Está en la página 1de 3

GUION T.9 e T.

10 Galego
1. Vocabulario pax 167,168,183,184
VOCABULARIO TEMA-9
Circulación: Paso do sangue por todo o corpo.
Contaminantes: Substancias perigosas para a saúde.
Veciñanza: Lugar próximo.
Conxestionado: Atascado.
Caótico: Confuso, desordenado.
Autosuficientes: Que se valen por si mesmos.
VOCABULARIO TEMA-10
Asombrosas: magníficas.
Camarlengo: Cardenal.
Relucente: Brillante.
Á beira: Ao lado.
Coita: pena, angustia.
Xacía: Estaba deitado.
Confortalo: darlle ánimo.
Acordou: Espertou.
2. Que son as instrucións? Saber explicar as instrucións para facer algo. pag 174

3. Que son palabras derivadas? Cales son os prefixos utilizados para facer palabras
contrarias?.Saber usar os prefixos para formar palabras derivadas contrarias a outras pagx175.

Os prefixos in- e des- empréganse para formar palabras de significado contrario.


4. Que son os verbos? Indicar cal é o infinitivo dun verbo. Indicar a persoa e número dunha
forma verbal. pax 176,177
5. Normas ortográficas da h e da nh pax 178,179. Contraccións das preposicións: con, de ,en ;
cos artigos un, unha, uns, unhas. pax 179(4)

hórreo, harmónica, hotel, hidroavión, herba, hámster,


Hai do verbo haber, escríbese con h.
Aí indica localización e escríbese sen h

Contraccións dos artigos indeterminados coas preposicións con , de e en.

6. Saber facer unha solicitude. Que debe aparecer nunha solicitude ben feita. pax 190.
7. Que son os sufixos? Coñecer os sufixos -dor, -dora, -ista, -eiro, -eira y -aría para formar
palabras derivadas. pax191

8. Cales son os tempos dun verbo? Saber en que tempo se atopa ou usar a forma verbal adecuada
dependendo do momento no que se está producindo a acción. pax 192

Para saber se un verbo é irregular, debemos observar se mantén a mesma raíz do infinitivo en
presente, pasado e futuro.

9. Norma ortográfica das palabras con mp e mb pax 194,195

10. Repasar os exercicios feitos na clase, tanto orais como escritos.