Está en la página 1de 1

周 / 日 / 日期 : 10/ 星期日/ 03032019

时间 : 1020 - 1120
班级 : 5M
科目 : 数学
单元/课题 : 第七课:分数
内容标准 : 7.1 分数的加法
学习标准 : 7.1(i)进行至三个数目的加法运算,涉及整数、分母至10的真分数
和带分数。
学习目标 学生能够运算至少两题涉及整数、分母至10的真分数和带分数目的加
法。
教学步骤 : 1 教师拿出物品,并有学生分发给同学,然后带出今天的课题。
2 教师使用桥形图,要学生根据图片题目口算。
3 学生根据桥形图的图片题目,做出算式。
4 教师要学生根据算式讲解,教师从旁指导。
5 教师要每一位学生根据题目,把算式做在校白板上。
6 分组进行活动,学生互相点评,教师加以补充。
7 学生做习题
跨课程元素
(EMK) : 企业家元素
道德价值 : 合作
教具 : 小白板、分数图片、麻将纸、糨糊、剪刀
: 学生能够运算至少两题涉及整数、分母至10的真分数和带分数目的
反思
: 加法。
出席率 : /32
后续 : 位学生有待进行辅导。

AKTVITI TAHAP PENTAKSIR


PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PENGUASAAN ARAS PEMIKIRAN AN DAN
ABAD KE-21
ABAD KE-21 (PBS) PENILAIAN

Berasaskan Murid Round Table TP6 Mencipta Latihan bertulis

Pembelajaran Think Pair √ √ Laporan amali/


TP5 Menilai
Kolaboratif Share eksperimen

Kemahiran / Proses Hot Seat TP4 √ Menganalisis √ Kuiz

Pemikiran Aras Pembentangan √ √ √


TP3 Mengaplikasi Pembentangan
Tinggi Hasil Sendiri

Kemahiran Hidup Role Play TP2 √ Memahami √ Soal Jawab

Pemerhatian /
Berkumpulan Gallery Walk √ TP1 √ Mengingati √ lisan / soal
jawab
Three Stray,
Komuniti
One Stay
Pentaksiran Formatif Peta I-think √
Deklamasi
Belajar Untuk
Sajak /
Kehidupan
Nyanyian Tandakan √ pada ruangan berkenaan