Está en la página 1de 1

Un estudiante do Barco, gañador dun

concurso de carteis do Día da Muller


A proposta de Mauro
Docampo, alumno de 3º
da ESO do IES Lauro
Olmo, titúlase Rompamos
o teito de cristal

O alumno do IES Lauro


Olmo, Mauro Docampo
Gacio de 3º da ESO, foi o
gañador do concurso de
carteis do 8 de marzo, Día
Internacional da Muller,
para alumnado de 3º, 4º
ESO e 1º e 2º de
bacharelato, convocado
pola dirección xeral de
Educación Formación
profesional e Innovación
Educativa e a
subdirección xeral de
Promoción e Igualdade. O cartel ten como lema Rompamos o teito de cristal.

O premio será entregado polo vicepresidente da Xunta en Santiago o vindeiro día 27 de febreiro
coa asistencia do alumnado de 3º da ESO e a profesora titora Tania Merayo.

O obxecto do concurso foi fomentar a promoción da igualdade dentro dos centros educativos
galegos, a través dunha acción que visibilice a contribución das mulleres nos distintos ámbitos e
promova a reflexión sobre os estereotipos de xénero que aínda existen na sociedade, as causas
e a orixe da discriminación de xénero, así como o camiño que as mulleres tiveron que percorrer
para ver recoñecidos os seus dereitos.

Os carteis gañadores serán adaptados para ser utilizados pola Xunta de Galicia na
conmemoración do Día Internacional da Muller, así como para outras accións de sensibilización e
promoción da Igualdade. O concurso está financiado grazas ao Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero.

Artigo tomado de: