Está en la página 1de 2

Horari

Feiners no lectius Juliol 2017

Horario

S6
Laborables no lectivos Julio 2017

Timetable
Weekdays non-term time July 2017

s D  os cotxes reservats exclusivament s Dos coches reservados exclusi- s Two carriages reserved exclusively
a
is a
Va ado ula end

s
io ss rd
er rad la
El ein

de
b

o
per a escolars. Circula només en vamente para escolares. Circula for students. Runs only during

U allp am

sit ís

N err l N
R

ni
ns a
Te at

U
ció a
L12

er al

T de
s

ta ass
L12 r

en pit

nt
un -
ya

niv a
a
ol

al
períodes lectius.
al a

va

ac a
sólo en períodos lectivos.
si

term time.

ss
Fo
at lon

-s

G os
va

Es rr
s s
L no

de aix nic

ra

rra
L6

ira
rre Tre

ub
ça

V
er

s
at
re
.C e

ne

llv r
na

a
s

Le
B Fu

Te
M
Pl arc

G
en

R
st

eix

ug
id

ne
cia

ta

To es
Bo

re
R eservado exclusivamente para Reserved exclusively for students.
nt

l
ov

Pla

+ 
+
un

de

C
or
B

+ R eservat exclusivament per


Flo
Sa

La
Pr

lld

nt
G

ST
u

s
Pe

Sa
Va
La
Le

S7 a escolars. Circula només en escolares. Circula sólo en Runs only during term time.
períodes lectius. períodos lectivos.
S6
R8 SJ
F ENLLAÇOS AMB EL FUNICULAR F E
 NLACES CON EL FUNICULAR F C O N N E C T I O N S W I T H T H E

DE VALLVIDRERA. Servicio cada VALLVIDRERA FUNICULAR. Trains


rr

L7
r

DE VALLVIDRERA. Servei cada 6


rio
Sa

fe

6 minutos. Primera salida. a las every 6 minutes. First departure. at


In
na

cia

ajo ll

or ell
s

es

rra
L1 L3

ze
an

m at
minuts. Primera sortida. a les

M ade
üe

Alt

or
oli

ra

d
er

l N ad
no it

uir
a
Jo

te

N
Aig
re
M

tò ers
o

ell

u
a

ça ab
lla

|G
et

de ab
rio ra

L3 L5
4.46 h. Última salida. vísperas de 4.46 a.m. Last departure. on days

ll
ab

re
du

nt
id
Pl.

lp

de
tx

4.46 h. Última sortida. vigílies de

Be
pe re

Pla S
Au niv
r

nt
s

rc S
Sa
llv

u
id

Vo

le
Pu

ba
Sa
Su id

Fe

La
ib

Va

U
e

llv

Sa
laborables a las 0.20 h; viernes y before weekdays at 0.20 a.m.,
El

.d
.T

an
feiners a les 0.20 h; divendres i
Va

Pa
tra
Av

C
C

vigílies de festius a les 2.30 h. vísperas de festivos a las 2.30 h. Fridays and days before public
holidays at 2.30 a.m.
9 SANT JOAN t POLÍGON CAN 9 SANT JOAN t POLÍGONO CAN 9 SANT JOAN t CAN SANT JOAN
Enllaç amb metro Enlace con metro Metro link SANT JOAN. Consulteu horaris a SANT JOAN. Consulte horarios en INDUSTRIAL ESTATE. See timetable
Enllaç amb RENFE, rodalies Enlace con RENFE, cercanías RENFE link with local lines la mateixa estació o al telèfon la misma estación o en el teléfono at the station or call 012 for
P Estació amb aparcament P Estación con aparcamiento P Station with car park d’informació 012. de información 012. information.
T Estació amb parada de taxi T Estación con parada de taxi T Station with taxi rank
B Autobús urbà B Autobús urbano B Local bus Consulteu la pàgina web www.fgc.cat Consulte la página web www.fgc.cat Consult www.fgc.cat for operating times on
F Funicular F Funicular F Funicular per als horaris de dies no lectius (Nadal, para los horarios de días no lectivos days outside term time (Christmas, Easter
Setmana Santa i estiu), els dies feiners (Navidad, Semana Santa y verano), los and summer holidays) and local holidays
del mes d’agost i les festes locals de días laborables del mes de agosto y las in Barcelona.
Barcelona. fiestas locales de Barcelona.

Circulen de dilluns a divendres feiners no lectius, excepte mes d’agost i festes locals de Barcelona
Barcelona-Pl. Catalunya D Sabadell Feiners no lectius / Laborables no lectivos / Weekdays non-term time Circulan de lunes a viernes laborables no lectivos, excepto mes de agosto y fiestas locales de Barcelona
Runs from Monday to Friday in non-term time, except in August and on local holidays in Barcelona

B
B

rd

B rc
cia
B
al -
ya

s
at na

ta
B

d a
No
B irze
B gat
re

m t
sP

or ll P

B

P
a

no ita
va

Al
P
un

ix

T
. C elo

si

rF

or
er
r

9Joa

a ll
|G

ll
llv r
To

B ore

T Cu

T u
no
va

sta

tò rs
Va do

aç de

l N de
eu
es

de
idr
nic el

aj
r

re

ra

Q
Pl arc

ça

ne

Au ive
er

u
na

ula
Fu eu d

M
de aixa

lan

T lld

lle

Pl ba

de ba
Cr
r
P ant

ba
P nt

P t
re
re

Fe
te
en

n
ta
G
B

ia

Bo

Un
Sa

Sa
Flo

Va

lpe
sT

Sa

Sa
Sa
lla

La
sP
un

rri
ov

nt
àc

n
B
P

Ca
Be
La

Le

Vo
Sa

Sa
M
Pr

Gr

La
Le

De 4.50 h a 9.54 h / From 4.50 a.m. to 9.54 a.m.


g 4.50 4.52 4.54 4.56 5.00 5.04 5.06 5.07 5.11 5.13 5.16 5.18 5.20 5.22 5.24 5.28 5.31 5.33  5.35  5.37  5.39
g 5.16 5.18 5.20 5.22 5.26 5.30 5.32 5.33 5.37 5.39 5.42 5.44 5.46 5.48 5.50 5.54 5.57 5.59  6.01  6.03  6.05
g 5.44 5.46 5.48 5.50 5.54 5.58 6.00 6.01 6.05 6.07 6.10 6.12 6.14 6.16 6.18 6.22 6.25 6.27  6.29  6.31  6.33
g 6.12 6.14 6.16 6.18 6.22 6.26 6.28 6.29 6.33 6.35 6.38 6.40 6.42 6.44 6.46 6.50 6.53 6.55  6.57  6.59  7.01
g 6.36 6.38 6.40 6.42 6.46 6.50 6.52 6.53 6.57 6.59 7.02 7.04 7.06 7.08 7.10 7.14 7.17 7.19  7.21  7.23  7.25
g 6.48 6.50 6.52 6.54 6.58 7.02 7.04 7.05 7.09 7.11 7.14 7.16 7.18 7.20 7.22 7.26 7.29 7.31  7.33  7.35  7.37
g 7.00 7.02 7.04 7.06 7.10 7.14 7.16 7.17 7.21 7.23 7.26 7.28 7.30 7.32 7.34 7.38 7.41 7.43  7.45  7.47  7.49
g 7.12 7.14 7.16 7.18 7.22 7.26 7.28 7.29 7.33 7.35 7.38 7.40 7.42 7.44 7.46 7.50 7.53 7.55  7.57  7.59  8.01
g 7.24 7.26 7.28 7.30 7.34 7.38 7.40 7.41 7.45 7.47 7.50 7.52 7.54 7.56 7.58 8.02 8.05 8.07  8.09  8.11  8.13
S6 7.31 7.34 7.36 7.38 7.39 7.41 7.42 7.44 7.53 7.55 7.58 8.00 8.02 8.04 8.06
g 7.36 7.38 7.40 7.42 7.46 7.50 7.52 7.53 7.57 7.59 8.02 8.04 8.06 8.08 8.10 8.14 8.17 8.19  8.21  8.23  8.25
S6 7.43 7.46 7.48 7.50 7.51 7.53 7.54 7.56 8.05 8.07 8.10 8.12 8.14 8.16 8.18
g 7.48 7.50 7.52 7.54 7.58 8.02 8.04 8.05 8.09 8.11 8.14 8.16 8.18 8.20 8.22 8.26 8.29 8.31  8.33  8.35  8.37
S6 7.55 7.58 8.00 8.02 8.03 8.05 8.06 8.08 8.17 8.19 8.22 8.24 8.26 8.28 8.30
g 8.00 8.02 8.04 8.06 8.10 8.14 8.16 8.17 8.21 8.23 8.26 8.28 8.30 8.32 8.34 8.38 8.41 8.43  8.45  8.47  8.49
S6 8.07 8.10 8.12 8.14 8.15 8.17 8.18 8.20 8.29 8.31 8.34 8.36 8.38 8.40 8.42
g 8.12 8.14 8.16 8.18 8.22 8.26 8.28 8.29 8.33 8.35 8.38 8.40 8.42 8.44 8.46 8.50 8.53 8.55  8.57  8.59  9.01
S6 8.19 8.22 8.24 8.26 8.27 8.29 8.30 8.32 8.41 8.43 8.46 8.48 8.50 8.52 8.54
g 8.24 8.26 8.28 8.30 8.34 8.38 8.40 8.41 8.45 8.47 8.50 8.52 8.54 8.56 8.58 9.02 9.05 9.07  9.09  9.11  9.13
S6 8.31 8.34 8.36 8.38 8.39 8.41 8.42 8.44 8.53 8.55 8.58 9.00 9.02 9.04 9.06
g 8.36 8.38 8.40 8.42 8.46 8.50 8.52 8.53 8.57 8.59 9.02 9.04 9.06 9.08 9.10 9.14 9.17 9.19  9.21  9.23  9.25
g 8.48 8.50 8.52 8.54 8.58 9.02 9.04 9.05 9.09 9.11 9.14 9.16 9.18 9.20 9.22 9.26 9.29 9.31  9.33  9.35  9.37
g 9.00 9.02 9.04 9.06 9.10 9.14 9.16 9.17 9.21 9.23 9.26 9.29 9.32 9.35 9.37 9.41 9.44 9.46  9.45  9.47  9.49
g 9.12 9.14 9.16 9.18 9.22 9.26 9.28 9.29 9.33 9.35 9.38 9.40 9.42 9.44 9.46 9.50 9.53 9.55  9.57  9.59 10.01
g 9.24 9.26 9.28 9.30 9.34 9.38 9.40 9.41 9.45 9.47 9.50 9.52 9.54 9.56 9.58 10.02 10.05 10.07 10.09 10.11 10.13
g 9.36 9.38 9.40 9.42 9.46 9.50 9.52 9.53 9.57 9.59 10.02 10.04 10.06 10.08 10.10 10.14 10.17 10.19 10.21 10.23 10.26
g 9.54 9.56 9.58 10.00 10.04 10.08 10.10 10.11 10.15 10.17 10.20 10.22 10.24 10.26 10.28 10.32 10.35 10.37 10.39 10.41 10.43
De 10.07 h a 12.07 h, cada hora als minuts / De 10.07 h a 12.07 h, cada hora a los minutos / From 10.07 a.m. to 12.07 p.m., every hour at the minutes show
g .07 .09 .11 .13 .17 .21 .23 .24 .28 .30 .33 .35 .37 .39 .41 .45 .48 .50 .52 .54 .54
g .22 .24 .26 .28 .32 .36 .38 .39 .43 .45 .48 .50 .52 .54 .56 .00 .03 .05 .07 .09 .09
g .37 .39 .41 .43 .47 .51 .53 .54 .58 .00 .03 .05 .07 .09 .11 .15 .18 .20 .22 .24 .24
g .52 .54 .56 .58 .02 .06 .08 .09 .13 .15 .18 .20 .22 .24 .26 .30 .33 .35 .37 .39 .39
De 12.21 h a 12.43 h / From 12.21 p.m. to 12.43 p.m.
g 12.21 12.23 12.25 12.27 12.31 12.35 12.37 12.38 12.42 12.44 12.47 12.49 12.51 12.53 12.55 12.59 13.02 13.04 13.06 13.04 13.10
g 12.32 12.34 12.36 12.38 12.42 12.46 12.48 12.49 12.53 12.55 12.58 13.00 13.02 13.04 13.06 13.10 13.13 13.15 13.17 13.15 13.21
g 12.43 12.45 12.47 12.49 12.53 12.57 12.59 13.00 13.04 13.06 13.09 13.11 13.13 13.15 13.17 13.21 13.24 13.26 13.28 13.26 13.32
De 13.00 h a 21.00 h, cada hora als minuts / De 13.00 h a 21.00 h, cada hora a los minutos / From 1.00 p.m. to 9.00 p.m., every hour at the minutes show
g .00 .02 .04 .06 .10 .14 .16 .17 .21 .23 .26 .28 .30 .32 .34 .38 .41 .43 .45 .47 .49
g .12 .14 .16 .18 .22 .26 .28 .29 .33 .35 .38 .40 .42 .44 .46 .50 .53 .55 .57 .59 .01
g .24 .26 .28 .30 .34 .38 .40 .41 .45 .47 .50 .52 .54 .56 .58 .02 .05 .07 .09 .11 .13
g .36 .38 .40 .42 .46 .50 .52 .53 .57 .59 .02 .04 .06 .08 .10 .14 .17 .19 .21 .23 .25
g .48 .50 .52 .54 .58 .02 .04 .05 .09 .11 .14 .16 .18 .20 .22 .26 .29 .31 .33 .35 .37
De 21.15 h a 23.17 h / From 9.15 p.m. to 11.17 p.m.
g 21.15 21.17 21.19 21.21 21.25 21.29 21.31 21.32 21.36 21.38 21.41 21.43 21.45 21.47 21.49 21.53 21.56 21.58 22.00 22.02 22.04
g 21.32 21.34 21.36 21.38 21.42 21.46 21.48 21.49 21.53 21.55 21.58 22.00 22.02 22.04 22.06 22.10 22.13 22.15 22.17 22.19 22.21
g 21.54 21.56 21.58 22.00 22.04 22.08 22.10 22.11 22.15 22.17 22.20 22.22 22.24 22.26 22.28 22.32 22.35 22.37 22.39 22.41 22.43
g 22.20 22.22 22.24 22.26 22.30 22.34 22.36 22.37 22.41 22.43 22.46 22.48 22.50 22.52 22.54 22.58 23.01 23.03 23.05 23.07 23.09
g 22.48 22.50 22.52 22.54 22.58 23.02 23.04 23.05 23.09 23.11 23.14 23.16 23.18 23.20 23.22 23.26 23.29 23.31 23.33 23.35 23.37
g 23.17 23.19 23.21 23.23 23.27 23.31 23.33 23.34 23.38 23.40 23.43 23.45 23.47 23.49 23.51 23.55 23.58 0.00   0.02  0.04  0.06
Últims trens feiners vigília de feiner / Últimos trenes laborables víspera de laborable / Last trains weekdays before weekdays
g 23.50 23.52 23.54 23.56 0.00  0.04  0.06  0.07  0.11  0.13  0.16  0.18  0.20  0.22  0.24  0.28  0.31  0.33   0.35  0.37  0.39
Últims trens feiners vigília de festiu / Últimos trenes laborables víspera de festivo / Last trains, weekdays before public holidays
g 0.00 0.02 0.04 0.06 0.10 0.14 0.16 0.17 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.38 0.41 0.43  0.45  0.47  0.49
g 0.45 0.47 0.49 0.51 0.55 0.59 1.01 1.02 1.06 1.08 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.23 1.26 1.28  1.30  1.32  1.34
g 1.30 1.32 1.34 1.36 1.40 1.44 1.46 1.47 1.51 1.53 1.56 1.58 2.00 2.02 2.04 2.08 2.11 2.13  2.15  2.17  2.19
g 2.12 2.14 2.16 2.18 2.22 2.26 2.28 2.29 2.33 2.35 2.38 2.40 2.42 2.44 2.46 2.50 2.53 2.55  2.57  2.59  3.01

Circulen de dilluns a divendres feiners no lectius, excepte mes d’agost i festes locals de Barcelona
Sabadell D Barcelona-Pl. Catalunya Feiners no lectius / Laborables no lectivos / Weekdays non-term time Circulan de lunes a viernes laborables no lectivos, excepto mes de agosto y fiestas locales de Barcelona
Runs from Monday to Friday in term time, except in August and on local holidays in Barcelona
B
B

cia
rd
c

al -
ya
at na
s
B r

B irze

B gat
d a

No

re
m t

a
P

P
n
no ita

ix

un
or ll P

rF

va

i
T

. C elo
er
ta

s
9Joa

r
or

llv r
|G
a ll

B ore
T Cu

To

va
ta
T Qu

Va o
es
ll

es
tò rs

no
nic el
a

idr
Al

aç de

r
l N de

aj

rra

Pl arc
de

ça
es

ne
ula
Fu u d
Au nive

r
an
er

s
de ixa
u

na
T alld

Ge
P ant
M

P nt
P ant
Pl aba
u

Tre
de aba

Fe
ba

te

lor

en
ta

ia
ell

B
e

à
Pl
Sa

Bo
Pe
Ba
Cr

lla

rri

nt
un

àc
U

V
S
S
Sa

ov
F
lp
n
S

s
s
S

Sa
Ca

Sa

Le
Be

La
Le
La

Gr
Vo

M
La

Pr

De 5.01 h a 9.36 h / From 5.01 a.m. to 9.36 a.m.


g  5.01  5.03  5.05 5.07 5.09 5.11 5.16 5.18 5.21 5.23 5.26 5.28 5.30 5.34 5.36 5.38 5.42 5.45 5.47 5.49 5.52
g  5.30  5.32  5.34 5.36 5.38 5.40 5.45 5.47 5.50 5.52 5.55 5.57 5.59 6.03 6.05 6.07 6.11 6.14 6.16 6.18 6.21
g  5.56  5.58  6.00 6.02 6.04 6.06 6.11 6.13 6.16 6.18 6.21 6.23 6.25 6.29 6.31 6.33 6.37 6.40 6.42 6.44 6.47
g  6.08  6.10  6.12 6.14 6.16 6.18 6.23 6.25 6.28 6.30 6.33 6.35 6.37 6.41 6.43 6.45 6.49 6.52 6.54 6.56 6.59
g  6.31  6.33  6.35 6.37 6.39 6.41 6.46 6.48 6.51 6.53 6.56 6.58 7.00 7.04 7.06 7.08 7.12 7.15 7.17 7.19 7.22
g  6.51  6.53  6.55 6.57 6.59 7.01 7.06 7.08 7.11 7.13 7.16 7.18 7.20 7.24 7.26 7.28 7.32 7.35 7.37 7.39 7.42
g  7.03  7.05  7.07 7.09 7.11 7.13 7.18 7.20 7.23 7.25 7.28 7.30 7.32 7.36 7.38 7.40 7.44 7.47 7.49 7.51 7.54
g  7.15  7.17  7.19 7.21 7.23 7.25 7.30 7.32 7.35 7.37 7.40 7.42 7.44 7.48 7.50 7.52 7.56 7.59 8.01 8.03 8.06
g  7.27  7.29  7.31 7.33 7.35 7.37 7.42 7.44 7.47 7.49 7.52 7.54 7.56 8.00 8.02 8.04 8.08 8.11 8.13 8.15 8.18
g  7.39  7.41  7.43 7.45 7.47 7.49 7.54 7.56 7.59 8.01 8.04 8.06 8.08 8.12 8.14 8.16 8.20 8.23 8.25 8.27 8.30
g  7.51  7.53  7.55 7.57 7.59 8.01 8.06 8.08 8.11 8.13 8.16 8.18 8.20 8.24 8.26 8.28 8.32 8.35 8.37 8.39 8.42
g  8.03  8.05  8.07 8.09 8.11 8.13 8.18 8.20 8.23 8.25 8.28 8.30 8.32 8.36 8.38 8.40 8.44 8.47 8.49 8.51 8.54
S6 8.27 8.29 8.32 8.34 8.37 8.39 8.42 8.52 8.54 8.55 8.57 8.58 8.59 9.01 9.04
g  8.15  8.17  8.19 8.21 8.23 8.25 8.30 8.32 8.35 8.37 8.40 8.42 8.44 8.48 8.50 8.52 8.56 8.59 9.01 9.03 9.06
S6 8.39 8.41 8.44 8.46 8.49 8.51 8.54 9.04 9.06 9.07 9.09 9.10 9.11 9.13 9.16
g  8.27  8.29  8.31 8.33 8.35 8.37 8.42 8.44 8.47 8.49 8.52 8.54 8.56 9.00 9.02 9.04 9.08 9.11 9.13 9.15 9.18
S6 8.51 8.53 8.56 8.58 9.01 9.03 9.06 9.16 9.18 9.19 9.21 9.22 9.23 9.25 9.28
g  8.39  8.41  8.43 8.45 8.47 8.49 8.54 8.56 8.59 9.01 9.04 9.06 9.08 9.12 9.14 9.16 9.20 9.23 9.25 9.27 9.30
g  8.51  8.53  8.55 8.57 8.59 9.01 9.06 9.08 9.11 9.13 9.16 9.18 9.20 9.24 9.26 9.28 9.32 9.35 9.37 9.39 9.42
g  9.03  9.05  9.07 9.09 9.11 9.13 9.18 9.20 9.23 9.25 9.28 9.30 9.32 9.36 9.38 9.40 9.44 9.47 9.49 9.51 9.54
g  9.20  9.22  9.24 9.26 9.28 9.30 9.35 9.37 9.40 9.42 9.45 9.47 9.49 9.53 9.55 9.57 10.01 10.04 10.06 10.08 10.11
g  9.36  9.38  9.40 9.42 9.44 9.46 9.51 9.53 9.56 9.58 10.01 10.03 10.05 10.09 10.11 10.13 10.17 10.20 10.22 10.24 10.27
De 9.55 h a 12.40 h, cada hora als minuts / De 9.55 h a 12.40 h, cada hora a los minutos / From 9.55 a.m. to 12.40 p.m., every hour at the minutes show
g .55 .57 .59 .01 .03 .05 .10 .12 .15 .17 .20 .22 .24 .27 .29 .31 .35 .38 .40 .42 .45
g .10 .12 .14 .16 .18 .20 .25 .27 .30 .32 .35 .37 .39 .42 .44 .46 .50 .53 .55 .57 .00
g .25 .27 .29 .31 .33 .35 .40 .42 .45 .47 .50 .52 .54 .57 .59 .01 .05 .08 .10 .12 .15
g .40 .42 .44 .46 .48 .50 .55 .57 .00 .02 .05 .07 .09 .12 .14 .16 .20 .23 .25 .27 .30
De 12.52 h a 21.16 h, cada hora als minuts / De 12.52 h a 21.16 h, cada hora a los minutos / From 12.52 p.m. to 9.16 p.m., every hour at the minutes show
g .52 .54 .56 .58 .00 .02 .07 .09 .12 .14 .17 .19 .21 .24 .26 .28 .32 .35 .37 .39 .42
g .04 .06 .08 .10 .12 .14 .19 .21 .24 .26 .29 .31 .33 .36 .38 .40 .44 .47 .49 .51 .54
g .16 .18 .20 .22 .24 .26 .31 .33 .36 .38 .41 .43 .45 .48 .50 .52 .56 .59 .01 .03 .06
g .28 .30 .32 .34 .36 .38 .43 .45 .48 .50 .53 .55 .57 .00 .02 .04 .08 .11 .13 .15 .18
g .40 .42 .44 .46 .48 .50 .55 .57 .00 .02 .05 .07 .09 .12 .14 .16 .20 .23 .25 .27 .30
De 21.40 h a 23.09 h / From 9.40 p.m. to 11.09 p.m.
g 21.40 21.42 21.44 21.46 21.48 21.50 21.55 21.57 22.00 22.02 22.05 22.07 22.09 22.12 22.14 22.16 22.20 22.23 22.25 22.27 22.30
g 22.01 22.03 22.05 22.07 22.09 22.11 22.16 22.18 22.21 22.23 22.26 22.28 22.30 22.33 22.35 22.37 22.41 22.44 22.46 22.48 22.51
g 22.35 22.37 22.39 22.41 22.43 22.45 22.50 22.52 22.55 22.57 23.00 23.02 23.04 23.07 23.09 23.11 23.15 23.18 23.20 23.22 23.25
g 23.09 23.11 23.13 23.15 23.17 23.19 23.24 23.26 23.29 23.31 23.34 23.36 23.38 23.41 23.43 23.45 23.49 23.52 23.54 23.56 23.59
Últims trens feiners vigília de festiu / Últimos trenes laborables víspera de festivo / Last trains, weekdays before public holidays
g 23.56 23.58  0.00 0.02 0.04 0.06 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.36 0.39 0.41 0.43 0.46
g  0.40  0.42  0.44 0.46 0.48 0.50 0.55 0.57 1.00 1.02 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.16 1.20 1.23 1.25 1.27 1.30
g  1.25  1.27  1.29 1.31 1.33 1.35 1.40 1.42 1.45 1.47 1.50 1.52 1.54 1.57 1.59 2.01 2.05 2.08 2.10 2.12 2.15

Pl. Catalunya-Sant Cugat


Els trens que circulen de Pl. Catalunya a Sant Cugat tenen una freqüència mitjana de pas entre 4 i 6 minuts, els dies feiners, i de 10 minuts, els festius.
Los trenes que circulan de Pl. Catalunya a Sant Cugat tienen una frecuencia media de paso entre 4 y 6 minutos, los días laborables, y de 10 minutos, los festivos.
Trains from Pl. Catalunya to Sant Cugat run on average every 4-6 minutes on weekdays and every 10 minutes on public holidays.

Telèfon d’informació Telèfon de reclamacions Telèfon persones amb discapacitat auditiva


Teléfono de información Teléfono de reclamaciones Teléfono personas con discapacidad auditiva
Telephone information Telephone complaints Telephone people with hearing impairment
Cost de la trucada:
segons operadora.
900 90 15 15 SMS 675 78 70 02
Segueix-nos a.
Síguenos en.
FAX 93 366 32 36
Adreça electrònica / Correo electrónico / E-mail address
Follow us on.
cicrubi@fgc.cat
Horari
Dissabtes i festius no lectius Juliol 2017

Horario
Sábados y festivos no lectivos Julio 2017

Timetable
Saturdays and public holidays
Weekdays non-term time July 2017
a
is a
Va ado ula end

s
io ss rd
ve ra bla
El ein

de
F ENLLAÇOS AMB EL FUNICULAR F ENLACES CON EL FUNICULAR F C O N N E C T I O N S W I T H T H E

o


U allp am

ita s

N er r l N
R

ni
rs dí

ns a
Es err t

U
ci a
L12

er tal

T de
s

ta ass
L12
DE VALLVIDRERA. Primeres DE VALLVIDRERA. Primeras VALLVIDRERA FUNICULAR. First
r

nt
un -
ya

ni a
a
ol

en pi
al
al a

va

ac a
si

ó
ss
Fo
at lon

-s

G os
va

s s
L no

de aix nic

ra

rra
L6

i ra
rre Tre

ub
ça

V
er

s
at
sortides. 5.36 h. Entre les 5.46 h i salidas. a las 5.36 h y 5.46 h. Cada
re

departures. 5.36 a.m. and 5.46 a.m.

T
.C e

ne

llv r
na

ta
es

Le
B Fu

Te
M
Pl arc

G
en

R
x

ug
id
a

es
ta

To es
Bo

ei
an
ci

nt

l
ov

un

de

C
or
or
B

Pl

les 7.46 h, cada 15 minuts 15 minutos entre 5.46 h y 7.46 h


Sa

Every 15 minutes from 5.46 a.m. to 7.46


La
Pr

lld
Fl

nt
G

ST
u

s
Pe

Sa
Va
La
Le

S7 (diumenges, cada 15 minuts fins (domingos cada 15 minutos hasta a.m. (every 15 minutes until 8.46 a.m.
a les 8.46 h). De 7.55 h a 8.45 h, las 8.46 h), de 7.55 h a 8.45 h cada on Sundays), every 10 minutes from
R8 SJ S6 cada 10 minuts. Des de les 8.52 h 10 minutos. Desde las 8.52 h cada 7.55 a.m. to 8.45 a.m. Every 6 minutes
fins a les 14.58 h, cada 6 minuts. 6 minutos hasta las 14.58 h. Resto from 8.52 a.m. until 2.58 p.m. Service
rià

L7
r
r

rio
Sa

Resta del dia, cada 10 minuts. del día servicio cada 10 minutos. every 10 minutes for the rest of the day.
fe
In
a

aj ll

ta

or ell
es

rra
L1 L3

e
n
in

m at

M de
ci
re

Última sortida. vigília de feiners, Última salida. vísperas de

or
Last departure. 0.47 a.m. on days before

rz
oa
a

Al
ol

or

d

l N ad
no it
a
te


er

le

ui

N
a ba
M

tò ers
J
bo

u
a

lla

|G
el
Ai
t

d e ab
rio ra
r

L3 L5

ll
e

re
du

nt
id

aç a
.

lp

de
tx

Be
a

0.47 h; divendres i vigílies de laborables, 0.47 h; viernes y


Pl

weekdays and 2.30 a.m. on Fridays and


pe re

Pl S
Au niv
r

nt
s

rc S
Sa
llv

u
id

Vo

le
Pu

ba
Sa
Su lvid

Fe

La
ib

Va

U
e

Sa
El

.d
.T

an
festius, 2.30 h. vísperas de festivos, 2.30 h. days before public holidays.
l
Va

Pa
tra
Av

C
C

9 SANT JOAN t POLÍGON CAN 9 SANT JOAN t POLÍGONO CAN 9 SANT JOAN t CAN SANT JOAN
SANT JOAN. Consulteu horaris a SANT JOAN. Consulte horarios en INDUSTRIAL ESTATE. See timetable
Enllaç amb metro Enlace con metro Metro link la mateixa estació o al telèfon la misma estación o en el teléfono at the station or call 012 for
Enllaç amb RENFE, rodalies Enlace con RENFE, cercanías RENFE link with local lines d’informació 012. de información 012. information.
P Estació amb aparcament P Estación con aparcamiento P Station with car park
T Estació amb parada de taxi T Estación con parada de taxi T Station with taxi rank
B Autobús urbà B Autobús urbano B Local bus Consulteu la pàgina web www.fgc.cat Consulte la página web www.fgc.cat Consult www.fgc.cat for operating times on
F Funicular F Funicular F Funicular per als horaris de dies no lectius (Nadal, para los horarios de días no lectivos days outside term time (Christmas, Easter
Setmana Santa i estiu), els dies feiners (Navidad, Semana Santa y verano), los and summer holidays) and local holidays
del mes d’agost i les festes locals de días laborables del mes de agosto y las in Barcelona.
Barcelona. fiestas locales de Barcelona.

Circulen dissabtes i festius, excepte festes locals de Barcelona


Barcelona-Pl. Catalunya D Sabadell Dissabtes i festius / Sábados y festivos / Saturdays and public holidays Circulan sábados y festivos, excepto fiestas locales de Barcelona
Runs on Saturdays and public holidays, except local holidays in Barcelona

B
B

rd

B rc
cia
B
al -
ya

s
at na

ta
B

d a
No
B irze
B gat
re

m t
sP

or ll P

B

P
a

no ita
va

Al
P
un

ix

T
. C elo

si

rF

or
er
r

9Joa

a ll
|G

ll
llv r
To

B ore

T Cu

T u
no
va

sta

tò rs
Va do

aç de

l N de
eu
es

de
idr
nic el

aj
r

re

ra

Q
Pl arc

ça

ne

Au ive
er

u
na

ula
Fu eu d

M
de aixa

lan

T lld

lle

Pl ba

de aba
Cr
r
P ant

ba
P nt

P nt
re
re

Fe
te
en

ta
G
B

ia

Bo

Un
Sa

Sa
Flo

Va

lpe
sT

Sa

Sa
lla

La
sP
un

rri
ov

nt
àc

S
B
P

Ca
Be
La

Le

Vo
Sa

Sa
M
Pr

Gr

La
Le

De 5.45 h a 7.45 h / From 5.45 a.m. to 7.45 a.m.


g 5.45 5.47 5.49 5.51 5.54 5.58 6.00 6.01 6.05 6.07 6.09 6.12 6.14 6.16 6.19 6.23 6.26 6.27  6.30  6.32  6.34
g 6.15 6.17 6.19 6.21 6.24 6.28 6.30 6.31 6.35 6.37 6.39 6.42 6.44 6.46 6.49 6.53 6.56 6.57  7.00  7.02  7.04
g 6.45 6.47 6.49 6.51 6.54 6.58 7.00 7.01 7.05 7.07 7.09 7.12 7.14 7.16 7.19 7.23 7.26 7.27  7.30  7.32  7.34
g 7.15 7.17 7.19 7.21 7.24 7.28 7.30 7.31 7.35 7.37 7.39 7.42 7.44 7.46 7.49 7.53 7.56 7.57  8.00  8.02  8.04
g 7.45 7.47 7.49 7.51 7.54 7.58 8.00 8.01 8.05 8.07 8.09 8.12 8.14 8.16 8.19 8.23 8.26 8.27  8.30  8.32  8.34
De 8.10 h a 21.10 h, cada hora als minuts / De 8.10 h a 21.10 h, cada hora a los minutos / From 8.10 a.m. to 9.10 p.m., every hour at the minutes show
g .10 .12 .14 .16 .19 .23 .25 .26 .30 .32 .34 .37 .39 .41 .44 .48 .51 .52 .55 .57 .59
g .30 .32 .34 .36 .39 .43 .45 .46 .50 .52 .54 .57 .59 .01 .04 .08 .11 .12 .15 .17 .19
g .50 .52 .54 .56 .59 .03 .05 .06 .10 .12 .14 .17 .19 .21 .24 .28 .31 .32 .35 .37 .39
De 21.30 h a 23.15 h / From 9.30 p.m. to 11.15 p.m.
g 21.30 21.32 21.34 21.36 21.39 21.43 21.45 21.46 21.50 21.52 21.54 21.57 21.59 22.01 22.04 22.08 22.11 22.12 22.15 22.17 22.19
g 21.50 21.52 21.54 21.56 21.59 22.03 22.05 22.06 22.10 22.12 22.14 22.17 22.19 22.21 22.24 22.28 22.31 22.32 22.35 22.37 22.39
g 22.15 22.17 22.19 22.21 22.24 22.28 22.30 22.31 22.35 22.37 22.39 22.42 22.44 22.46 22.49 22.53 22.56 22.57 23.00 23.02 23.04
g 22.45 22.47 22.49 22.51 22.54 22.58 23.00 23.01 23.05 23.07 23.09 23.12 23.14 23.16 23.19 23.23 23.26 23.27 23.30 23.32 23.34
g 23.15 23.17 23.19 23.21 23.24 23.28 23.30 23.31 23.35 23.37 23.39 23.42 23.44 23.46 23.49 23.53 23.56 23.57  0.00  0.02  0.04
Últim tren diumenges, festius vigílies de feiners / Último tren domingos, festivos vísperas de laborables / Last train Sundays, public holidays before weekdays
g 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.30 0.31 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.46 0.49 0.53 0.56 0.57  1.00  1.02  1.04
Últims trens dissabtes, festius vigílies de festius / Últimos trenes sábados, festivos vísperas de festivos / Last trains Saturdays, concurrent public holidays
g 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.13 0.15 0.16 0.20 0.22 0.24 0.27 0.29 0.31 0.34 0.38 0.41 0.42  0.45  0.47  0.49
g 0.45 0.47 0.49 0.51 0.54 0.58 1.00 1.01 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.16 1.19 1.23 1.26 1.27  1.30  1.32  1.34
g 1.30 1.32 1.34 1.36 1.39 1.43 1.45 1.46 1.50 1.52 1.54 1.57 1.59 2.01 2.04 2.08 2.11 2.12  2.15  2.17  2.19
g 2.12 2.14 2.16 2.18 2.21 2.25 2.27 2.28 2.32 2.34 2.36 2.39 2.41 2.43 2.46 2.50 2.53 2.54  2.57  2.59  3.01

Circulen dissabtes i festius, excepte festes locals de Barcelona


Sabadell D Barcelona-Pl. Catalunya Dissabtes i festius / Sábados y festivos / Saturdays and public holidays Circulan sábados y festivos, excepto fiestas locales de Barcelona
Runs on Saturdays and public holidays, except local holidays in Barcelona
B
B

cia
rd
B rc

al -
ya
at na
s
B

B irze

B gat
d a

No

re
m t

a
P

P
n
no ita

ix

un
or ll P

rF

va

i
T

. C elo
er
ta

as
9Joa

r
or

llv r
|G
a ll

B ore
T Cu

To
ta
T Qu

Va do
es
ll

es
tò rs

no
nic el
a

idr
Al

aç de

rv
r
l N de

aj

rra

Pl rc
de

a
s

ne
ula
Fu u d
Au nive

lan
er

s
de xa
u

na
T alld

re


Ge
P nt
M

P nt
P nt
Pl aba

Ba
eu

re
de aba

Fe
ba

te

ta

ia
ell

à
i
Flo
Sa

Sa

Bo
Sa

Pe

e
sT
Ba
sP
Cr

lla

rri

nt
un

àc
U

V
Sa

ov
lp
n
S
S

Sa
Ca

Sa

Le
Be

La
Le
La

Gr
Vo

M
La

De 5.22 h a 7.54 h / From 5.22 a.m. to 7.54 a.m. Pr


g  5.22  5.24  5.26 5.28 5.30 5.33 5.37 5.39 5.41 5.43 5.46 5.48 5.50 5.54 5.56 5.58 6.01 6.05 6.07 6.09 6.11
g  5.53  5.55  5.57 5.59 6.01 6.04 6.08 6.10 6.12 6.14 6.17 6.19 6.21 6.25 6.27 6.29 6.32 6.36 6.38 6.40 6.42
g  6.25  6.27  6.29 6.31 6.33 6.36 6.40 6.42 6.44 6.46 6.49 6.51 6.53 6.57 6.59 7.01 7.04 7.08 7.10 7.12 7.14
g  6.55  6.57  6.59 7.01 7.03 7.06 7.10 7.12 7.14 7.16 7.19 7.21 7.23 7.27 7.29 7.31 7.34 7.38 7.40 7.42 7.44
g  7.25  7.27  7.29 7.31 7.33 7.36 7.40 7.42 7.44 7.46 7.49 7.51 7.53 7.57 7.59 8.01 8.04 8.08 8.10 8.12 8.14
g  7.54  7.56  7.58 8.00 8.02 8.05 8.09 8.11 8.13 8.15 8.18 8.20 8.22 8.26 8.28 8.30 8.33 8.37 8.39 8.41 8.43
De 8.13 h a 21.33 h, cada hora als minuts / De 8.13 h a 21.33 h, cada hora a los minutos / From 8.13 a.m. to 9.33 p.m., every hour at the minutes show
g .13 .15 .17 .19 .21 .24 .28 .30 .32 .34 .37 .39 .41 .45 .47 .49 .52 .56 .58 .00 .02
g .33 .35 .37 .39 .41 .44 .48 .50 .52 .54 .57 .59 .01 .05 .07 .09 .12 .16 .18 .20 .22
g .53 .55 .57 .59 .01 .04 .08 .10 .12 .14 .17 .19 .21 .25 .27 .29 .32 .36 .38 .40 .42
De 21.58 h a 23.10 h / From 9.58 p.m. to 11.10 p.m.
g 21.58 22.00 22.02 22.04 22.06 22.09 22.13 22.15 22.17 22.19 22.22 22.24 22.26 22.30 22.32 22.34 22.37 22.41 22.43 22.45 22.47
g 22.34 22.36 22.38 22.40 22.42 22.45 22.49 22.51 22.53 22.55 22.58 23.00 23.02 23.06 23.08 23.10 23.13 23.17 23.19 23.21 23.23
g 23.10 23.12 23.14 23.16 23.18 23.21 23.25 23.27 23.29 23.31 23.34 23.36 23.38 23.42 23.44 23.46 23.49 23.53 23.55 23.57 23.59
Últims trens dissabtes, festius vigílies de festius / Últimos trenes sábados, festivos vísperas de festivos / Last trains Saturdays, concurrent public holidays
g 23.55 23.57 23.59 0.01 0.03 0.06 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.23 0.27 0.29 0.31 0.34 0.38 0.40 0.42 0.44
g  0.40  0.42  0.44 0.46 0.48 0.51 0.55 0.57 0.59 1.01 1.04 1.06 1.08 1.12 1.14 1.16 1.19 1.23 1.25 1.27 1.29
g  1.25  1.27  1.29 1.31 1.33 1.36 1.40 1.42 1.44 1.46 1.49 1.51 1.53 1.57 1.59 2.01 2.04 2.08 2.10 2.12 2.14

Pl. Catalunya-Sant Cugat


Els trens que circulen de Pl. Catalunya a Sant Cugat tenen una freqüència mitjana de pas entre 4 i 6 minuts, els dies feiners, i de 10 minuts, els festius.
Los trenes que circulan de Pl. Catalunya a Sant Cugat tienen una frecuencia media de paso entre 4 y 6 minutos, los días laborables, y de 10 minutos, los festivos.
Trains from Pl. Catalunya to Sant Cugat run on average every 4-6 minutes on weekdays and every 10 minutes on public holidays.

Telèfon d’informació Telèfon de reclamacions Telèfon persones amb discapacitat auditiva


Teléfono de información Teléfono de reclamaciones Teléfono personas con discapacidad auditiva
Telephone information Telephone complaints Telephone people with hearing impairment
Cost de la trucada:
segons operadora.
900 90 15 15 SMS 675 78 70 02
Segueix-nos a.
Síguenos en.
FAX 93 366 32 36
Adreça electrònica / Correo electrónico / E-mail address
Follow us on.
cicrubi@fgc.cat