Está en la página 1de 4

I. E. P.

Ingenios School Primaria

01 Efectuar: 08 Reducir:
3! 7!
5!
a) 14 b) 10 c) 12
d) 6 e) 9 a) 18 b) 30 c) 16
d) 20 e) 40

02 Efectuar:
4! 09 Efectuar:
8!
a) 22 b) 24 c) 12 6!
d) 20 e) 18
a) 56 b) 48 c) 72
d) 51 e) 46

03 Efectuar:
5! + 14
10 Efectuar:
a) 157 b) 130 c) 134 8! + 9!
d) 120 e) 140 8!

a) 16 b) 14 c) 12
d) 10 e) 18
04 El valor de “x” es:
9! = (2x + 1)!

a) 4 b) 5 c) 6 11 Efectuar:
d) 7 e) 8 11! - 10!
10!

a) 12 b) 5 c) 10
d) 20 e) 14
05 El valor de “m” es:
(2m + 4)! = 18!

a) 2 b) 4 c) 6
d) 8 e) 7 12 Efectuar:
18! + 19!
18!

a) 40 b) 20 c) 22
06 El valor de “a” es: d) 24 e) 28
(6a + 4)! = (5a + 11)!

a) 4 b) 5 c) 8
d) 6 e) 7
13 Efectuar:
(a+ 8)!
(a+7)!
a) 2a b) a + 8 c) a + 4
07 Reducir: d) a + 1 e) a + 3
7!
6!

a) 8 b) 6 c) 10
d) 7 e) 5
III Bimestre 1 Prof: Wilfredo Cuéllar C.
I. E. P. Ingenios School Primaria

14 Efectuar: 05 El valor de “m” es:


(a+11)! (5m - 4)! = 36!
(a+10)!
a) 2 b) 4 c) 6
a) a + 11 b) 11 c) 1a d) 8 e) 10
d) a + 10 e) a + 1

06 El valor de “a” es:


15 Efectuar: 55! = (3a + 4)!
(a+15)!
(a+14)! a) 14 b) 15 c) 19
d) 16 e) 17
a) a + 13 b) a + 9 c) 5a
d) a + 15 e) 5

07 Reducir:
8!
+ 14
d e c 6!
b d b
c b b a) 58 b) 66 c) 70
a a a d) 60 e) 65
e d d

08 Reducir:
11!
+ 32
9!
01 Efectuar:
3! + 5! a) 131 b) 142 c) 156
d) 120 e) 150
a) 110 b) 130 c) 126
d) 120 e) 136

09 Efectuar:
48!
02 Efectuar: - 256
46!
4! + 2!
a) 2042 b) 2040 c) 2000
a) 26 b) 24 c) 122
d) 2051 e) 2046
d) 25 e) 124

10 Efectuar:
03 Efectuar: 47! + 48!
5! + 2! 47!
a) 122 b) 132 c) 144 a) 26 b) 24 c) 122
d) 108 e) 110 d) 49 e) 124

04 El valor de “x” es: 11 Efectuar:


15! = (2x + 1)! 51! - 50!
50!
a) 4 b) 5 c) 6
d) 7 e) 8 a) 18 b) 36 c) 48
d) 40 e) 50

III Bimestre 2 Prof: Wilfredo Cuéllar C.


I. E. P. Ingenios School Primaria

12 Efectuar: 03 Efectuar:
84! + 85! 3! + 2! + 4!
84!
a) 41 b) 30 c) 28
a) 90 b) 86 c) 92 d) 32 e) 40
d) 84 e) 82

04 El valor de “a” es:


13 Efectuar: 39! = (4a + 3)!
(a+1)!
a! a) 4 b) 5 c) 6
a) 2a b) a c) a + 2 d) 7 e) 8
d) a + 4 e) a + 1

05 El valor de “m” es:


14 Efectuar: (4m - 1)! = 47!
(a+5)!
(a+ 4)! a) 12 b) 4 c) 14
d) 8 e) 10
a) a + 4 b) 4a c) 5a
d) a + 5 e) a + 1

06 El valor de “a” es:


65! = (7a + 2)!
15 Efectuar:
(a+ 8)! a) 4 b) 5 c) 9
(a+7)! d) 6 e) 7
a) a + 3 b) a + 8 c) 8a
d) a + 2 e) 7a
07 Reducir:
24!
Factoriales II + 54
22!
c e e
a c b a) 582 b) 606 c) 602
a b e d) 600 e) 652
d c d
d d b

08 Reducir:
17!
- 72
15!
01 Efectuar:
4! + 6! a) 200 b) 202 c) 250
d) 220 e) 210
a) 752 b) 744 c) 742
d) 750 e) 764

09 Efectuar:
34!
02 Efectuar: - 752
32!
3! + 5! + 6!
a) 348 b) 340 c) 370
a) 862 b) 875 c) 856 d) 356 e) 346
d) 857 e) 846

III Bimestre 3 Prof: Wilfredo Cuéllar C.


I. E. P. Ingenios School Primaria

01 Efectuar:
10 Efectuar: 9! 25!
54! + 55! +
8! 24!
54!

a) 66 b) 64 c) 58 a) 54 b) 34 c) 32
d) 69 e) 56 d) 50 e) 34

11 Efectuar: 02 Efectuar:
15! 48!
74! - 73! +
14! 47!
73!

a) 68 b) 76 c) 84 a) 62 b) 55 c) 56
d) 73 e) 70 d) 57 e) 63

12 Efectuar: 03 Efectuar:
14! +15!
62! + 63!
14!
62!

a) 70 b) 64 c) 62 a) 16 b) 19 c) 20
d) 60 e) 78 d) 14 e) 21

13 Efectuar: 04 Efectuar:
78! - 77!
(2a+1)!
2a! 77!
a) 2a b) a c) a + 2 a) 79 b) 77 c) 66
d) a + 4 e) 2a + 1 d) 78 e) 76

14 Efectuar: 05 Señalar el valor de “x”:


(2a+ 9)! (4x - 5) ! = 7 !
(2a+ 8)!
a) 9 b) 3 c) 10
a) 2a + 9 b) 2a + 10 c) 2a + 8 d) 8 e) 6
d) 2a + 5 e) 2a + 1

06 Señalar el valor de “x”:


15 Efectuar: (6x + 7) ! = 25 !
(2a+15)!
(2a+14)! a) 6 b) 5 c) 4
d) 3 e) 2
a) 2a + 1 b) 2a + 5 c) 2a
d) 2a + 15 e) 4a

Factoriales III 07 Señalar el valor de “x”:


(2x + 9) ! = 23 !
b c d
e b b a) 14 b) 8 c) 7
d a e d) 2 e) 9
c c a
a e d

III Bimestre 4 Prof: Wilfredo Cuéllar C.