Está en la página 1de 7

ADEVĂRUL DESPRE CLUBUL ROTARY POATE FI CUNOSCUT ȘI

DIN EXTERIOR
Radu Iacoboaie, 27 iulie 2014
DE CE MINT CEI DIN CLUBUL ROTARY CĂ NU AU NICIO LEGĂTURĂ CU
FRANCMASONERIA? DE CE SPUN EI CĂ TREBUIE SĂ FII PRINTRE EI, CA SĂ CUNOȘTI
ADEVĂRUL? 
Este o mare viclenie în a pune astfel problema. Adică, drogurile, otrăvurile, patimile omenești
trebuie   mai   întâi   experimentate   așa   cum   susțin   ei   și   toți   cei   amăgiți   asemenea   lor?
Acest articol care exprimă mai mult părerea mea personală se adresează chiar și rotarienilor, care ar
avea măcar bunăvoința sau simpla curiozitate de a­l citi. Nădăjduiesc să se aprindă măcar un beculeț
în mintea și simțirea lor, pentru a conștientiza adevărul despre Clubul Rotary.
Mărturisesc   că   am   scris   multe   articole   până   acum   și   dacă   am   scris   despre   comunism,
francmasonerie, secte, yoga, droguri, homosexualitate etc., nu am scris din interior, nu am fost nici
comunist, nici francmason, nici membru al vreunei secte, yoghin sau altceva. Nici măcar nu am fost
membru al vreunui partid sau al vreunei organizații. Sunt ortodox, liber să scriu ce gândesc și fac
ascultare doar față de învățătura Bisericii Ortodoxe, a Sfinților Părinți și față de duhovnicul meu.
Deși au apărut câteva articole recent despre rotarieni și se arată destul de clar în acestea că acest club
reprezintă antecamera masoneriei, încerc să limpezesc mai mult lucrurile, aducând și alte argumente
în sprijinul tezei că acest Club Rotary reprezintă în fond o trambulină sau o poartă pentru intrarea în
francmasonerie, care este în definitiv și o ramură a acesteia. 
Francmasoneria condusă de masoni (evreii sioniști) este o organizație superstratificată, în care
Clubul Rotary este la baza piramidei și are rolul de a oferi noi membri și resurse materiale. Din toate
sursele consultate reiese că în rândul lor există realmente un număr semnificativ de francmasoni. Iar la
nivel de conducere, în proporție de peste 60­70% în orașele României, Cluburile Rotary sunt conduse
de francmasoni.
Am abordat această problemă, întrucât chestiunea în sine este una de mare importanță la nivel
de societate. În România a apărut practic în ultima vreme o puzderie de secte (în care intră și unii
dintre ortodocși cu o situație materială foarte grea), dar și de asemenea cluburi selecte formate din
elita societății (oameni cu o anumită poziție socială și influență, mare parte având studii superioare și
profesiuni liberale), în care membrii acestora cotizează cu sume destul de mari (este chiar un site la
urmă, dacă accesați Rotary, care prezintă cotizațiile anuale pentru masoni și rotarieni). Unii se pare că
sunt convinși că banii lor merg toți către orfelinate, azile de bătrâni sau în alte scopuri caritabile
pentru binele comunității. În realitate, susținem că doar o parte (cam o treime) din acești bani merg
însă spre destinația prevăzută. Ceilalți sunt folosiți pentru întâlnirile lor, călătorii în țară și străinătate
etc.   Să   fie   doar   naivitate   și   ignoranță   în   privința   ,,intelectualității”   care   acceptă   fără   reticență   să
aparțină Clubului Rotary sau mai bine zis organizației rotariene?
Un   prim   argument   este   că   între   Clubul   Rotary   și   Francmasonerie   există   multe   puncte   în
comun.   Știm   că   primele   trei   grade   din   lojile   masonice   sunt   un   fel   de   momeală   și   o   fațadă   a
,,umanismului” promovat de ele. Clubul Rotary însă nu trebuie văzut ca fiind un simplu club. În el nu
intră oricine, ci se intră pe baza unei recomandări temeinice din partea a doi ,,nași” rotarieni și care
este supusă ulterior aprobării de către membrii de conducere de pe plan local. Ca și în masonerie, ca și
în  fostul  PCR, viitorul membru  este ales   și desemnat, nu poate  el din  proprie inițiativă  să ceară
intrarea.
Observăm   că   și   rotarienii   și   francmasonii   (mai   nou   și   catolicii)   cultivă   în   lume   toleranța
religioasă   și   pacea   într­un   mod   excesiv   și   interesat.   Dacă   analizăm   doctrinele   promovate   de   ei,
observăm că sunt practic identice în esența lor. Ele creează încă de la bun început doar aparența
menținerii libertății de gândire și de mișcare. Vedem că militează pentru pace și bună înțelegere între
oameni și religii, că se pretind ,,creștine” (în cadrul Bisericii Ortodoxe?!), dar că în fond CLUBUL
ROTARY   ȘI   FRANCMASONERIA   PROMOVEAZĂ   ECUMENISMUL,   despre   care   știm   cu
certitudine că este creația masoneriei în încercarea ei actuală de a uni toate religiile și credințele de pe
pământ, dizolvându­le într­un amalgam sau sincretism de neacceptat pentru orice creștin și creând o
religie globală.
E adevărat că există un singur Dumnezeu (prevalându­se de acest adevăr atât masonii, cât și
rotarienii), dar să fie clar că noi nu ne închinăm cu toții Lui, pentru că Dumnezeu­Tatăl și Dumnezeu­
Fiul sunt de o ființă și nedespărțiți, și numai cei care admit și traduc în practică învățătura lui Hristos
se închină cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Ceilalți însă sunt în rătăcire, închinându­se unor zei sau
idoli   plăsmuiți   de   mintea   omenească   sau   se   închină   chiar   satanei   cu   știința   ori   fără   știința   lor.
Mântuirea noastră vine numai prin Hristos (este scris în Evanghelii) iar închinarea nu poate fi decât în
Duh și Adevăr. Asemenea trebuie să fie și unirea credincioșilor, în lumina Duhului Sfânt și prin
Hristos,   nu   cum   încearcă   ecumeniștii   să   ne   amăgească.
Cât   privește   latura   psihologică   și   spirituală,   și   rotarienii   și   masonii   cultivă   gândirea   gnostică,
egocentrismul și iubirea de sine. Cultivă de asemenea scepticismul și apatia în societate, ca și când noi
suntem simple rotițe într­un sistem (cum a fost și cel comunist) și nu putem schimba nimic… Se laudă
cu operele lor de caritate. Mai ales francmasonii se laudă cu influența lor în determinarea cursului
istoriei și evoluției societății, dar neagă totodată în mod pervers imixtiunea lor în politică și afaceri
dubioase (în special cu statul român). Așadar, se poate vorbi despre mândrie, păcat capital condamnat
în ortodoxie, pentru că prin această patimă a căzut însuși Lucifer. Și mai spune un părinte că aceasta
este suficientă pentru cineva ca să­și piardă mântuirea. Dar ei nu doresc mântuirea, ci să trăiască din
plin raiul pe pământ, să experimenteze toate plăcerile lumești. Aspirațiile lor sunt doar lumești și ei
nici nu cred în mântuirea sufletului. Unii consideră că sufletul omului nici nu există…
Unii   intră   în   Rotary   prin   căsătoria   cu   un   rotarian   sau   rotariană.   Așa   își   racolează   uneori
membrii și sectanții și francmasonii. Unul dintre soți nu a știut nimic despre această organizație care
se pretinde a fi un simplu club de binefacere sau i s­a arătat doar ,,părțile bune”. Așa au ajuns unii să
creadă și să spună că există ,,masoni buni” și că francmasoneria ar fi bună și foarte utilă pentru
societate.   Și   apoi,   din   comoditate,   slăbiciune   sau   nefiind   întăriți   în   credința   ortodoxă   (în   cazul
ortodocșilor) au acceptat continuarea mariajului. Ca să dăm un singur exemplu mai edificator din
istorie din perioada interbelică, la polul opus lor se află Frățiile de Cruce, în care intrau tinerii animați
de iubirea față de Dumnezeu și neamul românesc, pentru a deveni membri ai Legiunii Arhanghelul
Mihail, forul de conducere a Mișcării Legionare din România. Așa și organizația Rotary, nu este
altceva decât organizația de tineret am putea spune pentru francmasonerie sau cum s­a scris  în alt
articol, că este ,,grădinița masoneriei”. Și cum se face că tocmai evreii sioniști comuniști au copiat
unele aspecte legate de modul de organizare și de trăire (cântece patriotice, tabere de muncă etc.) ale
legionarilor, pe care însă ei i­au condamnat cu ură, i­au torturat și ucis, i­au numit criminali, bandiți,
uneltitori împotriva orânduirii sociale, dușmani ai poporului și așa mai departe…
Alții intră în Rotary perfect conștienți de ceea ce fac, din materialism și oportunism, pentru a
accede mult mai ușor la funcții importante în cadrul statului pentru care se cere, în mod neoficial,
calitatea de mason. Pentru că mulți masoni sunt în structurile de conducere ale statului și ei decid
asupra posturilor scoase chipurile la concurs. Adică întră mai întâi în Rotary și acolo sunt selectați de
trei   maeștrii,   care   le   fac   recomandarea   și   probabil   și   inițierea   în   cadrul   lojilor   francmasonice.
Un aspect deosebit de important este că rotarienii, ca și masonii, ca și yoghinii și sectanții, se prezintă
din postura de ,,creștini”. Aceasta doar ca să dea bine în fața publicului neinformat. A fi creștin însă
înseamnă să urmezi lui Hristos (Christos în latină). Din punct de vedere teologic și duhovnicesc, ei
sunt cu toții în afara Bisericii lui Hristos dar totuși pretind a fi creștini, iar unii își arogă dreptul că ar
face parte din ,,Biserici”. Toți aceștia sunt în rătăcire, pentru că nevându­l pe Hristos decât eventual în
mod formal și de fațadă, slujesc vrăjmașului de moarte al ortodoxiei, diavolului. Această ipocrizie sau
fariseism este combătută însăși de Mântuitor, când ne arată că ,,nu putem sluji la doi domni, și lui
Dumnezeu și lui Mamona”. De altfel, ei toți venerează am putea spune mari personalități din cultură
precum Mircea Eliade, care a experimentat yoga și s­a apropiat prea mult de religiile orientale pe care
le­a studiat îndelung. Se știe însă că dânsul a murit nespovedit și neîmpărtășit, că s­a lepădat din
păcate de ortodoxie. ȘI NU NUMAI CĂ NU SUNT CREȘTINI, DAR MASONII SUNT VRĂJMAȘI
DE MOARTE AI ORTODOXIEI. NU ÎN MOD DIRECT, SE ÎNȚELEGE…
Un alt aspect semnificativ. Rotarienii au o părere mult prea bună despre masonerie… Nici nu
putea fi altfel. Pentru ei, există destui francmasoni care au adus un aport substanțial la dezvoltarea
societății pe plan local, național și internațional, care au susținut cultura, învățământul, sistemul de
sănătate și de protecție socială. Se exclude faptul că marile personalități au fost racolate de masonerie
(unii chiar de pe băncile facultății), că au fost amăgiți și ulterior s­a profitat de pe urma operei lor,
pentru a­și crea ei o imagine cât mai atractivă. Tehnica aceasta este folosită de altfel și în politică.
Ca să dau un exemplu, întâmplarea a făcut să discut recent câteva minute cu o doamnă și, abia
aproape la sfârșitul conversației dânsa s­a recomandat ca fiind rotariană. A fost o mare surpriză pentru
mine și datorită acestei întâlniri am avut și inspirația să încerc să scriu și pe această temă. Pentru că
tema articolelor mele, mai ales în ultima vreme, este ancorată în realitatea cotidiană și se datorează
unor observații care pur și simplu mi­au atras atenția.
Iar doamna cu pricina nu a pierdut ocazia ca să­mi ,,reproșeze” în mod voalat activitatea
intensă de pe internet din ultima vreme, că sunt cam ,,excesiv” și că nu cunosc realitatea din interior.
De pildă, nu este adevărat, susține dânsa că rotarienii se întâlnesc prin rotație în locuința unuia dintre
ei, ci această rotație se face de fapt la nivelul conducerii Clubului Rotary. Adică, în fiecare an este un
alt membru rotarian. Ceea ce ar putea fi adevărat parțial. Dar sunt cazuri când conducerea nu s­a
schimbat anual, după cum am aflat din alte surse. Este un amănunt care nu contează până la urmă. Așa
cum profesorul Ion Coja aproape că îi venerează pe unii dintre amicii săi francmasoni (precum marele
maestru Viorel Danacu), tot așa distinsa doamnă îmi mai arătase cât de fascinată era de personalitatea
lui   George   Muntean   de   la   Iași,   căruia   se   datorează   în   mare   măsură   înființarea   și   consolidarea
Universității Ștefan cel Mare din Suceava, despre care a aflat ulterior și târziu că fusese francmason.
Dar recentele mari modernizări ale acestei Universități nu au fost făcute tot cu sprijinul direct al
francmasonilor, care ne­au ajutat să beneficiem de fonduri europene foarte importante? Asta înseamnă
că   trebuie   să   îndrăgim   francmasoneria?
Apar unele întrebări. De unde provine această denumire de Rotary? De ce pe siglă apare ROTARY
INTERNATIONAL?   De   ce   rotarienii   au   renovat   Mănăstirea   Cetățuia   din   județul   Iași?
    În articolul ,,CLUBUL ROTARY: Mafie, Politică, Afaceri necurate, Masonerie, Proiecte
Anti­Romania” (blogul Nationalisti.ro, 12 august 2013, preluând un articol de pe blogul Moarte Lumii
Noastre,   deveghepatriei,   18   iunie   2012)   putem   citi   următoarele:
  ,,Despre „cluburile de serviciu“ circula multe legende. Cea mai răspândită spune că Rotary
este antecamera masoneriei. Și logica este simplă. Cluburile reunesc oameni de afaceri și factori de
decizie din toate domeniile de activitate care se întâlnesc periodic, schimbă impresii, se pun de acord
cu privire la mersul economiei și al politicii. Una peste alta, e adevărat că rotarienii au ritualuri și
reguli   interne   care   amintesc   de   masonerie.   În   primul   rând,   pentru   a   intra   în   club,   ai   nevoie   de
recomandarea a doi nași. Până la urma, cât adevăr se afla însă în aceste lucruri? ,,Nu avem nici o
legatură cu masoneria. Dovada cea mai bună este că printre membrii noștri se află și reprezentanți ai
clerului. Or, se știe că preoții și masonii nu stau în același loc“, explica Dragoș Nițulescu, actualul
guvernator al Districtului 2241 al Rotary International, care reunește România și Republica Moldova.
Spre deosebire de masoni, care sunt o societate discretă, rotarienii sunt transparenți. (…) Dacă nu sunt
masoni, atunci ce interese au cei 1,2 milioane de rotarieni din toată lumea, din care peste 2.000 se află
în România și Republica Moldova? Principiul declarat al celor de la Rotary este „a servi mai presus de
sine însuși“. De la un principiu asemănător pleacă și sloganul Lions, care reunește 1,4 milioane de
membri pe plan mondial, dintre care peste 1.000 de români. Pe scurt, obiectivul cluburilor de serviciu
este   strângerea   de   fonduri   pentru   rezolvarea   unor   probleme   comunitare.   „Rotary   suplimentează
incapacitatea   statului   de   a   rezolva   probleme   sociale“,   declara   oficial   guvernatorul   Rotary.   Banii
colectați din donații proprii și sume atrase sunt folosiți pentru donații către spitale, școli, mediul rural
sau pentru burse.  „Vrem să restituim societății ce am primit“, adaugă Gabriel Iosif, director general
Osram Romania și membru Rotary. (…)
În 1991, Adrian Năstase (mason de grad 32 – n.a.), pe atunci ministru de externe, a primit o
solicitare din partea rotarienilor francezi pentru reînființarea organizației în România.  „În 1992, a
reînviat   primul   club   Rotary   în   România,   iar   Nastase   a   devenit   membru   de   onoare“,   povestește
Valentin Negoiță, responsabil cu comunicarea în Rotary. (…)  „Cine poartă insigna Rotary are un cec
în alb în fața oamenilor de afaceri care fac parte, la rândul lor, din club“, afirma Dragoș Nițulescu (…)
Roata dințată, simbolul Rotary, este  în același timp o legitimație care deschide uși importante  în
străinătate.  „Peste tot în lume unde am văzut că are loc o întrunire Rotary am intrat fără probleme și
mi­am  făcut contacte“, spune Ernst  Depner, om de afaceri  de origine  română  care  s­a stabilit  în
Germania. Adevărul e că atunci când faci o călătorie de afaceri peste hotare, e o binefacere să ai acces
direct la oameni­cheie din administrație sau la businessmani din diverse sectoare. Viceversa, și străinii
care vin în România se descurcă mai ușor dacă sunt membrii unui club de serviciu și își contactează
confrații locali. Uneori iese și de o afacere. (…) Mergând pe aceeași idee, dincolo de a fi societăți
secrete,   cluburile   de   serviciu   sunt   o   microsocietate   românească   sau,   mai   bine   zis,   o   societate   în
varianta  condensată.  Membrii  lor  nu au  obiectivul  să  influențeze  destinul  țării,  așa cum  au  făcut
masonii prin alegerea simultana a lui Cuza în Moldova și Țara Românească sau prin organizarea
Revoluției de la 1848, ci să ajute societatea și să facă lucrurile să se miște mai repede în business și în
administrație. Roata dințată de la Rotary trebuie să meargă ca unsă. (…)
Societatea Rotary s­a înfiinţat în 1905, în Statele Unite (la Chicago), la iniţiativa avocatului
Paul P. Harris. Titulatura provenea de la practica membrilor de a se  întâlni prin rotaţie la sediul
clubului. Aria de răspândire a asociaţiei s­a extins rapid, în Statele Unite (din San Francisco până în
New York), Canada, şi apoi în toată lumea. Deja în 1925 existau 200 de cluburi, cu peste 20.000 de
membri.   Printre   aceştia,   şi   numeroşi   intelectuali   ai   vremii,   avocaţi,   medici,   politicieni.   Bunăoară,
rotarieni au fost Thomas Mann (scriitor german) şi Jean Sibelius (compozitor finlandez). În România,
rotarienii au pătruns în 1929. În următorii şapte ani au apărut cluburi la Bucureşti, Braşov, Timişoara,
Cernăuţi, Arad, Câmpina, Iaşi, Cluj, Ploieşti. Câţiva miniştri români au fost atraşi de nobilele idealuri
ale asociaţiei. Împreună cu celelalte organizaţii masonice, Rotary a fost interzis în timpul guvernării
antonesciene   şi   comuniste.   Este   deja   de   notorietate   faptul   că   Adrian   Năstase,   prim­ministru   al
României între 2000 şi 2004 este mason de grad 33, cavaler de Malta şi face parte din Clubul Rotary.
Într­un interviu din anii ‘90, Adrian Năstase vorbeşte despre faptul că este cavaler de Malta, lucru pe
care îl menţionează şi în CV­ul postat pe site­ul Parlamentului. Eugen Ovidiu Chirovici, actualul Mare
Maestru al Marii  Loji  Naţionale, a fost consilier pe  probleme  economice   în cabinetul  lui Adrian
Năstase.”
  În articolul ,,Clubul Rotary – o ramură a masoneriei – și­a făcut cuib în Biserica Ortodoxă
din România” de pe același blog (7 aprilie 2014) se precizează că ,,acest club bântuie prin unele
mănăstiri, este știut că deține controlul unor orașe întregi din România și puteți verifica acest lucru
observând la intrarea în anumite orașe sigla Rotary – roata dințată”. Putem spune că sunt chiar câteva
mii de districte ale organizației Rotary în România. Personal am văzut asemenea plăcuțe în orașe mai
mari. Iar în articolul ,,Ce nu știați despre Rotary Club” de pe același blog (și aceeași zi) semnat de
Mihaela Gheorghiu scrie:
,,Există locuri în care factorii de decizie din politică, afaceri, educaţie şi sănătate se întâlnesc
departe de ochii „profanilor”, stabilesc alianţe de culise şi dau verdicte care sunt în defavoarea a
milioane de oameni. Rotary este una din grupările reprezentative pentru aceste cluburi elitiste, care
funcţionează după reguli şi principii identice cu cele ale francmasoneriei.” (…) Clubul Rotary a fost
fondat de un mason. Rotary a fost fondat în 1905, la Chicago, de avocatul francmason Paul P. Harris.
La prima întâlnire au participat doar patru persoane (…) Acest început dezastruos contrastează izbitor
cu rapida răspândire pe care Rotary o cunoaşte de la un moment dat încolo şi care se datorează, fără
îndoială, intervenţiei din umbră a francmasoneriei. Cum altfel ar fi fost posibil ca, în scurt timp, ceea
ce  începuse ca o  întâlnire  între doi anonimi să aibă deja anvergură naţională?  În 1910 Asociaţia
Naţională a Cluburilor Rotary îşi deschide prima filială în afara graniţelor SUA, în Canada, iar în
următorul an ajunge şi în Europa, la Dublin. Cucerirea lumii continuă, astfel că în 1922 este prezent
pe şase continente, are 20.000 de membrii şi îşi schimbă numele în Rotary International. În prezent
numără la nivel mondial 1,2 milioane de membri, printre ei găsindu­se numai persoane influente cum
ar fi preşedinţi sau directori de mari companii şi politicieni.
Legendele Rotary spun că numele grupării vine de la obiceiul membrilor de a­şi ţine întâlnirile
săptămânale prin rotaţie, acasă sau la biroul unuia dintre ei. Cu timpul, întâlnirile au început să se ţină
în hoteluri. Acest lucru face ca astăzi, în holurile celor mai mari lanţuri hoteliere din lume, cum ar fi
Marriott, Hilton sau Crowne Plaza să fie plasate, chiar la recepţie, anunţuri privind ziua şi ora când se
ţine   întâlnirea   Rotary.   De   altfel,   proprietarii   şi   managerii   acestor   hoteluri   fac   parte   din   club,   iar
impunerea pe piaţă a respectivelor hoteluri se datorează în mare parte afilierii acestora la Rotary.
  Cercul închis al „Elitei” masonice. Rotarienii au ritualuri şi reguli interne asemănătoare cu
masoneria. Sunt o organizaţie la fel de închisă şi de secretoasă ca şi aceasta. La intrare se face o
selecţie atentă: sunt invitaţi să facă parte din club fie cei care ajung să fie indispensabili proiectelor
rotariene, fie tinerii care provin din familii de rotarieni şi sunt apoi propulsaţi în poziţii cheie în lumea
afacerilor şi politicii. Ca şi în masonerie, este nevoie deci de o invitaţie din partea cuiva din interior. În
Rotary lucrurile sunt încă şi mai stricte, fiind nevoie obligatoriu nu de unul, ci de doi garanţi interni,
numiţi   „naşi”.   Pe   lângă   aceste   similitudini   există   şi   alte   aspecte   care   demonstrează   că   Rotary   şi
masoneria sunt doar două faţete ale aceleaşi puteri globale. Până în 1933 cluburile Rotary nu acceptau
în rândurile lor decât masoni. Ulterior s­a renunţat la aceasta regulă, însă şi astăzi mulţi din membrii
Rotary semnează condica şi în lojile masonice.
O organizaţie satanică cu aceleaşi concepte ca şi masoneria. În aceste condiţii, afirmaţia făcută
în revista de afaceri, Bussiness Magazin de Dragoş Niţulescu, care conducea Rotary România în 2006
este doar o poveste bună de adormit copiii: „Nu avem nicio legătură cu masoneria. Dovada cea mai
bună este că printre membrii noştri se află şi reprezentanţi ai clerului. Or, se ştie că preoţii şi masonii
nu stau în acelaşi loc.“ Acele vremuri sunt de mult apuse. Este adevărat că în 1928 mai mulţi episcopi
spanioli au declarat că Rotary „nu este altceva decât o organizaţie satanică cu acelaşi fond şi concepte
ca şi masoneria. Conform documentelor pe care le deţinem, Rotary este o organizaţie suspectă şi
trebuie să fie considerată la fel de groaznică şi de perversă ca şi masoneria.” Dar la fel de adevărat
este şi faptul că, de atunci, tot mai multe feţe bisericeşti au ajuns să deţină funcţii importante în
Biserică tocmai datorită apartenenţei lor la masonerie. Am asistat chiar în România la alegerea unui
patriarh   mason   cu  sprijinul   unor  masoni   notorii,   care   făceau   parte   din   Colegiul   bisericesc   (Sorin
Frunză   Verde   şi   Constantin   Bălăceanu   Stolnici   sunt   doar   două   exemple   în   acest   sens).
  Un istoric rotarian confirmă strânsele legături ale clubului Rotary cu masoneria. Legăturile
strânse  dintre  masonerie  şi Rotary  sunt   şi  mai  evidente  dacă  analizăm  situaţia  din Marea  Lojă  a
Angliei (…) Istoricul Wolfgang Ziegler, care este totodată şi membru Rotary, demonstrează că există
strânse legături între Rotary şi francmasonerie. „Legăturile dintre Rotary şi masonerie sunt vechi şi nu
trebuie privite cu suspiciune, susţine el. În unele ţări est europene noile cluburi Rotary sunt chiar
domeniul exclusiv al francmasonilor. În orice caz, existenţa medaliilor pe care apare roata Rotary
alături   de   simboluri   masonice   arată   că   legăturile   sunt   încă   puternice   şi   astăzi”.
  Programul Rotary Polio Plus, o ameninţare la adresa generaţiilor viitoare. După ce mii de
copii au fost vaccinaţi împotriva hepatitei B pe banii clubului masonic Rotary, România a ajuns să fie
ţara cu cel mai mare număr de copii bolnavi de SIDA. În 1997, jumătate din copiii bolnavi de SIDA
din întreaga lume erau din România. Acesta este doar unul dintre efectele acţiunilor „umanitare” ale
Rotary. Programul Polio Plus este un alt exemplu cutremurător. În 1985, Rotary anunţa întregii lumi
că va eradica virusul poliomielitei până în anul 2000. După ce clubul a cheltuit, conform propriilor
declaraţii,   peste   o   jumătate   de   miliard   de   dolari   şi   a   injectat   peste   2   miliarde   de   copii,   virusul
poliomielitei continuă să existe. În urma specialiştilor Rotary au rămas zeci de mii de morţi sau de
infirmi care s­au îmbolnăvit de poliomielită, leucemie sau cancer după ce li s­a administrat vaccinul.
Numărul   impresionant   de   victime   i­a   obligat   pe   cei   de   la   „Alianţa   pentru   vaccinuri”   să   admită
existenţa unor riscuri ale vaccinului antipolio. Cu toate acestea, oficialităţile nu fac nimic pentru a
stopa această campanie ucigaşă. De ce? Pentru că membrii Rotary, care în viaţa „profană” ocupă
poziţii importante în instituţiile medicale naţionale sau internaţionale şi chiar în guvernele unor ţări în
care se organizează astfel de campanii, nu vor lua niciodată o decizie neconformă cu politica clubului.
Aşa că genocidul continuă. (…) Vaccinul antipolio, o armă importantă în demersul masoneriei de a
reduce populaţia globului. (…) În loc să fie stopat progamul Polio Plus care răspândea acest virus, au
fost stopaţi, discreditaţi, marginalizaţi şi persecutaţi exact cei care i­au demonstrat periculozitatea.
Întrebat de ce s­a procedat aşa, dr. Sabin a dat un răspuns demn de doctorul nazist Mengele: „Nu cred
că este cazul să panicăm publicul. Până la urmă, ce mare lucru, copiii voştri sunt injectaţi cu un virus
al cancerului, atâta tot!” (…) Însă pentru rotarieni vaccinurile sunt mai „profitabile”, din punct de
vedere al costurilor, decât hrănirea şi crearea de condiţii de viaţă prielnice pentru aceşti copii. În fond,
companiile pe care le conduc majoritatea dintre ei sunt chiar cele care contribuie la sărăcirea ţărilor în
care trăiesc aceşti copii.
Doritorii ar putea consulta în plus articolele:
,,ROTARY CLUB: ,,Nu suntem masoni”. Păi nici nu trebuie… Ziarul Gândul îi elogiază”
(blogul saccsiv, 23 mai 2011);
,,Rotary   –   o   ramificație   a   masoneriei”   (blogul   Bucovina   Profundă,   24   iulie   2014);
    ,,Rotary   –   Grădinița   Masoneriei   –   DIALOG   DESPRE   ORGANIZAȚIA   ROTARY   cu
Mitropolitul   Augustin   al   Florinei   (blogul   Bucovina   Profundă,   24   iulie   2014)    
  Cu dragoste întru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie, 27 iulie 2014