Está en la página 1de 13

Warmi

Qari
Hermano/a
Qari

Waw qi Pani
Hermano/a
Warmi

Turi
Hijo/a

Churi Wawa

Qarichuri Warmichuri Qariwawa Warmiwawa


Wawqi
Pani Turi
Ayllu
Mama Tayta
Karenmi y
Pilarmi warmiwaway
Pilar es mi Hija --------------------------------------------------------- (de ella)
Antoniom wawqiy
Martinmi turiy
Ginam paniy
Dianam warmichuriy
Fernandom qarichuriy
Vanessam y
Vanessa es mi hermana ----------------------------------------------------- (de ella)

Rapi 63
Forma afirmativa
_____chu
Pilar ______yki?
Pani
c c
v v

Pilar mi _____y
Pani

Manam, _____chu
Pilar _____y
Pani
Responda en forma afirmativa

Ineschu paniyki?
mi paniy
Mariochu turiyki?

m turiy

Rapi 62
RURANA
Paymi churiy hampiq
Ella es mi hija doctora
Rapi 63, 64

Kaymi hampiy
Esto es mi medicina
Rapi 65, 66