Está en la página 1de 1

37. Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

BADAKIZU LagunAroko ZEIN


TARIFATAN ZAUDEN?
LagunAroko tarifa bateko edo besteko kotizazioa zure
kooperatiban sartu zineneko dataren eta orduan zenuen
adinaren araberakoa da. Jakiteko, hau egin dezakezu:
- LagunAroko webguneko arlo pribatuan begiratu.
- Zure Kooperatibako Pertsonaleko Sailean galdetu.

Kotizazio tarifa guztiek banaketa prestazioetarako eskubidea


sortzen dute (Osasun Laguntza, Enplegu Laguntza, Aldi
Baterako Ezintasuna, Familia Prestazioa eta Laguntzak). Aldea
Pentsioetarako kotizazioan agertzen da:
• 2. Tarifa: Gizarte Segurantzako kotizazioa
(Autonomoak) gutxieneko oinarriekin
egiten da, eta pentsioetarako
kotizazioaren zatirik handiena LagunAro
Pentsio Sistemara egiten da.
• 3. Tarifa: Pentsioetarako kotizazioan, arau
orokor moduan, Kontsumo Aurrerakinaren
%60 Gizarte Segurantzara bideratzen da
(Autonomoak) eta %40 LagunAroko
Pentsio Sistemara.
• 4. Tarifa: Pentsioetarako kotizazioa Gizarte
Segurantzan baino ez da egiten
(Autonomoak).

Informazio gehiago: www.lagunaro.es