Está en la página 1de 1

39. Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

Hobarien eta Zigorren Sistema


Sistema hau Osasun Laguntzako eta Aldi Baterako
Ezintasuneko prestazioetan aplikatzen da. Bere helburua
prestazioen kontsumoan erantzukizun maila bat lortzea
da, aurreikusitako gastuarekin bat datorrena.
Horrenbestez, urtearen itxieran, Komunitate Mutualista (*)
bakoitzean erregistratutako benetako gastua eta
aurreikuspena alderatzen dira.
• Aurreikusi baino gutxiago gastatu duten Komunitateei
gutxiago gastatutakoaren erdia itzultzen zaie, hobari
moduan.
• Aurreikusi baino gehiago gastatu duten Komunitateei
zigorrak ezartzen zaizkie (aurreikuspenaren %10
gainditzen duen gastuaren %50 eta gainerakoaren %75).
HOBARIAK ZIGORRAK
%110

%50 %50 %75

Aurreikusitako Aurreikusitako Aurreikusitako


gastua baino gutxiago Gastua gastua baino gehiago
(%100)
Komunitate Mutualista bakoitzak ezartzen du hobari eta
zigor horiek bere Kooperatiben artean nola banatu.
(*) Komunitate Mutualista: antzeko jarduera eta kokapen geografikoa duen kooperatiben
multzoa.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es