Está en la página 1de 1

�V,,,,., Mutua Universal

Mugenat

�1

yíMm»1.,Jo.ro,r,.;,

J,A,.<,k,.,,,,.,1, Tr>h•j,,

14�

H"CLINICA:

D.N.!.:

APELLIDOS:

NOMBRE:

EXPEDIENTE:

MEDICO DE REFERENCIA LOCALIDAD

.

N º PLACA:

.

.

---· -------·

.

.

AREA DE CONTROL HOSPITALARIO. MUTUA UNIVERSAL. C.M. DELFOS.

Avda. Hospital Militar n º 151-161

Baréelona. Telf: 93-434 28 28

Jefe de Equioo Quirúrgico: Dr. Jase s·ánchez Díaz

. SERVICIO DE URGENCIAS Informe de Asistencia

1

Fecha:

18/12/2018 13.10 H

1

MEDICO ENCARGADO DRA TORRES

.

PACIENT DE 43 ANYS. G.U. DRETA.

AP: AL.LERGIC TENSOPLAST . DMID M.C, ACUT EN AMBULANCIA EN PATIR AGRESSIÓ DURANT INTERVENCIÓ . LI HAN LLEN('.AT UN PATINET FRONT +CARA + MOSSEGADA GOS NO IDENTIFICAT. ESE.

EXPL: A L 1 ARRIBADA

TUEMFACCIÓ FRONTAL I MALAR DRET.

NO PERDUA CONEIXEMENT . NO INESTABILITAT CEFALICA. E$E: N:O FERIDA PERÜ DERMOABRASSIÓ SENSE AFECTACIÓ EPIDERMIS COLZE- E;SQ.

PETITA RUPTURA 3 ° MALAR

RX, NLOA. DX: CONTUSIÓ MALAR. DRET + FRONTAL + DERMOABRASSIÓ ESE PER MOSSEGADA GOS. PLA: DESINFECCIÓ + GAT. REBUTJA TRACTAMENT ANALGESI D'URGENCIES CRIOTERAPIA + PARACETAMOL 650/8 H.

FEM BAIXA I CONTROL BADALONA. FEM JUTJAT GUARDIA + NOTIFICACIÓ A LA GENERALITAT

PRESENTA BEG,

SUP-DRET.

NC,NH.GLASGOW 15

.NO FOCALOIITATS NRL.

¡J

  Seguiruiento: Nuevo coiltrol
 

Seguiruiento:

Nuevo coiltrol

DR:

Fecha:

Día y Hora.

Dr./a:

fl

Fi

Dr¡l

{'.d l m'é�

,\.fQRRES

c?:. ··. J

,;;

.

l

.

 

1 Fecha

fl Fi Dr¡l {'.d � l m'é� ,\.fQRRES c ?:. ··. J ,;; . l .