Está en la página 1de 5

Tabla 1

Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEE María Mariño A Coruña

Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEE María Mariño A Coruña
Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEE María Mariño A Coruña

Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEE María Mariño A Coruña
Mestres 597037 Educación especial: Audición e Linguaxe CEE Nosa Señora do Rosario A Coruña
Mestres 597034 Educación Física CEIP Alborada A Coruña

Mestres 597034 Educación Física CEIP Alborada A Coruña


Mestres 597039 Orientación CEIP de Prácticas A Coruña

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Emilia Pardo Bazán A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Emilia Pardo Bazán A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Emilia Pardo Bazán A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Eusebio da Guarda A Coruña
Mestres 597038 Primaria CEIP Eusebio da Guarda A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Eusebio da Guarda A Coruña


Mestres 597034 Educación Física CEIP Plurilingüe Anxo da Garda A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Concepción Arenal A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Concepción Arenal A Coruña

Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEIP Plurilingüe Labaca A Coruña
Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe Labaca A Coruña

Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP Plurilingüe Labaca A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Labaca A Coruña
Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe Manuel Murguía A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe María Barbeito e A Coruña


Cervino
Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma A Coruña


Mestres 597037 Educación especial: Audición e Linguaxe CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane A Coruña
Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane A Coruña


Mestres 597037 Educación especial: Audición e Linguaxe CEIP Ramón de la Sagra A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Ramón de la Sagra A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Ramón de la Sagra A Coruña

Mestres 597037 Educación especial: Audición e Linguaxe CEIP Raquel Camacho A Coruña
Mestres 597038 Primaria CEIP Raquel Camacho A Coruña

Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEIP Rosalía de Castro A Coruña
Mestres 597034 Educación Física CEIP Sagrada Familia A Coruña
Mestres 597038 Primaria CEIP Sagrada Familia A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Sagrada Familia A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Sagrada Familia A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Sagrada Familia A Coruña


Mestres 597031 Educación infantil CEIP Salgado Torres A Coruña

Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP Salgado Torres A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Salgado Torres A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Salgado Torres A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Salgado Torres A Coruña
Mestres 597038 Primaria CEIP San Francisco Javier A Coruña

Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Sanjurjo de Carricarte A Coruña


Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Wenceslao Fernández Flórez A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Wenceslao Fernández Flórez A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Wenceslao Fernández Flórez A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEIP Wenceslao Fernández Flórez A Coruña


Mestres 597038 Primaria CEIP Wenceslao Fernández Flórez A Coruña
Mestres 597038 Primaria CEIP Wenceslao Fernández Flórez A Coruña

Mestres 590018 Orientación educativa CIFP Someso A Coruña


Mestres 597023 Matemáticas IES Agra do Orzán A Coruña

Mestres 590004 Lingua castelá e literatura IES Fernando Wirtz Suárez A Coruña
Mestres 597060 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica IES Monelos A Coruña

Mestres 590018 Orientación educativa IES Monte das Moas A Coruña


Mestres 590018 Orientación educativa IES Plurilingüe Eusebio da Guarda A Coruña

Mestres 590007 Física e química IES Plurilingüe Rafael Dieste A Coruña


Mestres 597024 Lingua castelá e literatura IES Urbano Lugrís A Coruña
Mestres 510600 Xeralista Inspección de A Coruña A Coruña

Mestres 597060 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica IES Agra de Leborís A Laracha

1
Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEE María Mariño A Coruña

Mestres 597038 Primaria CEP Pilar Maestu Sierra A Pobra do Caramiñal


Mestres 597038 Primaria CEP Salustiano Rey Eiras A Pobra do Caramiñal
Mestres 597038 Primaria CEP Salustiano Rey Eiras A Pobra do Caramiñal

Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Plurilingüe San Marcos Abegondo
Mestres 597031 Educación infantil CEIP A Maía Ames

Mestres 597038 Primaria CEIP A Maía Ames


Mestres 597038 Primaria CEIP A Maía Ames

Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Agro do Muíño Ames


Mestres 597039 Orientación CEIP Agro do Muíño Ames
Mestres 597038 Primaria CEIP de Barouta Ames

Mestres 597038 Primaria CEP Plurilingüe de Ventín Ames


Mestres 590004 Lingua castelá e literatura IES do Milladoiro Ames

Mestres 597034 Educación Física CEIP da Castellana Aranga


Mestres 597031 Educación infantil CPI As Mirandas Ares

Mestres 597038 Primaria CPI As Mirandas Ares


Mestres 597038 Primaria CPI As Mirandas Ares

Mestres 597038 Primaria CPI As Mirandas Ares


Mestres 597038 Primaria CEIP de Arteixo Arteixo
Mestres 597038 Primaria CEIP de Galán Arteixo

Mestres 597038 Primaria CEIP de Galán Arteixo


Mestres 597034 Educación Física CEIP Ponte dos Brozos Arteixo

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Ponte dos Brozos Arteixo


Mestres 597023 Matemáticas IES Manuel Murguía Arteixo

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe A Magdalena As Pontes de García


Rodríguez

Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Plurilingüe A Magdalena As Pontes de García
Rodríguez
Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Santa María As Pontes de García
Rodríguez
Mestres 597035 Música CPI de Cruz do Sar Bergondo

Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEIP Francisco Vales Villamarín Betanzos
Mestres 597031 Educación infantil CEIP Francisco Vales Villamarín Betanzos

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Francisco Vales Villamarín Betanzos


Mestres 597038 Primaria CEIP Francisco Vales Villamarín Betanzos

Mestres 590001 Filosofía IES As Mariñas Betanzos


Mestres 597038 Primaria CEIP de Pazos-Comoxo Boiro

Mestres 597038 Primaria CEIP Praia Xardín Boiro


Mestres 597031 Educación infantil CEIP Santa Baia Boiro
Mestres 597039 Orientación CEIP Santa Baia Boiro

Mestres 597038 Primaria CEIP Santa Baia Boiro


Mestres 597038 Primaria CEIP Santa Baia Boiro

Mestres 597038 Primaria CEIP Santa María do Castro Boiro


Mestres 597060 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica IES Plurilingüe A Cachada Boiro

Mestres 597023 Matemáticas IES Praia Barraña Boiro


Mestres 597067 Lingua galega CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto Boqueixón

Mestres 597038 Primaria CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto Boqueixón


Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe de Pedrouzos Brión
Mestres 590017 Educación física IES Brión Brión

Mestres 597021 Ciencias sociais, xeografía e historia CPI As Revoltas Cabana de Bergantiños
Mestres 597038 Primaria CPI As Revoltas Cabana de Bergantiños

Mestres 597038 Primaria CEIP Portofaro Cambre


Mestres 597038 Primaria CEIP Wenceslao Fernández Flórez Cambre

Mestres 597038 Primaria CEIP Wenceslao Fernández Flórez Cambre


Mestres 597031 Educación infantil EEI de Apeadeiro Cambre
Mestres 590019 Tecnoloxía IES Afonso X O Sabio Cambre

Mestres 597039 Orientación CEIP Bergantiños Carballo


Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe A Cristina Carballo

Mestres 597035 Música CEIP Manuel Fraga Iribarne Cariño


Mestres 597038 Primaria CEIP Manuel Fraga Iribarne Cariño

Mestres 597023 Matemáticas IES Lamas de Castelo Carnota


Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Vicente Otero Valcárcel Carral

Mestres 590005 Xeografía e historia IES de Carral Carral


Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Eugenio López Cee
Mestres 597038 Primaria CEIP Isaac Díaz Pardo Culleredo

2
Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEE María Mariño A Coruña

Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Plurilingüe Ría do Burgo Culleredo
Mestres 597039 Orientación CEIP Plurilingüe Ría do Burgo Culleredo
Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Ría do Burgo Culleredo

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Ría do Burgo Culleredo


Mestres 597025 Lingua estranxeira. Inglés. 1º ciclo da ESO IES Eduardo Blanco Amor Culleredo

Mestres 597023 Matemáticas IES de Curtis Curtis


Mestres 597031 Educación infantil CEIP de Sillobre Fene

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe de Centieiras Fene


Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Plurilingüe de Centieiras Fene
Mestres 597022 Ciencias da natureza CPI A Xunqueira Fene

Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CPI A Xunqueira Fene


Mestres 597024 Lingua castelá e literatura IES de Fene Fene

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Almirante Juan de Lángara y Ferrol


Huarte
Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Almirante Juan de Lángara y Ferrol
Huarte
Mestres 597038 Primaria CEIP Almirante Juan de Lángara y Ferrol
Huarte

Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP Cruceiro de Canido Ferrol


Mestres 597038 Primaria CEIP Cruceiro de Canido Ferrol

Mestres 597031 Educación infantil CEIP de Esteiro Ferrol


Mestres 597038 Primaria CEIP de Ponzos Ferrol
Mestres 597031 Educación infantil CEIP Isaac Peral Ferrol

Mestres 597038 Primaria CEIP Isaac Peral Ferrol


Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP Manuel Masdías Ferrol

Mestres 597038 Primaria CEIP Manuel Masdías Ferrol


Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira Ferrol

Mestres 597038 Primaria CEIP Recimil Ferrol


Mestres 590005 Xeografía e historia IES Concepción Arenal Ferrol
Mestres 597067 Lingua galega IES de Catabois Ferrol

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Mar de Fóra Fisterra


Mestres 597038 Primaria CPI Plurilingüe Cabo da Area Laxe

Mestres 597038 Primaria CEIP Francisco López Estrada Mañón


Mestres 597034 Educación Física CEIP Plurilingüe de Pino de Val Mazaricos

Mestres 597031 Educación infantil CPI Castro Baxoi Miño


Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CPI Castro Baxoi Miño

Mestres 597038 Primaria CPI Castro Baxoi Miño


Mestres 597031 Educación infantil EEI do Seixo Mugardos
Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío Muros

Mestres 597038 Primaria CEIP Ramón de Artaza y Malvárez Muros


Mestres 597038 Primaria CEIP Ramón de Artaza y Malvárez Muros

Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP dos Muíños Muxía


Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP A Gándara Narón

Mestres 597038 Primaria CEIP A Gándara Narón


Mestres 597038 Primaria CEIP A Gándara Narón

Mestres 597035 Música CEIP A Solaina Narón


Mestres 597031 Educación infantil CEIP de Piñeiros Narón
Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP de Piñeiros Narón

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia Narón


Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia Narón

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe Virxe do Mar Narón


Mestres 597031 Educación infantil CPI do Feal Narón

Mestres 597038 Primaria CPI do Feal Narón


Mestres 597039 Orientación CEIP San Isidro Neda
Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEIP O Coto Negreira

Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP O Coto Negreira


Mestres 597021 Ciencias sociais, xeografía e historia IES Campo de San Alberto Noia

Mestres 597023 Matemáticas IES Campo de San Alberto Noia


Mestres 597031 Educación infantil CEIP Juana de Vega Oleiros

Mestres 597038 Primaria CEIP Luís Seoane Oleiros


Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Plurilingüe da Rabadeira Oleiros

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe da Rabadeira Oleiros


Mestres 597035 Música CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal Oleiros
Mestres 597025 Lingua estranxeira. Inglés. 1º ciclo da ESO IES María Casares Oleiros

3
Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEE María Mariño A Coruña

Mestres 597060 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica IES Miraflores Oleiros


Mestres 597024 Lingua castelá e literatura IES Miraflores Oleiros
Mestres 597067 Lingua galega IES de Ortigueira Ortigueira

Mestres 597038 Primaria CEIP Flavia Padrón


Mestres 590018 Orientación educativa IES Camilo José Cela Padrón

Mestres 597031 Educación infantil CEIP As Forcadas Ponteceso


Mestres 597038 Primaria CEIP As Forcadas Ponteceso

Mestres 597022 Ciencias da natureza IES Eduardo Pondal Ponteceso


Mestres 597038 Primaria CEIP Couceiro Freijomil Pontedeume
Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEIP Plurilingüe de Andrade Pontedeume

Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe de Andrade Pontedeume


Mestres 597038 Primaria CEIP de Portosín Porto do Son

Mestres 597038 Primaria CEIP de Seráns Porto do Son


Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Xuño Porto do Son

Mestres 597021 Ciencias sociais, xeografía e historia IES de Porto do Son Porto do Son
Mestres 597027 Educación física. 1º ciclo da ESO IES de Porto do Son Porto do Son

Mestres 597038 Primaria CEIP Ana María Diéguez Rianxo


Mestres 597031 Educación infantil CRA de Rianxo Rianxo
Mestres 597038 Primaria CEIP Heroínas de Sálvora Ribeira

Mestres 597039 Orientación CEIP Plurilingüe de Palmeira Ribeira


Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe de Palmeira Ribeira

Mestres 597038 Primaria CEP Plurilingüe de Carreira Ribeira


Mestres 597022 Ciencias da natureza IES Leliadoura Ribeira

Mestres 597023 Matemáticas IES Leliadoura Ribeira


Mestres 597021 Ciencias sociais, xeografía e historia IES Nº 1 Ribeira

Mestres 597027 Educación física. 1º ciclo da ESO IES Nº 1 Ribeira


Mestres 597067 Lingua galega IES Nº 1 Ribeira
Mestres 597039 Orientación CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde Rois

Mestres 597038 Primaria CPI Plurilingüe dos Dices Rois


Mestres 597031 Educación infantil CEIP Sada y sus Contornos Sada

Mestres 597039 Orientación CEIP Sada y sus Contornos Sada


Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CPI de San Sadurniño San Sadurniño

Mestres 597038 Primaria CEIP Barrié de la Maza Santa Comba


Mestres 597031 Educación infantil CEIP Apóstolo Santiago Santiago de Compostela
Mestres 597038 Primaria CEIP das Fontiñas Santiago de Compostela

Mestres 597034 Educación Física CEIP de Prácticas López Ferreiro Santiago de Compostela
Mestres 597039 Orientación CEIP de Prácticas López Ferreiro Santiago de Compostela

Mestres 597031 Educación infantil CEIP de Vite I Santiago de Compostela


Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP Lamas de Abade Santiago de Compostela

Mestres 597038 Primaria CEIP Lamas de Abade Santiago de Compostela


Mestres 597038 Primaria CEIP Lamas de Abade Santiago de Compostela

Mestres 597038 Primaria CEIP Lamas de Abade Santiago de Compostela


Mestres 597038 Primaria CEIP Pío XII Santiago de Compostela
Mestres 597038 Primaria CEIP Pío XII Santiago de Compostela

Mestres 597038 Primaria CEIP Pío XII Santiago de Compostela


Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Santiago de Compostela
Palacios

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Santiago de Compostela


Palacios

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Santiago de Compostela


Palacios
Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe Monte dos Postes Santiago de Compostela

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Monte dos Postes Santiago de Compostela
Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe Monte dos Postes Santiago de Compostela
Mestres 597031 Educación infantil CEIP Raíña Fabiola Santiago de Compostela

Mestres 597032 Idioma estranxeiro: Inglés CEIP Raíña Fabiola Santiago de Compostela
Mestres 597031 Educación infantil CEIP Ramón Cabanillas Santiago de Compostela

Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CEIP Ramón Cabanillas Santiago de Compostela
Mestres 597038 Primaria CEIP Ramón Cabanillas Santiago de Compostela

Mestres 597038 Primaria Centro Autonómico de Formación e Santiago de Compostela


Innovación
Mestres 511018 Orientación educativa CIFP Compostela Santiago de Compostela
Mestres 597031 Educación infantil Dirección Xeral de Educación, Santiago de Compostela
Formación Profesional e Innovación
Educativa

4
Mestres 597036 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica CEE María Mariño A Coruña

Mestres 597060 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica IES Antonio Fraguas Fraguas Santiago de Compostela
Mestres 597060 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica IES de Sar Santiago de Compostela
Mestres 597060 Educación especial: Pedagoxía Terapéutica IES Lamas de Abade Santiago de Compostela

Mestres 597027 Educación física. 1º ciclo da ESO IES Plurilingüe Rosalía de Castro Santiago de Compostela
Mestres 597031 Educación infantil CEIP Plurilingüe Virxe do Portal Sobrado

Mestres 597037 Educación especial: Audición e Linguaxe CEIP A Igrexa-Calo Teo


Mestres 597031 Educación infantil CEIP A Igrexa-Calo Teo

Mestres 597038 Primaria CEIP A Igrexa-Calo Teo


Mestres 597038 Primaria CEIP A Igrexa-Calo Teo
Mestres 597038 Primaria CEIP A Igrexa-Calo Teo

Mestres 590011 Inglés IES de Cacheiras Teo


Mestres 597031 Educación infantil CPI de Viaño Pequeno Trazo

Mestres 597035 Música CPI de Viaño Pequeno Trazo


Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CPI de Bembibre Val do Dubra

Mestres 597033 Idioma estranxeiro: Francés CPI Plurilingüe de Vedra Vedra


Mestres 597038 Primaria CPI Plurilingüe de Vedra Vedra

Mestres 597038 Primaria CEIP Plurilingüe San Vicenzo Vimianzo