Está en la página 1de 18

ANALISIS PERSEKITARAN SWOT – PELAN TAKTIKAL KURIKULUM

PANITIA : BAHASA INGGERIS

DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.

(T) CABARAN : STRATEGI ST STRATEGI WT


S4 + S5 + T1 + T4 W2 + W4 + W6 + T2 + T3
T1 – Sebilangan ibu bapa menyerahkan anak- 1) Memastikan PdPc dijalankan dengan berkesan 1) Memastikan pelajar-pelajar dberikan motivasi
anak sepenuhnya pada pihak sekolah melalui PLC, pelaksanaan PAK21 dan dari pihak PIBG, NGO dan polis.
T2 – Pengaruh negatif di luar kawasan sekolah. Frog VLE. 2)
T3 – Masalah persekitaran seperti kafe ciber 2) Meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian
serta penyalahgunaan dadah. dalam PT3 dan SPM melalui insentif dari PIBG.
T4 – Sebilangan ibu bapa mempunyai ekspektasi
yang tinggi terhadap anak-anak dan
sekolah.
DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.
Anjakan Aspirasi Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Inisiatif Pegawai
Strategik Utama (KPI) TOV 2018 2019 2020 B/jawab
DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.
1.1 % pelajar PT3 PT3 PT3 PT3 PENGURUSAN KURIKULUM
Meningkatkan menguasai bagi 43.17 45.00 48.00 51.00
Anjakan 6 KRA1 peratus murid mata pelajaran 1.1 Meningkatkan Prestasi
1 Aspirasi Pencapaian lulus dalam PT3 Bahasa Inggeris. SPM SPM SPM SPM Akademik
3 Murid Prestasi dan SPM. 68.32 68.80 69.50 70.50 1.1.1 Kelas Tambahan –
4 akademik Lanjutan Petang
7 yang tinggi 1.1.2 Latihan Hujung Minggu-
oleh semua EW20 / The Vocabulary
murid Project
1.1.3 Modul Terancang BI
1.1.4 Program Kecemerlangan
PT3/SPM
1.1.4.1 Everyone Can Pass
DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.
1.2 PENGURUSAN KURIKULUM
Meningkatkan % murid cemerlang
peratus murid dalam 1.2 Meningkatkan Prestasi
cemerlang Akademik
dalam PT3 dan - 2.19% PT3 2.19 2.50 2.70 2.80 1.2.1 Kelas Tambahan –
SPM Lanjutan Petang
- 13.06% 13.06 13.50 13.70 14.10 1.2.2 Latihan Hujung Minggu-
SPM EW20/The Vocabulary
Project
DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.
1.3 1.2.3 Modul Terancang BI
Meningkatkan Peningkatan GPS 1.2.4 Program Kecemerlangan
GPS dalam PT3 dalam PT3/SPM
dan SPM 1.2.4.1 Reach For The Stars
- PT3 5.13 5.13 5.00 4.50 4.00 1.2.4.2 Comfort Zone
kepada
4.00 1.3 Meningkatkan Kualiti Program
Peningkatan Melalui:
- SPM 7.14 7.14 7.00 6.50 6.00 1.3.1 Headcount
kepada 1.3.2 Analisis Item
6.00 1.3.3 Markah Sempadan
DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.
1.4 1.4 Meningkatkan Kualiti Program
Memastikan 50 Semua murid Ting. Peningkatan Melalui:
% murid 1 – 3 memperoleh 1.4.1 Pelaksanaan Kelas Abad
memperolehi sekurang- ke-21 PPPM 2013-2025
sekurang- kurangnya TP 3 1.4.2 Bidang Keberhasilan
kurangnya dalam PBS Murid Anjakan ke 2
Tahap 1.4.3 Aspirasi murid-
Penguasaan Pengetahuan dan
(TP) 3 dalam Kemahiran Berfikir-KBAT
PBS
DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.
1.5 1.5 Meningkatkan Kualiti Program
Memastikan 40% murid HIP
40% murid memperolehi TP 4 1.5.1 The Vocabulary Project
memperolehi dalam PBS 1.5.2 Magazine in Education
Tahap 1.5.3 The Journey of My Life
Penguasaan 1.5.4 Nilam Programme
(TP) 4 dalam 1.5.5 Frog VLE
PBS
DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.
1.5
Memastikan 10.% murid
10% murid memperolehi TP 5
memperolehi atau 6 dalam PBS
Tahap
Penguasaan
(TP) 5 atau 6
dalam PBS
1.6 2.1 Meningkatkan Profesionalisme
Memastikan Semua guru hadir Guru Akademik Melalui
Anjakan 6 KRA1 semua guru dalam kursus Program:
1 Aspirasi Pencapaian telah profesionalisme 2.1.1 Mesyuarat Panitia
2 Murid Prestasi melaksanakan yang dijalankan 2.1.2 Bengkel/ Seminar/ /
4 akademik Program 2.1.3 Kursus/ Taklimat anjuran
DALAMAN
(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

S1 – 100% pelajar mempunyai buku teks. W1 – Sebilangan pelajar kurang bersedia dalam
S2 – Guru-guru bermotivasi tinggi dan proaktif. PdPc
S3 – 80% guru berpengalaman mengajar lebih W2 – Kehadiran pelajar-pelajar ke kelas
dari lima tahun. tambahan kurang menggalakkan.
S4 – 80% berbudaya kerja positif menggunakan W3 – Mentaliti sebilangan pelajar yang
ICT. mengganggap Bahasa Inggeris subjek
S5 – Peruntukan perbelanjaan panitia mencukupi yang sukar.
untuk membeli BBM. W4 – Sebilangan pelajar kurang berminat
S6 – PIBG sekolah sentiasa memberi sokongan membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris.
dan bantuan dalam pelaksanaan program- W5 – Sebahagian besar pelajar kurang
program. berkeyakinan bertutur dalam Bahasa
LUARAN Inggeris.
W6 – Segelintir ibu bapa tidak mengambil berat
pelajaran anak-anak.

(O) PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


S2 + S3 + O4 + O5 W1 + W3 + W5 + O1 + O2 + O3
O1 – Sokongan dan bantuan kewangan dari 1) Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris 1) Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
PIBG. dari segi peratus dan GPMP. bilik darjah.
O2 – 80% ibu bapa hadir sewaktu Hari Terbuka 2) PDPC merangkumi keperluan komunikasi dan 2) Melaksanakan program HIP secara
dijalankan. peperiksaan. maksimum.
O3 – Masalah disiplin pelajar yang terkawal. 3) Pengajaran menggunakan kaedah PAK21
O4 - Sebilangan ibu bapa menyediakan bahan- yang akan menarik minat pelajar terhadap
bahan Bahasa Inggeris di rumah. Bahasa Inggeris.
O5 – Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
yang dijalankan menarik minat pelajar-
pelajar lain.
yang tinggi Profesionalisme KPM, JPN dan sekolah
oleh semua berkaitan 2.1.4 PLC
murid dengan mata
pelajaran
Bahasa Inggeris
sebanyak 5 kali
setahun
PELAN TAKTIKAL KRA 1 - 2018: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

INISIATIF / STRATEGI 1.MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK


Bil Program/ Projek Tanggung jawab Tempoh/ Kos Output/ KPI Sasaran Pelan
Hari/ (RM) Outcome Kontingensi
Kekerapan
1 Program Kecemerlangan GKMP Selepas Ujian RM600 / Pencapaian Gred Purata Semua pelajar Soalan sebenar
PT3/SPM Semarak Minda KP BI TOV sehingga Peruntukan Peperiksaan Sekolah Tingkatan 3 dan tahun lepas dan
- Reach For The Stars Guru MP Peperiksaan PT3 Subjek Teras Pertengahan 5 negeri-negeri lain
- Comfort Zone dan SPM BI Tahun dan
- Everyone Can Pass Percubaan Soalan tudingan
PT3 dan SPM

Ceramah /
Bengkel
2 Modul Terancang BI GKMP Sepanjang Tahun RM500 / PIBG Pencapaian % pelajar Semua pelajar Modul Tatabahasa
KP BI (untuk pelajar Peperiksaan melengkapkan Tingkatan 3 dan / Penulisan
Guru MP BI yang Pertengahan modul 5
berpotensi dan Tahun dan Modul
tidak mampu Percubaan % lulus PT3 Pemahaman dan
dan SPM Rumusan
3 Program Peningkatan Kualiti GKMP Sepanjang Tahun RM500 / Pencapaian % Band 4, 5 Semua pelajar The Vocabulary
(Highly Immersive KP BI Subjek Teras band dan atau 6 Tingkatan 1, 2 Project
Programme – HIP) Guru MP BI BI pentaksiran Pentaksiran dan 4
Pertengahan Magazine in
dan Akhir Education
Tahun
The Journey of My
Life

Nilam Programme

Frog VLE
4 Program Profesionalisme GKMP Sepanjang Tahun Tiada Peningkatan Gred Purata Guru-guru BI Mesyuarat Panitia
KP BI Kualiti / Sekolah
Guru MP BI Profesional Bengkel/ Seminar/
Guru BI Kursus/ Taklimat
anjuran KPM, JPN
dan sekolah

PLC

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : Meningkatkan prestasi akademik

Nama Program / Projek : Program Kecemerlangan PT3/SPM Semarak Minda

Objektif Program / Projek : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan PT3, Kertas 1 dan 2 Bahasa Inggeris SPM dari 70% kepada
100% selepas program

Tanggungjawab : Guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Tempoh / Hari : Fasa 1 - 11 Mac 2018, Fasa 2 - 3 Jun 2018, Fasa 3 - PT3 - 16 September 2018, SPM - 16 September 2018

Tempat : Kelas masing-masing / Bilik Mesyuarat Tun Teja / Makmal Bahasa

Sasaran : Semua murid Tingkatan 3 hingga 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM600

Sumber : Peruntukan Subjek Teras Bahasa Inggeris

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat


Penolong Kanan Kurikulum Pengerusi
GKMP Penyelaras
KP Bahasa Inggeris Setiausaha
Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Ringkasan Program : Pelajar-pelajar diberi latihan berfokus PT3 dan SPM

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: GKMP 28 Februari 2018 Kertas cadangan GKMP
KP BI diluluskan Penyelaras Program
- Bentang kertas kerja Guru mata Guru Bahasa
- Lantikan J/Kuasa pelajaran BI Inggeris
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras 1 Mac 2018 Penerangan Semua guru dan
Program program murid
disampaikan
3 Mempromosikan program Penyelaras 1 Mac 2018 Surat makluman Semua ibu bapa
Program diedarkan Guru Bahasa
- surat pemberitahuan Inggeris
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK Seminggu sebelum Siap untuk GKMP


pelaksanaan program digunakan KP BI
Guru Bahasa
Inggeris
5 Penyediaan tempat dan AJK Fasa 1 - 11 Mac 2018, Fasa Siap untuk Tiada
peralatan 2 - 3 Jun 2018, Fasa 3 - PT3 digunakan
- 16 September 2018,
SPM - 16 September 2018
6 Pelaksanaan Program Penyelaras Fasa 1 - 11 Mac 2018, Keakuran jadual Jawatankuasa dan
Program Fasa 2 - 3 Jun 2018, pelajar
Fasa 3 - PT3 - 16 September
2018,
SPM - 16 September 2018
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Penyelaras Jun dan November 2018 Peperiksaan Pelajar
Mortem Program Pertengahan Tahun
dan Peperiksaan
Percubaan
GPS
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : Meningkatkan prestasa akademik

Nama Program / Projek : Modul Terancang Bahasa Inggeris

Objektif Program / Projek : Meningkatkan prestasi akademik bagi murid Tingkatan 3, 4 dan 5 untuk menghadapi PT3 dan SPM dari 70% kepada
100% selepas program

Tanggungjawab : Guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Kelas masing-masing

Sasaran : Semua murid Tingkatan 3, 4 dan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM500 (untuk pelajar dari keluarga tiada pendapatan atau berpendapatan rendah)

Sumber : PIBG
Jawatankuasa : Pengetua Penasihat
Penolong Kanan Kurikulum Pengerusi
GKMP Penyelaras
KP Bahasa Inggeris Setiausaha
Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Ringkasan Program : Pelajar-pelajar dilatih tubi dengan latihan-latihan tatabahasa, pemahaman dan rumusan, karangan dan soalan-soalan
tahun-tahun lepas.

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: GKMP 7 Januari 2018 Kertas cadangan GKMP Pembelian Modul
KP BI diluluskan Penyelaras Program Terancang di
- Bentang kertas kerja Guru mata Guru Bahasa Koperasi
- Lantikan J/Kuasa pelajaran BI Inggeris SMKBKT
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras 8 Januari 2018 Penerangan Semua guru dan
Program program pelajar
disampaikan
3 Mempromosikan program Penyelaras 8 Januari 2018 Surat makluman Semua ibu bapa
Program diedarkan Guru Bahasa
- surat pemberitahuan Inggeris
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK 9 Januari 2018 Siap untuk GKMP


digunakan KP BI
Guru Bahasa
Inggeris
5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 22 Januari 2018 Siap untuk Tiada
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras 23 Januari hingga Keakuran jadual Jawatankuasa dan


Program Oktober 2018 latihan pelajar

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Penyelaras Jun dan November Mutu penulisan Pelajar
Mortem Program 2018 dalam ujian
bulanan dan
peperiksaan
GPS
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : Meningkatkan prestasi akademik

Nama Program / Projek : Program Peningkatan Kualiti (Highly Immersive Programme – HIP)

Objektif Program / Projek : Meningkatkan kemahiran menulis karangan dan berkomunikasi serta menambahkan perbendaharaan kata pelajar Tingkatan 1
hingga 5 untuk pencapaian band, pentaksiran dan peperiksaan.

Tanggungjawab : Guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun – mulai Januari 2018, setiap hari Jumaat / Sabtu

Tempat : Kelas masing-masing / Rumah kediaman pelajar-pelajar

Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 1 hingga 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM500

Sumber : Peruntukan Subjek Teras Bahasa Inggeris


Jawatankuasa : Pengetua Penasihat
Penolong Kanan Kurikulum Pengerusi
GKMP Penyelaras
KP Bahasa Inggeris Setiausaha
Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Ringkasan Program : Pelajar-pelajar menggunakan majalah-majalah seperti Reader’s Digest, drama dan puisi dalam komponen sastera, menulis jurnal
dan menggunakan Frog VLE dalam PdPc

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: GKMP 7 Januari 2018 Kertas cadangan GKMP
KP BI diluluskan Penyelaras Program
- Bentang kertas kerja Guru mata Guru Bahasa
- Lantikan J/Kuasa pelajaran BI Inggeris
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras 7 Januari 2018 Penerangan Semua guru dan
Program program pelajar
disampaikan
3 Mempromosikan program Penyelaras 9 Januari 2018 Surat makluman Semua ibu bapa
Program diedarkan Guru Bahasa
- surat pemberitahuan Inggeris
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK 10 Januari 2018 Siap untuk GKMP


digunakan KP BI
Guru Bahasa
Inggeris
5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 10 Januari 2018 Siap untuk Tiada
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras 14 Januari hingga Keakuran jadual Jawatankuasa dan


Program November 2018 murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Penyelaras November 2018 Mutu penulisan Murid
Mortem Program dalam ujian
bulanan dan
peperiksaan
GPS
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : Meningkatkan prestasi akademik

Nama Program / Projek : Program Profesionalisme

Objektif Program / Projek : Meningkatkan kemahiran guru dalam pelaksanaan PdPc PAK21 dan penataraan penandaan PT3 dan SPM.

Tanggungjawab : Guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun 2018

Tempat : Bilik Mesyuarat Tun Aminah

Sasaran : Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Kos / Anggaran Perbelanjaan : Tiada

Sumber : Tiada

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat


Penolong Kanan Kurikulum Pengerusi
GKMP Penyelaras
KP Bahasa Inggeris Setiausaha
Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

Ringkasan Program : Guru-guru mata pelajaran Bahasa Inggeris diberi bimbingan dalam pelaksanaan PdPc PAK21, KSSM, HEBAT serta berkongsi
sebarang permasalahan berkaitan PdPc, Headcount dan dalam penandaan PT3 dan SPM.

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: GKMP 7 Januari 2018 Kertas cadangan GKMP
KP BI diluluskan Penyelaras Program
- Bentang kertas kerja Guru mata Guru Bahasa
- Lantikan J/Kuasa pelajaran BI Inggeris
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras 7 Januari 2018 Penerangan Semua guru Bahasa
Program program Inggeris
disampaikan
3 Mempromosikan program Penyelaras 7 Januari 2018 Surat makluman Guru Bahasa
Program diedarkan Inggeris

4 Penyediaan bahan AJK 22 Januari 2018 Siap untuk GKMP


digunakan KP BI
Guru Bahasa
Inggeris
5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 22 Januari 2018 Siap untuk Semua guru Bahasa
digunakan Inggeris

6 Pelaksanaan Program Penyelaras 5 Februari hingga Keakuran jadual Jawatankuasa guru


Program November 2018

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Penyelaras November 2018 Pencapaian Pelajar


Mortem Program Laporan disediakan murid dalam ujian
setiap kali selesai bulanan dan
perjumpaan peperiksaan
GPS