Está en la página 1de 1

32. Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

INBERTSIO SOZIALKI ARDURATSUA (ISA)


LagunArok, Nazio Batuen Erakundearen 2030 Agendan
jasotako Garapen Iraunkorrerako Helburuekin eta
Munduko Itunaren 10 Printzipioekin bat etorrita,
sozialki arduratsua den inbertsio politika bat dauka.

Nola islatzen ditu helburu horiek bere


inbertsioetan?
Entitateak Ekintza Plan bat du martxan ISA
arloan:
• ISAri dagokionez, 2017 urtean gure inbertsio
zorroaren eta erreferentziazko indize baten
arteko konparazioa egin da, eta
erreferentziazko indizekoak baino emaitza
hobeak lortu ditugu.
• Erakundearen inbertsio zorroan dauden
funtsen %90ek praktika onen nazioarteko
arauak sinatuta dituztela aurkitu da, ISAri
dagokionez.
• LagunAro energia berriztagarrien inbertsio
funts baten partaide fundatzaileetako bat
da.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es