Está en la página 1de 1

Allah dz.s. kaže: «Allah je Stvoritelj nebesa i Zemlje.

On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju


plodovi kojima se hranite, i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje
vam da se rijekama koristite, i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje
vam da se koristite noći i danom, i daje vam od svega onoga što od Njega ištete, i ako biste Allahove
blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je, uistinu nepravedan i nezahvalan.» (Ibrahim, 32. – 34.).
Ovim ajetom nam Allah, dž.š., pojašnjava da sve što je stvoreno na Zemlji i u kosmosu je nama na usluzi,
dato je nama na poklon od Stvoritelja svih svjetova. Zato je na nama da se zahvaljujemo Allahu, dž.š., i
na najbolji način ophodimo prema Njegovim blagodatima kako nam ne bi bile uskraćene.

U Njegovom stvaranju nema nedostataka niti grešaka, sve je u skladu i savršeno. To je Allahov poredak
kojeg trebamo razumijeti i prema njemu se odnositi na način kako mu dolikuje. Svaki poremećaj u
prirodi, svaka nepravilnost je rezultat pogrešnog djelovanja čovjeka, pogrešnog odnosa prema skladu
kojeg je Allah uspostavio, a ne greška u njemu samome, odnosno u Allahovom stvaranju!

Vjera nas uči da je zelenilo oko nas sastvani dio našeg života i da se moramo prema njemu odogovorno
odnositi. Jedan ashab je posadio sadnicu oraha. Neko mu je prigovorio da neće dočekati njen rod, jer
orah daje plodove tek nakon nekoliko godina. Na to je on odgovorio: «Zar niste čuli Poslanika, s.a.v.s.,
kada je rekao da kada neko posadi sadnicu sve što od njenog roda iskoriste ljudi, životinje ili propadne
bit će upisano kao sadaka onome ko je posadio!».
Dakle, islam od nas traži da oplemenjujemo okolinu, sadimo drveće i ti poslovi u islamu se smatraju
ibadetom.