Está en la página 1de 12

Logo instelling

Voorbeeld Instellingsexamen
Toets Engels Spreken A2 (generiek),
B1 beroepsspecifiek

1 Voorblad toets Engels Spreken A2/B1................................................................2


2 Informatie voor de kandidaat............................................................................3
Toets Engels: Spreken A2 (generiek) en Spreken B1 (beroepsspecifiek).......................5
3 Informatie voor de toetsleider...........................................................................9
4 Instructie toehoorder(s) spreken.....................................................................10
5 Informatie voor de beoordelaar.......................................................................11

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


1
Logo instelling

1 Voorblad toets Engels Spreken A2/B1

Kwalificatiedossier Generiek, gecombineerd met ‘Ondernemer detailhandel’

Examencode [Unieke code van dit examen]

Sector Economie

Uitstroomdifferentiatie, [indien relevant] [Crebo-code]


Crebo-code
Niveau MBO 4

Leerweg BOL – BBL

Cohort [schooljaar van start opleiding]

Versie 3.0

Taaltaak/toetsopdracht In dit examen worden twee niveaus getoetst in één zitting, met twee
plus verantwoording aparte opdrachten en twee aparte beoordelingen.

1. Een presentatie op A2 (generiek)


2. Een spreekopdracht op B1 (beroepsspecifiek, gerelateerd aan het
kerntaak 3, werkproces 2: advies- en verkoopgesprek)

Datum/periode(n) [datum]
afname [periode]

Tijdsduur 3-5 minuten per spreekopdracht. Totaal 20 minuten per kandidaat.

Auteur Anette Thijs-Sol

Datum akkoord [datum]


toetscommissie
Beoordelaar [naam]

Benodigd materiaal beamer, laptop, usb-stick met Powerpointpresentatie, product

Toegestane Een powerpoint presentatie met per dia maximaal 3 steekwoorden.


hulpmiddelen Pen en kladpapier om wat op te schrijven tijdens de voorbereiding.

Vervolgbladen 1. Algemeen voorblad


2. Informatie voor de kandidaat
3. Informatie voor de toetsleider
4. Instructie voor de toehoorder(s)
5. Informatie voor de beoordelaar
6. Beoordelingsmodel bij deze toets

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


2
Logo instelling

2 Informatie voor de kandidaat

Naam kandidaat Cohort 2012

Vaardigheid Spreken Taalniveau A2: generiek Engels


B1: beroepsspecifiek
Engels voor kwalificatie
Ondernemer
detailhandel

Datum examen <datum> Tijdstip examen <tijd>

Locatie <naam, adres, lokaal> Duur 3 – 5 minuten per


spreekopdracht. Totaal
20 minuten.

Toetstaken/ 1. Presentatie houden Hulpmiddelen  computer/beamer +


opdrachten over (stage) bedrijf usb-stick
2. Spreekopdracht  product
waarin je een  Powerpoint
product verkoopt presentatie met
maximaal drie
steekwoorden per
dia
 Pen en kladpapier

Op te leveren Audio-opname van:


1. Presentatie (A2)
2. Spreekopdracht (B1)

Maximaal te halen 12 punten voor A2 en 12 Minimaal te 6 punten voor A2 en 6


score punten voor B1 behalen score punten voor B1
(zie Drie-punts om te slagen (zie Drie-punts
beoordelingsformulier) beoordelingsformulier)

Naam beoordelaar

Uitslag/herkansing Je krijgt de uitslag van dit examen binnen 10 werkdagen. Je hebt recht
op 1 herkansing voor toetstaak 1 en/of 2 in de eerstvolgende
examenweek.

Beoordeling Toetstaak 1 wordt beoordeeld Inhoud en taalniveau A2 met behulp van


het Drie-punts beoordelingsformulier.

Bij inhoud moet je 12 punten noemen.


1. Groet de toehoorders (1)
2. Introduceer jezelf (1)
3. Beschrijf je (stage)bedrijf. Noem minimaal 5 punten. (5)
4. Geef je mening. Noem minimaal 2 positieve punten + 2
verbeterpunten (4)
5. Zorg voor passende afsluiting (1)

De inhoudelijke kenmerken worden als volgt beoordeeld:


Noem je alle 12 inhoudelijke kenmerken, dan krijg je 2 punten
Noem je 9 – 11 inhoudelijke kenmerken, dan krijg je 1 punt
Bij minder dan 9 inhoudelijke kenmerken krijg je 0 punten.

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


3
Logo instelling

Toetstaak 2 wordt beoordeeld op Inhoud en taalniveau B1 met behulp


van het Drie-punts beoordelingsformulier.

Bij inhoud moet je 9 punten noemen.


1. Give a description of your product. Mention five characteristics. Use
the picture for inspiration of product characteristics. (5)
2. Give a demonstration of the possibilities for application (1)
3. Explain why a customer should buy this product. Mention at least
three arguments. (3)

Noem je alle 9 inhoudskenmerken dan krijg je 2 punten


Noem je 7 of 8 inhoudskenmerken dan krijg je 1 punt.
Bij minder dan 7 inhoudskenmerken krijg je 0 punten.

De beoordeling van taalniveau Spreken A2 of B1 bestaat uit de volgende


5 aspecten:
1. Woordenschat en woordgebruik
2. Grammaticale correctheid
3. Vloeiendheid
4. Coherentie (samenhang)
5. Uitspraak

Per aspect kan 0,1 of 2 punten worden behaald.

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


4
Logo instelling

Toets Engels: Spreken A2 (generiek) en Spreken B1


(beroepsspecifiek)

Voorbereiding Toetstaak 1
Je hebt twee weken voorafgaand aan het examen schriftelijk de volgende opdracht van
je docent gekregen:
1. Verzamel algemene informatie over je stagebedrijf
2. Maak een powerpoint-presentatie over je stagebedrijf waarin je minimaal 5
punten verwerkt. Zorg dat je een mening hebt zodat je 2 positieve en 2
verbeterpunten kunt noemen. Per dia mogen er niet meer dan drie woorden of
uitdrukkingen op je powerpoint-presentatie staan. Neem deze presentatie mee op
een usb-stick.

Tijdens het examen krijg je twee minuten de tijd om je voor te bereiden.

Toetstaak 1 Een presentatie over je (stage)bedrijf

Situatie
This week a partner school from Birmingham, UK is visiting your school. During this visit
you are going to give a presentation about your (internship) company.

Deze week is een partnerschool uit Birmingham, UK bij jullie op bezoek. Je houdt tijdens dit bezoek
op school een korte presentatie over je (stage) bedrijf.

Opdracht

1. Greet your audience.


2. Introduce yourself.
3. Describe your company. Mention at least five points.
4. Your opinion. Mention two positive things and two points of improvement.
5. Use an appropriate closure.

Speaking time: a minimum of three minutes.

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


5
Logo instelling

1. Groet de toehoorders
2. Introduceer jezelf
3. Beschrijf je (stage)bedrijf. Noem minimaal 5 punten.
4. Geef je mening. Noem minimaal 2 positieve punten + 2 verbeterpunten
5. Zorg voor passende afsluiting

Spreektijd: minimaal 3 minuten.

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


6
Logo instelling

Voorbereiding Toetstaak 2
Je hebt twee weken voorafgaand aan het examen schriftelijk de volgende opdracht van
je docent gekregen:
1. Kies een product van jouw (stage)bedrijf waar je veel van weet. Neem dit mee
naar het examen. Zorg dat je het product uitgebreid kunt beschrijven en een
verkooppraatje kunt houden.

Tijdens het examen krijg je twee minuten de tijd om je voor te bereiden.

Toetstaak 2 Spreekopdracht waarin je een product verkoopt

Situatie
You are attending the International Springfair in Birmingham, UK. You have to try to sell
your product.

Opdracht
1. Give a description of your product. Mention five characteristics. Use the picture for
inspiration of product characteristics.
2. Give a demonstration of the possibilities for application (use)
3. Explain why a customer should buy this product. Mention at least three
arguments.

Speaking time: a minimum of three minutes.


Example product description:

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


7
Logo instelling

Einde toets!

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


8
Logo instelling

3 Informatie voor de toetsleider

Algemeen De toets bestaat uit twee onderdelen:


 een presentatie over (stage)bedrijf van de kandidaat (A2)
 een monoloog waarin kandidaat een product verkoopt (B1).
Rol De toetsleider:
- zorgt voor benodigd materiaal
- zorgt voor voldoende meubilair
- zorgt voor audio-opname
- legt de twee delen examen uit aan de kandidaat
- bewaakt de tijd (voorbereiding ,start en afronding monoloog en
presentatie
- voorziet de beoordelaar van de informatie beoordelaar
- geeft de kandidaat na afronding presentatie enkele minuten de
tijd om zich voor te bereiden op de monoloog
- is tevens toehoorder

Locatie

Eisen inrichting Tafel, laptop, beamer, audio-opname apparaat. Stoelen. Gesloten,


locatie rustige ruimte.

Duur afname Minimaal 3 minuten per onderdeel. Als het veel langer uitloopt (tot
maximaal 2 minuten uitloop) grijpt de toetsleider in en vraagt om af te
ronden. Reken voor het totale examen 20 minuten, inclusief de
voorbereidingstijd per opdracht en het installeren van de software.

Benodigd materiaal 1. presentatie: laptop, beamer en usb-stick met Powerpoint.

2. Monoloog : Product
Toegestane Een powerpoint presentatie met per dia maximaal 3 steekwoorden.
hulpmiddelen

Aandachtspunten - De toetsleider ziet erop toe dat de kandidaat de presentielijst


getekend heeft.
- Tijdens de presentatie worden geen vragen gesteld. Na afloop kan
de toetsleider nog een enkele vraag stellen over de presentatie .
- Start de audio-opname met het inspreken van de datum, de naam
van de toetsleider en de naam van de kandidaat.

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


9
Logo instelling

4 Instructie toehoorder(s) spreken

Algemeen  Je luistert naar een presentatie van een student over zijn
(stage)bedrijf.
 Je luistert naar een monoloog waarin kandidaat een product verkoopt

Duur Minimaal 3 en maximaal 5 minuten per onderdeel.


Totaal per kandidaat 20 minuten.

Situatie Zie informatie kandidaat.

Opdracht Zie informatie kandidaat.

Rol De toetsleider is als toehoorder aanwezig.

Locatie Lokaal

Beoordeling Zie Informatie kandidaat en Informatie beoordelaar.


Als toehoorder heeft u geen rol in de beoordeling.

Aandachtspunten Na afloop van de presentatie kan de toehoorder nog een enkele vraag aan
de kandidaat stellen.

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


10
Logo instelling

5 Informatie voor de beoordelaar

Eisen beoordelaar Om dit examen te kunnen beoordelen, moet u aantoonbaar competent zijn
als beoordelaar Engels.

Duur De spreekopdrachten duren elk minimaal 3 en maximaal 5 minuten

Voorbereiding Vooraf leest u de Informatie voor de kandidaat volledig door en


concentreert u zich op de beoordelingscriteria.

Benodigd materiaal Voor kandidaat:


1. Computer/beamer + usb-stick met presentatie
2. Product

Voor de beoordelaar: het examen van de kandidaat (opdrachten, het


audio bestand of live aanwezigheid) + 3-punts beoordelingsformulieren A2
en B1 Spreken. Een apparaat om de audiobestanden na te luisteren.

Toegestane  computer/beamer + usb-stick


hulpmiddelen voor  product
de kandidaat  Powerpoint presentatie met maximaal drie steekwoorden per dia

Situaties Zie Informatie kandidaat

Opdrachten Zie Informatie kandidaat

Beoordeling Toetstaak 1 wordt beoordeeld Inhoud en taalniveau A2 met behulp van


het Drie-punts beoordelingsformulier.

Bij inhoud moet de kandidaat 12 punten noemen.


1. Groet de toehoorders (1)
2. Introduceer jezelf (1)
3. Beschrijf je (stage)bedrijf. Noem minimaal 5 punten. (5)
4. Geef je mening. Noem minimaal 2 positieve punten + 2
verbeterpunten (4)
5.Zorg voor passende afsluiting (1)

De inhoudelijke kenmerken worden als volgt beoordeeld:


Noemt de kandidaat alle 12 inhoudelijke kenmerken, dan krijgt hij 2
punten
Noemt de kandidaat 9 – 11 inhoudelijke kenmerken, dan krijgt hij 1 punt
Bij minder dan 9 inhoudelijke kenmerken krijgt hij 0 punten.

Toetstaak 2 wordt beoordeeld op Inhoud en taalniveau B1 met behulp


van het Drie-punts beoordelingsformulier.

Bij inhoud moet je 9 punten noemen.


1.Give a description of your product. Mention five characteristics. Use the
picture for inspiration of product characteristics. (5)
2.Give a demonstration of the possibilities for application (1)
3.Explain why a customer should buy this product. Mention at least three
arguments. (3)

Noemt de kandidaat alle 9 inhoudskenmerken dan krijgt hij 2 punten


Noemt de kandidaat 7 of 8 inhoudskenmerken dan krijgt hij 1 punt.
Bij minder dan 7 inhoudskenmerken krijgt hij 0 punten.

De beoordeling van taalniveau Spreken A2 of B1 bestaat uit de volgende 5


aspecten:
1. Woordenschat en woordgebruik
2. Grammaticale correctheid
Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP
11
Logo instelling

3. Vloeiendheid
4. Coherentie (samenhang)
5. Uitspraak

Per aspect kan 0,1 of 2 punten worden behaald.

Uitslag/herkansing De kandidaat krijgt de uitslag van dit examen binnen 10 werkdagen. De


kandidaat heeft recht op 1 herkansing voor toetstaak 1 en/of 2 in de
eerstvolgende examenweek.

Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOP


12