Está en la página 1de 2

A csomagolás funkciói, módjai szerepe a disztribúcióban

1O.c

Fogalma: A csomagolás fogalmába beletartoznak:


- a csomagolószerek (csomagoló anyagok és csomagoló eszközök), valamint
- a csomagolási technológia. E két tényező egymástól elválaszthatatlan.

A terméket előállító szemében költségnövelő, de az értékesítés nélkülözhetetlen feltétele. Az


áruk fontos tartozéka a csomagolás. Egyszerre kell biztosítania az áru és a környezet
védelmét, alkalmasnak kell lennie az áruforgalomra, információkat kell hordoznia az áruról,
és vevőbarátnak kell lennie.

Funkciói (feladatai): A csomagolás mind vállalti, mind gazdasági szempontból alapvetően


fontos művelet, melynek funkcióit (feladatait) a következők szerint lehet felsorolni:
- A termék megóvása a külső hatásoktól.
- A felhasználás (fogyasztás) megkönnyítése.
- A fogyasztó helyes tájékoztatása.
- Az áregység képzése (1 pár, 1 kg, 1,5 1 stb).
- A környezetvédelem a termék, ill. a csomagolás nem kívánt hatásaitól.

A csomagolás feladatai teljesítése során tehát olyan összetett cél megvalósítását jelenti,
amelyet rendszerint nem lehet egyetlen csomagolási móddal megoldani.

Csomagolási módok: szállítói csomagolás, gyűjtőcsomagolás, védőcsomagolás, fogyasztói


csomagolás.
A csomagolási módoknak nagy szerepe van a disztribúcióban.
Disztribúció: a termékek térbeli és időbeli elosztása. (A bővülő világpiacon a termelés és a fo-
gyasztás mind távolabb kerülnek egymástól. Bővülnek az országon belüli és országok, világré-
szek közötti termelési kooperációk, a félkész és a késztermékek országok közötti cseréje. Ilyen
körülmények között egyre inkább előtérbe kerül az ún. elosztási tevékenység.)
Szállító csomagolás: Elsődleges feladata az áru védelem a külső károsító hatásokkal szemben.
A szállítói csomagolás másik feladata a környezetvédelem (savak, lúgok, mérgek stb károsító
hatásától kell védenie a környezetet). A szállítói csomagolás egyben az áru egységbe foglalását
is jelenti, megkönnyítve az áru mozgatását, tárolását, szállítását, nyilvántartását. A disztributív
szemlélet megköveteli, hogy az áru a leggazdaságosabb módon jusson el a fogyasztóhoz is.
Gyűjtőcsomagolás: Több fogyasztói csomagot nagyobb egységbe foglaló csomagolási mód.
Át- menetet képez a szállítói és a fogyasztói csomagolás között. Feladata: az áruk
kereskedelmi raktározásának, árukezelésének, nyílvántartásának, elosztásának, általában a
kereskedelem munkájának megkönnyítése. Célja: olyan egységrakomány kialakítása, amely
lehetővé teszi a többszöri rakodás csökkentését. Ez a csomagolási mód valósítja meg a
disztribúció összetett funkcióit.
Védőcsomagolás: Feladata, hogy a terméket megvédje a külső hatásoktól. A becsomagolt ter-
mékben is jelentős kár okozhatnak a külső mehanikai hatások pl. a rázás, amely ellen párnázó
anyagokkal (növényi eredetű: pl. szalma, papír, állati eredetű: lószőr, nemez, szintetikus eredetű: PVC
hab stb.) lehet védekezni. Fémtárgyakat korrózió ellen: olajjal, gépzsírral stb-vel lehet
védeni. Tűzveszélyes, vagy maró hatású anyagoktól a környezetet kell megvédeni azbeszttel,
ill. üveggyapottal, perlittel stb. A vegyi folyamatok befolyását gátló anyagok az inhibítorok pl.
a páraelvonó anyagok pl. aktív timföld. Hőmérsékleti hatásoktól, légszennyezéstől a megfelelő
szigetelő anyagok, állati és növényi kártevők ellen a szerves anyagot nem tartalmazó csomagoló
anyagok nyújtanak védelmet.
Fogyasztói csomagolás: Amelyben a fogyasztó az árut megvásárolja. Szerepe az értékesítés és
a fogyasztás területén meghatározó: az értékesítést elősegíti, a vásárlási döntést befolyásolja,
a reklámhatást fokozza, az áru praktikus adagolását biztosítja, a megvásárolt termék szállítását
segíti, esztétikus, megfelelő tájékoztatást ad az áruról és a könnyű kezelhetőséget biztosítja.