Está en la página 1de 3

CANVIEM PARAULES

DESCOBREIX QUIN CANVI LI HEM FET A LA


PARAULA POU.
PRIMER FES-HO EN VEU ALTA I DESPRÉS ESCRIU SOTA DE
CADA DIBUIX LA PARAULA CORRESPONENT.

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________
CANVIEM PARAULES
DESCOBREIX QUIN CANVI LI HEM FET A LA
PARAULA COCA.
PRIMER FES-HO EN VEU ALTA I DESPRÉS ESCRIU SOTA DE
CADA DIBUIX LA PARAULA CORRESPONENT.

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________
CANVIEM PARAULES
DESCOBREIX QUIN CANVI LI HEM FET A CADA PARAULA. PRIMER FES-
HO EN VEU ALTA I DESPRÉS ESCRIU SOTA DE CADA DIBUIX LA PARAULA
CORRESPONENT.

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________