Está en la página 1de 6

Control de Gestiune

Aplicații recapitulative temă


1) Determinați marja pe costuri directe și rezultatul global prin metoda costurilor directe,
cunoscând următoarele:
Preț vânzare Marja pe cost
Cantitate (buc.) Cheltuieli directe (lei)
Chelt. (lei) Cost direct
Produs Aferente Aferente ind. Val. direct Aferentă Rezultat
Preț
Fabricată Vândută prod. prod. Total (lei) prod. unitar Unitar prod.
unitar
finite nefinite vândute vândute
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 20.000 14.000 80.000 10.000 90.000 - 6,50 91.000 4 2,5 35.000 -
B 15.000 16.000 60.000 7.000 67.000 - 6,00 96.000 4 2,0 32.000 -
C 25.000 11.000 50.000 2.000 52.000 - 5,00 55.000 2 3,0 33.000 -
D 32.000 10.000 40.000 1.000 41.000 - 4,00 40.000 1,25 2,75 27.500 -
Total 92.000 51.000 230.000 20.000 250.000 60.000 - - - 127.500 67.500
2) O societate specializată în fabricarea și vânzarea a șase articole (A, B, C, D, E și F), prezintă
următoarea situație:
Preț Cheltuieli variabile Total
Nr. Cantitate
Produs vânzare cheltuieli
Crt. (buc) De producție De desfacere
(lei) variabile
1 A 6,5 4.000 22.000 700 22.700
2 B 7,5 5.000 28.000 750 28.750
3 C 8,5 5.000 31.000 800 31.800
4 D 9 5.500 44.000 850 44.850
5 E 10 6.000 54.000 900 54.900
6 F 10,5 6.500 63.000 950 63.950
Total - 32.000 242.000 4.950 246.950

Nr. Crt. Cheltuieli fixe Valoare (lei)


1 Cheltuieli de producție 10.000
2 Cheltuieli de desfacere 3.000
3 Cheltuieli de administrație 2.000
Total 15.000
Determinați contribuția brută la profit din producție, contribuția brută la profit din desfacere și
indicatorii specifici metodei direct costing (cheltuieli fixe totale, rezultat global, contribuția brută
la profit din desfacere unitară, punctul de echilibru, coeficientul de siguranță).
Volum Contrib. Contrib. Factorul
Chelt. Chelt.
Nr. Preț Cant. valoric al brută la brută la de
Prod. variabile variabile
Crt. vânz. (Qi) desfacerii profit din profit din acoperire
producție desfacere
(Di) producție desfacere (Fai, %)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A 6,50 4.000 26.000 22.000 4.000 700 3.300 12,69%
2 B 7,50 5.000 37.500 28.000 9.500 750 8.750 23,33%
3 C 8,50 5.000 42.500 31.000 11.500 800 10.700 25,17%
4 D 9,00 5.500 49.500 44.000 5.500 850 4.650 9,39%
5 E 10,00 6.000 60.000 54.000 6.000 900 5.100 8,50%
6 F 10,50 6.500 68.250 63.000 5.250 950 300 0,43%
Total 32.000 283.750 242.000 41.750 4.950 32.800 -

1
Control de Gestiune

Nr. Calcul U.M.


Indicator Valoare
Crt.
1 Ch. Fixe totale = 10.000+3.000+2.000 15.000 Lei
2 Rezultat global = 32.800-15.000 17.800 Lei
32.800/32.000 1.025 Lei/buc
3 Contrib. brută la profit din desfacere unitară =
.
4 Punctul de echilibru = 15.000/1.025 14.634,14 Buc.
5 Coeficientul de siguranță = (17.800/32.800)*100 54.26 %

3) O societate obține din procesul de fabricație o singura categorie de produse, în cantitate


totală de 10.000 kg. pentru care s-au efectuat cheltuieli de 1.012.100 lei, la un cost
prestabilit de 100,00 lei/kg. Situația cheltuielilor totale se prezintă astfel:

Nr. Simbol
Element de cheltuială Suma (lei)
Crt. cont
1. 601 Cheltuieli cu materiile prime 207.000
2. 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 50.000
3. 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
20.000
inventar
4. 605 Cheltuieli privind energia și apa 27.000
5. 611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 11.000
6. 621 Cheltuieli cu colaboratorii 50.000
7. 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 15.000
8. 626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 1.500
9. 627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 2.500
10. 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8.500
11. 641 Cheltuieli cu remunerațiile personalului 560.000,00
12. 646 Contribuția asiguratorie pentru muncă 12.600,00
13. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
47.000,00
imobilizărilor
Total 1.012.100

În timpul perioadei de gestiune, pentru delimitarea și colectarea cheltuielilor se utilizează


următoarele conturi de calculație: 9210-„Materii prime și materiale”, 9211-„Cheltuieli cu
salariile”, 9212-„Cheltuieli cu contribuția asigurătorie pt. muncă”, 9213-
„Combustibil,energie și apă”, 9214-„Amortizarea imobilizărilor”, 9215-„Lucrari și servicii
executate de terți”, 9216-„Alte cheltuieli”. Utilizând metoda globală, să se determine costul
unitar și să se înregistreze în contabilitatea de gestiune operațiile privind cheltuielile, iar la
sfârșitul perioadei de gestiune să se închidă conturile de rezultate în contabilitatea de gestiune.

2
Control de Gestiune

Rezolvare:

EXPLICAȚII DEBIT=CREDIT SUME DEBIT=CREDIT SUME


1.Înregistrarea %=901 1.012.100
cheltuielii 601=301 207.000 9210 207.000
602=302 50.000 9210 50.000
603=303 20.000 9210 20.000
605=401 27.000 9213 27.000
611=401 11.000 9215 11.000
621=401 50.000 9215 50.000
624=401 15.000 9215 15.000
626=401 1.500 9215 1.500
627=5121 2.500 9215 2.500
635=446 8.500 9216 8.500
641=421 560.000,00 9211 560.000,00
646=436 12.600,00 9212 12.600,00
6811=281 47.000,00 9214 47.000,00

2. Înregistrarea la
cost prestabilit 345=711 1.012.100,00 931=902 1.012.100,00
3. Înregistrarea 902=% 1.012.100
decontării
cheltuielii efective 9210 207.000
9210 50.000
9210 20.000
9213 27.000
9215 11.000
9215 50.000
9215 15.000
9215 1.500
9215 2.500
9216 8.500
9211 560.000,00
9212 12.600,00
9214 47.000,00
4.Înregistrare
diferențe de preț 348=711 0 903=902 0

5.Închidere conturi
de rezultate 901=931 1.012.100,00
6.Închidere conturi
de cheltuieli
121=% 1.012.100,00
601 207.000
602 50.000
603 20.000
3
Control de Gestiune

605 27.000
611 11.000
621 50.000
624 15.000
626 1.500
627 2.500
635 8.500
641 560.000,00
646 12.600,00
6811 47.000,00

7. Închidere
conturi de venituri 711=121 1.012.100

Cost unitar:
1.012.100/10.000=101.21 lei/kg

4) O societate cu profil industrial execută două semifabricate S1 și S2, care rezultă din două faze
F1 și F2. Entitatea și-a structurat activitatea în două secții de bază SB1 pentru F1 și SB2 pentru
F2, o centrală de abur (CA) și un sector administrativ (SA). În cursul perioadei, au loc
următoarele consumuri (lei):

Centrala Secția de Secția de Sectorul


Element de cheltuială Faza 1 Faza 2 de abur bază 1 bază 2 administrativ
(CA) (SB1) (și) (SA)
Cheltuieli materiale 13.500 8.000 10.000 5.000 6.000 700
Cheltuieli de personal 69.300 34.700 11.000 9.000 13.860 29.750
Cheltuieli cu 1.000 1.500 1.050 1.000
amortizarea
Cheltuieli cu reparațiile 700 1.000 750 250
Total 82.800 42.700 22.700 16.500 21.660 31.700
Centrala de abur își decontează cheltuielile astfel:
o Pentru faza F1: 65%;
o Pentru faza F2: 25%;
o Pentru faza SA: 10%.
În faza F1 și F2, 60% din cheltuielile salariale și materiale sunt aferente fabricării S1 și
diferența de 40% producerii S2. Din faza F1 se obține o cantitate de 11.000 buc S1 și 10.000
buc S2. Din cele 11.000 buc S1 se folosesc 10.000 buc în F2, iar cele 10.000 buc S2 se folosesc
9.000 buc în F2. Cheltuielile comune, pentru F1 și F2, se repartizează în funcție de salariile
directe, iar cheltuielile generale de administrație se repartizează în funcție de costul
secției din F2.
Parcurgând etapele de calculație a costurilor prin metoda pe faze cu semifabricate,
înregistrați operațiunile care se impun în contabilitatea de gestiune și să se determine
costul unitar al semifabricatelor după faza 2 (F 2).

4
Control de Gestiune

Rezolvare:

1.Faza F1
 Chelt. materii prime %=901
921 F1 S1
921 F1 S2
 Chelt. directe și asimilate %=901
921 F1 S1
921 F1 S2
2.Faza F2
 Chelt. materii prime %=901
921 F2 S1
921 F2 S2
 Chelt. cu salariile directe %=901
și asimilate 921 F2 S1
921 F2 S2
3. Centrala de abur
 Cu materii prime 922=901 10.000
 Cu salarii și asimilate 922=901 11.000
 Cu amortizarea 922=901 1.000
 Cu reparațiile 922=901 750

4. Secții de baza SB1 , SB2


 Cu materiale consumabile %=901 11.000
923 SB1 F1 5.000
923 SB1 F2 6 .000

 Cu salarii indirecte și asimilate %=901 22.860


923 SB1 F1 9.000
923 SB1 F2 13.800
 Amortizarea %=901 2.550
923 SB1 F1 1.500
923 SB1 F2 1.050
 Chelt. cu reparațiile față de terți %=901 1.750
923 SB1 F1 1.000
923 SB1 F2 750
5. Sectorul administrativ SA
 Materiale consumabile 924=901 700
 Salariile asimilate 924=901 29.750
 Cu amortizarea 924=901 1.000
 Cu reparațiile executate de terți 924=901 250

6. Decontarea chelt.centralei de abur


%=922 22.700
923 SB1 F1 14.755
923 SB1 F2 5.675
924 Chelt SA 2.270

5
Control de Gestiune

6. Repartizarea cheltuielior comune pe faze


Secția SB1 F1 %=923 31.255
921 F1 S1 18.753
921 F2 S2 12.502
Secția SB2 F2 %=923 27.335
921 F1 S1 16.401
921 F2 S2 10.934
1. ÎNREGISTRAREA COSTURILOR SEMIFABRICATELOR PE FAZE:
a)Înregistrarea costului semifabricatelor pe faza F1 cu loturile debitoare ale conturilor 921 F1 S1 și
921 F1 S2 până în acest moment.

%=902 114.055
921 F1 S1 68.433
921 F1 S2 45.622
b) Decontarea costului efectiv după prima fază 902=% 114.055
921 F1 S1 68.433
921 F1 S2 45.622
c) Închiderea contului de cheltuieli aferente semifabricatelor obținute în faza 1
901=% 114.055
931 S1 68.433
931 S2 45.622

2.DETERMINAREA COSTULUI UNITAR DUPĂ PRIMA FAZĂ

CPS1 68.433
CS1 = = 11.000 = 6,22 lei/buc
𝑄S 1

CPS2 45.622
CS2 = = = 4,56 lei/buc
𝑄S 2 10.000

3.ÎNREGISTRAREA COSTURILOR SEMIFABRICATELOR

S1=10.000 buc*6,22lei/buc=62.200 lei


S2=9.000 buc*4,56lei/buc=41.041 lei

%=901 103.240
921 F2S1 62.200
921 F2 S2 41.040