Está en la página 1de 1

ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION

RED GENERADOR SALIDA

CU 30x 30 3/N/PE 400V 50Hz

CU 30x10 CU 30x10 1O mm 2
SHORT CIRCUIT PROOF

/0414

/0415

/0415

/0414
-X12 1 1k
/024 1
5 2k -QO205 D1 D2 U1 U2 U5 U6 U8
-T0201 /024 1 1 3 5
-T0202 K K K K K K 9 3k M 1 3 5
-Q208
-T0203 /024 1 M
MBS 12 3I
ASK314 L L L L L L /024 1 S5N 3NP4070 2 4 6
500/5A 8 2I b=0.78xIn I I I 50A
KL 1(3) /024 1 t=6 s 1L1
5VA 4 1I Iu=8 xln 2 4 6 /021 1
/024 1 I=630 A 12 11 14 96 95 98 1L2
/021 1

/0416

/0456
1L3

2
4 mm
/021 1

NYY-1
2 x 4 x 120mm

SOLVABLE CONECTION CU 10x3 1k
/024 3
TRAGSCHIENE 1k
/024 3
16 mm 2
PEN CU 10x3

=
+MKA10

L1 L2 L3 U1 U2 U3 PE

U: 400V
f: 50 Hz G
P: 270 kW
I: 481 A 3
cos phi: 0.80

P1 S2
HACIA RELE 7SJ621 (Q7)
T/C
100:5A HACIA RELE 7SJ621 (Q8)
S1

GIRO DERECHA