Está en la página 1de 1

SOLICITUDE DE PRAZA EN ESTUDOS DE BACHARELATO

CURSO 2019-2020

Reserva de praza no centro de orixe 1 ao 15 de febreiro


ou centro de adscrición.

Solicitude de praza noutros centros 1 ao 20 de marzo

Para as familias:

Poden cubrir o formulario de reserva a través do menú Solicitudes - Reserva - Crear. Feito iso poden optar por:

 Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo no que está matriculado o alumno ou alumna.

 Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

Nembargantes, para quen o queira cubrir a man, pódeno descargar a través das seguintes ligazóns:

 Galego
 Castelán

Preman aquí para a consulta dun breve manual.

MATRÍCULA EN BACHARELATO
Matrícula no prazo ordinario 25 de xuño ao 10 de xullo

Matrícula no prazo extraordinario 1 ao 10 de setembro