Está en la página 1de 90

Piccolo

Danzó n No 2

I.l Danzón J=112 (a Li/y Márquez) Arturo Márquez


LlJ
'1 19
lile • 1I -1 g - 1I
11
I
14
11 ~ I I I

,ti re
1841 .

. .>
PI Efp e PI
I • 1~ Uf' g P I€
. " . ~> . . >

F F ~;¡ 1 I
3.
I 1i
>. •

,ti E;E t ;II f *. 1 l,m~IHref VltEffEtUI


1931 >
Q
>

I 17 I
f
J >-. ~

're €Hlu'pEfE],~ l(ifal' ~Irtmr I

non rit~dim Tempo Primo J= 112


2 20 15
I I I I 11 ~I! I 1I ~g~ I IU : li
12001
,ü I · 12 • li
8
I I
ppp
e
~
e
I I
e-----e.
I
Piccolo Piil Mosso J=142
12151 ________ _ /'t'I 9
~{~
-&~
I I ,-& I r g" "q~ I I 12 - 1I

, I 3 I 1_ 111!lUUr "mul) I~r ,1l ,t ;19/U


tf
1

'11f h I~r .,~~Ulf'1, ~UIY! 5tHI' ln~r


5

• > . > .~ • . >


- 1# r r' PIr OerOl F # ­
> ., L> • • >
, •

- Is Ef r' PI up
• •

er ~ Ir s -
p~

Dnazón 2 (banda)
2
Picea lo
12951 3 . > . > . > . . > 17
, ~ I I Ii e t' ~ Ir ~f t ~ I \E i - II I I

13291 ~ > > > > > > > > >

,~&¡&Etle ~e ~ ~I,g~mtl~ PE .~ el'HJbtfÉl f ue r ~I

ff

e
J
~5 > > >
m~ ~ ~
J

,~,~];ti§rl~ ~f r ~1'lfr3'&E€I: L &Eli ft Fri latt~ul


lTI2J > > »» > >

> >

,~ h ª@IMHtlUIEfticrf:r 19E:r~FJirlrn i - I
r::;-;;1 poco stacc.

'b lile ~e H li EEele H ~[; li eeele ~e ~[; I

Ll1Qj 2 >

:pp
> >

cresc.
>

p
> > >

cresc.
> >

mp
> >

13531
er r Ir H
> > > > > > > > > > > >

,~*
cresc. .#
11f!
H li r r [; Ir VE we 1* r er Ir ~e H
cresc. cresc.
I

f
13591 > > > > Á "

,~ í r r r Ir ~ r g; f , r I! i r i 11

ff . Dnazón 2 (banda)
3
Flauta 1
DanzónNo 2
Danzón J=112 (a Lily Márquez) Arturo Már~uez

'1
[JJ
i
19
I 1M
-: 13 :;1 g -11
.
I
11
i
~

f f EI
1I ~ ~ ·Ir E
11821 _ - ~ ~ _ _ ~
,~" - 'u)1#gá@l, i~, !n ,~f gf r g, rITa, r ~f [ ~ ,
p = f .
-=

,~rr ,r;-n,f rE El,:!! ¡,r ,ru,r ,m,rHH~,

Dnazón 2 (banda)
2
Flauta 1

,~ g - II~ffiJ~
mp
l' ~f l' ~I

mf'


pp
Piu Mosso J=142
1219\ ~ ~ 9 3,
~~ ~l * ~ * II~ i I Ig ;; 1I ! Ig : = lá :' 1I

> >

Dnazón 2 (banda)
3
Dnazón 2 (banda)
4
Flauta 1 poco stacc.
[3461 2 > > > > > > > >

pp cresc. p cresc.

s Dnazón 2 (banda)
Flauta 2

DanzónNo 2

~ Danzón ~
LlJ 19
12
(a Lily Márquez) Ar~~
11 '
41 i f le z II ; lB : II I I 11 ~:
f
>

Ir PE~F PI

>
- ,~!~
> .
I~

<
ff
/----------~
3 3

3
... >
. . > .> "' .

11221 3

mf

[i1iJ :> '~ .~ ~ > '> >

4 ., ¡l;,iR:Rffl~[ §rT~-P!~ 1~:Pgt~~I,f~,f :~E 19~1

Dnazán 2 (banda)
2
Flauta 2
Piit Mosso ~=142
[Ni] 17 t:\ 9 3

12331 10

, ~A t Ié: ;; U I r g :: I~ :: 11.: ;; 1

6 6 6
f

6 6
ff

, I 3 I
1; '~I,~~CJ~f 1!~HI~1Ir /f)lf i#Hlül

,f ~~f Vf Ir ,~H:t 1~1, ~ U I~~~ ~§r l,gEl r


> > > > > >
4

:
I f
Con Fuoco .= 172

[n2J
279
,~ 9fBl Hllt
~ . >

ú'
• > . >,

F S' ~ Ir ~e f ~ lE
. >

I · 1: = I~ ~ r ~I

>

> .> .

Dnazón 2 (banda)
3

pocostacc.

Ir ve Re 1I rer Ieve ve

> > > > > > >

I I
pp cresc. p

> > >

Dnazón 2 (banda)
4
Oboe 1 Danzón No 2
Danzón J=112 (a Lily Márquez) Arturo Márquez
[i] 18. > >---- > >---­

§I I I I~~IH mE vll@ ~~SIU ~tgllF'P'!1


= mf
111(JJ-= . 111(JJ

[MJ~~ ~ ~

§*' pE Pw !PIÉl' 8fMal" I!p§ftrbfl~". 1* HCel


.<>

1481 3 Poco Piu Mosso J= 124 2 accel. 9


§~ I I I ~r me m~F ~ ~~ ~ i 11 ¡¡ I I . I l' I I I i' Ü fJl
f mf-=:::::::::
1651 . A A. A. • • AA. A • • A A.

4~ár1Eiª,; ~f Vr ,E ,VEiu,E DE Vr ,E lEÜUIE pE Vr ,

. Con Fuoco J= 160


[TIJ ~. ~~ fi' >. . > •> . •
4ti# E,V&aliJ&.f1EíIMEtE%btll§g~ r,qr E l~,E ~~ E ~I

A • • .

subj1 ~

1761 . > . > •> . > . >. •

4-g l - I - '* rr ~IE O~ E ~It * - 1 - li r E ~I


> . ff
non rit-dim
8 2

3 3 f
Tempo Primo J= 112

'W Id17áII2tlliq~;
1
I 19 I

-==-==
Ir ~If: rfpl~-á1tlr P[IC~I
,» fif r,PI~ ~f nl~ ! ~IF ~ (E!IF ,f:E!IU FE f EI

mf dim p
Dnazón 2 (banda)
2
oe 1
8

PfJfu Mosso J=142


--_1":'1 9 3

I ~ . rE p, i: 1I ~~ ¡ I g : It ¡"Ig - lá

12341
10

~J ~ = 1I ! Ig -1 á . - 1i : I-:
f· 6

6 ff 6 ff

~ > ConFuocoJ= 172

i.l:lJJ > > > > > • >. . > . > • •


~ ti U U, H IR r vF PJ )11 ¡gEl á u p,;r r pIr ~ ~ r p1

f ff
12821 . > > >. > >

~a
>
el - 1 : 1*
•.
t r PI r p: r PIEl -
.~

- 11 t r' GI

Dnazón 2 (banda)
3

Oboe 1

12891 > . ~>. > 3

13421 ~ 4 > > > .

f~ "gL1gt::fIÜLrL1 ILlIf:B i&iDIJ i ~ I I


I
I Ir ~~ pr I

p .

~
35, ~ ir; r Ii ~ r ~ E 1* § ; r Ir ~ i ~ E Ií r E r I~ ª#~ vt
> > >
9

mp mf f

Dnazón 2 (banda)
4

Oboe 2

Danzón J-112 Danzón No 2


fa Lily Márquez) 10

Arturo Márquez

[JJ 19 t' ::;- ::;­

f
-

---­ ----......-..... .

" A-I"OSSO J= 124

"p"lU lV.LC
Poco

llil >. > . > , I - Ií t r ~ I'E ~ F F ~ I~r


> . 1> .> . . >
.I - .I

[MJ q~ 3 > . > .~> .". . ¡"


>. .,. > . •
I I 1 Il ~t r PI ~r p:~ e P11

!j
Oboe 2
[W > 30

> .> .> " .


> .

,;, i: li
ff
j~ I~ bf f[flfflr 1*~fE%I~f
non rit-dim
8 2
I 1 I I 1I ~h

p
Dnazón 2 (banda)
2
7fJff1 Mosso J=142

9 3

:¡Ig ti 11:1 ",,1M: - lá·

10

I 6

6 6 6

tf

Con Fuoco ~= 172


4 >
> > > >
> • > .

~=====::::=:::==: tf

.> .>.>.>.
- I* E E' DIE PIr r vIf 1: I ti I
Dnazón 2 (banda)
3

> ... > . . ~>


~. fEti:r plEtPE E:PI
rr
12951 3 . > . . 27

> >

13561 > > > > > > > > > > >

~j r ~r fr li r Er lE fE ~r li r fE Ir wr HEgrlE l a* 1I
. f

Dnazón 2 (banda)
4
f

~
L!lJ ---=­ ---~

-----=:-::::-­ - -
------­ ---=-----­

f
1821 • > . > •( •• >

,~~ * r r El t pFeVI F
1891 5 >~~ > ~ fT¡;.:; > >....... >

'~e I ! 11 q~! Jtlf úPt ¡r Si ~ F Plo¡ PEt 9Lf Ir: tri r QI

'I¡¡"PUÉÚIIF ,tu ildfr@lr chr Pi' PfffÚJ I

,~F cf~5 PII eFitrJua,,~&,oomr¡ÜY=~fr,

'I¡¡ 5fAAUjWyúO'(t'Ir I ! al@mtlr~

'~f PlF' fiN Ir'r IJAr' r@ &t:J.¡

Dnazón 2 (banda)
2
Dro=Jn 2 (banda)
3
Clarinete B~ 1
11931 .
,~I! Fre fE; € '.[

'j
12291
n) :tÚ )1 f ~ J...
A A A

j f;J 1'4'8 J. j.. II ~ J ~ 1JI J4)J441á J Id # 1I


A A A

12351
,M f 1 J j PI' ¿\ª J..J 11 J. J J. 11 J.J.Ji I'@J ~ j. 11 fJ fJ ~ I
A A A A A A

•• subp

,!
12411"
l J. j :P
. I,¿d J. J. 11f·J DJI'
.
n. Jq J. Igj 44J441 á 3 fJq R1I
A A A A ""

'1 11 ) j ) 1I ;Ótl_
6
4
1- l . 1-
6

Dnazón 2 (banda)
1

,~ ';5 '. 'i!!H I ,: 3, ,,1", [l,!l~lb;*íl5©n, 1


- ,. . ; ff

,~ ~ 'in,le !'gMM,hi h jI¡; í'R5©1 El,gHI


,~ H'f tfEt,,~~lr l' ~flt,¡frl·'~ I!!f rp Gtl';[ ~ E1
sub mp cresc.

12921 .. > ••.• ( •• >


4M, Uf W¡ctw fE fl E

Dnazón 2 (banda)
5
13251 .. q
4~'1' r IJ: d IJI d ItijfuUlI'í~ grqcrtE,[ re r VI

~ ff
13311
4~ ,gqf!rtt;¡f Pe r ~I'PUaCflf ve f VI,PfrEtcr¡f PE F Pi

13371
4 2~ ercr LE If vf f r1, er r r F1U EEsr u 10 , U tI pE 1
M
J J

~ €; §~ .
4 fHLff¡JEfEtfr¡irrcfttEm I ~9=bhb r H ¡

[jW
1
> -->

13481 > > > > > > > > > > > > > > >

,. epe PE 11 eeE1epe pe 1, eee1etC pe ¡* eer Iepe Be I

cresc. P cresc. cresc. 11ft

135~ 1 > > > > > > > > >
,~ •eeeIeRe ge l' eeele ge ge ¡, eEe,e pe peeer, f , J, 11
cresc. I cresc. H
6 ' Dnazó" 2 (baTIda)
2
I I

WJ
PocoPiu Mosso
> il'
~. 124
I
2
I
aoce'·

II
9 1_
I ' _
'í I JHt1 na:; --q I

.I#I¡IEj tu 1 > .>.( ..


~r
jj
€E UI
In]
'""p
frH
> >. >
~H ~I F l.'
• > • H
.
1 - 1I E [1

5 ~II
I I I 1I ~I
non rit-dim Tempo Primo J= 112

8 2 4

~II

JI, I I I I I I 11 I I I

: f
Dnazón 2 (banda)
2

¡1751 3 . 3 - 9 '
'r ~I*,QH 4' fíE! '4 ªu.ª Ff 1:( ~piAl i:)íJ t).t1jj fª AlI

, J- ¡/JU j..........-¡¡jI !1PII@ID


p~
tE 6:1 !lU·I
: 1f~ E111 1M .1

'If M~t r pl~ f AN ~r PPI~ t


11871 _ ;-:,... .~
FI F
r;'.,..

!1~tFlr
~
'PI

11931 _ \
~ ~ r r r#r t#F 1r ' fU Ir ~ f f pi tf f 'P IF ~ F FpI J _in IH
mf dim P

11991 18 ~~"
~M U - 12 - IN • 11 I I n * J J J la 1)1)4 I
l.
A

. .
...

12221 A .. A'"

,~t J j ..q)1'lÓ ;...; 11 ; 3J I! nh;


" .. .. ..."
..
1_ j. J pi!)) 48 1
..

12281 • A • A • ••

,~, ;);
. . IN) )) )111 4; pl!:;tiJ 4; 1: 4; 41N J44144 1é

...

Clarinete B~ 2
L?4ol ,
~~
I~::;l, .J"Jª'I' fr.) j j U j Jj H hJj}
A A A A A A A A A A

, ][jA)
~ .. " . ·f·"
¡g jjjjj;:1 §
., . . . . ,

12~{j1 ~_ 3 '..
.
,~I ~ e,
1 i;; I I I 1-;
If
qtRp I,~p ti/U r I!~P aqc, I

12641 > >

,~qr i!Qp IQr '~p u~u I~F ~p r Pr I~r '~p c:r IqOp , PUl

DnazÓ71 2 (banda)
4
Clarinete Bb 2
[~921 .. > . , •. ~ •. > .\,
f" ~ gre- .Pd;{Rs f ~J r 5 > > >

l! :
.
~
.f. :¡~Pl acle
FP
m~§~ ~

l.. Epe H

"Ii' paLiQUF fiÍlr i!~ fetCl CfI [


13071 > >

t() g:
>

~l! PUgl
13071 > >-:- > _ _ > > >

, ~I B til r i Ii pUl! Et j r q Pr pI~ [ ro rér- t.U pE Cr tI I


. .

,~I ffEt@lgBl,fEflftEfErElfl'9HHttrlr I I al

,~ @@I~fi I!f' mp.


FlA. iilw· dJ!J. J, Ifl· !J

'iJ1 IJ. ~
J 1,1. JI.;' J I.J. J IPH~;;gIHwc:rr:tl

mp If

'1 E~~ f VI!B!gf:ECflf E vC vl!pr;Uefl

PE PI,mgff"¡f f

'1 ~E f fFH Hrrr lE!rFtttrIP,(r~Fal

EMagal ¡¡II
3 J

~ t: q
34~~ffIÉdteIHUUctltFEtjd:FIE
> poco slacc.

I ,1;1; pr PF I

Dnazón 2 (banda)
5
Clarinete B~ 2

13471
,ü *
cre"c > > > > > > >

r
>
r F Irpr
> > >
pr ¡i r r F r e[ Pre
". >
1
P
1$ r r L JE Pr p;r I
~

11p

[3531 ~> 5
r l' tJ r Ir eF pFIJ [ c: rj ~
> > > > > > > > > > >

~ ~ 1 r F r lE QG Q PEvE I
mi' f
13591 > ~ > (

~,~* t ~c f lE v G
JJJ'

J l 1I

. 6 Dnazón 2 (banda)
Clarinete B, 3 Danzón No 2 Arturo Márquez
Damón h 12 (a Lily M"nl<"~ 1O > ~ i
[jJ
1 4l 19 IR • 11 : IR ? l.• I I1I •pl1r p 11'1

,yM(PIlCFOlr l : -

182! > >. > . • > >


. q~
&~# * t r PI'f PF F P11'f
••• > •
- IJ ti F' D1El P r r ~1
11221 3
,~I I í I~} Fr I:t

: ";'> f
DnazÓll 2 (banda)
2
· 3 Dnazón 2 (banda)
> lO • lO > . . q>
• 1, UF' PIUPF E PI r
Dnazón 2 (banda)
4
Clarinete B~ 3

'~jllF@lf eqr bffi§)'IE c:h~ ,1!~Uiª1

~ >~
3°~~f ¡i~H il,fE1@lE OOr PI'pjíÚftlta U 21
> >

~ í r r t rrJ&dc:r&lauúIFI!if\M,~[¡EtHtrw
13151
.f" ?rrCLrQ'lr I I @lmhW1J 1.ª la. j 1.). 29· jJ!31

,,, J j!J. J!J. J!J. J!J. J 1;#fJ ¡i.II~

---- --- 1IIIp

'1 Efc:r~ErTle ~t' gl,~\ttUEflr PE EME1'~Effle ~t' ~I

ff
t r-

'I! PuUE:E EPI' W rE EEII ~ r-r f


lE GF tEtlle F 1

'1 u ~rcfl etmHflf~UErfrltrEfpr&


EfEfUUIG, 1
13451 poco stacc. > cresc. > > > >

r Fr 1'! H pe

I
~ r I ,Xli r pr pr 1I
1 > > > > > > 1
F r r Ir pr PF II
Dnazón 1 (banda)
5
Clarinete B~ 3
®J > > > »> > »>
,~i .r E I ~r Q Q
r ~
i r: 1* Er g l~r Qr r
'~
Q I i ,r E E t Q~r
1
f
Q[ 1

13571 > > > > > > >


r r If r
A A

,~i 1m P:F: Pr :¡ $ liE E :r 1;( R P crUle ¡ J' 1I


If jJf

Dnazón 2 (banda)
6
Clarinete E~
DanzónNo2
Danzón J==1l2 (a Lily Márquez) Arturo Márquez
ITJ ~ 19;; [2 : IR : 1I 10
. ; I mrJ
>. >.
PF·11 J
~
f :

~
Ir pE p
>.>
f J~

8
]\ tí I I I I I

I 2 Dnaz6n 2 (banda)
r.fi1Jarinete H
18~~;: !ijiiil_¡~'€
p~ -=::: f
: I~ Q~ nlflf~ln~ nlFif~ll

[ill] - --- ~. ~ rfi ru - ~ lO ~------,


,~,rJt ~. glU!:; f:~L !Q%IF ': ~J~lr t roE Ere; :~;.grl
3 - ­

11?51 _

~,:~ ~ mUl,mr fibltmf O!QHIB !', II -:' l:e ::0,


II

dim p

12021 18 9 3

~~ 2 I I II~gq~ lile - II l' I IR ! lé - li

1235\ 10

. ,~I l i l e ! lé ;; 12 -: 1: l :@ijl ~ ­ I

f 6

6 (i (i (i

• A •

sub'IWjJ

·3 Dnazón 2 (banda)
Con Fuoco J= 172
. >. . > .> • . >

{ ,
¡
ff

.. > . • ••• > . > 5

13061 ~ >~ ~~
,'!h06f3Jl'r m2 IldliMilE cf Pr ~ Iq F¡~ JI

> > _

'~D ti El lO IGiB tra ICftr Sr j r l[tf L r O ~ i


:ff

4
Dnazón 2 (banda)
Clarinete E~

13281

3
3

Roeo staee. > > > > > > > >
~ > > >

pp cresc. p

13511 > > > > > > > > > > > >

,~i E E r lE ar ar li E E r Ir H H 1* E r EIrI H H I
cresc. mp. eresc. mi cresc.

13571 > > > > >

,~.cresc.E E E lE H H li E E r lEJ6P PE EmUle * ~ i 11

Dnazón 2 (banda)
5
> > >

> > > >

~ >

~ ~ J *i ti If J. >
ªIJ *~ ~ r' ;. J i 1 ª~
1
>
1 r·O.> ÜJ la * F J 1

l:i2J ~ > >

~~ ~ J. fiJ I ~ i F J 1J. ~. fi3 1~ , J ijJ ¡.


1 U. #~ r~ f' ~J* F I

1. 951 > > > > > > >

~ ~ r f ~ 3 Ir ;¡ tI r Ipi ~ UIF 'tI F Ir i iS u1r '~i r I

[iQi] > > - 3 > stacc > >

~ flJ¡ r nJ J Ir'? f r 1q2 ~ FF Ie~ ¿rU-' F ,~~ iJ 1F 'f-~ rI

11 o~ 1 > > > > > >

~~ ~ i r r 1E 'p i ~ 12 i B~~ Ir ~ ., IF ~?~ ~ IF *" I

f :=: ====­ mf 2 Dnazón 2 (banda)


Dnazón 2 (banda)
3
I+~l: I .
fÜ #.. '5 te ;] nll fQi sti i Jti #,i n; 11;~.r JJj I~ ;JJ I
u
12¡5~1 . .. . A A

f~ ;' ~ ~ ®9~;~J ~jllJ ;Jjll~ :JJ 1]' ~ ~ ~JI~i¡jJj JJjll

> > > Con Fuoco J= 172


> >

>
Uf > >

, ~ j i F ~ I~; J..J Ij i F ~ Ii, J.J Ij j :F aIª. !. JI i i q~ j I


> >

>
>
Dnazón 2 (banda)
4
Clarinet Bajo
[WJ
> > > >
> >
> >
11ff
[3041 > > > >

-f\r !:?~ t, '!f:J ei,J' Ir i'f@': r: ~tJ¡ljJ~ tg!:;':(:I~ !"§"t:1


> stacc > > >
> >

> >. >


f
=
9 > > >
'¡ i H'; fll §~ r ~. J I
f

[)1Q]>
> > >

> > > > > >


>
>

> > > > >


> 3

>
>

1314 1 > > > 2 pocostacc. > >

> > > > >


>
cresc.
cresc. ~

> >

> > > > > >


> > >cresc. >
> cresc. cresc. >
f
1,3591
~~ J >
, J
> r IJ. J
>
IJ
A

1 1I

>
5
lIf Dnazón 2 (banda)
Danzón No 2
(a Lily Márquez) 10
Arturo Márquez

mf
701.0880 J= 124
" lY.l4
Poco P IU

1Di ~ F)lIt 1 B¡b ~'*


2
16 I ­ 1 I
subp
Con Fuoco
. > .J >160. > . . > >

>

. >. > ~
4~ l ti F' ~ 1tn:F ~
>
~
. .
piE
>
1
I
3
I 1*
>
tr r
'.
P1F P F P1I g

#~ ?4 lo~
>

1I 30 I 1:;p'1 ;fjLJJn @IQ

ff 8

> > > > :$. > > f

J
COr¡:llJitlugléfempo Primo ~ = 112

2 19

f
-

jj

dim
18 9 3

10
4" - lé - 1I I I
12 - lé - 1I - 1­
f 6

41 * ­ 1­
6 6
J !fW4 6

ff

2
Dnazón 2 (banda)
· > • > .> . > •
- Il F r- vlF vE F v1r i - I ­

> >. > . • > . .••

11
3
3

6 > > > > > > > > > > > >

cresc. cresc. cresc.


f
> > >
~>r D r Dr li r r r Ir p r p eeerl F J l 1I
11 *
Dnazón 2 (banda)
3
Fagotl
Danzó n No 2
Danzón ~=112 (a Lily Márquez) Arturo Márquez
W 19 10 >. >

:)=1 I I In = 12 - le - 11 IIISI r ct Pr 1 & o

dim.

le r rjh pp
­

[li] > Poco Piu Afosso J= 124 2


>. ~q >. q
9: ~ -rf PT Pr 1I ~if p, * ­ 1 I
mf =f

subP-:::::::::::..
Con Fuoco
>
J= 160> > >

f = Jj

>

~-------------------- -------..
Fagot1

[llli]r----,
. . 3
mf

113-51
- -
f

11421 .>
.>
.ff

I I
3 =::~=-
Tempo Primo J= 112
4 .o. solo cantabile

. 2 Dnazón 2 (banda)
Fagotl

11841 > > > >

> > > >

> > > > > >

> > m¡f dim >

18
I 1I q~
> >
p

9 3 10
I Ig - li I 12 - lá - II I I IQ - I~

- 12 - 1- * ,iITi' * - 6
1- t ;ccrrrl $ l
6
- I

6
f

6 6
o
Jj

3
Jj

> > >

. 3 Dnazón 2 (banda)
F agof:ln Fuoco ~= 172
1280 1 • >• • > .> • > >. > ,

JI
12871 ,
>

>
• p~
L>. •
>
118, - 1* r r' al r a f al F
3 . > . > 'e '. e 17 ~
11 11 *r f ~I f ~t f ~II ~ t * - 11 1"1 r r;
E, I,t' r---Ir' r It'
13191___
9:f' r Ir' ---
rir EIt' r Ir ~ I

> >
>

3 3

4
rIF *
poco stacc. > >
- I I 1 I - IjjJ. re re I
> > cresc.

> > > > > > »> > > >A A
. .
'?íf> f cresc. > JI>
Dnaz6n 2 (banda)
4
2

Fagot Danzón No 2 Arturo Márquez


Danzón J=112 (a L/Iy Márquez) 10 >. ( .o.

[i]
':1 I
19¡ _
I IR = II - I~ 1I I lit g-r H 11, "!f
f=__

[iSJ - . -.o.

J- 2
[ill,:, Ir ~r pBt IIN ~), k ­
Poco Piu Mosso 124

II
f mf =f

Con Fuoco J= 160


• >. . > • > •
>

----­ -----­
3 11* (ffTCl

.'"

~"(1) It &E pE I,e }n· li


fI
(f't le ii PUI"cíf[­

> >

>

>

> -
> >
p

18 9 3

. 2 Dnazón 2 (banda)
Eggot2
~.

2:~ á : I! 10 1, In :;: I~ § 11 :: 1- :i ~
f 6

~~r *; 'I-i '.E",6


§ 1­ 1i 'á¡¡;lt _1
6 6

6
JI 6
If
> >

Con Fuoco J= 172

12771 > > >

.------------­
- 3 Dnazón 2 (banda)
> > > > > > > > >

> 4

pocostacc.> > > > > > > >

IñJ·
> >
i IF * r FItm¡¡fiJ·
cresc. >
r IF * re FIJ.f ft~· r Ir * F' F I
cresc.

1.3581 > > > > >


> A A

,:& J. #~. F Ir l F F IJ. ªJ.> r Ir i J 1 II


> fI lJ1

4 Dnazón 2 (banda)
Saxofón Soprano > >

~~l~~~~>~~>~~~>~~~~~~~~~~

[2§J '"" ~ ~ ~_ ~ ~~
~ ti¡¡ 'í P(f q¡¡ Ig cr~ r PI! ~ifbJ11 e
> > >
"-'ir PE i' l!l Hi @ti I
[iQiJ > >- > - - > :: >

~~ ~ oh r i I, faliV If r1 U ~ I~ r Er r r-' cM;! r::r ~ I

'~@~lg~~~btl,E±rJ(fr,dE!~lr * * &1

mf
3 10
I 12 : lé - li i
le - lá •
li

i
f
rtfiit * -
6

6

Dnazón 2 (banda)
3
> > > > > >

> > >


---

, ~ f J~ r i Ii r Fr ~ r la dLt &100 tiM Iug; El I

10

Dnazón 2 (banda)
4
Saxofón Soprano

13281

3 3

Dnazón 2 (banda)
5

Saxofón Alto 1 Danzón No 2 Arturo Márquez

J~D;@;Z;Ón~~~1l;2~~~~~~L~~~~~'~~U~f~~~~~~~'~'~'~
UJ~ ..

~~ t l - le - 1I ~

accel.
A A A A
A • A
Saxofón Alto 1

~ •
.A •

> > > >-..,

~,~?i1Í,r ~'I~rg1tl@nl@ffijl@r-
f

~,~ rEiEt,@lf1¡@UUI@r IrEiEtI~6íJiia1

'y r PI' r t [ lE r erttrJ


-
EJI@iTI I\~;r EL f 15 tI I

= ff

. 2
Dnazón 2 (banda)
Saxofón Alto 1
[iliJ
'Ü# EIDffi!lb~p~'lruJEE:'lfib'p~'lruJEE:'lflmppD'1

11371 cresc

'Ü# fr ~ fE r' Fin tf' pP' Ir!' rE r' F10 t PpP' In' tF r' ti

mf

11521 cresc cresc

'~fU p pO! 1M' rfIP flrlH' pP' le, fE E' flrJ[ PpO' I

= ~ p

- 3 Dnazón 2 (banda)
11II.P 11ft f : If
Tempo Primo ~= 112
11641
>

p
11ft

3 >

> > >

-­ -
3

11ft dim

p
Dnazón 2 (banda)
4
Saxofón Alto 1

12031 .. . . . ..

Piu Mosso J=142


t:\ • A •

f
.A • • A.A • • A.A·A ••• A.

subp

6 6 6
jj 6

12561
~.~~ o~ íl:.
A

f
o' o o, o. o o'
p, r r r 11 Ur:r r 11 r r r±l' f rMr 1, r r r Ii ULF r 1, r r r±I

o o o. o o. o, o o. of:­

. 5 Dnazón 2 (banda)

Saxofón Alto 1

12631 ". . A •

12701 ~ ~Aq' ,~
4Y t LCrl'ivtf t I VD ©!i - 1 - li r Fal,PE FE]!It ~ r eEl
i
A q # fj:

,
A'"

11ff Con Fuoco ~= 172


A

>
12771 ~
!:;,ft ~IErtr'F ~I

r- 1"'" > >,.....-,. >

~4~ ~PE tale meWI! úrJUu


12821 > > > > > ,:, >---.. > > , ,:,

4i!f1P¡,p) ~lfitb,L ~1C!r'~r OlffU'F ole r,Or DI

E!tí ~ F el f'lr ,ir PI bU r WI


> >

, i!f1 ?id, r PIr: r,ir oI 'i

>~ >,.....-,. > >

>,.....-,. >

, ~ tru ffE¡ IF Ck r- Ira:tB-1 L1 aH' PIéTI1 au I


,~ r Ckr- 1n:fil1!~bE~Ulcf~rt~l&ri#oECrlr~

- = jj =:==:=- f
. 6 Dnazón 2 (banda)
Saxofón Alto 1

13191 9

= ff

3
3

,~fitflEffrlf~ftrEq:~IDaciU&lr * pJUI

13461 ¡zoco stacc.


> >
>
>
> > > > > > > >

4~ F H H 1* r r r Ir H pe 1* r F F Ir H H 1* F F F 1

cresc. jD

13521 ~>
4 F Pr pr Ii r r r 1FPr pr 1* r r F1r € t
> > > > > > > > > > >

Ü¡¡ #€ r 1i r f r1
11I!JI mj f
13581 ~>
4~ De
> > > > > > A

p t P r 1* HE E r 1t Pt € uu 1t í ~ * 11
.fff

. 7 Dnazón 2 (banda)
f ~ r pFflJ PIr
[1iJ n f\

dim.
Saxofón Alto 2
1671
4W ,me F t li F F ElI,Wr r Lw r r ElI'
A A A • A •
.A • •
A
'111- 'A
• ="""
••
111-
~J~-
~

Gle

subp
Con Fuoco J= 160
> > >~> > > > >

Uf

>~> > >~>

>~> > > > >

~4~ %!ct!#r pllN r-gfB=I@t()I@éfUl~~


f

4Y F-@IWnl@rtijlr~r- If@19~1
l2ru

, Y f f #r gt EIre r bi #E} SI r-Eift 19~ J Ef ef t f 1


- - - : 6

8
I I
:~ f
Dnazón 2 (banda)
2
: pp nonrit-dim
cresc
2
. . .. .
11641 Temp5Primo J= 11i! f~====:' ff
411 I 19 I l'í ],'jJ1JUE! 111If1"

C:::::::::
ff
Dnazón 2 (banda)
3
Saxofón Alto 2

11941

mf dim

pp

Piil Mosso ~=142

ñr * Ilqqg-~* 4 J 4 1* PP? li 4 ~ DI
12181
~Y.r P Jtjl@
pp f
2

~~ ,~~ 4 i 1* 4 ª 4 1* pp~ I~ 4 ª RI'íM ~ 4 1* 4 ª 4 I~

A A A

subp

6 6
Dnazón 2 (banda)
4
Saxofón Alto 2 ~

¡m]
,~- i
w¡;p _
g 6
í E 6
miit ~ * JJJO]11 ~#
i E 6 ff

~
25, ~P' t#t t Ií d#tU 1* t #t til P~E F t Ií t
't
.. • . . 'f' .
#F f Iíetu FI

,ü#I * ~ ~ ni' #~ ~ DI, ~ t nl~#t ~ ), Ig lDUZEffJQl

mf Con Fuoco J= 172

274ü#1lªªgU!~'th ~IEFt¡'ftr Dlr:.f'h DIUtJ'f pi

[2l2] > > > >

~
28i~h;ph Dllfwhur DIEtph~I&E!i'f PIFU'PF ~I

> >
Saxofón Alto 2

12991 >~>

'1lf1 rDfUlttCfg PI@éEijl~ o

[!!!r: Irsftll !a-trEi U I

,~~ r- Ó#g rtE- Ibci~a]alr-uilqMHÜLLIElSÓ"E1~MI


= ff :
, ti( f E, 11" i 1" rilE" ro #rn Ir 1 - II 9 I 1!}ªPiriut I !~
f
13291

> > >

13461 > > > > ->


> >- > >

cresc.
p
13521 > > > > > > > > > > >

111!P mI I
13581 > > > :>

Dnazón 2 (banda)
6
Saxofón Tenor
Danzó n No 2

Danzón ~=112 (a Lily Márquez) Arturo Márquez

dim.

. .
A A. A • A • A •

--=========0
> > >. > > > ~

>
-
> >
>
-
> >

IW ~~ ~
@~!/ ~_IF fi;íO r ~ 11 PL1 Eggm Ef~ F Pl' ~ifiN:I

> > > > > >

,~ f J-PF i 1* r rr- rriera L1UItF&6f@lcigtff..E¡

- -- ~ ff

1108! q' 8
@~ EltfLrLfI,riErCtIF * * tll@Q1UI F* - 1 I I 1

Dnazón 2 (banda)
2
Saxofón Tenor
~ ~--
4*fi jO; OJJ , OIun rr' f-p , Iéi ' o#1 , oI~e rr' ip , IIID ' Oí], o
p
-
!

cresc

cresc
-­ p

cresc

mf JP-' ====== jj
Dnazón 2 (banda)
3
'r
11681

p
> . '~> >

F#I #~r ~ pI! IqQ Et)ill r JiQ I~r I¡j


_ >

r mmI~ ~Q .¡br I
,,>

33_
>

>

Ir ~ r ~r?p I

dim
mf

18

Dnazón 2 (banda)
4
Saxofón Tenor
~
,» íq~ J ~
1220 1

f

A

aJJ~ I * ~
A

j
A

PI' #J ~ ~ 1i ~j ~
A


A A

4J4J? 1* p :J ti
A

12271 A A A A A A ~
,~ ,~J P 2 1* P J P 1~ W ¡j)iJ )1 H P ~ PI!~:J P J 1* ~ :J g 1~

~ ~ ~ e'1 ~
,~ ~ ro ro lO
A A

1
A

¿Ij
A

4 1U ~ :J PI' t J ~ ? 1i g ~ ~ 1* g ~ ~ I
A A ,A,

subp
'1 -i

, ti '?,J J J 1* PPP 11 ~ J PI!?,J l 3 1* ~ ? P 11


f
ªP~ 1 g
12451 A A A

12501
6 6 6 6

6
• A • A •

ff

• lA.

Dnaz6n 2 (banda)
5
> > >

> > ~ > > > >

-.-:­
>
-
> >

13081 > >~ > - - > > > ii ~.


f~~p~lr ~u ~li~UérlE1~@EiFIg:gq:t!2

,~:-@t;ErlgfJL1gl~,áM[flr i i &1@@lr * - I

Dnazón 2 (banda)
6

Saxofón Tenor

13191 9
-

'ncrci e:r ti 1* ¡!Ir f;: la si.a 51 Ir-


- 3 3 I ~ Ilg ÉJ gÜI

13431 ~ 4
'!I gErJ:r!lgr IJln )IQt 1] IJ * -
> > > > > > > >

II . I II! PE PE I* ~ rrI
> > > > > >
> > > > > >

cresc.
mp mf f

,lIIr
13581 >

~
>
r
>
~ ~F 14 F 9r
>

r lE vr
ff
p LEcrlE 1 J , 1I

Dnazón 2 (banda)
7
Saxofón Barítono
~ A A
i# > >
~~ y qr * * d1~tr * * ¿ 1qr * -
A A A

1-
0

d1J * i rita i l r 1

> > >


p f

[MJ
~ ~> > > > > > > > >
ti¡¡J F *~r t If" FO f IF * r t If" 2° #~ Ir * f r Iro J. D4 Ir i fr1

1971 > > > > > > > > > > > > >
~~~
# r •#r F Ir! >p1 r Ir J #r F Ir, p1 r Ir, #r F Ir, >p' rI

Dnazón 2 (banda)
2
Saxofón Barítono
llilJ

11291

4~ F* FFIr r FIr *Fr I'r f' r IF* r r Ir f' FIr *r r If' f' FI
11371

4~ r * r r Ir r FIr * r rifE' FIF r r Ir r E Ir * r r I


mf '
í

4 r r FIr r r Ir J. FIr Fr Ir J. F Ir F FIr J. F I


11441

jt
-#
1 1
erese
l
f

Uill ~ cresc cresc cresc

4~ r * FriE' r FIr * r r lE' E' FIr * r r lE' E' E Ir i Fr I


f P mp cresc mf
~ non rit-dim I
Lli.fu 2 Tempo Primo ~ = 112

f ~ r E' EI-====
r 1 r r Iqr * -
ff
I - II
.
I I Slti @p Ia. r' iF
mf
!

11661

fU ~(tJ la. ro iE lE?lí(Itl 13. ro "E IP, f IJ. f' ur Ira, f I


P

11731 3 3

f ti J. r iE Ir9fll E Eur r IE'1#F :J I~ ;j JFui r IF2l;t lE' ro UF I


<::::: P

Dnazón 2 (banda)
3
f

12221
i: ~ ¡\ > > ¡\ > ¡\ > ¡\ > > A >
~ fi r 1 - 1- F F Ir 1 * FlEfa 1 U lr 1 - 1- F F Ir 1 1 FIR

12291
i:~ A A A » A A A A» A

~ ~ ur 'F ,11 F1 - 1:- FFIr 1 1 FIR r- Fpié r 'F r 1I r 1 ­


12361
i: j > > > > > > > > > > > >
~ u-
A

r FIF, 1 FIr 1: 1- Fr Ir 1 1
subp
u F1 -
l
A

1- r FIr , , FI
f

Dnazón 2 (banda)
4
Saxofón Barítono
12501 A A

A A

> > >

r Ir *:" 1-' r Ir * - 1-' r 1g~. 1 J. I! 2¿q2 11I


f
12801 Con Fuoco j- 112

'#h i 4 * ~ r t
> > > > > >.

1 2· Ir r * r r r 2· Pr r * tri e 2· Ir
I 1 I 1

uf

,y.
12861
Fi
>

tri r- 2· Ir 1r i r J 1g. r'


> > >

el Eur E1r
> >. >

r' r IF* r E1
> >

~ ~ ~r
'#h r ~.#~ Ir * er Ir' ~. ijJ 1r * r r r' a. ~~ Ir
> > >
1
> -1>
l rq~
-I::j
1 ª' r' r 1I dI
~
ilill!J > > > . >
r
>
#>
'i * r Ir *#r F 1r ! D~ r It ~ #c F 1e
> > > > > > > >
, Yr '1 D* r 1: * E F 1
'11ff 5
Dnazón 2 (banda)
> > > >
> > > > > >

f :

\3181 > 9
4Y F *- 1I I 1 * -f J ~ ro f r r * J uJ ro f r
11
>
>

>
1
> >
1
> > >
I

332 > > > >

4~ r * 2~ Iro f r Ir * iij~ Iro f


> »» > »,
r Ir * J~j Ir r [ I~; * r * I
>
. ~

13391 > > > >

4~ r 2qd rrr1;0 {#¿ lE" r ( I~j * E * It r ¿ Ilo 20 ft~ I

poco stacc. > > >


mf »> »
I IJ.> #¿. F Ir ~ r r I>J. #¿. F Ir l r r I
cresc. f cresc.

13581

f~ ~o ~t F Ir
> >
~
>

r F IJ.
>
#t F Ir
> A

,r A

1 1I

.f.ff

Dnazón 2 (banda)
6