Está en la página 1de 13

INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clientes: Todos Moneda: Pesos
Vendedores: Todos Tipo cambio:1.000000
Fecha de aplicación:
Fecha de vencimiento: desde / / hasta / /
Todos los conceptos
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
60113 GRUPO ABC GRAFICS, S.A. DE C.V. 5399-1960/ 5399-775

1 Factura IWE3887 1 22/Abr/2013 22/May/2013 133,991.31 641.47 133,349.84 $


1 Factura IWE4726 1 15/Oct/2013 14/Nov/2013 74,833.92 0.00 74,833.92 $
1 Factura IWE4946 1 02/Dic/2013 01/Ene/2014 230,146.90 0.00 230,146.90 $
1 Factura IWE4947 1 02/Dic/2013 01/Ene/2014 34,963.56 0.00 34,963.56 $
1 Factura IWE4948 1 02/Dic/2013 01/Ene/2014 36,334.68 0.00 36,334.68 $
1 Factura IWE5598 1 10/Abr/2014 10/May/2014 592,064.00 0.00 592,064.00 $

1,102,334.37 641.47 1,101,692.90


A0073 AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL A.C. 5687 2100

1 Factura IWE12407 1 20/Mar/2018 18/Jun/2018 415,000.44 0.00 415,000.44 $


1 Factura IWE12465 1 04/Abr/2018 03/Jul/2018 419,998.88 0.00 419,998.88 $
1 Factura IWE12739 1 24/May/2018 22/Ago/2018 55,679.58 0.00 55,679.58 $
1 Factura IWE12740 1 24/May/2018 22/Ago/2018 126,000.01 0.00 126,000.01 $
1 Factura IWE12896 1 12/Jun/2018 10/Sep/2018 191,518.56 0.00 191,518.56 $
1 Factura IWE12897 1 12/Jun/2018 10/Sep/2018 241,920.02 0.00 241,920.02 $
1,450,117.49 0.00 1,450,117.49
A0075 ANAGRAMA S.A. DE C.V. 5570 -3835

1 Factura IWE12025 1 19/Dic/2017 02/Feb/2018 95,700.00 0.00 95,700.00 $


1 Factura IWE12026 1 19/Dic/2017 02/Feb/2018 29,980.90 0.00 29,980.90 $
1 Factura IWE12144 1 18/Ene/2018 04/Mar/2018 8,671.00 0.00 8,671.00 $
1 Factura IWE12177 1 30/Ene/2018 16/Mar/2018 8,568.60 0.00 8,568.60 $

142,920.50 0.00 142,920.50


A0102 AM IMPORTACIONES COMERCIALES SA DE CV 55 2559 5273

1 Factura IWE8496 1 04/Ene/2016 04/Ene/2016 283,117.05 0.00 283,117.05 $

283,117.05 0.00 283,117.05


A0110 ANTARTICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. 33 38803274

1 Factura IWE12101 1 11/Ene/2018 11/Abr/2018 1,979,131.68 1,938,520.00 40,611.68 $


1 Factura IWE12223 1 13/Feb/2018 14/May/2018 246,848.00 0.00 246,848.00 $
1 Factura IWE12386 1 16/Mar/2018 14/Jun/2018 46,109.30 0.00 46,109.30 $
1 Factura IWE12387 1 16/Mar/2018 14/Jun/2018 17,911.56 0.00 17,911.56 $
1 Factura IWE12388 1 16/Mar/2018 14/Jun/2018 870,001.74 0.00 870,001.74 $
1 Factura IWE12869 1 07/Jun/2018 05/Sep/2018 623,616.00 0.00 623,616.00 $

3,783,618.28 1,938,520.00 1,845,098.28


A0118 AMX CONTENIDO SA DE CV

1 Factura IWE12613 1 02/May/2018 01/Jul/2018 223,842.18 0.00 223,842.18 $


1 Factura IWE12614 1 02/May/2018 01/Jul/2018 166,747.68 0.00 166,747.68 $
1 Factura IWE12854 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 164,473.85 0.00 164,473.85 $
1 Factura IWE12862 1 06/Jun/2018 05/Ago/2018 224,535.63 0.00 224,535.63 $

779,599.34 0.00 779,599.34


B0015 BBDO MÉXICO, S.A. DE C.V. 52671500 1653 ADELA ROMER

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 1


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12849 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 68,382.00 0.00 68,382.00 $
1 Factura IWE12850 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 21,112.00 0.00 21,112.00 $
89,494.00 0.00 89,494.00
B0049 BANTRAM SA DE CV 5914 8876

1 Factura IWE8741 1 29/Feb/2016 29/Feb/2016 166,674.60 0.00 166,674.60 $

166,674.60 0.00 166,674.60


B0052 BECERRIL MEDINA FERNANDO

1 Factura IWE9755 1 02/Sep/2016 02/Sep/2016 30,000.00 0.00 30,000.00 $

30,000.00 0.00 30,000.00


B0053 BANCO AHORRO FAMSA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE (81) 8389 9000

1 Factura IWE12729 1 22/May/2018 22/May/2018 41,288.75 0.00 41,288.75 $


1 Factura IWE12730 1 22/May/2018 22/May/2018 20,644.38 0.00 20,644.38 $
1 Factura IWE12731 1 22/May/2018 22/May/2018 10,322.19 0.00 10,322.19 $
1 Factura IWE12732 1 22/May/2018 22/May/2018 10,322.19 0.00 10,322.19 $
1 Factura IWE12733 1 22/May/2018 22/May/2018 15,014.09 0.00 15,014.09 $

97,591.60 0.00 97,591.60


B0055 BED BATH & BEYOND MÉXICO SA DE RL DE CV 5321 3000

1 Factura IWE12618 1 03/May/2018 02/Jun/2018 604,650.00 0.00 604,650.00 $

604,650.00 0.00 604,650.00


C0032 COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 5321 0300

1 Factura IWE10355 1 20/Dic/2016 09/Ene/2017 630,164.14 629,426.94 737.20 $

630,164.14 629,426.94 737.20


C0202 CRUZ PACHECO OSIEL ISAIAS 8500 5787 NORMA GALINDO

1 Factura IWE5259 1 13/Feb/2014 28/Feb/2014 93,622.44 0.00 93,622.44 $

93,622.44 0.00 93,622.44


C0210 CERROS ARGÜELLES GENARO ALBERTO

1 Factura IWE6912 1 15/Ene/2015 15/Ene/2015 300,000.00 186,000.00 114,000.00 $

300,000.00 186,000.00 114,000.00


D0021 DACOMSA SA DE CV

1 Factura IWE12767 1 29/May/2018 28/Jun/2018 39,672.00 0.00 39,672.00 $


1 Factura IWE12847 1 04/Jun/2018 04/Jul/2018 61,990.40 0.00 61,990.40 $
1 Factura IWE12848 1 04/Jun/2018 04/Jul/2018 70,783.20 0.00 70,783.20 $
1 Factura IWE12908 1 13/Jun/2018 13/Jul/2018 13,978.00 0.00 13,978.00 $

186,423.60 0.00 186,423.60


D0055 DIAGRAMA DISEÑO, S.C. 5250-2006

1 Factura IWE7632 1 16/Jun/2015 31/Jul/2015 41,893.17 15,000.00 26,893.17 $

41,893.17 15,000.00 26,893.17


D0065 DISTRIBUIDORA SPRINGHOUSE, S.A. DE C.V.

1 Factura IWE12236 1 14/Feb/2018 15/Abr/2018 264,692.28 0.00 264,692.28 $

264,692.28 0.00 264,692.28


E0052 EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V. 5688 8388

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 2


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12507 1 12/Abr/2018 11/Jun/2018 74,185.48 0.00 74,185.48 $
1 Factura IWE12508 1 12/Abr/2018 11/Jun/2018 126,361.62 118,142.17 8,219.45 $
1 Factura IWE12566 1 23/Abr/2018 22/Jun/2018 233,116.27 0.00 233,116.27 $
1 Factura IWE12855 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 262,382.72 0.00 262,382.72 $
1 Factura IWE12856 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 216,925.80 0.00 216,925.80 $
1 Factura IWE12857 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 422,483.60 0.00 422,483.60 $
1 Factura IWE12858 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 369,784.80 0.00 369,784.80 $
1 Factura IWE12859 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 497,883.60 0.00 497,883.60 $
1 Factura IWE12860 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 1,311,055.20 0.00 1,311,055.20 $
1 Factura IWE12863 1 06/Jun/2018 05/Ago/2018 169,297.17 0.00 169,297.17 $
3,683,476.26 118,142.17 3,565,334.09
E0116 PROQUANTUM APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

1 Factura IWE10098 1 31/Oct/2016 30/Dic/2016 95,416.96 0.00 95,416.96 $


1 Factura IWE10145 1 11/Nov/2016 10/Ene/2017 79,998.24 0.00 79,998.24 $
1 Factura IWE10227 1 29/Nov/2016 28/Ene/2017 95,775.17 0.00 95,775.17 $
1 Factura IWE10267 1 02/Dic/2016 31/Ene/2017 95,775.17 0.00 95,775.17 $
1 Factura IWE10326 1 14/Dic/2016 12/Feb/2017 79,998.24 0.00 79,998.24 $
1 Factura IWE10439 1 05/Ene/2017 06/Mar/2017 143,840.00 0.00 143,840.00 $
1 Factura IWE10465 1 11/Ene/2017 12/Mar/2017 96,187.20 0.00 96,187.20 $
1 Factura IWE10548 1 27/Ene/2017 28/Mar/2017 65,440.70 0.00 65,440.70 $
1 Factura IWE10549 1 27/Ene/2017 28/Mar/2017 80,390.78 0.00 80,390.78 $
1 Factura IWE10644 1 16/Feb/2017 17/Abr/2017 65,440.70 0.00 65,440.70 $
1 Factura IWE10645 1 16/Feb/2017 17/Abr/2017 65,440.70 0.00 65,440.70 $
1 Factura IWE9068 1 09/May/2016 08/Jul/2016 91,408.00 0.00 91,408.00 $
1 Factura IWE9114 1 17/May/2016 16/Jul/2016 392,763.82 0.00 392,763.82 $
1 Factura IWE9349 1 28/Jun/2016 27/Ago/2016 76,842.11 0.00 76,842.11 $
1 Factura IWE9350 1 28/Jun/2016 28/Jun/2016 76,842.11 0.00 76,842.11 $
1 Factura IWE9371 1 28/Jun/2016 27/Ago/2016 392,763.82 386,093.80 6,670.02 $
1 Factura IWE9815 1 19/Sep/2016 18/Nov/2016 76,842.11 0.00 76,842.11 $
1 Factura IWE9816 1 20/Sep/2016 19/Nov/2016 97,881.96 0.00 97,881.96 $
1 Factura IWE9817 1 20/Sep/2016 19/Nov/2016 29,408.96 0.00 29,408.96 $
1 Factura IWE9818 1 20/Sep/2016 19/Nov/2016 97,881.96 0.00 97,881.96 $
1 Factura IWE9987 1 13/Oct/2016 12/Dic/2016 76,842.11 0.00 76,842.11 $

2,373,180.82 386,093.80 1,987,087.02


E0117 EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES SA DE CV 5250 8099

1 Factura IWE12431 1 27/Mar/2018 25/Jun/2018 1,102,000.00 0.00 1,102,000.00 $


1 Factura IWE12471 1 05/Abr/2018 04/Jul/2018 3,306.00 0.00 3,306.00 $

1,105,306.00 0.00 1,105,306.00


E0124 EDITORIAL KAMITE S.A. DE C.V. 56773132

1 Factura IWE12500 1 10/Abr/2018 10/May/2018 259,691.52 89,691.52 170,000.00 $


1 Factura IWE7878 1 17/Ago/2015 16/Sep/2015 388,553.79 377,967.20 10,586.59 $

648,245.31 467,658.72 180,586.59


E0125 EDICIONES LAROUSSE S.A. DE C.V. 1102 1300

1 Factura IWE12725 1 21/May/2018 20/Jul/2018 206,364.00 0.00 206,364.00 $


1 Factura IWE12846 1 04/Jun/2018 03/Ago/2018 126,950.40 0.00 126,950.40 $

333,314.40 0.00 333,314.40


E0128 EDICIONES CON ESTILO, S.A. DE C.V.

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 3


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12569 1 23/Abr/2018 22/Jun/2018 87,168.20 0.00 87,168.20 $
1 Factura IWE12604 1 26/Abr/2018 25/Jun/2018 60,169.20 0.00 60,169.20 $
147,337.40 0.00 147,337.40
E0133 EDITORIAL PANINI MÉXICO S. A. DE C. V.

1 Factura IWE12486 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 12,169.56 0.00 12,169.56 $


1 Factura IWE12488 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 244,118.52 0.00 244,118.52 $
1 Factura IWE12491 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 122,064.48 0.00 122,064.48 $
1 Factura IWE12492 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 326,059.99 0.00 326,059.99 $
1 Factura IWE12503 1 12/Abr/2018 11/Jun/2018 81,166.36 0.00 81,166.36 $
1 Factura IWE12522 1 16/Abr/2018 15/Jun/2018 201,606.03 0.00 201,606.03 $
1 Factura IWE12544 1 18/Abr/2018 17/Jun/2018 249,416.19 0.00 249,416.19 $
1 Factura IWE12551 1 18/Abr/2018 17/Jun/2018 48,720.00 0.00 48,720.00 $
1 Factura IWE12555 1 19/Abr/2018 18/Jun/2018 85,945.79 0.00 85,945.79 $
1 Factura IWE12556 1 19/Abr/2018 18/Jun/2018 85,055.14 0.00 85,055.14 $
1 Factura IWE12558 1 19/Abr/2018 18/Jun/2018 155,059.52 0.00 155,059.52 $
1 Factura IWE12559 1 19/Abr/2018 18/Jun/2018 1,295.26 0.00 1,295.26 $
1 Factura IWE12560 1 20/Abr/2018 19/Jun/2018 57,248.32 0.00 57,248.32 $
1 Factura IWE12561 1 20/Abr/2018 19/Jun/2018 374,214.14 0.00 374,214.14 $
1 Factura IWE12563 1 20/Abr/2018 19/Jun/2018 115,094.85 0.00 115,094.85 $
1 Factura IWE12564 1 20/Abr/2018 19/Jun/2018 115,969.03 0.00 115,969.03 $
1 Factura IWE12611 1 02/May/2018 01/Jul/2018 813,728.40 0.00 813,728.40 $
1 Factura IWE12616 1 03/May/2018 02/Jul/2018 317,144.00 0.00 317,144.00 $
1 Factura IWE12652 1 07/May/2018 06/Jul/2018 48,700.51 0.00 48,700.51 $
1 Factura IWE12653 1 07/May/2018 06/Jul/2018 487,896.00 0.00 487,896.00 $
1 Factura IWE12668 1 10/May/2018 09/Jul/2018 122,064.48 0.00 122,064.48 $
1 Factura IWE12681 1 11/May/2018 10/Jul/2018 155,347.20 0.00 155,347.20 $
1 Factura IWE12682 1 14/May/2018 13/Jul/2018 114,314.42 0.00 114,314.42 $
1 Factura IWE12701 1 17/May/2018 16/Jul/2018 52,771.07 0.00 52,771.07 $
1 Factura IWE12708 1 18/May/2018 17/Jul/2018 28,659.76 0.00 28,659.76 $
1 Factura IWE12721 1 18/May/2018 17/Jul/2018 2,208,640.00 0.00 2,208,640.00 $
1 Factura IWE12738 1 22/May/2018 21/Jul/2018 432,934.97 0.00 432,934.97 $
1 Factura IWE12755 1 25/May/2018 24/Jul/2018 142,680.00 0.00 142,680.00 $
1 Factura IWE12756 1 25/May/2018 24/Jul/2018 274,224.00 0.00 274,224.00 $
1 Factura IWE12761 1 28/May/2018 27/Jul/2018 100,215.42 0.00 100,215.42 $
1 Factura IWE12768 1 29/May/2018 28/Jul/2018 2,208,640.00 0.00 2,208,640.00 $
1 Factura IWE12769 1 29/May/2018 28/Jul/2018 4,247,920.00 0.00 4,247,920.00 $
1 Factura IWE12809 1 31/May/2018 30/Jul/2018 282,924.00 0.00 282,924.00 $
1 Factura IWE12844 1 04/Jun/2018 03/Ago/2018 95,004.00 0.00 95,004.00 $
1 Factura IWE12868 1 07/Jun/2018 06/Ago/2018 130,390.96 0.00 130,390.96 $
1 Factura IWE12878 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 215,733.09 0.00 215,733.09 $
1 Factura IWE12879 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 70,089.52 0.00 70,089.52 $
1 Factura IWE12893 1 12/Jun/2018 11/Ago/2018 156,600.00 0.00 156,600.00 $

14,981,824.98 0.00 14,981,824.98


E0136 EDITORES MEXICANOS UNIDOS SA 55218870

1 Factura IWE11816 1 06/Nov/2017 06/Mar/2018 316,158.00 216,225.34 99,932.66 $


1 Factura IWE11817 1 06/Nov/2017 06/Mar/2018 173,826.00 0.00 173,826.00 $
1 Factura IWE11818 1 06/Nov/2017 06/Mar/2018 258,332.00 0.00 258,332.00 $
1 Factura IWE11890 1 22/Nov/2017 22/Mar/2018 59,798.00 0.00 59,798.00 $
1 Factura IWE11891 1 22/Nov/2017 22/Mar/2018 4,466.00 0.00 4,466.00 $
1 Factura IWE11892 1 22/Nov/2017 22/Mar/2018 51,736.00 0.00 51,736.00 $

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 4


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE11941 1 30/Nov/2017 30/Mar/2018 337,966.00 0.00 337,966.00 $
1 Factura IWE11942 1 30/Nov/2017 30/Mar/2018 190,762.00 0.00 190,762.00 $
1 Factura IWE12185 1 31/Ene/2018 31/May/2018 9,570.00 0.00 9,570.00 $

1,402,614.00 216,225.34 1,186,388.66


E0139 EL EQUILIBRISTA OTRA VEZ SA DE CV 5641 6589

1 Factura IWE12134 1 17/Ene/2018 17/Ene/2018 426,804.25 400,000.00 26,804.25 $


426,804.25 400,000.00 26,804.25
E0140 EDICIONES PAULINAS, S.A. DE C.V.

1 Factura IWE12707 1 18/May/2018 18/May/2018 202,634.60 0.00 202,634.60 $


202,634.60 0.00 202,634.60
F0050 FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. 5345 6000 EXT 1678

1 Factura IWE12880 1 08/Jun/2018 08/Jul/2018 150,626.00 0.00 150,626.00 $


1 Factura IWE12881 1 08/Jun/2018 08/Jul/2018 182,147.84 0.00 182,147.84 $
1 Factura IWE8655 1 10/Feb/2016 10/Abr/2016 352,909.70 0.00 352,909.70 $
1 Factura IWE8656 1 10/Feb/2016 10/Abr/2016 108,587.60 0.00 108,587.60 $

794,271.14 0.00 794,271.14


F0055 FAMSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (81) 8389 9000

1 Factura IWE12519 1 13/Abr/2018 13/Abr/2018 190,894.70 0.00 190,894.70 $

190,894.70 0.00 190,894.70


G0048 GRUPO IMPRESOR SINERGIA, S.A. DE C.V. 1209-6464 PABLO RIJO 221

1 Factura IWE6737 1 28/Nov/2014 27/Ene/2015 1,907,408.10 775,000.00 1,132,408.10 $


1 Factura IWE6919 1 19/Ene/2015 20/Mar/2015 58,000.00 0.00 58,000.00 $

1,965,408.10 775,000.00 1,190,408.10


G0095 GRUPO EDITORIAL ESTILO MÉXICO S.A. DE C.V. 5283 6134 ALICIA AGUILAR

1 Factura IWE8405 1 09/Dic/2015 12/Feb/2016 113,286.99 44,392.18 68,894.81 $


1 Factura IWE8495 1 04/Ene/2016 09/Mar/2016 168,092.24 0.00 168,092.24 $
1 Factura IWE8661 1 10/Feb/2016 15/Abr/2016 112,931.57 0.00 112,931.57 $

394,310.80 44,392.18 349,918.62


G0111 GM GLOBAL MEDIA, S.A. DE C.V. 50810101 HUMBERTO HERRERA

1 Factura IWE9884 1 29/Sep/2016 28/Nov/2016 367,152.76 173,448.41 193,704.35 $

367,152.76 173,448.41 193,704.35


G0133 GONZALEZ REYES GUSTAVO CUAUHTEMOC

1 Factura IWE5292 1 18/Feb/2014 05/Mar/2014 14,684.21 3,061.96 11,622.25 $

14,684.21 3,061.96 11,622.25


G0136 GRUPO EDITORIAL PATRIA S.A. DE C.V. 1102 1300

1 Factura IWE12487 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 163,328.00 0.00 163,328.00 $

163,328.00 0.00 163,328.00


G0140 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

1 Factura IWE9013 1 26/Abr/2016 26/Abr/2016 66,713.92 0.00 66,713.92 $

66,713.92 0.00 66,713.92


G0161 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV 5228 9400

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 5


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12660 1 08/May/2018 07/Jun/2018 152,192.00 0.00 152,192.00 $
1 Factura IWE12661 1 08/May/2018 07/Jun/2018 97,625.60 0.00 97,625.60 $
1 Factura IWE12662 1 08/May/2018 07/Jun/2018 95,408.61 0.00 95,408.61 $
1 Factura IWE12663 1 08/May/2018 07/Jun/2018 61,016.00 0.00 61,016.00 $
1 Factura IWE12674 1 10/May/2018 09/Jun/2018 61,016.00 0.00 61,016.00 $
1 Factura IWE12675 1 10/May/2018 09/Jun/2018 96,512.00 0.00 96,512.00 $
1 Factura IWE12723 1 21/May/2018 20/Jun/2018 154,419.20 0.00 154,419.20 $
1 Factura IWE12724 1 21/May/2018 20/Jun/2018 97,625.60 0.00 97,625.60 $
1 Factura IWE12864 1 06/Jun/2018 06/Jul/2018 53,081.60 0.00 53,081.60 $
1 Factura IWE12865 1 06/Jun/2018 06/Jul/2018 33,558.80 0.00 33,558.80 $
1 Factura IWE12866 1 06/Jun/2018 06/Jul/2018 22,910.00 0.00 22,910.00 $
1 Factura IWE12867 1 06/Jun/2018 06/Jul/2018 39,440.00 0.00 39,440.00 $
1 Factura IWE12877 1 07/Jun/2018 07/Jul/2018 29,290.00 0.00 29,290.00 $
1 Factura IWE12901 1 12/Jun/2018 12/Jul/2018 39,440.00 0.00 39,440.00 $
1 Factura IWE12902 1 12/Jun/2018 12/Jul/2018 25,665.00 0.00 25,665.00 $
1 Factura IWE12903 1 12/Jun/2018 12/Jul/2018 27,840.00 0.00 27,840.00 $

1,087,040.41 0.00 1,087,040.41


H0019 HOUSE OF FULLER S. DE R.L. DE C.V. 5624 2900 EXT. 2968

1 Factura IWE10982 1 27/Abr/2017 26/Jun/2017 7,379.92 7,327.72 52.20 $


1 Factura IWE11530 1 23/Ago/2017 22/Oct/2017 114,394.56 0.00 114,394.56 $
1 Factura IWE12568 1 23/Abr/2018 22/Jun/2018 7,238.40 0.00 7,238.40 $
1 Factura IWE12684 1 14/May/2018 13/Jul/2018 18,757.20 0.00 18,757.20 $
1 Factura IWE12722 1 18/May/2018 17/Jul/2018 53,360.00 0.00 53,360.00 $
1 Factura IWE12882 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 9,976.00 0.00 9,976.00 $
1 Factura IWE12894 1 12/Jun/2018 11/Ago/2018 15,103.20 0.00 15,103.20 $
1 Factura IWE12895 1 12/Jun/2018 11/Ago/2018 53,360.00 0.00 53,360.00 $

279,569.28 7,327.72 272,241.56


I0041 INSURGENTES MOTORS SA DE CV

1 Factura IWE9875 1 29/Sep/2016 29/Sep/2016 240,000.00 100,000.00 140,000.00 $

240,000.00 100,000.00 140,000.00


I0047 IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A DE C.V 5970-2637

1 Factura IWE12565 1 20/Abr/2018 20/Abr/2018 80,464.56 0.00 80,464.56 $


1 Factura IWE6964 1 27/Ene/2015 28/Mar/2015 180,089.15 0.00 180,089.15 $

260,553.71 0.00 260,553.71


I0068 IDEA AGENCIA DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. 5582 8558

1 Factura IWE2145 1 20/Jun/2012 20/Jun/2012 2,283,607.32 0.00 2,283,607.32 $


1 Factura IWE2671 1 17/Sep/2012 17/Sep/2012 22,964.97 0.00 22,964.97 $
1 Factura IWE2685 1 20/Sep/2012 20/Sep/2012 31,362.89 0.00 31,362.89 $

2,337,935.18 0.00 2,337,935.18


I0094 RUBEN IBARRA IÑIGUEZ 998 845 0675

1 Factura IWE10488 1 16/Ene/2017 16/Ene/2017 2,778,896.00 0.00 2,778,896.00 $


1 Factura IWE12150 1 19/Ene/2018 19/Ene/2018 326,738.59 0.00 326,738.59 $
3,105,634.59 0.00 3,105,634.59
I0098 IMPRESIONES AEREAS S.A. DE C.V. 5267 0560 EDITH RGUEZ

1 Factura IWE12360 1 09/Mar/2018 08/May/2018 185,379.60 0.00 185,379.60 $


1 Factura IWE12361 1 09/Mar/2018 08/May/2018 100,089.44 0.00 100,089.44 $

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 6


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12362 1 09/Mar/2018 08/May/2018 21,879.92 0.00 21,879.92 $
1 Factura IWE12520 1 13/Abr/2018 12/Jun/2018 145,000.00 0.00 145,000.00 $
452,348.96 0.00 452,348.96
I0105 IDEAS DOMESTICAS, S.A. DE C.V.

1 Factura IWE9267 1 14/Jun/2016 12/Sep/2016 350,374.52 20,121.36 330,253.16 $


1 Factura IWE9417 1 07/Jul/2016 05/Oct/2016 34,431.12 0.00 34,431.12 $
1 Factura IWE9418 1 07/Jul/2016 05/Oct/2016 414,467.42 0.00 414,467.42 $
1 Factura IWE9468 1 19/Jul/2016 17/Oct/2016 20,121.36 0.00 20,121.36 $
1 Factura IWE9520 1 29/Jul/2016 27/Oct/2016 418,740.28 0.00 418,740.28 $
1 Factura IWE9575 1 09/Ago/2016 07/Nov/2016 111,747.44 0.00 111,747.44 $
1 Factura IWE9578 1 09/Ago/2016 07/Nov/2016 34,729.24 0.00 34,729.24 $

1,384,611.38 20,121.36 1,364,490.02


L0032 LIVYLU, S.A.DE C.V. (33)38803274

1 Factura IWE9908 1 03/Oct/2016 03/Oct/2016 259,608.00 255,455.20 4,152.80 $

259,608.00 255,455.20 4,152.80


L0053 LARA HERNANDEZ JORGE PATRICIO 2456 9423

1 Factura IWE6931 1 20/Ene/2015 19/Feb/2015 430,190.99 227,697.91 202,493.08 $

430,190.99 227,697.91 202,493.08


L0058 LOPEZ MAYA LETICIA CAROLINA

1 Factura IWE7377 1 22/Abr/2015 22/Abr/2015 3,658.64 0.00 3,658.64 $

3,658.64 0.00 3,658.64


L0060 LAS PAGINAS VERDES S A P I DE C V

1 Factura IWE11020 1 08/May/2017 23/May/2017 156,759.50 150,183.55 6,575.95 $

156,759.50 150,183.55 6,575.95


M0061 MULLER MARTINI MEXICO, S.A. DE C.V. 50610082 / 70

1 Factura IWE12594 1 25/Abr/2018 24/Jun/2018 233,328.20 0.00 233,328.20 $

233,328.20 0.00 233,328.20


M0076 MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.

1 Factura IWE12501 1 11/Abr/2018 10/Jun/2018 228,288.00 0.00 228,288.00 $


1 Factura IWE12669 1 10/May/2018 09/Jul/2018 139,860.04 0.00 139,860.04 $
1 Factura IWE12736 1 22/May/2018 21/Jul/2018 1,746,152.64 0.00 1,746,152.64 $
1 Factura IWE12904 1 13/Jun/2018 12/Ago/2018 142,071.00 0.00 142,071.00 $
2,256,371.68 0.00 2,256,371.68
M0093 MICROM, S.A. DE C.V. 5729-9700

1 Factura IWE4977 1 06/Dic/2013 06/Feb/2014 29,870.00 0.00 29,870.00 $


29,870.00 0.00 29,870.00
M0200 MEREDIZ GARCIA FRANCISCO JAVIER RICARDO

1 Factura IWE9700 1 26/Ago/2016 26/Ago/2016 205,122.56 0.00 205,122.56 $


205,122.56 0.00 205,122.56
M0202 MAGNA CONCEPTOS DIRECTOS SA DE CV

1 Factura IWE12657 1 08/May/2018 07/Jun/2018 117,160.00 0.00 117,160.00 $


1 Factura IWE12658 1 08/May/2018 07/Jun/2018 19,720.00 0.00 19,720.00 $

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 7


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12659 1 08/May/2018 07/Jun/2018 15,080.00 0.00 15,080.00 $

151,960.00 0.00 151,960.00


N0020 NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 9182 0200

1 Factura IWE12401 1 20/Mar/2018 19/May/2018 149.99 0.00 149.99 $


1 Factura IWE12402 1 20/Mar/2018 19/May/2018 149.99 0.00 149.99 $
1 Factura IWE12403 1 20/Mar/2018 19/May/2018 913.15 0.00 913.15 $
1 Factura IWE12404 1 20/Mar/2018 19/May/2018 5,348.76 0.00 5,348.76 $
1 Factura IWE12405 1 20/Mar/2018 19/May/2018 5,348.76 0.00 5,348.76 $
1 Factura IWE12415 1 22/Mar/2018 21/May/2018 913.15 0.00 913.15 $
1 Factura IWE12423 1 23/Mar/2018 22/May/2018 5,348.76 0.00 5,348.76 $
1 Factura IWE12424 1 23/Mar/2018 22/May/2018 5,348.76 0.00 5,348.76 $
1 Factura IWE12446 1 30/Mar/2018 29/May/2018 913.15 0.00 913.15 $
1 Factura IWE12474 1 05/Abr/2018 04/Jun/2018 913.15 0.00 913.15 $
1 Factura IWE12493 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 215,963.08 0.00 215,963.08 $
1 Factura IWE12494 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 90,876.44 0.00 90,876.44 $
1 Factura IWE12495 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 748,186.92 0.00 748,186.92 $
1 Factura IWE12499 1 10/Abr/2018 09/Jun/2018 149.99 0.00 149.99 $
1 Factura IWE12529 1 16/Abr/2018 15/Jun/2018 306,152.72 0.00 306,152.72 $
1 Factura IWE12530 1 16/Abr/2018 15/Jun/2018 913.15 0.00 913.15 $
1 Factura IWE12531 1 16/Abr/2018 15/Jun/2018 913.15 0.00 913.15 $
1 Factura IWE12570 1 23/Abr/2018 22/Jun/2018 700,213.93 0.00 700,213.93 $
1 Factura IWE12571 1 23/Abr/2018 22/Jun/2018 212,335.68 0.00 212,335.68 $
1 Factura IWE12576 1 24/Abr/2018 23/Jun/2018 913.15 0.00 913.15 $
1 Factura IWE12577 1 24/Abr/2018 23/Jun/2018 149.99 0.00 149.99 $
1 Factura IWE12578 1 24/Abr/2018 23/Jun/2018 5,348.76 0.00 5,348.76 $
1 Factura IWE12579 1 24/Abr/2018 23/Jun/2018 5,348.76 0.00 5,348.76 $
1 Factura IWE12619 1 03/May/2018 02/Jul/2018 126.39 0.00 126.39 $
1 Factura IWE12621 1 03/May/2018 02/Jul/2018 315.98 0.00 315.98 $
1 Factura IWE12622 1 03/May/2018 02/Jul/2018 964.96 0.00 964.96 $
1 Factura IWE12623 1 03/May/2018 02/Jul/2018 1,320.57 0.00 1,320.57 $
1 Factura IWE12624 1 03/May/2018 02/Jul/2018 1,059.75 0.00 1,059.75 $
1 Factura IWE12626 1 03/May/2018 02/Jul/2018 3,699.43 0.00 3,699.43 $
1 Factura IWE12627 1 03/May/2018 02/Jul/2018 1,548.32 0.00 1,548.32 $
1 Factura IWE12634 1 03/May/2018 02/Jul/2018 2,627.36 0.00 2,627.36 $
1 Factura IWE12636 1 03/May/2018 02/Jul/2018 8,948.45 0.00 8,948.45 $
1 Factura IWE12637 1 03/May/2018 02/Jul/2018 2,760.44 0.00 2,760.44 $
1 Factura IWE12639 1 03/May/2018 02/Jul/2018 6,914.83 0.00 6,914.83 $
1 Factura IWE12640 1 03/May/2018 02/Jul/2018 7,710.42 0.00 7,710.42 $
1 Factura IWE12641 1 03/May/2018 02/Jul/2018 3,558.54 0.00 3,558.54 $
1 Factura IWE12642 1 03/May/2018 02/Jul/2018 1,856.86 0.00 1,856.86 $
1 Factura IWE12645 1 03/May/2018 02/Jul/2018 284.39 0.00 284.39 $
1 Factura IWE12646 1 03/May/2018 02/Jul/2018 157.99 0.00 157.99 $
1 Factura IWE12648 1 03/May/2018 02/Jul/2018 2,136.53 0.00 2,136.53 $
1 Factura IWE12649 1 04/May/2018 03/Jul/2018 1,686,825.60 0.00 1,686,825.60 $
1 Factura IWE12650 1 04/May/2018 03/Jul/2018 10,788.00 0.00 10,788.00 $
1 Factura IWE12651 1 04/May/2018 03/Jul/2018 346,431.68 0.00 346,431.68 $
1 Factura IWE12687 1 14/May/2018 13/Jul/2018 1,681,257.60 0.00 1,681,257.60 $
1 Factura IWE12688 1 14/May/2018 13/Jul/2018 212,335.68 0.00 212,335.68 $
1 Factura IWE12689 1 14/May/2018 13/Jul/2018 438,535.68 0.00 438,535.68 $
1 Factura IWE12704 1 18/May/2018 17/Jul/2018 913.15 0.00 913.15 $
1 Factura IWE12705 1 18/May/2018 17/Jul/2018 913.15 0.00 913.15 $

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 8


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12709 1 18/May/2018 17/Jul/2018 315.98 0.00 315.98 $
1 Factura IWE12710 1 18/May/2018 17/Jul/2018 933.36 0.00 933.36 $
1 Factura IWE12712 1 18/May/2018 17/Jul/2018 1,380.89 0.00 1,380.89 $
1 Factura IWE12713 1 18/May/2018 17/Jul/2018 1,928.14 0.00 1,928.14 $
1 Factura IWE12714 1 18/May/2018 17/Jul/2018 1,960.06 0.00 1,960.06 $
1 Factura IWE12715 1 18/May/2018 17/Jul/2018 2,714.39 0.00 2,714.39 $
1 Factura IWE12716 1 18/May/2018 17/Jul/2018 31.60 0.00 31.60 $
1 Factura IWE12717 1 18/May/2018 17/Jul/2018 63.20 0.00 63.20 $
1 Factura IWE12718 1 18/May/2018 17/Jul/2018 6,222.91 0.00 6,222.91 $
1 Factura IWE12719 1 18/May/2018 17/Jul/2018 1,616.11 0.00 1,616.11 $
1 Factura IWE12720 1 18/May/2018 17/Jul/2018 3,946.15 0.00 3,946.15 $
1 Factura IWE12726 1 21/May/2018 20/Jul/2018 54,195.20 0.00 54,195.20 $
1 Factura IWE12727 1 21/May/2018 20/Jul/2018 35,969.28 0.00 35,969.28 $
1 Factura IWE12728 1 21/May/2018 20/Jul/2018 10,853.19 0.00 10,853.19 $
1 Factura IWE12744 1 25/May/2018 24/Jul/2018 853.16 0.00 853.16 $
1 Factura IWE12745 1 25/May/2018 24/Jul/2018 2,294.50 0.00 2,294.50 $
1 Factura IWE12746 1 25/May/2018 24/Jul/2018 1,662.54 0.00 1,662.54 $
1 Factura IWE12747 1 25/May/2018 24/Jul/2018 4,951.38 0.00 4,951.38 $
1 Factura IWE12748 1 25/May/2018 24/Jul/2018 2,672.03 0.00 2,672.03 $
1 Factura IWE12749 1 25/May/2018 24/Jul/2018 2,116.98 0.00 2,116.98 $
1 Factura IWE12750 1 25/May/2018 24/Jul/2018 1,089.92 0.00 1,089.92 $
1 Factura IWE12751 1 25/May/2018 24/Jul/2018 3,625.85 0.00 3,625.85 $
1 Factura IWE12752 1 25/May/2018 24/Jul/2018 2,636.23 0.00 2,636.23 $
1 Factura IWE12753 1 25/May/2018 24/Jul/2018 1,011.55 0.00 1,011.55 $
1 Factura IWE12754 1 25/May/2018 24/Jul/2018 1,932.99 0.00 1,932.99 $
1 Factura IWE12759 1 28/May/2018 27/Jul/2018 1,337,694.60 0.00 1,337,694.60 $
1 Factura IWE12760 1 28/May/2018 27/Jul/2018 81,432.00 0.00 81,432.00 $
1 Factura IWE12762 1 28/May/2018 27/Jul/2018 112,438.80 0.00 112,438.80 $
1 Factura IWE12763 1 28/May/2018 27/Jul/2018 159,262.20 0.00 159,262.20 $
1 Factura IWE12764 1 28/May/2018 27/Jul/2018 80,962.20 0.00 80,962.20 $
1 Factura IWE12765 1 28/May/2018 27/Jul/2018 12,156.51 0.00 12,156.51 $
1 Factura IWE12766 1 28/May/2018 27/Jul/2018 12,156.51 0.00 12,156.51 $
1 Factura IWE12771 1 30/May/2018 29/Jul/2018 1,280.94 0.00 1,280.94 $
1 Factura IWE12772 1 30/May/2018 29/Jul/2018 5,502.89 0.00 5,502.89 $
1 Factura IWE12773 1 30/May/2018 29/Jul/2018 1,643.12 0.00 1,643.12 $
1 Factura IWE12774 1 30/May/2018 29/Jul/2018 2,354.52 0.00 2,354.52 $
1 Factura IWE12775 1 30/May/2018 29/Jul/2018 94.80 0.00 94.80 $
1 Factura IWE12776 1 30/May/2018 29/Jul/2018 94.80 0.00 94.80 $
1 Factura IWE12777 1 30/May/2018 29/Jul/2018 4,807.41 0.00 4,807.41 $
1 Factura IWE12779 1 30/May/2018 29/Jul/2018 1,217.74 0.00 1,217.74 $
1 Factura IWE12781 1 30/May/2018 29/Jul/2018 1,788.93 0.00 1,788.93 $
1 Factura IWE12783 1 30/May/2018 29/Jul/2018 4,927.15 0.00 4,927.15 $
1 Factura IWE12784 1 30/May/2018 29/Jul/2018 5,434.29 0.00 5,434.29 $
1 Factura IWE12785 1 30/May/2018 29/Jul/2018 2,744.41 0.00 2,744.41 $
1 Factura IWE12786 1 30/May/2018 29/Jul/2018 63.20 0.00 63.20 $
1 Factura IWE12787 1 30/May/2018 29/Jul/2018 3,662.91 0.00 3,662.91 $
1 Factura IWE12788 1 30/May/2018 29/Jul/2018 933.36 0.00 933.36 $
1 Factura IWE12789 1 30/May/2018 29/Jul/2018 1,380.89 0.00 1,380.89 $
1 Factura IWE12790 1 30/May/2018 29/Jul/2018 63.20 0.00 63.20 $
1 Factura IWE12791 1 30/May/2018 29/Jul/2018 94.80 0.00 94.80 $
1 Factura IWE12792 1 30/May/2018 29/Jul/2018 1,616.11 0.00 1,616.11 $
1 Factura IWE12793 1 30/May/2018 29/Jul/2018 1,960.06 0.00 1,960.06 $
1 Factura IWE12794 1 30/May/2018 29/Jul/2018 94.80 0.00 94.80 $

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 9


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12796 1 31/May/2018 30/Jul/2018 1,266.35 0.00 1,266.35 $
1 Factura IWE12797 1 31/May/2018 30/Jul/2018 1,407.34 0.00 1,407.34 $
1 Factura IWE12798 1 31/May/2018 30/Jul/2018 4,807.12 0.00 4,807.12 $
1 Factura IWE12799 1 31/May/2018 30/Jul/2018 4,867.38 0.00 4,867.38 $
1 Factura IWE12800 1 31/May/2018 30/Jul/2018 5,174.06 0.00 5,174.06 $
1 Factura IWE12801 1 31/May/2018 30/Jul/2018 2,867.94 0.00 2,867.94 $
1 Factura IWE12802 1 31/May/2018 30/Jul/2018 3,059.48 0.00 3,059.48 $
1 Factura IWE12803 1 31/May/2018 30/Jul/2018 1,945.45 0.00 1,945.45 $
1 Factura IWE12804 1 31/May/2018 30/Jul/2018 63.20 0.00 63.20 $
1 Factura IWE12805 1 31/May/2018 30/Jul/2018 2,104.59 0.00 2,104.59 $
1 Factura IWE12806 1 31/May/2018 30/Jul/2018 2,328.75 0.00 2,328.75 $
1 Factura IWE12821 1 31/May/2018 30/Jul/2018 691,911.00 0.00 691,911.00 $
1 Factura IWE12822 1 31/May/2018 30/Jul/2018 91,524.00 0.00 91,524.00 $
1 Factura IWE12823 1 31/May/2018 30/Jul/2018 2,045,530.08 0.00 2,045,530.08 $
1 Factura IWE12824 1 31/May/2018 30/Jul/2018 35,969.28 0.00 35,969.28 $
1 Factura IWE12825 1 31/May/2018 30/Jul/2018 212,335.68 0.00 212,335.68 $
1 Factura IWE12827 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 1,232.34 0.00 1,232.34 $
1 Factura IWE12828 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 2,578.80 0.00 2,578.80 $
1 Factura IWE12829 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 126.39 0.00 126.39 $
1 Factura IWE12830 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 4,936.45 0.00 4,936.45 $
1 Factura IWE12831 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 4,044.84 0.00 4,044.84 $
1 Factura IWE12832 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 10,121.41 0.00 10,121.41 $
1 Factura IWE12833 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 2,804.80 0.00 2,804.80 $
1 Factura IWE12834 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 1,691.72 0.00 1,691.72 $
1 Factura IWE12835 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 2,618.63 0.00 2,618.63 $
1 Factura IWE12836 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 2,401.56 0.00 2,401.56 $
1 Factura IWE12837 1 01/Jun/2018 31/Jul/2018 1,157.84 0.00 1,157.84 $
1 Factura IWE12870 1 07/Jun/2018 06/Ago/2018 1,630.94 0.00 1,630.94 $
1 Factura IWE12871 1 07/Jun/2018 06/Ago/2018 1,818.11 0.00 1,818.11 $
1 Factura IWE12872 1 07/Jun/2018 06/Ago/2018 1,869.60 0.00 1,869.60 $
1 Factura IWE12873 1 07/Jun/2018 06/Ago/2018 4,181.90 0.00 4,181.90 $
1 Factura IWE12875 1 07/Jun/2018 06/Ago/2018 4,865.70 0.00 4,865.70 $
1 Factura IWE12876 1 07/Jun/2018 06/Ago/2018 2,643.70 0.00 2,643.70 $
1 Factura IWE12883 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 1,891.09 0.00 1,891.09 $
1 Factura IWE12884 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 1,470.53 0.00 1,470.53 $
1 Factura IWE12885 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 4,138.80 0.00 4,138.80 $
1 Factura IWE12886 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 1,980.03 0.00 1,980.03 $
1 Factura IWE12887 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 5,429.96 0.00 5,429.96 $
1 Factura IWE12889 1 08/Jun/2018 07/Ago/2018 3,402.30 0.00 3,402.30 $
1 Factura IWE12890 1 11/Jun/2018 10/Ago/2018 60,552.00 0.00 60,552.00 $
1 Factura IWE12891 1 11/Jun/2018 10/Ago/2018 84,680.00 0.00 84,680.00 $
1 Factura IWE12892 1 11/Jun/2018 10/Ago/2018 1,398,844.00 0.00 1,398,844.00 $
1 Factura IWE12907 1 13/Jun/2018 12/Ago/2018 600.37 0.00 600.37 $
1 Factura IWE12909 1 13/Jun/2018 12/Ago/2018 1,915.32 0.00 1,915.32 $
1 Factura IWE12910 1 13/Jun/2018 12/Ago/2018 3,797.23 0.00 3,797.23 $
1 Factura IWE12911 1 13/Jun/2018 12/Ago/2018 3,620.50 0.00 3,620.50 $
1 Factura IWE12912 1 13/Jun/2018 12/Ago/2018 1,482.85 0.00 1,482.85 $
1 Factura IWE12913 1 13/Jun/2018 12/Ago/2018 1,107.85 0.00 1,107.85 $
1 Factura IWE12914 1 13/Jun/2018 12/Ago/2018 1,107.85 0.00 1,107.85 $
1 Factura IWE9407 1 05/Jul/2016 05/Jul/2016 35,675.22 0.00 35,675.22 $
1 Factura IWE9467 1 18/Jul/2016 18/Jul/2016 8,176.26 0.00 8,176.26 $
8 Nota cred. x apl. NCIWE462 1 15/Dic/2016 15/Dic/2016 0.00 69,600.00 -69,600.00 $
8 Nota cred. x apl. NCIWE585 1 16/Jun/2017 16/Jun/2017 0.00 14,602.82 -14,602.82 $

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 10


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da

13,499,404.42 84,202.82 13,415,201.60


O0022 ORIGEN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 5001 1700

1 Factura IWE8529 1 06/Ene/2016 05/Abr/2016 302,741.37 202,741.37 100,000.00 $

302,741.37 202,741.37 100,000.00


O0089 OBRA NACIONAL DE LA BUENA PRENSA, A.C.

1 Factura IWE12700 1 17/May/2018 01/Jun/2018 54,009.60 7,934.40 46,075.20 $


1 Factura IWE12743 1 24/May/2018 08/Jun/2018 229,053.60 0.00 229,053.60 $
1 Factura IWE12757 1 28/May/2018 12/Jun/2018 313,841.79 0.00 313,841.79 $
1 Factura IWE12795 1 30/May/2018 14/Jun/2018 507,467.52 0.00 507,467.52 $
1 Factura IWE12807 1 31/May/2018 15/Jun/2018 148,581.99 0.00 148,581.99 $
1 Factura IWE12826 1 31/May/2018 15/Jun/2018 553,693.06 0.00 553,693.06 $
1 Factura IWE12841 1 04/Jun/2018 19/Jun/2018 207,634.90 0.00 207,634.90 $

2,014,282.46 7,934.40 2,006,348.06


P0073 PUBLICACIONES TURISTICAS CU S.A. DE C.V. 5592 5022

1 Factura IWE11488 1 15/Ago/2017 13/Nov/2017 168,800.88 96,826.12 71,974.76 $


1 Factura IWE11535 1 24/Ago/2017 22/Nov/2017 174,506.39 0.00 174,506.39 $
1 Factura IWE11556 1 28/Ago/2017 26/Nov/2017 131,023.21 0.00 131,023.21 $
1 Factura IWE11581 1 04/Sep/2017 03/Dic/2017 228,552.27 0.00 228,552.27 $
1 Factura IWE11608 1 11/Sep/2017 10/Dic/2017 196,326.79 0.00 196,326.79 $
1 Factura IWE11633 1 19/Sep/2017 18/Dic/2017 142,765.04 0.00 142,765.04 $
1 Factura IWE11644 1 25/Sep/2017 24/Dic/2017 159,805.50 0.00 159,805.50 $
1 Factura IWE11688 1 03/Oct/2017 01/Ene/2018 125,356.19 0.00 125,356.19 $
1 Factura IWE11712 1 09/Oct/2017 07/Ene/2018 186,670.68 0.00 186,670.68 $
1 Factura IWE11742 1 18/Oct/2017 16/Ene/2018 172,198.89 0.00 172,198.89 $
1 Factura IWE11771 1 27/Oct/2017 25/Ene/2018 171,621.56 0.00 171,621.56 $
1 Factura IWE11795 1 31/Oct/2017 29/Ene/2018 125,356.19 0.00 125,356.19 $
1 Factura IWE11823 1 07/Nov/2017 05/Feb/2018 162,633.51 0.00 162,633.51 $
1 Factura IWE11850 1 13/Nov/2017 11/Feb/2018 165,953.63 0.00 165,953.63 $
1 Factura IWE11884 1 22/Nov/2017 20/Feb/2018 151,460.76 0.00 151,460.76 $
1 Factura IWE11923 1 28/Nov/2017 26/Feb/2018 126,379.34 0.00 126,379.34 $
1 Factura IWE12086 1 09/Ene/2018 09/Abr/2018 92,128.44 0.00 92,128.44 $
1 Factura IWE12087 1 09/Ene/2018 09/Abr/2018 162,633.51 0.00 162,633.51 $
1 Factura IWE12088 1 09/Ene/2018 09/Abr/2018 133,625.78 0.00 133,625.78 $
1 Factura IWE12089 1 09/Ene/2018 09/Abr/2018 130,700.63 0.00 130,700.63 $
1 Factura IWE12098 1 10/Ene/2018 10/Abr/2018 32,220.52 0.00 32,220.52 $
1 Factura IWE12120 1 15/Ene/2018 15/Abr/2018 157,706.03 0.00 157,706.03 $
1 Factura IWE12161 1 23/Ene/2018 23/Abr/2018 130,701.55 0.00 130,701.55 $
1 Factura IWE12176 1 30/Ene/2018 30/Abr/2018 119,111.84 0.00 119,111.84 $
1 Factura IWE12201 1 07/Feb/2018 08/May/2018 136,946.82 0.00 136,946.82 $
1 Factura IWE12221 1 12/Feb/2018 13/May/2018 168,892.52 0.00 168,892.52 $
1 Factura IWE12323 1 26/Feb/2018 27/May/2018 125,364.44 0.00 125,364.44 $
1 Factura IWE12352 1 07/Mar/2018 05/Jun/2018 169,625.64 0.00 169,625.64 $
1 Factura IWE12377 1 13/Mar/2018 11/Jun/2018 177,140.12 0.00 177,140.12 $
1 Factura IWE12408 1 20/Mar/2018 18/Jun/2018 165,960.04 0.00 165,960.04 $
1 Factura IWE12433 1 27/Mar/2018 25/Jun/2018 148,119.56 0.00 148,119.56 $
1 Factura IWE12437 1 28/Mar/2018 26/Jun/2018 119,132.00 0.00 119,132.00 $
1 Factura IWE12490 1 09/Abr/2018 08/Jul/2018 165,960.04 0.00 165,960.04 $
1 Factura IWE12521 1 16/Abr/2018 15/Jul/2018 177,873.24 0.00 177,873.24 $
1 Factura IWE12585 1 24/Abr/2018 23/Jul/2018 151,480.92 0.00 151,480.92 $

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 11


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da
1 Factura IWE12617 1 03/May/2018 01/Ago/2018 139,934.28 0.00 139,934.28 $
1 Factura IWE12654 1 08/May/2018 06/Ago/2018 175,307.32 0.00 175,307.32 $
1 Factura IWE12737 1 22/May/2018 20/Ago/2018 168,892.52 0.00 168,892.52 $
1 Factura IWE12845 1 04/Jun/2018 02/Sep/2018 154,781.72 0.00 154,781.72 $
1 Factura IWE12898 1 12/Jun/2018 10/Sep/2018 172,191.56 0.00 172,191.56 $

6,065,841.87 96,826.12 5,969,015.75


R0050 REVISTA EL ABOGADO, S.A. DE C.V. 5559-2250 5575-6321

1 Factura IWE12358 1 08/Mar/2018 07/May/2018 395,101.80 0.00 395,101.80 $


1 Factura IWE12363 1 09/Mar/2018 08/May/2018 159,858.21 0.00 159,858.21 $
1 Factura IWE12400 1 20/Mar/2018 19/May/2018 117,090.40 0.00 117,090.40 $
1 Factura IWE12479 1 06/Abr/2018 05/Jun/2018 395,560.00 0.00 395,560.00 $
1 Factura IWE12489 1 09/Abr/2018 08/Jun/2018 159,894.40 0.00 159,894.40 $
1 Factura IWE12676 1 10/May/2018 09/Jul/2018 111,418.00 0.00 111,418.00 $
1 Factura IWE12677 1 10/May/2018 09/Jul/2018 159,894.40 0.00 159,894.40 $
1 Factura IWE12782 1 30/May/2018 29/Jul/2018 386,724.92 0.00 386,724.92 $
1 Factura IWE12899 1 12/Jun/2018 11/Ago/2018 159,894.40 0.00 159,894.40 $

2,045,436.53 0.00 2,045,436.53


R0051 RH EDITORES, S.A. DE C.V. 5645-0546

1 Factura IWE4534 1 03/Sep/2013 03/Oct/2013 69,208.15 10,796.00 58,412.15 $


1 Factura IWE4667 1 02/Oct/2013 01/Nov/2013 62,177.16 0.00 62,177.16 $

131,385.31 10,796.00 120,589.31


R0054 RED PEPPER COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 17390637 Verónica Avilez

1 Factura IWE12513 1 13/Abr/2018 28/Abr/2018 34,770.94 0.00 34,770.94 $

34,770.94 0.00 34,770.94


S0026 SUZUKI MOTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. 5961 9770

1 Factura IWE12900 1 12/Jun/2018 12/Jun/2018 19,227.00 0.00 19,227.00 $

19,227.00 0.00 19,227.00


S0048 SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION S.A. DE C.V. 51170108 111 GABRIEL LEDE

8 Nota cred. x apl. NCIWE136 1 10/Jul/2013 10/Jul/2013 0.00 1,989.22 -1,989.22 $

0.00 1,989.22 -1,989.22


S0049 SIENUM SA DE CV

1 Factura IWE9411 1 06/Jul/2016 06/Jul/2016 79,541.20 30,941.20 48,600.00 $

79,541.20 30,941.20 48,600.00


S0071 SEARS OPERADORA MEXICO, S.A.DE C.V. 5420-7530

1 Factura IWE10254 1 01/Dic/2016 31/Dic/2016 421,683.20 421,683.07 0.13 $


1 Factura IWE11558 1 29/Ago/2017 28/Sep/2017 207,640.00 207,384.80 255.20 $
1 Factura IWE12670 1 10/May/2018 09/Jun/2018 2,388,672.00 0.00 2,388,672.00 $
1 Factura IWE12671 1 10/May/2018 09/Jun/2018 436,531.20 0.00 436,531.20 $
1 Factura IWE12905 1 13/Jun/2018 13/Jul/2018 829,400.00 0.00 829,400.00 $
1 Factura IWE12906 1 13/Jun/2018 13/Jul/2018 436,531.20 0.00 436,531.20 $
1 Factura IWE9829 1 22/Sep/2016 22/Oct/2016 2,841,536.00 2,115,004.80 726,531.20 $

7,561,993.60 2,744,072.67 4,817,920.93


S0096 STANHOME DE MÉXICO SA DE CV 2881 0519

1 Factura IWE12422 1 23/Mar/2018 07/May/2018 44,660.00 0.00 44,660.00 $

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 12


INFAGON WEB, S.A. DE C.V.

Cobranza general
Clie nte Te lé fonos
Ate nción cobranza Ate nción ve ntas
Conce pto Docum e nto Num . Fe cha aplic. Fe cha ve nc. Cargos Abonos Saldos M one da

44,660.00 0.00 44,660.00


S0101 SANBORN HERMANOS SA

1 Factura IWE12672 1 10/May/2018 10/May/2018 1,707,520.00 0.00 1,707,520.00 $

1,707,520.00 0.00 1,707,520.00


T0015 TRAVESIAS EDITORES S.A. DE C.V. 5211 0940 EXT 117

1 Factura IWE12206 1 08/Feb/2018 09/May/2018 226,394.53 0.00 226,394.53 $


1 Factura IWE12398 1 20/Mar/2018 18/Jun/2018 540,448.64 0.00 540,448.64 $
1 Factura IWE12481 1 06/Abr/2018 05/Jul/2018 172,643.96 0.00 172,643.96 $
1 Factura IWE12603 1 26/Abr/2018 25/Jul/2018 562,050.16 0.00 562,050.16 $
1 Factura IWE12615 1 02/May/2018 31/Jul/2018 59,535.84 0.00 59,535.84 $
1 Factura IWE12685 1 14/May/2018 12/Ago/2018 20,185.16 0.00 20,185.16 $

1,581,258.29 0.00 1,581,258.29


T0063 TARGMEX, S.A. DE C.V. 9148 5900 EXT. 5820

1 Factura IWE12702 1 17/May/2018 17/May/2018 26,307.06 20,180.69 6,126.37 $

26,307.06 20,180.69 6,126.37


U0009 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 5627 6365

1 Factura IWE10981 1 26/Abr/2017 16/May/2017 39,560.06 0.00 39,560.06 $


1 Factura IWE12335 1 28/Feb/2018 20/Mar/2018 142,784.40 0.00 142,784.40 $
1 Factura IWE12443 1 29/Mar/2018 18/Abr/2018 142,784.40 0.00 142,784.40 $
1 Factura IWE12655 1 08/May/2018 28/May/2018 142,784.40 0.00 142,784.40 $
1 Factura IWE12851 1 05/Jun/2018 25/Jun/2018 121,150.40 0.00 121,150.40 $

589,063.66 0.00 589,063.66


V0018 VIANNEY TEXTIL HOGAR SA DE CV 4499223050 746ERIKA LIMON

1 Factura IWE12464 1 03/Abr/2018 02/Jun/2018 229,735.96 0.00 229,735.96 $


1 Factura IWE12852 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 43,874.16 0.00 43,874.16 $
1 Factura IWE12853 1 05/Jun/2018 04/Ago/2018 285,893.64 0.00 285,893.64 $
559,503.76 0.00 559,503.76
Z0004 ZERMAT INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 5089 5628

1 Factura IWE12664 1 10/May/2018 09/Jun/2018 54,267.12 0.00 54,267.12 $


1 Factura IWE12665 1 10/May/2018 09/Jun/2018 288,724.00 0.00 288,724.00 $
1 Factura IWE12666 1 10/May/2018 09/Jun/2018 154,309.00 0.00 154,309.00 $
1 Factura IWE12696 1 15/May/2018 14/Jun/2018 52,200.00 0.00 52,200.00 $
1 Factura IWE12697 1 15/May/2018 14/Jun/2018 57,336.48 0.00 57,336.48 $
1 Factura IWE12698 1 15/May/2018 14/Jun/2018 154,422.39 0.00 154,422.39 $
1 Factura IWE12770 1 29/May/2018 28/Jun/2018 143,840.00 0.00 143,840.00 $
1 Factura IWE12874 1 07/Jun/2018 07/Jul/2018 67,512.00 0.00 67,512.00 $
1 Factura IWE9567 1 08/Ago/2016 07/Sep/2016 969,548.88 0.00 969,548.88 $
1,942,159.87 0.00 1,942,159.87
Z0009 ZERMAT USA INC

1 Factura IWE12275 1 16/Feb/2018 16/Feb/2018 552,144.14 550,755.45 1,388.69 $


552,144.14 550,755.45 1,388.69

Totale s : 90,940,219.07 9,864,836.67 81,075,382.40

Usuario: Yaravi Raya | Fecha y hora: 13/06/2018 16:53 Pág. 13

También podría gustarte