Está en la página 1de 6
GUVERNUL ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI DEPARTAMENTUL pentru RELATIL INTERETNICE Diversitacea Reaneste Identivat Stimate domnule, in urma cererii dumneavoastrd nr. 24/3697/EL/27.1 1.2018, prin care, conform Legii nr. $44/2001 Privind liberul acces 1a informatiile de interes public, cu modificare si completarile ulterioare, Solicitati informatii privind fondurile alocate proiectelor Pentru sirbitorirea Centenarului, va comunicdm urmatoarele: 1. Situatia proiectelor finantate de DRI anul acesta care au fost dedicate sarbatoririi Centenarului Marii Uniri : 100 de ani impreund - Cartea de aur a eroilor musulmani Jertfiti sub tricolor” Proiectul a fost iniiat de Asociatia “Cultura +”, cu finantare de la DRI gi s-a desfagurat sub forma Tulece, Peaone urmate de lansarea cdrti. Lansarea cdttii a avat loc la Constanta, Bucuresti si ‘Tulcea, Proiectul iti propunea ca obiective generale si aducd in atentia publicului, minoritar si conten gmponenta multiculturald care a definit intodeauna societatea romfneasci si, totodatl sf contribuie ta constientizarea importantei promovirii unei convietuiri bazatt e respect reciproc, Cartea "100 de ani impreuna - Cartea de aur a eroilor musulmant jettfiti sub tricolor” a ajuns 1a Tombs ai Comunititilor tur si tatard din diferite localitati din fra, a bibliotet si seoli din tari, dar si la Biblioteca Universitatii din Goettingen - Germania, Il. Activititi specifice derulate de DRI anul acesta pentru sarbitorirea Centenarului Marii Uniri : La inceputul anului 2018, DRI a inclus in activitiile sale programul general: M2018.RO. MINORITATE2018.RO. Acest program cadru urméreste consolidaren contributiei.minoritatilor nationale la existenta si dezvoltarea societatii romnesti in contextul Centenarulei Mari Uniri si al Anului European al Patrimoniului 2018, Obiectiv specific: promovarea rolului minoritatilor in dezvoltarea societitii roménesti din ultimii 100 de ani in contextul Centenarului Romaniei Mari. In cadrul acestui program general M2018. Minoritatea2018.RO au fost izate urmitoarele gr organi Proiecte realizate la inifiativa DRI, in parteneriat cu alte institutii sau cu finanfare nerambursabil’ potrivit Legii 350/2005: Culorite Unirii Noastre - Tinerii artist, martori ai viitorului Departamentul pentru Relatii Interetnice, in parteneriat cu Federatia Comunititilor Evreiesti din Roménia ~ Cultul Mozaic a organizat, in 22 — 27 octombrie 2018, cea de-a III ~ a editie a Taberei de pictura Culorile Unirii Noastre ~ Tinerii artist, martori ai Viitorului, la Iasi. Proiectul a Teunit 32 de tineri artist, elevi ai colegiilor de arta din Bact, Bioka $i lasi, indrumati de profesorit de arte Plastice, care au realizat lucrar, avand ca subiect: Centenart — istorie, valori, oameni, patrimoniu, Vitor. Lucrarile realizate in tabi vor fi expuse in tard la Vatican, Israel, Austria si Norvegia. Pe Kangl atelierele de creatie ~ pictur gi graficd - organizatorii au Propus tinerilor participanti, spre dezbatere, cdteva subiecte importante, cum ar fi Competent si competitie; arta — ca forma de educatie; “viitorul meu incepe azi” ~ roluri si locuri; EU sunt Europa, Targul International GAUDEAMUS ~ Carte de invagitura In perioada 14 — 18 noiembrie, DRI a initat programul constand in participarea la cea de a 25-a cditie a .Targului International GAUDEAMUS ~ Carte de invafatura”, care s-a desfagurat in noicmbrie 2018, Departamentul pentru Relat Interetnice a acopert eosturse legate de inchirierea unui »Stand al diversitajii etnice”, special dedicat literaturit presei si traditiilor minoritatilor nationale. in cadrul expozitional amenajat au fost expuse cérti, reviste, fotografi, CD-uri, au avut loc lansari de carte, au fost prezentate publicatile minoritafilor nationale. laneie) ae CD-uri, dar au fost Minoritatile nationale din Romania sunt prezente in mod traditional la targurile de carte »Gaudeamus”, iar Departamentul pentru RelafiiInteretnice, ca in fivcare an, a invitat si participe la » Standul diversitiit etnice” toate organizatile apartinand minortailor nationale membre in CMN. Prin participarea la ,.Térgul International GAUDEAMUS ~ Carte de invajaturé” Departamentul Pentru Relatii Interetnice isi propune sustinerea dialogului intercultural prin asigurarea cadrului nationale" Preventarea cartilor, tpériturilor si publicailor editate de organizaille minoritatilor nationale. Tabétra ,,Cantus Mundi” 'n 21 -25 noiembrie, DRI a organizat, la Brasov, in colaborare cu Coral National de Camerii Madrigal Marin Constantin, un program sub forma unei tabere corale destinaty copii Comunitifilot minoritare din Roménia, Tabire Cantus Mundi”. Prin organizes accent tabere, mraseg toni si-au propus si reuneased cele 19 minortii din Romina si sf ajute la desvoltare, prin muzici a principiilor unitate si diversitate. Un factor important si definitorin pe care organizatorii Iau urmait a fost acela de conectare a noii reflectat cel mai bine acest Principiu a fost atelierul Aruncdm 0 privire in trecut - 100 ani de muzica dar si atelierele de cor care si-au propus si identifice picscle musicale traditionale apartinnd comunititilor etnice din Roménia, Timp de 5 zile, elevii au participat la ateliere de cor unde au invitat care este rolul muzicii in viata de 2 cu zi, care sunt beneficile avesteia, dar au luat parte yi laatelin de cteatie, jocuri si proiectii video, {Out acestea find into strénsi legitur’ cu arta muzicala. Atelievele ae cor au fost structurate sub forma unor repetitt unde s-au prezentat metode si tehnici eficiente de invatare a partiturilor prin jocuri interactive, sunete ete, Tabara interetnicd de arti contemporand 7100 de ani de multicutturalitate si dialog intercultural” Tabita interetnict de arti contemporand 100 de ani de multiculturalitate si dialog intercultural” are ca scop punerea in valoare a segmentului multietnic si multicultural din Roménia, Contemporane din Romania prin prisma minorititilor, reprezentate in Premieri intr-o singurd anifestare de art& vizual, inseamni un pas important din punct de vedere cultural, dar si social. Este 0 abordare a relatilor inteetnice din punct de vedere artistic eae permite imbogatirea vietii Culturale a tii prin prezentarea in fata publiculuiiubitor de ard a unor lene reprezentand culturi si traditii diferite, dar si conexiuni intre acestea, in iunie 2018, Expozitia interetnicé de arté contemporand "Imaginile diversitdpii brimei edit a taberei a fost prezentatd in Parlamentul European in Bruvelice si la Sighisoara, in cadrul festivalului ProEtnica, in septembrie 2018, a avut loc la Tulcea, in cadrul Muzeului Nafional de Arta, vemisajul Expozitiet crane de arté contemporand "Imaginile diversitifii” editia a Ilca. Au foo rezenti la Shelaltation ezentanti ai organizatilor cetifenilor apartinand minorititilor nationale, ai oficialitatilor locale si centrale, artisti plastici autori ai luerarilor expuse, reprezentanti ai mass media, In decembrie 2018, expozitia "Imaginile diverstati” va fi prezentata la Muzeul National Cotroceni, cu prilejul sirbatoririi Zilei Minoritatilor Nationale. Campania online M2018 {in perioada 2016 ~2018, DRI si propus si realizeze campanii online, scopul acestora find acela de soba ang Publicului larg eu privie Ia diverstateaetnict, iar rezultatul urmarit era aoche des schimba atitudini sau forme de comportament al publiculu fatd de minoritifi. Totodati, prin generarea unor asemenea campanii on line, realizate integral de echipa DRI, fra nici un fel de costur, a fost posibila intermedierea interactiunii constante inure minoritatile nationale din Romdnia si publicul majoritar. Prin astfel de campanii, DRI isi propune si asigure vizibilitate Romangllor si erearea unei atitudini pozitive a publicului larg fata de minoritatle nationale din Romania, {a inceputul acestui an, DRI a initiat campania online, M2018, campania care a fost realizata cu Sprijinul organizatiilor minoritatilor nationale membre in Consilvul Minoritétilor Nationale. Scopul ar gh na este acela de a adresa un indemn tuturor s& invatém sé tekim impreund diferentele, dar si sd transmitem mesajul nostru de unire in diversitate gi Pretuire a valorilor comune. Aceasti Saree 38 insetis in seria acelor campanii, initiate de departament, de promovare a dialogului intercultural si a diversititii culturale, de constientizare a contributiei minoritatilor nationale Ia dezvoltarea statului roman,