saznajte što cije uzima u obzir svu specifičnu opremu

sa skupljim
jednog automobila, a ne samo gume i

je iza toga.

Fotos: iStockphoto, zVg.

60 KOSMO
kotače. Ista procedura koristit će se narav- Novi način testi-
no i kod prijave novih automobila, što će ranja automatski
automatski povećati njihove vrijednosti i mjeri povećane
izazvati skuplje cijene na tržištu… vrijednosti CO2 u
odnosu na ranije
Već sada 360 eura skuplji testove. Stoga
Ova nova pravila odnose se na sve zemlje rastu i troškovi
Europske Unije, pa tako i na Austriju. kupnje novog
Budući da novi testovi imaju direktan automobila.
utjecaj i na vrijednosti ispušnih plinova
koje se mjere pri registraciji novih vozila,
kroz novi ciklus provjere ispušnih plinova
već je došlo do poskupljenja svježe prijav-
ljenih automobila. Zaključak je to analize
Eurotaxa koji tvrdi da je od 1.9.2018, po
stupanju na snagu novog zakona i nove
računice, već došlo do povećanja vrijed- analiza Eurotaxa dokazuje suprotno. „Naši Poskupljenje
nosti CO2 plinova sa 119 na 127 grama međunarodni podaci pokazuju prosječan u svim klasama
prosječno, a NoVA (jednokratni porez rast CO2-vrijednosti od šest do sedam Austrijski automobilistički klub
na ispušne plinove pri registraciji novog posto”, kaće Roland Strilka, analitičar Euro- ÖAMTC također trenutno zaokuplja
vozila) se povećala sa 5,8 na 7,4 posto. taxa. Slične trendove potvrđuje i Günther tema poskupljenja novih automobila,
Automobili su u prosjeku, prema toj raču- Kerle, glasnogovornik austrijskih uvoznika a od septembra, prema njihovim poda-
nici, već sada poskupjeli za 360 eura. Za automobila. „U septembru je već došlo do cima, postoje slučajevi u kojima su neki
državu bi ovaj zakon mogao značiti plus osjetnog rasta cijena”, kaže Kerle. automobili već sada skuplji za čak 4.000
od 130 milijuna eura godišnje. A iako se eura. Prema istom izvoru, automobili iz
prvotno smatralo da će s povratnom for- 2019: 120 posto skuplja NoVA kompaktne klase u prosjeku su poskupili
mulom na dosadašnje NEFZ-vrijednosti No, ovo je tek početak poskupljenja, u bruto cijeni za 556 eura, a auto sred-
biti isključeno da će cijene ići znatno u vis, upozoravaju stručnjaci. „Situacija će

RAST CIJENA
postati još tvrđa kada
krajem iduće godine
kada se iz testa isključi i
NEFZ-metoda računja-
nja vrijednosti ispušnih
Neki novi automobili
plinova, i kad se isklju-
čivo bude računalo po
već sada su za čak
WLTP-testu. Onda će
NoVA za registraciju
4.000 eura skuplji
novog vozila u prosjeku
u Austriji koštati 2.940 nje klase vrijedan 36.900 sada već košta
eura više, a postotak 37.822 eura. Još drastičnije se to odra-
NoVE iznosit će onda zilo na SUV-ove od kojih, po primjeru
12,8 posto“, piše austrij- ÖAMTC-a, jedan auto dosad vrijedan
ski ekonomski magazin 46.050 eura sada košta 48.650 eura.
Trend. Zaključak cijele
priče je, kako za kupce Od 2020. ponovo bolje?
tako i za proizvođače, i I dok proizvođači, prodavači i kupci
više nego šokantan kad negoduju i u tiskovnim priopćenjima
je riječ o financijama: prosvjeduju protiv novonastale situa-
novi automobili će u cije, tražeći od države konkretne mjere
odnosu na razdoblje prije kojima bi se zaustavilo poskupljenje,
1.9.2018 krajem sljedeće u ministarstvu financija razmišljaju o
godine biti za 120 (!) promjenama tek od 2020. „Ukoliko od
posto skuplji, znači više strane zastupnika automobila postoji
nego dvostruko. Glavni zabrinutost da će cijene automobila biti
profiter ovog poskuplje- veće, ministarstvo financija u suradnji
nja je ponovo država koja s ministarstvom za promet pojačat će
će u budućnosti, odnosno dijalog kako bi se razmjenila iskustva
od kraja sljedeće godine, u pogledu porezne reforme za 2020.
moći računati s 550 mili- godinu”, kažu iz ministarstva. Sudeći
juna eura više godišnje u po tome, do „opuštanja“ situacije ranije
državnome proračunu. neće ni doći…

KOSMO 61
KOSMO.at u septembru

Kanibal iz BiH ist oder immer in seinem


pojeo vlastitu majku Herzen ist, wenn sie stirbt!

Horo scene izgleda da nisu Gloria Winkler: Da sieht Atrakcija Okotberfesta: pjevačica na Balkanu i to bez
samo rezervisane za holivud- man wieder, wie gefährlich Dragana Mirković Heidi skandala i skidanja!!!
ske filmove, već se odigravaju manche Menschen überha-
u pravom životu i to u BiH. upt sind. Pedesotogodišnja turbo- Goca Jovanović: I kerovi je
Sabahudin Velić (33) nije folk pevačica objavila je zaboravili pa se se slika sa Lu-
samo ubio svoju majku, već Snežana Aleksić: Strašno − slike na svom instagram gnerom! Bolje da se vrati u selo!
ju je raskomadao u delove i rodiš, odgajiš i ono te pojede! profilu na kojima pozira
jeo danima. pored austrijskog tajkuna, Poštovani čitaoci,
Zoran Jovanović: Treba ga Richar­da Lugnera, u austrij- KOSMO je otvoren za sve
Izdvojeni komentari usera: obesiti za vilicu, a prethodno skoj narodnoj nošnji i time Vaše reakcije, prijedloge i pi-
Vera Lazar: Das ist eine odseći i muda i onu stvar, a pokazala da je i dalje deo tanja. Podijelite s nama svoje
Katastrophe! Die Welt steht guzicu napuniti cementom. bečkog Crème de la Crème komentare na:
nicht mehr lang. društva. Zeitschrift KOSMO
Enis Hadrović: Ich wus- Handelskai 388
Kristian Pavlović: Der hat ste gar nicht, dass es solche Izdvojen komentari usera: Büro Top Nr. 741
zu ernst genommen, dass se- Psychopathen auch in Bosni- Bou Tatoo: Mogu njoj samo 1020 Wien, na e-mail:
ine Mutter ein Teil von ihm en gibt! zavidjeti! Dragana najbolja info@kosmo.at

IMPRESSUM
Medieneigentümer: Twist Zeitschriften Verlag GmbH | Herausgeber und Geschäftsführer: Dejan Sudar (dejan.sudar@kosmo.at) | Co-Herausgeber und Chefredakteur: Dragomir
Janjić (dragomir.janjic@kosmo.at) | Verkaufsleitung: Voin Mihajlović (voin.mihajlovic@kosmo.at) | Anzeigenverkauf: Jasmin Džajić (jasmin.dzajic@kosmo.at), | Kontakt für
Mediaagenturen: Voin Mihajlović (voin.mihajlovic@kosmo.at) | Marketing, Produktion, Vertrieb: Dragomir Janjić (dragomir.janjic@kosmo.at) | Redaktion: Manuel Bahrer, BA
(manuel.bahrer@kosmo.at), Muhamed Beganović, Vera Marjanović (vera.marjanovic@kosmo.at), Dušica Pavlović, BA (dusica.pavlovic@kosmo.at), Petar Rosandić,
MA (petar.rosandic@kosmo.at), Jovana Vasilić, BA BA | Kolumnisten: Hazim Hadžić | Lektorat: Dušica Pavlović, BA (dusica.pavlovic@kosmo.at), Petar Rosandić, MA ­
(petar.rosandic@kosmo.at), Jovana Vasilić, BA BA | Art Director und Grafik: Jelena Cvetković Šarkanović, univ.dipl.inž.obl.tekst. in oblač. | Illustrationen: Filip Andronik
| Fotografen: Radule Božinović, Reinhard Lingl, Dušica Pavlović, Diva Shukoor, Amel Topčagić, IDEA PRO | Fotoredaktion: Grafische Abteilung | Cover-Foto:
iStockphoto | Druck: NP Druck Gesellschaft m.b.H. Auflage: 120.000 Stück Mediaunterlagen und Tarife unter www.kosmo.at | KOSMO – das auflagenstärkste
Ethnomagazin in Österreich | Verlags- und Redaktionsadresse:
Donau Business Center, Handelskai 388/741, A-1020 Wien | Tel.: +43 (0)1 235 05 72-0 | Fax: +43 (0)1 235 05 72-25 | office@kosmo.at | www.kosmo.at

Web-Redaktion: Manuel Bahrer, BA (manuel.bahrer@kosmo.at), Mag.a Adisa Begić (adisa.begic@kosmo.at), Mariana Lukić, Bakk. phil. (mariana.lukic@kosmo.at)
Die Meinung von Kolumnisten muss nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Für den Inhalt von Inseraten
haftet ausschließlich der Inserent. Für unaufgefordert zugesandtes Bild- und Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung. Zurzeit gilt die An-
zeigenpreisliste laut Mediadaten 2017. Alle Rechte vorbehalten. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Ver-
wertung ohne Einwilligung des Verlags strafbar. Geringfügige Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Alle Preise (in Euro) und Angebote vorbehaltlich Druckfehler. Die Ziehung bei allen Gewinnspielen
erfolgt immer für die aktuelle Ausgabe unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Gewinner werden per E-Mail oder Telefon verständigt. Eine Barablöse
des Gewinns ist nicht möglich. Mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel o.ä. erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen bekanntgegebenen Daten sowie Übermittlung von Informationsmaterial (via
E-Mail, Telefon, Fax, SMS/MMS) durch den Twist Zeitschriften Verlag GmbH über ihre Produkte, Abo-Aktionen und ähnliche Vorteilsaktionen einverstanden. Diese Daten können für Marketingzwecke verwendet und an
Dritte weitergegeben werden. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.

62 KOSMO