Está en la página 1de 64

A nosa vida

na escola
COLEXIO INMACULADA - PONTEAREAS. Xuño 2005

Velaiquí a mostra do que neste curso escolar, fixemos
entre todos no Colexio Inmaculada.
Son moitas as actividades realizadas e as experiencias
vividas. En especial resaltamos a figura de Don Quixote no
4º centenario da súa publicación. Tamén os profesores
nos sentimos as veces un pouco quixotes na tarefa que
temos asinada pero os nenos merecen o noso esforzo:
eles son o futuro.

REVISTA INFANTIL E XUVENIL PARA UN MUNDO MELLOR
2 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Sumario Excursión á granxa............................ ..... .....46
Saída a Tui............................................ .... ...47
Os protagonistas..............................................4
Canteira: Áridos do Mendo..........................48
O Magosto........................................................10
Exposicións......................................................50
Carreira Solidaria...........................................16
Excursión Fin de curso.................................52
Día da Paz.........................................................18
Entre Nós en Galego.....................................54
IV Centanari do Quixote.............................20
Escolas Viaxeiras................................ ..........57
Departamento de Pastoral...........................24
Comic Profes 4º ESO-..................... ... ........58
Festival de Nadal...........................................28
Facendo Deporte........................... ..... .........60
Entroido............................................................32
Festa de Halloweén........................... .. .......62
Letras Galegas................................................36
Querida Consuelo.................................. .......63
Día da árbore..................................................42

A NOSA VIDA NA ESCOLA

Redacción:
Alumnos e Profesores do Colexio Inmaculada
de Ponteareas
Composición e montaxe:
Mª Xesús Rodríguez Álvarez
Colaboradores:
Alumnos e profesores do colexio

Ferretería
Daniel Novoa Vázquez
Materiales de construcción- Bazar

Telf: 986-644445. Fax: 986-660480
Praza Maior, 1. Ponteareas e-mail: danovasl@telefonica.net
A NOSA VIDA NA ESCOLA 3

Editorial
Queridos amigos:

Comienzo a escribir este editorial para la revista del Colegio y parece que el corazón
me impide realizar la tarea que siempre he desempeñado con gran ilusión. Y esta difi-
cultad obedece a que en esta comunicación se encierra la avanzadilla de la despedida.
Todos sabéis que Vita et Pax, la Institución que desde el año 1972 ha asumido la direc-
ción y la titularidad del Colegio de la Inmaculada deja Ponteareas. Cada una de las personas de Vita et Pax
que ha pasado por aquí ha dejado su manera peculiar de ser y de trabajar.
Todos juntos: Vita et Pax, el claustro de profesores y los padres de los alumnos hemos desarrollado una tarea
educativa basada en el diálogo y la colaboración y, de este modo hemos alcanzado una realidad firme, ilusio-
nante que es la actual comunidad educativa del Colegio de la Inmaculada de Ponteareas.
Es cierto que, ahora, Vita et Pax deja el Colegio, pero me atrevo a decir que con el trabajo y el esfuerzo de
todos, la Inmaculada está en un momento adecuado (tanto por infraestructura, como por la calidad humana y
profesional de todos los que aquí trabajan) para poder soñar un futuro renovador capaz de seguir incorpo-
rando las nuevas tecnologías educativas y para asumir las exigencias, cada vez mayores, de la sociedad, pero
basándose en nuestro ideario que defiende y fomenta los valores cristianos que tienen su expresión en los
valores humanos.
Nuestro deseo es educar en el respeto, la tolerancia y la acogida a lo diferente, porque entendemos que la
educación integral de cada niño, cada adolescente, se basa en la relación armoniosa con los demás, con la natu-
raleza y con la apertura a la trascendencia. Porque creemos firmemente que solamente con estas bases, la
preparación intelectual tendrá unos sabrosos frutos y que se podrán cosechar a su tiempo: el desarrollo de
la persona integra, coherente y solidaria, preparada para ejercer una profesión o un oficio al servicio de la
sociedad a la que le vincula el sentido de pertenencia y por lo tanto se considera responsable de la misma.
Sí, nos vamos, pero dejamos nuestro trabajo, nuestra creatividad y nuestro amor a la educación y a tantas
personas con las que hemos compartido vida y tarea. También nos vamos recibien-
do y acogiendo tanto cariño de tantos y tantas que nos han demostrado ser ami-
gos en las dificultades y en las alegrías.
Y por todo esto os damos las gracias.
Y me despido con un ruego: que sigáis buscando los puntos de encuentro, lo posi-
tivo de todos, trabajando unidos por la causa común de la educación. Profesores,
padres y alumnos considerar el colegio como algo propio, sintiendo la responsabi-
lidad de cuidar y desarrollar lo que ya es vuestro: el Colegio de la Inmaculada.

Un fuerte abrazo y hasta siempre.

Fomentamo-la lectura
como vehículo de cultura,
crecemento e
goce persoal
Curso 2004-2005
OS PROTAGONISTAS
4 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Os máis pequerrechiños aprenden a gozar da escola co seu profe Isaac. O principio choran un pouco, pero
¡mirade agora que ben o pasan!
A NOSA VIDA NA ESCOLA 5

Arriba: alumnos de 4 anos na aula que dirixe a profe Leo. Xa teñen que ser un pouco máis “responsables”.
Debaixo: Os nenos da profe Pilar xa leen e escriben antes de dar o salto a Primaria.
6 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Arriba: alumnos de 1º de E.P. posan encantados para a foto. A profe Mª Carmen é moi boa con eles. O mesmo
que Rosa (debaixo) que cos seus nenos de 2º de E.P. fixo este maio tan chulo.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 7

Arriba: alumnos de 3º de E.P. coa súa
profe Fina no patio do colexio.
No medio e á dereita: os nenos de 4º de
E.P. na aula que leva a profe Carmela e no
patio do cole, gozando no tobogán e amo-
sando as medallas gañadas en Futbito.
8 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Arriba: alumnos
de 5º de E.P.
preparados pola
profe Mª Sefa.
A esquerda a
profe Luz titora
de 6º de E.P. cos
nenos.
Debaixo: Os
mozos de 1º de
ESO, tutelados
por Ana, xa
teñen un profe-
sor diferente
para cada mate-
ria.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 9

Arriba: alumnos
de 2º de ESO
responsabilidade
da profe Chus.
No medio os
rapaces de 3º de
ESO ós que diri-
xe a titora
Josefa.
A dereita os man-
gallóns de 4º de
ESO sempre de
broma, rómpenlle
a cabeza a profe
Susi.....e as
demáis tamén.
O MAGOSTO
10 A NOSA VIDA NA ESCOLA
ían indicando cada páxina sobre o
que leían.O curso de 5º curso
foi encargado de ilustrar
por grupos un poema
sobre a castaña e o
Magosto. O grupo de
O 11 de novembro, día de San Martiño, celebramos no 6º curso, fixo o
Colexio a tradicional festa galega do Magosto. mesmo, pero cun
Consistiu nunha gran festa no patio escolar no que pro- conto sobre a cas-
fesores e alumnos e alumnas, todos xuntos, degusta- taña, o outono e as
mos as castañas asadas. Invitamos tamén ós pais e situacións típicas
nais dos alumnos, que disfrutaron moito das castañas desta estación. O
e da festa. alumnos e alumnas de
Queremos, dende aquí, 1º de ESO encargáronse de facer os
facer unha mención carteis anunciadores da festa invitando a
especial ó encargado alumnos, profesores e pais a gran festa que realiza-
de mantemento, Sr. mos.Os de 2º curso de ESO
Antonio, que pasou a buscaron diferentes receitas de cociña na que se usa
mañán asando castañas na castaña. Elaboraron as receitas, as decoraron e as
para todos nós. expuseron ó público.Os alumnos e alumnas de 3º de
Igualmente, os alumnos ESO fixeron un traballo de investigación. Por grupos
e alumnas de 4º de encargáronse de informarnos sobre a historia do
ESO polo seu traballo magosto, en que lugares se celebra e que tradicións
artesanal na construc- conleva. Todos os carteis informativos foron decora-
ción de carriños para dos con debuxos e fotos referentes ó tema.Os alum-
repartir as castañas. nos e alumnas de 4º de ESO , merecen unha mención
Baseándose no eixo especial xa que foron os encargados da elaboración
central do Colexio, totalmente artesanal de dous carriños, un en forma de
para este curso: carro e outro en forma de canastro, para repartir as
“Fomenta-la lectura como vehículo de cultura, crece- castañas a todos os participantes da festa. Estes
mento e goce persoal”, os alumnas e alumnos de 3 e 4 alumnos e alumnas estiveron dirixidos pola profesora
anos picaron a silueta duna castaña e no buraco colo- de Tecnoloxía, quen guióu a construcción dos aparellos.
caron papel charol marrón para cubri-la silueta. Ó seu Axudados por dous alumnos e alumnas de Educación
carón, pegaron unha folla de castiñeiro. Os nenos de Primaria e dous de ESO, ataviados con roupa típica das
castañeiras e castañeiros, fixeron o reparto das cas-
tañas. O día 11 de novembro, as 12:30m horas, todos
os alumnos e alumnas acompañados dos seus mestres e
mestras sairon ó patio e celebraron a festa do
Magosto. Tódolos traballos realizados decoraron as
aulas e o patio techado escolar. As castañs que se asa-
ron foron aportadas polos alumnos e alumnas do
Centro, que as trouxeron preparadas e cortadas para
que non estouraran ó asalas.
Toda a comunidade escolar disfrutou nesta festa típi-
ca galega esperando que un ano máis fora do agrado de
todos.

3º de Ed. Infantil, nunha ficha na que ía debuxado un
castiñeiro, colorearon a copa da árbore e cubriron o
tronco con papel charol marrón. Logo, colorearon e
recortaron castañas e as pegaron ó pé da árbore. Os
alumnos de 1º e 2º cursos de Educación Primaria,
entregouselles un texto referente a castaña comple-
tárono cos debuxos referentes as palabras que falta-
ban. Os alumnos de 3º e 4º cursos de Ed.Primaria tra-
ballaron na aula de Informática a narración “UN día de
Magosto”, sacado de www.edugaliza.org . O traballo
consistiu na lectura e a resposta de preguntas que lles
A NOSA VIDA NA ESCOLA 11

A profe Leo con moita paciencia, pelá-
lle as castañas os seus alumnos.
Tamén Isaac e Saul axudáronlle ós
nenos a goza-lo día do magosto.
Na parede do patio se colocaron os
traballos dos máis cativos: debuxos de
follas de castiñeiro, recortes de cas-
tañas, etc. Tamén había murais e
debuxos que falaban das receitas e
das tradicións relacionadas coa festa.

Debaixo temos dous contos
feitos por alumnos de 1º de
E.P.
12 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Sandra Fernández

Avda de Galicia,14
Tlf: 986 640869.ARCOS
Tlf: 986 640918/934 Fax: 986 660467
Tlf e Fax 986 333243. ATIOS
PONTEAREAS
A NOSA VIDA NA ESCOLA 13

Aqui tedes os alumnos de tecnoloxía de 4º de ESO autores dos carriños que aparecen nas fotos.
Puxeron moito empeño e o resultado salta á vista. ¡Noraboa!
14 A NOSA VIDA NA ESCOLA
A NOSA VIDA NA ESCOLA 15

Conto do Magosto feito polos alumnos de 6º de E.P.

TRABALLOS DOS NENOS DE 1º E 2º DE
E.P..- Para o Día da Nai os nenos do 1 ciclo
de Primaria prepararon con cartón e lá, esta
preciosa mariposa e a tarxeta de felicita-
ción que a acompaña. Tamén fixeron estas
maquetas de autobuses.
16 A NOSA VIDA NA ESCOLA

CARREIRA KM. DE SOLIDARIEDADE
CON SUDÁN
metro “simbólico”
O día 19 de novembro realizamos no noso colexio unha do percorrido.
carreira solidaria a favor dos nenos e nenas do Sudán. Cada corredor, co
Promovida pola organización “Save the children” chegou ao seu dorsal corres-
noso centro a proposta de participar nunha carreira solidaria pondente, se prepa-
donde o esforzo de cada un dos nosos alumnos e alumnas que rou para realizar a
participaran ía significar unha axuda económica para estes súa carreira máis
nenos e nenas sudaneses. importante, a de a
Aceptámo-lo reto e escomenzamos a organiza-la carreira. solidariedade cos
Tratábase de que cada alumno e alumna atopara, entre os nenos e nenas como
seus familiares e amigos, promotores que estiveran dispostos eles, que non teñen
a facer un aporte económico por cada kilómetro que perco- as mesmas oportuni-
rrera. dades de crecemento
e desenrolo como as
que nós temos acce-
so.
O día sinalado reali-
zouse a carreira na
que participaron
máis de 230 alumnos
de tódolos cursos, dende Educación Infantil ata 4º curso de
Educación Secundaria, ós que se añadiron a participación
dun bo número de profesores e profesoras.
Todos e todas fixemos unha gran carreira. Quedamos cansa-
dos, pero satisfeitos dos bos resultados obtidos, porque ó
esforzo de tódolos alumnos, alumnas, profesores e profeso-
ras, hai que engadir o xeneroso aporte económico que tódo-
los promotores fixeron. Uns e outros fixemos posible que o
noso Centro aportara unha gran suma de euros, que vai a axu-
Informouse a tódolos pais, enviáronse boletíns de participa- dar a paliar algunhas das dificultades que viven estes nenos e
ción a tódolos alumnos e alumnas e se dispuxo todo, coa nenas no Sudán.
axuda do profesorado e persoal non docente do Centro, para Sentimos que con esta actividade, sinxela, pero vivida con
o día da carreira. moita alegría e entusiasmo, crecemos un pouco máis en soli-
Nas aulas se traballou, nos días previos á carreira, uns docu- dariedade e contribuimos cun pequeño xesto que sensibilice
mentos de traballo que facían referencia á situación social e a outros a porse en marcha para facer do noso planeta un
as dificultades que hoxe atravesa o Sudán e que afecta ós mundo máis fraterno, xeneroso e preocupado polos que están
nenos dunha maneira particular. Esta tarea axudounos a sen- vivindo tantas situacións de pobreza e inxusticia.
sibilizarnos coa súa realidade e a dispor os nosos esforzos, Gustounos a experiencia, que estamos dispostos a repetila
tanto físicos como económicos, para lograr uns resultados noutras ocasións.
positivos.
Coa axuda do profesorado de Educación Física , se preparou
un circuíto no que se marcou o que estimamos sería un kiló-
A NOSA VIDA NA ESCOLA 17
DÍA DA PAZ
18 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Como ven sendo habitual no colexio, a celebración do Día da
Paz non se reduce a un único día senón que se traballa dende
as aulas durante toda a semana.. Rematamo-las actividades
cunha celebración conxunta no patio, onde non só partici-
pan os alumnos e os mestres senón tamén pais e persoal
non docente.
Este ano as actividades xiran en torno a lectura. Os textos e
as actividades propostas foron seleccionados polos seus conti-
dos en valores relacionados coa Paz, a solidariedade, o respecto as diferenzas.
Os alumnos de infantil colorearon debuxos de nenos de diferentes etnias e
logo pegaron as súas fotografías.Estes debuxos foron utilizados para com-
pletar un mural confeccionado polos alumnos de secundaria que se utilizou
para decorar o patio cuberto.
Os alumnos de segundo ciclo redactaron “contos solidarios” léronse contos e
realizáronse actividades relacionadas coa lectura.
Tódolos cursos debuxaron pombas coas que decoraron as fiestras das aulas.
Nos cursos de secundaria os alumnos leron, comentaron e realizaron actividades
dos seguintes textos:1º E.S.O. “ La tumba del maestro de la sabiduría”; 2º E.S.O. “Solidaridad globaliza-
da”; 3º E.S.O. “Hablemos de solidaridad”; 4º E.S.O. “Vivir la solidaridad”.
Confeccionaron murais nos que se recolleron noticias relacionadas cos movementos solidarios xurdidos
por mor da catástrofe do Índico.
Debuxaron a silueta do mapamundi donde os nenos de infantil pegaron os debuxos.
Cada curso, tanto de primaria como de secundaria, elexiron tres persoaxes ou organismos que se destaca-
ron pola defensa das liberdades, polo seu compromiso coa paz , e dos dereitos humanos ..., e elaboraron
carteis con fotos e slogans alusivos os persoaxes elexidos.
O día 31 de xaneiro, realizamos unha saída ó patio con carácter simbólico e solidario.
Confeccionamos entre tódolos alumnos a “pomba de luz”:Cada curso colocou dúas velas en lembranza das
persoas que loitaron por un mundo solidario e pacífico.
Coa oración do PAI NOSO DA PAZ e co minuto de silencio solidario en recordo das victimas do Tsunami
e de toda a xente que sofre demos por rematada a conmemoración do Día Da PAZ 2005.

AGENCIA DE PONTEAREAS

Telf: 986-661800 Rúa Amado Garra, 11 bajo
Fax: 677-475915 36860-Ponteareas
Móvil: 677-475915 e-mail:seguros@marpi.net
A NOSA VIDA NA ESCOLA 19

PAI NOSO DA PAZ

PAI que miras por igual a tódolos teus fillos ós que ves
enfrontados.
NOSO, de todos. Dos millóns de persoas que poboamos a
terra, sexa cal sexa a nosa idade, cor ou lugar de nacemento.
QUE ESTÁS NOS CEOS e na terra, en cada home, nos
humildes e nos que sufren.
SANTIFICADO SEXA O TEU NOME pero non co estron-
do das armas, senón co susurro do corazón.
VEÑA A NOS O TEU REINO, o da Paz, o do amor. E afas-
ta de nós os reinos da tiranía e da explotación.
FÁGASE A TÚA VONTADE, sempre e en tódalas partes.
No ceo e na terra. Que os teus desexos non sexan obstaculi-
zados polos fillos do poder.
DANOS O PAN DE CADA DÍA que está amasado con paz,
con xustiza, con amor.
Afasta de nós o pan da cizaña que sementa envexa e división.
DÁNOLO HOXE por que mañá pode ser tarde. Os mísiles
están apuntando e quizais algún tolo queira dispara.
PERDÓANOS non como nós perdoamos, senón como ti per-
doas, sen lugar ó odio e ó rancor.
NON NOS DEIXES CAER NA TENTACIÓN de almacena-
lo que non nos deches, de acumula-lo que outros necesitan,
de mirar con recelo ó de enfronte.
LÍBRANOS DO MAL que nos ameaza. Das metralletas, dos
mísiles, dos millóns de toneladas de armas, porque somos
moitos, Pai, os que queremos vivir en PAZ.

Sandra Fernández. 5º E.P.

Margarita. 4º E.P.
IV CENTENARIO
20 A NOSA VIDA NA ESCOLA

DO QUIXOTE

Bedit. 4º E.P.

Nadia. 4º E.P.

Lorena. 4º E.P.

Debuxos
feitos por
alumnos
de 5º de
E.P.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 21

María Vilariño, Sara Zas, Martín Blanco,Iago Casalese Pedro Martínez, Alejandro Lamora, Consuelo Lorenzo,
Daniela Alonso de 6º de E.P. Beatriz Lago e Martín Míguez de 6º de E.P.

Eloy Carracedo Ana Zas, Cayetana Bares, Ana Otero, Raquel Martínez e
Silvia Presa de 4º de E.P.
22 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Tania Barbosa, Antía Mouriño, Sandra Rocha, Alba
Otero e Ana Pérez de 2º de ESO

Leticia Ucha, María Novoa, María Fernández, Belén
González e Sandra da Cunha de 3º de ESO

Mateo González , Pablo Novoa, Iván Cambra,
Carlos Álvarez e Diego Solla de 3º de E. P.
Maquetas do Día do Libro
A NOSA VIDA NA ESCOLA 23

Co gallo do iV centenario da publicación do Quixote, o Colexio Inmaculada quixo colaborar participando no
concurso da ONCE cos carteis das páxinas anteriores. Ademáis os alumnos de 2º de ESO expuxeron nos
pasillos do centro as maquetas que aquí vedes donde se recreaban as esceas máis coñecidas do libro: a aven-
tura dos foles de viño, a aventura do cabaleiro da Blanca Lúa, a aventura do barco encantado, etc.
O eixo central do centro neste curso, foi o de “Fomentamo-la lectura como vehículo de goce e crecemento
persoal”, polo que todo o ano tivemos o Quixote presente.;incluso nas comparsas de Entroido o tema central
foron as novelas e contos máis famosos, sendo os alumnos de
3º de E.P. e de 1º de ESO os encargados de trasladarnos a
época dos cabaleiros andantes con disfraces moi logrados, e
baixo a supervisión de Rosa de Cervantes.
24 A NOSA VIDA NA ESCOLA

DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Sendo o eixo central de toda a nosa actividade como
Centro fomenta-la lectura como vehículo de cultura,
crecemento e goce persoal, as actividades desenvolvi-
das cos alumnos durante todo o curso tiveron como
punto de referencia este obxectivo a lograr, polo que
se fixo un esforzo por utilizar recursos nos que se
tivera que facer uso da lectura para o logro dos
obxectivos propostos.
Cos alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria traba-
llamos o programa “Los valores desde Aldeas
Infantiles SOS. EDUCAR EN LA CONFIANZA ” que
propón a organización “Aldeas Infantiles SOS”, mate- que fixemos a celebración.
rial que xa utilizamos en anos anteriores. Ás dúas celebracións invitamos ós pais e nais dos
O programa consta de catro unidades cos seguintes alumnos/as.
contidos: Celebración do Nadal
“O dereito a confiar” Durante o tempo de Adviento dedicamos unhas
“Aprendendo a confiar nun mesmo” sesións a traballar cos alumnos/as o significado deste
“Aprendendo a confiar nos demáis” tempo preparatorio para a festa do Nadal. Nas aulas
“Aprendendo a confiar no mundo” dos máis pequeños fixemos entre todos a coroa de
A través destas catro reflexións, fomos traballando Adviento onde fumos colocando as velas de cada unha
o valor da confianza como unha capacidade a desenro- das semanas do tempo preparatorio ó Nadal.
lar e como un compromiso persoal que todos tene- Despois tivemos unha celebración de Nadal cos máis
mos de mellorar o noso entorno e a nós mesmos. pequenos. Celebramos unha festa entorno o Belén
En relación ós alumnos da E.S.O. traballamos aspectos feito polos alumnos do Centro. Nesta celebración tive-
mos a participación dunha mamá que nos contou a súa
experiencia de maternidade neste ano, que axudou a
unha mellor compresión da maternidade da virxe
María e o nacemento de Xesús.
O final da celebración repartíronse doces navideños
entre todos os participantes da celebración, nenos,
pais e nais dos alumnos/as.
Cos alumnos/as de Primaria e Secundaria, tivemos
unha celebración do Adviento, facendo unha reflexión
e elaboración de cartéis referentes ós diferentes
modos de celebrar o Nadal: O Nadal comercial, popu-
lar, familiar e cristián. Desta meneira fixemos una
reflexión sobre os contidos más importantes da cele-
bración do Nadal.
Días máis tarde celebramos unha Eucaristía con tódo-
que gardan relación co desenvolvemento persoal, o los alumnos de Primaria e E.S.O., nun intento de unir
coñecemento dun mesmo e dos demais, a problemática nosos desexos de paz e solidariedade con todos os que
xuvenil e as relacións humanas. nos rodean. Dentro da celebración incorporamos
Celebración da Eucaristía o comezo do Curso pequenos xestos de acollida e solidariedade coas per-
Nesta celebración púxose especial atención a compro- soas que sofren a violencia, a pobreza e a carencia de
meternos nun traballo común polo crecemento persoal dereitos e liberdades.
simbolizado nunha semilla que imos facer crecer todos Celebración da Pascua
e entre todos. Seguimos traballando pola paz, como un Celebramos tamén, de maneira particular, a Pascua de
valor e unha tarefa a conseguir entre todos. Xesús, tanto os alumnos de Primaria e Infantil, coma
Cos nenos e nenas máis pequenos fixemos unha cele- os alumnos/as de Educación Secundaria.
bración no colexio onde nos comprometimos a traba- Cos alumnos/as máis pequenos fixemos unha celebra-
llar todos xuntos polo crecemento persoal, axudándo- ción no Colexio, coa participación dos pais. A celebra-
nos uns ós outros, os maiores ós pequenos. Colocamos ción tivo coma elemento principal as expresións de
uns cartéis coas siluetas de todos os nenos e nenas amor, axuda, solidariedade, ledicia, cos nenos e nenas
A NOSA VIDA NA ESCOLA 25

do noso mundo que non disfrutan dos dereitos funda- Tamén participaron nas campañas de
mentáis de toda persoa e que sofren a violencia, a recollida de roupa de SOS ÁFRICA,
fame, o dor. Campaña de apadrinamento de
Como signo da Pascua compartimos entre todos os que nenos de Guinea Ecuatorial
asistiron á celebración o pan da fraternidade. “Ninguna niña sin escuela, ningún
Cos alumnos/as de Educación Primaria e Secundaria, niño sin cuaderno”, da mesma
celebramos unha Eucaristía Pascual, na Parroquia de organización, e na carreira
San Miguel. solidaria cos nenos e
Este ano seguimos traballamos o Proyecto nenas de
“SHEKINAH” como un elemento máis de
profundización da nosa fe e de expresión
litúrxica da mesma. Todos os cursos de
Educación Primaria traballaron uns cadernos
que favorecían a motivación e a expresión de
oración comunitaria, en cada un dos tempos
preparatorios para as festas de Nadal e
Pascua.
Este curso, dende o Departamento de Pastoral,
celebrouse tamén dúas Eucaristías por unha alumna e Sudán promovida pola organiza-
un ex-alumno que finaron este ano. Desta meneira qui- ción Save of the Children.
xemos estar cercanos as súas familias e acompañarlos Por último, rematamos o ano escolar coa celebración
na súa dor. de final do curso cos nenos e nenas máis pequenos e
Como en anos anteriores, e animados dende o coa Eucaristía de Fin de Curso cos alumnos/as mayo-
Departamento de Pastoral, os alumnos do Centro par- res.. Agradecendo o aprendido, felicitándonos polos
ticiparon nas actividades promovidas pola Parroquia, éxitos logrados e desexándonos un bo descanso vera-
tanto na Operación Quilo, na época de Nadal, como na neiro para todos.
colecta de Corpus Christi a favor das actividades que
leva adiante Cáritas Parroquial.
26 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Guía turística feita por Jorge de 6º de E.P.

R/ Senén Canido,1 TelF e Fax: 986-640205 Ponteareas
A NOSA VIDA NA ESCOLA 27

Miriam Porto de 5º de E.P.
28 A NOSA VIDA NA ESCOLA

FESTIVAL DE NADAL
Como tódolos anos, nes-
tas datas o Colexio
Inmaculada celebra o
Nadal.
Dende a última semana
de novembro adórnanse
as entradas do colexio.
Este ano por primeira
vez o equipo organizador
quixo darlle maior realce
a celebración do Nadal
tentando que cada rincón
do colexio manifestase o
espiritu navide-
ño:adornouse a barandilla
das escaleira qur sube ás
clases de 5º, 6º e biblio-
teca; arrimado ó muro
das escaleiras colocouse
un Belén e unha árbore Os máis cativos se visten de pastorciños e cantan panxoliñas no festival de Nadal.
do nadal e colgaronse do Aquí están os nenos de 2º de E.P.
teito motivos navideños.
Ó estar o Belén situado nun lugar frecuentado por tódolos nenos e pais, vivírono con moita intensi-
dade.
Tamén se adornou a entrada do colexio na parte de secretaría e dirección, e animouse ás mestras
a que adornasen as clases, portas e fiestras.
O día vinte ás 13 horas celebrouse na capela do colexio unha Pastoral para os alumnos de
Educación Infantil e primeiro ciclo de Educación Primaria a que asistiron un numeroso grupo de
pais que participaron activamente na celebración que resultou moi emotiva.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 29

Alumnos de 2º de ESO xogando o “Pasapalabra”

Ese día tamén remataba a data para a recollida de alimentos da “Operación Kilo” que estaba pro-
movida pola parroquia, para poder satisfacer minimamente as necesidades das familias menos
favorecidas. Resultou satisfactoria pois a resposta por parte dos alumnos foi bastante boa.
O día 21 celebrouse na Igresia Parroquial unha Eucaristía para tódolos alumnos a partir de 3º de
Educación Primaria e ese mismo día entregáronse os traballos e as notas do primeiro trimestre ós
alumnos de E. Infantil e 1º ciclo de E. Primaria.
O día 22 rematou a celebración cun festival no Auditorio Reveriano Soutullo, na que cada curso
participou con panxoliñas, bailes, teatro...

Alumnos de 1º de ESO, interpretando unha panxoliña coas flautas
30 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Alumnos de 4º de
E.P. participando no
Festival de Nadal.
Todos cantaron e
bailaron moi ben.

Os rapaces de 4º de ESO coa súa titora nos felicitan o novo ano.
Os máis cativos portáronse moi ben no festival: cantaron, bailaron e
estiveron quietos cando tocaba...
A NOSA VIDA NA ESCOLA 31

Arriba: os alumnos de 4º de ESO,
pasaróno bomba co baile que prepa-
raron.
Esquerda: Os nenos de 3º de E.P.
tamén moveron ben o esquelete.
Debaixo: Nenos e nenas de E.
Primaria vestidos de pastorciños e co
traxe rexional galego, fixeron as
delicias dos asistentes.
Para que o Festival de Nadal resulte
vistoso, son necesarias moitas horas
de ensaio. As veces non sae perfecto
pero non se trata diso, senón de par-
ticipar e pasalo ben.
32 A NOSA VIDA NA ESCOLA

¡¡ O ENTROIDO!!
A NOSA VIDA NA ESCOLA 33
34 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Nobles fidalgos casteláns ,fráxiles damiselase e rústicos labregos
son observados por Rosa de Cervantes Saavedra

Seguindo o lema do eixo xeral do curso 2004-2005, no
entroido da Inmaculada tamén estivo presente a lectura.
Cada curso representou personaxes dun conto ou novela
coñecidos. Os protagonistas principais abriron a marcha do
desfile ataviados según a novela do Quixote; ¡ ata o propio
Cervantes apareceu!. Tamén Xulio Verne nos levou a dar
unha volta ó mundo. Chegamos á Galia de Astérix e Obélix,
visitamo-lo País das Maravillas, e o de Nuncaxamáis, o pobo
de Alibabá, o mundo da abella Maya, a casiña da Ratiña
Sabia e a terra dos Pitufos. Despois as bruxas malvadas cun
malévolo feitizo nos enviaron ó tempo dos trogloditas e
mesmo estivemos a piques de perdernos no bosque de
Caperucita;
O percorrido polas rúas de Ponteareas chamou a atención
de veciños e encheu de ledicia os pais dos nenos, algúns dos
cales participaron connosco na festa. Rematamos na Praza
Maior onde cada grupo leu a súa copla.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 35

Aqui tedes unha
mostra do que foi o
entroido deste ano.
As mozas máis gua-
pas do colexio posan
para vos nesta catro
instantáneas: As
escocesas de “A
volta ó mundo en 80
días”de 2º de ESO,
as galas da aldea de
Astérix de 4º de
ESO, as trogloditas
de 3º de ESO e......
......... as pitufas
Coral e Mª Jesús.
36 A NOSA VIDA NA ESCOLA

LETRAS GALEGAS
Este ano, con motivo da celebración do Día das Vicetto chega a
Letras Galegas, tentouse no colexio exaltar unha propoñe-la proce-
celebración galega que, aínda que en Ponteareas non dencia centroeuro-
ten moita raigame, é interesante mantela e dála a pea, quizais sueva.
coñecer. Esta celebración é a festa dos “maios”, que Tódolos antropólo-
consiste en elaborar estas vistosas figuras vexetais, gos coinciden en
ó mesmo tempo que se inventan coplas para recitar a salientar que exis-
carón delas. te un ciclo de fes-
Esta celebración ten moita importancia en cidades tas relacionadas
como Redondela, Pontevedra ou Ourense e non se coa agricultura, co
sabe moi ben cal á a súa orixe. Entre os antropólogos espertar da natu-
hai diversas teorías sobre o nacemento das “festas reza e a chegada do bo tempo e que se celebraban en
de maio”. Mentres algúns autores, como Risco ou case que tódolos pobos de tradición agraria.
Podése dicir, polo tanto, que o “maio” é unha figura
coa que se pretende exaltar a primavera e, sobre
todo, o agromar da natureza, xa que está totalmente
confeccionado, na parte externa, con elementos
vexetais.
Para elaborar un maio, primeiro hai que facer con
varas unha estrutura cónica. Despois cóbrese, nor-
malmente, con saco e sobre este vaise cosendo o
fiuncho. Vanse colocando diversas capas e sempre
de abaixo arriba, unhas enriba das outras, a xeito de
tellas, de modo que cada unha cubra os talos da capa
inferior.
Unha vez que todo o “maio” está cuberto de fiúncho
colócanselle os adornos: colares de pampullos e
laranxas, flores, cascas de ovos, flores diversas.
Todos estes adobíos dependen do gusto e criterio
Cuevillas, defenden a procedencia celta, outros coma das persoas que o elabaren
Le Goff, establecen os seus antecedentes nas festas Para completar esta tradición , a agrupación de per-
clásicas ( gregas e, sobre todo, romanas); mesmo soas que fai o “maio”, compón tamén coplas que
A NOSA VIDA NA ESCOLA 37

poden ser cantos de exalta- ano se lle dedica ó poeta Lorenzo Varela. Nesta
ción da primavera e da festa de homenaxe á nosa cultura puidemos disfrutar
natureza, cos “maios” elaborados polos diferentes cursos e
o u escoitámo-las coplas. Ademais un grupo de alumnos
do colexio, dirixidos pola profesora Coral, deleitou-
nos cunha actuación de baile galego.
Procedeuse, tamén, á entrega dos premios do concur-
so “Entre Nós”, en galego” no que o colexio tivo unha
poden importantísimo éxito,
ter un ó acadarse catro pre-
carácter mios na fase provin-
máis iró- cial.
nico e bur- Nesta mesma celebra-
lesco. ción o alumno Isaac
Chegado o Pousada, de 4º de
momento d e ESO, relatounos de
celebrar a festa dos xeito maxistral unha
“maios”, cada colecti- aventura de D.
vo presenta o seu e, ó Quixote. Con este
seu carón, recítanse as coplas. relato Isaac acadou o
Isto foi o que se fixo no colexio este ano. Cada curso terceiro premio na
elaboraou, coa axuda de todos, uns preciosos “maios”, modalidade de conta-
de diferentes tamaños e formas e, ademais, compu- contos no concurso
xéronse coplas. “Entre Nós, en galego.”
O día 13 de maio, pola mañá, celebramos de forma Como remate da festa, e como vén sendo habitual nos
conxunta no patio o Día das Letras Galegas, que este últimos anos, degustamos os ricos postres tradicio-
nais que os alumnos e profesores trouxeron.

Cartel feito por: Manuel Novoa Moo de 6º de E.P.
Os alumnos de 4 e 5 anos colaboraron pintando a gaita e
o maio
38 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Ai ven o maio
Ai ven o maio
prestade moita atención
que os alumnos de 2º
criticamos un montón

Somos os da Inmaculada
que vos imos a cantar
o que da xente non din
nos volo imos contar
os do tomate critican
a todo o mundo un montón
sorte que non nos coñecen
a audiencia sería 1.000.000

(Estribillo)

Fraga xa está vello Bis Debuxo Gañador do Concurso Letras Galegas. Feito por Sandra Fdez. de 5º de E.P.
non se quere xubilar
Ten moito coidado Fraga
non te volvas desmaiar
tómate a vida con calma
e procura descansar

(Estribillo)

Felipe e Leticia
sempre están na portada
un día é pola voda
e outro que esta preñada

A leti xa está preñada
o príncipe traballou
tan delgadiña que estaba
agora si que engordou

(Estribillo)
Debuxo do Concurso Letras Galegas. Feito por Ana Zas Rivas de 4º de E.P.
O príncipe de Inglaterra
casouse con Parker Bowles
A voda xa era con tempo
van para vellos os dous

(Estribillo)

O Fraga saliu moi “juapo”
nos carteis das eleccións
o fotógrafo é un mago,
gústalle gañar un montón
Do diñeiro que Fraga
págalle pola operación.
Alumnos de 2º ESO

Dereita: debuxo feito por Mateo
Glez de 3º de E:P. finalista no con-
curso de debuxo.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 39

O colexio a Inmaculada A Anuska e mailo Pedro Este ano no colexio
Celebra a festa dos Maios Tamén nos están liados varios maios construímos,
Festexámola en Ponteareas O manteñen en segredo para que nunca se olvide
Con mofa e moita alegría Pois os dous están casados a terra na que vivimos.

Observade o noso maio Mª Xesús e Teresa O levamos preparando
Aquí volo amosamos Marchan este ano do cole Desde hai unhas semanas,
Escoitade moi atentos Ímolas votar de menos Os de cuarto, decorando,
A copla que vos cantamos E que saiban que as queremos Con fiúnchos e laranxas.

Este é o mellor maio Nos xa nos despedimos, Amiguiños, vinde todos,
Está feito con cariño Non nos tedes que aturar Disfrutade desta festa
Coa colaboración de todos Moi ben non cantamos tan bonita, tan galega,
E con moito traballiño Pero si que o intentamos ¡xa chegou a primavera!

Nesta copla vos contamos Xa está chegando o verán Cantaremos celebrando
Os segredos da escola E con el as vacacións Esta época do ano,
As historias que suceden Imos estar sen os profes Bailaremos con ledicia
E que traen moita cola Iso vai selo mellor Ó redor do noso maio.

A Chusiña está contenta Nos xa nos marchamos, Esperamos que vos guste,
Pois o Fran viu a vela Marchamos si señor, pois con cariño o fixemos
E os dous nesta festa Ímonos cos copliña, Quedarávos un recordo
Animaranse a bailar!! Adeus co corazón. Para cando nós marchemos.

A saía da Chusiña Outro ano voltaremos, Andrea Glez. e Soraya Enríquez. 4º
Ten un Franciño pintado Outras coplas cantar ESO
Cando a Chusiña baila E os profesores
O Franciño dálle o rabo Imos vacilar

Alumnos de 3º ESO
40 A NOSA VIDA NA ESCOLA

Copla de 1º de ESO non deixan de berrar,
as mestras cabreadas
Xa chegan os maios, moitas notas van mandar.
que contentos estamos, Teresa vaise,
pero mellor será María Xesús tamén.
que chegara o verán. Votarémolas de menos,
O colexio remata, pos moito as queremos.
xa chega o verán, Aquí rematamos,
fora libros e estudos, xa nos despedimos,
vamos a disfrutar. outro ano voltaremos
Xa se vai Pilar, e máis coplas cantaremos.
cos cartos vai gozar, Maio no cú,
xa se vai marchar, maio no rabo,
xa se vai a disfrutar. temos o maio
Os nenos de 1º para todo o ano!!

Copla de 5º e 6º de E.P.
Todos: Cantan os maios os nenos de 5º e 6º
canto máis animado estará mellor cantado
5º: Para facer este maio tivemos que traballar
pola tarde e pola noite e moito madrugar
6º: Falades de traballar e falades de madrugar
pero nós tivemos que aprender a cantar
5º: Nós os nenos de 5º queremos festexar
as Letras Galegas con este alegre cantar
6º: Nos os nenos de 6º queremos festexar
As Letras Galegas con baile e xantar

Comic sobre Lorenzo Varela feito por Leticia Ucha. 3º e ESO
A NOSA VIDA NA ESCOLA 41

Debuxos feitos por Leticia Ucha de 3º de ESO e Fran de 4º de ESO. Debaixo copla de 4º de E.P..
A profe Mª Sefa cos seus alumnos e algúns dos maios confeccionados co gallo das Letras Galegas
42 A NOSA VIDA NA ESCOLA

DÍA DA ÁRBORE
O colexio da Inmaculada innscríbese por primeira vez no
programa “Voz Natura”. Temos un proxecto que abran-
gue varios temas todos eles relacionados coa defensa e
conservación do medio ambiente. Pensamos que a con-
cienciación da comunidade escolar, pais, profesores e
alumnos é primordial para conseguir este obxectivo. Se
todos participamos nas actividades programadas o coñe-
cemento da natureza e a integración das nosas vidas con
ela será maior, polo que o éxito estará asegurado.
O noso proxecto non remata nun curso, xa que as espe-
cies plantadas no viveiro en outono de 2005 serán trasla- Creación do sementeiro, coa axuda do axente forestal,
dadas ó monte en marzo de 2007. Marcial
As actividades programadas son as seguintes:
No patio do colexio:
Creación dun sementeiro con especies arbóreas de: Pinus pinaster, Pinus syilvestris, Pinus pinea,Castanea
crenata, Quercus robur, Junglans regia, Fagus sylvatica,Pseudotsuga menziessi, Sorbus aucuparia, Betula
celtibérica, Alnus glutinosa, etc. Tamén sementaremos prantas aromáticas.
Aporte dende as casas de terra fértil e abono.
Trasplante ó viveiro das prantiñas nacidas de semente. Se
engadirán plántulas de:Ilex aquifolium, Camelia japónica,
mirto e otras especies utilizadas na confección de alfom-
bras no “Corpus”.
Creación de compost, para utilizalo no viveiro
Control e seguimento do sementeiro e do viveiro polos dife-
rentes grupos de rapaces.
Celebración da festa do Magosto.
Nas aulas e no Salón de Actos:
Cada alumno plantará nun tetrabrick unha castaña, que
deberá coidar na aula ata que chegue o momento de tras-
plantala ó viveiro.
Cría de gusanos de seda.
Colección de plumas.
Colección de sementes.
Estudio de plantas mediciñais e receitas.
Arriba: Cada semente foi colocada na bandexa
Estudo por cursos das diferentes especies de fauna e flora
correspondente.
Debaixo: tódolos alumnos colaboraron, ata os máis que se atopan no monte comunal da Picaraña.
cativos de 3 anos Elaboración de traballos e exposición a toda a comunidade
escolar destes estudos.
Estudo das enerxías renovables e do ciclo da auga por
niveis de dificultade. Uso racional da auga. A auga da traí-
da e as augas sucias. .
Elaboración de enquisas nos fogares da comunidade escolar
para coñece-los costumes con respecto á reciclaxe, uso da
enerxía, da auga, etc
Publicación das enquisas e folletos onde se explique como
correxi-las conductas lesivas para o medio ambiente: redu-
ci-la contaminación da auga residual doméstica, aforro
enerxético, reciclaxe, etc. Reparto destes folletos a toda
a comunidade escolar.
Charlas e proxección de diapositivas sobre os incendios, as
súas consecuencias e a súa prevención, a cargo de axentes
do Distrito Forestal.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 43

Resultado da xornada: Máis de 25 bandexas con semen- Cada titor foi levando ós nenos ata o lugar da actividade.
tes de árbores e flores para o patio Así todos son protagonistas. Aquí tedes ós de 3º de E.P.

Arriba: bandexas xa preparadas.
Debaixo e dereita: Resultado o cabo de dous meses. O millo
e os tirabeques van medrando cada día. Os piñeiros tardan
algo máis
44 A NOSA VIDA NA ESCOLA

No taller de tecnoloxía do colexio:
Confección de carteis para colocar no monte como guía explicati-
va das especies de fauna e flora que hai na Picaraña.Confección
de niños para aves
No colexio en xeral:
Recollida de pilas usadas e posteriormente envío á planta de reci-
claxe de Sogarisa en As Somozas.
Confección dun dossier sobre os tipos de pilas e as consecuencias
que ten para o medio ambiente o uso dalgunhas delas.
Recollida do exceso de medicamentos dos fogares e posterior
envío a ONG´s para que os utilicen onde fagan falta.
Reportaxe fotográfica de toda a secuencia de traballos.
Elaboración dunha revista onde se recolla todo o proxecto, con
imaxes, reportaxes e experiencias dos participantes.
Fora do colexio:
Visita a un parque eólico da comarca do Condado-Paradanta.
Visita á depuradora de Ponteareas.
Visita a Aula da Natureza de Vilasobroso
No monte Picaraña:
Limpeza de zonas degradadas no monte Picaraña: curso fluvial dun
regato, antigo vertedoiro, etc.
Plantación de especies arbóreas e arbustivas no monte. Serán
facilitadas polo Distrito forestal, xa que as “nosas” aínda estarán
un ano máis no viveiro do colexio.
Creación dun cortalumes verde ó longo do regato citado anterior-
mente. Plantaranse especies que impidan o avance do lume en caso
de incendio
Colocación nas árbores do monte dos niños fabricados.
Colocación de carteis explicativos da flora e fauna do lugar.
Reportaxe fotográfica das xornadas de limpeza e plantación no
monte.-
A nivel de comarca;
Publicación no periódico “A Peneira “ da secuencia dos traballos e
da consecución de obxectivos parcias para dárllelos a conocer a
toda a bisbarra.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 45

Despois de Semana Santa, os alumnos de
Secundaria subiron ó Monte Picaraña coas súas
titoras, e fixeron unha plantación de varias
especies cedidas polo Distrito Forestal de
Ponteareas.
Tanto as profesoras, como os alumnos, traballa-
ron arreo nunha xornada solicitada polos propios
nenos.
O rematar os encargados regaron as árbores
recén plantadas para que así poideran prender
mellor

O MONTE É DE
TO D O S .
¡AXUDA A COIDALO!

Como xa é habitual, os alumnos do Colexio da
Inmaculada tamén colaboraron en tarefas de limpe-
za do monte, retirando paus e ramas que deixaron
as máquinas desbrozadoras.Tamén recolleron rodas
e botellas.
Os resultados poderán comprobalos este verán e os
vindeiros cando pola súa conta suban o monte e
gocen da sombra das árbores plantadas e das áreas
limpas coa axuda de todos. Unha vez máis ¡Noraboa!
46 A NOSA VIDA NA ESCOLA

GRANXA XEVE
No mes de abril, os rapaces
de 1º e 2º de E. Primaria,
desplazáronse á granxa Xeve
de Pontevedra para partici-
par nas actividades propostas
pola granxa.
Dende as 10 da mañán os
nenos traballaron na horta,
fixeron pan no forno, visita-
ron os animais, e observaron
ás abellas, sendo esta activi-
dade foi moi ben acollida.
Despois gozaron dun tempo
de xogos que consistía en
lembrar todas as actividades
nas que participaran. O rema-
ta-la visita as 7 da tarde,
entregáronlle a cada neno, un
caderniño para facer na escola.
O longo do curso unha vez por trimestre, os rapaces de primeiro curso de E.P. participaron nas actividades
propostas pola Ludoteca Municipal.

Propostas para Educación Vial feitas por Ana Zas (esquerda), e Nadia. Ambas de 4º curso de E.P.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 47

VIAXE A TUI E A GARDA
No mes de marzo, os alumnos de 1º e 2º de ESO fixeron
unha saída didáctica as vilas de Tui e A Garda.
En Tui levaron a cabo un percorrido polo casco histórico
e visitaron a catedral, onde puideron poñer en práctica os
coñecementos sobre arte adquiridos ó longo do curso.
Na Garda fixeron unha visita ó Museo Arqueolóxico do
Monte Santa Tegra. Os alumnos contemplaron as mostras
de cultura castrexa que foron atopadas nas excavacións,
e coñeceron a historia do castro. Despois fixeron un per-
corrido polo asentamento celta.
Moitos dos nosos alumnos non coñecían estas fermosas
vilas, polo que gozaron moito da visita.

J AZZ PA RA TOD OS
O día 5 de novembro os alumnos de ESO saíron do centro
para asistir no cine Salesianos de Vigo a audición musical
“Pequena historia de Jazz”. Nesta actividade pedagóxica os
nenos percorreron da man dos músicos as diferentes for-
mas e estilos desenvolvidos ó longo da historia nesta varie-
dade musical. Despois visitaron o Monte da Guía.
48 A NOSA VIDA NA ESCOLA

CANTEIRA : ÁRIDOS DO MENDO
No mes de maio, os alumnos de 3º de ESO, visi-
taron as Canteiras da empresa Áridos do Mendo
ubicadas nunha terraza fluvial do río Miño.
Cada día se extraen entre 500 e 1000 Kg de
densos, basicamente area e grava. Tamén hai
arxilas e barro. Se ven explotando dende os anos
60.
Na visita, que foi guiada en todo momento polo
director xerente da empresa, José Luis Piñeiro,
os nenos completaron os coñecementos sobre
rochas e minerais que estudiaron nas aulas. O
longo das instalación, observaron a planta de
fabricación de ladrillos onde mesturan arxilas e
as someten a temperaturas de 950 ºC. Tamén
coñeceron a planta de aglomerados donde se
mesturan con betún a 250ºC para facer asfalto.
A explotación é a ceo aberto polo que non se empregan explosivos. Hai varias capas de solo e a 18 m aproxi-
madamente atópase a rocha nai. A empresa äridos do Mendo preocúpase pola rexeneración do medio, polo
que a medida que vai utilizando o material, vai recuperando o terreo para que o aspecto sexa o mellor posible
e se poida reforestar.
Os alumnos tamén estiveron no laboratorio onde observaron diferentes aparatos para a separación de mine-
rais, como unha tamizadora, unha lámpada ultravioleta por donde observaron o circón, un turbidímetro, etc..
O que máis lle chamou a atención foi o
ouro, que dende hai poucos anos se
extrae nesta canteira.
Tamén participaron na separación de
monacita, inmenita e circón por dife-
rencias magnéticas e eléctricas.
O final da visita todos quixeron traer
mostras dos minerais para o laborato-
rio do colexio.
José Luis, o responsable da empresa
permitiu que os rapaces montasen nos
enormes camións da empresa e invitu-
nos a refrescos. Ademáis de ser un
guía estupendo, derrochou amabilidade
polo que dende aquí queremos agrade-
cérllo.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 49

Diferentes momentos da visita pola canteira de Áridos do
Mendo, guiada en todo momento por José Luis Piñeiro
50 A NOSA VIDA NA ESCOLA

EXPOSICIÓNS
Laura Domínguez
de 3ºde E.P cónta-
nos o impresionada
que quedou despois
de ve-los dinosau-
rios da exposición.
.

Rúa da Esperanza,7 Telf: 986-640192. Fax: 986-660833
A NOSA VIDA NA ESCOLA 51

CONCURSO LIGA PILAS
Un ano máis o Colexio da Inmaculada participou no en As Somozas, un pobo da provincia da Coruña onde
Concurso Liga Pilas, na súa edición nº 4. Despois de está a planta de reciclaxe da empresa Sogarisa S.L..
falarlle ós rapaces da importancia a todolos niveis da Cando chegamos alá despois dun longo camiño, nos
reciclaxe, empezamos a recoller pilas, como xa fixe- amosaron os aspectos máis salientables do funciona-
mos en cursos anteriores. mento da planta, así como algún proceso de reciclaxe
Cada un foi traendo o que puido e así, pouco a pouco dos que alí se levan a cabo.Despois non convidaron a
fomos enchendo os capachos e conseguimos de novo tomar uns canapés moi ricos para facer máis doado o
o 1º Premio. camiño de volta.
Dúas profesoras, dous alumnos e unha nai fomos os Xa sabedes que estamos apuntadas na V campaña de
encargados de ir a recolle-lo premio. A entrega foi recollida polo que esperamo-la vosa axuda.

Andrea Glez e Javier
Mariño. 4º ESO

Rosalía de Castro, 6. Tlf: 986-660826
PONTEAREAS
52 A NOSA VIDA NA ESCOLA

EXCURSIÓN FIN DE CURSO
4º DA ESO EN BARCELONA
Luns,25 de abril
Reunímonos na praza da Igrexa ás 6:30 para partir cara o
aeroporto de Santiago.Trala despedida dos nosos famil-
iares comezou a nosa viaxe de Fin de Estudios.Ó chegar a
Barcelona fomos visitar o Camp Nou,o Parque Güel,o
Acuarium,as Ramblas,o Porto Marítimo e os edificios máis
salientables da cidade.Polo serán dirixímonos ó hotel, situ-
ado en Salou,onde repartímo-las habitacións e ceamos.¡A
noite estivo chea de diversión!Pois tiñamos discoteca no
hotel onde a parte de bailar coñecemos a moita xente nova.
Martes,26 de abril
Erguémonos cedo para dirixirnos a Port Aventura.¡Alí si
que o pasamos ben!, Estivemos todo o día gozando das
atraccións: berramos no Dragon Khan e mais na Stampida e
tamén nos empapamos no Tutuki Splash e nos Rapids.!No
Diablo as mestras que nos acompañaron tremeron co medo¡Pola noite de novo a mover o esquelete e por
suposto a durmir...
Mércores,27 de abril
¡Outro día máis en Port Aventura!Repetimos diversión,ata o punto de que algúns xa estabamos afónicos de
tanto berrar nas atraccións.Tamén asistimos a bonitos espectáculos como “El Templo Del Fuego” ,”Fiesta
Mariachi”,Fuente del Dragón”...
Este día puidemos disfrutar das piscinas e tobogáns de Costa Caribe.
Xoves,28 de abril
¡Hoxe comemos de pícnic!Tras coller pola mañá o tren fomos pasar o día a Tarragona.Primeiro visitamos o
anfiteatro romano e logo fomos comer a un parque que estaba ao lado da muralla.Pasamos a tarde paseando
polas diferentes rúas ata que collemos o tren de volta.Pola noite...era a nosa despedida así que disfrutámola
ao máximo ¡Foi unha pasada!
Venres,29 de abril
Erguémonos un pouco tristes porque todo o esperado xa se acababa...¡pero aínda tivemos moita diver-
sión!Fomos ver a catedral e os seus redores e pola tarde visitamos o “Pueblo Español”.Finalmente dirixí-
A NOSA VIDA NA ESCOLA 53

monos ao aeroporto de Barcelona onde collemos o
avión de volta a casa.En Ponteareas mestres e
familiares deron nos a benvida.

TODOS OS ALUMNOS DE 4º QUEREMOS
AGRADECER O ESFORZO DAS PERSOAS QUE
FIXERON POSIBLE ESTA EXCURSION, SOBRE
TODO A ROSA E A JOSEFA POR
ACOMPAÑARNOS E A SUSI POR AXUDARNOS
NA RECOLECTA DE DIÑEIRO .¡¡¡MOITAS
GRAZAS!!!
54 A NOSA VIDA NA ESCOLA

“ENTRE NÓS, EN GALEGO”
¡¡¡ UNHA COLLEITA DE PREMIOS !!! Anuncio televisión: Andrea González, Bruno Martínez,
Este curso, coma nos anteriores, o Colexio participou Eduardo Cancela, Hugo Maceira, Adrián Poyatos (4º
no concurso convocado pola Dirección Xeral de ESO)
Política Lingüística “Entre nós, en galego” que ten A convocatoria deste ano supuxo un éxito rotundo
como finalidade promover o uso do galego nos centros para o colexio ó quedar gañadores a nivel provincial
escolares e nas familias. Este certame consta de en catro modalidades. No certame de anuncio radio
diferentes modalidades: elaboración de cartel e lema Ana Mª Ortega, Noelia Carballido, Alba Rodríguez de
para a promoción do galego, elaboración de poesía e 4º ESO quedaron PRIMEIRAS a NIVEL PROVIN-
relato, contacontos, anuncio de radio e televisión, CIAL e TERCEIRAS a NIVEL AUTONÓMICO, co
etc. O concurso consta dunha fase inicial que se rea- anuncio que levaba por título: “Os nosos sons”.
liza no colexio e que permite seleccionar os gañado- Na modalidade de anuncio de televisión os alumnos
res que representarán ó centro a nivel provincial. Andrea González, Bruno Martínez, Eduardo Cancela,
Os gañadores foron os seguintes: Hugo Maceira e Adrián Poyatos de 4º ESO obtiveron
Cartel e lema: en Primerio ciclo de Primaria: David o TERCEIRO PREMIO a nivel provincial co anuncio
Suárez de 1º “En galego, si”
Segundo Ciclo Primaria:Juan Borrajo Rguez. de 4º Na modalidade de contacontos, Isaac Pousada de 4º
Terceiro Ciclo Primaria:Carla Ucha de 6º de ESO obtivo o TERCEIRO PREMIO provincial coa
Secundaria: Leticia ucha e Alicia González (3º ESO) narración dun episodio de D. Quixote.
Contacontos: Isaac Pousada (4º ESO) que relatou Por ultimo, na modalidade de Cartel e lema o alum-
unha aventura do libro “D. Quixote” no de 1º de Primaria, David Suárez, obtivo o CUARTO
Poesía: René Porto (4º ESO) Andrea González PREMIO a nivel provincial cun bonito cartel.
(4ºESO) Estes galardóns supoñen, pois, un premio e un reco-
Relato: Ana Abalde (3º ESO) Jacobo Rodríguez (4º ñecento para todos os alumnos que, nas diferentes
ESO) modalidades, tentan facer un recoñecemento á nosa
Anuncio radio: Ana Mª Ortega, Noelia Carballido, cultura.
Alba Rodríguez ( 4º ESO)

Os que se foron a vivir para PORTONOVO
Dende que a familia de Antón se trasladou a vivir para Potonovo ( unha pequena aldea
mariñeira da pprovincia de Pontevedra que pertence ó concello de Sanxnxo)
comenzoulles a invadir un qran andazo continuo de catarros. Isto era bastante
estraño porque a familia de Antó non collía un catarro en todo o ano, pero
dende que chegaran a Portonovo ían moi de seguido ó centro de saúde. O
seu caso xa o colleran varios doutores pero ninguén lle daba co que lles
ocorría. Os síntomas eran :Esbirros enormes e continuos moitísimos
mocos, e as veces tiñan algo de larinxite ou farinxite e graniños
po todo o corpo.
Un día a nai de Antón cando ía cara ó marcado, falou cun velliño
mariñeiro que xa non exercía como tal, que le contou unha historia
do ACHISOLI.Tratábase de que dende hai moitos anos unha estraña criatura vagaba
por Portonovo. Era moi parecida a unha lapa das que se pegan ás rochas, podían ser de cor amarelo ou ver-
mello.O ACHISOLI colgábase do teito e metíase na lámpada para pasar desapercibido; e provocaba os mes-
mos síntomas que padecía a familia de Antón.
Había moito tempo que xa non se vía por alí, xa que con tanta edificación foi desaparecendo.O único remedio
que hai por se se atopa algún é que os afetados tomen : O zume de catro laranxas da árbore máis alta da
horta,mesturado cunha culleradiña de cola-cao, dúas de azúcre glas e catro gotas de anís. Tamén hai que
coller e poñer por todas as habitacións da casa cinco follas de laranxo. Isto debeíase facer durante once
días, todas as mañáns como se fose o almorzo e as noites cuns poucos de cougomelos á brasa (recoméndanse
os Níscalos). E así o fixeron durante os once días, deulles un resultado moi bo e inmediato.Así que os que se
vaian vivir para Portonovo moito ollo co ACHISOLI, polas consecuencias que poida acarrexar.
Olalla Arbones Porto. 1º ESO
A NOSA VIDA NA ESCOLA 55

AS ESTACIÓNS EN GALIZA Moi coquetas e preguiceiras, “Nai”
as flores íanse asomando.
O vento de outono zoaba O sol facíalles as beiras Aire que respiro,
facendo agarimos ás pólas; competindo cos paxaros alma do meu corpo,
namentres a chuviscada e naquel mar de regueifas es ti a que me coida,
enchía de maxia as follas, pacía ceibe o gando. es ti a que me educa.
que despois da treboada,
xacían quedas e mortas. Chapoteaba alegre o río, Compañeira inseparable,
refrescando a quente herba. amiga de toda a vida.
O campo antonte cheo de vida Todo eran berros e risos Non quero separarme,
durmía agora acurrucado, naquelas tardes ledas das tuas sílabas non prohibi-
despedindo ás andoriñas E no serán, como de cotío, das.
que deixaban a Galiza os veciños montaban festa.
enmeigada co seu canto. O meu corazón anhela
Andrea González 4º ESO que estés sempre preto de
mín,
quero sentir a túa presenza

Loreón Quero respirar o teu son,
Esta é a historia de Xonás Estévez, un escoitar as tuas palabras
neno de sete anos que vive en saborear as seis letras
Corrubedo. que compoñen o teu nome.
Xonás sempre ten ó seu lado un animal
invisible; chámao Loreón.Loreón é un ani- Ti, miña alma,
mal con cabeza de loro e corpo de león. eres nai para mín
E moi grande. Ten dúas ás de quérote levar no corazón.
anxo.Cando Loreón abre a boca, a Xonás Ei estar contigo ata o fín.
prodúcelle un esbirro. Había veces que
esbirraba todo o día.Os pais de Xonás Enchome do teu verdor,
pensaban que era unha alerxia e levaron o neno ó médico. Este, fíxolle as empápome no teu mar.
probas da alerxia e deron negativas. Entón, os pais de Xonás dixeron que Forza, luz, alma,vida…
podía ser un catarro e meteron ó neno na cama unha semana. Xonás quei- Nai, sempre presente.
xábase porque el dicía que non era de catarro.Loreón sempre visitaba a
Xonás e o neno sempre esbirraba. A Loreón non lle gustaba cando Xonás Amo estes campos,
tomaba o medicamento para os esbirros; poñíase nervioso.Un día Xonás amo estas terras,
colleu un caldeiro e encheuno da medicina e púxoo na súa habita- pero amo aínda máis,
ción.Desde ese día, Loreón non volveu a pisa-la casa de Xonás Estévez e a lingua da miña terra.
o neno non volveu a esbirrar máis.
David Ledo Blanco.1º de ESO René Porto. 4º ESO

R / C o n s t i t u c i ó n , 1 5 . Te l f : 9 8 6 - 6 6 0 9 8 6
P ONTEA REAS
56 A NOSA VIDA NA ESCOLA

SOLIDARIEDADE, SIMPLEMENTE
Cando falamos de guerra,sempre pensamos en
lugares coma Iraq, Israel ou Palestina e non nos
damos contade que por moi importantes que sexan
estes conflictos , a maioría de nós provoca
situacións de guerra, aínda que sexa a pequena
escala.
No mundo actual creo e teño esperanza de que hai
moita xente que quere cambia-las cousas e intentar
que o mundo sexa un pouco mellor,é dicir,un mundo
en PAZ.agora ven a parte máis complicada,como con-
seguir que a xente cambie ?Hai unha palabra impre-
scindible á hora de construí-la PAZ,é a solidariedade
,sen ela ,a PAZ e. imposible,sen SOLIDARIEDADE máis solidaria cos que ten ó lado , pouco a pouco
hai lugar ó egoísmo,ó rancor e ó odio, polo tanto, a comezaremos a construír un mundo de paz onde pal-
onde vai a PAZ? abras coma racismo, odio, rancor,egoísmo e violencia
Cando axudamos a un compañeiro,a un amigo,na casa non existirán nin terán lugar no corazón das persoas
etc. estamos sendo solidarios , aínda que moitas .
veces semelle non ter importancia .Parece que soa- Un mundo de paz é un mundo solidario no que as
mente achegando cartos se realiza unha acción soli- pequenas accións teñen importancia, xa que moitas
daria,pero ninguén pode negar que cando está triste, pequenas colaboracións significan un gran paso cara
lle guste ter alguén que o anime ,e iso é a verdadeira a un mundo máis igual, onde a xente viva en harmonía
solidariedade,estar ó lado dos demais cando de ver- , sen complexos e valorada polo que realmente é
dade te necesitan. :unha PERSOA
Se conseguimos que cada persoa sexa un pouquiño Alba Otero 2º ESO

A vida do xograr e do trovador

Hai xa moitos anos, na época medieval eu fun un xograr e un trobador.
Tiña moito traballo e gañaba algúns cartos, non moitos, pero era feliz e o pasaba moi ben facendo o que me gus-
taba. Ademais intentaba que a xente o pasase o mellor posible. A vida non era como agora, non tiñan en que
pasar o tempo libre.
Viaxaba moito por pobos e aldeas, coñecía moita xente e tratábanme con moito cariño. Xuntábanse todos o meu
arredor esperando que empezase a recitar as poesías e, sobre todo, a tocar e cantar; porque entón eles podí-
an bailar. Cando terminaba os que podían, dábanme as propinas e ata comida. Despedíanme con aplausos. Todos
sentían a miña partida, xa que tiñan que voltar a rutina.
A pesares de tanto andar dun lado para outro, cargado cos instrumentos que tocaba, para mín tamén era diver-
tido, ademais dunha forma de vivir e de dar a coñecer a cultura.
Tiña tanto éxito que a cada pobo que ía cada ver estábame esperando mais xente.
Estas duas profesións proveñen de meus antepasados, pois case todos eles se adicaron ó mesmo, quizais por iso
a mín foime mais sinxelo facelo.
Foron pasando os anos e xa non podía andar tanto, tamén me costaba moito traballo cantar e tíveno que deixar.
Foi bastante triste porque tíñalle moito cariño á xente .
E unha mágoa que agora xa non existan nin os xograres nin os trobadores, e só nos acordemos deles cando os
vemos nos libros.

Diego Sánchez S. – 2º Eso.
A NOSA VIDA NA ESCOLA 57

ESCOLAS VIAXEIRAS
Este curso os alumnos de 6º de E.P. tiveron unha
actividade moi especial: a participación no progra-
ma “Escuelas Viajeras” que promove o Ministerio
de Edcucación en colaboración coas Comunidades
Autónomas.
Solicitouse esta actividade no mes de novembro,
pero non se tivo a resposta ata o mes de febreiro.
Foi enton cando aconteceu a parte máis triste,
pois só podían ir á viaxe 15 nenos. Puxemos os
nomes de todos nunha bolsa e a sorte decidiu.
Os rapaces agraciados xunto a titora Luz sairon o
3 de maio a percorre-la “Ruta de la Comunidad de
Madrid”. Todos iban moi nervosos e alborotados e
a viaxe en tren gostoulles moito. Visitaron o Museo
do Prado, o Pazo de Aranxuez, o Mosteiro do
Escorial, o Aeroporto, o metro, etc. Fio unha expe-
riencia de 7 días moi interesante.
Os nenos que querdaron en Ponteareas tamén
tiveron unha experiencia moi especial, pois os pais
dunha alumna leváronos dous días de acampada a
Sabarís. Fixeron tantos xogos e actividades e

pasárono tan ben que ó remate das dúas excursións
non se sabía quen tiña máis que contar.

Nas fotografías vedes os nenos de 6º disfrutan-
do da viaxe. Coñeceron en Madrid,a rapaces dou-
tros centros, cos que copartiron experien-
cias.Tamén apoiaron a candidatura das Olimpiadas
de 2012.
Debaixo tedes os que quedaron. ¿A que non se
notan nada tristes?.
58 A NOSA VIDA NA ESCOLA
A NOSA VIDA NA ESCOLA 59

O s s e g r e d o s d a s a u l a s , feito por Andrea González de 4º de ESO

O s t r a b a l l o s d e H e r a c l e s . Feito por Jacobo Rguez e Adrián Poyatos de 4º de ESO
FACENDO DEPORTE
60 A NOSA VIDA NA ESCOLA

As rapazas que posan
aquí foron quen de con
solo 7 partidos procla-
marse campionas
locais, de Baixo Miño e
provincias,
A pichichi, 3ª pola
esquerda, arriba ,foi
Carla de 6º con 25
goles. As cancerveiras
son Lamina de 6º e
Naomi de 4º. Tamén
xogaron Maite de 6º,
Sara, Silvia, Cristina,e
Noemi de 5º e
Cayetana, Nadia,
Nerea e Alba de 4º.
¡Noraboa a todas

Os cativos de 2º de Primaria tamén exercitan os
músculos coa profe Coral..

Os alumnos de 4º de ESO estiveron asistindo á pis-
cina durante o mes de maio para perfeccionar as
técnicas de natación. ¡Anuska failles suar ata na
auga.!
A NOSA VIDA NA ESCOLA 61

Nenos de 3º de E.P. no pabillón de deportes do colexio, nun descanso que lles deixou o profe Pedro.
Debaixo vemos como os alumnos de ESO xogan ó Volei Ball
62 A NOSA VIDA NA ESCOLA

FESTA DE HALLOWEÉN
Tamén neste centro celebramos este ano a festa do Halloweén. Os
alumnos de inglés máis pequenos foron os que pintaron estes debuxos
tan típicos nesta data. Logo puxéronos polas fiestras de aulas e pasi-
llos.-

Hello, my name is Lamina. I come from the Sahara, in Africa. I am eleven years old. I live in Ponteareas now.
Ponteareas is in Pontevedra, in Galicia, Spain.
I came to Spain at six years old, I came by plane. My parents stayed in the Sahara. My parentds are Nina
and Nemo, and I have got 5 sisters: Maite, Gleimin, Naimuna, Bomba and Maggi.
I am tall and thing, I have got black hair and brown eyes. My hair is not very long and wavy and I have got
small ears and small nose, my skin is dark, of course.
I can swim very well and run very fast. I like animals very much.
In Ponteareas I have got a new family, my family from Spain.
My parents are Isabel and Rodolfo, I have got three brothers and one sister, my sister´s name is Elena and
my brothers´names are Pablo, Leonardo and Kudus, he is from the Sahara too.
I go to a school in Ponteareas: “La Inmaculada”. My school is very big.
I started school at Level 2, my teacher was Blanca. In Level 2 I learnt the Spanish Alphabet and Galician
Language. In level 3
I studied much. I liked the teacher, Fina, and I learnt Spanish very well. I studied many subjects:
Mathematics, Science, English and Religion, my religion is different but I like religion here too. I went to
level 4 and 5 and now I am in level 6, I finish Primary School this term. I study a lot and I get good marks
now. I am good at Mathematics and English but I am not very good at Galician Language, it is very difficult
for me. My favourite subject is Gymnastics, I
play football, basketball, handball and volley-
ball. My favourite football club is “Real
Madrid” and my favourite football player is
Beckham.
In the playground I play football too and I
learnt new games with my friends, I like “Brilé”
very much.
I have got a lot of riends at school, They love
me and I love them. I love my parents and my
sisters and brothers. I want to say thak you to
my teachers and my private teacher because
they helped me very much and now I can study
here , in Spain.
This is my story, I am very happy here in
Spain.
Love Lamina

Traballo realizado polos alumnos de 6º de Primaria
para participar no concurso TEAM UP WITH BEC-
KHAM.
A NOSA VIDA NA ESCOLA..............63

QUERIDA CONSUELO
Nos facemos eco nesta revista do triste acontecemento que significou para nós o fale-
cemento da profesora Consuelo Amorós que tantos anos foi directora deste colexio
A meirande parte da vida de Consuelo, estivo adicada a ensinanza. Entrou no Instituto
Vita e Pax no ano 1952. No ano 1972 chegou a Ponteareas para sorte de todos ós que
a coñecimos.

Daquela, o colexio era moi distinto o que temos agora. Había falta de todo: material,
pupitres,... O único que sobraba era a ilusión e a confianza que tiña Consuelo e as pro-
fesoras que empezaban daquela, en que iban a sair adiante.

A relación con esta gran muller era moi especial, e todos os que a coñecimos apreciabámola de verdade.
Co seu andar miudiño pero lixeiro, percorría tódalas instancias e supervisaba os traballos. e non dubidaba en
baixar bocadillos e bebidas para que ceasen as mestras cando quedaban ata tarde. Sempre tivo moi bó carác-
ter e sabía agradecer todo o que se facía.

En realidade máis que compañeira, foi como unha nai para moitas das profesoras da Inmaculada, ademáis de
pola diferencia de idade, polos consellos que daba sobre problemas personais que con ela eran compartidos
Traballadora incansable tanto na labor educativa como na directiva, os alumnos adorábana e decían que era
demasiado boa , que non sabía rifar. Advertía, aconsellaba e animaba a todos a que estudaran. As súas ensi-
nanzas morais e humanas calaron fondo na meirande parte dos rapacas que por aquí pasaron, e así se pode
comprobar agora que son persoas maiores.

Agora que se foi queda no noso recordo a calidade humana desta muller de fe profunda no Señor, e a despe-
dimos como a ela lle gustaría.

Reunímonos para rezar por ela todos os que a queremos, profesores, alumnos e pais do Colexio Inmaculada,
compañeiros das tarefas pastorais, os seus amigos de Ponteareas e as súas compañeiras de Vita e Pax, que
nos seus últimos anos en Ponteareas compartiron a vida con ela.,

Gracias Consuelo por encher as nosas vidas coa tua xenerosa vida de entrega e amor ós demais.

Grazas por mercar no
comercio do noso pobo

Asociación de Comerciantes de Ponteareas

Telf: 986-669902.Rúa de Oriente, 18- 2º. Ponteareas