Está en la página 1de 60

Colexio “La Inmaculada” - Ponteareas

X u ñ o 2 0 11

A nosa vida na Escola

Un curso pasado por auga!


Ola outra vez!.
Unha nova edición de Xermolo sae do prelo para vós!. Aqui tedes un
resumo do traballo deste curso que remata.
O proxecto Voz Natura sobre a auga, propiciou un montón de activi-
dades cheas de imaxinación e moi divertidas!. Dende o Entroido da
Auga, á construción da nosa “Lagoa da Constancia”, as visitas ao bal-
neario de Mondariz, aos muíños de Salceda, os experimentos coa
auga, a exposición fotográfica, e un sin fin de traballos como poemas,
debuxos, maquetas, ... Dende logo, mollámonos ben!
O cole xa ten páxina web!
Pois pouco a pouco conseguimos por en marcha este novo proxecto,
no que queremos reflectir como funciona o cole, e as actividades que
ofrecemos. Aquí podedes ver moitas das fotografías e traballos que
non saen na revista e tamén os videos que levamos feitos das con-
memoracións. Pax. 52

Volven os maios ao cole!


Co gallo das Letras Galegas este curso volvemos a facer maios cheos de cor
aos que lles cantamos coplas moi inxeniosas. Nelas tamén recordamos a Lois
Pereiro. Pax. 45
A Menina Ponteareana e os códices medievais
Moi animada é a lectura no cole, cando os nenos e nenas realizan traballos
tan bos como os que tedes nas páxinas interiores. Pax. 51
A Lagoa da Constancia
Despois de moita constancia e empeño en facer realidade este proxecto, que
outro nome podía ter?. As rás e os peixiños xa comparten vida con nós. Pax. 28

R E V I S TA I N FA N T I L E X U V E N I L PA R A U N M U N D O M E L L O R
2
3. Editorial
4.Recordando o Festival de Fin de curso pasado
5. Un día de outono comezaron as clases.
6. Proxecto “Voz Natura” sobre a auga.
7. Probamos as augas de Mondariz. Visitamos o Museo do Mar.
8. Experimentamos coa auga e coa natureza.
15. Reciclamos botellas e pintamos mares.
16 Plantamos árbores, leitugas e flores.
17. O libro viaxeiro dos Trotamundos de 4º
18. Fixemos debuxos, poemas, refráns e contos.
19. O tesouro de Chals.
20. O entroido da auga.
25. Hai auga noutros planetas?.
28. A nosa “Lagoa da Constancia” paso a paso.
32. Aventuras coa natureza.
37.Como se fai unha gaita?
38. O Magosto.
40. A Festa do Nadal.
43. Pascua.
44. Hallowe´en.
Sumario
45. Letras Galegas.
51. Lectura con animación.
52. Nova páxina web.
54. Máis letras.
55. Exercitando os músculos.
56. Paz e Dereitos Humanos.
59. Excursión Fin de Curso.
Alumnos de Primaria ao saír das piscinas termais de Mondariz. Bombeiros
preparados para a acción no Entroido da Auga. O collage é de Nicolás
Lago de 4º de E.P.

A nosa vida na Escola


Redacción: alumnos e profesores do colexio
“La Inmaculada” de Ponteareas
Composición a montaxe: M. X. Rodríguez Álvarez.
Tiraxe: 400 exemplares

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


3

Editorial
Querida Comunidade Escolar:

Tedes ante vós unha nova edición dan nosa Re-


vista Escolar, Xermolo. Como en cada número,
dende o ano 2001, pretendemos facer un per-
corrido polas experiencias maís salientables
do curso que remata.

Neste grupiño de follas palpita un curso escolar, único e


irrepetible como son todos os cursos escolares, cheos de vi- pe-
venzas, de alegrías e algún sinsabor, como a vida mesma, cial e é o
porque a escola está viva e educa para a vida. noso deber, dos
pais e dos profesores, fa-
Xa pasaron por Xermolo, centos de debuxos, redaccións, cérllelo ver aos nenos.
reflexións, fotografías e outras actividades dos vosos fillos
e fillas. Gustaríanos publicar todos e cada un dos traballos Collede a revista e saboreala cos vosos fillos e
feitos durante cada curso, porque todos merecen a pena e fillas. Parádevos un chisco e deixade que sexan eles os
teñen o seu mérito, pero sabedes que non é posible. Dende que enriquezan este breve resumo, coas súas experiencias
aquí animamos a todos os nosos alumnos e alumnas a se- e recordos. Empapádevos co noso proxecto Voz Natura
guir esforzándose cada día e a facer as tarefas de xeito sobre a auga, achegádevos á Menina ponteareá, bailade
responsable. O compromiso e a constancia son dous dos con eles nos festivais, lede as súas poesías, rídevos coas
valores máis importantes para ser unha persoa de ben. fotos nas que aparecen...

Queremos agradecer unha vez máis a confianza que tedes Grazas a eles é posible este feliz remate de curso.
no equipo de profesores, homes e mulleres que aprende-
mos dos vosos fillos e fillas cada día, e que nos enriquece- Grazas tamén aos nosos patrocinadores por financiar esta
mos coa relación que a diario temos con eles. O noso publicación.
compromiso é seguir esforzándonos para responder ás in-
quedanzas dos nenos e axudalos a medrar interiormente Felices vacacións para todos e todas vós!
como persoas. Pero neste momento de futuro incerto para
todos, a formación académica adquire unha relevancia es- Rosa García

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


4

Recordando o Festival
Fin de Curso 2010

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


5

E alá polo outono comezaban as clases...

la a todos e a todas!. Queredes pasar?. Mirade que isto do cole é moi divertido, eh?. Ao principio algún de nós choromicaba un pouco

O polas mañáns, pero agora,.... Ai agora!. Pasámolo de marabilla. Veña a cantar, veña a pintar, veña a xogar... Pero sempre aprendendo!.
Ssssss!. Que non se entere a profe Luisa, pero aínda que as veces a facemos rabiar, querémola moito!.

Que sorte tivemos coa benvida ao novo curso!. Os


máis pequerrechiños tivemos o gusto de coñecer á
pombiña Mº Paz nada máis empezar. Ela contounos
a historia da Arca de Noé. Cantos animais cabían
nela?. Monos, xirafas, elefantes,... Cantamos “Un
día Noé a la selva fué...”. Pedimos moitas cousas
boas para o novo curso e a empezar!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


6

Proxecto Voz Natura 2010-2011


Descubrimos, comprendemos
e valoramos a auga
A auga é imprescindible para o ser humano e dentro de poucos
anos será máis valorada que o petróleo. Hai persoas que viven
sen acceso á auga doce e potable en contraste con outras que
Ao negarlle a millóns de persoas o de-
non entenden a súa importancia. reito á auga, ó saneamento e á hixiene,
A auga é pois, un recurso esgotable que está mal distribuído
no planeta, pero sobre todo, mal xestionado. Debemos estimala se lles nega a posibilidade de desenvol-
e coidala. verse, de vivir unha vida saudable, de
educarse, de traballar e de contribuir
Cando se nos propuxo esta actividade desde “Voz Natura” os
membros docentes do colexio pensamos que o mellor xeito de
espertar a conciencia medioambiental dos alumnos respecto ao
uso e protección dos recursos hídricos, era darlle a coñecer á prosperidade das súas familias e das
máis de cerca esta molécula vital e aprender a respectala. súas comunidades.
Despois da experiencia, os participantes neste proxecto, profe-
sores, alumnos e familias, somos máis sensibles e conscien- Se a auga é un dereito, non poder ac-
tes da importancia do desenvolvemento sostible.
Aqui tedes unha mostra das actividades máis salientables.
ceder a ela é unha inxustiza.

Expuxemos as nosas fotos sobre a auga


E este é o resultado da
exposición fotográfica
sobre a auga. Pedí-
moslles aos rapaces que trou-
xeran fotografías nas que o
tema central fose a auga. Apa-
recían bañándose, como non,
na praia e na piscina. Tamén
lavando o coche, ou a louza.
Practicando deportes como pi-
ragüismo ou natación. Ata
había fotografías de bautizos.
Os nenos aparecían sos ou
acompañados polos seus fa-
miliares. Iso sí, houbo poucas
foto-denuncias...

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


7

Probamos as augas de Mondariz

Q ue mellor maneira de coñecer a importancia da auga que ex-


perimentar o seu efecto sobre a saúde. Os rapaces de 3º e 4º
de Primaria visitaron o complexo termal de Mondariz Balnea-
rio. O nome do pobo procede precisamente da longa tradición no apro-
veitamento das súas augas termais. Despois de “catar” augas
mineromedicinais da Fonte de Peinador, os nenos relaxáronse nas pis-
cinas do complexo deportivo.
Unha xornada moi satisfactoria para todos!

Visitamos o Museo do Mar


O s alumnos e alumnas de 3º e 4º de Primaria fixe-
ron unha visita moi interesante ao Museo do Mar.

Quedaron moi abraiados co submariño

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


8

Experimentamos coa auga e coa natureza

“Hai que tirar so unha vez da cisterna Sara


de
para non desperdiciar a auga”, Unai de semp 6º de E.I.
re pec “
5º de E.I. ho a b Cando lavo
illa e a a “Ao rematar de beber pecho o tapón e re-
sí afo s mans
rro au ciclo a botella”, Mario de 4º de E.I.
ga”

O s alumnos e alumnas de E. Infantil participamos nun taller da auga no que traballamos sono-
ridade, comportamento dalgunhas substancias en contacto con ela, os estados sólido, líquido
e gasoso, a sedimentación.. Tamén aprendemos a coidala mellor.
Seguide os nosos consellos!

E. I.
4º de
el de
e Samu Paula e Miriam de 6º de E. Infantil
Lucía e Miguel de 4º de Educación Infantil Jorge

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


9

C ase todos os cursos traballaron as características da auga e a súa im-


portancia na Terra.

Na páxina anterior están os máis pequenos ensinándonos como debemos facer


para aforrar este ben tan prezado: dende pechar a billa, aproveitar a auga da
chuvia para regar as plantas ou reciclar as botellas para diminuir os residuos e
así protexer o medio. Durante varias xornadas aprenderon os estados da auga:
meteron as mans no xeo e observaron con atención como saía o vapor da plan-
cha da profe Luisa. Tamén disolveron azucre, fixeron flotar fariña,..Toda unha ex-
periencia na que disfrutaron moito.
En 1º de ESO os alumnos de Ciencias Naturais amosaron con botellas de plás-
tico, a dispoñibilidade de auga potable no planeta:unha pequena cullerada en re-
lación aos varios litros de auga salgada ou conxelada. De aí a importancia de
coidala.

Os alumnos e alumnas de 2º de Primaria, rendémoslle unha pequena tico e observamos cómo se lle
homenaxe a Marie Curie neste “Ano Internacional da Química”. Mon- quedaban pegados anaquiños
tamos un pequeno laboratorio na aula e realizamos una serie de ex- de papel. Tamén observamos o
perimentos abarcando varias ramas das ciencias. poder capilar da auga de forma
Realizamos un experimento no que puidemos observar cómo a le- que auga na que botamos terra
vadura, coma calquera outro ser vivo, crece e se reproduce cando se pasaba de un recipiente a outro
atopa nun medio adecuado como auga tépeda, con alimento de po a través dun anaco de tea e che-
de galletas doces. Gustounos moito a experiencia de tinguir cara- gando limpa de partículas de
veis. Puxémolos en auga con pigmentos de cores e , oh sorpresa!, terra. Outro consistiu en ver a
as flores brancas se volvían de cores preciosas.Tamén fixeron pai- flotabilidade dos obxectos en
saxes acuáticas de plastilina e plantaron garabanzos para estudar a auga con diferentes cantidades
relación entre o xermolado e a presenza de auga. Tamén fixemos de sal diluída. Observamos que
varios experimentos con pilas de petaca nos cales observamos a ca- canta máis sal se diluía a auga volvíase máis densa e os obxectos
padidade da electricidade para xerar luz, movemento e, incluso, flotaban máis. Outro consistiu e observar como o osíxeno ocupa un
imantar obxectos de metal. Outro experimento consistiu en xerar espacio. Vimos como o fogo dunha vea consumía o osíxeno nunha
electricidade estática frotando contra a manga un bolígrafo de plás- botella de cristal e ese espacio se recheaba de auga.

Oa nenos e nenas de 2º de Primarioa fixeron moitos experimentos coa auga. Aqui os tedes
comprobando a conductividade eléctrica desta molécula coa axuda dunhas pilas de petaca.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


10

QUE AUGA É A MELLOR?


Con esta actividade, os alumnos e alumnas de 1º de ESO identificamos polas
súas características organolépticas que auga é a máis adecuada para beber entre
un grupo de recipientes que contiñan este líquido xunto a outros compoñentes
disoltos. O criterio diferenciador foi que a auga cumprira tres condicións: que fose
incolora, inodora e insípida.

DISTINTAS DENSIDADES DA AUGA


Enchemos dúas botellas, unha con auga quente e o colorante e a outra con auga
fría. Colocamos a botella con auga quente na tina e taponamos a botella con auga
fría coa cartulina. Colocamos a botella con auga fría enriba da botella con auga
quente. Cando quitamos a cartolina a auga quente subiu cara o sitio da auga fría,
cambiándose de sitio. Conclusión: A auga quente ao ter menos densidade sube.

O s alumnos e alumnas de 2º de ESO traballamos diversos ar-


tiluxios que funcionan con auga: a bola fonte, o cambón, os
vasos comunicantes, o martelo hidráulico, a turbina, a clep-
sidra, o transbordador o tubo Pilot, o parafuso de Arquímedes e fonte
de Herón. Cada un de nós elaborou un cartel co traballo e logo fixemos
unha bonita exposición no patio.
Tamén fixemos murais sobre os ecosistemas acuáticos.
Tivemos un curso pasado por auga!

Nas fotografías que hai debaixo: Murais


sobre ecosistemas acuáticos feitos en 1º de
ESO

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


11

Os nenos e nenas de 2º de Pri-


maria preparamos estes conse-
llos para aforrar auga. Durante
este curso tamén estudamos o
noso propio crecemento e cada
trimestre fomos marcando
nunha táboa os cambios de
estatura.
A profe Irene ensinounos
como ten que ser unha dieta
equilibrada, e fixemos un
mural moi chulo coa pirá-
mide dos alimentos, unha es-
pecie de collage no que utilizamos recortes con
fotografías dos alimentos máis importantes. Hai que comer san e ben!

s rapaces de 3º de Primaria tivemos unhas charlas moi especiais. O papá de Rubén visitounos para falarnos

O das abellas, como viven, como é a súa colmea, que coidados hai que ter para non asustalas... Ata proxectou
unhas imaxes moi chulas no encerado dixital. Estivemos moi atentos!.
O tío de Sintayu que sabe moito de xoias e minerais, achegounos ao mundo do cuarzo, do feldes-
pato, do corindón... Viu ao cole cun magnífico equipo de observación e algunhas das estructuras
cristalinas máis chulas poidemos visualizalas mellor cunha gran lupa de experto.
A mamá de Aitana falounos das plantas e fíxonos técnicas de relaxación. Case quedamos durmidos!.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


12
n 2º de Primaria tamén aprendimos as diferentes características dos animais di-

E ferenciándoos por familias: mamíferos, aves, peixes, réptiles, anfi-


bios, insectos,…Menuda fauna!
Como repaso e para afianzar ben o que aprendimos en clase,
cada alumno investigou sobre un animal e fixo unha ficha co
seu debuxo e as súas características particulares. Estuda-
mos os animais acuáticos e fixemos redaccións fa-
lando deles. Logo de rematar, creamos un libro-enciclopedia
de animais que queda na aula para os que o queiran consul-
tar ou ampliar.
Os alumnos de Plástica de 3º de ESO fixeron láminas de animais
con carboncillo. O cabalo é de Andrea Mouriño e o gatiño de Marta Míguez

Uhmm que
peixiño máis
rico!..

Carmen de 6 anos e os seus compis pinta-


ron ao Pulpito Moradito e colorearon peixes

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


13

Os alumnos de Infantil tivemos moita sorte cando os nosos profes nos levaron á clínica veterinaria. Ese día aprendemos moito sobre os ani-
mais domésticos. A que parecemos profesionais con estes gorros e estas mascarillas?

Gatiño feito por Noa de 5º


de E. P. despois da visita á
clínica veterinaria

amén en 2º de primaria visualizamos varios documentais curtos nos

T que se observaba a vida que hai nun xardín (paxaros, insectos, plan-
tas,…). Ademáis a profe Irene animounos para que vexamos os do-
cumentais que botan na televisión. Xa somos moitos os que non nos perdemos
ningún capítulo!

Por último descubrimos a vida das plantas, partes dunha planta, dunha flor e os
diferentes tipos. Xa coñecemos todas as árbores do patio!. Para reforzar o estudo
fixemos modelos de árbores, arbustos e herbas empregando plastilina e tamén
creamos, con moito coidado, flores co mesmo material distinguindo ben as súas
partes.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


14
Nas nosas clases de Coñecemento do
Medio, os rapaces de 5º, traemos todo o
que pode estar relacionado coa materia.
Sara trouxo unha rosa do deserto, Juan
Antonio amosounos o enorme ovo dunha
avestruz e Alberto, trouxo unha caveira de
castor con dentes e un rabo de raposo
disecado.

Os nenos e nenas de 6º de Primaria elaboramos uns artiluxios moi curiosos que funcionaban a base
de electricidade. Fixemos unha exposición moi chula na entrada do cole.

s rapaces de primeiro de primaria traballa-

O
Zoe.
mos a vida obreira das abellas a través do
conto: “Entra na miña colmea!” da abelliña
Manuel Sobral e Simón Teijeiro de 5º compar-
Para afianzar a comprensión do conto realizamos un ten con nós dous fósiles: un dun fungo xigante
cuestionario moi completo.Tamén coloreamos un de- e un dunha especie de caracol primitivo.
buxo da abelliña Zoe e localizamos nel as partes do
seu corpo.

Tamén en 1º traballamos
as estacións e os diferentes aspectos que
teñen as árbores ao longo do ano. Coñecimos os dis-
tintos medios ( terra, auga e aire) nos que viven os
animais. Para iso aproveitamos a canción de Enrique Os alumnos de 3º de Primaria fixemos unha
e Ana: “Amigo Félix”, onde se nomean a moitos deles exposición dos traballos sobre os sentidos
e estudamos as diferentes partes dos seus corpos em- feitos en plastilina. Mirade que ricos pare-
pregando una serie de láminas. cen estar os espaguettis con champiñons!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


15

Reciclamos botellas e pintamos mares

A qui tedes un xeito divertido de aproveitar as botellas de auga de plástico: os de 3º de ESO


fixemos flores para decorar as paredes. Tamén resulta interesante pintar por separado
fragmentos dun debuxo e logo xuntalos nun mural. Desta volta o motivo foi un fondo ma-
riño. Os nenos e nenas de 4º de Primaria fixeron collages sobre o tema da auga. O peixiño é de
Blanca Leira e o barco de Antía Vázquez.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


16

Plantamos árbores , leitugas e flores

Q pue hai mellor que un bosque ben coidado para garantir


que o ciclo da auga se realice con éxito. As árbores axu-
dan a reter auga no chan, evitan a desertización e nos re-
galan a súa sombra e os seus froitos.
Despois de recoller no noso viveiro os castiñeiros e carballos se-
mentados no magosto, os alumnos da ESO subimos a plantalos ao
monte Picaraña, un enclave no que temos moito que decir, pois son
moitos anos os que levamos coidando del.
Tamén as aves teñen o seu premio cos nenos e nenas do colexio da
Inmaculada. Cada curso constrúen casiñas para que poidan aniñar e
criar sen perigo. Unha boa regada puxo fin a esta actividade.

P ara non perder o costume, os rapaces de primaria puxe-


mos a funcionar, un ano máis, a nosa horta ecolóxica. Os
alumnos de 5º, escollemos un día soleado para sementar
cebolas, allos e leitugas no noso invernadoiro. Os nenos de 4º plan-
taron uns bulbos de xacinto para regalar despois o día da nai. Aqui
tedes o resultado.

Antía Rodríguez e Miguel Jorge de 4º de Primaria, tamén fixeron árbores en


papel. Mirade que chulos!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


17

O Libro Viaxeiro dos Trotamundos de 4º


ste curso os nenos e nenas de 4º de Pri- Aqui vemos a Nerea González

E maria confeccionaron o seu libro viaxeiro en


torno ao tema da auga. A experiencia con-
sistía en que cada familia aportase en forma de fo-
no miúño que hai na súa aldea.
Gústalle moito pero pensa que a
pedra de moer fai moito ruído!.
tografías e relatos breves, a súa relación con este Carla Rodríguez foise ata os
medio. O resultado final está na aula, ben garda- Xardíns do Trocadero en París,
diño como recordo para anos vindeiros. e disfrutou das súas fontes.
Aqui tedes unha mostra dos lugares visitados polas Claudia Prego estivo na “Fer-
familias e o que nos contan no libro. venza do Cachón” na Ribeira
Sacra de Ourense e aínda que
se cansou subindo ata alí, puido
comer morotes e disfrutar das
cores da árbores!.
Rodrígo, na foto de abaixo, visi-
tou as Fervenzas do Río Ba-
rosa.

Miguel Jorge visitou as Fontes das Burgas en Ou-


rense e contóunos que saen a case 70 ºC e que
posúen moitos minerais como flúor, sodio, litio,...

Roberto Tato e a súa familia co-


ñeceron as Salinas do Janubio e
no libro contan a súa viaxe.
María Pazos foi ao Canón do Sil
e Carmen bañouse nun campa-
mento.
Todos os nenos e nenas deixá-
ronnos as súas experiencias no
Libro Viaxeiro!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


18

Fixemos debuxos, poemas, refráns , contos...

A pesca, por
Blanca Leira

Os alumnos e alumnas de 4º de Primaria fixeron redaccións sobre


o mar e a pesca.
Tamén confeccionaron unhas gotiñas de auga moi chulas con re-
fráns, contos e historias que expuxeron no patio. Estas son de
Kimberly, Cristina e Claudia

A comercialización do peixe en Vigo,


por Claudia Prego de 4º de Primaria

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


19

O tesouro de Chals
na biblioteca, TITIRILANDIA, representárona para os alumnos do co-

A os Trotamundos de 4º de Primaria encántanos inventar rela-


tos. O curso pasado comezamos a historia de Chals, un in-
téprido pirata que vive fascinantes aventuras xunto aos seus
compañeiros. Gustou tanto esta noveliña, que os alumnos e alumnas
da ESO confeccionaron uns monicreques e logo, no teatriño que temos
lexio. Había piratas, sereas e ata barco!. Disfrutamos todos moito. Este
curso rematamos a 2ª parte deste libro, e está á vosa disposición na
aula de 4º de Primaria. Esperamos que disfrutedes moito coa súa lec-
tura!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


20

O entroido da auga
E ste curso, o tema
central do noso
desfile de En-
troido foi a auga. Tivemos
peixes, nubes, arcos da
vella, mariñeiros, pesca-
dores, bombeiros, mone-
cos de neve e ata piratas.
Os de 2º de ESO quixeron
pescar a este peixe escu-
rridizo, e non deron feito.
Teñen que cambiar de
cebo!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


21

irade que animais

M mariños máis chulos


había na clase de 1º
de Primaria. A profe Mª Car-
men vai de medusa.
Os de 3º de ESO foron á praia
coa profe Chus que encheu os
calcetíns de area!.
Por se houbera que apagar
algún lume, aquí estaba o
corpo de bombeiros de 3º de
Primaria coa profe Mila. Leva-
ban machadas, mangueiras e
ata mascarilla para respirar
mellor co fume!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


22

ara contentar a todos, os

P maiores poden elexir dis-


fraz. Este ano os de 4º de
ESO vestíronse de mariñeiros e pescadores;
tamén había unha mariscadora.
Como teñen moito salero ao final do desfile
fixeron un baile no esceario da praza!

stas nubes de 6º estiveron amea-

E zando o desfile todo o tempo, pero ao


final non descargaron no patio.
Cando a profe Luz chegou a casa, seica cho-
veu en Ourense!. Aquí empezou a facer calor
e case se nos derrete a moneca de neve...
Ao final mollóunos o despacho de dirección!.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


23

s estreliñas de mar e os peixes de 1º de Primaria nos se dei-

A xaron pescar polas profes Fina e Irene. As bañistas de 4º de


Primaria luciron así de guapas con estes bañadores antigos.
Menos mal que non se lles deu por traer o biquini, por que co frío
que facía...

s profes tamén estaban moi ben. Este ano abundaron

O as piratas, e as pescadoras. Unhas pensaron ir á praia


e sacaron o bañador da avoa, ou se vestiron de gui-
ris...As maís precavidas ían co paraugas ás costas, ou con bu-
fanda, ... A ratos o patio estaba cheo de nubes, e ata había
monecos de neve. Menudo tempiño!. Cando saiu o Arco da Vella
todo se arranxou e poidemos empezar o desfile!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


24

s piratas de Educación Infantil estaban moi simpáticos, pero algúns se tomaron o

O papel en serio... Mirade que corsarios máis guapos!. Os Arcos da Vella de 5º de Pri-
maria curraron moito o disfraz e foi un dos máis vistosos do desfile!

A nosa vida na escola. Curso 2009-2010


25

Hai auga noutros planetas?

s científicos dos raios solares. Así comprobamos como

O ándanche moi
preocupados
pola escaseza de auga potable no noso
a sombra se vai estirando ou encollendo
ao longo das estacións. Un neno se pon
na porta e fai unha marca. Cando lle da o
planeta. Hai varios anos que tentan averi- Sol de frente medimoslle a sombra e
guar se hai auga en Marte por se pode anotamos. Isto ímolo facendo varias veces
axudar á vida na Terra. No colexio tamén ao ano, e sempre á mesma hora. Agora xa
estamos investigando pola nosa conta. En sabemos porque no inverno fai máis frío
3º e 5º de Primaria estudamos o Sistema que na primavera! Claro, porque os raios
Solar e fixemos estes murais tan chulos. do Sol inciden con menor intensidade!
Os de 2º que son moi listos, ata lle fixemos Pero se queredes chegar a Plutón ou facer
un seguimento ao Sol. E como pode fa- un paseo pola Lúa, montádevos nestes
cerse iso?, vos preguntaredes. Para coñe- foguetes que temos preparados.
cer o grao de inclinación da Terra que é o Funcionan sen gasto algún. So hai que
responsable das estacións do ano, os pechar os ollos e soñar!.
nenos e nenas de 2º medimos a lonxitude

A nosa vida na escola. Curso 2008-2009


26

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


27

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


28

A nosa “Lagoa da Constancia”paso a paso


noso proxecto comunitario deste curso foi a constru-

O ción dunha lagoa artificial no xardín do cole.

Resultou de vital importancia a implicación dos alumnos e alum-


nas, sobre todo a dos maiores. Os nenos e nenas de 3º e 4º de
ESO esforzáronse moito para facer realidade esta idea.
GRAZAS a todos.
Aquí tedes as fotografías cos pasos que se seguiron na cons-
trución da lagoa.
Podedes ver o video que montamos en You tube: Construción
de ecosistema acuático. Voz Natura 2010-2011. Colexio "La In-
maculada" de Ponteareas
Escollemos o mellor sitio: moi cerca da entrada para que tamén os
papás e as mamás a poidan disfrutar. Logo cavamos, cavamos e
cavamos...

Puxemos moito interese en ir retirando a terra e manter o xardín limpo, sobre todo por respecto
ao Sr. Antonio que ten o patio sempre moi limpo e coidado. E para non manchar os zapatos mi-
rade que bolsas axenciamos!. A pesares do traballo rímonos moito!

A nosa vida na escola. Curso 2009-2010


29

Na súa visita o Comité Científico de Voz Natura deunos o visto bó

Comprobando que os bordes queden á mesma altura. A colocación da lona tamén deu o seu traballo
Debaixo, os rapaces axúdanlle ao Sr Antonio a colocar unha
pedra moi pesada

Para suxeitar a lona puxemos pedras

A nosa vida na escola. Curso 2008-2009


30

As pedras suxeitáronse con cemento Buff, xa falta menos...

Por fin a lagoa estivo lista Nas inauguracións importantes córtase a cinta...

Os nenos dan a benvida aos primeiros habitantes da nosa lagoa. E bótanlle de comer mentras non se acostumas ao novo hábitat
Agora xa temos rás e carpas.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


31

A todos lles gusta facerse fotos na nova lagoa!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


32

Aventuras coa natureza

O s alumnos da ESO treparon polas ár-


bores no Ecoparque de Marín, iso sí,
ben suxeitos polos arneses!
Ecoparque de Marín

Asturias

C omo agasallo por ter gañado o primeiro premio pro-


vincial de Voz Natura, na pasada edición, os nenos
de 5º , 6º de Primaria e de 1º da ESO pasaron uns
días en Asturias.
Visitaron os Lagos de Covadonga e os Picos de Europa que
aínda estaban cubertos de neve en xuño!. fixeron actividades ao
catón do río Sella, fixeron escalada nun parque de xogos...Pa-
sárono “pipa”.
O albergue no que se hospedaron estaba situado na montaña
asturiana e rodeado por ríos de auga cristalina.
Unha maneira moi agradable de pasar uns días en compañía da
natureza.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


33

N on podía faltar neste curso da auga, unha visita aos mu-


íños recuperados que temos no Condado. A nova senda
fluvial do río Caselas foi o lugar escollido polas profes
Mila e Carmela para pasar unha xornada cos seus alumnos e alum-
nas. É un espazo de lecer recuperado no entorno do río Caselas.
Ao longo dos seus 2.014 metros a senda fai un percorrido polo Par-
que Etnográfico dos Muíños do río Caselas que os excursionistas
tiveron a sorte de visitar guiados pola concelleira de cultura e por un
veciño que coñece moi ben o Muíño da Laxe, totalmente recupe-
rado e que puxo a funcionar diante dos nenos. Logo merendaron e
visitaron o Centro Cultural de Caselas, que alberga ademais da bi-
blioteca municipal, a Casa da Música, tan importante neste conce-
llo.

Salceda de Caselas
Hai rehabilatos cinco muíños: Muíño das Covas,
Muíño da Laxe ou dos Cregos, Muíños de Figueiras
(un de xofre e un de gran) e Muíño de Marcial ou
Fondóns

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


34

Ribadavia
Os cursos de 1º e 2º de ESO fixemos
unha saída ata Ribadavia ou Floravia
como lle chamou Otero Pedrayo.
Terra de viños da Denominación de
Orixe Ribeiro e das famosas roscas,
amendoados e melindres que fan as
delicias dos máis esixentes padais,
esta vila é un referente dentro da his-
toria de Galicia.
O seu conxunto histórico, declarado
Ben de Interese Cultural Nacional é
unha alfombra de pedra con fermo-
sos edificios que evocan un pasado
glorioso, entre os que destacan unha
chea de igrexas románicas, góticas
e barrocas, os conventos de Santo
Domingo e San Francisco coa ponte
vella que cruza o río Avia.
Todo é artístico en Ribadavia, as
súas porticadas prazas abertas ó
Avia, a súa fortaleza “feudo dos Sar-
mientos” e as súas murallas que pro-
texían por igual a Cristiáns e Xudeos.
ola tarde estivemos cos membros da Asociación Ecolóxica Ridimoas, que nos

P
Son de especial atractivo as súas
amosaron como levan a cabo o coidado do bosque e das especies que o ha- festas e actividades cultu-
bitan. En Ridimoas fixemos un itinerario educativo de 4 km. de recorrido que rais, entre as de maior
transcurriu polos siguintes hábitats: bosque de ribeira, carballeira, piñeiral, zona mo- fama de Galicia están: A
numental, camiños antigos, e zonas de viñedo. Feira do Viño do Ribeiro, a
Indiscutiblemente a cerdeira de acios é a xoia botánica do bosque. En 1988 a "Aula Festa Istoria, ou a Mostra In-
Verde" recibe o premio nacional: Ano Europeo de Medio Ambiente. A Asocia- ternacional de Teatro;
ción Ridimoas conta con 300 hectáreas acollidas á figura de protección de igualmente son importan-
Refuxio de Fauna. O monitor, Pablo, foi moi amable con nós. tes a súa Semán
No museo poidemos ver a este pequeno lobezno, que atoparan morto e que Santa e as Festas na
tiñan disecado. Os animais máis representativos da fauna deste bosque son honra á Virxe do Por-
a raposa, o gabián, o gaio, o buxato, o morcego e o esquío, coma este tan sim- tal.
pático que debuxou Pablo Novoa de 3º de ESO.

Arriba: Pablo Rodríguez regaloulles aos nenos un cader-


niño de actividades sobre o bosque Ridimoas.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


35
Santa Tegra

s alumnos e alumnas de 5º e 6º de Primaria disfrutamos

O dun día moi bonito no Monte de Santa Tegra.

Con 341 metros de altitude, é un lugar privilexiado desde o que poi-


tórico Artístico Nacional no ano 1931e tamén ten a consideración de
Ben de Interese Cultural. En varias das pedras do monte atópanse
demos comtemplar todo o contorno da desembocadura do Miño e o petróglifos elaborados 2.000 anos antes da ocupación do castro.A
noso país veciño, Portugal. Neste monte atópase o Castro de Santa monitora que nos guiou explicounos como se fixeron estas vivendas
Tegra pertencente á cultura castrexa. Foi declarado Monumento His- e falounos das costumes do pobo castrexo.

Os pequeniños tamén saímos, eh?.


Os profes leváronnos a Indiana Bill e
pasámola moi ben xogando. Logo fomos a un par-
que

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


36

Vigo

s saídas culturais tamén nos gustan. Desta volta, as profes Luz e Mª José, de 6º e 5º de primaria, leváronnos a

A visitar unha exposición moi chula de Naturnova. Alí faláronnos do medio ambiente, da reciclaxe, os estados da
auga, do universo...Pero o que máis nos emocionou, foi unha sá na que había un símil de submarino, no que
montamos cunhas gafas 3D, e no que pareciamos os grumetes do capitán Jacques Cousteau!!

Tamén coñecimos as pinturas de Castelao sobre a emigración e os cadros abstractos de L.Seoane. Había obras de
Colmeiro, Laxeiro, Antón Patiño,... menudos artistas ten a nosa terra!!. Foi nunha exposición guiada de arte galego:
escultura, pintura e instalacións (termo novo que todos descoñeciamos).

as butacas do tea-

N tro de Caixanova,
casi nos afundimos
pero levantando un pouco a
cabeza, os máis pequenos
puidemos disfrutar con
Guyi-guyi.
Guyi-Guyi é un cocodrilo
que, por un azar da natu-
reza, nace nunha familia
de patos. Guyi-Guyi vive
feliz coa súa familia ata que un día pérdese
e atópase cun cocodrilo. Cando se entera que os cocodrilos
comen patos, pasará
por diferentes dificulta-
des ata conseguir ser el
mesmo.
A traverso do xogo e o
humor os nenos poide-
mos reflexionar sobre o
medo á diferenza e os
prexuizos que temos con
aqueles que son distin-
tos ao o que esperamos.
Logo fomos a merendar
a un parque.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


37

Como se fai unha gaita?


Malena Alonso, Jorge Fernández e Marta Suárez fixeron esta redac-
ción tan boa sobre a fabricación de gaitas. Eles e os seus compañei-
ros de 3º de Primaria, visitaron o Obradoiro de Gaitas Gil, con máis de
20 anos de experiencia en Ponteareas. Os irmáns Jose Manuel e Al-
fonso Gil, que fabrican gaitas para os gaiteiros máis importantes, ensi-
náronlles os nomes das partes máis importantes deste instrumento
galego, faláronlles das madeiras de buxo ou de granada, e tocaron
unha peza moi bonita especialmente para eles!.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


38

Celebracións obrigadas
MAGOSTO

Outono, tempo de castañas e cogomelos


Audición de Radio Secretaría polos alumnos de 4º de ESO come pois moitos son tóxicos e ata mortais.
Poden parecer moi atractivos e ata cheirar e
Bos días a todos e a todas. saber ben, pero hai que coñecelos antes de
Xa estamos en outono e é tempo de castañas e cogomelos. comelos. Non hai máis que escoitar as noticias
Como ben sabedes no cole gústanos celebrar o Magosto, festa destes días nos que varias persoas se
tradicional galega, na que nos reunimos todos xuntos a comer intoxicaron ao comer amanitas.
castañas asadas. Pero é necesario que colaboremos todos traendo O mellor é coñecer 4 ou 5 especies comestibles da nosa zona e así
castañas, xa sabedes, cun buratiño para que non estoupen cando as non correr riscos. É
ase o Sr Antonio. A festa do magosto será o venres 12. unha actividade
Tamén o outono é tempo de cogomelos. Aínda que nacen todo o ano, divertida saír ao
é agora cando hai máis e é máis doado atopalos. O seu alto interese monte a coller
culinario fai que sexa frecuente atopar coches nas cunetas dos cogomelos. E Galicia
montes estes días, e a moita xente paseando cunha cestiñas do atopamos Boletus,
brazo. N í s c a l o s ,
Pero non debemos esquecer o seu valor ecolóxico. Xunto as Macrolepiota ou
bacterias conforman un importante eslabón na cadea trófica ao ser Cantarellas que en
descompoñedores da materia orgánica. É pois necesario respectalos empanada, á prancha
e non estragar o seu hábitat. ou con fideos están
Todos os cogomelos poden comerse, algúns so unha boísimas.
vez. Queremos dicir que hai que ter coidado co que se Os máis pequenos na radio

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


39

Texto e debuxo da castaña de Ruth Pregal

o cole de “La Inmaculada” sen dúbida estamos compro-

N metidos en potenciar as costumes da nosa terra.

Unhas das nosas festas obrigadas é a do Magosto. Participa e


disfruta todo o mundo. Mirade que concentrados están os peque-
nos pintando a súa castaña!. Ese día cada neno truxo un bolsiño
feito da casa con material reciclado no que metían estes froitos de
outono. Na xornada do sábado algúns alumnos saíron ao monte a
apañar cogomelos e tamén aprenderon a respectar o hábitat
deste manxar culinario.
Ao final chegamos todos á casa co bandullo cheo e moi cansados
de xogar no patio!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


40

NADAL
Chega o Nadal ao cole, e en que credes que pensamos os nenos?.
que queixarnos por tonterías!.
Os máis pequenos levaron a carta dos Reis Magos a correos, e logo
poideron pedirlles persoalmente os seus desexos. Melchor, Gaspar
e Baltasar estiveron no cole!.
Na parte artística o que máis nos gusta son os bailes, e se imos
Pois en felicitar ao Neno Xesús, nos Reis Magos, no Festival do vestidos de vermello, aínda mellor. Mira que temos marcha neste
cole... e en que imos a pasar máis tempo coas nosas familias. cole!. Tamén representamos varias obras de teatro que lles gustaron
Durante varios días adornamos as aulas e preparamos as actuacións moito aos nosos pais, invitados de honra ao noso festival. Ah! e
do festival, pero tamén nos acordamos de traer alimentos e colaborar tocamos a guitarra e
na operación Kilo. Porque o Nadal é un momento máis para cantamos!.
reflexionar e pensar nas persoas que non teñen tanta sorte coma
nós, persoas que o pasan moi mal mentras nós non facemos máis

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


A nosa vida na escola. Curso 2010-2011
42

Todo o colexio participa como cada ano, na operación Quilo, tan necesaria nestes momen-
tos!. Se todos damos un chisquiño, faremos a outras persoas máis felices, e nós tamén nos
sentiremos mellor!

qui estamos os máis pequerrechiños celebrando o cum-

A preanos do neno Xesús. Como o Nadal son unhas festas


moi especiais sempre nos lembramos dos nosos familia-
res, amigos e de todo o mundo!. Pedimoslle ao neno Xesús que
coide de todos eles.

Que ben len estes nenos de Primaria!. Aqui os tedes pedindo pola Paz, polo
Amor, pola Igualdade,...

Mirade como decoramos a árbore de Nadal. Colaboramos todos,


coa axuda dos nosos papás e mamás. Ao final quedou moi chulo!

Que mellor maneira de celebrar o Nadal que cunha gran aperta entre todos!.
Iván Martínez de 3º de ESO, fixo esta bonita tarxeta coa que
se felicitou dende o cole, a toda a comunidade escolar

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


43

PASCUA
En Pascua,os alumnos e alumnas do departamento de inglés participaron con xogos
típicos e recrearon outros costumes, coma a decoración con ovos e coelliños de Pas-
cua, propio destas datas en paises de fala inglesa.

Un dos símbolos de pureza universal é a auga.


Seguindo o exemplo de Xesús o lavatorio de pés
é unha mostra de humildade e axuda ós demais.

Coa ram
iña
deron un de oliveira na m
detalle d a
Os nenos e nenas cantáronlle ao AMOR, á PAZ, a AMIZADE, á Vida, e á FELI- a vceleb n, os nenos e n
ración p enas no
CIDADE ascual. n per-

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


44

HALLOWE´EN
ste curso celebramos un concurso de Hallowe´en no salón de cursos, os rapaces trouxeron cabazos

E actos do colexio. Os rapaces de 6º de Primaria redactaron o


guión, prepararon preguntas e algunhas probas físicas, para
que os cursos de 4º e 5º competiran enriba do escenario. Os de 3ºde
para adornar. Os alumnos de 6º,carac-
terizados de bruxas e bruxos,
cerraron este festival facendo
Primaria participaron no intermedio cunha “fantasmagórica” interpre- un conxuro moi especial para o curso
tación da canción “I am a Baby Girl”. Presentadores, público e bailari- que empezaba.
nes luciron os traxes propios desta terrorífica celebración e, nalgunhos TRUCO ou TRATO?

O vindeiro curso seguiremos a traballar para multiplicar as posibili-


dades de comunicación dos nosos alumnos nesta lingua, facilitándo-
lles unha integración plena no mundo moderno. No curso 2011-2012,
Tamén dende o Departamento de Inglés, os alumnos e alumnas da o colexio ofertará como actividade extraescolar, clases de preparación
ESO e Primaria iniciaron unha serie de intercambios e colaboracións dos exámenes de certificados de Inglés da prestixiosa Universidade de
en Proxectos Internacionais, nesta lingua. Participaron, en Novembro, Cambridge.
no “World Hello Day Project”, intercambiando tarxetas con estudan- Tamén esperamos con ilusión que o Ministerio de Educación nos
tes do Instituto “Virginia Beach” de USA. Esta iniciativa leva en mar- aprobe os proxectos de 6º e 2º de ESO, e nos concedan as becas so-
cha 39 anos, e pretende , mediante o intercambio de saúdos de xentes licitadas para realizar unha inmersión Lingüística, dunha semana, de
de todo o mundo, demostrar a importancia da comunicación persoal todo o grupo.
para a preservación da paz entre pobos. Tamén intercambiaron tar-
xetas feitas por eles e información, referente as celebracións de Nadal
e San Valentín, con estudiantes doutros institutos de USA. Todos os
traballos, incluidos os dos alumnos da Inmaculada, están en Internet
no seguinte enderezo www.epals.com/projects-festivals.
Os alumnos da ESO realizaron un intercambio de e- mails, con es-
tudantes de Español de distintos Institutos de USA. Escribiron regu-
larmente ós seus amigos por correspondencia en inglés, e estes, a
súa vez, responderon en inglés e castelán para practicar as linguas
que están estudando. Profesores e alumnos intercambiaron fotos e
outra información, coas distintas clases que participaron.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


45

LETRAS GALEGAS
Cando xa o curso inicia a súa recta final, chega o momento de
Lois Pereiro
celebrar o gran día da nosa cultura: as Letras Galegas; pero
non nos limitamos só a un día senón que durante toda a
semana en todos os cursos se desenvolven actividades
relacionadas con esta celebración.
Como xa sabedes, este ano o homenaxeado foi o poeta Lois
Pereiro.
Seguramente o seu nome non nos 1978). Nesta publicación apare-
diga nada, non nos soe pero, cando ceron poemas do escritor mon-
un afonda un pouco na súa figura, fortino que posteriormente serían
atopa un gran poeta, cunha recollidos en Poemas para unha
sensibilidade especial. loia (1996).
Lois Pereiro naceu en Mondoñedo En vida Pereiro só publicou dúas
en 1958. Trátase, polo tanto, dun obras, Poemas 1981/1991 (1992)
autor moi novo a quen se lle cruzou e Poesía de amor e enfermi-
pola súa vida o aceite de colza que dade (1995). Trátase de composi-
lle provocou unha grave alteración cións líricas cargadas de
de saúde que causará a súa morte existencialismo e un gran contido
no ano 1996, con tan só 38 anos. emocional. Os poemas do último
Pódese dicir que a súa vocación libro fan moita alusión a unha morte
literaria tomou forma en Madrid, xa presentida, a enfermidade que
onde realizou os seus estudos e corta a vida, a dor que empaña as
conviviu con autores da literatura ganas de vivir. Con Lois Pereiro a li-
galega tan importantes como teratura galega explora novos
Manuel Rivas ou Antón Patiño. Eles camiños expresivos que lle dan
fundan a revista Loia, que só coñe- modernidade.
cería catro números (o último de

Para abrir os actos adicados ás Letras Galegas, o luns todo o colexio puido asistir a un concerto didáctico
feito polos alumnos de Música de 4º de ESO. Eles, acompañados polo profe Fran, deleitáronnos cunha
gran variedade de pezas musicais. Entre o seu repertorio incluíron cancións tradicionais galegas como
A Carolina , A Rianxeira ou Eu chorar, chorei...moi ben o pasamos cantando estas cancións.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


46
Aí ven o maio!
O venres 13 fixemos a gran celebración sen el? ). Unha vez recubertas colocamos os adornos florais: cadeas
das Letras Galegas e este ano de pampullos e laranxas, rosas, caraveis, hortensias e máis variedade
decidimos darlle un especial de flores. Foi moi divertido estar todos xuntos o xoves pola tarde
protagonismo ós maios. Os alumnos facendo os adornos e rematando os maios. Pareciamos costureiras
da ESO trouxeron os materiais pasando o fío polas flores e as laranxas....
necesarios para a confección Pero os maios van acompañados doutro compoñente que non pode
destas vistosas construcións. O faltar: as coplas. Cada curso creou uns textos que acompañaron
mércores e o xoves fomos, dunha melodía (a maioría algunha canción popular). A maioría destas
pouco a pouco, colocando o coplas falaban da vida escolar: a celebración das Letras Galegas, as
fiúncho nunhas estruturas probas de diagnóstico, os deberes, os profes, etc. En moitas delas
cónicas que nos tamén se facía referencia á Lois Pereiro, o autor homenaxeado este
confeccionou o señor ano.
Antonio (que fariamos Aquí tedes a copla que fixo 4º de ESO. Música “A saia da Carolina”

Cando chega maio ao cole con frores de moitas cores


todos estamos contentos con laranxas e fiuncho
Para celebrar as Letras quedounos de mil amores
todos traballan arreo
Chus a de megafonía
Querido Lois Pereiro Non para de dar recados
querémoste adicar Cando estamos en examen
as Letras deste ano Déixanos desconcentrados
e ímoscho cantar
e ímoscho cantar Estribillo
e ímoscho cantar
querido Lois Pereiro As profes de secundaria
querémoste adicar dinnos que estudiamos pouco
no mes e pico que falta
“Naúfrago do Paraiso” imos andar coma tolos
ten dous libros de poemas
coñeceu a Manuel Rivas Empezamos neste cole
e a Bouza Brey de Ponteareas cando tíñamos 3 anos
recordamos con morriña
Cando Lois Pereiro morre todo o que nos ten pasado
choran todos os poetas
porque finou moi noviño Estribillo
este defensor da Terra
Como este curso nos vamos
Estribillo ímovos decir “Adios”
aos profes e aos compañeiros
O noso maio adornamos levamos no corazón

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


47

historiador Pérez Labaca estivo cos

O nenos e nenas da ESO e contoulles


relatos de medo e costumes e crenzas
de hai moitos anos.
Logo entregamos os premios ós finalistas e
gañadores do concurso literario que, como en
anos anteriores, convocamos para fomentar a
creatividade e o gusto pola escritura. A calidade
dos traballos presentados foi boa e non foi doado
decidir. A continuación tedes unha mostra destes
traballos.

Querido diario. Por Iria Lameiro de 2º de ESO


Querido diario: Hoxe tiven un día diferente escritora galega moi famosa pola súa poesía, nai e nunca deixei de
ós demais. Chámome Ánxela, hoxe foi o meu que fora homenaxeada o día das Letras Ga- escribir. Gañei va-
primeiro día nun novo colexio, un colexio que legas no ano 1963; eu pregunteille que era o rios concursos e ata
está en Galicia; eu veño de Toledo, dunha pe- día das Letras Galegas, ela foi explicándome fixen un libro para
quena aldea. Tiven que vir a Galicia porque pouco a pouco. Díxome que se trataba de ho- nenos pequenos.
os meus país tiñan un problema económico. menaxear a un escritor galego falecido, que Nunca deixei de
Cando chequei a clase no que quedaría, fose recoñecido polos súas destacadas pensar en ser home-
todos os mozos e mozas cos que compartiría obras... Entroume polo corpo un gran inte- naxeada nese día
o resto do curso, miráronme de forma rara, a rese por saber e investigar sobre ese día e, mais aceptei que
causa de chegar cuns días de retraso; sen- cando chegou a mestra de galego, comecei nunca pasaría. Án-
tinme moi mal porque ninguén me facía caso, preguntarlle sobre eses escritores e ese día xela. Xa pasaron
pasaba o recreo soa, e nas clases de galego tan especial para os galegos; no recreo, fun trece anos dende a úl-
pasábao moi mal, xa que non era capaz de con Rosalía á biblioteca a buscar informa- tima vez que escribín nese caderniño no que
falalo porque nunca o estudara; ás veces ción. Ese día foi a primeira vez que investi- contei o meu soño.Hoxe a miña filla María
pensaba que chegar a Galicia, a ese colexio gaba una historia tan interesante. Ó chegar a cumpre os trece anos, e onte atopou este pe-
fora un erro, que eu debía volver a Toledo casa conteilles todo os meus país, e soñei queno diario ó que eu dedicaba parte do meu
cos meus avós, tíos, curmáns... Un día eses que algún día eu podería ser homenaxeada tempo... A ela encántalle ler e escribir os seus
pensamentos desapareceron porque unha coma una boa escritora. Á mañá seguinte, propios contos... e díxome que tentaría cum-
nena de rizos, da miña clase, achegóu- conteille a Rosalía o meu soño pero nese mo- prir o meu soño, pero en vez de ser eu, sería
seme e preguntoume se podía mento o meu desexo rompeuse en mil ana- ela, para que ese desexo se cumpríra e que-
estar comigo. Eu non llo neguei cos... Ela díxome que so podía selo se dara no familia dos López Vázquez. María
xa que era a única persoa nacese en Galicia. Eu non o podía crer, o Hoxe é a primeira vez que escribo neste pe-
que se achegara para ser meu soño nunca se cumpriría. A primeira queno caderno de soño. Son María, xa teño
a mina amiga. Ela con- hora tocaba galego, a mestra vírame desilu- 56 anos e xa son avoa. A miña nai, Ánxela,
toume sucesos da súa vida, sionada e preguntoume que me ocorría. Eu, faleceu hai tres anos, pero o seu desexo
era una vida perfecta, tiña apenada, conteille o que sucederá. Ela, ten- cumprirase, aínda que non o saiba, porque
uns pais que a querían, tando darme ánimos díxome que se cría en está no ceo; direi que, por primeira vez na
era lista, guapa... min podía conseguilo. Eu estaba segura de historia das Letras Galegas, aceptaron que
tamén me díxo que que iso era o que quería, quería formar parte una escritora de Toledo, que soñara con ser
se chamaba Ro- de Galicia, esa esquiniña de España tan fer- homenaxeada ese día. Eu son María Mariño,
salía. Nunca oirá mosa e verde, e decidín comezar a escribir, unha escritora recoñecida polas súas obras,
un nome tan fermoso. Con- relatos curtos, poemas... que me fixeran filla dunha muller que me ensinou a amar Ga-
toume que os seus pais llo avanzar, pouco a pouco. Ánxela. Uns anos licia e a súa cultura, por iso, mañá día 17 de
puxeran en honra a Ro- despois... Onte atopei unhas notas do meu Maio de 2012* a mina nai será homenaxeada
salía de Castro, unha primeiro día de clase, hoxe xa son avogada, como no seu soño desexaba.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


48

A auga, por Margarita Bernárdez de 4º de ESO


Soldadiño de cristal
por Alicia Groba de 1º de ESO Habitante da terra xa foi se non queremos perdela
moito antes de aparecer nós,
a raíña dos mares quedou buscar solución é o que queda.
Soldadiño de cristal
viaxas polo mundo sen alento ante a nosa actuación. Tesouro que nos dá a vida
sen saber onde vas Sendo nobre ledicia de todos os días
actuou de servidora emperrados en destruíla
Camiñas por montes, praias e ríos e,dende sempre,
sen importarche onde te dirixes, optou pola mellora cantaremos a nosa agonía.
sen preocuparte polo teu destino. pero agora, Nunca maior aprecio
como mera espectadora, cando pasa por un regueiro
Xunto os teus compañeiros máis de un sería o primeiro
escrava da inxusticia que a derrota.
viaxas sen parar en crer que é milagreiro.
por este gran muindo
sen saber onde vas Vivir non podemos sen ela
máis vale ir con cautela Vivir non podemos sen ela
Camiñas ao teu ritmo,
con calma, tranquilamente,
pero con moito coidado de non
romperte
o teu precioso cristal
resplandecente.

Soldadiño de cristal,
cando deixarás
de viaxar por este mundo
sen saber onde vas?

Galicia
por Pablo Alarcón, 2º de ESO
elebramos as nosas letras e a nosa
Galicia é o meu fogar
eu por sempre a vou amar.
Galicia ten catro provincias
C cultura de moitos xeitos. Os maiores
fixeron un traballo recopilatorio dos
nosos máis famosos artistas do cine. Esa se-
que son unhas delicias. mana Radio Secretaría emitiu a diario e foron
moitos os nenos que nos contaron contos, re-
Ten o río Miño citaron poesías feitas por eles ou nos cantaron
que é ben bonitiño, temas da nosa terra.Fixádevos que seguridade
é inmenso ten Karla ante o micrófono!
e moi intenso

Está chea de lendas,


de espíritos e meigas, A maxia do amor, por Alai Montoro, de 4º de ESO
de contos de trasnos
que nos deixan pasmos. O amor, a maxia do querer, que en ocasións nos quere mostrar
máis ca unha palabra e sentimento, que nalgún momento foise máis ca feliz.
O galego é unha gran lingua máis ca un pensamento,
que me chega ó corazón, imposible de esquecer. Confío no meu instinto,
e cando falo galego, saio deste labirinto,
sinto moita emoción. Confío no meu instinto, só a túa voz faime voar
saio deste labirinto, coma un paxaro que acaban de liberar.
Galicia fainos soñar, só a túa voz faime voar
coma un paxaro que acaban de liberar. Querereite,
coa súa paisaxe fermosa
ata máis non poder,
porque é digna de amor
A dor do amor, vale a pena experimentar, esperareite,
e é unha terra en flor.
unha pequena cicatriz pero prométeme volver.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


49
A miña verdadeira identidade,
por Irene Ordóñez de 2º de ESO

empre recordarei con receo o pri- pañeira mudárase para este pobo e, coma

S meiro día que cheguei a aquel pobo


galego chamado Brexos, ou como a
eles lles gustaba chamalo “Brejos”. Eu non
min, viña con moita ledicia.
Todo se repitiu, ó entrar en clase, e saudar en
galego, os demais ríronse dela, soltando as
sabía nada del, só que alí ía estar ben, cos mesmas barbaridades que eu tivera que so-
meus novos compañeiros, mestres, ... O que portar cando chegara. Foi xustamente iso o
nunca podería imaxinar e que, ía ter que re- que me fixo alonxarme aquela mañá da xente
nunciar a unha parte importante da miña vida que se estaba a rir desa nena. En todo o día
anterior, o galego, a lingua que levaba falando non prestei atención ás clases, non me rin de
dende que podía recordar. Non sabía, tam- ningunha das bromas que facían e, sobre
pouco, a de segredos que se escondían de- todo, non os volvín ver coma antes. Estiven
trás dos galegos ata que cheguei a ese pobo. dándolle voltas toda a tarde, subín ó alto da
Un pobo como outro calquera, cos seus habi- miña árbore favorita, situada xustamente no
tantes, coas súas prazas, festas... pero sobre lugar onde vivía, só a uns poucos metros. Laura Domínguez, 3º de ESO
todo, coa súa lingua, que non viña sendo, para Dende esa árbore podíanse ver os campos
a miña desgraza, o galego. Todo comezou o verdes que cubrían os matos e bosques gale-
primeiro día de clase; nada máis entrar pola
porta. Eu estaba acostumada a utilizar o ga-
gos da zona. A xente, traballando nas súas lei-
ras, para que, máis tarde, se puidesen levar
Galicia
lego para todo, incluso nas clases de castelán algo á boca. Un inmenso ceo de cor gris, que por Paula Cid, 2º de ESO
do meu antigo colexio custábanos moito poder non ameazaba tormenta; como dirían os meus
falalo como quereríamos... aínda que esa é avós, só poderían caer de alí dúas gotas de Galicia, a miña terra amada,
outra historia moi diferente. Como ía dicindo, auga. Unha lagoa formada pola choiva dos an- lugar onde nacín,
todo comezara aquela mañá de setembro, cá- teriores días que me recordou ó son das dona de lendas embruxada.
lida e soleada, como todas as mañás daquel ondas ó bater contra as grandes rochas,
mes. Non estaba asustada, nin tiña medo por imaxe típica das costas galegas e... tamén me Galicia, raíña deste lugar,
ser nova, así que entrei pola porta, como se recordou o fermoso que era para min falar ga- terra das mil augas
alí me coñeceran todos. - Bos días.- Dixen ó lego en compaña dos meus amigos, paseando e das cantigas sen cantar.
entrar en clase, dirixíndome a mestra que se por riba das altas rochas e vendo como o mar
encontraba sentada na súa mesa de madeira. salpicaba os nosos pés mentres dúas gotiñas Galicia, a inspiración nestes
Sentei nun dos pupitres que estaba no fondo de auga cruzaban o ceo encapotado que cu- relatos, oxalá
da aula, apartado dos demais e tentei xuntalo bría as nosas cabezas e, entón, dinme de nunca me separen de ti
a unha das mesa que se encontraban por esa conta que cambiar todo iso para caerlle ben á coma naquel poema de Rosalía:
zona. O primeiro que fixo a nena sentada o xente, non me facía falta porque tiña un mon- “Adiós ríos, adiós fontes”
meu carón, foi mirarme e pórse a rir, mentres tón de persoas dispostas a falar galego co-
eu tentaba arrimarme como podía, máis e migo e a tentar inculcalo ós demais. Non me Se algún día me vou
máis a ela. - Pódesme axudar, por favor?.- dera de conta ata o momento da dor que es- direi a todo con orgullo e alegría:
Pregunteille cun sorriso. Outra vez comezaron condían miles de galegos. Non me decatara “fun, e para sempre serei,
as risas “El acento, el acento es lo mejor”.- Gri- da vergoña que sentían por usar o seu propio galega toda a vida”
tou en medio da clase, imitándome despecti- idioma, cando eles tiñan que falar un que nin
vamente e facendo que os demais tamén se sequera pertencía á nosa terra, porque... que
riran con ela. - Que pasa? Que vos fai tanta
graza?.- Preguntei, sentándome por fin na ca-
eu soubera este sitio chámase Galicia, non
Castela e neste pequeno recuncho do país
A primavera
deira. “ No se, tu dirás, aunque mejor que no había miles de persoas orgullosas de ter un por Marta Suárez, 3º de Primaria
digas nada, porque con ese acento de pueblo idioma propio, coma min, aínda que me cus-
que tienes, no se yo si te harían mucho caso”, tara varios anos e unha axudiña decatarme do A primavera que bonita é,
dixo mirándome coma se fose un bicho raro. erro tan grande que cometera ó deixar de falar preciosa preciosísima é.
Esa foi a miña primeira mala experiencia co o galego. Non é fea, non é fea,
galego. Deixei de falalo, comecei a utilizalo só Por se vos interesara, non volvín falar o cas- é bonita como unha flor
cos meus pais e, cando me quixen dar de telán no colexio nunca máis. Aquela nena que unha flor que cheira ben, ben
conta, non o utilizaba para nada, nin sequera se escondía detrás das súas trenzas para ¿e que é?
cando iamos ver ós meus antigos compañei- ocultar a súa dor cando se metían con ela, É unha rosa ou é un Caravel
ros e ós meus avós, que seguían a falar todos converteuse na miña mellor amiga e as dúas A verdade non o sei.
en galego, loxicamente. Esta situación alar- xuntas éramos felices falando na nosa lingua
gouse ata que, dous o tres anos despois, e, sen darnos de conta, restregabamosllo pola A primavera salta,
cando xa nin tan sequera pensaba no uso do cara ós que falaban só castelán, polo simple a primavera pasa,
galego ou que puidera falalo, algo me fixo dar feito de que eles nunca se poderían sentir ver- a primavera canta
de conta do meu gran erro. Unha nova com- dadeiramente galegos. conta un conto de catro páxinas.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


50

como remate: a comer!! que ricos estaban todos os postres que levamos....A verdade é que xa non se

E sabía se comer rosquillas, galletas caseiras, filloas, biscoito de chocolate, de nata, de froitas...unha variedade
á altura dos mellores restaurantes, que ben cociñan estas nais ( e tamén pais, por que non?) do noso
cole. Nese día tamén recibimos a visitas dos nosos queridos ex-alumnos que comeron con nós.

on motivo do día das Letras Galegas os

C alumnos e alumnas de 1ºESO presenta-


ron o seu proxecto interdisciplinar anual
que tamén estivo vinculado a auga. Levaron a
cabo un gran traballo de investigación nas dife-
rentes aldeas, parroquias e pobos da bisbarra:
Santiago de Oliveira, Xinzo, Fozara, Lira, Pontea-
reas, Mondariz-Balneario, etc amosando como a
auga está presente nos muíños, fontes, ríos, ma-
nantiais, pozas, balnearios, lavadeiros e ríos que
nos rodean. Unha boa maneira de coñecer o noso
entorno e valorar esta gran riqueza natural galega.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


51

LECTURA CON ANIMACIÓN


omo os profes sempre se queixan

C de que lemos pouco, este curso fi-


xemos un gran esforzo por ache-
garnos un pouquiño máis ao mundo das
letras. A profe Ana, encargada do Plan Lector,
coordinou cos outros mestres unha chea de
actividades, das que aquí vos damos mostra.
O teatro é o que máis nos gusta, e sempre
temos un público que aplaude moito!

A profe Ana co grupo de artistas de TITIRILANDIA. Na outra foto temos a un


público totalmente entregado e que aplauden a rabiar!

A escritora Fina Casalderrey visitounos unha vez máis e falounos da im-


portancia da lectura. Moitos dos seus libros xa os coñecemos e despois do
que nos contou, aínda imos ler máis. Grazas Fina!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


52
A MENINA
PONTEAREANA
Para conmemorar os 350 anos da morte do pintor Como bos poetas e poetisas, os alumnos de 5º,
español Diego Velázquez , os alumnos de Primaria participamos no Plan Lector e inventamos unhas
e Secundaria recordamos o importante que é para poesías sobre o cadro no que aparece esta veciña
os pontereáns o cadro As Meninas. de Canedo, que dende moi pequena traballou en
Nel Velázquez inmortaliza á pontareana Agustina Madrid, na corte do rei Felipe IV, de axudante da
Sarmiento, filla do terceiro Conde de Salvaterra, raíña Margarita. Estes traballos estiveron expostos
don Diego Sarmiento de Sotomayor. no patio do colexio.
debuxo de Alba Pereira de 5º

Velázquez pintou a historia


sen saber que nestes días
o seu cadro máis famoso
moitas cousas nos diría
por Lucía de 5º de Primaria

Mª Agustina a menina
ten unha gata chamada Paulina.
Ai Mª agustina
Debuxo e poema con flor, de Jesús de 5º porque non te chamas Cristina
por Inés Faro de 5º

Mª Agustina Sarmiento
criouse e naceu en Canedo
Á infanta servía
e lle daba o que quería
A Infanta Margarida
era guapa e presumida
co pelo louro e longo
e uns vestidos moi caros
por Alba Pereira de 5º

Páxina Web
A nosa páxina web xa está en marcha.
No enderezo www.colexiolainmaculasa.com
poderás consultar todas as nosas actividades,
o funcionamento do centro, a súa historia, as
saídas, videos das nosas experiencias, e un
montón de cousas máis.
Pouco a pouco iremos engadindo as novida-
des de cada curso.
Esperamos que vos guste!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


53

nha viaxe ao pasado


Coincidindo coa celebración do Día do Libro,
dende o Departamento de Galego en Secun-
daria promoveuse unha actividade que pode-
riamos definir coma “Unha viaxe á Idade
Media”.
Propúxoselles ós alumnos a reprodución ou
elaboración de códices, imitando a aqueles co-
pistas medievais que nos mosteiros facían mi-
nuciosas reproducións de libros;
acompañadas de ilustracións elaboradas con
todo tipo de detalle.
O obxectivo da actividade era que os alumnos
coñecesen un pouco do pasado dos libros e da
súa historia e, ó mesmo tempo, adquirisen in-
formación sobre a maneira na que se reprodu- pistas medievais.
cían os textos na época medieval, o material Resultou unha actividade interesante pois os
empregado, o coidado co que se facían as ilus- alumnos foron conscientes de que os libros
tracións, etc. foron, durante séculos, feitos a man pero, ade-
Unha vez que a idea tomou forma, os rapaces mais, ían acompañados de preciosas manifes-
puxéronse mans á obra: primeiro asignóuselles tacións artísticas en forma de debuxos.
un texto medieval (cantigas de amigo) e, a par-
tir de aí, eles encargáronse de facer o traballo
artístico: a letra gótica, os debuxos das ilustra-
cións, a combinación de cores. O resultado
foron unhas fermosísimas reproducións de can-
cioneiros medievais que estiveron expostas no
colexio, coincidindo coa celebración de Día do
Libro.
O traballo dos alumnos de 3º de ESO foi un
pouco máis elaborado pois foron eles, tamén,
os autores das letras dos textos. Como este
ano traballaron a lírica medieval, pedíuselles
que creasen poemas inspirados nas cantigas
de amigo. Con eses poemas, debidamente ma-
nuscritos con letra gótica e acompañados de
ilustracións, elaborouse un precioso cancio-
neiro, case á altura das reproducións dos co-

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


54

Máis letras!
eguindo coa práctica do pe-

S riodismo de investigación, e
reforzando a redacción, a
comprensión da lectura e o análise de
textos, os xornalistas de 3º e 4º de
ESO, conseguimos publicar respecti-
vamente, o número 4 de “Ecos da Pi-
caraña” e o 5 de “ O Trobador do
Tea”.
Da man das nosas titoras Chus e Susi, adicamos varias sesións a recabar información,
facer entrevistas, elaborar anuncios con programas de tratamento de imaxes, etc. Todo o
fixemos na aula de informática do centro.
Entre os artigos máis salientables podemos citar: “Ponteareas terra de gaitas”, “O nema-
todo do piñeiro no Condado”, “A Peneira remata a súa publicación”, “Ranchos de Reis”,
“Polémica planta de biomasa en Ponteareas”, “Florece a primavera árabe”, etc.
Se tedes interese en coñecer os nosos xornais polo miúdo podedes consultalos en:
http://estudiantes.elpais.com/. Servicios_ periódicos edición actual- Pontevedra.

on hai dúbida de que neste cole gústanos a mú-

N sica. Moitos alumnos e alumnas asisten ao con-


servatorio e algúns van tamén ao “Centro de
Música Moderna”. Precisamente varios dos profes dese
centro, viñeron ao cole a explicarnos como aprender a tocar
un instrumento de xeito divertido. O mellor de todo foi a ex-
hibición de guitarras e os ritmos de jazz, rock, etc cos que
nos deleitaron.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


55

Exercitando os músculos!
Preparación de coreografías de é facer un traballo cooperativo desenvolvendo capacidades motrices
ACROSPORT coordinativas tendo en conta a compoñente musical e a imaxinación.
Este ano os alumnos de 4º de Cada grupo elixiu a música e elaborou a súa composición coreográ-
ESO preparon dentro da asigna- fica acrobática.
tura de Educación Física unha Aquí podemos ver
nova actividade desenvolvida na algúns dos com-
segunda avaliación; traballaron poñentes dos dife-
en grupos de 5 ou 6 alumnos e rentes grupos de
representaron unha coreografía 4º ESO. Foi unha
sobre actividades acrobáticas ou experiencia nova
Acrosport. e gratificante.
No Acrosport o que se pretende

n ano máis, na celebración dos Xogos de “La Inmaculada” os

U Brancos e os Azuis disputámosnos os puntos!.

Nesa xornada todos os nenos e nenas participamos nas diferentes probas


que coordinan Pedro, Isaac e Anuska, os tres profes máis en forma do
centro!.
Ataviados con lazos de cada cor, os forofos non paramos de animar mentras
dura a competición. Pero non importa quen gañe, o importante é o ben que
o pasamos!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


56

PAZ E DEREITOS HUMANOS


MANIFESTO PARA UNHA CULTURA DE PAZ

Porque xuntos podemos transformar a cultura da guerra e da violencia nunha


cultura de PAZ e de non violencia.
Porque esta evolución esixe a participación de cada un de nós e ofrece aos
mozos e mozas e ás xeracións futuras, valores que lles axuden a facer un
mundo máis xusto, máis solidario, máis libre, máis digno e armonioso e con
máis prosperidade para todos.
Porque a cultura da PAZ, fai posible o desenrolo duradeiro, a protección
do medio ambiente e a satisfacción persoal de cada ser humano.
Porque somos conscientes da nosa parte de responsabilidade ante o futuro
da humanidade, especialmente para os nenos de hoxe e de mañá.

Porque nós, desde o colexio “La Inmaculada”, queremos comprometernos a:


Respectar a vida e a dignidade de cada persoa.
Practicar a non violencia activa.
Compartir o noso tempo e os nosos recursos materiais.
Defender a liberdade de expresión e a diversidade cultural.
Promover o consumo responsable.
Contribuír ao desenvolvemento da nosa comunidade. O outro día esperteime Nese momento
e asomeime á ventá volvín espertar
e sen nengún remedio e cun sorriso
boteime a chorar asomeime á ventá

A xente fuxía A xente falaba


e se metía no fogar non corría nen berraba
pois a guerra e agora penso
volvera a estalar que PAZ é a mellor palabra

Os nenos choraben Paula Cid. 2º ESO


as mulleres berraban
e uns homes a outros
con fusís apuntaban

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


57
Coa mestra Esther, na clase de Pastoral, os alumnos de E.P.,
elaboramos un mural enfocado ao coñecemento e defensa dos
Dereitos Humanos, logo de ver un vídeo relacionado con este
mesmo tema.
Coñecemos a historia de Iqbal Masih, un referente da explotación
infantil.
Todos pintamos, recortamos e escribimos o máis significativo para
amosar no noso mural de grupo.Este día conmemórase o 10 de
decembro.
Os alunos de ESO reflexionamos en diversos textos e debuxos
sobre a necesidade de respectar os Dereitos Humanos, algo do
que nós disfrutamos pero dos que unha gran parte da poboación
mundial están privados.

E a nosa pombiña voou!

María Reirís. 6º de E.P.

Os alumnos de plástica de 3º e 4º de
ESO elaboraron fichas nas que apare-
cían fotografías e frases sobre as cou-
sas que NON respectan os dereitos humanos,
como o maltrato, a discriminación, a violencia de xé-
nero, as guerras,.. e outro mural con todo o positivo dun
mundo de PAZ.

Debuxo e reflexión se Aitor Novoa. 6º de E.P.

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


58

Os Dereitos Humanos é algo que cada vez debemos ter máis presente. No colexio falamos de
como se están violando continuamente e de como podemos facer cada un de nós para, na
nosa vida cotiá, recordalos e practicalos.

Artigo nº 1.- Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados
como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros.
Artigo 2.- Toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta Declaración, sin
distinción algunha de raza, cor, sexo, idioma, relixión, opinión política ou de calquera outra ín-
dole, orixen nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición.

So con ler os dous primeiros artigos, dámonos conta da falta que fai o noso traballo e da im-
portancia de formarnos como persoas de ben

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011


59

BARC
ELON
A

ara despedir o curso, os alum-

P nos e alumnas de 3º e 4º de ESO viaxamos


ata a cidade condal. Barcelona ofrece moitas posibilidades
de diversión e culturais, polo que é un dos destinos preferidos por
todos. En Port Aventura subimos sen parar nas atraccións máis
emocionantes!. Paseamos polas ramblas, visitamos o zoolóxico e
coñecemos de cerca a obra de Gaudí. É impresionante a magnitude
da Sagrada Familia e a meticulosidade con que foi proxectada.
Tamén estivemos no porto olímpico, na catedral,...
Foi unha viaxe moi emocionante coas profes Chus e Ester que nos
acompañaron e tiveron moita paciencia con nós. Un bico moi forte
para elas!

A nosa vida na escola. Curso 2010-2011