Está en la página 1de 6

El Capotin 

Composer
Date


   
C@=66
soprano       

alto           
        
                  

     

 
           
Piano

   


8

          
     
sopr


I give to you. my dear love ley la dy for your

alt.          
         
         

        
 
 
  
Pn.

    
  


16

                 
 
sopr


plea sure I bring you this cup of my fin est brew ca

alt.          


                     
     
   
 
Pn.

       
  

Copyright
            
23

sopr             

 
fe Con el ca po tin tin tin tin tin tin tin es ta no che

      
alt.            

 
    
Con el ca po tin tin tin tin tin es ta no che

         
        
  
 
Pn.

        
  
30

                    
sopr 
va a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tin tin tin ae so del a

             
alt.
       
va a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tin ae so del a

                      
            

Pn.

   
   

  
37

sopr                   
ma ne cer. con el ca po tin tin tin tin tin tin tin es ta no che

    
alt.               
ma ne cer con el ca po tin tin tin tin tin es ta no che

                     
        

Pn.

       
 
44

                    
sopr 
va‑a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tin tin tin ae so del a

             
alt.
       
va a llo ver con el ca po tin tin tin tin tin ae so del a

                      
            

Pn.

   
   

2
   
51

sopr        


ma ne cer

         
alt.

ma ne cer have a

                        
     

Pn.

    
   
   


59

sopr         
     
alt.            
cup of cof fee my ver y fin est brew itʹs
         
               
 

 
Pn.

    
  


66

sopr         

              
     

alt.


  
mel low and smooth de lec ta ble too, this cup of my fin est brew ca

     
   
         

  
     
 
Pn.

       
 

           
73

sopr           

   
Con el ca po tin tin tin tin tin tin tin es ta no che

       
alt.            

fe Con el ca po tin tin tin tin tin es ta no che

           
              
      
 
Pn.

        
  

3
80

                    
sopr 
va a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tin tin tin ae so del a

             
alt.
       
va a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tn ae so del a

                      
            

Pn.

   
   

  
87

sopr                   
ma ne cer. con el ca po tin tin tin tin tin tin tin es ta no che

    
alt.               
ma ne cer con el ca po tin tin tin tin tin es ta no che

                     
        

Pn.

       
 
94

                    
sopr 
va‑a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tin tin tin ae so del a

             
alt.
       
va a llo ver con el ca po tin tin tin tin tin ae so del a

                      
            

Pn.

   
   

   
101

sopr        


ma ne cer I

         
alt.

ma ne cer have a

                        
     

Pn.

    
   
   

4

109

         
     
sopr


give to you. my dear love ley la dy for your

alt.                 
cup of cof fee my ver y fin est brew itʹs
         
               
 

 
Pn.

    
  


116

                 
 
sopr


     
plea sure I bring you this cup of my fin est brew ca

              

alt.


  
mel low and smooth de lec ta ble too, this cup of my fin est brew ca

     
   
         

  
     
 
Pn.

       
  
       
123

sopr                

   
con el ca po tin tin tin tin tin tin tin es ta no che


alt.                

fe con el

ca

po tin tin tin tin tin es ta no che

           
                
      
 
Pn.

          
    
132

                    
sopr 
va a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tin tin tin ae so del a

             
alt.
       
va a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tin ae so del a

                      
            

Pn.

   
   

5
  
139

sopr                   
ma ne cer. con el ca po tin tin tin tin tin tin tin es ta no che

    
alt.               
ma ne cer con el ca po tin tin tin tin tin es ta no che

                     
        

Pn.

       
 
146

                    
sopr 
va‑a ‑llo ver con el ca po tin tin tin tin tin tin tin ae so del a

             
alt.
       
va a llo ver con el ca po tin tin tin tin tin ae so del a

                      
            

Pn.

   
   

     
153

sopr                   
ma ne cer con el ca po tin tin tin tin tin tin tin ae so del a ma ne

                     
alt.

ma ne cer con el ca po tin tin tin tin tin ae so del a ma ne

                       
          

Pn.

 
      
   
161

sopr                       
cer con el ca po tin con el ca po tin con el ca po tin tin tin tin

                     
alt.

cer con el ca po tin con el ca po tin con el ca po tin tin tin tin

               
        

Pn.

         
 
 