Está en la página 1de 3
reamtamar ~ rats any og Mar graf Foto Christof Horeord Nien DreamBlamer free unch and dtne graphics. Photo Ch Stkeforstag trv Hamar, der santr opp procesen' Drama. Diagrams Urb design features. Feosistema Urbano Eeosistema Urbano gennemgik en raekke in- teressante projekter, men i mit (nordiske?) perspektiv er projektet ‘dreamHamar’ mest interessant, Del fordi det spaender hele vejen fra brugerinddragelse over idéudvikling og midlertidige installationer tl skitsen for per- manent anndring af torvet ib fordideteren int eksempel pi, at udefrakom- mende kreefter kan skabe lokal forandring og nye mader at se pa. Maske netop et eksem- pel pat koble Paola Vigands sydeuropzeske’ ‘opposition tl traditionen med den nordiske state of mind’? Brugerinddragelsen i 'dreamHamar’ og dokumentationen af den er massiv, og det er ‘overvieldende at se, at denne del af et projekt Jean vare si hojt prioriteret. Hele processen er praegetaf bide en meget tydelig og gennem: fort grafiskidentitet ogen imponerende brug afelektroniske medier. ‘dreamHlamar er ogsi en videreudvikling afdet fornaevnte koncept for what if- cities, in Hamar, dels 18 Hamar, whic ume up the process Dreamfama er Horan Nilsen hhvor borgerne via en digital platform bliver Indbudt til at komme med deres dromme og besyy - fra kommentarer, dling af inspire rende billeder ogidecr ti et interaktivt kort, ‘man kan fylde info og statements pi, men her udviklet si inddragelsen af de lokale norske beboere suppleres gennem virtuelle konfe~ rencer med inputs fra planlzeggere og arki- tekter over hele werden, Det er tydeligt, at dette enorme proces: arbejde har skabt involvering og ejerskab, Undervejs i processen har en raekke mid- lertidige installationer i byrummet ogsi sat spongsmilstegn ved pladsens karakter og dens fremtidige indretningoghar kickstartet en ny brugafbyens tory, Skitsen for det endelige design formar i planen ogsfint at samle de mange (som man som “brugerinddragende’ arkitekt selv ken: der veldig godt) modsatrettede onsker i et relativtenkelt designgreb, som samtidig ska ber nye og mere nuancerede rumligheder pa byens tory -hvis sala opleves som hele ude aftrit med selve byen. Landskab ogkontekst bliver suppleret af det sociale landskab, som skaber udgangspunkt for et nyt program for torvet, mens nogle af de mere traditionelle ‘Tandskabselementer’ som skoven og vinter haven neermere bliver pi trod end pi grand afde lokale forhold. Alt alten dag med mange gode inputs, som til .dehinanden. Maske kunne en mere defineret ramme end ‘travelling ideas have bundet de enkelte oplzeg endnu mere sammen ogskabt mere indbyrdes dialog, Om- vvendt udgjorde den samlede buket netop fine ceksempler pit rejsende projekter ien global kontekst nne Galmar, andskabsarkitekt MAA, MDL, A Landskab indehaver V