Está en la página 1de 8

PREGUNTAS DO ALUMNADO

XOGO DE MESA CON ESCORNABOT

ALUMNO/A TEMA PREGUNTA RESPOSTA


- O sol móvese polo espazo? - Si.
- De que está formado o Sol? - De hidróxeno e helio.
- Que planeta está máis cerca do Sol? - Mercurio.
- Que planeta está máis lonxe do Sol? - Neptuno.
- En que estación do ano se ve mellor - No verán.
LUZ O SOL o Sol?
- Que é un eclipse solar? - Cando a lúa cubre ao Sol
durante uns minutos.
- De que cor é o Sol? - Branco.
- Cal é a estrela que nos da luz e - O Sol.
calor?
- En que posto está Mercurio con - No primeiro posto.
respecto ao Sol?
- Cantas veces amanece en Mercurio - Dúas veces.
por día: dúas ou cinco?
- Ten cráteres Mercurio? - Si.
- Que planeta ten máis cráteres: - Mercurio.
Mercurio ou a Terra?
ÁLVARO MERCURIO - Cal é o planeta máis próximo ao - Mercurio.
Sol?
- Cal é máis pequeño: Mercurio ou - Mercurio.
Marte?
- En Mercurio pode haber vida - Non porque fai moita
terrestre? calor.
- Ten satélites Mercurio? - Non.
- En que posto está situado Venus - Segundo posto.
con respecto ao Sol?
- A temperatura de Venus e de máis - É de máis de 400º C.
de 400º C ou menos?
- Venus rota moi lento? - Si.
IKER VENUS - Venus ten lúas? - Non.
- Hai vida en Venus? - Non.
- Como se chama Venus cando está - Luceiro do Alba.
máis brillante’
- Venus ten cráteres e volcáns? - Si.
- Venus é o planeta máis quente do - Si.
Sistema Solar?
- En que capa se pode atopar o - Na atmosfera.
ozono?
- Como se chama a parte máis - Núcleo.
profunda da Terra?
- Que é a Terra? Un planeta ou un - Un planeta.
satélite?
- Que forma ten a Terra: redonda ou - Esférica.
LAURA TERRA esférica?
- A atmosfera regula a temperatura - Si.
da Terra?
- Cales son as tres capas da Terra? - Codia, manto e núcleo.
- Que satélite ten a Terra? - A lúa.
- En que capa da atmosfera están as - Na troposfera.
nubes?
- Cal é o segundo nome de Marte? - Planeta vermello.
- Hai auga en Marte? - Si.
- Por que o chaman o planeta - Porque é de cor vermello.
vermello?
- Marte ten un volcán? - Si.
KAILA MARTE - O volcán Monte Olimpo é o máis - Non, o volcán Monte
alto do Sistema Solar ¿É máis alto Olimpo é tres veces máis
que a Montaña Everest do Planeta alto que a montaña
Terra? Everest.
- De que está formado, na súa - De dióxido de carbono.
maioría, Marte?
- O aire en Marte é máis denso ou - Máis denso que na Terra.
menos denso que na Terra?
- En que lugar se atopa Marte con - No cuarto lugar.
respecto ao Sol?
- Ten aneis Xúpiter? - Si.
- Que astrónomo descubriu catro - Galileo Galilei.
satélites de Xúpiter?
- Que outro nome ten Xúpiter? - Recibe o seu nome polo
Deus romano Xúpiter,
Zeus na mitoloxía grega.
XÚPITER STEVEN - Que lugar ocupa Xúpiter respecto - Quinto lugar.
ao Sol?
- Que planeta xira máis rápido no - Xúpiter.
Sistema Solar? Xúpiter ou a Terra?
- Que son as franxas de cor en - Son as súas bandas, zonas
Xúpiter? chamadas cinturóns.
- Cantas lúas ten Xúpiter? - 61 lúas.
- Cal é o planeta máis grande do - Xúpiter.
Sistema Solar: Xúpiter ou Saturno?
- Cantas lúas e minilúas ten Saturno? - 150.
- É Saturno o planeta máis grande? - Non, é Xúpiter.
- Pode Saturno frotar na auga? - Si porque ten menos
densidade que a auga.
- Saturno ten un so anel ou varios? - Ten varios grupos.
- En que posición está Saturno con - Sexta posición.
respecto ao Sol?
SATURNO JUDITH - De que está composta a atmosfera - Está feito de hidróxeno,
de Saturno? helio e pequenas
cantidades de metano e
amoníaco.
- Como se formaron os aneis de - Os aneis de Saturno
Saturno? formáronse cando
obxectos como cometas e
asteroides romperon
estando en órbita ao redor
de Saturno.
- De que están feitos os aneis de - De xeo, po e pedras.
Satuno?
- En que posición está Urano con - En sétima posición.
respecto ao Sol?
- Urano é o planeta máis grande do - Non, é Xúpiter.
Sistema Solar?
- Por que Urano se chama así? - Na honra da divinidade
grega do ceo Urano.
- O campo magnético de Urano está - Si.
URANO SERGIO L. inclinado ou non?
- De que está formada a atmosfera de - De hidróxeno e helio.
Urano?
- Como é o anel de Urano? - Imaxinario.
- De que planeta se di que é pai - Se di que é pai de Saturno.
Urano?
- De que planeta se di que é avó - Se di que é avó de Xúpiter.
Urano?
- Neptuno caracterízase pola Gran - Si.
Masa Oscura?
- En Neptuno fai moiti frío ou moita - Moitísimo frío (-218ºC)
calor?
- En que posición está Neptuno con - Na oitava posición.
respecto ao Sol?
- Cantas lúas ten Neptuno? - 14 lúas.
NEPTUNO SERGIO P. - Canto dura un día en Neptuno? - Sobre 16 horas.
- De que cor é Neptuno? - Azul intenso.
- Por que é de cor azul? - Porque o metano da
atmosfera de Neptuno
absorbe a luz vermella do
Sol pero reflicte a luz azul
do Sol.
- Por que se chama Neptuno? - Na honra do Deus romano
do mar Neptuno.

- De que está feito Plutón? - Está feito principalmente


de xeo.
- Plutón é un planeta cálido ou frío? - Moi frío: -356º C
- Por que non se pode obter unha boa - Porque está a miles de Km,
fotografía de Plutón? difícil de ver cun
telescopio espacial.
- Cantos anos tarda unha nave - 11 anos.
PLUTÓN SERGIO P. espacial en chegar dende Plutón?
- Que astrónomo descubriu Plutón? - Clyde Tombaugh.
- Cantas lúas ten Plutón? - Ten unha chamada
Caronte.
- En que ano deixou de ser un - No ano 2006.
planeta do Sistema Solar para
convertirse en planeta anano?
- Que outro nome ten este planeta? - Planeta anano.
- Que premio recibiu Pedro Duque? - O Premio Príncipe de
Asturias.
- En que traballa Pedro Duque? - É inxenieiro aeronáutico.
- Cantas veces foi nomeado Doutor - En 4 ocasións.
Honoris Causa?
- Como se chama o primeiro - Pedro Francisco Duque
astronauta español en ir ao espazo? Duque
PEDRO PABLO - Onde naceu Pedro Duque? - En Madrid.
DUQUE - Cantos anos ten agora Pedro - 55 anos.
Duque?
- Que día naceu Pedro Duque? - O 14 de marzo de 1963.
- Con que nota media acabou as súas - Cunha nota media de 10.
carreiras universitarias?

- Que é un astrónomo? - É un científico cuxa área


de investigación é a
astronomía.
- Que instrumentos usan os - Telescopios e outros
astrónomos? instrumentos ópticos.
- Que estudan os astrónomos? Adícanse a estudar: os planetas,
os satélites, as estrelas, as
galaxias,…
- Onde traballan os astrónomos? - A maioría traballan nas
ASTRÓNOMOS AROA universidades, aínda que,
o seu lugar favorito é o
observatorio astronómico.
- En que ano naceu Eratóstenes? - No 276 a. C.
- Eratóstenes ademáis de astrónomo - Matemático e xeógrafo.
era…
- Que famoso cálculo fixo - Foi o primeiro en calcular
Eratóstenes sobre o planeta Terra? a circunferencia da Terra.
- Con que mediu a Terra - Cun pau.
Eratóstenes?
- Podería un buraco negro tragar - Si.
unha estrela?
- Todos os buracos negros son de cor - Non.
negro?
- Un buraco negro podería tragar a - Non.
un astrónomo?
- Como se crea un buraco negro? - Fórmase cando dúas
BURACOS ÁLEX estrelas de neutróns
NEGROS chocan entre si.
- A velocidade da luz son 300.000 Km - 300.000 Km por segundo.
por segundo ou 900.000 Km por
segundo?
- Podería o Sol convertirse nun - Non. O Sol é demasiado
buraco negro? pequeno.
- Os buracos negros teñen unha - Si.
parte que se chama horizonte de
sucesos? ¿si ou non?
- Un buraco negro… De que está - Unha concentración moi
feito? densa de materia.
- Como se chaman as fases da lúa? - Lúa nova, lúa chea, cuarto
minguante e cuarto
crecente.
- A lúa é un satélite ou un planeta? - A lúa é o satélite do
planeta Terra.
- Que é máis pequena: a lúa ou a - A lúa é 50 veces máis
Terra? pequena que a Terra.
A LÚA MARÍA - A lúa xira ao redor da Terra e tarda - 28 días.
28 ou 29 días?
- Como se chama o primeiro - Neil Armstrong.
astronauta en pisar a lúa?
- A lúa se despraza xunto a Terra - Movemento de translación.
pero en que movemento?
- A lúa é o único satélite da Terra? - Si.

- Que é un astro ou un meteorito? - É un astro.


- Que son as constelacións? - É unha agrupación de
estrelas.
- As constelacións son grupos de - Liñas imaxinarias.
estrelas que se unen mediante…
- Que forma ten a Osa Maior? - Ten forma de carro.
- Que outro nome ten a Osa Maior? - Carro Maior.
SAÚL - En que mes podes ver mellor a Osa - Pode verse mellor na
AARON Maior? primavera.
CONSTELACIÓNS MANUEL - Que outro nome se pode usar para a - Carro Menor.
LORENA Osa Menor?
REBECA - A estrela Polar é a máis brillante da - Cara o Polo Norte.
LARA Osa Menor. Cara onde sinala?
- Cantas estrelas ten Casiopea? - 5 estrelas.
- Que forma ten Casiopea? - Ten forma de M ouW.
- Cando se pode ver mellor Casiopea? - No mes de novembro.
- Cando se pode ver mellor a - No hemisferio norte
constelación de Orión? durante o inverno e no
hemisferio sur durante o
verán.
- Cantas estrelas ten a constelación - 262 estrelas.
de Cisne?
- Onde é moi coñecida a estrela Sirio? - No antigo Exipto.
- Que tipo de estrela é Sirio? - É unha estrela binaria.

Intereses relacionados