Está en la página 1de 5

PROIECT

DE
ACTIVITATE

CERCUL PEDAGOGIC- ÎNVĂȚĂTORI


SETUL A
,, Natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor, de povăţuitor.
Ea te cheamă, ea îţi procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie
mai târziu. Nu închide această mare carte plină de învăţături înţelepte, nu o neglija
pentru celelalte cărţi în care se cuprind numai strofe din cântarea întreagă ce stă înaintea ta.’’
(Ion Simionescu )

DATA: 24.11.2018
PROPUNĂTORI: învăţătorii de la Şcoala GIMNAZIALĂ “ALEXEI MATEEVICI” MOVILENI
PARTICIPANŢI: Cadrele didactice din cadrul Cercului Pedagogic Învăţători Setul A;
TEMA ACTIVITĂȚII: „PREDAREA ŞTIINŢELOR PRIN INVESTIGARE ŞTIINŢIFICĂ”

FORMĂ DE DESFĂȘURARE: excursie

DURATA: o zi
RUTA: TECUCI – BACAU - RETUR.
TIPUL EXCURSIEI: dobândire de noi informații pe baza vizitării unor obiective turistice
OBIECTIVE TURISTICE VIZATE:

 Vivariul

 Observatorul Astronomic „Victor Anestin”

 Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea"

 Parcul Dendrologic Hemeiuşi

1
ARGUMENT
O excursie bine organizată oferă posibilități multiple de observare și cunoaștere. Prin promovarea
acestei forme de învățământ practic denumită turism educativ, cunoștințele în domenii variate ca:
geografie, istorie, științe ale naturii, limba și literatura română, etc., oferă sprijin în mod efectiv lecțiilor
de curs din perspectivă interdisciplinară. Este una din cele mai atractive, plăcute și utile activități de
recreere, care îl determină pe elev să devină motivat în a-și îmbunătăți rezultatele școlare, să descopere
pasiuni noi, căci ,,o excursie face cât 100 de biblioteci”. (J. J. Rousseau)

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dobândirea unor competențe sociale, interpersonale, intelectuale și civice prin
excursie și vizite la obiectivele istorico- ştiinţifice și culturale, dar și socializarea și împărtășirea unor
impresii și experiențe ale cadrelor didactice.
OBIECTIVE:
- prezentarea unor informatii suplimentare privind organizarea si menţinerea unor medii
de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării unor plante şi animale specifice diferitelor zone ale
globului.
- să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea naturii reprezintă datoria elementară a fiecărui
locuitor al ţării noastre
- să manifeste, prin comportament, respect faţă de mediul înconjurător;
- să-şi dezvolte relaţiile de cooperare şi respect în grupul din care face parte într-o excursie.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: expozitive: expunerea, explicația, informarea;
conversative: conversația, discuția colectivă, problematizarea;
de explorare directă: de descoperire a realității, observare dirijată;
 Resurse materiale:
Material demonstrativ:
- harta turistică a orașului Bacău, laptop, prezentare Power-Point, videoproiector
- Mape, Programe, chestionare, cd-uri, pixuri, pliante, fișe.
 Forme de organizare și executare: frontal, individual
 Metode de evaluare: chestionare scrise, aprecieri verbale
MIJLOC DE TRANSPORT: Autocar, firmă de transport autorizată.
 Bibliografie:
 George Avram, Album – Bacăul, Editura AgeArt, 2010;
 Silviu Pop, Bacăul. Ghid turistic, Editura Pentru Turism,1974;
 Șerban Dragomirescu, Ghid turistic-România, Editura Sport-turism, București,1983;
2
 www. Wikipedia ro.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
I Pregătirea activității:
a) Pregătirea învățătorilor propunători:
-stabilirea itinerariului, a datei și durata activității;
-documentarea folosind hărți, publicații informative și publicații de specialitate;
-selectarea materialelor necesare pentru prezentarea Power Point;
-obținerea aprobării conducerii superioare: ISJ Galați și
a C. A. al Școlii Gimnaziale „Alexei Mateevici” Movileni;
-itinerariul și obiectivele propuse pentru a fi vizitate
b) Pregătirea participanților:
-anunțarea datei, a duratei și a itinerariului excursiei;
-informarea participanților privind traseul și obiectivele activității;
-prezentarea regulilor care trebuie respectate pe toată durata excursiei.
II Etapele excursiei:
a) Plecarea în excursie:
-adunarea la Școala nr. 4 ,,Ion Petrovici”, Tecuci;
-verificarea prezenței;
-prezentarea itinerariului și a normelor de conduită ce vor fi respectate;
-semnarea procesului verbal.
b) Sosirea în Bacău:
-vizitarea obiectivelor turistice: Vivariul, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”,
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea".
-deplasarea spre Parcul Dendrologic Hemeiuşi
c) Întoarcerea spre Tecuci
III Evaluarea:
- prezentarea materialului metodic;
- opinii ale participanților și aplicarea unui chestionar
- achiziţia de cunoştinţe în domenii ca geografia, istoria, ştiinţele naturii şi limba română
- întocmirea unui “Album al excursiei” cu fotografii realizate în excursie;
- colectarea de material didactic informativ

Prof. Înv. primar SANDU LUCIDANA

3
CHESTIONAR
1. Considerați că excursia ca activitate extracurriculară:
a) este eficientă?
b) reprezintă un proces educațional ce are în vedere interrelațiile omului cu
mediul?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2. Obiectivele vizitate vă vor ajuta în activitatea pe care o veți desfășura în cadrul


procesului instructiv –educativ ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

3. Cum v-ați fi dorit să se desfășoare activitatea cercului de astăzi, sub formă de:
a) lecție
b) excursie
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

4. Opinii despre activitatea cercului de astăzi:


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Vă mulțumim!

4
5