Está en la página 1de 2

Escola El Sitjar

Linyola Full informatiu mensual Setembre 2018


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Venda de llibres socialitzats i d’autor, a la Biblioteca de 1 2


l’escola: dies 5 i 6 de les 11:00 a les 13:00

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
Acollida als nenes i INICI DE
nens de P3: de 12 a 13 CURS

17 18 19 20 21 22 23
Reunió famílies Infantil:
P3 a les 20:30 h; P4 i P5 XIIIè. APLEC
a les 21:00 h. DE LA
BICICLETA

24 25 26 27 28 29 30
Reunió famílies Inicial a
les 21:00 h.

Més informació al bloc: http://blocs.xtec.cat/elsitjar/ XIIIè. APLEC DE LA BICICLETA, 23 de setembre. Venda de


tiquets per a la bicicletada: dia 4, de les 19:00 a les 21:00 h a
sala Polifuncional, dia 21 recollida de samarretes
Objectius del sistema educatiu català (LEC)
 Millora dels resultats escolars.
 Augment de la cohesió social.

Novetats del curs


 La inspectora d’educació és la Sra. Núria Aragonés.
 Es manté la retallada de recursos humans (nombre del professorat) amb la conseqüent minvada de l’atenció educativa, els
reforços i els resultats.
 Implementació del nou currículum a tota la Primària, implicant continuar amb el Treball per Projectes i el canvi cap a un nou
informe d’avaluació per a les famílies.
 Seguir amb el SEP (Servei Escolar Personalitzat) en tots els nivells, consistent en unes sessions setmanals de reforç, adreçat a
l’alumnat amb dificultats escolars no significatives, de les àrees de Català, Anglès i Matemàtica.
 Implementació de la Carta de Compromís Educatiu a P3 i amb les famílies de nens i nenes nouvinguts d’altres nivells, amb la
qual es pretén una actuació educativa coordinada i coherent, acordada entre els àmbits familiar i escolar.
 Continuar amb la implementació de les comunicacions amb la Comunitat Educativa per mitjà de les Noves Tecnologies: totes les
informacions als pares i mares es penjaran al bloc de l’escola o s’enviaran per correu electrònic a les famílies, així estalviarem en
paper i diners. També es penjaran a les portes d’entrada dels nens i nenes de l’escola. Caldria fer ús del blog de les famílies de
l’escola.
 Continuarà l’inici del nou espai web NODES del centre, que aquest curs tindrà un caràcter informatiu i documental.
 Cal vetllar perquè tots els nens i nenes de l’escola es trobin en una real situació d’igualtat, per la qual cosa es continuarà establint
uns protocols d’actuació en els casos de maltractament per raons de gènere, en situacions de maltractament infantil dins les
escoles, i intervenció en situacions de conflicte, assetjament escolar o comissió d’una infracció penal en les quals estiguin
implicats menors de catorze anys. També pel que fa a la Coeducació. La nostra tasca al centre serà bàsicament preventiva.
 Els pagaments de les sortides i altres, a partir d’ara es faran a través d’un número de compte de l’escola. Es mirarà de
promoure el pagament del material escolar per aquest mecanisme.

EL CLAUSTRE US DESITJA UN MOLT BON CURS 2018 – 2019, PLE DE CONEIXEMENTS,


LECTURA, SABER I PARTICIPACIÓ PER AL CREIXEMENT DE TOTS ELS NENS I NENES