Está en la página 1de 3

EXAMEN

EXAMEN SEMANAL
SEMANAL
Nº 01 1
SECCIÓN
1ro de Secc, 1roBLOQUE
secc. “B”
BLOQUE “A”

4. Calcular “x”:

a) 30º 5x

b) 10°
1. Si L1// L2. Calcular x c) 15°
20º 30º
d) 26°
a) 20° e) 28°
b) 18°
c) 24° 5. El suplemento del complemento de
d) 25° 48° es :
e) 26°
a) 165º b) 150º c) 130º
d) 138º e) 125º
2. De la figura hallar x
a) 5°
b) 7°
c) 12°
d) 9° 55° 1.
e) 10°
5x 1. En la figura hallar x
3. En la figura hallar x
a) 20°
b) 10° 40°
4x
c) 24°
d) 20°
e) 25° 50° 3x
120°
2x 30°

a) 36º b) 25º c)40º


d) 30º e)50°

AULA 01 1
B. “A”

2. Del gráfico: calcule “x”

a) 20° 3x
30º
b) 18°
c) 24° 1. Hallar “x”
d) 25°
e) 26 2x
70º
3. En la figura hallar x
a)44º b) 30º c) 53º
a) 25°
56° d) 35º e) 58º
b) 18°
c) 34° 2. Hallar “x”
d) 35°
e) 26° 36° 48| a) 34º
4x b) 25º
c) 30º
4. En la figura hallar x d) 53º
e) 37º
a) 28°
b) 48° 33° 3. Hallar “2x”
c) 44°
d) 45° a) 82º
e) 36° 54° 45° b) 52º
3x
c) 81º
5. En la figura hallar x d) 45º
e) NA
a) 20°
b) 18° 36°
4. Hallar “x”
c) 24°
d) 25°
e) 26° 28° 4x a) 50°
136° b) 30°
c) 20°
d) 40°
e) 70°

2 N° 01
AULA 2015
02ño
5. Hallar “x”

80 20 5X

a) 8° b) 10° c) 6°
d) 5° e) 7

AULA 01 3