Está en la página 1de 6

Score

Alma Challuera
Chacarera simple Dúo Coplanacu

 
G Em G Em B7 Em

Flute         

     
            
 
            
Guitar 1


 
Guitar 2         

        
 
Piano
         


G Em G Em B7 Em

        
8

Fl. 


me voy ca mi -

    
      
8

  
        
       
Gtr. 1

 
      
       
Gtr. 2  
  

     

        
 


     
8


Pno.
      
2 Alma Challuera

           
C D7 G

         
14

Fl.      
     
- no del ri - o pa - ra sen - tar - me/en la/a - re - na y go - sar de

    

14

           
Gtr. 1

        
         
Gtr. 2
     
   
         
14

      

 
Pno.
          
    
    
    
              
A G B7 Em

   
18

Fl.     
      
la fres - cu - ra de la ma - ña - na ce - re - na

    
  
18

      
        
Gtr. 1

  
         
   
Gtr. 2
          
  
18
          
       
  
 
Pno.
        
  
   
   
Alma Challuera 3


        
22

Fl. 

      
quie - ro ver a

         
 
22

    
    
         
Gtr. 1

            
          
    
           
Gtr. 2

      
               
        
22

   

                
Pno.

 
         

  
                  
28

Fl.     
   
los pes - ca - dos bri - llan - do/al sol ma - ña - ne - ro pal - pi - tan - te

   
  
28

       
Gtr. 1


        
     
Gtr. 2
          
      
    
28

     
3

   

Pno.
       
    
  
 
4 Alma Challuera

    
             
32

Fl.     
     
las a - ga - llas y/o - ler el vien - to cha - llue - ro

              
32

Gtr. 1

         
        
Gtr. 2
            
  
  
       
           
32


       
Pno.
   
   

36
          
Fl. 

        
los do - ra dos

               
36

   
   
Gtr. 1

                
           
            
Gtr. 2

     
        
                
36

   

                 
Pno.

      


Alma Challuera 5

            
        
42

Fl.      

re - lu - cien - tes son los ras - tros de la/au - ro - ra que/en la/a - re - na

       
42

     
 
Gtr. 1

        
         
Gtr. 2
     
        
 
42

      

 
Pno.
          
 
  
                  
 
46

Fl.     

de la pla - ya mi co - ra - zón a - te - so - ra san - gre - y/es - pu -

   
46

 
   
Gtr. 1

         
    
Gtr. 2
            

              
 
46

 
Pno.
         
   
    
6 Alma Challuera

            
        
50

Fl.      
    
 
- ma/en la/a - re - na co - ra - zón del mis - mo - rí - o es - ca - mas de

         
50

Gtr. 1   
        
         
Gtr. 2
     
        
 
50

      
   
  
Pno.
      

               
 
54

Fl.     
   
     
pla - ta/y o - ro bla - so - nes del a - mor mí - o

      
54

Gtr. 1 

         
   
Gtr. 2
           
 

         
 
54

     

    
Pno.
     