Está en la página 1de 5

Cicero: Philippic VI

M. TVLLI CICERONIS IN M. ANTONIVM ORATIO PHILIPPICA SEXTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19

[ 1 ] [I] Audita vobis esse arbitror, Quirites, quae sint acta in senatu, quae
fuerit cuiusque sententia. Res enim ex Kalendis Ianuariis agitata paulo ante
confecta est minus quidem illa severe, quam decuit, non tamen omnino dissolute.
Mora est adlata bello, non causa sublata. Quam ob rem, quod quaesivit ex me P.
Apuleius, homo et multis officiis mihi et summa familiaritate coniunctus et vobis
amicissimus, ita respondebo, ut ea, quibus non interfuistis, nosse possitis. Causa
fortissimis optimisque consulibus Kalendis Ianuariis de re publica primum referendi
fuit ex eo, quod XIII Kalendas Ian. senatus me auctore decrevit.

[ 2 ] Eo die primum, Quirites, fundamenta sunt iacta rei publicae; fuit enim longo
intervallo ita liber senatus, ut vos aliquando liberi essetis. Quo quidem tempore,
etiamsi ille dies vitae finem mihi adlaturus esset, satis magnum ceperam fructum,
cum vos universi una mente atque voce iterum a me conservatam esse rem publicam
conclamastis. Hoc vestro iudicio tanto tamque praeclaro excitatus ita Kalendis
Ianuariis veni in senatum, ut meminissem, quam personam impositam a vobis
sustinerem. Itaque bellum nefarium inlatum rei publicae cum viderem, nullam moram
interponendam insequendi M. Antonium putavi hominemque audacissimum, qui multis
nefariis rebus ante commissis hoc tempore imperatorem populi Romani oppugnaret,
coloniam vestram fidissimam fortissimamque obsideret, bello censui persequendum;
tumultum esse decrevi; iustitium edici, saga sumi dixi placere, quo omnes acrius
graviusque incumberent ad ulciscendas rei publicae iniurias, si omnia gravissimi
belli insignia suscepta a senatu viderent.

[ 3 ] Itaque haec sententia, Quirites, sic per triduum valuit, ut, quamquam
discessio facta non esset, tamen praeter paucos omnes mihi adsensuri viderentur.
Hodierno autem die spe nescio qua pacis obiecta remissior senatus fuit. Nam plures
eam sententiam secuti sunt ut, quantum senatus auctoritas vesterque consensus apud
Antonium valiturus esset, per legatos experiremur. Intellego, Quirites, a vobis
hanc sententiam repudiari, neque iniuria. Ad quem enim legatos? ad eumne qui,
pecunia publica dissipata atque effusa, per vim et contra auspicia inpositis rei
publicae legibus, fugata contione, obsesso senatu ad opprimendam rem publicam
Brundisio legiones accersierit, ab iis relictus cum latronum manu in Galliam
inruperit, Brutum oppugnet, Mutinam circumsedeat? Quae vobis potest cum hoc
gladiatore condicionis, aequitatis, legationis esse communitas?

[ 4 ] Quamquam, Quirites, non est illa legatio, sed denuntiatio belli, nisi
paruerit; ita enim est decretum, ut si legati ad Hannibalem mitterentur. Mittuntur
enim, qui nuntient, ne oppugnet consulem designatum, ne Mutinam obsideat, ne
provinciam depopuletur, ne dilectus habeat, sit in senatus populique Romani
potestate. Facile vero huic denuntiationi parebit, ut in patrum conscriptorum atque
in vestra potestate sit, qui in sua numquam fuerit! Quid enim ille umquam arbitrio
suo fecit? Semper eo tractus est, quo libido rapuit, quo levitas, quo furor, quo
vinulentia; semper eum duo dissimilia genera tenuerunt, lenonum et latronum; ita
domesticis stupris, forensibus parricidiis delectatur, ut mulieri citius
avarissimae paruerit quam senatui populoque Romano.

[ 5 ] Itaque, quod paulo ante feci in senatu, faciam apud vos. Testificor,
denuntio, ante praedico nihil M. Antonium eorum quae sunt legatis mandata,
facturum, vastaturum agros, Mutinam obsessurum, dilectus, qua possit, habiturum. Is
est enim ille, qui semper senatus iudicium et auctoritatem, semper voluntatem
vestram potestatemque contempserit. An ille id faciat, quod paulo ante decretum
est, ut exercitum citra flumen Rubiconem, qui finis est Galliae, educeret, dum ne
propius urbem Romam ducenta milia admoveret? Huic denuntiationi ille pareat, ille
se fluvio Rubicone et ducentis milibus circumscriptum esse patiatur?

[ 6 ] Non is est Antonius; nam, si esset, non commisisset, ut ei senatus tamquam


Hannibali initio belli Punici denuntiaret, ne oppugnaret Saguntum. Quod vero ita
avocatur a Mutina, ut ab urbe tamquam pestifera flamma arceatur, quam habet
ignominiam, quod iudicium senatus! Quid? quod a senatu dantur mandata legatis, ut
D. Brutum militesque eius adeant iisque demonstrent summa in rem publicam merita
beneficiaque eorum grata esse senatui populoque Romano iisque eam rem magnae laudi
magnoque honori fore, passurumne censetis Antonium introire Mutinam legatos, exire
inde tuto? Numquam patietur, mihi credite. Novi violentiam, novi inpudentiam, novi
audaciam.

[ 7 ] Nec vero de illo sicut de homine aliquo debemus, sed ut de inportunissima


belua cogitare. Quae cum ita sint, non omnino dissolutum est, quod decrevit
senatus; habet atrocitatis aliquid legatio; utinam nihil haberet morae! Nam cum
plerisque in rebus gerendis tarditas et procrastinatio odiosa est, tum hoc bellum
indiget celeritatis. Succurrendum est D. Bruto, omnes undique copiae colligendae;
horam eximere [nullam] in tali cive liberando sine scelere non possumus.

[ 8 ] An ille non potuit, si Antonium consulem, si Galliam Antoni provinciam


iudicasset, legiones Antonio et provinciam tradere, domum redire, triumphare,
primus in hoc ordine, quoad magistratum iniret, sententiam dicere? quid negoti
fuit?

[ 9 ] Sed cum se Brutum esse meminisset vestraeque libertati natum, non otio suo,
quid egit aliud, nisi ut paene corpore suo Gallia prohiberet Antonium? Ad hunc
utrum legatos an legiones ire oportebat? Sed praeterita omittamus; properent
legati, quod video esse facturos; vos saga parate. Est enim ita decretum, ut, si
ille auctoritati senatus non paruisset, ad saga iretur. Ibitur; non parebit; nos
amissos tot dies rei gerendae queremur. Non metuo, Quirites, ne, cum audierit
Antonius me hoc et in senatu et in contione confirmasse, numquam illum futurum in
senatus potestate, refellendi mei causa, ut ego nihil vidisse videar, vertat se et
senatui pareat. Numquam faciet; non invidebit huic meae gloriae; malet me sapientem
a vobis quam se modestum existimari.

[ 10 ] Quid? ipse si velit, num etiam Lucium fratrem passurum arbitramur? Nuper
quidem dicitur ad Tibur, ut opinor, cum ei labare M. Antonius videretur, mortem
fratri esse minitatus. Etiamne ab hoc myrmillone Asiatico senatus mandata,
legatorum verba audientur? Nec enim secerni a fratre poterit, tanta praesertim
auctoritate. Nam hic inter illos Africanus est; pluris habetur quam L. Trebellius,
pluris quam T. Plancus *** adulescens nobilis. Plancum quidem, qui omnibus
sententiis maximo vestro plausu condemnatus nescio quo modo se coniecit in turbam
atque ita maestus rediit, ut retractus, non reversus videretur, sic contemnit,
tamquam si illi aqua et igni interdictum sit; aliquando negat ei locum esse
oportere in curia, qui incenderit curiam.

[ 11 ] Nam Trebellium valde iam diligit; oderat tum cum ille tabulis novis
adversabatur; iam fert in oculis, posteaquam ipsum Trebellium vidit sine tabulis
novis salvum esse non posse. Audisse enim vos arbitror, Quirites, quod etiam videre
potuistis, cotidie sponsores et creditores L. Trebelli convenire. O Fide! (hoc enim
opinor Trebellium sumpsisse cognomen) quae potest esse maior fides quam fraudare
creditores, domo profugere, propter aes alienum ire ad arma? Ubi plausus ille in
triumpho est, saepe ludis, ubi aedilitas delata summo studio bonorum? Quis est, qui
hunc non casu existimet recte fecisse, nequitia sceleste?

[ 12 ] [V] Sed redeo ad amores deliciasque vestras, L. Antonium, qui vos omnis in
fidem suam recepit. Negatis? Numquisnam est vestrum qui tribum non habeat? Certe
nemo. Atqui illum quinque et triginta tribus patronum adoptarunt. Rursus
reclamatis? Aspicite illam a sinistra equestrem statuam inauratam, in qua quid
inscriptum est? 'QUINQUE ET TRIGINTA TRIBUS PATRONO'. Populi Romani igitur est
patronus L. Antonius. Malam quidem illi pestem! clamori enim vestro adsentior. Non
modo hic latro, quem clientem habere nemo velit, sed quis umquam tantis opibus,
tantis rebus gestis fuit, qui se populi Romani victoris dominique omnium gentium
patronum dicere auderet?

[ 13 ] In foro L. Antoni statuam videmus, sicut illam Q.Tremuli, qui Hernicos


devicit, ante Castoris. O impudentiam incredibilem! Tantumne sibi sumpsit, quia
Mylasis myrmillo Thraecem iugulavit familiarem suum? quonam modo istum ferre
possemus, si in hoc foro spectantibus vobis depugnasset? Sed haec una statua;
altera ab equitibus Romanis equo publico, qui item ascribunt 'PATRONO'. Quem umquam
iste ordo patronum adoptavit? Si quemquam, debuit me. Sed me omitto; quem censorem,
quem imperatorem? Agrum iis divisit. O sordidos, qui acceperunt, improbum, qui
dedit.

[ 14 ] Statuerunt etiam tribuni militares, qui in exercitu Caesaris bis fuerunt.


Quis est iste ordo? Multi fuerunt multis in legionibus per tot annos. Iis quoque
divisit Semurium. Campus Martius restabat, nisi prius cum fratre fugisset. Sed haec
agrorum adsignatio paulo ante, Quirites, L. Caesaris, clarissimi viri et
praestantissimi senatoris, sententia dissoluta est; huic enim adsensi septemvirum
acta sustulimus. Iacent beneficia Nuculae, friget patronus Antonius. Nam
possessores animo aequiore discedent; nullam inpensam fecerant, nondum
instruxerant, partim quia non confidebant, partim quia non habebant.

[ 15 ] Sed illa statua palmaris, de qua, si meliora tempora essent, non possem sine
risu dicere: 'L. ANTONIO A IANO MEDIO PATRONO'. Itane? Ianus medius in L. Antoni
clientela est? Quis umquam in illo Iano inventus est qui L. Antonio mille nummum
ferret expensum? [VI] Sed nimis multa de nugis; ad causam bellumque redeamus;
quamquam non alienum fuit personas quasdam a vobis recognosci, ut, quibuscum bellum
gereretur, possetis taciti cogitare. Ego autem vos hortor, Quirites, ut, etiamsi
melius aliud fuit, tamen legatorum reditum expectetis animo aequo. Celeritas
detracta de causa est, boni tamen aliquid accessit ad causam.

[ 16 ] Cum enim legati renuntiarint, quod certe renuntiabunt, non in vestra


potestate, non in senatus esse Antonium, quis erit tam inprobus civis qui illum
civem habendum putet? Nunc enim sunt pauci illi quidem, sed tamen plures, quam re
publica dignum est, qui ita loquantur: 'Ne legatos quidem expectabimus?' Istam
certe vocem simulationemque clementiae extorquebit istis res ipsa [publica]. Quo
etiam, ut confitear vobis, Quirites, minus hodierno die contendi, minus laboravi,
ut mihi senatus adsentiens tumultum decerneret, saga sumi iuberet. Malui viginti
diebus post sententiam meam laudari ab omnibus quam a paucis hodie vituperari.

[ 17 ] Quapropter, Quirites, exspectate legatorum reditum et paucorum dierum


molestiam devorate. Qui cum redierint, si pacem adferent, cupidum me, si bellum,
providum iudicatote. An ego non provideam meis civibus, non dies noctesque de
vestra libertate, de rei publicae salute cogitem? Quid enim non debeo vobis,
Quirites, quem vos a se ortum hominibus nobilissimis omnibus honoribus
praetulistis? An ingratus sum? Quis minus? qui partis honoribus eosdem in foro
gessi labores quos petendis. Rudis in re publica? Quis exercitatior? qui viginti
iam annos bellum geram cum impiis civibus.

[ 18 ] [VII] Quam ob rem, Quirites, consilio, quantum potero, labore plus paene,
quam potero, excubabo vigilaboque pro vobis. Etenim quis est civis, praesertim hoc
gradu, quo me vos esse voluistis, tam oblitus beneficii vestri, tam immemor
patriae, tam inimicus dignitatis suae, quem non excitet, non inflammet tantus
vester iste consensus? Multas magnasque habui consul contiones, multis interfui;
nullam umquam vidi tantam, quanta nunc vestrum est. Unum sentitis omnes, unum
studetis, M. Antoni conatus avertere a re publica, furorem extinguere, opprimere
audaciam. Idem volunt omnes ordines, eodem incumbunt municipia, coloniae, cuncta
Italia. Itaque senatum bene sua sponte firmum firmiorem vestra auctoritate
fecistis.

[ 19 ] Venit tempus, Quirites, serius omnino, quam dignum populo Romano fuit, sed
tamen ita maturum, ut differri iam hora non possit. Fuit aliquis fatalis casus, ut
ita dicam, quem tulimus, quoquo modo ferendum fuit; nunc si quis erit, erit
voluntarius. Populum Romanum servire fas non est, quem di immortales omnibus
gentibus imperare voluerunt. Res in extremum est adducta discrimen; de libertate
decernitur. Aut vincatis oportet, Quirites, quod profecto et pietate vestra et
tanta concordia consequemini, aut quidvis potius quam serviatis. Aliae nationes
servitutem pati possunt, populi Romani est propria libertas.

Cicero
The Latin Library
The Classics Page