Está en la página 1de 16

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

UNIVERSITATEA ,, VASILE ALECSANDRI,, DIN BACAU


FACULTATE DE INGINERIE
PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALA
CHIMIE , ANUL II

ELECTROCHIMIE

ACULUMATORUL DE PLUMB

SI

AMPEROMETRIA

Hustiu Madalina – Elena ( Dinu)

1
CUPRINS

ACUMULATORUL DE
PLUMB…………………………………………………….pag3

INTRODUCERE…………………………………………………………………........pa
g3

SCURT ISTORIC..........................................................................................................pag
4

DESCRIERE………………………………………………………………………......pag
5

MOD DE FUNCTIONARE....................
……………………………………………...pag 7

CARACTERISTICI ALE BATERIIL………...……………………………………pag


11

CONCLUZII..................................................................................................................pag
12

AMPEROMETRIA......................................................................................................pag
13

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………… ......pag
15

2
ACUMULATORUL DE PLUMB
INTRODUCERE

CE ESTE ACUMULATORUL ACID-PLUMB ?

Acumulatorii sunt echipamente ce transforma energia chimica în electricitate.


Acumulatorii sunt un mod eficient de a face electricitatea portabilă. In plus, acumulatorii
furnizează energie în scopul de a înlocui energia electrică furnizată de reteaua electrică.
Pe masură ce întregul glob devine dependent de electricitate, mobilitatea bateriilor
joacă un rol si mai important în viata de zi cu zi.
Acumulatorul cu plumb (sau acumulatorul acid) reprezintă cel mai vechi și cel
mai simplu tip de acumulator. Deși are greutate și volumul ridicate, prezintă avantajul
furnizării unui curent puternic la conectare, ceea ce este necesar pornirii motoarelor
termice folosite pe larg la functionarea automobilelor. Prezintă față de alte tehnologii de
acumulator un raport energie/preț favorabil. A fost luat inițial în vedere ca sursă de
energie pentru autovehicule electrice, dar din cauza greutății mari a lăsat locul altor
tehnologii, el fiind folosit mai ales în alimentarea stivuitoarelor electrice unde servește și

3
ca balast echilibrant de masă pe axa roților din spate. De asemenea este folosit ca baterie
de start la autocamioane. A fost inventată în 1859 de fizicianul francez Gaston Planté

SCURT ISTORIC
ISTORIA BATERIEI

Cei mai multi istorici situeaza inventia bateriei in jurul anului 1800, atunci cand
experimentele lui Alessandro Volta au generat curent electric din reacţii chimice între
elemente diferite.
Pila voltaica originală folosea discuri din zinc si argint si un separator poros dintr-un
material nonconducator, saturat de apa sărată. Experimentele cu diferite combinaţii de
metale si electroliti au continuat in următorii 60 de ani.
Johann Ritter a demonstrat pentru prima oara elementele unei baterii reincārcabile
in 1802, dar totuşi acestea au rămas o curiozitate de laborator, pāna tārziu, in secolul
dinamurilor acţionate cu abur capabile sa le reincarce.
Ĭn prima jumatate a sec XIX experimentele au continuat cu o varietate de
combinaţii de materiale cu electrozi pozitivi/negativi si diverşi electroliţi. Abia in anul
1860 stramoşii bateriilor din zilele noastre au fost descoperiţi, respectiv George
Leclanche a construit prima baterie din carbon-zinc.
Bateriile secundare datează dupa 1860, cānd Raymond Gaston Plante a inventat
bateria plumb-acid.

4
Celula acesteia se baza pe 2 placuţe subţiri separate de o folie de cauciuc. El a rulat
această combinaţie si a introdus-o intr-o soluţie diluată de acid sulfuric. Iniţial capacitatea
era limitată din cauza placuţei pozitive ce prezenta puţin material pentru a face reacţie.
Pe la 1881, Faure si alţii au creat baterii folosind o pastă de oxid de plumb pentru
placa pozitivă, aceasta permiţind o formare mai rapidă.
Din moment ce majoritatea problemelor cu bateriile plumb-acid innundate
implicau scurgerea electrolitului, cele mai multe incercări au fost făcute in idea de a
elimina acidul liber din baterie. Cercetătorii germani au descoperit la inceputul anilor ‘60
un gel-electrolit pentru bateria plumb-acid ceea ce a constituit o imbunătatire.

DESCRIERE

Plumbul este unul dintre primele metale folosite de către oameni, folosirea lui
datānd din 6500 I.Ch..
Ţevi de plumb antice au fost descoperite in Egipt datānd din timpul lui Pharaohs ce
a folosit plumbul in emailul obiectelor de ceramică.
Plumbul este de obicei asociat cu alte minerale- zinc, cupru, argint-, proprietaţile sale
naturale precum masa, maleabilitatea, punct de topire scăzut, rezistenţa la coroziune,
proprietaţi electrice si rezistenta indelungată, făcāndu-l indispensabil in industria
mondială.
Plumbul are rata cea mai ridicată de reciclare dintre toate materialele industriale din
lume.

Din punct de vedere tehnic, acumulatorii cu plumb se caracterizează prin:

 tensiunea: determinată de numărul de elemente în serie;

 capacitatea acumulatorului: arată perioada de descărcare și se măsoară


în Amperi oră (Ah);

5
 curentul de lucru maxim admisibil: nu trebuie depășit căci se produce distrugerea
acumulatorului;

 randamentul energetic: dat de raportul ηW= Wdesc/Winc, care este de ordinul 70-80%
din cauza pierderilor de energie prin reacții chimice secundare (care determină și
diferența dintre tensiunea medie de încărcare și tensiunea medie de descărcare) și prin
efect electrocaloric în rezistența lui interioară;

 randamentul în cantitate de electricitate în sarcină (Q= Qdesc/Qinc) de ordinul a 85-


90%;

 tipul constructiv: adecvat condițiilor de utilizare și durabilității necesare


(acumulatoarele de dimensiuni mici pentru autovehicule, cele de dimensiuni mari
pentru instalații staționare).

Alcătuirea acumulatorului cu plumb

Structura elementară a acumulatorului acid este celula, o baterie de 12 V având 6


celule. Celula este constituită dintr-un vas, un element și electrolit. Vasul unei celule este
practic un compartiment al întregului vas al bateriei obținut prin divizarea acestuia cu
ajutorul pereților despartitori. Este realizat, in general din polipropilena.

O carcasă din polietilenă (monobloc)


1. Placi interne pozitive si negative, realizate din plumb.
2. Separatori plăci din material poros sintetic.
3. Electrolit, o soluţie diluată din acid sulfuric si apă.
4. Borne din plumb, legătura dintre baterie si corpul ce are nevoie de energie.

La baza vasului, în interior sunt prevăzute nervurile pe care se așează electrozii


(sub formă de placă) distanțându-se astfel de fundul vasului. Se creează un spațiu în care
se poate depune substanța activă desprinsă de pe plăci, evitându-se scurtcircuitarea
plăcilor. La partea exterioară, vasul se închide cu un capac prevăzut cu bușoane de
umplere prin care trec bornele exterioare ale bateriei.

6
Electrozii au forma unor plăci, deosebindu-se electrozi negativi și electrozi
pozitivi. O placă este alcătuită dintr-un suport sub formă de grătar și materia activă.
Grătarul este executat din plumb la care se adaugă materiale pentru a facilita procesul de
turnare. Acestea pot fi antimoniu sau calciu pentru baterii cu întreținere redusă. Grătarul
asigură forma plăcii și rezistența mecanică a plăcii, este suport pentru materia activă și
calea de curent spre și de la materia activă a plăcii.

Materia activă este substanța care întreține fenomenele electrochimice la încărcare și


la descărcare. Ea poate rezulta direct din metalul suportului, sau se prepară sub formă de
pastă și se aplică pe suport. În cazul acumulatoarelor auto, plăcile electrod sunt de tipul
pastat.

Procesul de fabricare
Procesul de fabricare incepe cu producţia carcaselor (monobloc).
Vasul acumulatorului trebuie să reziste la acţiunea electrolitului (H2SO4 diluat) si
se execută din sticlă, ebonită, polipropilenă (in cazul acumulatorului de autoturism).
Pentru acumulatorul de 12 V (pentru autoturisme), monoblocul este imparţit in 6
diviziuni / celule.
Procesul continuă cu realizarea grătarelor de plumb, care in starea asa-numită
“neformate” sunt acoperiţi cu o pasta din oxizi de plumb (de exemplu : Pb3O4 si litarga
PbO) si placilor din plumb si aliaj din alte metale. Un acumulator trebuie sa aibă placi
pozitive si negative pentru a transmite curent.
Apoi, o pastă formată din oxid de plumb, acid sulfuric si apă este aplicată pe
grătare. Materialele expandate alcătuite din diverse pudre sulfuroase sunt adāugate in
această pastă pentru a realiza placile negative.
In interiorul bateriei, plăcile pozitive si plăcile negative trebuiesc separate pentru
a preveni scurt-circuitele.

7
Separatorii sunt folii de plastic subţiri, folosite ca izolatori intre placile pozitive si cele
negative. Porii din separatori permit curentului electric să circule intre placi in timp ce
impiedică scurt circuitele.
In următoarea fază, o placă pozitivă este imperecheată cu o placă negativă si un
separator. Acest pachet se numeşte element, şi se gaseşte cate unul in fiecare celulă.
Elementele sunt aşezate in monobloc. Celulele sunt unite printr-un metal ce
transmite curentul electric. Bornele de plumb sunt sudate. Dupa aceasta bateria este
umplutăă cu electrolit si apoi este fixat capacul. Bateria se verifică de scurgeri
Ultimul pas, este incărcarea. In timpul acestui proces, bornele bateriei sunt
conectate la o sursa de curent si bateria este incarcata mai multe ore la rănd.

MOD DE FUNCTIONARE

O baterie inmagazinează energie pentru uz ulterior. Ea produce tensiune dintr-o


reactie chimică produsă intre două materiale diferite (placa pozitivă si cea negativă) care
sunt introduse ĭn electrolit.
Electrozii sunt cufundaţi intr-o soluţie apoasă de acid sulfuric. Prin aşa-nimita
operaţie de “formare” (a carei reţea diferă de la un mod de fabricaţie la altul), care consta
in principal in alimentarea cu curent a acumulatorului, electrozii se transformă, plăcile
pozitive ajung de culoare cafenie si acoperite cu PbO2, iar plăcile negative cenuşii şi
acoperite cu plumb negricios.
Intr-un acumulator normala acid-plumb, tensiunea aproximativa este de 2V
/celula, deci un total de 12V. Curentul este degajat de baterie cu atăt mai repede cu cāt
există un circuit intre borna pozitivă si cea negativă.

8
 Procesul de descărcarea a acumulatoarelor cu plumb
Descărcarea acumulatoarelor cu plumb comportă următoarele reacţii chimice globale:
Situaţia inainte de descărcare:
Electrod pozitiv (PbO2) H2SO4 Electrod negativ (Pb)

Sensul curentului ĭn element:

Circulaţia ionilor:
H2 ++
SO4 - -
Reacţii chimice la electrozi:
PbO2 + H2 + H2SO4 = PbSO4 + 2H2O Pb + SO4 = PbSO4

Situaţia finală a electrozilor:


PbSO4 PbSO

Cele două plăci fiind identice, acumulatorul nu mai poate debita curent. Plăcile se
sulfatează, concentraţia acidului descreşte.
Cei mai mulţi dintre oameni nu realizează ca un acumulator cu plumb
funcţionează pe baza unui proces continuu de ĭncărcare-descărcare. Atunci cănd o baterie
este conectată la o sursă ce are nevoie de curent, cum ar fi un autoturism, curentul iese
din baterie si bateria incepe să se descarce.
Un acumulator cu plumb ĭncarcat are o t.e.m. de circa 2,2V. Ĭn funcţionare,
tensiunea scade destul de repede la Ud = 1,95V, apoi rămāne cătva timp aproape
canstantă, scazănd apoi din nou brusc. Cănd tensiunea a ajuns la 1,8V, descărcarea
trebuie intreruptă, deoarece sub această valoare reacţiile chimice nu mai sunt reversible.

 Procesul de ĭncărcare a acumulatoarelor cu plumb


La incărcare, reacţiile chimice sunt inverse:
Situaţia inainte de ĭncărcare:
Electrod pozitiv (PbSO4) H2SO4 Electrod negativ (PbSO4)

9
Sensul curentului ĭn electrod:

Circulaţia ionilor:
SO4 -- --
H2+ +
Reacţii chimice la electrozi:
PbSO4 + SO4 + 2H2O = PbO2 + 2H2SO4 PbSO4 + H2 = Pb + H2SO4

Situaţia finală a electrozilor:


PbO2 Pb

Reacţii la electrozi  în timpul funcţionarii ( la descărcare)

(  ) ANOD Pb(s) + SO42  (aq)  PbSO4(s)  2 ē


( + ) CATOD PbO2(s) + 4H+ (aq) + 2 SO42  (aq) + 2 ē  PbSO4(s) + 2 H2O(l)
La anod ( electrodul negativ) au loc reacţii de oxidare, iar
la catod (electrodul pozitiv) de reducere
Ecuaţia globală – generatoare de curent:

Pb(s) + PbO2(s) + 4H+ (aq) + 2 SO42  (aq)  2 PbSO4(s) + 2 H2O(l) sau

Pb(s) + PbO2(s) + 2 H2SO4  2 PbSO4(s) + 2 H2O(l)


La ambii electrozi se formează sulfat de plumb PbSO4 insolubil care se
depune pe electrozi.
Spunem că electrozii se sulfatează, iar randamentul acumulatorului scade
Prin funcţionare, acumulatorul se descarcă formậnd apă şi astfel soluţia de H2SO4 se
diluează.
Reîncărcarea acumulatorului se face prin electroliză

10
CARACTERISTICI ALE BATERIILOR

Din punct de vedere tehnic, bateriile se caracterizează prin:


a) tensiune, determinată de numărul elementelor ĭn serie;
b) capacitatea elementului (acumulatorului) (ĭn Ah) pentru o anumită durată
de descărcare
c) curentul de lucru maxim admisibil (care nu trebuie mult depaşit nici
pentru un timp foarte scurt, putănd duce prin efectele lui mecanice la distrugerea
plăcilor);
d) randamentul energetic ηw = Wdesc/Winc, care este de ordinul 70-80%, din
cauza pierderilor de energie prin reacţii chimice secundare (care determină si diferenţa

11
dintre tensiunea medie de ĭncarcare si tensiunea medie de descărcare) si prin efect
electrocaloric ĭn rezistenţa lui interioară;
e) randamentul ĭn cantitate de electricitate (ĭn sarcină) ΗQ = Qdesc/Qinc
de ordinul a 85-90%;
f) tipul constructiv (adecvat condiţiilor de utilizare si durabilitaţii necesare:
acumulatoarele de dimensiuni mici şi durabilitate redusă pentru autovehicule,
acumulatoare de dimensiuni mari si durabilitate mare, pentru instalaţii staţionare etc.)

CONCLUZII

Prin incărcarea acumulatorului se restabileşte situaţia iniţială si concentraţia


acidului creşte.
Acumulatorul devine incărcat atunci cănd primeşte iar curent, reinstalind
diferenţele chimice dintre plăci.
Pe masură ce acumulatorul se descarcă, plăcile de plumb devin din punct de
vedere chimic asemănătoare, acidul devine mai slab şi tensiunea scade.
Acumulatorul se poate reĭncărca total atunci cănd se reinstaleaza diferenţele
chimice dintre plăci, iar acumulatorul poate furniza din nou curent.

12
La incarcare, tensiunea acumulatorului creşte rapid pānă la Ui =2,2V, apoi scade
lent pānă la 2,3V. La sfarşitul ĭncărcării, tensiunea este de 2.6-2,7V.

AMPEROMETRIA

CE ESTE AMPEROMETRIA?

Amperometria – reprezinta o metodă electrochimică pentru determinarea


cantitativă a substanțelor chimice.
Metoda amperometrica se caracterizează prin măsurarea curentului de
electroliză la un electrod de lucru, în timp ce un potențial electrochimie constantă în timp
este aplicată.

13
Astfel, amperometry este derivat din voltametrie, în care tensiunea de electroliză este
schimbata cu timpul.

CUM FUNCTIONEAZA ACEASTA METODA?

Într-o titrare fie prezentă soluția (Titrand) sau soluți zutitrierte (titrator)
trebuie să conțină, care poate fi oxidată sau redusă la electrozi. În titrare amperometrica a
fluxului de curent generat electrochimic este utilizat ca probă pentru caracterul complet al
unei reacții.
Se măsoară curentul în funcție de cantitatea adăugată de soluție. Dacă adăugarea
completă în titrare sau este un reactant consumat complet, crește sau scade ale curentului
de electroliză înapoi la potențialul de ieșire (în funcție de sistemul redox).
Electroliza curentului măsurat, concentrația substanței nereacționat este direct
proporțională. Aceasta permite determinarea concentrațiilor necunoscute, cu o funcție de
calibrare.
Materiale utilizate în mod obișnuit pentru electrozi de lucru sunt: platina, aur,
carbon, mercur și argint. La electrodul Clark oxigen dizolvat este redusă la un potențial
constant. Acest principiu de determinare a oxigenului este utilizat pe scară largă în
analiza utilizării industriale și de mediu.
Electrozii de lucru ale senzorilor amperometrici pot fi acoperite cu un strat care
reacționează selectiv cu substanța de analizat.

UTILIZARI

Amperometria este foarte utilizate pe scară largă în diagnosticarea medicală .


Sunt senzori de glucoza amperometrice, care au fost modificate cu glucozoxidază
enzima. În funcția sa ca un biocatalizator al acestei enzime este analit glucoza la

14
(glucoza) la acid gluconic și peroxid de hidrogen. Aici se consumă oxigen. înregistrată
amperometric este de fapt creșterea concentrației de peroxid de hidrogen sau scăderea
concentrației de oxigen, în funcție de alegerea potențialului electrolizei.

BIBLIOGRAFIE

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Amperometrie

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Acumulator_cu_plumb

15
3.https://www.google.ro/search?
client=opera&q=poluarea+apei+referast&sourceid=opera&ie=UTF-
8&oe=UTF-8#q=acumulatorul+referat+chimie

16