Está en la página 1de 3

GUIA 2 DE NUMEROS

1.- El doble del sucesor de -3 , más el antecesor de 8 suman:

A) 0 B) 3 C) 7 D) – 4 E) – 2

A) 20 B) 23 C) 21 D) 19 E) 22

A ) 19 B) 20 C) 17 D) 23 E) 29

A) 2 B) 1 C) 41 D) 13 E) 19

A) 0 B) – 4 C) 3,5678 D) 2/3 E) TODAS

A) SOLO II B) SOLO III C) SOLO IV D) I , II y IV E) N.A.

A) B) 0 C) D) E) A TODAS

A)SOLO I B) SOLO II C) SOLO III D) I y III E) I , II , III

A) – 4 B) – 5 C) 4 D) – 2 E) OTRO NUMERO

A) 30 B) 32 C) 31 D) 2 E) 1

81
A) 208 B) 106 C) 54 D) 40 E) 12

A) 29 B) 30 C) 27 D) 32 E) 33

A) 28 B) 27 C) 29 D) 30 E) 31
A) 40 B) 45 C) 44 D) 50 E) 43

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

A) 11 B) 14 C) 16 D) 19 E) 20

A) n B) 100 – 8n C) 92 + n D) 92 – n E) 108 + n

A) 0 B) 5 C) – 5 D) 15 E) 10

A) 6 B) 5 C) – 5 D) 3 E) – 8

A) NATURALE B) CARDINALES C) IRRACIONALES

D) COMPLEJOS E) ENTEROS

A) 8 B) 9 C) 11 D) 12 E) 13

A) 4 B) 440 C) 48 D) 672 E) 572

A) 480 B) 453 C) 183 D) 180 E) 53

24) Considere las siguientes afirmaciones: Cuales son verdaderas


1
I) 4,5 II)  III) 1
2
A) SOLO I B) SOLO II C) I y II D) I y III E) I , II , III

1
4

A) 3/16 B) 9/16 C) 1/16 D) 5/8 E) ½


B)
x x3 x3 x 1
A) n  B) n  C) n  D) n  E) N.A.
3 3 3 3

A) SOLO I B) SOLO II C) I y II D) I y III E) II y III

A) 66 B) 62 C) 70 D) 99 E) 90

7
9
A) 0,9 B) 0,7 C) 7,9 0, 7 D) E) 0,79

12 27 67
A) 0, 7 B) 0,3444 C) D) E)
90 90 90