Está en la página 1de 11

1- Comezamos a coñecer o libro

ACTIVIDADE I

Que é o libro do Principiño?

O Principiño é unha narración curta do escritor francés Antoine de Saint-


Exupéry, que conta a historia dun príncipe que parte do seu asteroide a unha
viaxe a través do universo no que descobre a estraña forma que os adultos ven
a vida e entende o valor do amor e da amizade.

O principiño é considerado un dos mellores libros de todos os tempos e


un clásico contemporáneo da literatura universal.

Debido ao seu estilo sinxelo e directo, foi considerado un libro para nenos; Non
obstante, a súa profunda reflexividade sobre a vida, a sociedade e o amor fan
que sexa unha historia de interese para todos.

Foi publicado en abril de 1943, nos Estados Unidos, xa que, debido á


Segunda Guerra Mundial, a obra non se puido imprimir en Francia.

O libro foi traducido a decenas de idiomas e adaptado a varios formatos, como


teatro, cine, serie animada, ballet e ópera.
ACTIVIDADE II

Resumo do Principiño

O príncipe conta a historia dun piloto que, ao tentar arranxar o seu avión no
medio do deserto do Sahara, encóntrase un pequeno príncipe que ven do
asteroide B 612, que pide insistentemente que deseñar un año e nunca
resposta unha pregunta .

O piloto comezará a descubrir a historia fascinante do pequeno príncipe, que


comeza no seu asteroide, onde vivía con tres volcáns, un inactivo, e estaba
ocupado na arrancaras as malas hervas e ver o solpor.

Un día no chan do asteroide do pequeno príncipe nace unha flor. O pequeno


príncipe preocúpase e atendea con dedicación, pero a flor é dramática e
caprichosa, e isto moléstelle. O pequeno príncipe decide entón deixar o seu
asteroide e realizar unha viaxe polo universo en busca dun amigo.

Na viaxe, que levará ó príncipe a visitar varios asteroides para chegar á Terra,
atopa un grupo diverso de personaxes excéntricos que lle convencen do
estraño que é o mundo dos adultos, tan ocupados sempre en cuestións serias e
importantes que, esquecen de gozar da vida.

Na Terra, o pequeno príncipe entrará en contacto cos animais, as flores e as


persoas. Estará alí onde, antes de atopar o piloto, atopará ao raposo que lle
revelará a importancia da amizade e o valor do amor que sente cara á súa flor.
Será a nostalxia por ela e a decepción provocada polo mundo adulto que
motivará ao pequeno príncipe a regresar ao seu planeta.

ACTIVIDADE III

Análise de frases do Principito

O esencial é invisible para os ollos.

Esta frase dilla o zorro ao principiño. Isto significa que o verdadeiro valor das
cousas escapa aos ollos, pero non ao corazón. É unha reflexión sobre as cousas
que, ás veces, non somos capaces de ver, porque o observamos cunha mirada
superficial. O evidente non sempre é o máis importante. Esta é unha constante
no libro, que nos chama a ver máis aló das aparencias.

Foi o tempo que pasou coa súa rosa que a fixo tan importante.

A frase é dita polo zorro ao principiño. Significa que as relacións e afectos son
cultivadas ao longo do tempo, e que é todo ese tempo que lles dedicamos o
que as fai valioras para nós. Reflexionar sobre a importancia de pasar o tempo
coas cousas e persoas que queremos, e sobre a responsabilidade de ser
constantes nas nosas relacións, sexa a amizade ou o amor.

Se ti ves, por exemplo, ás catro da tarde, desde as tres en punto


empezaré a ser feliz.

Esta frase é dícella o zorro ao principiño. Expresa a felicidade que nos produce
a amizade e a forma en que este afecto móstrase na necesidade imperativa
que sentimos para ver a alguén querido. Tamén fala sobre a importancia de
cumprir coas expectativas das persoas que amamos e a responsabilidade que
asumimos ante eles.

Vostede é responsable por sempre do que domou.

A frase é dita polo zorro ao pequeno príncipe. Significa que cando cultivades
unha relación, amizade ou amor con outra persoa, isto nos fai responsables
conxuntamente do progreso desta relación. Recórdanos que cando temos
"domesticado" unha relación con outra persoa, volvémosnos moi importantes
uns para os outros, e non podemos abandonarnos.

Só tes que pedir a cada un o que cada un pode dar.

Esta frase é dita polo rei ao principiño. O rei era incapaz de ordenar algo que
non pudese ser cumprido. El dixo que para ser obedecido, só se debía mandar
aquilo que os demáis estiveran dispostos a facer. É unha frase que fala sobre a
importancia da bondade no poder.

ACTIVIDADE IV
Personaxes e elementos

O Príncipe

O pequeno príncipe é o personaxe principal da historia. Vive nun


asteroide, que deixou para viaxar o universo en busca dun amigo.

Cando chega á Terra coñece ao piloto, a quen lle dá as súas impresións sobre o mundo dos adultos,
sempre tan ocupado nos seus asuntos e pola súa incapacidade de valorar as cousas que son
realmente importantes na vida.

O pequeno príncipe representa ao neno que todos levamos dentro e aos sentimentos de amor,
esperanza e inocencia que nutren a nosa vida. A súa forma de ver o mundo motiva ao piloto a
escribir a historia para que se reúna co neno que era.

O piloto

O piloto é o narrador da historia do pequeno príncipe. Coñeza ao pequeno príncipe cando o seu
avión rompe no medio do deserto do Sáhara.

Cando era neno quería ser caricaturista, pero os adultos desanimárono do seu propósito. No
pequeno príncipe atopa un amigo, que entende e ensina os seus debuxos, as súas historias e accións,
o verdadeiro valor das cousas. O piloto retrata a importancia de seguir os nosos soños.

A Flor
A flor é o obxecto do amor do pequeno príncipe. Pero a súa relación con ela é difícil. Aínda que se
preocupa e protexe con fervor, a flor é orgullosa, melodramática e caprichosa. O seu
comportamento confunde ao pequeno príncipe ata tal punto que decide facer un percorrido polo
universo para separarse dela.

É a súa memoria que fai que o pequeno príncipe regrese ao seu planeta. Simboliza o amor, que debe
ser cultivado e coidado todos os días.

O raposo

O zorro é o primeiro amigo que o pequeno príncipe atopa no seu


camiño. Explica que o príncipe que a amizade é un proceso de domesticación, en que dúas persoas
se implican nunha relación única, onde ambos teñen un do outro.

É el quen ensina o principiño o valor da amizade e que o leva a reflexionar sobre a relación que tiña
cultivado coa súa flor, a que el quería.

O Cordeiro e a caixa
O pequeno príncipe pide ao piloto que lle debuxe un cordeiro, pero
non está satisfeito co resultado. O piloto debuxa unha caixa e di ao pequeno príncipe que o seu
cordeiro está dentro. Entón o pequeno príncipe admite que este era o que quería. Este debuxo
representa o poder da imaxinación.

O elefante dentro da boa

O narrador di que cando era un neno, deseñou un elefante dentro dunha boa, pero os adultos non
entenden o deseño, só vian un sombreiro, así que foi aconsellado a deixar os debuxos e adicarse a
cousas importantes. Por iso, o narrador esquece a súa carreira como debuxante e está dedicado a ser
piloto.

Anos despois, cando coñece ao pequeno príncipe, móstralle o debuxo e enténdeo de inmediato. Este
debuxo simboliza como as aparicións poden ser engañosas e como a incomprensión dos demais
pode motivarnos a tomar decisións equivocadas.

O astrónomo

Un astrónomo turco foi o descubridor do asteroide B 612, fogar do


pequeno príncipe. Con todo, cando presentou o seu descubrimento nun gran congreso de
astrónomos, ninguén cría o seu descubrimento por mor da súa roupa.
Anos máis tarde, volveu a facer a presentación elegantemente vestida cos europeos e, esta vez,
todos aceptaron o seu descubrimento.

Neste sentido, fainos pensar sobre a importancia esaxerada que ás veces atribúen á aparencia da
xente, levando a xulgar negativamente sen escoitalos e sen realmente coñecelos.

Os Baobabs

Todos os días, o pequeno príncipe limpa o chan do seu planeta, impedindo que un deles sexa
baobab.

Baobabs preocúpalles ao pequeno príncipe porque son árbores que poden crecer demasiado, ata o
punto de destruír o seu pequeno planeta.

A disciplina do pequeno príncipe mostra a importancia do pensamento preventivo e de abordar os


problemas no tempo, antes de que sexan demasiado grandes.

A Serpe
A serpe é o primeiro personaxe con quen fala que o pequeno príncipe ao chegar a Terra . É un sabio,
que fala de xeito enigmático. Será quen envíe o pequeno príncipe a casa, grazas á súa mordida
venenosa.

O rei

O rei é un personaxe que afirma reinar sobre todo o universo. A


pesar do seu afán de mandar, é un home de bo corazón: só dá ordes que outros poden cumprir.

Como o rei non pode obter que o príncipiño sexa o seu servidor, nomeou o seu embaixador.
Representa a absurda necesidade de poder dos homes.
O borracho

O borracho é un personaxe que bebe para esquecer a vergonza de beber. . Representa os que, para
escapar da realidade, refuxiarse nun vicio.

O home de negocios

O home de negocios está demasiado ocupado nas súas contas para atender ao pequeno príncipe.
Pense que é rico e que ten todas as estrelas do universo. É un símbolo de adultos que pasan a vida
esclavizados pola idea de posesión ridícula e non son capaces de recoñecer o valor da vida que
están perdendo.
O faroleiro

O faroleiro é un dos personaxes que máis agradan ao pequeno príncipe, porque polo menos realiza
unha tarefa útil. O seu obxectivo é acender unha farola nocturna que debe apagar durante o día.
Pero o teu planeta está xirando tan rápido que o teu traballo comeza a ser extenuante. Representa a
xente que se repite de forma irreflexiva as súas tarefas, ás veces sen reflexionar sobre o significado
das súas accións.

O xeógrafo

O xeógrafo é un home con moita coñecemento sobre a xeografía. Cando o pequeno príncipe o
interroga sobre a xeografía do seu propio planeta, descobre que, paradóxicamente, el non sabe nada.

O xeógrafo representa a incapacidade de realizar o valor do que está ao noso alcance, da nosa
realidade. É el quen revela ao pequeno príncipe a efémera condición das flores, que o entristece
moito.
O Vaidoso

O vaidoso é un personaxe excéntrico, que vive só no seu planeta, pero que ten unha enorme
necesidade de ser admirado e eloxiado por outros. É unha representación daqueles que só se
preocupan polo que os outros pensan