Está en la página 1de 2

Predicatul nominal

Citeşte propoziţiile: Care este subiectul fiecărei propoziţii?

Poate fi înlocuit verbul „a fi” cu „ a exista”,


Străbunii noştri au fost oameni îndrăzneţi. „ a se afla”, „ a se găsi”?
Colegii mei sunt elevi harnici.
Mihnea este un jucător bun.

Citeşte fiecare propoziţie şi scrie alături ce sunt ca părţi de vorbire cuvintele subliniate.
Ion Creangă este un scriitor apreciat. ...............................................................
Fotbaliştii sunt băieţi tineri. .............................................................................
Ĩn clasa a III-a băiatul era harnic. …………………………………………….
Ziua a fost frumoasă. …………………………………………………………
Prietenul meu este el. ………………………………………………………...
Mihai a fost al treilea în concurs. .....................................................................

Ce crezi că sunt ca părţi de propoziţie cuvintele subliniate ?


.......................................................................................................

1. Alcătuieşte două propoziţii care să aibă predicat nominal.


.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............................

2. Alcătuieşte două propoziţii în care predicatul nominal să aibă nume predicative multiple.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............................

3. Scrie câte o propoziţie în care verbul « a fi » să fie, pe rând, predicat verbal şi predicat nominal.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............................

4. Completează propoziţiile următoare în aşa fel încât verbul a fi să fie verb predicativ şi
copulativ :
Elevul este…………………. (predicativ). Elevul este…………………. (copulativ)
Florile erau ………………… (predicativ). Florile erau ………………… (copulativ)
Tu vei fi ……………………… (predicativ). Tu vei fi ……………………… (copulativ)

1
5. Analizează predicatele verbale şi nominale din textul de mai jos după modelul dat:

"Pentru că am rămas singur, m-am hotărât să încep chiar azi “Romanul adolescentului
miop.” Voi lucra în fiecare după-amiază. Olga era personajul principal. Fata devenea
stăpâna sufletului eroului. Nu ştiam unde să situez acţiunea. Vară-mea mi-a spus că i-ar
plăcea o moşie, unde un tânăr bogat ajunsese vânătorul cel mai vestit din ţinut. Lui Dinu
i-am spus că al doilea volum o să prezinte un salon de coafură. El a părut surprins :
-Are să iasă fals, pentru că o creaţie înseamnă asemănare cu viaţa reală şi tu nu eşti
bărbier. Situeaza volumul într-o scoală de fete!"

devenea stăpâna= PN, format din verbul copulativ ”a deveni”, mod indicativ, timp imperfect, pers.
III, nr. sg.+ numele predicativ exprimat prin substantivul comun ”stăpâna”, gen fem., nr. sg, caz N,
art. cu art. hot “a”

să încep = PV exprimat prin verb predicativ, conjugarea a III-a (a începe), mod conjunctiv, timp
prezent, pers. I, nr. sg.