Está en la página 1de 66
‘eéega, proiestuje, s nekim solidarie, ‘ovo olvoreno pismo febi, Dunave? Jednosiavno, zat, 3 ‘velikim mi malim. Kako da verujem, recime, DZorda Persijski zaliv, ide, mrtav hladan na pecanje i wdieom upe perujem ,tvom" Helmutu Kola, Dunave, koji je dao ula (pel ustovom da ts faci Kladovo primimo radioaktivni oipad iz zapadnonemackih atomskih centrala? m, fersu oni rekli svoje i nemocni}i su od mi Pek pisaim gor ah je muoge i. mes ‘am slivu 0 da se u,febe, Dunave, ved ulivaju zeke fo Diunave, ik Beograd odavno ne pyenno vodu iz éesn Wskia wo, jer UW s2}0j je tolike ‘hie emijskih otzova od uzvodnih fabrika fenubllad aN nec otc oar a Dawns y ie ii teas asehara, igyimute a I Lo Higjanaisimn rekar e Wy ene i" aalipieer F, fe Sane saber rion oor are nova pa al Hibs, nis Se Pana ici se rivnoprr | ida sveo8 govorim, jer inisam zibolovas, Ali te ne zn Niproule, pripddam lodijima od ribolovaca; onima ko} f eat DN ae thea bal lol stabs c uaove rede mogu da lets sdusa dode ral {da pob devo dowodlo | u utara) ovukla jedanaest metre pod zemljon. 2 nije bila, Valida, kroz ove rupe u zemijimom omotacu isparenja vode odlaze 1 nepovrat, w kos Ve. Nisin ameo da mi kazem da njegcv potok nije pn id ubog (fudske mranje i ziadeTa. Jos stari tisetanski mudiraci pe pe, os J nesrese Kaka fe ova rvdarska w Tuli, dolaz tek Hlodelo. 4, ovonske rupe, Dunave, nisa od sprejova, “Rupe u amoiacu.napravili su Pentagon, NATO Bene su sprefovime za kosu-i friziderima ‘ Bodidara predlozio da Kod ujexga u Brezovici na Rudaike, w to} dad ness powers svt haste dobre vote! da cmsine ee rmaman tert cratanea ts kere \ 3 aieanto ‘protiv dva paralelna gradanska rata izmedu Save, ah, @, Ibco-d Marave. Da, hoce da okrvave vee mrtve hode i tebe s tim \ 2 Tobe, Duna 3 folazié sa severs, ,, ee, © Evrops G koja se kuny balleonski izozivadi gradanskih ratova, . Radnika u dvoriétu Porodiee bistrih potoka, molicemo ne samo fad Jjdima: Molicemo za nenscilje nad rekams, Molicemo j 2a tebe, Dunave, % 0 dcponija smeda, da ne bacaju ui tebe petrohemi dubre, “a feb) afomske centrale u Madarskoj, dug Sis ines 20 th, Dunne, mshi Leda foaks molitva Koja bi dopria do lamonata, pai do onog u Straxburu. Dunave, Gnida ti pretiazem da iz bojkota — presusis. Ne zauvek, (jedan den, 2a jedan éas kao Sto se Crveno mare otvor! a1 da prodfe, Take te motim da presusis sa svim twajia Panay e ee alin. Trebs 1h postaviti na pravo estogman sboqreka, Sue, seri, sho rte, stu rakor zbog nil met ls st naraire deport” RIBO(,VAC Mustrovena revi Inlexi svakog: Direktor: Glavat | odgovorni wreduik: BuUAS Pomosnik glavaog i adgovornog TVONKO Zum Likovna — grafitha oprema: BRANKO PrTROWiE Saradnici na izdanju: ithaLs SUZ, : SLOBODAN DURE MILOS DONIC, DRAGAN J0VAMGVi ‘MIROSLAV JOVANO! JOVAN LAKAY GORAN TICA Korektura i lekeara: (MARINA MILADINOVIC Adresa reclakcife: al ", NOVOSADSKOG SIMA 35, NOVI SAB Telefon: O21/6 12-144 Stampas Via Morgagni 24, 37136 VERONA — ITALIA Grafiha priprenia: studio beagrad 64 Rukopisi i forosi Se ne vrecaju Urednicka koncepcija i pcalisacia: