Está en la página 1de 2

��E#n# #e#l# #j#a#p#o#n#e#s# #l#o#s# #n#i#v#e#l#e#s# #d#e# #a#p#r#e#n#d#i#z#a#j#e#

#v#a#n# #d#e#l# #m#a#s# ##


#a#l#t#o# #a#l# #m#a#s# #b#a#j#o#.#L#o#s# #e#x#a#m#e#n#e#s# #s#e# #l#l#a#m#a#n#
#N#o#k#e#n# #(#P#a#r#e#c#i#d#o# #a#l# #T#o#e#f#l# #d#e#l# #i#n#g#l#e#s#)##
#q#u#e# #v#a#n# #d#e#l# #N#5# #a#l# #N#1# #(#s#i#e#n#d#o# #e#l# #N#1# #e#l# #m#a#s#
#a#l#t#o#)# #y# #t#i#e#n#e#n# #u#n#a# #d#i#f#i#c#u#l#t#a#d# #m#u#y# #v#a#r#i#a#d#a#
#
##
##
##
#N#5#:# #E#l# #m#�#s# #b#�#s#i#c#o#,# #5#0#0# #p#a#l#a#b#r#a#s# #y# #1#0#0#
#k#a#n#j#i#,# #e#n# #e#s#t#e# #n#i#v#e#l# #e#l# #r#e#a#d#i#n#g# #t#i#e#n#e#
#f#u#r#i#g#a#n#a#.# #F#a#c#i#l# #x#D##
##
#N#4#:# #S#u#b#e# #u#n# #p#o#c#o# #l#a# #d#i#f#i#c#u#l#t#a#d#,# #3#0#0# #y#
#p#i#c#o# #k#a#n#j#i# #t#e# #h#a#s# #d#e# #s#a#b#e#r# #y# #1#3#0#0#
#p#a#l#a#b#r#a#s# #d#e# #v#o#c#a#b#u#l#a#r#i#o#.# ##
#A# #p#a#r#t#i#r# #d#e# #e#s#t#e# #n#i#v#e#l# #y#a# #n#o# #s#e# #u#s#a#
#f#u#r#i#g#a#n#a#.##
##
#N#3#:# #D#i#f#i#c#u#l#t#a#d# #i#n#t#e#r#m#e#d#i#a#,# #4#,#0#0#0# #p#a#l#a#b#r#a#s#
#y# #6#0#0# #k#a#n#j#i#.# #E#s#t#e# #e#s# #e#l# #n#i#v#e#l# #m#i#n#i#m#o# #a#l#
#q#u#e# #s#e# #d#e#v#e# #l#l#e#g#a#r# #p#a#r#a# ##
#p#o#d#e#r# #c#o#m#u#n#i#c#a#r#s#e# #c#o#n# #l#a# #g#e#n#t#e# #o#
#c#o#n#s#e#g#u#i#r# #u#n# #e#m#p#l#e#o# #=#D##
##
#N#2#:# #D#i#f#i#c#u#l#t#a#d# #A#v#a#n#z#a#d#a#:# #1#,#0#0#0# #y# #p#i#c#o#
#k#a#n#j#i# #y# #6#,#0#0#0# #p#a#l#a#b#r#a#s#.# #C#o#n# #e#s#t#e# #y#a#
#p#o#d#r#a#s# #v#e#r# #a#n#i#m#e# #s#i#n# #s#u#b#s# #X#D##
#o# #c#o#n#s#e#g#u#i#r# #u#n# #e#m#p#l#e#o# #m#e#j#o#r# #n#.#n##
##
#N#1#:# #D#i#f#i#c#u#l#t#a#d# #D#i#o#s#:# #2#,#4#0#0# #y# #p#i#c#o# #k#a#n#j#i#,#
#m#�#s# #d#e# #1#0#,#0#0#0# #p#a#l#a#b#r#a#s# #(#i#n#c#l#u#y#e#n#d#o#
#p#a#l#a#b#r#a#s# #t#�#c#n#i#c#a#s#)# #y# #c#o#n#o#c#i#m#i#e#n#t#o# ##
#d#e# #v#a#r#i#o#s# #d#i#a#l#e#c#t#o#s#,# #a# #m#e#n#o#s# #q#u#e# #q#u#i#e#r#a#s#
#s#u#f#r#i#r# #n#i# #s#e# #t#e# #o#c#u#r#r#a# #p#r#e#s#e#n#t#a#r#t#e# #a# #e#s#t#e#
#.#_#_#.# #,# #s#o#l#o# #q#u#e# #s#e#a# #s#u#p#e#r# #n#e#s#e#s#a#r#i#o# #x#D##
##
##
##
#S#a#b#i#e#n#d#o# #e#s#t#o# #s#o#l#o# #t#u# #d#e#c#i#d#i#r#a#s# #a# #q#u#e#
#n#i#v#e#l# #q#u#i#e#r#e#s# #l#l#e#g#a#r# #c#o#n# #e#s#t#e# #p#a#c#k#.##
#c#o#n# #u#n# #m#e#s# #d#e# #e#s#t#u#d#i#o# #i#n#t#e#n#s#i#v#o# #p#o#d#r#a#s#
#l#l#e#g#a#r# #a#l# #N#5# #s#i#n# #d#i#f#i#c#u#l#t#a#d# #(#Q#u#e# #a#u#n#q#u#e#
#q#u#i#s#a# #n#o# #p#a#r#e#s#c#a# #m#u#c#h#o#,# #e#s# #u#n# #n#i#v#e#l#
#v#a#l#i#d#o# ##
#y# #p#r#u#e#b#a# #d#e# #q#u#e# #o#f#i#c#i#a#l#m#e#n#t#e# #h#a#b#l#a#m#o#s#
#j#a#p#o#n#e#s#)# #y# #s#i# #s#i#g#u#e#s# #e#s#t#u#d#i#a#n#d#o# #u#n#o#s# #3# #o#
#6# #m#e#s#e#s# ##
#P#o#d#r#a#s# #p#a#s#a#r# #e#l# #N#3# #q#u#e# #p#a#r#a# #m#i# #e#s#t#e# #y#a# #e#s#
#u#n# #b#u#e#n# #n#i#v#e#l#,# #y# #d#e# #a#h#i# #a# #p#a#s#a#r# #a#l# #N#2# #o#
#N#1# #s#e#r#a# #m#a#s# #s#e#n#c#i#l#l#o##
#p#o#r# #q#u#e# #y#a# #e#s#t#a#r#e#m#o#s# #m#a#s# #a#d#a#p#a#t#a#d#o#s# #o#
#i#n#t#e#r#e#s#a#d#o#s# #e#n# #e#l# #i#d#i#o#m#a##
#p#o#r# #l#o# #q#u#e# #s#e# #f#a#c#i#l#i#t#a# #e#l# #a#p#r#e#n#d#i#z#a#j#e# #a#
#d#i#f#e#r#e#n#c#i#a# #d#e# #l#o#s# #p#r#i#m#e#r#o#s# #n#i#v#e#l#e#s# #e#n# #q#u#e#
#n#o# #s#a#b#i#a#m#o#s# #n#a#d#a# #X#D##
##
#y# #s#i# #p#i#e#n#s#a#s# #q#u#e# #l#l#e#g#a#r# #a#l# #N#1# #e#s#
#i#m#p#o#s#i#b#l#e# #s#o#l#o# #r#e#c#u#e#r#d#a# #q#u#e# #s#i# #t#e#
#a#p#r#e#n#d#e#s# #t#o#d#o# #e#l# #l#i#b#r#o# #k#a#n#j#i# #a#l# #c#o#m#p#l#e#t#o# #
#
#e#l# #N#1# #n#o# #t#e# #c#o#s#t#a#r#a# #n#i#n#g#u#n# #t#r#a#b#a#j#o# #a#s#i#
#q#u#e# #t#e#n# #e#s#o# #e#n# #c#u#e#n#t#a# #=#D# ##
#A#p#r#e#n#d#e#r#l#o# #t#e# #t#o#m#a#r#a# #d#e# #6# #m#e#s#e#s# #a# #1# #a#�#o# #y#
#m#e#d#i#o# #d#e#s#p#u#e#s# #d#e# #l#l#e#g#a#r# #a#l# #N#3#,# #a#u#n#q#u#e#
#t#o#d#o# #d#e#p#e#n#d#e# #d#e#l# #e#n#t#u#s#i#a#s#m#o# #y# #t#i#e#m#p#o##
#q#u#e# #l#e# #d#e#d#i#q#u#e#s# #a#l# #e#s#t#u#d#i#o#,# #a#d#e#m#a#s# #d#e#l#
#i#n#t#e#r#e#s# #o# #l#a# #f#a#c#i#l#i#d#a#d# #q#u#e# #t#e#n#g#a#s# #p#a#r#a#
#a#p#r#e#n#d#e#r# #x#)##
#d#i#c#i#e#n#d#o# #t#o#d#o# #e#s#t#o# #n#o# #m#e# #q#u#e#d#a# #m#a#s# #q#u#e#
#d#e#s#e#a#r#t#e# #s#u#e#r#t#e# #y# #q#u#e# #d#i#s#f#r#u#t#e#s# #d#e#l# #p#a#c#k#
#X#D##
##
#P#D#:# #S#i# #t#i#e#n#e#s# #a#l#g#u#n# #l#i#k#e# #q#u#e# #t#e# #s#o#b#r#e# #e#s#
#b#i#e#n#v#e#n#i#d#o# #e#n# #m#i# #p#a#g#i#n#a#:#
#w#w#w#.#f#a#c#e#b#o#k#.#c#o#m#/#A#n#i#m#e#s#k#2#