Está en la página 1de 24

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THIẾT LẬP SCRIPTS TRÊN TEMS

POCKET KHI ĐI DT
1. Một số lưu ý trước khi thiết lập các bài đo.
- Bật GPS trên điện thoại: Settting  Location

- Bật cho phép dữ liệu di động_mobile data và Wifi (với Idle mode và voice call chỉ
chỉ kết nối Wifi)

- Khởi động phần mềm TEMS Pocket: Từ memu trên màn hình chinh  TEMS
Pocket.
Lưu ý: cần phải để điện thoại khởi động các chương trình phụ trợ của TEMS (TEMS
Pocket Backend) nếu khi khởi động lại máy

Khởi động chương trình TEMS Pocket


- Thay đổi thứ tự Equipment Device theo thứ tự của mode đo.
- RAT Lock/ Band Lock trên Tems Pocket
RAT Lock: Đây là chức năng khóa công nghệ truy nhập vô tuyến. Bằng cách khóa
này sẽ khóa phone thu sóng theo công nghệ truy nhập vô tuyến cần kiểm tra. RAT
(Radio Access Technology)

Tick vào 1 công nghệ bất kỳ và nhấn Apply để lưu cài đặt sau đó bấm nút trở về
Band Lock: Đây là chức năng khóa băng tần. Bằng cách khóa này phone sẽ thu sóng
theo băng tần khóa.
Tick chọn vào các Band mà mình muốn lock rồi nhấn apply để lưu lại cài đặt sau đó bấm
nút trở về.
Khi thực hiện hóa thành công thì trên màn hình giao diên sẽ hiện ổ khóa màu xanh

Như trên là 1 ví dụ về RAT Lock 3G WCDMA/ Band 2100.


2. Thiết lập script cho các test mode.
2.1. Bài đo FTP Download:
- Yêu cầu bài đo:

- Thiết lập script cho bài đo:

Bước 1: chọn Menu (1)


Bước 2: Chọn Scripts (2)  sẽ xuất hiện màn hình của script editor

Bước 3: Chọn Menu (dấu 3 chấm) trong script editor


Bước 4: Chọn New Script
Màn hình script settings xuất hiện:
Và điền các thông tin về tên script và tên logfile như dưới đây

Thiết lập cho Configure Script actions: Chạm vào “Configure Script actions” để thiết lập

Bước 1: Chọn Menu (dấu 3 chấm) trong Actions


Bước 2: Chọn New Action để thiết lập
Chọn Logfile Recording  để thiết lập hành động bắt đầu thu (lưu) logfile
- Chọn Logfile Recording
- Tick chọn enable Recording
- Back

Thiết lập cho phần download file


Mục Ý nghĩa Thông tin cần điền
Get (download)
Command Chọn"Get"
Put (Upload)
Server Địa chỉ server 113.164.4.28
Dường dẫn thư mục chứa file cần
Directory /CBG Driver test
download
File Tên file cần download dl.rar
User Tên tài khoản đăng nhập vào FTP Server Caobang
Mật khẩu tài khoản đăng nhập vào FTP
Password CBG@vnpt
Server
Số lần lập lại phiên download
Repeat action 99
(Maximum: 99)

Chọn hành động mới cho script: Ngừng thu logfile file.
- Thiết lập tương tự như phần lưu nhưng bỏ tick chọn Enable recording (Disable)

Quá trình thiết lập script đã xong  Lưu script


Script đã được tạo
Chạy script.
Thực hiện các bước như sau

Giám sát các thông số download


Giám sát các thông số ghi logfile và GPS/MAP

2.2. Bài đo FTP Upload


- Yêu cầu bài đo

Mục tiêu bài đo ở đây là RAT lock 4G only, Upload lên FTP server 1 file 1GB
- Thực hiện bài đo
Sau khi vào phần configure script actions thì ta setup như sau.
Bấm vào 3 chấm phía trên bên phải để chọn FTP.

Trong phần FTP setting ta setup như sau:


- Command: Put (Get là DL, Put là UL)
- Server: Địa chỉ IP của FTP server
- Directory: Đường dẫn vào thư mục chúng ta upload file tới
- Filename Format: Ta chọn Timestamp and serial Number là file ảo. Hoặc chúng
ta cũng có thể chọn User selected để có thể chọn 1 file có sẵn trong máy.
- User: Đây là Username của FTP server
- Password: Mật khẩu của FTP server
- File size: độ lớn của file upload lên server
- End session after time: Ta có thể đợi upload hết file 1GB hoặc chúng ta có thể
setup 1 khoảng thời gian để khi sau 1 khoảng thời gian đó phiên sẽ tự động chuyển
sang phiên mới.
- Preguard: Thời gian trước khi vào phiên
- Postguard: Thời gian sau khi kết thúc hết repeat action

Sau khi save scripts ta thiếp lập thêm mục lưu logfile theo các bước như trên để
khi chạy script thì sẽ tự động lưu lại logfile.
1. Bài đo Voice_MO
1.1. Yêu cầu bài đo

1.2. Thiết lập script.


Điền các thông tin cho các mục sau:
- Name: Voice call (đây là tên script)
- Logfile tag: Voice (phần đầu của tên logfile)
Thiết lập cho Configure Script actions: Chạm vào “Configure Script actions” để thiết lập

Bước 1: Chọn Menu (dấu 3 chấm) trong Actions


Bước 2: Chọn New Action để thiết lập
- Thiết lập cho phần cuộc gọi: điền các thông tin như hình bên dưới.
Note: phone number  điền số điện thoại của máy nghe

Thiết lập ngừng thu logfile:


1.3. Chạy script.
- Để thu tín đầy đủ tín hiệu GPS trong logfile cần kết nối WIFI cho điện thoại
trong quá trình chạy script và đo route.

Giám sát thông số cuộc gọi


1. Chọn menu bên trái
Ngoài ra có thể theo dõi việc thực hiện các script thông qua phần “Statistics“

2. Bài đo Ping
4.1 Yêu cầu bài đo

Ở đây bài đo yêu cầu là short ping, độ lớn gói là 32 bytes và thời gian wait sau 1
phiên là 10s. Vậy ta sẽ thiết lập script như mục 3.2
4.2 Thực hiện bài đo
Muốn thực hiện ping thì ta phải làm theo các bước sau:
- Name: là tên của Scripts. (vì đây là dịch vụ Ping nên ta đặt là Ping)
- Logfile tag: đây là tên logfile khi xuất ra. Tên logfile sẽ có định dạng như sau
( Namelogfiletag_yyyymmddhhmm.trp)
- Configure scripts actions: Mục này để cài đặt các chương trình do người dùng cài
đặt.
Sau khi bấm vào mục configure scripts actions thì sẽ được như hình bên dưới

Với bài đo yêu cầu của khách hàng như mục 3.1 thì ta sẽ setup mục ping setting này
như sau:
Host: Địa chỉ server FTP (một địa chỉ server FTP bất kỳ do quản lý cấp)
Packet size: đổi thành 32 bytes ( độ lớn của file ping tới server)
Timeout: 1s ( thời gian tối đa đợi 1 ping phản hồi là 1s)
Number of pings: 10 (thường short ping sẽ là 10 và long ping sẽ là 100)
Interval: 1000 (khoảng thời gian thực hiện lần ping tiếp theo)
Preguard: 5s (thời gian đợi trước khi vào phiên)
Postguard: 5s (thời gian đợi sau khi kết thúc phiên)
Repeat action: 99 ( số lần lặp lại trong 1 phiên)

Sau đó thực hiện Save scripts, và thêm phần lưu logfile như sau

3. Bài đo Voice_MT
5.1 Yêu cầu bài đo

Mục tiêu bài đo ở đây là sẽ trả lời tất cả các cuộc gọi đến thiết bị này. Ở chế độ free
mode (không lock RAT)
5.2 Thực hiện bài đo
Ở đây ta sẽ đặt tên script là Voice_MT, Logifle tag là Voice_MT_
Sau khi vào mục configure scripts

Ở phần Voice MT settings cài đặt như sau:


Sau khi save scripts,

Chọn icon phía trên bên phải để thêm mục lưu logfile trong scripts.
4. Thao tác scripts và theo dõi các dịch vụ trên TEMS Pocket
6.1 Thao tác scripts và một số lưu ý khi DT

Ta chọn icon phía trên bên phải -> Start Script -> chọn 1 scripts bất kỳ mà chúng ta đã
setup rồi bấm Start. Khi đó script sẽ được thực hiện.

Lưu ý khi đi DT. Phải để ý 4 icon này với những chức năng như sau:
Icon đầu tiên là GPS ( Xanh là đang nhận được tín hiệu GPS, Vàng là chưa bật
GPS, Đỏ là chưa nhận được tín hiệu GPS)
Icon thứ 2 là trạng thái của dịch vụ đang thực hiện ( Xanh là phiên trước thành
công, vàng là chưa chạy script, Đỏ là phiên trước bị lỗi hoặc fail)
Icon thứ 3 là lưu logfile. (Xanh là đang lưu logfile, vàng tức là chưa bật chế độ
lưu logifle)

Chú ý khi đi DT nhất định 3 icon này phải màu xanh.


Icon thứ 4 là chế độ Control Function ( Xanh tức là máy đang thực hiện chế độ
lock RAT/Band, Vàng tức là không sử dụng đến chế độ Control Function)
6.2 Theo dõi các dịch vụ trên TEMS Pocket
Để theo dõi các dịch vụ khi DT ta làm theo các bước sau
Tất cả các dịch vụ đều có thể trace trong mục Test Status. Chúng ta sẽ lựa chọn mục
phù hợp với nhưng dịch vụ đang DT.
5. Copy logfile:
Cài driver cho điện thoại:
Download driver: https://pednow-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/loihut_anh365_com/EVzJl67Ke8FKvAh7b1_Er
KIBygI6jvkQwFcM7hDLQEz79A?e=wpHwww

Sau khi download về chạy chương trình flash tool và cài đặt
Dữ liệu logfile được nằm trong dường dẫn:
….\Xperia Z3\Internal storage\pocket\logfiles