Está en la página 1de 1

09 november 2009 , pag.

22

Mistige toekomst voor Zwaagwesteinde


Elk weekeinde trekken ruim een jaar de tijd neemt om tot maken. Ik hoop altijd dat zaterdag
voetballiefhebbers in conclusies te komen. Dat lijkt over- wint, maar zal er niet minder om sla-
Zwaagwesteinde naar dreven lang, maar Doevendans ziet pen als dat niet gebeurt. Ik ben met
de sportvelden om óf
zondag 3A dat anders. ,,Dit is heel erg complex. mijn eigen team bezig.”
de verrichtingen van Je komt allerlei zaken tegen waar je in Wat het advies van de werkgroep
eerste instantie niet aan denkt”, ver- wordt, maakt Katje dan ook niet veel
het zaterdagelftal óf zucht hij. ,,Deze voetbalclub vervult uit. ,,Wie zegt dat ik de trainer van dat
die van de zondag- een belangrijke maatschappelijke team wordt áls het doorgaat? Wel
ploeg te aanschouwen. ZWAAGWESTEINDE - Hans Doevendans functie binnen het dorp. Een besluit werkt het gemakkelijker met één afde-
Het is echter de vraag is voorzitter van het zevenkoppige be- om één wedstrijddag af te schaffen ling. Je krijgt dan meer voetballers en
hoe lang nog. Binnen stuur van de zondagcommissie, die heeft impact op de families.” dus meer kwaliteit. Maar ik wil ge-
de club wordt bekeken samen met die van de zaterdag het Doevendans benadrukt dat hij zelf woon werken met jongens die bele-
of de scheiding tussen hoofdbestuur ondersteunt. Doeven- geen voorkeur heeft. ,,Ik ben loyaal ving tonen.”
zaterdag en zondag dans legt uit hoe het idee om de twee naar wat de leden willen. Het gaat mij Beleving toonden de voetballers
kan worden opgehe- afdelingen één geheel te laten vormen puur om het spelplezier. Je merkt dat van Zwaagwesteinde in het duel met
tot stand is gekomen. dit leeft binnen de vereniging, want er Geel Wit zeker. De opgelopen achter-
ven in ruil voor één ,,Bij de ledenvergadering in febru- zijn hier nog steeds echte zaterdag- én stand wordt op slag van rust onge-
prestatiegericht team. ari gingen er stemmen op om te on- echte zondagmensen. In het verleden daan gemaakt en in de tweede helft
Een helse klus, zo derzoeken of we tot één prestatiewed- was het zo dat men dan aan talentvol- neemt de thuisploeg zelfs de leiding
blijkt. strijddag konden komen. Daar is een le A-junioren liep te trekken, maar dat door een treffer van Dennis Oegema.
werkgroep, bestaande uit zes mensen is steeds minder geworden.” Pas dan gooit de jonge thuisploeg
van de vereniging en één, soms twee Maar hoe gaat het dan in zijn werk de schroom van zich af. Twee late
van de KNVB op gezet. Ik verwacht als een zeventienjarige voetballer een doelpunten zorgen voor een afgete-
Door Sander de Vries dat zij aan het einde van het seizoen aantal wedstrijden in de jeugd heel kende 4-1 eindstand. Katje: ,,We heb-
met een advies komen, dat overigens aardig voetbalt? Trainer van het zon- ben best aardige voetballers, maar
niet hoeft te worden opgevolgd. Het is dagelftal dat in de derde klasse ac- niet veel zelfvertrouwen. We staan
ook mogelijk dat alles bij het oude teert, is Erik Katje. ,,Dan begint het ge- niet voor niets ergens onderin. Deze
blijft.” touwtrek direct”, zegt hij resoluut. overwinning is daarom een mooie op-
Dat betekent dat de werkgroep ,,En die keuze moet zo’n jongen zelf steker.”

Hans Doevendans (links) ziet hoe de zondagtak van Zwaagwesteinde met 4-1 wint van Geel Wit. Foto Roelof Stroetinga

Intereses relacionados