Está en la página 1de 4

FECHA 31.03.

07 Nro Taladros 30
Profundidad 1.64

LABOR...tj..620 VETA.........CARMEN Pies perforados 5.46

SECCION 2X2 Total pies 163.8


DENSIDAD DEL MINERAL =3.28 Taladros : Cargados 30

KG.
CANTIDA
DESCRIPCION UNID. PESO EXPLO. P. U.
D
MAQ. STOPER PIES 30 Kg. 163.8 0.067
BROCAS PIES *** 163.8 0.0059
BARRAS PIES *** 163.8 0.0502

07
DIN. EXADIT 65 % CT. 8 0 0 0.144
Kg
08
SEMIGELATINA 65 % CT. 1 116 8.396 0.266
Kg
08
DIN. SEMEXA 80 % CT. 6 0 0 0.208
Kg
13
EXAGEL 80% CT. 9 0 0 0.292
Kg
13
PULVERULENTA 65% CT. 1 29 12.799 0.29
Kg
EXAMON P KG. K 0 0 0.693
*g
FAMECORTE PZ. * *** 0.921
*
DETONADOR
PZ. * *** 0.553
ENSAMBLADO *
*
LONGITUD MECHA
MTS * *** 0.301
RAPIDA *
**
LONGITUD GUIAS MTS * 5 *** 0.107
**
EXEL PZ. * 30 *** 1.019
**
FULMINANTES PZ. * 2 *** 0.107
**
COR. DETONANTE MTS * 55 *** 0.146
*
TOTAL *** *** ***

EXPLOSIVOS KG 21.195

TON. MINERAL.. 24.928

FACTOR KG/TN 0.8502487163

COSTO US $ /TN 5.3315761244


0

TOTAL

10.975
0.9697
8.2162

27.5720494

45.8235802
0
0

0.535
30.57
0.214
8.03
132.9055296
FECHA 31.03.07 Nro Taladros 30
Profundidad 1.64
LABOR...tj..620
Pies perforados 5.46
VETA.........CARMEN
TURNO............DIA Total pies 163.8

Taladros
Cargados 30

KG.
DESCRIPCIO CANTIDA TOTAL
UNID. PESO EXPLO. P. U.
N D
MAQ.
PIES 30 Kg. 163.8 0.067 10.975
STOPER
BROCAS PIES *** 163.8 0.0059 0.9697
BARRAS PIES *** 163.8 0.0502 8.2162
ACEITE ( tal. *
LT. *** 30 0.054 1.62
P.U.)
0
7
DIN. EXADIT
CT. 8 0 0 0.144 0
65 %
0
K
8
DIN. SEMEXA
CT. 1 116 18.396 0.166 19.256
65 %
0
K
8
DIN. SEMEXA
CT. 6 0 0 0.208 0
80 %
K
3
EXAGEL 80% CT. 9 0 0 0.292 0
3
EXAGEL 65% CT. 1 29 3.799 0.257 7.453

EXAMON P KG. K 0 0 0.693 0


g
*
FAMECORTE PZ. * *** 0.921 0
*
DETONADOR
PZ. * *** 0.553 0
ENSAMBLAD
*
O
*
LONGITUD
MECHA MTS * *** 0.301 0
RAPIDA *
*
LONGITUD
MTS * 5 *** 0.107 0.535
GUIAS
*
EXEL PZ. * 30 *** 1.019 30.57
*
FULMINANTE
PZ. * 2 *** 0.107 0.214
S
*
*
COR.
MTS * 55 *** 0.146 8.03
DETONANTE
*
TOTAL *** *** *** 87.83
TOTAL
EXPLOSIVO

DISTANCIA
DISPARADA. ..................
5.2
ANCHO. .................................
..........
0.52

EXPLOSIVOS
13.195
KG. ...............
6.6019327
TON.
MINERAL. ...... 13.30368
........... 2.0076399913
FACTOR
KG/TN.. .......... 0.99183083
........ 0.9918308318
COSTO US
$ 0
/TN…………… 26.709 0.49809727
OBS.
RESPONSAB
O.TEJADA
LE: 26.4908096919 26.9289874
26.4908096919
}]/