Está en la página 1de 28
Psihologie ; PSIHOLOGIA VALIDATA STIINTIFIC Ghid practic de cercetare in psihologie Collegium ge Ee) Florin A. Sava PSIHOLOGIA VALIDATA STIINTIFIC Ghid practic de cerceiare in psihologie Prefata de Daniel David POLIROM 2013 Capitolul 1 ca vs pseudostiintifica sihologie a 1.1. Expansiunea psihologiei in societate indeosebi dup cel de-al Doilea Rizboi Mondial, psihologia a devenit un domeniu stiintific si aplicativ aflat intr-o crestere exponential’, ce continu inclusiy in Prezent. O statisticd realizact de Sexton si Hogan reprezentativa pentru SUA (1992 apud Louw, 2002) plaseazi psihologia pe locul trei, ca ritm de crestere a numérului de studengi, dup informatica $i matematici. Aceasti Siwvaie ou este Insti una izolatl, ea fiind prezeneé in foarte multe tri europene, precutn i in Statcle cu o economie bine dezvoitass cum ar fi Australia, Canada etc, Bunfoara, iuiisi in Austalia, contribuyia servicilor psihologice la produsul intern brut a erescut in zece ani cu 500% fati dé 1991, iar numarul studentilor care urmeazi studii de master sau doctorat din