Está en la página 1de 6

LUNES 10/15/2018 10/25/2018 12/15/2018

2 5 7
1 4 6
funcion diasem

funcion fecha

año mes dia fecha


1990 5 15 5/15/1990
20 -6 24 6/24/2019
2000 10 18 10/18/2000
fucion fecha mes
meses meses meses
10/16/2018 2 12 -3
fecha final 12/16/2018 10/16/2019 7/16/2018

funcion fin de mes


1/1/2018
1 2/28/2018
-3 10/31/2017
funcion fraccion año

1/1/2007 1/1/2018
7/30/2007 10/16/2018
2 real /360
0.5833333333 0.789041096
0.5753424658
funcion hora
17:30:25
5:20:36
17
5

fucion hoy : te da la fecha de tu computadora

10/17/2018
23 mi edad
2000
fucion mes
10/16/2018
10
10
5
funcion minuto
17:30:25
5:20:36
30
20
funcion numero de semana

3/9/2008 1/5/2019 1
1/6/2019 2
funcion segundo
15:25:23
23 =SECOND(M3)

funcion nshora

12 0 0
16 48 0
0.5
0.7

funcion numero
1/1/2008
39448
fucion valor munero
5:25:13
0.225844907

funcion carácter
64 @ =CHAR(M21)
92 \ =CHAR(M22)
50 2 64
100 d
=WEEKNUM(I25,1) 101 e
=WEEKNUM(I26,1) 102 f
fucion formatotexto 103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
funcion contenar
ana carla chio
ana carla chio cruzh 5
unj espacio al final de nombre para separar

fucion derecha
juan an
ju juan
a

=CODE(N21)
cruzh 5

Intereses relacionados