Está en la página 1de 2

Nome e apelidos do/a astronauta:

CC.SS. Data:

3º EP. __________________________________________

RELACIONA :

O Sistema Solar É o planeta que está máis lonxe do Sol.

O Sol É de cor azul.

Mercurio É o planeta máis grande.

Venus É coñecido como o planeta vermello.

Saturno Está rodeado por un cinturón de aneis.

Marte É o planeta máis brillante.

Xúpiter É o planeta máis cercano ao Sol.

Urano É unha estrela que nos da luz e calor.

Neptuno Está formado polo Sol e todos os planetas que

xiran ao seu redor.

COMPLETA AS FRASES CO GRUPO DE PALABRAS QUE VIAXAN NAS


ESTRELAS:

O
PLANETA SATÉLITE

GRUPOS OSA MAIOR,


OSA
ÉO
DE MOVEMENTO
ESTRELAS MENOR E
DA TERRA CASIOPEA
SOBRE SI
MESMA
ÉO
365 DÍAS TARDA
MOVEMENTO

DA TERRA AO CHEA, NOVA, ENORMES 24 HORAS


REDOR DO SOL
CRECENTE E
MINGUANTE
BOLAS DE
GAS

- TERRA: O_________________ no que vivimos.

- CONSTELACIÓNS son _____________________que parecen formar un debuxo: As


máis coñecidas son: __________________________________________________________________ .

- ESTRELAS son _________________________________ moi quentes e brillantes.

- A LÚA é ________________________________ da Terra.

- As FASES DA LÚA son: ________________________________________________________________.

- Movemento de ROTACIÓN: __________________________________________________________


e ____________________________________________________.

- Movemento de TRANSLACIÓN: _______________________________________________________


e tarda_________________ .

DESPOIS DE VER A PRESENTACIÓN (PREZZI), ESCRIBE UN


TEXTO SOBRE O SISTEMA SOLAR: