Está en la página 1de 8

HOW TO RUN A

SUSTAINABLE EUROPEAN
BUSINESS

Flix 11th-18th November


GRUPS BASE /BASE GROUPS
Per totes les activitats que es faran en petit grup els alumnes romandran en el mateix grup de la
següent manera:
For all activities in small groups students will remain in the same group as follows:

GROUP A (Blue) GROUP B (Red)


Sira Argany (F) / Camilla Mørch Nielsen (F) Anna Estivill (F) / Julie Thorndal (F)
Mariona Batiste (F) / Eva Skovsgaard Holm (F) Africa Borbolla (F)
Pau Fortunyo (M) / Sebastian Nicklas Jacobsen (M) Ada Ballesteros (F)
Nerea Ayala (F) Héctor García (M)
Sira Bagés (F) Joan Gorgues (M) / Else MarieTølbøll (F)
Ruth Martí (F) / Josefine Sønderup Larsen (F) Ivan Querol (M) / Mikkel Lehmann Eriksen (M)
Aina Miró (F) / Kathrine Kirkeskov Thestrup (F) Clara Serra (F) / Isabella Winther Borch (F)
Marc Tarragó Claudia Tarragó (F)
Èric Masip Xavier Masip
Sean Ellis
Taller de Sabó /Soap Making Workshop
Dilluns 12 de novembre / Monday 12th November
Explicacions/Explanation: Els alumnes marcats en negreta seran els encarregats de fer les
explicacions del taller de sabó. Students in bold will be in charge of explaining the soap making
procedure.

GROUP A GROUP B
9:45-11:30 12:00-13:45
Sira Argany (F) / Camilla Mørch Nielsen (F) Anna Estivill (F) / Julie Thorndal (F)
Mariona Batiste (F) / Eva Skovsgaard Holm (F) Africa Borbolla (F)
Pau Fortunyo (M) / Sebastian Nicklas Jacobsen(M) Ada Ballesteros (F)
Nerea Ayala (F) Héctor García (M)
Sira Bagés (F) Joan Gorgues (M) / Else MarieTølbøll (F)
Ruth Martí (F) / Josefine Sønderup Larsen (F) Ivan Querol (M) / Mikkel Lehmann Eriksen (M)
Aina Miró (F) / Kathrine Kirkeskov Thestrup (F) Clara Serra (F) / Isabella Winther Borch (F)
Marc Tarragó Claudia Tarragó (F)
Èric Masip Xavier Masip
Sean Ellis
MERLE PER

Professors Encarregats/Teachers in Charge:


Patricia Cava /Joan Miquel Jordà / Mercè
Recorregut per l´institut / School Tour
Dilluns 12 de novembre / Monday 12th November
Explicacions/Explanation: Els alumnes marcats en negreta seran els encarregats de fer el
recorregut i les explicacions del centre. Students in bold will be in charge of showing and
explaining the school.
Quan els alumnes i professors danesos entren a classe a observar, els nostres alumnes van a la
classe normal.

GROUP A GROUP B
12:00-13:00 Classe Rita 9:45-10:30 Classe Anglès / Tecno
13:00-13:45 Recorregut 10:30- 11:30 Recorregut
Sira Argany (F) / Camilla Mørch Nielsen (F) Anna Estivill (F) / Julie Thorndal (F)
Mariona Batiste (F) / Eva Skovsgaard Holm (F) Africa Borbolla (F)
Pau Fortunyo (M) / Sebastian Nicklas Jacobsen(M) Ada Ballesteros (F)
Nerea Ayala (F) Héctor García (M)
Sira Bagés (F) Joan Gorgues (M) / Else MarieTølbøll (F)
Ruth Martí (F) / Josefine Sønderup Larsen (F) Ivan Querol (M) / Mikkel Lehmann Eriksen (M)
Aina Miró (F) / Kathrine Kirkeskov Thestrup (F) Clara Serra (F) / Isabella Winther Borch (F)
Marc Tarragó Claudia Tarragó (F)
Èric Masip Xavier Masip
Sean Ellis
MERLE PER
Professors Encarregats/Teachers in Charge: Mercè
GROUP B Gemma Molins / Xavier Dalmau
GROUP A Rita Lorente

Edició de Vídeo / Video Editing


Dilluns / Monday 13:45-15:00 Els alumnes amb parella danesa editaran el vídeo
enregistrat dels tallers de sabó. La resta assistirà a classe normal. Students with a
Danish partner will edit the video from the soap making workshop.

Aula B6
Professor encarregat: Patricia Cava
Treball en el logo i cataleg de productes / Logo and Catalogue
Dimarts 13 de novembre / Tuesday 13th November
Els alumnes amb parella danesa del GRUP A treballaran en el disseny del logo. Students with
Danish partners in GROUP A will work on the logo design.
Els alumnes amb parella danesa del GRUP B treballaran en el disseny del catàleg. Students with
Danish partners in GROUP B will work on the catalogue design.
Els alumnes sense parella danesa del GRUP A i B treballaran en els canals de comunicació
(Youtube, Instagram, Twitter). Students with NO Danish partners in GROUP A and B will work on
the digital communication channels (Youtube, Instagram, Twitter).

GROUP A GROUP B
Sira Argany (F) / Camilla Mørch Nielsen (F) Anna Estivill (F) / Julie Thorndal (F)
Mariona Batiste (F) / Eva Skovsgaard Holm (F) Africa Borbolla (F)
Pau Fortunyo (M) / Sebastian Nicklas Jacobsen(M) Ada Ballesteros (F)
Nerea Ayala (F) Héctor García (M)
Sira Bagés (F) Joan Gorgues (M) / Else MarieTølbøll (F)
Ruth Martí (F) / Josefine Sønderup Larsen (F) Ivan Querol (M) / Mikkel Lehmann Eriksen (M)
Aina Miró (F) / Kathrine Kirkeskov Thestrup (F) Clara Serra (F) / Isabella Winther Borch (F)
Marc Tarragó Claudia Tarragó (F)
Èric Masip Xavier Masip
Sean Ellis

Professors Encarregats/Teachers in Charge:

De 13:00-14:00 – AULA DOBLE amb professorat Erasmus


De 14:00-15:00 – B6 Joan Miquel Jordà
Dijous 15 de novembre / Thursday 15th November
8:30-10:30 Els alumnes amb parella danesa acabaran d´editar el vídeo enregistrat
dels tallers de sabó. Els alumnes sense parella danesa actulitzen xarxes socials amb
fotos, vídeos, etc. Students with a Danish partner will finish working on the video
editing. Students with NO Danish partner will update the social networking sites
with photos, videos, etc.
Professor Encarregat/Teacher in Charge: Aula B6 /Classroom B6

Xavi Dalmau

Producció de sabó de glicerina / Glycerine soap Production


Dijous 15 de novembre / Thursday 15th November
Els alumnes amb parella danesa del GRUP A y B faran sabó de glicerina. Students with Danish
partners in GROUP A and B will make glycerin soap..
Els alumnes sense parella danesa del GRUP A i B assistiran a classe normal. Students with NO
Danish partners will attend normal classes.

GROUP A GROUP B
Sira Argany (F) / Camilla Mørch Nielsen (F) Anna Estivill (F) / Julie Thorndal (F)
Mariona Batiste (F) / Eva Skovsgaard Holm (F) Africa Borbolla (F)
Pau Fortunyo (M) / Sebastian Nicklas (M) Ada Ballesteros (F)
Nerea Ayala (F) Héctor García (M)
Sira Bagés (F) Joan Gorgues (M) / Else MarieTølbøll (F)
Ruth Martí (F) / Josefine Sønderup Larsen (F) Ivan Querol (M) / Mikkel Lehmann (M)
Aina Miró (F) / Kathrine Kirkeskov (F) Clara Serra (F) / Isabella Winther Borch (F)
Marc Tarragó Claudia Tarragó (F)
Èric Masip Xavier Masip
Sean Ellis

Professors Encarregats/Teachers in Charge: Laboratori /Lab

De 12:00-13:00 – Patricia Cava i Xavier Dalmau


De 13:00-14:00 – Xavi Dalmau, Joan Miquel,Rosa i Andrea
De 14:00-15:00 - Rosa i Andrea
Assistència a classe / Class attendance
Divendres 16 de novembre / Friday 16th November
Els alumnes assistiran a classe normal durant les 3 primeres hores del matí (cada alumne al seu
grup corresponent). Students will attend normal class during the first three classes.

GROUP A GROUP B
Sira Argany (F) / Camilla Mørch Nielsen (F) Anna Estivill (F) / Julie Thorndal (F)
Mariona Batiste (F) / Eva Skovsgaard Holm (F) Africa Borbolla (F)
Pau Fortunyo (M) / Sebastian Nicklas (M) Ada Ballesteros (F)
Nerea Ayala (F) Héctor García (M)
Sira Bagés (F) Joan Gorgues (M) / Else MarieTølbøll (F)
Ruth Martí (F) / Josefine Sønderup Larsen (F) Ivan Querol (M) / Mikkel Lehmann (M)
Aina Miró (F) / Kathrine Kirkeskov (F) Clara Serra (F) / Isabella Winther Borch (F)
Marc Tarragó Claudia Tarragó (F)
Èric Masip Xavier Masip
Sean Ellis

Professors Encarregats/Teachers in Charge:

3A 3B 3C

8:30 Gemma M Tere G. Rosa


(Anglès/English) (Català/Catalan) (Naturals/Natural
Science)
9:30 Mònica Marta Gemma M.
(Història/History) (Mates/Maths) (Anglès/English)
10:30 Xavi D. Gemma M. Marta
(Tecno/Technology) (Anglès/English) (Mates/Maths)
REUS - Dissabte 17 de novembre / Saturday 17th November
De 10 a 12 del matí es farà el tradicional esmorzar degustació (pa artesà de forner, acompanyat
de tomacons, embotit, avellanes i coca dolça, tot regat amb oli nou DOP Siurana. l’establiment Casa Borrull
de Reus serà l’encarregat d’elaborar la llonganissa especial que es servirà únicament en aquest esmorzar
popular, i que aquest any serà d’avellana de Reus, xocolata i taronja confitada)
From 10 to 12 o´clock there will be the traditional tasting breakfast (Artisan
Baker´s bread, accompanied by tomatoes, sausages, hazelnuts and sweet cakes, all watered with new oil
DOP Siurana. Casa Borrull from Reus will be in charge of making the special sausage that will be served only
in this popular breakfast. This year it will be done with hazelnut, chocolate and crystallized orange)

Visita guiada a la Casa Navàs i el Gaudí Centre / Guided Visit "Casa


Navàs" and "Gaudí Centre"
Els alumnes del GRUP A entraran a la "Casa Navàs" i després al "Gaudí Centre". Students in
GROUP A will visit "Casa Navàs" and then the "Gaudí Centre".
Els alumnes del GRUP B entraran al "Gaudí Centre" i després a la "Casa Navas". Students in GROUP
B will visit the "Gaudí Centre" and then "Casa Navàs".

GROUP A GROUP B
12:00-13:00 Casa Navàs 12:00-13:00 Gaudí Centre
13:00-14:00 Gaudí Centre 13:00-14:00 Casa Navàs
Sira Argany (F) / Camilla Mørch Nielsen (F) Anna Estivill (F) / Julie Thorndal (F)
Mariona Batiste (F) / Eva Skovsgaard Holm (F) Africa Borbolla (F)
Pau Fortunyo (M) / Sebastian Nicklas (M) Ada Ballesteros (F)
Nerea Ayala (F) Héctor García (M)
Sira Bagés (F) Joan Gorgues (M) / Else MarieTølbøll (F)
Ruth Martí (F) / Josefine Sønderup Larsen (F) Ivan Querol (M) / Mikkel Lehmann (M)
Aina Miró (F) / Kathrine Kirkeskov (F) Clara Serra (F) / Isabella Winther Borch (F)
Marc Tarragó Claudia Tarragó (F)
Èric Masip Xavier Masip
Sean Ellis

MERLE PER
MERCÈ MAR
BIEL RITA
A la tarde ens trobarem a la plaça
de La Llibertat, davant de la
columna T i del parking.

In the afternoon we will meet


at the Freedom Square in front
of the column T and the car
park.