Está en la página 1de 36

Vilniaus Simono Stanevičiaus

vidurinė mokykla

NETRADICINIAI
BRIAUNAINIAI
Atliko: 8 klasės mokinė
Diana Kanajeva
Konsultavo:
matematikos
vyresnioji mokytoja
Oksana Okolovič

Vilnius, 2010 m.
DARBO TIKSLAS

 IŠMOKTI GAMINTI
NESTANDARTINIUS GEOMETRINIUS
KŪNUS IR APSKAIČIUOTI JŲ
PAVIRŠIAUS PLOTĄ
UŢDAVINIAI

 Susipaţinti su įvairiais briaunainiais.

 Išmokti pasidaryti kūnus iš išklotinės


BRIAUNAINIS

Tai geometrinis kūnas, apribotas plokščiaisiais


daugiakampiais.
Briaunainio sienos - plokštieji daugiakampiai,
briaunos – jų kraštinės,
briaunainio viršūnės – daugiakampio viršūnės.
IŠKILUSIS IR TAISYKLINGASIS
BRIAUNAINIAI
 Iškilusis briaunainis – briaunainis, kuris yra vienoje pusėje
nuo kiekvienos jo sienos plokštumos (kubas, stačiakampis
gretasienis, piramidė, prizmė).
 Taisyklingasis briaunainis - iškilasis briaunainis, kurio
visos sienos yra lygūs taisyklingieji briaunainiai, o iš
vienos viršūnės išeinančių briaunainių skaičius vienodas.
Taisyklingieji briaunainiai gali būti tik penkių tipų: 1)
taisyklingasis tetraedras, turintis 4 sienas, 4 viršūnes ir 6
briaunas; 2) kubas (taisyklingasis heksaedras), turintis 6
sienas, 8 viršūnes ir 12 briaunų; 3) taisyklingas oktaedras,
turintis 8 sienas, 6 viršūnes ir 12 briaunų; 4) taisyklingasis
ikosaedras, turintis 20 trikampių sienų, 12 viršūnių ir 30
briaunų, iš kiekvienos jo viršūnės išeina 5 briaunos; 5)
taisyklingasis dodekaedras, turintis 12 penkiakampių
sienų, 20 viršūnių ir 30 briaunų; iš kiekvienos jo viršūnės
išeina 3 briaunos.
BRIAUNAINIAI GALI BŪTI:

 Kubas;
 Stačiakampis gretasienis;
 Piramidė;
 Prizmė;
 Ir kiti ...
KUBAS
TETRAEDRAS
OKTAEDRAS
IKOSAEDRAS
DODEKAEDRAS
ERDVINIS KRYŢIUS
NUPJAUTINIS KUBAS
NUPJAUTINIS
TETRAEDRAS
NUPJAUTINIS
OKTAEDRAS
NUPJAUTINIS
IKOSAEDRAS
KUBOOKTAEDRAS
ROMBO
KUBOOKTAEDRAS
ROMBO NUPJAUTINIS
KUBOOKTAEDRAS
IKOSODODEKAEDRAS

 12 SIENŲ-TAISYKLINGI
PENKIAKAMPIAI, 20-LYGIAKRAŠČIAI
TRIKAMPIAI
ŢVAIGŢDINIS
OKTAEDRAS
 SUDARYTAS IŠ 2 VIENODŲ
SUSIKERTANČIŲ TAISYKLINGŲ
TETRAEDRŲ. VISOS SIENOS –
LYGIAKRAŠČIAI TRIKAMPIAI.
ŢVAIGŢDINIS
DODEKAEDRAS
 MODELĮ GALIMA PAGAMINTI
KLIJUOJANT PENKIAKAMPES
PIRAMIDES PRIE DODEKAEDRO
BRIAUNŲ
O KAS ĮDOMESNIO?
S=0,5(6,2+3)*12,8+3²+0,5(6,2+3)*7+0,5*
* 3,14*2,5²*2+0,5(5+3)*9,3*2+0,5(3,6+
ŠUO +2,7)*3*2+0,5(6,2+3)*6,6+0,5*8,5*2,8*
* 2+0,5(8,5+3,2)*0,7*2+3²+0,5(8,7+3)*
* 13,1+0,5*6,2*13,1*2+0,5(6,2+2,8)*0,9*
* 2+0,5*4*8,5*2- 0,5*1,5*1,1*2*2+
+0,5(2,3+8,7)*5,8+0,5(4+3,6)*2,8*2-
-0,5*2*1,6*2*2+0,5(2,5+2,3)*3*2+0,5
(2,5+1)*0,5*2=100,08+94,025+81,25+
+174,955+30,7+46,78+16,15
=543,94(cm²)
S=0,5(3,5+2,1)*3,1*2+0,5*0,5*2*2+0,5*
PELĖ 5,1*6,1*2+0,5*6,7*2*2+0,5*5,2*5,9+5,2*
28,6+0,5(5,2+2,3)*2,4+0,5(2,8+2)*3*2+
0,5*2*1,3*2+0,5*3,5*1,5*2+0,5(2,6+1,9)*
0,6*2+0,5(0,9+0,6)*0,4*2+0,5*3,7*6,6*2+
0,5*3,9*6,2*2+0,5*2,9*6,4*2+0,5*1,3*
15,4=18,36+208,57+31,25+3,3+77,17=
=338,65(cm²)
S=0,5(4+2,9)*2,9+0,5(3,8+2,9)*6,3+0,5*
8,5*5+0,5*8,5*1,9+0,5(7,7+3,8)*4+0,5
TIGRAS (7,7+4)*8,5+0,5*2,1*1,4+3,8*2,1+4*1+
4*2,2+3,14*1,5²+0,5(5,2+4)*4,3+2,9*2,1*
2+4,3*2,1*2+3,14*1,3²+0,5(5,2+4)*4,2+
0,5*5,2*1,2+0,5(8,1+3,6)*1,8+0,5(7,3+
2,9)*1,8+0,5(1,8+1,3)*0,9+2,4*1,8+0,5*
1,3*2,4*2+2,8*1,9+1,3*1+1,3*1+0,5(1+
0,8)*1+0,5(1,3+1,1)*1+0,5(1,9+1,2)*1+0,5
(1+0,6)*0,5=60,435+86,275+93,6316+
+33,865+6,65=280,8566 (cm²)
DODEKAEDRAS
S=0,5*4,7*7,3*12+0,5*7,6*2,8*24=205,86+
+255,36=461,22 (cm²)
S=0,5(7,5+4,5)*10,5+0,5(7,5+3)*2,6+0,5(2,1+
1,5)*4*2+0,5(2,1+0,8)*2*2+0,5(1,2+0,4)*0,6*
ŢIURKĖ 4+0,5(0,7+0,4)*1,5*2+0,5*0,7*0,3*2+1,9*0,4*
2+0,5*5,7*1,8*2+0,5(5,6+2,8)*4,3*2+0,5(5,8+
5,6)*3*2+0,5*5,8*1,8*2+0,5(3,8+0,9)*1,1*2+0,5*0,5*
1,9*2+0,5*0,7*1,9*2+0,5(1,6+0,5)*0,5*2+0,5(1,2+0,7)*
0,3*2+0,5*3*4,5*2+0,5(6,6+0,8)*19,8+0,5*2,4*6,3*2+
0,5*2,3*6,2*2+0,5*2,7*4*2+0,5(2,7+2,4)*1,5*2+0,5*
3,6*1,2+0,5*3,6*0,9+0,5*2,9*1,3+0,5*2,9*1,3+4,6*
1,3+0,5*5,3*1,3+0,5*4,8*1+0,5*3*1+0,5*3,7*1,1+1,7*
1,1+0,5(2,9+2)*1,1+2*1,1+2*1,1+2,2*1,1+1,8*1,1+0,5*
1,1*1,4+0,5*2,4*1,3*2+3,14*2,4²*2=76,65+25,5+96,19+
3,9+134,59+19,375+20,79+36,1728=413,1678 (cm²)
IKOSAEDRAS
S=0,5*5,7*5*4+0,5(11,5+5,7)*5*8=57+
+344=401 (cm²)
S=0,5*5,1*2,2*4+0,5*4,4*2,4*8+2,2²+0,5(6,2+

EGLĖ +2,2)*3,7*4+2,2²+6,4*6,2+0,5*4,5*6,5*4+0,5*
8,9*5,3*4+0,5*3,5*3,6*4+0,5*7,1*3,7*4+0,5*
3,7*4,8*4+0,5*3,7*2,3*4+0,5*6*2,9*4+0,5*
3,1*3,8*8=69,52+106,68+152,84+130,28+
+81,92=541,24 (cm²)
S=0,5(4,5+3,4)*1,4*2+0,5(4,5+4)*0,7*2+0,5*4*0,5*2+
0,5*2,9*0,5*2+0,5*5,5*2,2*2+0,5(4,4+2,7)*1,7*2+0,5*
0,6*1,7*2+0,5*1,7*2,8*2+0,5*0,6*1,6*2+0,5*1,9*2,8*
BEBRAS 2+0,5(2,7+ 1,5)*1,1*2+0,5*1,5*0,7*2+0,5*2,2*0,6*2+
0,5*2,2*2*2+0,5*2,5*1*2+0,5*5,5*1,8*2+0,5*3,9*0,5*2+0,5(3,9+
+3,4)*4,3*2+0,5*4,3*4,4*2+0,5*7,8*3,8*2+0,5(7,8+5,3)*1,6*2+0,5*
5,3*0,3*2+0,5*5*2,1*2+0,5*4,1*0,5+0,5*4,1*5+0,5*3,9*1,1*2+
0,5(3,9+1,3)*0,9*2+0,5*1,4*0,2*2+0,5*0,8*0,9+0,5*0,8*1,3+0,5*2*
2,5*2+0,5*2*0,3*2+0,5(4+3,3)*1,5*2+0,5*3,3*2,6*2+0,5*1,9*3,5*
2+0,5(1,9+1)*1,6*2+0,5*1*0,5+0,5(3+1)*1,6+0,5(3,5+3)*1,4+
0,5(3,5+2,5)*0,7+0,5(3,6+2,5)*0,3+0,5(4,8+4,3)*3,1+0,5*0,6*0,4*
2+0,5*3,7*0,8+0,5(4+3,7)*1,2+0,5(4+3,7)*1+0,5*3,7*1,1+0,5*4,5*
1+0,5(5+1,5)*1,1+0,5*3*0,4+0,5(4,9+3)*0,7+0,5(4,9+1,8)*0,3=
=45,65+24,93+124,85+21,405+36,42+11,015+26,33+10,195=
=300,795(cm²)
KATĖ S=6,5²*6+0,5*3,14*1,4²+0,5(2,8+2,3)*8,2+
+0,5(2,3+1,5)*0,7+0,5(2,3+1,1)*1,6*4+0,5*
* 1,2*1,5*2+0,5(2,1+1,5)*1,4=278,8172+
+15,2=294,0172 (cm²)
KRABAS S=6,1²*6+0,5(1,1+0,8)*1,4*8+0,5*
* 1,1*1,9*8+0,5(1,4+1,2)*1*2+3,14*
* 2,7²*2- 3,14*1,4²*2=242,26+
+36,0724=278,3324 (cm²)
ŢVAIGŢDINIS DODEKAEDRAS
S=0,5*3*4,8*60=432 (cm²)
MINTYS APIE MATEMATIKĄ

MATEMATIKA KURIA GROŢĮ...


MUMS BELIEKA TIK ATMERKTI AKIS...
(Oksana Okolovič)
AČIŪ UŢ DĖMESĮ